भरजरी भाग : ९

सायलीने आता आपली बॅग उघडली व त्यामधून आपला गाऊन व आपला टॉवेल काढून घेतला व ती बेडरूमच्या अटॅच्ड बाथरूमकडे जायला वळली. इतका वेळ प्रशांत शांत बसून होता व आता सायलीलाही राहून राहून त्याच्या या गोष्टीचे आश्चर्य वाटत होते.

सायली बाथरूममध्ये गेली तिने आपल्या हातातील गाऊन व टॉवेल हुकला अडकवले व मुद्दामहूनच बाथरूमचा दरवाजा उघडा ठेवला. प्रशांतही आता बेडवरून उठून बाथरूमच्या दाराशी येऊन उभा राहला होता.

सायलीने पाण्याच्या नळाखाली बादली भरत लावली वा आपल्या हातात साबण घेऊन तिने आपला हात, चेहरा, मान यांना साबण लावला. मग भरलेल्या बादलीतून मगाने पाणी घेऊन आपला साबण लावलेला एक एक अवयव पाण्याने साफ केले, प्रशांत अजूनही तिला टक लावून न्याहाळत होता.

शेवटी सायली एकदाची हात पाय धुवून फ्रेश झाली व हुकवर अडकवलेल्या टॉवेलने तिने आपले अंग पुसले व गाऊन आपल्या हातात घेऊन तो अंगात घालण्यासाठी हात वर केले. ही संधी साधून प्रशांतने तिला अलगद आपल्या हातात उचलले.

इकडे सायलीला त्याला प्रतिकार करायला संधीच मिळाली नाही कारण तिचे हात गाऊन अंगात घालण्यासाठी वर केले होते, ते त्या गाऊनमध्येच गुंतून पडले होते. त्याने बाथरूममधून तिला बाहेर बेडवर आणून ठेवले.

सायली त्याला समजावण्याचा प्रयत्न करू लागली. इकडे सायलीला तिची ताई इकडे येईल की काय याची चिंता लागून राहिली होती. ती त्याला समजावण्याच्या स्वरात म्हणाली, “जिजू हे काय करताय? जरा वेळ काळ तरी बघाल की नाही? जिजू मला खूप भीती वाटत आहे, सोडा ना प्लीज.”

सायलीने परिस्थितीचा अंदाज घेत आपल्या हातातून गाऊन फेकून दिला व त्याचे हात धरून त्याला विरोध करू लागली. प्रशांतने तिच्या बोलण्याकडे जराही लक्ष न देता आपले दोन्ही हातांनी तिचे भरगच्च स्तन धरले व मस्तपैकी पिळू लागला.

तस बघायला गेल तर सायलीलाही याच सुखासाठी आसुसलेली होती पण तिला तिच्या ताईची खूप भीती वाटत होती. ती त्याला जितका समजावण्याच्या प्रयत्न करत होती, तितकाच तो तिच्या बोलण्याकडे दुर्लक्ष करत, तिचे गुबगुबीत स्तन दाबत होता.

आता तिच्या अंगावर सरकत त्याने तिचा डावा स्तन ब्रा वरूनच आपल्या तोंडात घेतला व चोखू लागला. आपला दुसरा हात तिच्या पोटावरून फिरवत तिच्या इवल्याश्या पॅन्टीत घुसवला व तिच्या योनिवर नेऊनच थांबवला.

तिची योनी चांगलीच फुगीर होती, तिच्या योनिवरील हलक्या मुलायम हिरवळीतून हात फिरवत फिरवत तिची योनी चपापून बघू लागला. सायलीची कोऱ्या करकरीत टाईट योनिच्या पाकळ्यांवरून हात फिरवता फिरवता त्याने आपले एक बोट तिच्या योनित घुसवले, त्याच बरोबर सायलीच्या तोंडातून हुंकार फुटला व तिने आपला हात पॅन्टीवरूनच त्याच्या हातावर दाबला.

तो तिच्या योनिपाकळ्या कुरवाळत असताना त्याच्या हाताला तिच्या योनिवरील मदन मणी लागला. त्याला तो आपल्या बोटांनी खेळवू लागला. इतका वेळ त्याला विरोध करणाऱ्या सायलीचा विरोध आता मात्र साफ गळून पडला होता. इकडे प्रशांतचा दुहेरी हल्ला सायली झेलत होती. तो इतका वेळ तिचा डावा स्तन तिच्या ब्रावरूनच चोखत होता, त्यामुळे तिच्या ब्राचा तेवढा भाग त्याच्या लाळेने ओलाचिंब झाला होता.

काही क्षणानंतर प्रशांतने तिचा स्तन सोडला व तिच्या ओठांवर आपले ओठ टेकवून तिचे लालचुटुक ओठ चोखू लागला. त्याच्या हाताची जादूगारी अजूनही तिच्या पॅन्टीत आपले कौशल्य दाखवत होती. क्षणा क्षणाला सायली मात्र सुखाच्या या अनोख्या सफरीसाठी तयार होऊ एक एक पायरी वर चढायला लागली होती.

प्रशांत हळूहळू तिच्या शरीरात सुखाच्या संवेदना पेटवण्यात यशस्वी होत होता. आता तो तिच्या कपाळाची, मानेची चुंबने घेत घेत खाली सरकत सरकत तिच्या पोटावर आला व तिच्या खोलगट बेंबीभोवती आपल्या जि‍भेने रांगोळी काढू लागला, मध्येच त्याने आपली जीभ तिच्या बेंबीत सारली. त्याच्या या कृतीने सायली आणखीच उत्तेजित होऊ लागली.

तो तसाच चुंबत चुंबत खाली सरकला व तिच्या पॅन्टीवर आपले ओठ ठेवून तिकडे घुसळू लागला. दुपारच्या प्रसंगाच्या वेळी सायलीची योनी चांगलीच ओली झाली होती व तो योनिस्त्राव सुकून तिच्या पॅन्टीवर फिक्कट डाग पडला होता. त्याने तिच्या पॅन्टीवर आपले ओठ टेकताच तिच्या निकर मधून येणारा मादक सुवास त्याचा नाकात शिरला व त्यामुळे प्रशांतही पेटू लागला तो सुवास तो आपल्या नाकात भरून घेऊ लागला.

काही वेळ तिच्या पॅन्टीवरून तिची योनी चाटून झाल्यावर मात्र त्याने सरळ तिची निकर खाली ओढली व सरकवून तिच्या गुडघ्यापर्यंत खाली सरकवली. सायलीचा लटाका विरोध मगाशीच गळून पडला होता. तिनेपण आपली कंबर उचलून त्याला निकर खाली सरकवायला मदत केली.

प्रशांत क्षणभर थक्क होऊ तिच्या प्रेक्षणीय योनिकडे टक लावून बघत होता. सायलीच्या अस्मानी सुंदर देहाच्या महालाचे प्रवेश द्वारही तितकंच सुंदर आणि विलोभनीय होते. त्याच्यावरील तपकिरी रंगाचा हलका पण मखमली गालीचा त्याची शोभा वाढवत होता.

तो तिच्या योनिकडे टक लावून बघतोय हे सायलीच्या लक्षात येताच तिने लाजून आपला हात योनिवर ठेवून ती झाकायचा प्रयत्न करत होती. त्याने जराही विलंब न लावता आपला मोर्चा सरळ तिच्या खालच्या ओठांकडे वळावला व तिचा योनिवरचा हात आपल्या हाताने दूर करत आपले ओठ तिच्या योनिवर टेकवले आणि तिच्या योनिच छानसे चुंबन घेतले.

त्याच्या या क्रियेने सायलीच्या अंगावर रोमांच उभे राहले, तिचा हात आता त्याच्या केसामधून फिरू लागला, मध्येच तिने त्याचे डोके आपल्या योनिवर दाबून ठेवले. प्रशांतनेही आपला चाटण्याचा व चोखण्याचा वेग वाढवत आपल्या जि‍भेने वरपासून खालपर्यंत चाटू लागला, आपल्या बोटांच्या चिमटीत धरून तिचा मदन मणी कुरवाळू लागला.

सायलीचे अंगप्रत्यंग आता मोहरून उठले होते. प्रशांतचे ओठ जीभ व त्याची बोटे एखाद्या जादूगाराप्रमाणे तिच्या शरीरात आग लावत होते. मध्येच त्याने आपली जीभ तिच्या योनित सारली व तिची योनी आपल्या बोटांनी फाकवून धरत तिच्या योनिला जि‍भेने झवू लागला.

प्रशांतला आजच कळले होते की ती आपल्या मैत्रिणीं बरोबर लेस्बियन्स चाळे करायची, त्यामुळे तिला पेटवण्यासाठी त्यानेही तोच मार्ग अवलंबला होता. तिची योनी आता तिच्या योनिरसाने चांगलीच ओली झाली होती व त्यामुळे प्रशांतलाही आता आपली जीभ तिच्या योनिवर चालवायला मजा येऊ लागली होती.

इकडे सायली डोळे मिटून आनंद लुटत होती. स्वत:च्याच हातांनी तिने स्वत:ची ब्रा खाली सरकवली होती व आपले स्तन कुरवाळत होती. आपल्या चेरीसारख्या निप्पल्सना कुस्करत होती. निरनिराळ्या प्रकारे तो आपली जीभ तिच्या योनिवर चालवत होता. तिच्या मदन मण्याला त्याच्या जि‍भेचा स्पर्श होताच ती कामशिखरावर पोचली.

आणखी काही क्षणात प्रशांतने सायलीला कामतृप्त केले. तिच्या योनितून योनिरसाची धार लागली होती व ती वाहत वाहत तिच्या कूल्ह्यांपर्यंत जाऊन पोचली होती. कामतृप्त झाल्यामुळे सायली आता मासोळी सारखी तडफडू लागली होती.

“आहऽऽ आऽऽ आईऽऽ गंऽऽऽऽ जिजूऽऽ आऽऽ!” तिच्या तोंडातून असे हुंकार बाहेर पडत होते आणि इकडे प्रशांतही आता बेभान होऊन तिची योनी चाटत होता.

शेवटी काही क्षणांनी तोही तिची योनी चाटून दमला व वर सरकून तिच्या ओठांवर आपले ओठ टेकवून चुंबन घेऊ लागला. सायलीही त्याला भरभरून साथ देत होती.

काही क्षण असेच शांतपणे निघून गेले. इकडे प्रशांत एका हाताने तिच्या एक स्तन पिळून काढत होता आणि दुसरा आपल्या तोंडात घेऊन चोखत होता. सायलीने त्याचे डोके आपल्या छातीवर दाबून धरले होते आणि डोळे मिटून आपल्या छातीवरील संवेदना टिपत होती.

काही वेळाने सायलीने आपले डोळे उघडून घड्याळाकडे बघितले तर त्यात साडे सात वाजून गेले होते. त्याचे हात अजूनही तिचे स्तन दाबत होते आणि तो स्तन चोखण्यात दंग होता. तिने त्याला आपल्या अंगावरून हटवण्याचा निष्फळ प्रयत्न केला पण त्याची पकड काही ढिली झाली नाही.

शेवटी तिने त्याच डोके धरून व उचलले व त्याला वेळेची जाणीव करून दिली. त्यानेही तिला लगेच आपल्या मिठीतून मोकळे केले, ती तशीच ताडकन उठली, आपली गुडघ्यापर्यंत खाली सरकवलेली पॅन्टी तशीच ओढून काढून टाकली.

मग तिने तिच्या अंगावरील ब्रा जी मगाशीच तिने नुसतीच खाली सरकवली होती पण तिचा हुक अजूनही काढला नव्हता, तो काढून टाकला आणि ब्रा काढून बेडवर ठेवली. ती तशीच नागडीच बाथरूममध्ये घुसली. तिने पुन्हा आपला चेहरा धुतला व आपली योनिपण साबण लवून खसखसून धुतली व धावत तशीच बाहेर आली.

इकडे प्रशांत उठून बेडवर बसला होता. तिला पूर्ण नग्नावस्थेत धावत येताना बघताच त्याचा नागोबा फणा काढून उभा राहू लागला. तिचे भरगच्च स्तन मस्तपैकी उडत होते. ती आपले कपडे घेण्यासाठी बेड जवळ येताच प्रशांतने तिला पकडले वा आपल्या जवळ ओढू लागला.

आता मात्र खूप उशीर झाला होता, जवळपास अर्धा तास ते एकत्र होते, अजून पाच दहा मिनिटे जरी तिला बाहेर पडायला उशीर झाला असता तरी अश्विनीला संशय आला असता. या गोष्टीची तिने प्रशांतला जाणीव करून दिल्यावर मात्र त्याने तिला अडवले नाही.

तिने घाई घाईत आपले कपडे उचलून घालू लागली. तिने मगाशी काढून ठेवलेला आपला परकर उचला व आपल्या अंगावर चढवत त्याची नाडी बांधली. मग तिने आपली ब्रा उचलून हातात घेतली पण तिच्या असे लक्षात आले की ती चांगलीच ओली आहे म्हणून ती खाली ठेवून ती आपल्या बॅगेकडे वळली आणि आपली दुसरी ब्रा शोधू लागली.

“सायली आता कशाला पाहिजे ब्रा रात्रीच्या वेळी? आता कोण येणार आहे तुला बघायला? नुसता गाऊन चढवलास तरी चालेल.”

त्याचे म्हणणे कदाचित तिला पटले असावे म्हणून तिने आपला गाऊन उचलला व आपल्या अंगावर चढवला. तिचे कपडे घालून झाल्यावर प्रशांतने तिला आपल्या अंगावर ओढले व तिचे एक चुंबन घेतले आणि तिला एक अनपेक्षित गोष्ट केली.

त्याने तिचा हात धरून सरळ आपल्या लुंगीत घुसवला. आपल्या जाडजूड लिंगावर तिचा हात ठेवत तिला म्हणाला, “तुझ्या छकुलीची तहान तर भागली पण माझा सोन्या अजून उपाशीच आहे, जरा त्याचाही विचार कर ना.”

सायलीने लाजून आपला हात मागे ओढला घेतला व त्याच्या मांडीवरून उठून पळत दरवाज्या जवळ गेली.

“त्याला थोडा धीर धरायला सांगा. मी पटकन स्वयंपाक करते व नंतर त्याला पोट भरून जेवू घालते.”

इतकं वाक्य म्हणून ती तशीच धावत किचनमध्ये गेली व जेवणाच्या तयारीला लागली.

सायली प्रशांतला चुकवत तिच्या बेडरूममधून पळत पळतच बाहेर आली व सरळ किचनमध्ये शिरली. बराच वेळ दोघेही तिच्या बेडरूममध्ये होते, त्यामुळे सायली मनातून खूप घाबरली होती.

आज इकडे तिचा पहिलाच दिवस होता व अश्या वेळेला तिला आणि प्रशांतला ताईने एकत्र बघितले असते तर काय झाले असते याचा विचार तिच्या मनात आला, म्हणून तिने तिचा अंदाज घेण्यासाठी तिच्या खोलीशी जाऊन आत डोकावून बघितले पण अश्विनी ताई अजूनही झोपलेली आहे हे बघून तिच्या मनातली भीती कमी झाली. ती निर्धास्त मनाने रात्रीच्या जेवणाची तयारी करू लागली.

भरजरी

“सायलीला निरोप पाठविलास ना काल?” अश्विनीने अंथरुणावर पडल्या पडल्या प्रशांतला विचारले. “एकदा सांगितलंय ना पाठविला म्हणून!” अंगात शर्ट घालताना प्रशांत वैतागाने म्हणाला. “तुम्हाला बायकोची मुळीच काळजी नाही.” एवढे बोलण्याने तिला धाप लागली. तिच्या निस्तेज चेहर्‍याकडे बघत तो...

भरजरी भाग : २

आज प्रशांत काही वेगळ्याच मूडमध्ये होता व आपणाहून चालून आलेली संधी आज तरी तो सोडणार नव्हता. एवढ्यात सायली त्याला म्हणाली, “भावजी सोडा ना, आजूबाजूचे लोक बघतील ना आणि मी पूर्ण भिजलेली आहे, माझ्यामुळे तुम्हीपण भिजाल आणि मग वर मलाच दोष द्याल.” त्यावर प्रशांतने आपली मिठी...

भरजरी भाग : ३

सायलीने घाई घाईत गाऊन जसा मिळेल त्या स्थितीत खाली कमरेभोवती गुंडाळाला पण त्यामुळे तिचे हापूस आंब्यासारखे टणक स्तन उघडे पडले होते आणि तिच्या घाबरण्यामुळे वरखाली होत होते. तिने आपले दोन्ही हात छातीवर आणले व आपली छाती आपल्या हातांनी झाकून घ्यायचा प्रयत्न करत त्याच्याकडे...

भरजरी भाग : ४

सायली इतका वेळ चालू असलेल्या संवादामुळे आता खरे तर रंगात यायला लागली होती. तिच्या अंगात एक वेगळीच शिरशिरी यायला लागली होती. तिच्या योनिमध्ये पण आता ओलसरपणा तिला जाणवायला लागला होता. त्याच्या थोड्याश्या खोडकर व चावट बोलण्याचा हा परिणाम तिला जाणवायला लागला होता....

भरजरी भाग : ५

प्रशांतच्या तोंडातून तिच्या स्तनांच्या आकाराबद्दल ऐकून तिच्या चेहर्‍यावर लाली चढली. तिने लाजून आपला चेहरा आपल्या हातांनी झाकून घेतला व मान खाली घालून बसली आणि मुसमुसून रडायला लागली. त्याला आधी वाटले की तिने लाजून चेहर्‍यावर हात घेतला आहे, म्हणून तो तिला म्हणाला, "आता...

भरजरी भाग : ६

सायली अजूनही त्याच्या खांद्यावर डोके ठेवून शांतपणे बसली होती, तिच्या मनात विचारांचे वादळ सुरू होते. आज सकाळी प्रशांत तिला भेटल्यापासून घडलेला सर्व प्रकार तिच्या डोळ्यांसमोरून सरकत होता. तिच्या आयुष्यातील त्या भयानक प्रसंगानंतर आज प्रथमच ती कुठल्या पुरूषाबरोबर अशी...

भरजरी भाग : ७

सायलीचे ओठ प्रशांतच्या ओठांवर त्याच्या चेहर्‍यावर चुंबनाची बरसात करत होते तर त्याचे हात तिच्या भरगच्च स्तनांवरून फिरत होते, त्यांना कुस्करत होते. इकडे सायली सुस्कारे सोडत होती, ते त्याच्या चुंबनाच्या लाटेत लुप्त होत होते. समोर टेबलवर तिला आईसक्रीम दिसत होते पण...

भरजरी भाग : ८

आता सायली तिच्या लाडक्या जिजूला एकेरीत संबोधू लागली होती, त्याला ती अरे-तुरे करू लागली होती. इकडे प्रशांतची अवस्थाही काही वेगळी नव्हती. त्यालाही तिच्यासाठी काय करू नी काय नको, असे झाले होते. एखाद्याच्या हाती सोन्याची खाण लागली तर त्याची जी अवस्था होईल, अगदी तशीच...

भरजरी भाग : १०

आज बऱ्याच दिवसानंतर त्यांच्या किचनला बाईचा हात लागत होता. इतके दिवस बिचाऱ्या प्रशांतलाच सगळी काम करायला लागत होती, म्हणजे सकाळी उठून दूध घेण्यापासून, घरात जेवण करण्यापासून ते अश्विनीचे औषध पाणी करणे, अभीला शाळेत नेऊन पोचवणे व परत आणणे आणि इतकं सगळे करून स्वत:चे ऑफिस...

भरजरी भाग : ११

सायली आज एखाद्या साउथ इंडियन पिक्चर मधल्या सुंदर हिरॉईन सारखी दिसत होती तिला बघताच प्रशांत एकदम घायाळ होऊ तिच्या मोहक शरीराकडे एकटक नजरेने नुसताच पहात होता. तिने त्याच्या नजरे समोरून चुटकी वाजवून त्याला सावध केले. "प्रशांत अरे असे काय आज पहिल्यांदा बघितल्या सारखे करत...

भरजरी भाग : १२

आता वेटर त्यांच्यासाठी वेलकम ड्रिंक्स आणि ब्रेकफास्ट घेऊन आला होता. त्याला त्या वेटरचा कंटाळा आला होता. त्याने ते ड्रिंक्स आणि ब्रेकफास्ट ठेवून घेतले व वेटरला टीप देऊन त्याला रवाना केले. वेटरला कटवताच त्याने बाहेरच्या दारावर ‘डु नॉट डिस्टर्ब’ ची पाटी लटकवली आणि दार...

भरजरी भाग : १३

सायली त्याचा जाडजूड लंड आपल्या हातात घेण्याचा प्रयत्न करू लागली. पण इतका जाडजूड लंड तिच्या नाजुक हातात पूर्ण मावतही नव्हता. त्यामुळे तिने सरळ आपले तोंड उघडले व त्याच्या सोन्याला आपल्या तोंडात रहायला जागा करून दिली. आता तिने आपल्या तोंडात आलेल्या पाहुण्याचा आपल्या...

भरजरी भाग : १४

सायली त्याच्या बाजूला सोफ्यावर अर्ध नग्न अवस्थेत बसून होती. त्याला कसे पेटवायचे या विचारात ती दंग होती. तिच्या योनिची आग तिला शांत बसू देत नव्हती. तिने जास्त वेळ विचार करण्यात न दवडता ती लगेच उठून उभी राहिली व आपल्या साडी फेडायला लागली. त्याला पुन्हा पुढच्या राउंडला...

भरजरी भाग : १५

आता तिच्या पावलांची चुंबन घेत तिच्या पायाच्या अंगठ्याला आपल्या तोंडात घेऊन चोखू लागला. सायलीला खरोखरच आता सगळे असह्य होत होते. तो तिचे पाय चुंबत वर वर सरकत तिच्या गोऱ्यापान मांड्यांना चाटू लागला. प्रणयाच्या आणि संभोगाच्या शास्त्रात प्रशांत निपुण होता. त्याला...

भरजरी भाग : १६

त्या दोघांना बाहेरपर्यंत निरोप देऊन आल्यावर सायली पुढच्या कामाला लागली. एखाद्या घराला आठ पंधरा दिवसात कुठल्याही बाईचा हात जर लागला नसेल तर घरात पसारा व्हायला वेळ लागत नाही. काहीशी अशीच अवस्था त्यांच्या घराची झाली होती. सगळे घर आवरता आवरता चार कधी वाजले हे सायलीला...

भरजरी भाग : १७

दुसर्‍या दिवशीच प्रशांतला ऑफिसच्या कामासाठी तीन चार दिवस मुंबईला जावे लागले. प्रशांतला सायलीला सोडून जायला जीवावर आले होते, पण कामही तितकेच महत्त्वाचे असल्याने तो जरा नाराजीनेच मुंबईला गेला. तीन चार दिवसाच्या त्याच्या टूरमध्ये काम लांबल्याने आणखी एक दिवसाची भर पडली...

भरजरी भाग : १८

पंधरा वीस मिनिटांनी प्रशांत व अभी परत आले. त्यानंतर सायलीने अभीला आपल्या जवळ घेऊन त्याला काहीतरी समजावले. पण या प्रसंगा नंतर सायली मात्र खूप घाबरली होती व त्यामुळे तिला जाम टेंशन आले होते. तिची अवस्था इकडे आड आणि तिकडे विहिर अशी झाली होती. तिला आपल्या लाडक्या जिजूला...

भरजरी भाग : १९

तो तिला आणखी काही न बोलता आपल्या रूममध्ये येऊन बेडवर आडवा झाला. त्याने एक नजर आपल्या बाजूला झोपलेल्या अश्विनीवर टकली. ती शांतपणे झोपली होती. पण त्याच्या मनात मात्र विचारांचे काहूर माजले होते की सायली आज अशी का वागली? तिकडे तो बाहेर पडताच सायलीने इतका वेळ धरून ठेवलेला...

भरजरी भाग : २०

"अहो साठे वाहिनी अश्विनीची आज डॉक्टरकडे अपॉईटमेंट म्हणून ती गेली आहे आणि अभीला शाळेतून आणायलापण तीच जाणार आहे डॉक्टरकडून परत येताना." सायलीने साठे वाहिनीला सांगितले. इतक्यात प्रशांतने विषयांतर करत सायलीला विचारले, "सायली तुला लागलं नाही ना फार?" "नाही फार नाही, पण."...

भरजरी भाग : २१

प्रशांत तिला फ्लॅशबॅकमध्ये घेऊ गेला होता आणि खरोखरच सायलीच्या नजरे समोरून ते सगळे प्रसंग एखाद्या चित्रपटातील फ्लॅशबॅकप्रमाणे उभे राहले होते. "जिजू तुझ्यावर असा प्रसंग आला असता म्हणजे तुला कळलं असतं माझी किती वाईट अवस्था झाली होती ते!" सायलीच्या चेहऱ्यावर थोडा लाजेचा...

भरजरी भाग : २२

काही वेळ त्यांच्या जिभा एकमेकांशी झुंजत होत्या. त्यांचे ओठ आलटून पालटून एकमेकांवर चुंबनाची बरसात करत होते. त्या दोघांनी एकमेकांना अगदी घट्ट मिठी मारली असल्यामुळे तिच्या छातीवरील गोरी गुबगुबीत कबुतरांची जोडी त्याच्या छातीत दाबली गेली होती व त्यावरील टपोरी बोंडे...

भरजरी भाग : २३

त्यांच्या प्रेमळ वार्तालापात, एकमेकांचे रूसवे फुगवे काढण्यात साधारण अर्धा पाऊण तास निघून गेला होता. त्याच्या लक्षात आले की आपल्याकडे फक्त तास दीड तासच वेळ शिल्लक आहे व या वेळेतच त्याला आपला कार्यभाग उरकायला लागणार होता. मगाशी पोटापर्यंत खाली सरकवलेला गाऊन त्याने...

भरजरी भाग : २४

प्रशांत बाहेर गेल्याने पाच सात मिनिटांचा पडलेला खंडही सायलीला आता सहन होत नव्हता. ती बेडवर डोळे मिटून पडली होती. आपल्या एका हाताने आपले आपले स्तन चोळत होती व दुसर्‍या हाताने आपली योनी चोळत होती. मध्येच आपली बोटं आपल्या योनित सारून मागे पुढे करत होती व तोंडाने सुस्कारे...

भरजरी भाग : २५

शेवटी प्रशांतने थकून आपली जीभ बाहेर काढली. पण आता त्याची तीन बोटं अजूनही तेच काम करत होती. सायलीची योनी अजूनही पाझरत होती. त्याचे ओघळ तिच्या चीरेवरून खाली ढुंगणावरून बेडशीट पर्यंत पोचले होते. आता तो वर उठला व तिचा एक हात आपल्या धरून आपला लंड तिच्या हातात दिला. तिच्या...

भरजरी भाग : २६

काही क्षण असेच निघून गेले होते. आता प्रशांत तिच्या अंगावरून बाजूला होऊन झोपला व तिला तसेच आपल्या अंगावर ओढून घेतले. त्याचा लंड अजूनही तसाच तिच्या पुच्चीत मलूल पडून राहला होता. सायली आता त्याच्या कमरेवर बसली होती. तिचे भरगच्च स्तन झाडाला लगडलेल्या आंब्यासारखे भासत...

भरजरी भाग : २७

आता सायलीच्या लक्षात आले होते त्याला कसला खाऊ म्हणायचा आहे, त्यावर लाजतच ती म्हणाली, "अच्छा तो खाऊ होय? मगाशी काय तो फक्त मा‍झ्या छकुलीशी खेळला आणि खाऊ तर त्याने सगळा त्या फुग्यात भरला ना!" "ठीक आहे मग त्याला प्रेमाने तुझ्या तोंडात घेऊन त्याला सांग तुला त्याचा खाऊ...

भरजरी भाग : २८

बाथरूममध्ये पोचल्यावर त्याने तिला खाली सोडले व लगेच शॉवर चालू केला. शॉवरच्या गरम पाणी अंगावर पडताच सायली आणि प्रशांतच्या शरीरातील थकवा, मरगळ, आळस दूर झाला व ते दोघेही पुन्हा एकदम फ्रेश आणि तरतरीत झाले. सायलीला आता आटपायची घाई झाली होती म्हणून तिने साबण हातात घेऊन...

भरजरी भाग : २९

बाथरूममधला शॉवर अजूनही त्यांच्या अंगावर संतत धार ओतत होता, जणू तोही त्यांच्यातील प्रेम बघून तृप्त झाला होता. त्यांचा प्रणय पुन्हा रंगात चालला होता. सायली आता स्वत: पुढाकार घेत होती. ती आपल्या ओठांनी त्याच्या अंगावर चुंबनांची बरसात करायला लागली. प्रशांतने लगेचच तिला...

भरजरी भाग : ३०

त्याचे बोलणे ऐकल्यावर सायलीच्या छातीत एकदम धस्स झाले, तिला काहीच कळेनासे झाले की प्रशांत असे का म्हणाला. "आता काय झाल जिजू, माझी इकडे अडचण होते की त्रास होतो?" सायली घाबरून म्हणाली. "मग काय, सारखी सकाळ संध्याकाळ खारी बिस्कीटं खात असते आणि मला सारखी आणायला लावते."...

भरजरी भाग : ३१

सायली बोलताना रडवेली झाली होती. तिच्या बोलण्यात तथ्य होते. प्रशांत तिच्या बरोबर त्यांना समजावायला जाणार होता आणि त्याला तशी खात्री होती की आपण त्यांना समजावण्यात यशस्वी होऊ पण तरी सुद्धा तिच्या बोलण्यातली भेदकता त्याच्या लक्षात येऊ लागली होती. कदाचित हो? कदाचित नाही?...

भरजरी भाग : ३२

सायलीचे एक भरभरून चुंबन घेऊन प्रशांत आपल्या बेडरूममध्ये आला. अश्विनी व अभी शांतपणे झोपले होते. तो चुपचाप येऊन अश्विनीच्या बाजूला झोपला. बराच वेळ तो सायलीचा विचार करत बसला होता, सायली अजूनही अल्लड होती, तिला जपणे फार आवश्यक होते, विचार करता करता त्याचा डोळा कधी लागला...

भरजरी भाग : ३३

काही वेळाने ते पुन्हा त्याच हॉटेलला येऊन थांबले. या हॉटेलशी त्याच्या खास भावना जोडल्या गेल्या होत्या. याच हॉटेलमध्ये त्यांच्या प्रेमाची पहिली गाठ बांधली गेली होती. आजपण त्याने तिला आईसक्रीम खाऊ घातले पण जास्त वेळ न थांबता ते पुढच्या प्रवासाला लागले. साधारण बारा साडे...

error: नका ना दाजी असं छळू!!