स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १३

ओठ आणि डोळे सजवल्यानंतर, आता नखांची पाळी होती. समोरच्या ड्रेसिंग टेबलवर पाय ठेवून मा‍झ्या डाव्या पायाच्या नखांवर नेलपेंट लावण्यासाठी मी पुढे झुकलो, तेव्हा अचानक माझी नजर आरशावर पडली.

वाकल्यामुळे खाली लटकलेल्या मा‍झ्या स्तनांची घळ पाहून नेलपेंट लावताना माझे हात तिथेच थांबले. लाजून मी माझ्या खालच्या ओठाचा कोपरा दाताखाली दाबला आणि माझ्याच स्तनांकडे निरखून पाहू लागलो.

त्याच वेळी मा‍झ्या शरीरात एक विचित्र अस्वस्थता निर्माण झाली होती. माझा श्वासही वाढायला लागला. कदाचित, मा‍झ्या शरीरातील पुरूष शिखाच्या स्त्री रूपाकडे मोहित होत होता. स्तनांसोबतच, आता मला आरशात मा‍झ्या गोऱ्या शरीरावर माझी लाल ब्रा, चेहऱ्यावर आलेल्या केसांच्या बटा, माझे लाल रसाळ ओठ, काळे मादक डोळे आणि लांब केसांचा अंबाडा, सर्व एकत्र दिसत होते.

त्याच अवस्थेत माझे हात उत्स्फूर्तपणे मा‍झ्या स्तनांकडे सरकले आणि ब्राच्या वरूनच मा‍झ्या पंजात भरून हलकेच दाबले. मी जोरजोरात श्वास घेत होतो. माझ्या खालच्या ओठाचा कोपरा उत्साहात मा‍झ्या दातांमध्ये दाबून धरला होता. स्वतःचे स्तन दाबण्याच्या त्या नाजूक भावनेने काय जादू केली की, हळूहळू मला वेगळीच नशा चढू लागली.

मला माहीत नाही कशामुळे मी त्यांना पुन्हा दाबायला सुरुवात केली. पण आता मी मा‍झ्या दोन्ही हातांच्या बोटांनी ब्राच्या बाहेर दिसणार्‍या स्तनांच्या उभाराला स्पर्श केला आणि हलकेच दाबले. एका गोड अनुभूतीने माझे श्वास वाढले आणि माझे स्तन पुन्हा पुन्हा वर-खाली होऊ लागले.

खरं तर ते उभार मा‍झ्या छातीवर जमा झालेल्या चरबीमुळे होते, ते माझे खरे स्तन नव्हते. तरीही मला कळत नव्हते की, मी इतका उत्तेजित का होत आहे? आता ही उत्तेजना मला पॅन्टीच्या आतही जाणवू लागली.

अचानक माझा एक हात माझे स्तन सोडून मा‍झ्या लिंगाकडे सरकला. मा‍झ्या बोटांना मा‍झ्या लिंगाचा स्पर्श झाला. काही वेळेपूर्वीच मी त्याला शांत करून मा‍झ्या पायांच्या मध्ये लपवले होते आणि तोही मान खाली टाकून निपचित झोपला होता.

तेवढ्यात माझे लक्ष मा‍झ्या हाताकडे गेले. पॅन्टीच्या खालील भागाचे कापड बाजूला करून मी त्याला बाहेर काढले होते. मा‍झ्या रंगवलेल्या बोटांमध्ये पकडलेले ते लांब ताणलेले लिंग पाहून मा‍झ्या अंगावर शहारा आला.

“काय रे, जराही धीर धरवत नाहिये का तुला? बस थोडा वेळ थांब, तो आला की, त्याच्या पुढे असा मान वर करून उभा राहा, मग बघ तो तुला कशी शिक्षा करतो ते!” मी माझ्या लिंगाला दटावत म्हणालो आणि लाजलो.

खरं तर आता मला त्याला हलवून शांत करायचे नव्हते. थोड्या वेळापूर्वीच मी त्याला गळून शांत केले होते, त्यामुळे आता त्याला शांत करायला वेळ लागणार होता आणि दुसरे कारण म्हणजे आज मला कोणासोबत रत व्हायचे होते.

वारंवार गळल्यावर मला खूप त्रास होतो. मा‍झ्या वृषणातून शेवटचा थेंब पिळून काढला जात आहे, असे मला वाटते आणि खूप वेळ माझे वृषण दुखतात.

आज रत होताना मी त्याच्या सर्व इच्छा पूर्ण करणार होतो. रत होताना सहन करण्यासाठी अंगात थोडी फार तरी शक्ती शिल्लक असावी. म्हणून मला माझे गाळून आतापासूनच कुठला त्रास माझ्या पदरात घ्यायचा नव्हता.

आता मला त्याला शांत करण्यासाठी दुसरा पर्याय अवलंबावा लागला. मी माझा अंगठा आणि तर्जनी लिंगाच्या समोरील भागावर ठेवून माझ्या बोटांच्या चिमटीत त्याची समोरील त्वचा पकडली आणि जोरात कुस्करायला लागलो.

थोडा त्रास होत होता पण तो सहन करण्या इतका होता. हळू हळू मी आपल्या श्वासांवर नियंत्रण मिळवू लागलो. जेव्हा तो शांत झाला, तेव्हा मी बाथरूममध्ये शिरलो.

मग मी पॅन्टी खाली ओढली आणि खाली बसून लघवी केली. लघवी झाल्यावर मी त्याला एका टॉवेलने स्वच्छ पुसले. कुस्करल्यामुळे समोरील त्वचा थोडी दुखत होती. मी त्यावर मॉइश्चरायझर लावून थोडी मालिश केली. मग पुन्हा त्याला पायांच्या मध्ये लपवून पॅन्टी घातली.


मग मी ड्रेसिंग टेबल जवळ आलो. मग मी पटकन ड्रेसिंग टेबलवरचा नेल पेंट उचलला आणि आरशापासून दूर बेडवर एका कोपऱ्यात बसलो.

इश्श्य!! मला काय झाले होते? मी त्या आरशातील स्त्रीचे रूप पाहून मोहित झालो होतो का? तिच्या स्तनांशी खेळायची मला इच्छा झाली होती का? तिचे लाल रसाळ ओठ पाहून माझ्या तोंडाला पाणी सुटले होते का?

पण हे कसे शक्य आहे? कारण ती आरशातील स्त्री, दुसरी कोणी नसून स्वतः मी आहे. पण काही वेळेपूर्वी होत होते ते काय होते? मी स्वतःला स्त्री समजून माझ्या सुंदर शरीराची तहान भागवण्याचा प्रयत्न करत होतो का? की मी स्वतःला माझी मैत्रीण श्रेया समजून तिच्याबद्दल कल्पना करत होतो? मी स्वतःला श्रेया समजून माझे शरीर आणि मन शांत करण्याचा प्रयत्न करत होतो का?

काही क्षण बेडवर बसून मी स्वतःला शांत करण्याचा प्रयत्न केला आणि इकडे तिकडे लक्ष विचलित लागलो. मग माझे दोन्ही पाय दुमडून बेडवर नितंबाखाली दाबले आणि मुलीसारखा बसलो. आज मी खूपच उत्तेजित होत होतो, असे या आधी कधीच झाले नव्हते.

मला आणखी उत्तेजित व्हायचे नव्हते. त्यामुळे मी माझा फोन उचलून आणि त्यावर लक्ष केंद्रित करायचे ठरवले. मी बेडवर ठेवलेला फोन घ्यायला पुढे झुकलो, तेवढ्यात पुन्हा माझी नजर ड्रेसिंग टेबलवरील आरशावर गेली.

माझे लिंग पायांच्या मध्ये लपवल्यामुळे मा‍झ्या दोन्ही गुळगुळीत मांड्या पूर्णपणे एकत्र चिटकल्या होत्या. आयुष्यात मी पॅन्टीज घालून बसलेल्या मुलींचे अनेक फोटो पाहिले होते, आता माझी पोझ अगदी तशीच होती, मा‍झ्या चिकटलेल्या मांड्यांमधील पॅन्टीमध्ये झाकलेला सपाट भाग स्पष्ट दिसत होता.

मा‍झ्या शरीराचे हे सौंदर्य पाहून पुन्हा उत्तेजित होण्याआधी, मी ओणवा बेडवर झोपलो आणि फोन पाहू लागलो.

इतर कुठल्या स्त्रीकडे दुर्लक्ष करणे सोपे आहे. कारण तिच्यापासून दूर जाण्याचा पर्याय असतो. पण स्वत: स्त्री झाल्यावर कुठे जाणार?


(क्रमशः)

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १

मी एका कॉफी शॉपमध्ये बसून पाच वर्षांपूर्वी घडलेल्या घटनांच्या आठवणींत मग्न होतो. मा‍झ्या आयुष्यात सर्व काही खूप चांगले होते. श्रेया नावाची एक सुंदर मैत्रीण होती, एक महागडी बाईक होती, चांगली नोकरीची होती आणि बऱ्याच मुली माझ्यासाठी रांगेत उभ्या होत्या. पण सहा...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २

मी मा‍झ्या गोड आठवणीत हरवलो होतो. तेवढ्यात फोनची रिंग वाजली आणि माझी तंद्री तुटली. बऱ्याच दिवसांनी आईने फोन केला होता. "हॅल्लो, आई, बोल कशी आहेस?" "हॅल्लो, बाळा, लवकर घरी ये." "लवकर? का? काय झालं आई?" "काय झालं ते सोड, तू फक्त लवकर घरी ये." "अग, काय झालं ते तरी सांग?”...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ३

आज तब्बल सहा महिन्यांनी मी क्लीन शेव्ह केले. मी शेवटच्या वेळी असे केले होते, तेव्हा मला अंगावर एक सुंदर साडी नेसायची होती. आता या अवस्थेत मला अंगावर साडीची कमतरता जाणवली आणि मी निराश झालो. पण हे नैराश्य फार काळ टिकलं नाही. स्वतःला क्लीन शेव्हमध्ये आरशात पाहत आपसूक...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ४

इयत्ता आठवीनंतर, उन्हाळ्याच्या सुट्ट्यांत, मला क्रिकेटचे प्रचंड वेड लागले आणि मला महेंद्रसिंग धोनीची हेअरस्टाईल भावली. त्याच्यासारखं दिसावं म्हणून मी माझे केस सुद्धा वाढवले. माझा चेहरा मा‍झ्या शरीरापेक्षा लहान होता. लांब केसांनी तो थोडा भरलेला आणि आकर्षक दिसत होता....

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ५

आता बाईक चालवताना समोरील आरशात मा‍झ्या क्लीन शेव्ह केलेल्या चेहऱ्याकडे पाहून काही वर्षांपूर्वी मा‍झ्या वहिनीने मला 'मुलगी' म्हणून हाक मारल्याचे आठवले. जेव्हा कधी कोणी मला मुलगी म्हणायचे, तेव्हा त्या सर्व आठवणी परत मा‍झ्या डोळ्यांसमोर यायच्या आणि मला लाजेने बुडून...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ६

माझी अस्वस्थता वाढू लागली. आता मला वहिनीच्या ब्लाउजची मागची बाजू बघायची इच्छा होत होती. मी मनात म्हणालो, "वहिनी, फक्त एकदा, एकदा तरी मागे वळ…" कदाचित वहिनीने मा‍झ्या मनातलं ऐकलं आणि आपला पदर सारका करत ती थोडी वळली आणि माझे मन उत्साहाने भरले. वहिनीने अगदी तसाच ब्लाउज...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ७

वहिनीच्या साडीचा पदर अनुभवण्यासाठी मी इतका आतुर झालो होतो की मनातल्या मनात मी रडायला लागलो. मी मनात म्हणालो, "अग वहिनी, मी तुला कसं सांगू की, मला कोणत्याही मुलीचा फोटो दाखवू नकोस, मला तुझ्या रूममध्ये घेऊन जा आणि तुझी ही गुलाबी साडी नेसवून मलाच मुलगी बनव." तेवढ्यात...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ८

वहिनी आणि माझे काहीसे असेच आंबट गोड नाते होते. लग्नानंतर ती आमच्या घरी आली तेव्हा सुरुवातीचा काही काळ मी तिच्याशी बोलायला लाजत असे. ती मला जास्त कठोर आणि स्वत:बद्दल स्वार्थी स्त्री वाटत होती. पण ती माझी चूक होती. हळूहळू मला कळले की ती खूप गोड, प्रेमळ आणि आईसारखी काळजी...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ९

वहिनी मला नेसवण्यासाठी आपल्या अंगावरील गुलाबी साडी फेडायला लागली. माझी नजर ब्लाउजमध्ये उभ्या असलेल्या वहिनीच्या रुपाकडे गेली. पण क्षणार्धात ती साडी नेसण्याची कल्पना मा‍झ्या डोक्यातून निघून गेली आणि माझे मन भीतीने भरले. "चल शिखा, तूही तुझे कपडे काढ. त्या समोरच्या...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १०

वहिनीने मा‍झ्या हातातून ब्रा पॅन्टी घेतली आणि शेजारच्या साडीवर ठेवली. मग आपल्या ओढणीने माझे अश्रू पुसत म्हणाली, "एवढा का रडतोस? मी नाही नेसवणार तुला साडी. खरंच मी मस्करी करत होते. तू शांत हो आधी." मला रडू आवरले नाही. मी लगेच मा‍झ्या शेजारी बसलेल्या वहिनीला मिठी मारली...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ११

मी तिचे दोन्ही तळवे अधिक घट्ट पकडले आणि स्वतःचीच लाज वाटून हळूवारपणे बोललो, "वहिनी, मला तुझ्यावर विश्वास आहे, म्हणूनच मी एवढं मोठं गुपित फक्त तुलाच सांगायचं ठरवलं." वहिनी मा‍झ्या चेहऱ्यावर हात फिरवत म्हणाली, "मग कसला संकोच करत आहेस? मला सांग ना." मा‍झ्या चेहऱ्यावरून...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १२

आता आरशासमोरची माझी प्रतिमा अशी दिसत होती की, जर माझे लिंग समोर नसते तर मी एखाद्या मॉडर्न मुलीसारखा दिसलो असतो. अशी मुलगी, जिला डोक्यावर लहान केस लहान ठेवायला आवडतात आणि स्तन जरा उशिराने वाढत आहे. परंतु, बारीक कंबर आणि कोमल घाटदार शरीर तिच्या रुपात आणखी भर घालते. मी...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १४

ओणवा झोपल्यामुळे जेव्हा मा‍झ्या स्तनांना बेडचा स्पर्श झाला, तेव्हा मला छातीवर एक दाब जाणवला. मी स्तनांकडे पाहिले तर दाबामुळे ते पूर्वीपेक्षा जास्त मोठे दिसत होते. माझे मन पुन्हा कामुक विचारांनी भरले. मी लगेच उठलो आणि डोळे बंद करून मा‍झ्या दोन्ही हातांनी माझा चेहरा...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १५

मी - काय? ती – एवढी परफेक्ट दिसतेस. सेक्स चेंज केले आणि मला सांगितले सुद्धा नाही? मी - मला सरप्राईज द्यायचे होते. तो - सरप्राईज देऊन काय होणार? आता माझ्याशी लग्न करायचं आहे का तुला? मी - हो! तो - जेव्हा मी लग्नासाठी तुझ्या मागे लागलो तेव्हा केले नाहीस. आता तर मुळीच...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १६

काही वेळेपूर्वी मेसेंजरमधील त्या व्यक्तीशी झालेल्या गप्पांचा प्रभाव होता की मा‍झ्या सौंदर्याचा प्रभाव होता पण माझ्यातील स्त्रीत्वाने मा‍झ्या पुरूषत्वावर आता मात केली होती. पण आता ते काहीही असले तरी ही अनुभूती खूप छान होती. "इश्श्य! पुरूष म्हणून जीवन जगणं, हे काही जगणं...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १७

आता मा‍झ्या मेकअपमध्ये मला फक्त दागिन्यांची कमतरता जाणवत होती आणि जे वॉर्डरोबच्या वरच्या ड्रॉवरमध्ये ठेवलेले होते. समोर झुकून मी दागिन्यांचा बॉक्स काढण्याचा प्रयत्न करत होतो. तेवढ्यात मा‍झ्या पायाची करंगळी ड्रेसिंग टेबलच्या कोपऱ्यावर आपटली. "आउचऽऽ!!" वेदनेने मी जोरात...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १८

मा‍झ्या उजव्या हातात फोन होता आणि माझा डावा हात मा‍झ्या अस्वस्थतेची साक्ष देत होता. मी भीतीने माझा डावा हात मा‍झ्या छातीवर ठेवला होता आणि श्वासोच्छवासामुळे माझे स्तन वर खाली होत होते. मी प्रचंड घाबरलो होतो. कधी मी माझ्या पदराशी खेळत होतो तर कधी केसांच्या बटा कानामागे...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १९

मी श्रेयाला या आधीही अनेक वेळा मा‍झ्या क्रॉस ड्रेसिंगच्या छंदाबद्दल सांगितले होते. पण तिने मा‍झ्या बोलण्यावर कधीच विश्वास ठेवला नाही. तुझ्यासारखा देखणा मुलगा कधीच मुलींचे कपडे घालू शकत नाही, असे बोलून ती नेहमी विषय टाळायची. पण त्या वेळी तिला माझ्या फोनमधील माझे स्त्री...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २०

थोड्या वेळाने मला व्हॉट्सअॅपवर नोटिफिकेशन आली. मी पाहिले की, श्रेयाने स्वतःचा एक फोटो पाठवला होता. तिने निळा डेनिम जिन्स व व्हाईट टॉप घातला होता आणि पोनीटेल केली होती. मी तिच्या फोटोकडे पाहून हलकासा हसलो आणि पुटपुटलो, "लठ्ठ!!" मग आरशात स्वतःकडे बघत हसत म्हणालो, "मी...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २१

रस्त्यावर क्रिकेट खेळणाऱ्या या टुकार मुलांची टोळी कॉलनीतील मुलींना छेडण्यासाठी प्रसिद्ध होती. क्रिकेट खेळण्याच्या बहाण्याने ते मुले जमायचे आणि कॉलनीतील सर्व मुलींवर लक्ष ठेवायचे. तसे ते सर्व माझ्यापेक्षा लहान होते आणि मला 'भैया' म्हणायचे. ते माझ्याच फ्लॅटच्या गेटबाहेर...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २२

माझ्या पॅन्टची झिप बंद केल्यावर तो उठून उभा राहिला. त्याचा चेहरा माझ्या वीर्याने बरबटलेला होता. माझ्याकडे मादकतेने पाहत तो आपल्या चेहऱ्यावरील वीर्य आपल्या बोटांनी पुसून चाटू लागला, जणू कोणी त्याला, असे करायचे प्रशिक्षण दिले आहे. मग त्याच्याकडील त्या रुमालाने त्याने...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २३

मनात हजारो विचार आले की, जर मी मा‍झ्या स्त्री रूपात बाल्कनीचा दरवाजा उघडला असता, तर माझे काय झाले असते? तेवढ्यात फोनच्या आवाजाने माझी तंद्री तुटली. तो त्याच व्यक्तीचा फोन होता, जो मला भेटायला येणार होता. मी उचलला आणि त्याने मला सांगितले की कॉलनीच्या गेटवरील वॉचमन...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २४

जवळपास एका वर्षापूर्वी फेसबुकवर माझी त्याच्यासोबत ओळख झाली. माझ्यासारखीच त्यानेही फेसबुकवर खोट्या नावाने प्रोफाईल बनविली होती. त्यामुळे सुरुवातीला मला त्याच्यासोबत बोलताना संकोच वाटे. पण हळूहळू त्याच्या कोमल स्वभावाने मला प्रभावित केले आणि ओळख प्रेमात बदलली. हो, मी...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २५

आता या वेळी मी त्याच्या मांडीवर बसलेलो होतो आणि तो मा‍झ्या ओठांचे रसपान करत होता. मनसोक्तपणे माझे ओठ चोखल्यावर त्याने माझे ओठ सोडले. आता त्याचे हात मा‍झ्या छातीवर फिरत होते आणि मी लाजून डोळे बंद केले होते. "काय ग, तू तर म्हणाली होतीस की, हा रस कोणालाही चाखायला मिळणार...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २६

आता मला खरंच जीव द्यावासा वाटला. मी ज्यांच्यावर निस्वार्थ प्रेम केले त्यांच्याबद्दल काहीच माहिती मिळवली नव्हती. एकीकडे श्रेया होती, जिला मी दोन वर्षांपासून ओळखत होतो. तिला मी कित्येक वेळा तिच्या घराजवळ सोडले आहे. पण कधीच तिच्या घरात गेलो नाही किंवा तिच्या कुटुंबाबद्दल...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २७

दोघा बहिण भावाने एकमेकांची समजूत घातली होती आणि मला आयुष्यातून ब्लॉक केले होते. पण इथे माझी समजूत घालायला कोणीच नव्हते किंवा मी कोणाला याबद्दल सांगू शकणारही नव्हतो. शेखर श्रेयावर प्रेम करत होता तर शिखा जयवर प्रेम करत होती. दोघे आपापल्या परीने निस्वार्थ प्रेम करत होते....

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २८

या घटनेला आता सहा महिने झाले होते. शिखाने आता मा‍झ्या मनात पुनर्जन्म घेतला होता. माझा भूतकाळ कितीही कठीण असला तरी मी आता पुन्हा शिखाला माझे शरीर सोपवायला तयार होतो. त्यामुळेच मी मा‍झ्या वहिनीला सगळं सांगायला तयार होतो. मला वहिनीला सांगायचे होते की, वहिनी, तुझी ही...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २९

मी सकाळपासून तिसऱ्यांदा गळलो होतो आणि या वेळी स्खलन खूप तीव्र होते. त्यामुळेच माझे वृषण दुखत होते. मी अंडरवेअर न घालता तशीच पॅन्ट घालू शकत नव्हतो. तेवढ्यात मला वहिनीची आठवण झाली. तिने थोड्या वेळापूर्वीच मला ड्रॉवरमधून आपली एक ब्रा पॅन्टी घ्यायला सांगितली होती आणि मग...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ३०

काही मिनिटात मी ब्रा पॅन्टीमध्ये तिच्यासमोर उभा झालो. ती वार्डरोबमधून तीच साडी घेऊन आली, जी सकाळी तिच्या अंगावर होती आणि मला घालायची इच्छा होती. काही तासांपूर्वी ती साडी मी मा‍झ्या कपड्यांवर नेसली होती पण आता वहिनी मला तीच साडी नेसवणार होती. वहिनीने मला आपल्या हाताने...

error: नका ना दाजी असं छळू!!