भरजरी भाग : ६

सायली अजूनही त्याच्या खांद्यावर डोके ठेवून शांतपणे बसली होती, तिच्या मनात विचारांचे वादळ सुरू होते. आज सकाळी प्रशांत तिला भेटल्यापासून घडलेला सर्व प्रकार तिच्या डोळ्यांसमोरून सरकत होता.

तिच्या आयुष्यातील त्या भयानक प्रसंगानंतर आज प्रथमच ती कुठल्या पुरूषाबरोबर अशी हॉटेलमध्ये बसली होती. प्रशांत तसा तिला परका नव्हता उलट तो तिच्यासाठी आदर्श पुरूष होता. तशी सायलीपण आता वयात आली होती, तिलाही या सुखाची आस लागलेली होती.

आज सकाळपासून प्रशांतच्या वागण्यातला फरक तिच्या लक्षात आला होता व चतुर सायलीला अगदी खात्री झाली होती की प्रशांतलाही तिच्यामध्ये इंटरेस्ट आहे. आज तीपण लाडक्या जिजूकडून त्या सुखाची अपेक्षा ठेवून होती. पण आपणाहून मात्र ती काहीच करणार नव्हती. ती वाट बघत होती ती प्रशांतने पुढाकार घेण्याची

इकडे प्रशांतनेही मनात आडाखे बांधले होते, पण सुरूवात कशी करायची, याचा तो विचार करत होता. शेवटी प्रशांतनेही आता वेळ फुकट दवडण्यात अर्थ नाही, असा मनाशी निर्धार केला व तिचा अंदाज घेण्यासाठी आपला हात तिच्या खांद्यावर ठेवला. पण तिच्याकडून काहीच विरोध झाला नाही. तसे मगाशी सायलीने प्रशांतला कडकडून मिठी मारली होती पण त्या वेळेला ती भावना विवश झालेली होती.

तिच्याकडून कुठलाच प्रतिसाद नाही हाच तिचा होकार समजून त्याचा आत्मविश्वास वाढला व त्याने तो हात तसाच तिच्या हातावरून खाली नेत तिच्या बोटांमध्ये गुंफला व तिला आणखिन आपल्या जवळ ओढले. तशी सायली त्याच्या कानात कुजबुजली,

“जिजू तुम्ही हे काय करताय? आपण घरात नसून हॉटेलमध्ये बसलो आहोत हे विसरलात का? कोणी पटकन आत आले आणि आपल्याला असे बघितले म्हणजे?”

“आता कोण येणार या उन्हाच्या वेळी इकडे कडमडायला?”

त्याने तिचा चेहरा आपल्याकडे वळवत तिच्या कपाळावर आपले ओठ टेकवून चुंबन घेतले व आपला डावा हात तिच्या पदराआड नेऊन तिच्या नितळ पोटावरून आपला हात फिरवला, तशी ती मोहरून गेली, तिच्या अंगावर सर्रकन काटा उभा राहला.

आता त्याने आपले ओठ तिच्या ओठांवर ठेवले व तिच्या ओठांचे रसपान करू लागला. सायलीही त्याला साथ देऊ लागली. आता तिचाही लटका विरोध मावळायला लागला होता आणि तीपण आता मगाच्या मूडमधून बाहेर येऊ लागली होती.

एका रसभरीत चुंबनानंतर त्यांनी आपले ओठ विलग केले. इकडे प्रशांतचा हात अजूनही तिचे पोट कुरवाळत होता. आता सायली त्याची मस्करी करण्यासाठी त्याला म्हणाली, “जिजू आता तुम्ही काय चावटपणा करताय तुम्ही?”

“मी कुठे काय चावटपणा केला? मला फक्त एवढंच बघाचंय की तू मगाशी मला काय टोचत होतीस ते?” असं म्हणतच आपल्या हातांचे एक बोट तिच्या लालचुटुक ओठांवरून फिरवले.

मग त्याने तिच्या पोटावर आपला हात आणला आणि मध्येच तिच्या बेंबीत त्याने आपले बोट घातले.

आता मात्र सायली गरम व्हायला लागली होती व तिने त्याच्या हात पकडला व ती लाजतच त्याला म्हणाली, “इश्श! भावजी हे काय करताय तुम्ही? मला पोटावर गुदगुल्या होत आहेत ना.”

“ते मी जरा चाचपून बघतोय तू मगाशी बाईकवर माज्या पाठीत काय टोचत होतीस ते?” तो मिश्किलपणे म्हणाला.

“शी बाबा! जिजू काहीतरीच तुमचे आणि आज आल्यापासून किती हो सतावताय हो मला?” सायली लाडिकपणे म्हणाली.

“अगं माझी एकुलती एक लाडकी साली आहेस तू.”

“एकीकडे मला लाडकीपण म्हणता आणि अशा प्रकारे त्रासपण देता? आपल्या लाडक्या माणसाला असे कोणी सतावते का कोणी?”

“अशा सतावण्यातच तर खरी मजा येते. मी मगाशी तुला म्हणालो होतो ना, लग्नानंतरची मजा, तसली मजा. त्यातूनही तुला गुदगुल्या होत असतील तर तूच मला दाखवून टाक मला काय टोचत होतीस ते, म्हणजे मग मी तुला नाही सतावणार.”

आता त्याचा दुसरा हात तिच्या हातांवरून, मानेवरून, पाठीवरून, तिच्या सर्वांगावरून मुक्त संचार करायला लागला होता. त्याच्या शब्दांची व आपल्या बोटांची जादू चालायला लागली आहे, हे त्याला जाणवायला लागले होते. ती लाजून चक्क चुर झाली होती व नुसतीच खाली मान घालून बसून राहिली होती.

“आता का मान खाली घालून बसली आहेस? काही बोलत का नाहीस? मगाशी तर माझ्या प्रश्नाला प्रति प्रश्न करत होतीस मग आता काय झाले?”

“शी जिजू! किती सतावताय हो तुम्ही मला? तुम्हीपण इतके भोळे बनू नका, तुम्हाला चांगलेच माहीत आहे तुमच्या पाठीला काय टोचत होते ते.” ती थोड्या जड आवाजात म्हणाली.

“मग तेच बघायचंय मला.”

“दुपारी बघितलंत ना, चांगले डोळे फाडून!”

“आता मला काय माहीत दुपारी बघितले त्यातले काय टोचत होतीस ते?”

प्रशांत आता तिच्या सहन शक्तीचा अंत बघत होता.

“ठीक आहे, आता तुम्हाला माझ्याच कडून जाणून घ्यायचे असेल तर हे बघा.” असे म्हणून तिने तिच्या पोटावर धरून ठेवलेला हात आपल्या हातात धरून आपल्या टर्रेबाज स्तनांवर ठेवला व तो तिकडेच दाबत म्हणाली, “घ्या बघून तुम्हाला काय टोचत होते ते.”

तिचे हे डेअरींग बघून प्रशांत तिला म्हणाला, “यु आर ग्रेट सायली, मला तुझ्याकडून, असे काही करशील, अशी अपेक्षा नव्हती.”

“जिजू आज सकाळी तुम्ही आल्यापासून मी बघतेय तुमची नजर सारखी माझ्या स्तनांवर आहे. कधीही बाई न बघितल्या सारखे तुम्ही आज डोळे फाडून फाडून माझ्याकडे बघत होतात. दुपारी तर तुम्ही कमालच केलीत, डायरेक्ट माझ्या बेडरूममध्येच शिरलात, ते सुद्धा मी कपडे बदलत असणार हे माहीत असतानाही? आज तुम्हाला काय झालंय जिजू?”

“तुला बघून मला लव्हेरिया झालाय.” प्रशांत तिला डोळा मारून म्हणाला.

“ते दिसतच आहे मला, पण समजा दुपारी आईने आपल्याला त्या अवस्थेत बघितले असते तर काय झाले असते, याचा जरा विचार तरी केला होता का तुम्ही? काय घाबरले होते तेव्हा मी, नशीब माझे की आई आत आली नाही त्यावेळी.”

“आई कशी आली असती? आई तर तू शिल्लक ठेवलेले कपडे धुवत होती ना मागील दारी!”

“तुम्हाला कसं माहीत?” सायलीने लटक्या रागाने त्याला विचारले.

“कसं माहीत म्हणजे? मी बाहेर जाऊन बघून आलो होतो आई काय करताहेत ते.”

तो बोलून गेला व नंतर त्याच्या लक्षात आले की आपण मुद्दामच बेडरूममध्ये शिरलो, हे बोलून बसलो.

“आता कसा पकडला चोर! म्हणजे तुम्ही मुद्दामहूनच शिरलात ना दुपारी माझ्या बेडरूममध्ये? तुम्ही असे करायला नको होते. तुमचे माझ्या ताईशी लग्न झालेले आहे आणि तिला हे सगळे कळले तर?”

“मी फक्त तुझे आवरले की नाही म्हणून बघायला आलो होतो पण तुझ्या रूमचा दरवाजा उघडा दिसला आणि तू अश्या सुंदर पोझमध्ये एक एक कपडे काढत होतीस, ते बघून मात्र मला राहवले नाही म्हणून मी तुला आणखी जवळून बघायला आत शिरलो. तुझी इच्छा नसेल तर मी अजून काहीही करणार नाही.” असे म्हणत त्याने आपले दोन्हीही हात तिच्या अंगावरून बाजूला केले.

“असे काय करतोस रे जिजू, इतका चिडतोस काय रे लगेच? जरा विचार कर आपण हे करतोय हे पाप नाही का? तुझ्या किंवा माझ्या घरी ही गोष्ट कळली तर काय परिणाम होतील?” सायली त्याला समजावण्याच्या स्वरात म्हणाली.

“कोण सांगणार आहे तुझ्या किंवा माझ्या घरी? मी तर नक्कीच नाही, तू सांगणार आहेस का? आणि तू तुझ्या मैत्रिणी बरोबर जे केलेस ते काय पुण्य होते?” प्रशांतच आवाज जरा चढल्यासारखा वाटत होता. आता कुठे तो जरा रंगात यायला लागला होता.

“मी कशाला सांगणार आहे?” सायली जरा नरमल्या सारखी झाली होती.

“मग काय प्रॉब्लेम आहे? मी आवडत नाही का तुला?” प्रशांत आता तिला चिडायला लागला होता.

“तसे नाही रे, तू तर मला खूप आवडतोस.” असे म्हणतच तिने जराही वेळ फुकट न घालवता त्याचा चेहरा आपल्या हातात घेऊन त्याच्या ओठांवर आपले लालचुटुक ओठ अलगद ठेवले आणि आपले हात त्याच्या मानेभोवती गुंफत, त्याला आणखिन आपल्या जवळ ओढले. प्रशांतनेही तिला आता कडकडून मिठी मारली आणि तिच्या ओठांना आपल्या ओठांनी चोखून तिला साथ देऊ लागला.

आता दोघांच्या मध्ये आता कुठलेही अंतर शिल्लक राहलेले नव्हते, दोघेही एकमेकांना आपल्या आणखी जवळ ओढत होते व एकमेकांत सामावून जाण्याचा प्रयत्न करत होते. एका प्रदीर्घ चुंबनानंतर तिने आपले ओठ विलग केले व त्याला कडकडून मिठी मारली.

दोघांचेही हात एकमेकांच्या पाठीवरून फिरत होते व ते दोघेही एकमेकांना आणखिन जवळ ओढत होते. सायलीचे गरगरीत स्तन आता त्याच्या छातीत घट्ट रूतले होते. दोघांपैकी कोणीही माघार घ्यायला तयार नव्हते.

“मी तुला मगाशी म्हणालो नव्हतो की लग्नानंतरची मजा काही औरच असते म्हणून, आता कसे वाटतंय आणि ही तर नुसती सुरूवात आहे, आताच तुझी ही अवस्था आहे तर नंतर काय होईल?”

इकडे सायली प्रथमच झालेल्या पुरूषाच्या स्पर्शाने मोहरून गेली होती व पूर्णपणे त्याच्यात सामावून जायचा प्रयत्न करत होती. काही क्षण असेच गेले, दोघेही न बोलता एकमेकांच्या घट्ट मिठीत बसून होते, इतक्यात रूमच्या दारावर टकटक झाली.

प्रशांतला परिस्थितीची जाणीव झाली की आपण हॉटेलच्या फॅमिली रूममध्ये आहोत व बाहेर वेटर टकटक करत आहे व कुठल्याही क्षणी तो आत येईल. तसे त्याने लगेच आपली मिठी सैल केली व तिला दूर करून पुन्हा तिच्या ओठांचे एक रसरशीत चुंबन घेतले.

इकडे सायली पण आता पुरती पेटली होती. ती तशीच त्याच्या खांद्यावर डोळे मिटून पडून राहिली होती. आज जणू काही त्याचाच दिवस होता सकाळ पासून आत्तापर्यंत सगळ्या गोष्टी त्याच्या मनासारख्या घडत होत्या.

इतक्यात वेटरने आत प्रवेश केला व निरनिराळ्या पदार्थांच्या टॉपिंग्सनी सजवलेला गरमा गरम पिझ्झा टेबलवर ठेवून निघून गेला. खरं तर आता पिझ्झाच्या या टॉपिंग्सपेक्षाही प्रशांतला सायलीच्या मादक शरीरावरील तिचे उफाड्याचे भरीव स्तन व त्यावरील टवटवीत निप्पल्सच्या टॉपिंग्समध्ये जास्त इंटरेस्ट होता. पण गरमा गरम पिझ्झा बघून सायलीला राहवले नाही तिने लगेचच पिझ्झावर ताव मारला. गप्पा मारत मारत त्यांनी पिझ्झा संपवला.

इकडे पिझ्झा खातानाही सायली त्याला भरवत होती वा तो मात्र आपले दोन्ही हातांनी तिचे स्तन दाबण्यात दंग होता. इतक्यात वेटर पुन्हा आत आला, त्याने टेबलवर आईसक्रीम ठेवले. प्रशांतने त्याच्याकडे बघून खूण केली. हुशार वेटर त्याची खूण समजून लगेच बाहेर निघून गेला.

इकडे प्रशांतला समोर ठेवलेल्या थंडगार आईसक्रीमपेक्षाही तिच्या रसरशीत गरम ओठांचे जास्त आकर्षण होते, तेव्हा वेटर बाहेर जाताच त्याने राहलेली थकबाकी गोळा करायला सुरूवात केली.

“आय लव्ह यु सायली.” असे म्हणत त्याने पुन्हा तिचा चेहरा आपल्या हातात घेतला व तिच्या ओठांवर आपले ओठ ठेवले.

तो एक एक करून तिचे ओठ आपल्या ओठांनी चोखायला लागला, मध्येच आपली जीभ तिच्या तोंडात घालून फिरवत होता. इकडे सायलीही त्याला भरभरून साथ देऊ लागली, तीपण आपली जीभ त्याच्या जि‍भेशी खेळवू लागली.

काही वेळानंतर त्याने आपले ओठ तिच्या गालांवर टेकवून तिच्या गालाची चुंबने घेऊ लागला, तिच्या कानाची पाळी आपल्या ओठांनी ओढू लागला. त्याचे हात तिच्या पाठीवरून फिरत होते, ते तिच्या त्याने तिच्या छातीवर आणले व पदरा आडूनच तिचे कडक स्तन ब्लाउज वरूनच आपल्या हातात घेऊन त्यांना कुरवाळू लागला.

“काय मोठे आहेत गं सायली तुझे गोळे.” असं म्हणतच त्याने तिचे गोळे जोर जोरात दाबू लागला.

तशी सायली कळवळली व तिच्या तोंडातून हलकासा हुंकार बाहेर पडला, “आईऽऽ गंऽऽ!”

तसा प्रशांत आपला आवेग थोडा कमी केला व तिला म्हणाला, “काय गं माझी राणी, काय झाले?”

तिने मानेनेच ‘काही नाही’ म्हणून सांगितले व त्याच्या ओठांवर आपले ओठ ठेवले, तिने चुंबनाने जणू आपले स्तन दाबण्याची मुक संमतीच त्याला दिली होती.

भरजरी

“सायलीला निरोप पाठविलास ना काल?” अश्विनीने अंथरुणावर पडल्या पडल्या प्रशांतला विचारले. “एकदा सांगितलंय ना पाठविला म्हणून!” अंगात शर्ट घालताना प्रशांत वैतागाने म्हणाला. “तुम्हाला बायकोची मुळीच काळजी नाही.” एवढे बोलण्याने तिला धाप लागली. तिच्या निस्तेज चेहर्‍याकडे बघत तो...

भरजरी भाग : २

आज प्रशांत काही वेगळ्याच मूडमध्ये होता व आपणाहून चालून आलेली संधी आज तरी तो सोडणार नव्हता. एवढ्यात सायली त्याला म्हणाली, “भावजी सोडा ना, आजूबाजूचे लोक बघतील ना आणि मी पूर्ण भिजलेली आहे, माझ्यामुळे तुम्हीपण भिजाल आणि मग वर मलाच दोष द्याल.” त्यावर प्रशांतने आपली मिठी...

भरजरी भाग : ३

सायलीने घाई घाईत गाऊन जसा मिळेल त्या स्थितीत खाली कमरेभोवती गुंडाळाला पण त्यामुळे तिचे हापूस आंब्यासारखे टणक स्तन उघडे पडले होते आणि तिच्या घाबरण्यामुळे वरखाली होत होते. तिने आपले दोन्ही हात छातीवर आणले व आपली छाती आपल्या हातांनी झाकून घ्यायचा प्रयत्न करत त्याच्याकडे...

भरजरी भाग : ४

सायली इतका वेळ चालू असलेल्या संवादामुळे आता खरे तर रंगात यायला लागली होती. तिच्या अंगात एक वेगळीच शिरशिरी यायला लागली होती. तिच्या योनिमध्ये पण आता ओलसरपणा तिला जाणवायला लागला होता. त्याच्या थोड्याश्या खोडकर व चावट बोलण्याचा हा परिणाम तिला जाणवायला लागला होता....

भरजरी भाग : ५

प्रशांतच्या तोंडातून तिच्या स्तनांच्या आकाराबद्दल ऐकून तिच्या चेहर्‍यावर लाली चढली. तिने लाजून आपला चेहरा आपल्या हातांनी झाकून घेतला व मान खाली घालून बसली आणि मुसमुसून रडायला लागली. त्याला आधी वाटले की तिने लाजून चेहर्‍यावर हात घेतला आहे, म्हणून तो तिला म्हणाला, "आता...

भरजरी भाग : ७

सायलीचे ओठ प्रशांतच्या ओठांवर त्याच्या चेहर्‍यावर चुंबनाची बरसात करत होते तर त्याचे हात तिच्या भरगच्च स्तनांवरून फिरत होते, त्यांना कुस्करत होते. इकडे सायली सुस्कारे सोडत होती, ते त्याच्या चुंबनाच्या लाटेत लुप्त होत होते. समोर टेबलवर तिला आईसक्रीम दिसत होते पण...

भरजरी भाग : ८

आता सायली तिच्या लाडक्या जिजूला एकेरीत संबोधू लागली होती, त्याला ती अरे-तुरे करू लागली होती. इकडे प्रशांतची अवस्थाही काही वेगळी नव्हती. त्यालाही तिच्यासाठी काय करू नी काय नको, असे झाले होते. एखाद्याच्या हाती सोन्याची खाण लागली तर त्याची जी अवस्था होईल, अगदी तशीच...

भरजरी भाग : ९

सायलीने आता आपली बॅग उघडली व त्यामधून आपला गाऊन व आपला टॉवेल काढून घेतला व ती बेडरूमच्या अटॅच्ड बाथरूमकडे जायला वळली. इतका वेळ प्रशांत शांत बसून होता व आता सायलीलाही राहून राहून त्याच्या या गोष्टीचे आश्चर्य वाटत होते. सायली बाथरूममध्ये गेली तिने आपल्या हातातील गाऊन व...

भरजरी भाग : १०

आज बऱ्याच दिवसानंतर त्यांच्या किचनला बाईचा हात लागत होता. इतके दिवस बिचाऱ्या प्रशांतलाच सगळी काम करायला लागत होती, म्हणजे सकाळी उठून दूध घेण्यापासून, घरात जेवण करण्यापासून ते अश्विनीचे औषध पाणी करणे, अभीला शाळेत नेऊन पोचवणे व परत आणणे आणि इतकं सगळे करून स्वत:चे ऑफिस...

भरजरी भाग : ११

सायली आज एखाद्या साउथ इंडियन पिक्चर मधल्या सुंदर हिरॉईन सारखी दिसत होती तिला बघताच प्रशांत एकदम घायाळ होऊ तिच्या मोहक शरीराकडे एकटक नजरेने नुसताच पहात होता. तिने त्याच्या नजरे समोरून चुटकी वाजवून त्याला सावध केले. "प्रशांत अरे असे काय आज पहिल्यांदा बघितल्या सारखे करत...

भरजरी भाग : १२

आता वेटर त्यांच्यासाठी वेलकम ड्रिंक्स आणि ब्रेकफास्ट घेऊन आला होता. त्याला त्या वेटरचा कंटाळा आला होता. त्याने ते ड्रिंक्स आणि ब्रेकफास्ट ठेवून घेतले व वेटरला टीप देऊन त्याला रवाना केले. वेटरला कटवताच त्याने बाहेरच्या दारावर ‘डु नॉट डिस्टर्ब’ ची पाटी लटकवली आणि दार...

भरजरी भाग : १३

सायली त्याचा जाडजूड लंड आपल्या हातात घेण्याचा प्रयत्न करू लागली. पण इतका जाडजूड लंड तिच्या नाजुक हातात पूर्ण मावतही नव्हता. त्यामुळे तिने सरळ आपले तोंड उघडले व त्याच्या सोन्याला आपल्या तोंडात रहायला जागा करून दिली. आता तिने आपल्या तोंडात आलेल्या पाहुण्याचा आपल्या...

भरजरी भाग : १४

सायली त्याच्या बाजूला सोफ्यावर अर्ध नग्न अवस्थेत बसून होती. त्याला कसे पेटवायचे या विचारात ती दंग होती. तिच्या योनिची आग तिला शांत बसू देत नव्हती. तिने जास्त वेळ विचार करण्यात न दवडता ती लगेच उठून उभी राहिली व आपल्या साडी फेडायला लागली. त्याला पुन्हा पुढच्या राउंडला...

भरजरी भाग : १५

आता तिच्या पावलांची चुंबन घेत तिच्या पायाच्या अंगठ्याला आपल्या तोंडात घेऊन चोखू लागला. सायलीला खरोखरच आता सगळे असह्य होत होते. तो तिचे पाय चुंबत वर वर सरकत तिच्या गोऱ्यापान मांड्यांना चाटू लागला. प्रणयाच्या आणि संभोगाच्या शास्त्रात प्रशांत निपुण होता. त्याला...

भरजरी भाग : १६

त्या दोघांना बाहेरपर्यंत निरोप देऊन आल्यावर सायली पुढच्या कामाला लागली. एखाद्या घराला आठ पंधरा दिवसात कुठल्याही बाईचा हात जर लागला नसेल तर घरात पसारा व्हायला वेळ लागत नाही. काहीशी अशीच अवस्था त्यांच्या घराची झाली होती. सगळे घर आवरता आवरता चार कधी वाजले हे सायलीला...

भरजरी भाग : १७

दुसर्‍या दिवशीच प्रशांतला ऑफिसच्या कामासाठी तीन चार दिवस मुंबईला जावे लागले. प्रशांतला सायलीला सोडून जायला जीवावर आले होते, पण कामही तितकेच महत्त्वाचे असल्याने तो जरा नाराजीनेच मुंबईला गेला. तीन चार दिवसाच्या त्याच्या टूरमध्ये काम लांबल्याने आणखी एक दिवसाची भर पडली...

भरजरी भाग : १८

पंधरा वीस मिनिटांनी प्रशांत व अभी परत आले. त्यानंतर सायलीने अभीला आपल्या जवळ घेऊन त्याला काहीतरी समजावले. पण या प्रसंगा नंतर सायली मात्र खूप घाबरली होती व त्यामुळे तिला जाम टेंशन आले होते. तिची अवस्था इकडे आड आणि तिकडे विहिर अशी झाली होती. तिला आपल्या लाडक्या जिजूला...

भरजरी भाग : १९

तो तिला आणखी काही न बोलता आपल्या रूममध्ये येऊन बेडवर आडवा झाला. त्याने एक नजर आपल्या बाजूला झोपलेल्या अश्विनीवर टकली. ती शांतपणे झोपली होती. पण त्याच्या मनात मात्र विचारांचे काहूर माजले होते की सायली आज अशी का वागली? तिकडे तो बाहेर पडताच सायलीने इतका वेळ धरून ठेवलेला...

भरजरी भाग : २०

"अहो साठे वाहिनी अश्विनीची आज डॉक्टरकडे अपॉईटमेंट म्हणून ती गेली आहे आणि अभीला शाळेतून आणायलापण तीच जाणार आहे डॉक्टरकडून परत येताना." सायलीने साठे वाहिनीला सांगितले. इतक्यात प्रशांतने विषयांतर करत सायलीला विचारले, "सायली तुला लागलं नाही ना फार?" "नाही फार नाही, पण."...

भरजरी भाग : २१

प्रशांत तिला फ्लॅशबॅकमध्ये घेऊ गेला होता आणि खरोखरच सायलीच्या नजरे समोरून ते सगळे प्रसंग एखाद्या चित्रपटातील फ्लॅशबॅकप्रमाणे उभे राहले होते. "जिजू तुझ्यावर असा प्रसंग आला असता म्हणजे तुला कळलं असतं माझी किती वाईट अवस्था झाली होती ते!" सायलीच्या चेहऱ्यावर थोडा लाजेचा...

भरजरी भाग : २२

काही वेळ त्यांच्या जिभा एकमेकांशी झुंजत होत्या. त्यांचे ओठ आलटून पालटून एकमेकांवर चुंबनाची बरसात करत होते. त्या दोघांनी एकमेकांना अगदी घट्ट मिठी मारली असल्यामुळे तिच्या छातीवरील गोरी गुबगुबीत कबुतरांची जोडी त्याच्या छातीत दाबली गेली होती व त्यावरील टपोरी बोंडे...

भरजरी भाग : २३

त्यांच्या प्रेमळ वार्तालापात, एकमेकांचे रूसवे फुगवे काढण्यात साधारण अर्धा पाऊण तास निघून गेला होता. त्याच्या लक्षात आले की आपल्याकडे फक्त तास दीड तासच वेळ शिल्लक आहे व या वेळेतच त्याला आपला कार्यभाग उरकायला लागणार होता. मगाशी पोटापर्यंत खाली सरकवलेला गाऊन त्याने...

भरजरी भाग : २४

प्रशांत बाहेर गेल्याने पाच सात मिनिटांचा पडलेला खंडही सायलीला आता सहन होत नव्हता. ती बेडवर डोळे मिटून पडली होती. आपल्या एका हाताने आपले आपले स्तन चोळत होती व दुसर्‍या हाताने आपली योनी चोळत होती. मध्येच आपली बोटं आपल्या योनित सारून मागे पुढे करत होती व तोंडाने सुस्कारे...

भरजरी भाग : २५

शेवटी प्रशांतने थकून आपली जीभ बाहेर काढली. पण आता त्याची तीन बोटं अजूनही तेच काम करत होती. सायलीची योनी अजूनही पाझरत होती. त्याचे ओघळ तिच्या चीरेवरून खाली ढुंगणावरून बेडशीट पर्यंत पोचले होते. आता तो वर उठला व तिचा एक हात आपल्या धरून आपला लंड तिच्या हातात दिला. तिच्या...

भरजरी भाग : २६

काही क्षण असेच निघून गेले होते. आता प्रशांत तिच्या अंगावरून बाजूला होऊन झोपला व तिला तसेच आपल्या अंगावर ओढून घेतले. त्याचा लंड अजूनही तसाच तिच्या पुच्चीत मलूल पडून राहला होता. सायली आता त्याच्या कमरेवर बसली होती. तिचे भरगच्च स्तन झाडाला लगडलेल्या आंब्यासारखे भासत...

भरजरी भाग : २७

आता सायलीच्या लक्षात आले होते त्याला कसला खाऊ म्हणायचा आहे, त्यावर लाजतच ती म्हणाली, "अच्छा तो खाऊ होय? मगाशी काय तो फक्त मा‍झ्या छकुलीशी खेळला आणि खाऊ तर त्याने सगळा त्या फुग्यात भरला ना!" "ठीक आहे मग त्याला प्रेमाने तुझ्या तोंडात घेऊन त्याला सांग तुला त्याचा खाऊ...

भरजरी भाग : २८

बाथरूममध्ये पोचल्यावर त्याने तिला खाली सोडले व लगेच शॉवर चालू केला. शॉवरच्या गरम पाणी अंगावर पडताच सायली आणि प्रशांतच्या शरीरातील थकवा, मरगळ, आळस दूर झाला व ते दोघेही पुन्हा एकदम फ्रेश आणि तरतरीत झाले. सायलीला आता आटपायची घाई झाली होती म्हणून तिने साबण हातात घेऊन...

भरजरी भाग : २९

बाथरूममधला शॉवर अजूनही त्यांच्या अंगावर संतत धार ओतत होता, जणू तोही त्यांच्यातील प्रेम बघून तृप्त झाला होता. त्यांचा प्रणय पुन्हा रंगात चालला होता. सायली आता स्वत: पुढाकार घेत होती. ती आपल्या ओठांनी त्याच्या अंगावर चुंबनांची बरसात करायला लागली. प्रशांतने लगेचच तिला...

भरजरी भाग : ३०

त्याचे बोलणे ऐकल्यावर सायलीच्या छातीत एकदम धस्स झाले, तिला काहीच कळेनासे झाले की प्रशांत असे का म्हणाला. "आता काय झाल जिजू, माझी इकडे अडचण होते की त्रास होतो?" सायली घाबरून म्हणाली. "मग काय, सारखी सकाळ संध्याकाळ खारी बिस्कीटं खात असते आणि मला सारखी आणायला लावते."...

भरजरी भाग : ३१

सायली बोलताना रडवेली झाली होती. तिच्या बोलण्यात तथ्य होते. प्रशांत तिच्या बरोबर त्यांना समजावायला जाणार होता आणि त्याला तशी खात्री होती की आपण त्यांना समजावण्यात यशस्वी होऊ पण तरी सुद्धा तिच्या बोलण्यातली भेदकता त्याच्या लक्षात येऊ लागली होती. कदाचित हो? कदाचित नाही?...

भरजरी भाग : ३२

सायलीचे एक भरभरून चुंबन घेऊन प्रशांत आपल्या बेडरूममध्ये आला. अश्विनी व अभी शांतपणे झोपले होते. तो चुपचाप येऊन अश्विनीच्या बाजूला झोपला. बराच वेळ तो सायलीचा विचार करत बसला होता, सायली अजूनही अल्लड होती, तिला जपणे फार आवश्यक होते, विचार करता करता त्याचा डोळा कधी लागला...

भरजरी भाग : ३३

काही वेळाने ते पुन्हा त्याच हॉटेलला येऊन थांबले. या हॉटेलशी त्याच्या खास भावना जोडल्या गेल्या होत्या. याच हॉटेलमध्ये त्यांच्या प्रेमाची पहिली गाठ बांधली गेली होती. आजपण त्याने तिला आईसक्रीम खाऊ घातले पण जास्त वेळ न थांबता ते पुढच्या प्रवासाला लागले. साधारण बारा साडे...

error: नका ना दाजी असं छळू!!