youtube चॅनेल ऑडिओ स्टोरी हे ऐकून मला जरा टेन्शन च आला, मी म्हणालो को एकाद्या डॉक्टर ला दाखव, तो म्हणाला कि मला लाज वाटत आहे न कोणाला कळलं तर उगाच लोक नाव ठेवतील, आधीच १. ५ वर्ष होत अली तरी पाळणा हलत नाही. तूच सांग मी काय करू आता. मी म्हणालो कि तिची पाळी वगैरे होते का...