ध-‘माल’ मम्मा भाग : १५

दुसर्‍या दिवशी सकाळी राहुल उठला तेव्हा त्याला आपली रात्रीची नग्न मम्मी आठवली. तो पटकन उठला आणि तिला बाहेर बघायला गेला. मम्मीच्या रूममध्ये तो शिरला तेव्हा त्याने तिचा नर्स युनिफॉर्म बेडवर टाकलेला पाहिला.

बाथरूममधून शॉवरचा आवाज येत होता म्हणजे त्याची मम्मी अंघोळ करत होती हे त्याने ओळखले. तेव्हा मग तो मम्मीच्या बेडवर पडला आणि मम्मीच्या नर्स युनिफॉर्मवरून हळुवारपणे हात फिरवू लागला. नेहमी वाटते तसे पुन्हा त्याला असे वाटू लागले की तो मम्मीच्या अंगावरून हात फिरवतोय.

बाथरूमचा दरवाजा उघडल्याचा आवाज आला तसे त्याने आपला हात मागे घेतला. बाहेर आलेली मम्मी त्याला दिसली आणि तिलाही तो दिसला.

“गुड मॉर्निंग, राहुल. तू इथे कसा?” अंगाला टॉवेल गुंडाळलेली रती कपाटाकडे जात म्हणाली.

“गुड मॉर्निंग, मम्मा. मी उठलो अन तुला बघत इथे आलो. तू अंघोळ करतेय हे लक्षात आले. तेव्हा मी इथे येऊन पडलो.” राहुलने तिच्याकडे पाहत उत्तर दिले.

“गुड. नशीब तू मला बाहेरून चोरून बघत राहला नाहीस.” रतीने हसून त्याला म्हटले.

“त्याची काही गरज नाही आता, मम्मा. मी पाहिलेय तुला तसे आणि मला पहायचे तर मी आता सरळ आत येऊ शकतो. बरोबर ना?” राहुलनेही हसून तिला म्हटले.

“वेल येस्स! काही लपवाछपवी करण्यापेक्षा ओपन असलेले कधीही चांगले. आणि आपल्यात तसेही आता काही सिक्रेट नाही. तेव्हा तुला लपूनछपून काही करायची गरजच नाही.” असे म्हणत रतीने अंगाला गुंडालेला टॉवेल सोडला आणि ती आपले नग्न अंग अजून कोरडे करू लागली.

पुन्हा एकदा राहुलला आपली मम्मी पूर्ण नग्न दिसली. आणि आता तर काय ती त्याला अशी नग्न सारखी दिसणार होती अन तो तिला पाहू शकणार होता. तो उत्सुकतेने, उत्साहाने आपल्या नग्न मम्मीचे मादक अंग पाहू लागला.

रती आरशातून त्याला तिच्या नग्न अंगाकडे पाहताना बघत होती आणि तिलाही आता त्याच्या बघण्याबद्दल काही तक्रार नव्हते. उलट तिला मजा वाटायला लागली आणि ती आपल्याच धुंदीत आपले कपडे घालायचे काम करू लागली.

कपाटातून तिने एक फ्रेश ब्रा-पॅन्टी काढली अन अंगात घालायला लागली. ती वस्त्रे घालता घालता ती राहुलला सांगायला लागली.

“तुझ्यासाठी नाश्ता बनवून ठेवला आहे अन दुपारचे जेवणही केले आहे. आठवणीने टिफीन घेऊन जा.”

“ओके, मम्मा.” राहुलने मम्मीला ब्रा-पॅन्टीमध्ये पाहून कडक होणार्‍या लंडावरून हात फिरवला.

“आणि रात्री मी वेळेवर येणार आहे. तेव्हा तू जेवण बनवण्याच्या भानगडीत पडू नकोस. तू तुझा स्टडी वगैरे करत बस.” गार्टर बेल्ट घेऊन कंबरेला लावत ती स्टॉकींग्ज घालायला बेडवर बसत म्हणाली.

“बरं ठीक आहे, मम्मा.” राहुलने कबूल करत म्हटले आणि तो उत्सुकतेने तिला स्टॉकींग्ज घालताना पाहू लागला.

“आणि त्या विजयकडे जास्त वेळ टाईमपास करत बसू नकोस. कॉलेज नंतर सरळ घरी ये.” रतीने गार्टर बेल्टची पीन स्टॉकींग्जला लावत म्हटले.

“अगं, मम्मा मी त्याच्याकडे नुसताच टाईमपास करायला जात नाही. आम्ही दोघं मिळून स्टडी पण करतो. त्याच्याकडे मी मोस्टली अभ्यासच करत असतो.” राहुलने स्टॉकींग्ज अन ब्रा-पॅन्टीमध्ये उभी असलेल्या रतीकडे पाहून लंडावरून हात फिरवत म्हटले.

“होऽऽ माहितीय मला तू त्याच्याबरोबर काय स्टडी करतोस. तूच सांगितले म्हणून कळले.” रतीने स्लिप घालून अंगावर नीट करताना आरशातून त्याच्याकडे पाहत हसून म्हटले.

“ओहह, मम्मा. ते आम्ही क्वचितच कधी महिन्यातून एखाद्या वेळेस करतो. आणि आता मी ते पण करणार नाही. बिलिव्ह मी. आम्ही मोस्टली स्टडीच करतो.” राहुलने तिला पटवून द्यायचा प्रयत्न करत म्हटले.

“आय बिलिव्ह यु. नो नीड टू एक्सप्लेन. मी जस्ट सांगतेय.” रतीने बेडवरचा युनिफॉर्म घेऊन अंगात घालत म्हटले.

“ओके, मम्मा. तू छान दिसतेस.” राहुल पटकन म्हणाला.

“व्हाट? काय म्हणालास? कशाबद्दल?” रती डोक्यावर बसवलेल्या नर्सच्या कॅपलला पीना लावता लावता थबकली आणि तिने वळून त्याला बघत आश्चर्याने विचारले.

“मी म्हटले. तू ह्या नर्सच्या आऊटफीटमध्ये खूप छान दिसतेस.” राहुलने हसून तिला म्हटले.

“ओह कमॉन, राहुल. ह्या ड्रेसमध्ये काय विशेष? इट्स जस्ट ऑर्डिनरी.” म्हणत रती वळली आणि आरशात पाहून चेहऱ्याला पावडर लावू लागली.

“आय ॲम नॉट जोकिंग, मम्मा. तुला असे वाटत असेल की हा ड्रेस ऑर्डिनरी आहे. पण मी तुझ्या हॉस्पिटल मधील खूप साऱ्या नर्सेस बघितल्या आहेत. तुझ्यापेक्षा तरुण आणि तुझ्याच वयाच्याही. पण कोणीही तुझ्यासारखा असा मस्त फिटिंगचा युनिफॉर्म घालत नाही.”

“तू बरे ऑब्झर्व्ह केलेस सगळ्या नर्सेसना. मा‍झ्या हॉस्पिटलमध्ये आलास की तू हेच करतोस की काय?” रतीने मिश्किलपणे हसून ओठांना लिपस्टिक लावत म्हटले.

“नाही गं. आता मी आलो की तू काही ना काही कामात बिझी असते. मग मी बसून तुझी वाट बघत असतो. मग इकडून तिकडून येणार्‍या जाणाऱ्या तुझ्या नर्स मैत्रिणी दिसतात. मला पाहून त्या थांबून माझी चौकशीही करतात. मग त्यांना बघून, त्यांच्याशी बोलता बोलता त्यांच्याकडे लक्ष जाते ना. तेव्हा मला तुझ्यातला आणि त्यांच्यातला फरक कळतो.” राहुलने खुलासा केला.

“हंम्म्म. आणि काय फरक आहे त्यांच्यात अन मा‍झ्यात? माझ्याच सारख्या आहेत की त्या.” रतीने मेकअपचा शेवटचा हात फिरवत म्हटले.

“नाही हं, मम्मा. तुझ्यात त्यांच्यात खूप खूप फरक आहे. कोणीही तुझ्यासारखी अट्रॅक्टीव्ह नाही. कोणीही तुझ्यासारखा असा मस्त फिटिंगचा ड्रेस घालत नाही. मोस्टली सगळ्यांचे ड्रेस ढगळच असतात. कोणाचीही फिगर तुझ्यासारखी प्रपोर्शनेट नाही. ऑफकोर्स, मी कोणाला नग्न नाही पाहिले. पण ड्रेसवरून कळतेच.”

“ओके. पुरे झाले तुझ्या ओल्ड मम्माचे कौतुक. उठ आता. मम्मा ईज रेडी टू गो.” रती त्याला हसून म्हणाली.

“नो, मम्मा. यु आर नॉट ओल्ड. खास करून तुला मी आता पूर्ण नेकेड पाहिलेय तेव्हा तर मी आता नक्कीच सांगू शकतो की तू ओल्ड नाहीस. उलट तू अजूनही यंग दिसतेस. मला आवडतेस. आय ॲम इन लव विथ यु.” राहुलने धुंदीत म्हटले.

“वेल एव्हरी चाइल्ड ईज इन लव विथ देअर मम्मा. ॲन्ड आय ॲज वेल. इन लव विथ माय सन.” म्हणत पुढे आलेल्या राहुलच्या कपाळाचे चुंबन घेत रती म्हणाली.

“पण मम्मा. मी तसे लव म्हणत नाही. आय मीनऽऽ” राहुल तिला सांगायला गेला पण तिने त्याला थांबवत म्हटले.

“मला उशीर होतोय, राहुल. आपण बोलू नंतर. काळजी घे. लवकर आवर. आणि निघ कॉलेजला.”

रतीने त्याला ‘बाय बाय’ केले आणि आपली पर्स उचलून ती बाहेर पडली. राहुल आनंदाने उड्या मारत तिच्या रूममधून बाहेर पडला आणि आवरायला गेला.

रात्री सगळे आवरून झाले तसे नेहमीसारखा राहुल त्याच्या रूममध्ये झोपायला आला. तो जेमतेम बेडवर पडला तसे रती त्याच्या रूममध्ये शिरली. तिच्या अंगावर सुतभरही कपडा नव्हता अन ती पूर्ण नागडी होती. मादक हालचाल करत ती राहुलच्या बेड जवळ येत म्हणाली,

“सरक थोडा पलीकडे. मम्माला तुझ्या बाजूला पडायचेय.”

राहुल काही न बोलता उत्साहाने पटकन बाजूला सरकला आणि त्याने मम्मीला पडायला जागा करून दिली. मग रती त्याच्या बाजूला बेडवर पडली आणि कुशीवर होत त्याच्या छातीवर हात फिरवत त्याला म्हणायला लागली.

“यु नो, राहुल. काल मी तुला म्हणाले की आपण फक्त एकदाच असे करायचे. म्हणजे मी पूर्ण कपडे काढून नग्न होणे. अन मी तुझ्या समोर माझी कामतृप्ती करून घेणे वगैरे.”

“येस्स, मम्मा. तू म्हणालीस की फक्त एकदाच.” राहुलने कबूल करत म्हटले.

“येस. पण मग मी विचार केला की आज सकाळीही तू मला अंघोळ करून आल्यावर नग्न पाहिले. आणि तेव्हा तुझी नजर इतकी काही आसक्त मला भासली नाही. म्हणजेच मी तुझ्या समोर पूर्ण नग्न राहले तर त्यात काही फारसे मोठे नुकसान नाही. म्हणजे मला म्हणायचेय की तू मला पूर्ण नग्न बघण्यास धडपडत नाही आहे. एकदम नॅचरली तू सकाळी मा‍झ्या रूममध्ये आलास आणि मला कपडे घालताना बघत पडलास. आय लाईक दॅट.”

“थँक्स, मम्मा. म्हणजे तू मला अलाऊ केलेस पाहायला.” राहुलने डोळे मिचकावत तिला म्हटले.

“वेल. आणि तू तरुण झाला आहेस. म्हणजे रोज रात्री तुझा लंड हलवून गाळल्याशिवाय तू काही झोपणार नाहीस. बरोबर?” रतीने चावटपणे हसून त्याला विचारले आणि त्याच्या शॉर्टवरून लंडावर हात ठेवत त्याला दाबले.

“राईट, मम्मा. ती माझी गरज झाली आहे. खास करून सकाळी मी पुन्हा तुला नेकेड पाहिले. पण मी माझा लंड गाळला नाही तेव्हा. संध्याकाळी मी विजयकडे गेलो होतो. तेव्हाही मी त्याच्याकडे लंड गाळला नाही. तो मला खूप रिक्वेस्ट करत होता पण मी ते केले नाही.” राहुलने अभिमानाने तिला ते सांगितले.

ती त्याच्या लंडावर हात ठेवून तो दाबत होती ते त्याला खूप आवडले आणि त्याचा लंड कडक व्हायला लागला.

“गुड. फारच आज्ञाधारक आहेस तू. आय लाईक इट दॅट.” रतीने त्याचे कौतुक करत पुन्हा त्याचा लंड दाबत म्हटले.

“थॅंक्स, मम्मा. सगळी तुझी शिकवण.” राहुल हसून म्हणाला.

“तू सकाळपासून तुझा लंड गाळलेला नाही म्हणजे तुला आता हा गाळायची खूप इच्छा असेल ना?” रतीने चावटपणे हसत म्हटले आणि तिचा हात त्याच्या शॉर्टमध्ये घालून आत त्याचा लंड कुरवाळू लागली.

“हो, मम्मा. मला खूप वाटतेय. आणि मी तुझीच वाट बघत होतो. मला सारखे असे वाटत होते की तू आजही मा‍झ्या रूममध्ये येशील.” राहुल तिचा लंडावरील स्पर्शाने सुखावत म्हणाला.

“तू तसा विचार करत असशील तर. यु आर राईट. मम्माला पण वाटत होते तुझ्याकडे यावे. एनी वे, तू लंड गाळणार आहेसच. मग मम्मा तुला हेल्प करेन.” शॉर्टमध्ये राहुलचा लंड मुठीत धरून दाबत रती त्याच्या कानाला जीभ लावत म्हणाली.

“ओहहहऽऽ मम्माऽऽ थॅंक्स!” कानाच्या पाळीला मम्मीच्या जि‍भेचा ओलसर स्पर्श जाणवून राहुल चेकाळत म्हणाला.

“आणि तू मम्माला फिनिश व्हायला हेल्प कर. करशील ना?” रती त्याच्या कानात जीभ फिरवत मादकपणे म्हणाली.

“ओहह येस्स, मम्मा. नक्कीच! आय ॲम ऑलवेज रेडी.” कानात गुदगुल्या झाल्या तेव्हा हसून मान आकसून घेत राहुल आनंदाने म्हणाला.

“ओके मग काढ तुझे कपडे, सगळे.” म्हणत रती राहुलची शॉर्ट खाली सरकवायला लागली.

राहुलने तिच्या आधीच पटकन आपली शॉर्ट खाली सरकवली आणि पायातून काढून लाथाडून दिली. मग उठून बसत त्याने झटकन अंगातला टी-शर्ट काढला आणि बाजूला भिरकावून दिला. आणि मग तो परत खाली बेडवर सरकून पडला. आता रती अन राहुल दोघंही मायलेक बेडवर पूर्ण नग्न पडले होते. रती राहुलच्या डाव्या हाताला होती अन राहुल रतीच्या उजव्या हाताला होता.

मग रती किंचित आपल्या उजव्या कुशीवर झाली आणि तिने राहुल धरून त्याला आपल्या डाव्या कुशीवर थोडे व्हायला भाग पाडले. मग तिने राहुलचा उजवा हात पकडला आणि आपल्या पुच्चीवर आणून ठेवला. आपल्या बोटांनी तिने त्याची दोन बोटे आपल्या पुच्चीत घातली आणि त्याला आत-बाहेर करायचा इशारा केला.

त्याच वेळी तिने त्याचा अंगठा आपल्या पुच्चीदाण्यावर ठेवला आणि त्याला अंगठ्याने दाणा घासायचा इशारा केला. आणि मग राहुल मम्मीच्या पुच्चीत दोन बोटे घालून तिला बोटांनी झवायला लागला आणि वर अंगठ्याने तिचा दाणा घासायला लागला. तो जेव्हा ते बरोबर करू लागला तेव्हा रतीने आपला हात काढून घेतला.

मग तिने आपला डावा हात पुढे नेला आणि राहुलचा लंड हातात पकडला. आणि मग ती राहुलचा लंड मुठीत धरून हळुवारपणे मूठ मागेपुढे करत त्याचा लंड हलवायाला लागली. अशा तर्‍हेने दोघंही मायलेक एकमेकांची जननेंद्रिय घासत हलवत एकमेकांना सुख द्यायला लागले.

ध-‘माल’ मम्मा

गॅस शेगडीवरील पातेल्यातली भाजी हलवताना किचनच्या खिडकीतून राहुलने दूरवर पाहिले, तर बिल्डिंगच्या गेट मधून त्याला त्याची मम्मी येताना दिसली. खांद्याला पर्स अडकवली होती आणि दोन्ही हातात भाजीच्या पिशव्या होत्या. चेहर्‍यावर घाम अन किंचित थकल्याचे भाव होते. पण त्याचे लक्ष...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : २

आपल्या बेडरूममध्ये आल्यावर रती कपडे बदलायला कपाटा समोर उभी राहिली. तिच्या नेहमीच्या सवयी प्रमाणे कपाटाच्या दरवाज्यावर असलेल्या पूर्ण उंचीच्या आरशामध्ये ती स्वत:ला न्याहाळू लागली. आरशातली स्वत:ची छबी पाहून ती खुश झाली आणि तिच्या चेहर्‍यावर स्मित हास्य उमलले! तिला...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : ३

काहीतरी मनात आले तसे तो पटकन उठला आणि आजूबाजूला पाहू लागला. ते जे काही होते ते त्याला कुठेच दिसेना. ‘अरे मम्मीची ब्रा दिसत नाही? मम्मीची पॅन्टी कुठे दिसत नाही?’ हे त्याच्या मनात आले. क्षणभर त्याला वाटले की मम्मी बहुतेक ब्रा-पॅन्टी घालतच नसेल कारण त्याने मम्मीची ती...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : ४

राहुलच्या दृष्टीने मम्मी संध्याकाळीच येणार होती म्हणजे तो संध्याकाळपर्यंत घरी येण्याची शक्यता नव्हती. म्हणजे मग ती त्या एकांताचा फायदा घेत आज मस्त रिलॅक्स होऊन तिच्या व्हायब्रो बाबाकडून दाण्याला सुख देऊ शकत होती. जवळ जवळ एक आठवडा झाला होता रतीने पुच्चीला सुख दिलेच...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : ५

रतीने व्हायब्रो बाबावरील हाताचा दाब थांबवला की पुच्चीच्या आतील प्रेशरने तो बाहेर यायचा आणि मग तिने परत हाताने दाबला की तो आत घुसायचा. असे तिने काही मिनिटे व्हायब्रो बाबाचे आत-बाहेर झवायचे सुख घेतले. पण तिच्या निप्पलमधून कामवासनेच्या तीव्र लहरी बाहेर पडत होत्या, ज्या...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : ६

रती उठली आणि राहुलच्या रूमकडे गेली. त्याच्या दरवाज्यावर टकटक करून त्याला हाक मारत तिने दरवाजा उघडला आणि आत शिरत हसत विचारले, “राहुल झोपला नाहीस ना अजून तू?” “नाही गं, मम्मी. ब्रश करून येऊन आत्ताच पडलोय.” राहुल बेडवरून उठून वर सरकून बसत म्हणाला. “नाही. तुझ्याशी जरा...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : ७

“ओह येस्स. करेक्ट!” राहुलने उत्साहाने उत्तर दिले. “वेल. येस्स. आम्ही बायकांही करतो.” रतीने लाजत म्हटले. “रिअली? खरंच?” राहुलने आश्चर्याने ओरडत विचारले. “येस्स. दोघांचाही अर्थ सेम! जरी वेगळ्या भाषेत विचारले तरीही.” रतीने हसून म्हटले. “हो गं. पण मला खरंच आश्चर्य वाटले!...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : ८

बघता बघता त्याने टॉप स्पीड पकडला आणि जोरजोराने तो लंडावर हाताची घट्ट मूठ आवळत वरखाली करत मूठ मारू लागला. एक तर त्याचा लंड उत्तेजनेने प्रचंड ताठरलेला होता. त्यात आणि तो त्वेशाने घट्ट पकडून खसखसा मूठ मारत होता. त्याने त्याचा लंड चांगला लालसर झाला होता आणि तणावाने...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : ९

तिकडे रती ऑलरेडी उठलेली होती आणि नाश्ता-दुपारचे जेवण बनवून ती येऊन शॉवरमध्ये अंघोळ करत होती. तिच्या मनातही राहुलबरोबर रात्री जे झाले तोच विचार होता आणि त्या विचाराच्या धुंदीतच ती अंघोळ करत होती. अंघोळ झाल्यावर तिने टॉवेल घेतला आणि अंग पुसत ती बाथरूमच्या बाहेर आली....

ध-‘माल’ मम्मा भाग : १०

“अगं मम्मा तू त्या ब्रा-पॅन्टीमध्ये इतकी सुंदर दिसत होतीस की तुला तसे पाहून मला कसेतरीच व्हायला लागले. म्हणजे तिथे! खाली शॉर्टमध्ये! तेव्हा मग मी शॉर्टमध्ये हात घालून त्याला हलवायाला लागलो.” राहुल शरमत म्हणाला. खरे तर ते मम्मीला सांगताना त्याचा लंड शॉर्टमध्ये वळवळायला...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : ११

रतीला त्याच्या ॲक्शनची मजा वाटली आणि त्याची उत्सुकता शमवलीच पाहिजे हे तिच्या लक्षात आले. ती सावकाश बेडवरून उठून उभी राहिली आणि तिने हात खाली नेत आपला गाऊन पकडला. मग ती हाताने गाऊन वर करायला लागली. राहुलची उत्तेजित उत्सुक नजर मम्मीच्या अंगावर खिळली आणि गाऊन जस जसा वर...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : १२

पुढे काही बोलावे की नाही ह्याचा रती क्षणभर विचार करू लागली. कारण एकदा तिने त्याला ते सांगितले तर मग तिचेही ते सिक्रेट राहणार नव्हते. पण आज ना उद्या त्याला ते सांगावे लागलेच असते कारण तो विचारल्याशिवाय राहला नसता. मग परत टाळाटाळ करण्यात अर्थ नाही हे तिच्या लक्षात आले...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : १३

रतीची पॅन्टी आता तिच्या अर्ध्या अधिक नितंबावरून खाली सरकली. बघता बघता रतीचे डेरेदार विशाल नितंब तिच्या मुलाच्या नजरे समोर नग्न झाले. पॅन्टी आता रतीच्या मांडीवर आली होती. मांडीवरून खाली सरकवताना रतीला आता खाली वाकावे लागत होते. गुडघ्यावरून पॅन्टी खाली सरकली आणि रती...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : १४

“राहुल तुला मा‍झ्या दाण्याला स्पर्श करावासा का वाटला?” “माहीत नाही, मम्मा. पण करावास वाटला. मला वाटले पहावे स्पर्श करून. कदाचित तुला ते आवडेल असे मला वाटले.” राहुलने भांबावत उत्तर दिले. “वेल मला माहीत नव्हते तू मा‍झ्या पायात येऊन बसलाय आणि त्यात तू स्पर्श केला म्हणून...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : १६

राहुलची उत्तेजना अजून वाढावी म्हणून रती राहुलच्या कानाजवळ ओठ नेत मादक आवाजात त्याच्याशी बोलू लागली. “काल तू खूप छान माझा दाणा घासलास. अन मला मस्त सुख दिलेस. आत्ताही तू एकदम मस्त करतोय. मम्माला तू एकदम खुश करतोय. हे असेच करायचे असते. कोणाही मुलीला वा स्त्रीला असेच सुख...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : १७

राहुलच्या लंडाच्या लांबीचे रतीला खूप अप्रूप वाटले. तिला आपली पुच्ची पूर्णपणे भरून गेल्याचे फिलिंग होत होते. त्याच्या लंडाचा सुपाडा तिच्या बच्चेदाणीत शिरलाय असे तिला जाणवत होते. आजपर्यंत तिने इतका लांबोडा लंड पुच्चीत घेतला नव्हता. तिच्या नवऱ्याचाही लंड इतका लांब नव्हता...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : १८

थोडा वेळ रती राहुलचा लंड तसे आवडीने, आसक्तीने चोखत राहिली. मग ती वर झाली आणि तिने राहुलला खाली सरकून झोपायला लावले. मग उठून ती वर गेली आणि त्याच्या दोन्ही हाताच्या बाजूला आपले दोन्ही पाय ठेवून उभी राहिली. मग ती खाली झुकत गुडघ्यावर बसली आणि तिने आपले नितंब खाली...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : १९

आपल्या मम्मीला नर्सच्या युनिफॉर्ममध्ये पाहून राहुल एक्साईट झाला. तसेही सकाळची ताठरता त्याच्या लंडात होती आणि वर मम्मीला तसे पाहून त्याचा लंड अजूनच टाईट झाला. तो डायनिंग चेअरवर बसत मम्मीकडे पाहत लंड हलवायाला लागला. रती टिफीन भरताना त्याच्या करामती बघत होती आणि सकाळी...

ध-‘माल’ मम्मा भाग : २०

रतीने त्या स्पेशल रूममधील छोट्या किचनमधून, ट्रे, प्लेट आणि चमचे आणले आणि दोघं बेडवर समोरासमोर बसून टिफीन खोलून त्यातले लंच काढून खाऊ लागले. हळू आवाजात गप्पा मारत त्यांनी १५ मिनिटात लंच संपवले. “मम्मा १५ मिनिटात लंच झाले. आता बाकीची ४५ मिनिट काय करायचे?” राहुलने गुढपणे...

error: नका ना दाजी असं छळू!!