एअरहोस्टेस बहीण भाग : ३

माझा माझ्या कानावर विश्वास बसत नव्हता. माझा लंड कधीही गळायला लागेल असे मला वाटू लागले. तसे तर मी ऐकून होतो की एअरहोस्टेसचे लाईफ थोडे स्वच्छंदी असते म्हणून पण माझी स्वत:ची मोठी बहीणही तसले फ़्री लाईफ एंजॉय करते हे कळल्यावर माझी कामोत्तेजना प्रमाणाच्या बाहेर वाढली.

तसे तर नेहा दिदी माझ्याबरोबर नेहमी मोकळेपणाने आणि मित्रत्वाने वागत असे पण आम्ही सेक्स संबंधी विषयावर कधी चर्चा केली नव्हती आणि आत्ता येथे नशेमध्ये ती स्वत:चे सेक्स्युअल अनुभव मला सांगत होती जे ऐकून माझ्या कामभावना अनावर होत होत्या.

मी तिचे निरीक्षण करत होतो. ती उठली आणि आपल्या बॅगेमधून तिने सिगारेटचे पाकिट आणि लायटर काढले. एक सिगारेट ओठांत पकडून तिने पेटवली. मग एक जोराचा झुरका तिने घेतला, ज्याने तिच्या गालाला खोलगट खळी पडली.

उत्तेजनेच्या भरात मी कल्पना करू लागलो की. तिच्या गालाला अशीच खळी पडत असेल का. जेव्हा ती जोराने लंड चोखत असेल तेव्हा.

“दिदी, तुला बॉयफ्रेन्ड आहे का?” मी कुतुहलाने तिला विचारले.

“येस! माय डियर, ब्रदर! मला बॉयफ्रेन्ड आहे. तो पण आमच्याच एअरलाईन्समध्ये काम करतो. पण आत्ता तो दुसऱ्या फ्लाईटच्या ट्रिपवर गेला आहे” तिने उत्तर दिले.

“त्याला हे सगळे माहित आहे का?” मी विचारले.

“ऑफकोर्स! आणि तुला सांगते. जेव्हा आम्ही दोघे एकत्र ट्रिपवर असतो तेव्हा अशा ग्रूप सेक्सचा आनंद आम्ही बऱ्याचदा घेतला आहे. आमचे संबंध अगदी फ्री आणि आधुनिक विचारसरणीचे आहेत. त्याला पण कळते की त्याच्या अनुपस्थितीत माझ्यापण काही गरजा आहेत आणि मी माझे मन मारून न रहाता मिळेल तसा आनंद घ्यावा आणि तोपण एखादी पुच्ची झवायला मिळाली की सोडत नाही.” नेहा दिदी मला तिच्या स्वैर लैंगीक जीवनाचा सिद्धांत पटवून देण्याचा प्रयत्न करत होती.

नेहा दिदी उठली आणि तिने एक दिलखुलास आळस दिला. आळस देताना तिने पाठीला जरा जास्तच बाक दिला, ज्याने तिची भरगच्च छाती पुढच्या बाजूला जणू ओसांडून जावू लागली.

आळस देवून शरीराला झटका देण्याच्या नादात तिचा तोल गेला. मी पटकन तिला पकडण्यासाठी माझे हात पुढे केले पण तिला मी पकडण्याच्या आत ती खाली पडली. पण पडताना ती सरळ माझ्या मांडीवर आली. तिचा चेहरा माझ्या दोन्ही मांड्यांमध्ये घुसला व तिचे तोंड माझ्या कडक लंडावर टेकले.

जेव्हा मला जाणवले की तिने बरम्युड्यावरून माझ्या लंडाचा हलकासा चावा घेतला तेव्हा माझ्या अंगावर काटा आला आणि शहारून मी अंग चोरून घेतले. अगदी अघटीत असे घडत होते.

मला कळतच नव्हते नक्की काय चालले आहे. मी स्वप्नात तर नाही ना असे मला वाटत होते पण ते कळण्यासाठी मला काहितरी टोचून घ्यायची गरजच नव्हती.

कारण काहितरी माझ्या लंडाला टोचत होते जे मला जाणीव करून देत होते की मी स्वप्नात नाही. माझ्या बहिणीचे तोंड उघडे होते व माझा बरम्युड्यामधील लंडाची बाजू तिच्या तोंडात होती आणि ती हलकेच दातांनी त्याला चावत होती.

मी काहिही समजण्याच्या पलिकडे गेलो होतो. तरीही माझ्या मनात खोलवर कोठेतरी दोन तट पडले होते. माझे एक मन मला म्हणत होते की जे चाललेय ते थांबव कारण हे योग्य नाही.

तर दुसरे मन सांगत होते की काय हरकत आहे? ती दुसऱ्यांबरोबर जे करते ते माझ्याबरोबर केले तर. तरीही पहिले मन म्हणत होते की विसरू नकोस! ती तुझी सख्खी बहीण आहे. तिच्याशी तुझे रक्ताचे नाते आहे.

पण माझे पहिले मन दुसऱ्या मनात विलीन झाले जेव्हा माझ्या बहिणीचा हात पायाकडून माझ्या बरम्युड्याच्या आत गेला आणि तिने माझा कडक लंड पकडला.

“विजु. तू अजून कुंवारा राहिलेला दिसतोयस.” तिने माझा बरम्युडा वर करून माझा लंड उघडा करत म्हटले.

“हं. हो!” मी कसेबसे पुटपुटलो.

“तर मग आज रात्रीनंतर तु कुंवारा रहाणार नाहीस, ब्रदर.” म्हणत नेहा दिदीने माझा लंड तोंडात घेतला.

प्रथम तिने माझ्या लंडाचा लाल सुपाडा तोंडात घेतला आणि त्यावरील कातडी आपल्या ओठांनी मागे सारली. मग तिने आपल्या जीभेने माझा लंड तळापासून सुपाड्यापर्यंत दोने तीन वेळा चाटला.

मग सुपाड्याचे ओठांनी एक चुंबन घेवून तिने माझा लंड मुळापर्यंत गपकन गिळला. माझ्या केसांनी आच्छादलेल्या लंडाच्या तळाशी आपल्या ओठांचा चंबू तीन चार सेकंद धरत ती थोडी वर झाली आणि मग प्रेशरने माझा लंड चोखू लागली.

माझा लंड प्रमाणाच्या बाहेर लांब आणि कडक झाला होता. माझे मन अगदी स्तब्ध झाले होते. आता माझ्या मनात योग्य की अयोग्य, चांगले की वाईट, पाप की पुण्य असे कसलेही विचार येत नव्हते. जर मला काही कळत होते तर हे की नेहा दिदीच्या तोंडाचा माझ्या लंडाला पडलेला विळखा आणि मला तो हवाहवासा वाटत होता.

माझे कामातूर मन त्यासाठी कासावीस झाले होते. आणि मला अजून सुख हवे होते. त्या भावनेच्या भरात मी खाली वाकलो आणि टॉपवरून तिची छाती चोळू लागलो. पण त्यानेही माझे समाधान होत नव्हते तेव्हा मी तिचा टॉप वर केला व ब्रेसीयरमध्ये बंदिस्त असलेली तिची भरगच्च छाती दाबू लागलो. मला वाटली होती त्यापेक्षा तिची छाती बरीच मोठी होती व एका हातात मावत नव्हती.

“ओह विजु. तुझा लंड एकदम मस्त आहे,” असे म्हणत नेहा दिदी उठली, “ये. पुढची मजा आपण बेडवर घेवू. त्या कॅप्टनचा लंड चोखून मी तापली होते. माझी पुच्चीपण पाझरायला लागली होती. मला परत यावेसे वाटत नव्हते पण तुझ्यासाठी मला परत यावे लागले. मघाशी पिताना खरे तर मनातून मी तुला दोष देत होते की तुझ्यामुळे माझी पुच्ची उपाशीच राहिली म्हणून. पण आता मला वाटते की बरे झाले मी तशीच परत आले. कारण आता मला तुझा कोवळा, कुंवारा. एकदम फ्रेश लंड मिळाला आहे.”

मी पटकन उभा राहिलो आणि माझा टि-शर्ट काढला. एका झटक्यात मी माझा बरम्युडा फेडून नागडा झालो. माझा कडक लंड टणकन सरळ उभा राहिला. नेहा दिदी बेडवर घुढग्यावर बसली होती. तिने माझा लंड पकडून मला पुढे ओढले व नशील्या डोळ्यांनी मला न्याहाळत ती म्हणाली,

“ओह, ब्रदर! किती छान दिसतोय तुझा लंड आणि बॉल्स. असे वाटते सतत चाटत रहावे. यांना गिळून टाकावे.” असे म्हणत ती माझा लंड आणि गोट्या कुरवाळू लागली. मध्ये मध्ये ती हात माझ्या नितंबावरसुद्धा फिरवत होती.

मी माझ्या बहिणीला नागडी करण्यास अधीर झालो होतो तेव्हा मी तिचा टॉप वर ओढायला लागलो. माझी अधीरता तिच्या लक्षात आली तेव्हा तिने माझा लंड सोडून दिला आणि हसत हसत स्वत:च आपला टॉप काढला. स्कर्टचा हूक काढून तिने स्कर्टही काढून फेकला.

आता ती फक्त ब्रेसीयर व पँटीजवर राहिली. काय माल दिसत होती नेहा दिदी!! साडेपाच फूट ऊंचीच्या प्रपोर्शनमध्ये तिची छाती, नितंब आणि एकूणच फिगर अगदी प्रमाणबद्ध होती. छातीचे उभार ब्रेसीयरमध्ये अगदी व्यवस्थित बसलेले होते.

तिच्या गोऱ्या गोऱ्या अंगावर ती डार्क मरून कलरची ब्रेसीयर अगदी खुलून दिसत होती. मॅचींग रंगाची तिची पँटीज एवढी तोकडी होती की जेमतेम तिची पुच्ची झाकत होती. पुन्हा तिने माझा लंड पकडून मला जवळ ओढले आणि हंसत हंसत म्हणाली,

“बैलाला शिंगाला धरून ओढतात तसे मी तुला ओढत आहे. ये! आता मी तुला झवायची मजा कशी लुटायची आणि आणि कशी द्यायची हे शिकवते. पण मी सांगते ते व्यवस्थित ऐक आणि सांगते तसे कर.”

“ठिक आहे, दिदी! तु सांगशील ते मी करीन. पण अजूनपर्यंत मी कोणाला झवलो नाही.”

“डोन्ट वरी, ब्रदर! तु एका चांगल्या अनुभवी हातात पडला आहेस. म्हणजे माझ्या हातात. मी सांगशील तसे ऐकले आणि केलेस तर खूप लवकर शिकशील सगळे.” असे म्हणत तिने मला बेडवर पाडले.

“आता मला सांग. पुर्ण नागडी मुलगी तुला जास्त उत्तेजित करते की सेक्सी लिंजरीमधील मुलगी तुला जास्त उत्तेजित करते?” तिने एक भुवयी वर उडवत मला विचारले.

“हं. मला वाटत. तु ब्रेसीयर पँटीज अंगावर ठेवावी.” मी उत्तेजित स्वरात म्हणालो.

“गुड. आता. सर्वप्रथम सांगते. आपण ही सेक्सची मजा चालू केल्यावर. आधी आधी तू पटकन गळशील. पण ते स्वाभावीक आहे. एकदम नॅचरल. हळुहळू तू जास्त वेळ तग धरून रहायला शिकशील आणि जेवढी जास्त झवाझवी तू करशील तेवढा तुझा स्टॅमीना जास्त वाढेल.” अगदी कॉलेजमधील प्रोफेसर सारखी नेहा दिदी मला सेक्सचे ज्ञान देत होती.

“माझ्या मनात एक प्रश्न आहे, दिदी. सगळे असे एकमेकांना चोखतात का? झवण्यापेक्षा चोखण्यात जास्त आनंद मिळतो का?”

“तुला स्वत:हून कळेल ते, माय डिअर ब्रदर,” असे म्हणत ती माझ्या लंडाला किस करू लागली व त्याला हाताळून त्याच्याशी खेळू लागली.

पुढे ती म्हणाली, “हो! हे खरे आहे की बऱ्याच पुरुषांना लंड चोखलेला किंवा चोखून फिनीश केलेले आवडते. काही काही पुरुष तर झवल्यानंतर ज्या तिव्रतेने गळतात त्याच्यापेक्षा जास्त तिव्रतेने चोखल्यावर गळतात आणि जेव्हा पुरुष आणि स्त्री उलटे होवून एकमेकांना चोखतात तेव्हा त्याला सिक्स्टी नाईन म्हणतात.”
“ते मला माहित आहे ग, दिदी. तेवढी थोडीफार माहिती जाणून घेतली आहे मी आधीच.”

“दॅट्स गुड!! म्हणजे माझे काम अजूनच सोपे आहे म्हणायचे.”

“मला जरा वेगळ्याच बाबतीत प्रश्न विचारावासा वाटतो, दिदी. पण तुला आवडेल की नाही सांगता येत नाही.” मी चाचकरत तिला विचारले.

“अरे विचार की बिनधास्त. सेक्स शी संबंधीत कोठलाही प्रश्न विचार. मी अगदी आवडीने उत्तर देईन.”

“मला अक्च्युअली विचारायचे होते ते. अँनल सेक्स बद्दल.” मी थोडेसे शांशक होवून तिला विचारले.

“बोच्यात घालण्याबद्दल. अरे मग विचार की. लाजतोस काय एवढा.” तिने अगदी सहजपणे म्हटले.

“नाही म्हणजे बोच्यात घातल्याने खरच काही सुख मिळते का? स्त्रीयांना खरोखरच ते चांगले वाटते का?”

“का नाही? जर व्यवस्थित काळजी घेवून, हळुवारपणे, स्त्रीच्या मर्जीनुसार तिच्या बोच्यात झवले तर तिलाही त्यात मजा वाटते. आणि पुरुषांनाही त्यात खास आनंद मिळतो. खरे तर बहुतेक पुरुषांना पुच्ची झवण्यापेक्षा बोचा झवायला जास्त आवडतो. पण स्त्रीचे म्हणशील तर. तिच्या तीन्ही भोकात घातल्यावर तिला पुर्ण कामसुख मिळते. मला तर बाई. माझ्या तिन्ही भोकात गळलेले आवडते.” माझ्या गोट्या कुरुवाळत नेहा दिदी म्हणाली.

“म्हणजे तुला काय म्हणायचेय, दिदी. की तीन पुरुषांनी एकाच वेळी तुझ्या तीन्ही भोकात घालून तुला झवले तर. की एका पुरुषाने आलटून पालटून तुझ्या तिन्ही भोकात तुला झवले की?”

“दोन्ही पद्धतीत!!” तिने क्षणाचाही विलंब न लावता उत्तर दिले, “जर मी एकटी असेल तर मी माझ्या बॉयफ्रेन्डला माझ्या सगळ्या भोकात झवायला देते. आधी तोंडात, मग बोच्यात आणि मग पुच्चीत. पण जर मी ग्रूप सेक्स मध्ये असेल आणि एकापेक्षा जास्त पुरुष असतील तेव्हा मला एकाचवेळी तीन्ही भोकात घालून घ्यायला आवडते.”

“स्त्रीयांची मजा असते ना, दिदी. एकाचवेळी त्या तीन तीन पुरुषांकडून झवायची मजा घेवू शकतात पण पुरुष. एकावेळी एकाच स्त्रीकडून झवायची मजा घेवू शकतो.”

“वेल! ब्रदर. असे काही नाही. तुम्ही पुरुषसुद्धा एकावेळी अनेक स्त्रीयांकडून मजा घेवू शकता. तुम्ही एखादीला झवत असताना दुसरीला दाबू शकता किंवा चोखू शकता किंवा तिच्यात बोटे घालू शकता. ते सगळे कितीजण त्या ग्रूपमध्ये आहेत त्यावर अवलंबून असते. काळजी करू नकोस! मी तुला तसली ग्रूप सेक्सची मजा घेण्याची संधी देईन. अर्थात! या आत्ताच्या ग्रूपमध्ये नाही. कारण या ग्रूपमधील सगळेजण तुला आता माझा भाऊ म्हणून ओळखतात.”

असे म्हणत ती माझा लंड चोखू लागली. नेहा दिदीच्या तोंडून झवाझवीबद्दल असे बिनधास्त बोलणे ऐकून मी बराच उत्तेजित झालो होतो. मी तिच्या तोंडून असे बोलणे कधीच ऐकले नव्हते.

मी स्वप्नातही कल्पना केली नव्हती की नेहा दिदी एवढी झवाडी असेल म्हणून. ती माझा लंड पुन्हा चोखू लागल्यानंतर तर मला वाटायला लागले की मी आता गळणार. ते टाळण्यासाठी मी तिला म्हणालो,

“आपण सिक्स्टी नाईन करून चोखायचे का, दिदी?”

“माझी काही हरकत नाही. पण तुला माहित आहे का स्त्रीयांची पुच्ची चोखायची म्हणजे नक्की काय करायचे ते?” तिने मान वर करत म्हटले.

“खरे सांगायचे म्हणजे. नाही!!” मी अगदी प्रामाणिकपणे उत्तर दिले.

“हो ना. मग प्रथम मी तुला पुच्ची कशी चाटायची आणि चोखायची ते शिकवते.” असे म्हणत ती उठली.

एअरहोस्टेस बहीण भाग : ५

माझ्या जोरदार धक्क्याला प्रत्युत्तर म्हणून तिनेही खालून कंबर उचलून वर धक्का दिला. आणि आम्हा बहीण-भावात झवण्याच्या द्वंदाची जुगलबंदी चालू झाली. मी वरतून धक्के देत देत तिची पुच्ची झवत होतो आणि ती खालून धक्के देत देत झवून घेत होती. लवकरच तिने आपल्या पायांचा विळखा माझ्या...

एअरहोस्टेस बहीण भाग : ४

मी पण उठलो आणि तिला बेडवर ढकलले. ती हसत हसत बेडवर पडली. प्रथम दोन चार मिनीटे मी तिला वरपासून खालपर्यंत व्यवस्थित न्याहाळले. मग मी तिच्या मऊ मऊ अंगावरून खांद्यापासून पायापर्यंत हात फिरवला. तसे माझ्या बहिणीला ब्रेसीयर, पँटीजवर मी मन भरून बघून घेतले. मग मी तिला पाठमोरी...

एअरहोस्टेस बहीण भाग : २

थोड्या वेळानंतर दरवाज्यावर थाप पडली. मी हळूच दरवाजा उघडून पाहिले तर नेहा दिदी आली होती. ती आत आली आणि हश्श करत मोठ्या आरामखुर्चीवर बसली. ती फार थकल्यासारखी दिसत होती व असे वाटत होते तिच्यात काही त्राणच उरलेला नाही आहे. तिचा टॉप चुरगळलेला वाटत होता आणि स्कर्टही...

एअरहोस्टेस बहीण

आमचे बऱ्यापैकी सुखवस्तू कुटूंब आहे. वडील एका मोठ्या कंपनीत मॅनेजर आहेत व आई बँकेत सर्वीसला आहे. माझी २४ वर्षाची मोठी बहीण, नेहा दिदी, सहारा एअरवेजमध्ये एअरहोस्टेस आहे व शक्यतो मुंबई-दिल्ली फ्लाईटवर असते. मी, विजु, १८ वर्षाचा आहे व नुकतेच ग्रॅज्युयेशन पुर्ण केले आहे....

error: नका ना दाजी असं छळू!!