बहिणीचे दुध भाग : ६

मी हळूच तिचा वरचा खांदा दाबल्याबरोबर ती उताणी झाली. मग मी तिच्या उताण्या शरीरावर माझ्या ताठरलेल्या लवड्याची टपोरी लालभडक टोपी तिच्या पुदीवर ठेवून दोन्ही हात गादीला टेकवून ओणवा झालो. तिने त्या लवड्याला हातात धरून पुदीवर घासायला लागली. मी मग एका हाताच्या ढोपराने गादीवर टेकू देऊन दुसरा हात तिच्या स्तनावर ठेवला. मग तिचे ते रसरशीत स्तन मस्तपणे कुस्करु लागलो. ताईने तिच्या मांड्या फाकवल्या. तिची पुदी गुलाबाच्या पाखळ्यांसारखी उघडली. मग ताईने तिच्या हातातला टणक लवडा तिच्या गुबगुबीत पुदीच्या पाकळ्यात हळूच घातल्याबरोबर मी शहारून गेलो. काय ती अवर्णीय अनुभूती होती! ती मी शब्दात वर्णन करू शकत नाही. मी एका वेगळ्याच दुनियेत विहार करीत असल्याचे भासत होते. माझ्या ताईने हे स्वर्गीय सुख मला दिले त्याबद्दल मला हर्ष वायुच झाला होता. ताईने तिची गुप्त ठेव असलेली लालभडक ओली ओली पुदी उघडी करून माझ्या हवाली केली. त्याबद्दल तिचे किती आभार माणू न किती नाही असे मला झाले होते.

‘ताई, तू धन्य आहेस. किती त्याग केला माझ्यासाठी! माझ्या सुखासाठी तू समर्पित झाली. तू तूझं पूर्ण शरीर उघडं करून माझ्या हवाली केलेस आणि माझ्याशी एकरूप झाली. मला खरोखरच गर्व वाटतो तुझा!’ असे कृतज्ञतेचे शब्द सहज माझ्या तोंडातून निघून गेले. असं म्हणतांना मी गलबलून गेलो होतो. डोळे आनंदाने डबडबल्यासारखे झाले होते.

ताईने मायेने माझी पाठ थोपटून मला म्हणाली, ‘अरे राजा… तू माझा लहान भाऊ…! माझ्यासाठी तु अजूनही लहान आहेस. म्हणून तुझा बालहट्ट मला पुरवावच लागेल ना…! आता तू खुष आहेस ना…!’ मी मान हलवून हो म्हटले.

‘ताई तू पण खुष आहेस ना…! माझा जगावेगळा बालहट्ट पुरविण्यासाठी तुला किती त्रास झाला असेल! तू स्वतःच्या मनासोबत किती भांडली असशील! तू तुझ्या मनाला किती समजाविले असशील! तुला किती धन्यवाद देऊ न किती नाही. असे झाले आहे मला…!’
‘नाही रे…राजा…! आपल्या जवळच्या माणसाचे धन्यवाद मानायचे नसते. ते भावनेने समजून घ्यायचे असते. तुझ्यासाठी म्हणजे माझ्या प्रिय भावासाठी कोणतेही दिव्य करायला मी तयार आहे.’

तिच्या या बोलण्याने मी भारावून गेलो. मी तिच्या गालाचा पटकन मुका घेतला.

मग तिच्या कोमल पुदीत हळूहळू, सावकाशपणे माझा लवडा घुसवू लागलो. तेव्हा ताईच्या पुदीच्या टपोर्याल दाण्याला स्पर्श करून तो आत जात असल्याचे मला जाणवत होते. तो आणखी आणखी खोल आतमध्ये जावून स्थिरावला. ताईची पुदी चांगली घट्ट वाटत होती. तिच्या पुदीच्या आतल्या स्नायूने माझ्या लवड्याला घट्ट पकडून ठेवले होते. मग मी ताईच्या स्तनाला दाबत असतांनाच लवड्याला पुदीच्या काठापर्यंत मागे घेऊन परत पुदीत आरपार घातला. ताईच्या ओठाचे चुंबन घेऊन व एका हाताने स्तनाचे मर्दन करीत ताईला म्हणालो, ‘ताई चांगले वाटते ना…!’

‘हो रे… राजा… खूप चांगले वाटते. बर्यााच दिवसापासून मी या सुखाला वंचित झाले होते. पण तू माझी भूक भागवीत आहे. खूप मजा वाटते. मी खूप खुष आहे.’

मला तर खूपच मस्त वाटत होते. ताईच्या पुदीत आत-बाहेर लवडा घुसवीणे, हातात तिचा गरगरीत स्तन घेऊन कुरवाळणे व तोंडात जिभेने रसपान सुरु करणे ह्या कामक्रीडेच्या सार्यार क्रिया एकाच वेळी सुरु असल्या म्हणजे माणसाला स्वर्गसुख उपभोगल्यासारखे वाटणार नाही तर काय? मला वाटते ताईच्या पुदिचा आकार गोकर्णीच्या फुलासारखा असावा. अशा या माझ्या ताईच्या कोमल पुदीत माझ्या टणक लवड्याचा धक्के मारण्याचा कार्यक्रम सुरूच होता. तिच्या पुदोच्या उबदार स्पर्शाने मी आता जाम पेटलो होतो. ताईच्या ओलीगच्च उष्ण पुदीत माझा लवडा आता गच्च बिलगला होता. अख्खा लवडा ताईच्या पुदीत गर्भाशयापर्यंत खुपसल्या जात होता. माझ्या सर्वांगातून एक वेगळीच चमक निघत होती.

तसे मला बाईला झवन्याचा कोणताही आधीचा अनुभव नव्हता. पण असे म्हणतात की, पाण्यात पडले की माणसाला आपोआप पोहणे येते. तसे माझे झाले. मी कामरसाच्या गंधाने बेधुंद झालो होतो. एवढेच नव्हे तर खोलीतला सारा परिसर या कामरसाच्या उन्मादक गंधाने दरवळून निघाला होता.

मुक्तपणे हिंदोळणारे गुबगुबीत स्तन, ताठरलेली तपकिरी रंगाचे निप्पल्स.. अन पूर्णपणे नागडी असलेली माझी ताई फारच सुंदर दिसत होती. ती माझ्यासाठी स्वप्नसुंदरीच होती. ताई आता झवून घ्यायला उतावळी झालेली दिसत होती. ताई कंबर वर करून खालून धक्के देत होती. मी पण तिच्या कंबरेला हात घालून तिची कंबर जराशी उचलण्याने लवडा खोलवर तिच्या पुदीत घुसत होता.

मग मी ताईच्या पुदीत लवडा राहून राहून आत बाहेर करून हेपू लागलो. माझ्या हेपण्याच्या हालचालीत इतकी तीव्रता होती की जी मी कधीही अनुभवली नव्हती. माझ्या प्रत्येक हिसक्याने ताईचे शरीर तालात हलत होते. माझा लवडा आधीच तिच्या पुदीरसाने ओला झाला होता. मी तिला असे हेपत होतो जणू काही तिला हेपण्यासाठीच मी तिच्या पाठोपाठ आईच्या उदरातून जन्म घेतला होता. या क्षणाचा पहिला अनुभव मी कधीच विसरणार नाही. तिच्या गरम श्वासाने जोर पकडला होता. हेपतांना लवड्याजवळच्या दोन्ही गोट्या तिच्या पुदीच्या खालच्या भागाला स्पर्श करीत होत्या पुदीतून बाहेर पडणार्या रसाने त्या चांगल्याच ओल्या झाल्या होत्या.

ताईने माझ्या केसात बोटं आवळून माझा चेहरा खाली ओढला अन ओठावर ओठ टेकवला. तिची छोटीशी टोकदार जीभ माझ्या तोंडात तिने सरकविली. मी वेडापिसा होऊन तिची जीभ चोखत तिला पुन्हा झवायला लागलो ताईच्या कामरसाने माझा लवडा पुरता माखून गेला होता.
मग..हिसके मारण्याचा वेग आणखी वाढविला. त्याच क्षणी माझ्या लवड्यातून लाव्हारस बाहेर पडत असल्याचे तीव्रतेने जाणवले. गरम गरम विर्याचा फवारा ताईच्या मुलायम पुदीत सोडला. कित्येक दिवसापासून अंडकोशात साचून असलेल्या विर्याचा साठा आचके देत ताईच्या पुदीत रिकामा झाला. ताईच्या पुदीतून हे वीर्य ओसंडून बाहेर पडत होते. जेव्हा हे वीर्य पुदीत पडत होते. तेव्हा मी लवडा पुदीत घट्टपणे रोवून ताईच्या अंगावर तिच्या पाठीला दोन्हीही हाताने करकचून आवरून घेतले होते. ताईने पण माझ्या पाठीवर दोन्ही हात टाकून घट्ट पकडून ठेवले होते. माझा श्वास वाढला होता. दम जोरजोरात टाकत होतो. असा हा अनुभव मी पहिल्यांदाच घेत होतो..जणूकाही मी खूप मोठ असं कोणतंतरी शारीरिक काम केले असे वाटत होते.

माझ्या लवड्यातील वीर्य जास्त वेळ न टिकल्याने मी काहीसा उदास झाल्यासारखा झालो होतो..माझ्या मिठीचा विळखा जरा सैल झाला..पण ताई अनुभवी होती. तिने मग पुढाकार घेऊन.मला गच्च पकडून एका कुशीवर घेतले. माझा ढिला पडलेला लवडा अजूनही तिच्या पुदीत तसाच स्थिरावला होता. तिने आपल्या मांड्यांच्या मधात त्याला चांगलाच दाबला होता. माझ्या गालांची, ओठाची चुंबने घेत घेत ती मला तापवू लागली. ती आपला हात माझ्या पाठीवर, कमरेवर, मांड्यावर, डोक्यावर फिरवीत होती.

त्यामुळे चमत्कार असा झाला की माझ्या लवड्यात पुन्हा एकदा जोर वाढला. तो परत लाकडाच्या दंडूक्या सारखा ताठ होऊ लागला. लवडा उठत असल्याचे लक्षात येताच मी पुन्हा तिला एकदम गच्च आवळले व कुशीवर असताना त्याच अवस्थेत लवडा आत-बाहेर करीत तिला झवू लागलो…गपागप गपागप हिसके मारत होतो…

बहिणीचे दुध भाग : १०

माझा लवडा ताईच्या फाकल्या गेलेल्या पुदीमुखावर ठेवला. पाझरलेला लवडा तिच्या ओल्याचिंब पाझरलेल्या व कमळासारख्या फुलुन उमललेल्या पुदीत गुपचूपपणे घुसवला. ताईने पायाने माझ्या कमरेला वेढा घालुन लवड्याला तसेच हळुवारपणे पुढे जाऊ दिले. लगेच मी लवडा आत-बाहेर करून ताईला झवू...

बहिणीचे दुध भाग : ९

‘ताई, आपणही तसेच केले तर? आपणही प्रेमुयुगुलच आहोत ना...!’ ‘पण कसं... रे... राजा...! बहीण-भाऊ...कधी एकमेकाशी लग्न करतात का?’ ‘नाही करत. पण आपलं वेगळं आहे. तुझ्याशी बायकोचं नातं असल्याशियाय मी तुझ्याशी शरीरसंबंध ठेऊ शकत नाही. बहीण-भावाच्या नात्यात एकमेकाच्या बाहुपाशात...

बहिणीचे दुध भाग : ८

ताईने छान मला आवडणारा स्वयंपाक करून ठेवला होता. ती माझीच वाट पाहत होती. गेल्या गेल्या आम्ही दोघेही जेवायला बसलो. जेवण झाल्यावर ताईला म्हटले, ‘तयारी कर. कारण बस मिळायला पाहिजे. “ताई तू सणावाराला घालतेस न तशी ठेवणीतली साडी, अन् नाकातली नथ पण सोबत घे.. त्यात तू खूप छान...

बहिणीचे दुध भाग : ७

ताईही मला तशीच साथ देत होती...मध्येच आम्ही एकमेकांच्या ओठांना ओठ भिडवत होतो...मध्येच मी तिच्या हातातल्या पाचही बोटात माझे बोटं गुंतवत होतो. त्यामुळे माझा लवडा तिच्या पुदीत घट्ट रोवत होता. त्यानंतर ताई मला चिपकून असतांनाच मला उताणा करून ती माझ्या अंगावर झोपली. माझा...

बहिणीचे दुध भाग : ५

“अरे थांब. इतकी घाई... ब्लाउज व ब्रेसियर तर काढू दे...” “ताई मला राहवत नाही. तुझे स्तन किती चांगले आहेत म्हणून सांगू? मी आतापर्यंत तुझे झाकलेले स्तन पाहत होतो. आता प्रत्यक्ष उघडे स्तन पाहत आहे. मी फार भाग्यवान आहे.” ताईने मग हात वर करुन खांद्यातून ब्लाउज व ब्रेसियर...

बहिणीचे दुध भाग : ४

ती घराच्या छ्ताकडे शून्यात पाहिल्यासारखे पाहत होती. आम्ही दोघेही क्षणभर स्तब्ध झालो. खोलीत आणि बाहेर निरव शांतता पसरली होती. रात्र कणाकणाने वाढत होती. मग मी शांतता भंग करून तिला म्हणालो. ‘माझी ताई खूप छान आहे. मी तुला खूप खूप सुख देईन. तुला नेहमी आनंदात पाहायला मला...

बहिणीचे दुध भाग : ३

‘ताई, तुझ्यावर ना पाप-पुण्य, नीती-अनीतीचा पगडा बसला आहे. तुझा नवरा माणूस होता, मी पण माणूस आहे. तू स्त्री आहेस. मग स्त्री-पुरुषात असे संबंध निर्माण होणे काहीच वाईट नाही. आभाळात उडणाऱ्या पाखरासारखे आनंदी जीवन जगावे. कैदी असल्यासारखे निरुत्साही जीवन जगू नये. तू तरुण...

बहिणीचे दुध भाग : २

ताईचे यौवन खुलून दिसत होते. ती खरंच स्मार्ट होती यात काही वादच नव्हता. तिचा उंच चेहरा आणि शरीर, लालबुंद ओठ, नारळाप्रमाणे गच्च व गोलगोल स्तन, मासल नितंब व भरदार मांड्या आणि दुधावरल्या सायीसारखी नितळ गोरीपान त्वचा हे सारे पाहून मी अक्षरशः तिच्यावर मोहित झालो होतो....

बहिणीचे दुध

माझे आई-बाबा, मी व माझी मोठी बहीण असे आमचे मोजकेच कुटुब होते. आम्ही एका खेड्यात राहत होतो. आमच्याकडे बर्याोपैकी शेती होती. त्यामुळे आमची आर्थिक परिस्थिती तशी काही वाईट नव्हती. माझ्या बहिणीचे लग्न अगदी लहान वयात झाले होते. तिचे नाव जया. तिला एका शेतकरी कुटुंबात जवळच्या...

error: नका ना दाजी असं छळू!!