गुलाबी कल्लोळ भाग : २

पण तिची आशंका व्यर्थ होती कारण आत्तापर्यंत स्वाती पुरती कामातुर झाली होती. या अगोदर तिला कधीच स्त्रियांबद्दल ओढ वाटली नव्हती. पण मागचे काही वर्ष नवरा बाहेर गावी असल्यामुळे तिची सेक्स लाइफ पार थंडावली होती आणि ती चांगल्याच कामुक प्रवृत्तीची होती.

आता शोभाच्या स्पर्शाने तिचा ताबा सुटला आणि डोळे बंद करून नकळत तिने सुखाचा एक उश्वास सोडला. शोभाचं मन आनंदाने भरून आलं. केव्हापासून ती या क्षणाची वाट बघत होती. तिने स्वातीचं दुसरं निप्पल पण धरलं आणि त्यांना हळुवारपणे कुस्करत म्हणाली, “छान वाटतं का गं, असं केलेलं? पण निप्पल कडक होणं म्हणजे उत्तेजनेची निशाणी आहे हं, स्वाती, नाहीतर मला उगीचच वाटायचं की माझे स्तन बघून तू एक्साइट झाली आहेस!”

स्वाती काहीच बोलली नाही. लाजेने तिचा चेहरा गुलाबी झाला. पण तिने आपल्या स्तनाग्रांना शोभाच्या बोटांतून काढायचा प्रयत्नही केला नाही. ती तशीच सुखाचे सुस्कारे सोडत राहिली. शोभाने आता पुढचं पाऊल टाकायचं ठरवलं. तिने वाकून हळूच स्वातीच्या गालाचं चुंबन घेतलं.

स्वातीने डोळे उघडले आणि शोभाच्या डोळ्यात बघितलं. शोभाच्या डोळ्यात झळकणारी प्रखर कामना आणि प्रेम तिला आणखी उत्तेजित करून गेले. न राहवून तिने आपले ओठ शोभाच्या ओठांवर टेकले आणि तिचं चुंबन घेऊ लागली. शोभाने चुंबनाचं प्रत्युत्तर दिलं तेव्हा स्वातीने आपले हात आपल्या मैत्रिणीच्या मानेभोवती गुरफटले आणि तिला बिलगली. शोभाने पण स्वातीच्या स्तनांवरचे हात काढून तिचं शरीर आपल्या बाहुपाशात कवटाळलं आणि स्वातीचे चुंबन घेऊ लागली.

“चल आरामात पलंगावर बसूया.” शोभा म्हणाली.

मिठी थोडीशी सैल करत दोघी पलंगावर बसल्या.

स्वातीला आता आपल्या मांड्यांच्या मध्ये चांगलाच ओलावा जाणवत होता. एवढी कामातुर ती बऱ्याच दिवसात झाली नव्हती. आता तिची लज्जा पण हळूहळू ओसरत आली होती. तिने शोभाच्या मोठ्या स्तनांना आपल्या हातात घेतलं आणि मग वाकून त्यांचे चुंबन घेऊ लागली.

शोभाने प्रेमाने तिच्या केसात हात फिरवला आणि आपलं एक निप्पल तिच्या तोंडात दिलं. ते निप्पल चोखता चोखता स्वाती कण्हू लागली आणि आपले पाय एक दुसर्‍यावर घासू लागली. तिची दशा ओळखून शोभाने तिला बिछान्यावर आडवं केलं आणि तिच्या शेजारी झोपून आपला हात तिच्या साडीत घातला.

स्वातीच्या उष्ण मांड्यांवर हात फिरवत ती पॅन्टीपर्यंत पोहोचली. पॅन्टीची क्रॉच ओलीचिंब होती. त्यातून स्वातीच्या फुगीर योनिचा आकार तिच्या बोटांना जाणवला.

शोभाने आपलं स्तनाग्रं स्वातीच्या तोंडातून काढलं. स्वातीने विरोधासाठी तोंड उघडलं तेव्हा शोभाने चुंबन घेऊन तिचं तोंड बंद केलं. मग आपल्या जि‍भेने तिचं तोंड उघडून जीभ तिच्या तोंडात टाकून आपल्या बोटांनी स्वातीची योनी पॅन्टीच्या कापडावरूनच घासत ती स्वातीच्या अंगावर झोपली आणि आपल्या मांड्यांमध्ये स्वातीचा एक पाय घेऊन त्यावर आपली योनी घासू लागली.

स्वातीने शोभाचे उरोज आपल्या हातात घेतले आणि त्यांना दाबत ती शोभाची जीभ चोखू लागली. शोभाने पण स्वातीचे निप्पल बोटांनी चुरायला सुरुवात केली.

दोघींच्या चुंबनाचा वेग आता वाढला होता. चुंबनाचे आवाज आणि दीर्घ श्वासोच्छवास या मादक स्वराने बेडरूम भरून गेला होता. दोघी या प्रणय लीलेने एवढ्या तापल्या होत्या की काही वेळातच स्वाती स्खलित झाली. हे स्खलन एवढं तीव्र होतं की शोभाच्या ओठात धरलेल्या तिच्या तोंडातून तृप्तीची एक अस्फुट किंकाळी बाहेर पडली. शोभाने जोरात तिच्या पायावर पॅन्टीतूनच आपली योनी घासत आपली वासना पण शांत करून घेतली.

काही वेळ त्या एकमेकींचे चुंबन घेत तश्याच पडून राहिल्या. शोभा उठून बसली आणि आपले कपडे नीट करू लागली. तिने आपली ब्रा घातली आणि ब्लाउज चढवला. स्वातीचा चेहरा आता लाजून गुलाबी झाला होता. वासना शमल्यावर तिला थोडं विचित्र वाटू लागलं होतं आणि ती भयंकर लाजली होती.

तिला ही कल्पना नव्हती की हा सगळा प्रकार शोभाने मोठ्या चलाखीने घडवून आणला होता. जेव्हापासून शोभाने स्वातीचं साध्या राहणीत लपलेलं रूप बघितलं होतं तेव्हापासून तिला स्वातीशी संभोगाची उत्कट इच्छा झाली होती आणि आज मोठ्या शिताफीने स्वातीला तिने आपल्या मिठीत ओढलं होतं.

“काय गं, अशी लाजतेस का? आपण जे केलं ते आवडलं नाही का?” कपडे घालता घालता शोभा म्हणाली.

“नाही गं शोभा, आज जे सुख मिळालं ते कितीतरी दिवसात मिळालं नव्हतं. पण थोडं विचित्र वाटतं, आपण काही चूक नाही केली ना?” स्वाती म्हणाली.

शोभा स्वातीच्या जवळ आली. तिची हनुवटी धरून चेहरा वर केला. तिच्या डोळ्यांना आपले डोळे भिडवून म्हणाली, “अगं वेडे, आपण केलं ते निव्वळ सुखासाठी. यात कोणालाही दुखवलं नाही. आपल्याला जे इतकं आवडलं त्यात काहीच गैर असू शकत नाही. पण तुला तरीही वाटत असेल तर उद्यापासून आपण हे इथेच थांबवू.”

“शोभा, आता मला तू दूर नको करूस. एकदा या सुखाची चटक लागली तर आता मला नाही राहता येणार. आणि तू निघालीस का? थांब ना आणखी!” स्वाती शोभाला बिलगून म्हणाली.

शोभा तिचं चुंबन घेऊन म्हणाली, “अगं बराच वेळ झाला. संध्याकाळ होत आली. आता इथेच संपवू. चल तासभराने आपण जाऊन तुझ्या ब्रेसीयर घेऊन येऊ. मग बघ कशी मस्त माल दिसशील, माझी छम्मक छल्लो!”

असे म्हणून शोभाने स्वातीला डोळा मारला आणि तिला ब्लाउज घालायला मदत केली. स्वातीने शोभाचं एकदा परत चुंबन घेऊन तिला निरोप दिला.

स्वाती आता बाहेर जायची तयारी करू लागली. आज तिचा आनंद गगनात मावत नव्हता. शोभाचं सेक्सी रूप आठवून ती परत उत्तेजित होत होती. तिला आता हळहळ वाटत होती की शोभासोबतच्या अभिसारासाठी आता उद्या दुपारपर्यंत थांबावं लागेल.

तासभराने दोघी शॉपिंगला निघाल्या. दुकानात शोभाने सेल्सगर्लला सगळ्या प्रकारच्या ब्रा आणि पॅन्टी दाखवायला सांगितल्या. स्वाती ती सुंदर आकर्षक अंतर्वस्त्रं पाहून भांबावून गेली. एकाहून एक सेक्सी ब्रा होत्या. तिची दुविधा बघून शोभाने तिला चिमटी घेत चेष्टेने म्हणाली, “मा‍झ्या पसंतीच्या घेते म्हणजे बरं राहील, ठीक आहे ना?”

स्वाती लाजली पण काही म्हणाली नाही.

शोभाने चौतीस साइजचे दोन पांढरे, दोन काळे आणि एक हलक्या क्रीम कलरचा असे पाच सेट पसंत केले. सगळे सेट चांगले ब्रॅन्डेड होते.

परत येताना स्वाती शोभाला म्हणाली, “किती छान होत्या गं, मला तर सर्वच आवडल्या. पण तुझ्यासाठी काहीच घेतलं नाहीस?”

“अगं, मी नुसत्या पांढऱ्या ब्रा घालते. मा‍झ्या काळ्या रंगाला आणखी काही शोभतच नाही, मग मी आणखी ब्रा घेऊन काय करू, कपाळ? तू चांगली गोरी आहेस, तुला तुझ्या अंगावर कुठल्याही रंगाची ब्रा मस्त दिसते म्हणून घेतल्या. माझं काय, नंतर कधी घेऊ माझ्यासाठी.”

“बरं, अगं पण सर्व एकाच नापाच्या, येतील ना गं बरोबर?”

“अगं, सर्व चांगल्या ब्रॅन्डेड आहे, नक्की येतील! आता तुझा नाप पस्तीस आहे पण एक साइज छोटी ब्रा घातलीस तर तुझे कसे उरोज टणक उभे होतील बघ.”

परत आल्यावर दोघी स्वातीकडे बसून आराम करत होत्या तेवढ्यात दर्शनचा फोन आला. त्याने स्वातीला सांगितलं की आज तो अभ्यासासाठी मित्राकडेच राहणार आहे म्हणून रात्री घरी येणार नाही. उत्तेजनेने स्वातीची छाती धडधडू लागली. न विचार करता तिने दर्शनला सांगून टाकलं की असं असेल तर ती आज रात्री शोभा काकूकडेच झोपेल कारण नेहा पण नव्हती आणि दोघी एकट्याच होत्या.

शोभा फोनवरील संभाषण समजली होती. तिच्या डोळ्यात पण गुलाबी कामना तरंगून आली. स्वातीला छातीशी कवटाळून ती म्हणाली, “चल, आता तयार हो, आपण बाहेरच जेवून येऊ. मग तू माझ्याकडे ये! नुसती झोपायला हं! आणखी काहीच करायचं नाही, नुसत्या गप्पा मारू हं, रात्र भर!”

आणि मग स्वातीला डोळा मारून हसू लागली.

शोभा तयार व्हायला आपल्या घरी गेली. तोपर्यंत स्वातीने अंघोळ करून सर्व सेट घालून व्यवस्थित येतात की नाही ते बघितले आणि कपाटात ठेवून दिलेत. मग तिने त्या नवीन सेटमधून एक काळी ब्रेसीयर आणि पॅन्टी घातली, नवा ब्लाउज चढवला आणि कपाटातून एक नवीन साडी काढली व शोभाने शिकवल्याप्रमाणे नेसली. स्वत:ला आरशात बघून ती खूप लाजली. नेहमीपेक्षा ती आज किती छान दिसत आहे याची तिला स्वत:च कल्पना आली.

आरशात पाहत तिने ओठांवर गुलाबी लिपस्टिक लावली आणि एक चावट विचार तिच्या मनाला गुदगुल्या करून गेला. ती अगदी एखाद्या नववधू किंवा अभिसारिकेसारखी तयार झाली होती जी आपल्या प्रेमीला भेटायला जात आहे. मग ती स्वत:शीच पुटपुटली, “आणि ते ही खरंय म्हणा.” आणि खुदकन लाजली.

बेल वाजल्यावर तिने दार उघडलं. शोभा पण अगदी सुरेख नटली होती. शिफानची साडी, लो-कट स्लीव्हलेस ब्लाउज आणि पायात उंच टाचेच्या सैंडल्स. पदराखाली तिचे उन्नत उरोज दोन टेकड्यांसारखे गर्वाने डोकं वर काढून उभे होते. तिचं रूप पाहून स्वातीला मनात गोड उत्कटतेच्या गुदगुल्या होऊ लागल्या.

शोभा पण स्वातीचं नवं रूप पाहून थबकली. तिची योनी आजच्या रात्रीच्या कल्पनेने केव्हापासून पाझरत होती. आता ती वाहू लागेल की काय अशी शंका तिला आली. कसंबसं तिने स्वत:ला आवरलं आणि हसून स्वातीला म्हणाली, “स्वाती, आज काही खरं नाही हं, तुझा नवरा असता तर तो आज बाहेरच गेला नसता. पण चल, नवरा नाही तर आपणच बघू काय करायचं ते.”

जेवण करून त्या दहा वाजता परत आल्या. संध्याकाळ कशी निघून गेली हे पण स्वातीला कळलं नाही. तिच्या मनात उत्तेजनेचा आणि एक गोड भीतीचा थैमान चालला होता. घरी परत येऊन जेव्हा स्वाती आपल्या घरी कपडे बदलायला जाऊ लागली तर शोभाने तिला म्हटलं, “अगं, आता कशाला घरी जातेस? आता झोपायचंच आहे ना? अशीच ये माझ्याकडे, गाऊन हवा तर, मी देते तुला.”

आत येऊन दार लावून शोभाने स्वातीचा हात धरला आणि सरळ तिला ओढून बेडरूममध्ये घेऊन गेली. तिच्या उष्ण स्पर्श आणि तीव्र श्वासाने स्वातीला कळलं की ते किती उतावळी झाली आहे. चुपचाप ती एखाद्या नववधूसारखी लाजत शोभाच्या मागे मागे तिच्या बेडरूममध्ये आली.

गुलाबी कल्लोळ भाग : १४

तयारी पूर्ण झाली. नेहाने डिल्डोचं टोक दर्शनच्या भोकावर टेकवत म्हटलं, "स्वाती काकू, तू जरा याची गांड दोन्ही हातानी फाकवून धर. म्हणजे याला पण सोपं जाईल आणि मला पण. दर्शन तू ढिली सोड हं तुझी गांड. दुखलं तर मला ओरडू नको, मी काही ऐकणार नाहिये तुझं!" स्वातीने जोर लावून...

गुलाबी कल्लोळ भाग : १३

काही दिवसांनंतर अखेर शोभाने दर्शनला दिलेलं वचन पूर्ण केलं आणि ते पण एका आगळ्या वेगळ्या आणि कामुक रुपात. त्यामुळे या दोन्ही कुटुंबांच्या संबंधांना एक वेगळीच दिशा मिळाली. एका रात्री चौघं परत एकत्र होते. रात्रीची मैफिल जमली होती. एक राउंड झाला होता. दर्शनने शोभाला भरपूर...

गुलाबी कल्लोळ भाग : १२

शोभाने अखेर त्या रडकुंडीला आलेल्या मुलावर दया केली. तिने स्वातीचा हात धरून तिला ओढत दर्शनच्या जवळ आणलं. स्वाती पण उत्तेजनेने थरथरत होती. या दोघींनी तिला खूप चोखलं होतं पण झडू दिलं नव्हतं म्हणून तिची अवस्था पण दर्शनसारखीच झाली होती. "स्वाती, बघ त्याचा लंड किती तापलाय,...

गुलाबी कल्लोळ भाग : ११

आईचा तिच्या मुलावरील या अशा अनोख्या प्रेमाचा हा खेळ पाहून शोभाने नेहाचा हात धरला आणि बाहेर घेऊन गेली. "चल नेहा, आई मुलाला एकटं सोडूया काही वेळ. तसा तो इतका गाढ झोपला आहे की उठणार नाही. चल तोपर्यंत तू पण अंघोळ कर, आराम करून घे. मी जेवायला करते. आज स्वाती आणि दर्शनला...

गुलाबी कल्लोळ भाग : १०

आता पुढची शिक्षा सुरू झाली. शोभाने आणखी मॅगझीन काढल्या आणि दर्शनला स्तनपान करवत लाडाने मांडीवर बसवून ते चित्र दाखवले. एका मॅगझीनमध्ये गुदा संभोगाचे ते चित्र होते. मऊ गोऱ्यापान ढुंगणात घुसलेल्या लंडाचे चित्र बघून दर्शनला शोभाच्या विशाल नितंबांची आठवण झाली. काल रात्री...

गुलाबी कल्लोळ भाग : ९

पाच मिनिटांनी नेहाने आपला मोर्चा स्वातीच्या योनिकडे वळवला आणि तिची योनी चोखू लागली. तिची चपळ जीभ स्वातीला एखाद्या लहान लंडासारखं झवत होती. स्वाती स्खलित झाली आणि नेहाचं डोकं आपल्या योनिशी घट्ट धरून बिछान्यावर लोळू लागली. नेहा तिच्या रसावर ताव मारता मारता अशी वखवखली की...

गुलाबी कल्लोळ भाग : ८

दर्शन पलंगावर बसून मागे टेकून तीच मॅगझीन बघत होता. त्याने कंबरेपर्यंत पांघरूण ओढून घेतलं होतं आणि एक हात आत पांघरुणात जोरात चालत होता. एका हातात ती मॅगझीन धरून कसंबसं त्याची पान पालटून तो हस्तमैथुन करत होता. शोभाला पाहून तो थबकला. धास्तावून त्याचा चेहरा पडला आणि...

गुलाबी कल्लोळ भाग : ७

शोभाने कसंतरी तिला निर्वस्त्र केलं आणि मग तिला उलटी करून जवळ ओढलं. या गोड तरुणीच्या मखमली पुच्चीचे चुंबन घ्यायला ती पण अधीर झाली होती. खरं म्हणजे तिला नेहाचे कपडे हळूहळू काढून तिचं ते घसघशीत लावण्य नीट जवळून बघायला खूप आवडायचं पण आज नेहा एवढी कामोत्तेजित होती की ते...

गुलाबी कल्लोळ भाग : ६

नेहा संध्याकाळी परत आली. शोभाने तिला आत घेऊन दार लावताच ती शोभाला बिलगली आणि तिचं चुंबन घेऊ लागली. "आई, किती छान वाटतं घरी येऊन! तुला मी खूप मिस केलं.” शोभाने तिचं चुंबन घेऊन तिला घट्ट छातीशी कवटाळलं. ती आपल्या लाडक्या मुलीची वाटच पाहत होती. सावत्र आई असूनही तिचं या...

गुलाबी कल्लोळ भाग : ५

अर्धा डिल्डो शोभाच्या आत गेल्याने उरलेला अर्धा भाग अगदी एखाद्या मस्त घट्ट उभ्या लंडासारखा दिसत होता, जणु शोभाचाच लंड आहे असं वाटत होता. वाकून शोभाने त्या लंडाचं गोल टोक स्वातीच्या योनिद्वारावर गोल फिरवून ओलं केलं आणि मग हळूहळू आत घालू लागली. स्वातीच्या तापल्या योनिची...

गुलाबी कल्लोळ भाग : ४

पाच मिनिटांनी शोभा उठली आणि स्वातीला धरून पलंगावर घेऊन गेली. आपल्या अंगावर स्वातीला घेऊन ती बिछान्यात झोपून स्वातीचे चुंबन घेऊ लागली. धिप्पाड सावळ्या शोभाच्या कुशीत तिच्या अंगावर पडलेली गोरी सुबक स्वाती, जसं एखाद्या आईने मुलीला अंगावर घेतलं आहे, तशी वाटत होती. चुंबन...

गुलाबी कल्लोळ भाग : ३

आता प्रणयाचा खेळ सुरू होणार होता. बेडरूममध्ये शिरताच शोभाने दार लावून घेतलं. मग वळून तिने स्वातीला आपल्या बाहुपाशात ओढलं आणि तिचं एक दीर्घ चुंबन घेतलं. स्वातीने पण लाजत लाजत हळूच आपली जीभ शोभाच्या ओठांवर लावली. शोभाने ती आपल्या तोंडात ओढून घेतली आणि चोखू लागली. तिचे...

गुलाबी कल्लोळ

"अगं पण, तू तर माझ्यापेक्षा वयाने मोठी आहेस, किती उंचपुरी, धिप्पाड पण आहेस, तरी तुझा फिगर कसा मस्त आहे बघ." शोभाच्या भरीव मांसल शरीराकडे बघत स्वाती म्हणाली. "तसं काही नाही गं, हां, कपडे आणि विशेष करून अंतर्वस्त्रं निवडायची काळजी घेते मी, एवढंच. टिपटॉप राहलं तर अर्ध...

error: नका ना दाजी असं छळू!!