चांदण्यात फिरताना भाग : ३

अगदी क्षणार्धासाठी तिच्या ओठांनीही त्याच्या ओठांवर अलगद पकड घेण्याचा प्रयत्न केला. त्याने कमरेवरून हात काढल्याचं जाणवलं पण काही कळायच्या आतच तिच्या डाव्या स्तनातून वेदनेची एक तिडीक शिरशिरत तिच्या डोक्यात गेली. त्याने तिचा मुलायम स्तन करकचून पिळला होता.

आता मात्र तिने त्याचे ओठ आपल्या टपोऱ्या लालभडक ओठात घट्ट धरले आणि जीवाच्या आकांताने ती वेड्यासारखे त्याचे ओठ चावू लागली. दोघेही एकमेकांच्या अंगावर उसळ्या मारून मारून रकमेकांचे ओठ चुंबत होते. तिने त्याच्या शर्टच्या कॉलरला हात घातले आणि हिसका देऊन त्याचा शर्ट फाकवला. त्याच्या शर्टची बटणे तडातड तुटली आणि त्याची छाती उघडी पडली.

तिने अधाशीपणे त्याचा शर्ट काढून टाकला. तिच्या दोन्ही खांद्यांवर आपले हात टाकत तो तिला वरवर जवळ ओढत आणखी उत्कटतेने तिच्या ओठांवर तुटून पडत होता. ब्लाउजने कसेबसे थोपवून धरलेले तिचे गुबगुबीत मुलायम वक्ष तो दोन्ही हातांनी धरून जोरजोरात पिरगळत होता.

एका हाताने सीटचे बटन दाबत तिचे सीट पूर्ण आडवे केले. सीट आडवे झाल्यामुळे तीही उताणी पडली. आपल्या उजव्या हाताने खांद्यावरून सीट पकडून ती उसासे टाकत पडून राहिली. तिची छाती धडधडत होती. तिचा पदर गळून केव्हाच तिच्या मांड्यांवर पडला होता. तिच्या उमलत्या छातिने तिच्या ब्लाउजच्या हुकांवर कमालीचा ताण दिला होता.

जोराच्या श्वासोच्छवासामुळे तिचे भरदार उरोज वर खाली होतं होते. उत्तेजित झाल्याने तिने आपली छाती उचलून धरली होती त्यामुळे तिच्या ब्लाउजवरील ताण एवढा वाढला होता की तो तिच्या छातीवर, खांद्यांवर, काखेजवल आणि स्तनांच्या खाली पोटावरही रोवून काचू लागला होता. तिच्या ब्लाउजच्या खाली बरंगड्यांच्या हाडांचा आकार उभारून आला होता आणि सपाट गोरंपान पोट थरथरत होतं.

उभट आकाराची बेंबी कमरेवरील साडीच्या किनारीतून डोकावत त्याला आमंत्रित करत होती. तो घाईघाईने कसाबसा वाकत वाकडा तिकडा होतं त्याच्या सीटवरून तिच्या सीटवर गेला. मासोळीच्या आकाराच्या तिच्या कमरेच्या वळणांखाली गुडघ्याकडे निमुळत्या होतं गेलेल्या तिच्या मांड्याच्या दोन्ही बाजूंना आपले गुडघे टेकवत त्याने स्वतःसाठी जागा बनवली.

आपला बनियन काढून मागच्या सीटवर टाकत तो तिच्या अंगावर पालथा पडला. त्याच्या शरीराला तिच्या पोटाचा रेशमी स्पर्श होताच त्याच्या अंगभर सरसरून काटा उठला. तिला त्याचा रांगडा स्पर्श सहन होईनासा झाला होता. त्याचे ताठरलेले लिंग तिच्या गुडघ्याच्या किंचित वर तिच्या मांड्यांवर बोचत होते.

त्याचे तोंड अगदी तिच्या वक्षस्थळांसमोर होते. हाताचे तळवे तिच्या स्तनांवर स्थिरावत त्याने आपले तोंड तिच्या ब्लाउजच्या वर उघड्या दिसणार्या लुसलुशीत छातीत कोंबले आणि दोन्ही स्तन एकाच वेळी अलगद कुस्करले. तिच्या स्तनांवर पडणारा त्याच्या हातांचा हलका दाब आणि तिच्या मुलायम रेशमी त्वचेवर बिनधास्त विहर करणारी त्याची गरम जीभ तिच्या उत्तेजनेत भर टाकत होते.

ती कण्हत आपली उत्तेजना दाबत होती. आपल्या हातांनी त्याचे केस धरून ती तिला हवे तिथे त्याचे डोके नेत होती. वर सरकत त्याने तिच्या मानेवर हल्ला चढविला. अगदी नाजूकपणे तो तिच्या मानेची चुंबने घेत होता. जिभेचा हलका हलका स्पर्श करत होता. ती वरवर आणखी बेभान होतं त्याचे केस जोरजोराने ओढत होती.

त्याच्या छातीच्या दाबाने तिचे स्तन जोरात दाबले गेले होते. वरून दाब पडल्याने ते दोन्ही बाजूंनी फुगले होते. दोन्ही हातात धरून गच्च हवा भरलेला फुगा दाबल्यावर जसे होते तशीच अवस्था तिच्या उरोजांची झाली होती. ते दोघेही एकमेकांचे खांदे छाती आणि ओठ चावत चोखत सुटले होते.

ओठांच्या चित्रविचित्र आवाजाने गाडी भरून गेली होती. ए सी चालू असूनही दोघांच्याही त्वचेवर घर्मबिंदू जमा व्हायला सुरवात झाली होती. त्याने भराभर तिच्या ब्लाउजचे हुक्स काढले आणि तिच्या छातीची तिजोरी उघडली.

त्वचेच्याच रंगाच्या ब्राने तिचा ऐवज लपवून ठेवला होता. तिचे स्तन फार मोठे म्हणावे असे नव्हते पण तिच्या ब्लाउज आणि ब्राच्या फिटिंगमुळे ते उठावदार झाले होते. ते एकदम घट्ट, गुबगुबीत आणि मुलायम होते. तिच्या खांद्यात रुतलेल्या तिच्या ब्राच्या स्ट्रॅपमध्ये आपली बोटं अडकवत त्याने ते तिच्या दोन्ही खांद्यांवरून उतरवले.

तिनेही आपली छाती उंचावत आपले हात पाठीमागे घेतले व ती ब्राचे हुक्स काढण्यासाठी धडपडू लागली. या प्रकारात तिची पाठ उचलली जाऊन तिला बाक पडला आणि तिचे उरोज आणखीच उभारून वर आले. कसेबसे आपल्या ब्राचे हूक काढत तिने ब्रा मागच्या सीटवर टाकली आणि तिचे गुबगुबीत गोरेपान स्तन त्याच्यासमोर मुक्त झाले. अगदी गोलाकार आणि घट्ट.

ती झोपली असली तरी ते बिलकुल लोंबत नव्हते. त्यांना आता कुठे व्यायाम मिळू लागला होता आणि त्या व्यायामामुळेच की काय तिच्या स्तनांच्या स्नायूंनी त्यांना घट्ट जागेवर धरून ठेवले होते. त्याने आपली बोटे तिच्या स्तनाच्या मऊ त्वचेवर अलगद फिरवायला सुरूवात केली.

“आहहह ऽऽऽऽऽ!” ती सुस्कारली!

तिच्या गुलाबी टपोऱ्या स्तनाग्रांना बोटांच्या चिमटीत पकडून हळुवारपणे पिळु लागला. ती उत्तेजन सहन न झाल्यानें विव्हळत होती. खाली वाकत त्याने आपल्या जीभेचा शेंडा तिच्या फटफटणाऱ्या कळीवर टेकवला.

“उंऽऽऽऽऽऽ स्स्सऽऽऽऽऽऽ!” तिला काहीच सुचत नव्हतं.

दोनही हातांनी तिचा उजवा स्तन दाबून धरत त्याने तो आपल्या तोंडात कोंबला आणि चोखू लागला. त्याच्या जीभेचा आणि टाळूचा तिच्या निप्पल्सना स्पर्श होतं होता. तिने आपले ओठ आपल्या दातांत दाबून धरले होते. दोन्ही हातांनी त्याचे खांदे आवळून धरत ती त्याची उत्तेजना त्याला परत करत होती.

त्याने खाली वाकत तिची साडी तिच्या कमरेपर्यंत वर केली. तिच्या इतर शरीरापेक्षा तिचे पाय थोडे अधिक गोरे होते. तिने ते त्याच्या कमरेभोवती आपल्या पायांचा विळखा घातला होता. तिची भिजलेली पँटी बोटाने एका बाजूला सारत त्याने तिची योनि उघडी केली. खूप काळ्याकुट्ट पाकळ्यांमधून ती पाझरत होती. त्याने आपलं मधलं बोट अलगद तिच्यात सकवलं.

“आहऽऽऽ आहाऽऽ हा!” ती आवेगाने वळवळली.

अजून ती फारशी फाकली नव्हती. तिने दोन्ही हातांनी आपली साडी गोळा करून कमरेशी धरून ठेवली होती. त्याने तिच्या मांड्यांच्या मध्ये येत एका हाताने तिची पँटी बाजूला धरून ठेवत आपले ताठरलेले लिंग जीन्सच्या झिपमधून बाहेर काढले आणि तिच्या द्वारावर टेकवले आणि नंतर तिचे दोन्ही पाय आपल्या खांद्यावर टाकले.

त्याच्या लिंगाचे टोक तिच्या योनिद्वारावर गुदगुल्या करत होते. तिने डोळे घट्ट मिटून घेतले होते. त्याचे लिंग आजून तिने पहिलेच नव्हते त्यामुळे तिच्यावर आता काय कोसळणार होते याची तिला पुसटशीही कल्पना नव्हती. तिचे शरीर कमरेतून दुमडत त्याने आपला भार सोडून दिला.

ती क्षणार्धात तिचं सर्वांग जणू काही सेकंदांसाठी बधीर झालं आणि अचानक सगळं शरीर वेदनेने भरून गेलं.

“आऽऽऽऽऽऽऽऽऽ याईऽऽऽऽ! मेलेऽऽऽऽऽऽ!” ती चित्कारली. जणू एखादा मोठा भोपळा वाट काढत तिच्यात घुसला होता असं तिला वाटलं.

तिचे गुडघे तिच्या उरोजांवर दाबले गेले होते आणि त्यावर त्याच्या शरीराचा आख्खा भर होता. तिच्या एकमेकींना चिटकलेल्या मांड्यांच्या मध्ये तिची फुगीर कोमल योनि त्याच्या जाडजूड भाल्याने फाकवली होती. तिने दोन्ही हात वर करत खांद्याच्या वर सीट घट्ट पकडले होते. तिची नखे सीटच्या कुशनमध्ये घुसली होती. डोळ्यांतून अश्रूंच्या अखंड धारा वाहत होत्या.

“मेले.माझी कंबरं! उठ लवकर!” ती रडकुंडीला आली. त्याने तिला सोडून तिचे पाय सरळ केले आणि पुन्हा आपलं भलंमोठं हत्यार घस्सकन तिच्यात घुसवलं.

“हळू ना माकडा!” ती ओरडली. तिच्या वळणदार कमरेला दोन्ही हातांनी घट्ट धरत तो धडाधड धडका देऊ लागला.

“आऽऽऽ ह! उऽऽऽऽऽ ह!”

“अऽऽऽऽ! इऽऽऽऽऽ!”

“आउच! सस्ससऽऽऽऽ!”

“उफ्फऽऽऽऽ!” असे चित्रविचित्र आवाज काढत ती ओरडत होती. तिचं आख्खं शरीर लाल भडक झालं होतं! दोघेही घामाने थबथबले होते. तो वर वर वेग वाढवू लागला.

“रश्मीऽऽऽऽऽऽ! आता हवेत उडायला लागल्यासारखं वाटतंय बघ!” तो बरंळला

“तोंड बंद कर! उरक लवकर. जोरात! आणखीऽऽऽऽ! आमिऽऽऽऽ त!” तिला जणू त्या वेदनेचं व्यसन लागलं होतं.

“जोरात? हे घे!” जरासं थांबून त्याने अगदी जोराचा दणका दिला.

“आईऽऽऽऽ! बस्स एवढंच?” ती त्याला अजून आव्हान देत होती.

“हे घे!” त्याने आणखी जोरात तिला ढोसललं.

“आऽऽऽऽऽऽ ह! बस्स?” ती जाम पेटली होती. त्याच्या दणक्यांच्या तालावर तिचे वक्ष उसळ्या मारत होते.

“अजून? हे घे!” त्याने आणखी जोर लाऊन दणका दिला.

आता मात्र तिला ओरडताही आलं नाही. तिचा आवाज घशातच विरला.

“बोल ना आता!” त्याने अजून जासत जोराचा ठोका लगावला.

“मंऽऽऽऽ! आह!” ती वेदनेच्या सुखात मनसोक्त डुंबत होती.

“पटपट कर ना माझ्या राजा!” ती बरंळली.

तो भराभर कंबरं हलवत तिच्या बहरू लागलेल्या यौवनाचा समाचार घेऊ लागला.

“वॉऽऽऽऽऽ व! आणखी भरभर!”

ती सुखाला आता असुसली होती आणि तो तिची प्रत्येक फर्माईश पूर्ण करत होता. अखेर आपल्या गरम लाव्हारसाने त्याने तिची मुसमुसलेली योनि भरून टाकली आणि तो स्वतःच्या सीटवर कोसळला. स्वतःचे सीटही मागे झुकवून तो तसाच पडून राहिला. ती अजून सावरली नव्हती पाय फाकवून ती निपचित पडून राहिली होती. श्वासोच्छवासमुळे तिचे टंच उरोज भराभर वर खाली होतं होते. ती कण्हत धापा टाकत होती.

त्याने आपल्या जीन्सचे बटन आणि झिप लावली आणि मागच्या सीटवरील कॅरीबॅगमधील टी शर्ट घातला. तिनेही ब्रा न घालताच आपले उरोज कसेबसे ब्लाउजमध्ये कोंबले आणि थोड ताणून ब्लाउजची हुक्स लावली. साडी खाली करत पदर सावरला आणि सीट सरळ केले. त्याचाकडे पाहण्याची तिची हिम्मत होईना. सगळं आवरून सावरून व्यवस्थित केल्यावर त्याने गाडी सुरु केली.

“परत कधी जणारेस तू?” त्याने विचारले.

“परवा सोमवारी!” तिने मान खाली घातली होती.

सोमवारी मुंबईला जायचं काय निमित्त काढावं याचा विचार करत तो राजापूरच्या दिशेने धुरळा उडवत गाडी पळवू लागला.

चांदण्यात फिरताना भाग : २

दहा वाजत आले होते. आणखी चार तासांचं अंतर होतं. तो भराभर नेहमीच्या वेगाने गाडी पळवत होता. ती मोबाईलवर बहुधा राजनला मेसेजेस करत होती. अर्ध्या एक तासाने तिने मोबाईल बंद केला. “काय झालं?” त्याने विचारलं. “कंटाळला तो. झोप आलीय त्याला. आता दोन दिवस तरी मुक्त राहू दे म्हणे!”...

चांदण्यात फिरताना

“ए अमत्या! निघालास की नाही अजून? किती वेळ लावतोयस?” प्रणवचा कॉल होता. “अरे काम तर होऊ दे माझं! मला काय माहिती एवढा वेळ लागेल इथे म्हणून?” अमित “अरे तायडी वाट बघत बसलीय. तु बोलला असतास तर माझं मी गेलो असतो तिला आणायला.” प्रणव “अरे यार! आणतो मी. हे अधिकारी लोक कसे असतात...

error: नका ना दाजी असं छळू!!