एकदा सर म्हणाले, “देवयानी, मला आज तुझे खालचे शेव्हींग करायचे आहे!” मी काय बोलणार? आता पर्यंत मी कधीच माझी झाटं कापली नव्हती. मी नागडीच होते. सरांनी लगेच मला बेडवर मांड्या फाकवून बसविले. एक जुनी चादर माझ्याखाली अंथरली. मग त्यांनी आपला शेव्हींग कीट काढला. सरांनी प्रथम...