स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ९

वहिनी मला नेसवण्यासाठी आपल्या अंगावरील गुलाबी साडी फेडायला लागली. माझी नजर ब्लाउजमध्ये उभ्या असलेल्या वहिनीच्या रुपाकडे गेली. पण क्षणार्धात ती साडी नेसण्याची कल्पना मा‍झ्या डोक्यातून निघून गेली आणि माझे मन भीतीने भरले.

“चल शिखा, तूही तुझे कपडे काढ. त्या समोरच्या ड्रॉवरमधून गुलाबी ब्रा पॅन्टी घे आणि घालून ये.”

वहिनीने तिची अर्ध्याहून अधिक साडी फेडली होती. ती खराब होऊ नये म्हणून वहिनी सावकाश ती फेडून बेडवर टाकली होती. आता ती परकरमधून साडीचा शेवटचा भाग काढत होती.

वहिनीचे शब्द ऐकून खरं तर मला पुन्हा आनंद व्हायला हवा होता. पण तिच्या तोंडून ‘शिखा’ नाव ऐकून आता मला धक्काच बसला!

सकाळपासून कोणी तरी मला शिखा म्हणून हाक मारावी यासाठी माझे मन तळमळ करत होते. पण मला स्वप्नातही वाटलं नव्हतं की माझी वहिनीच मला शिखा म्हणेल.

सहा महिन्यांनंतर मला कोणी शिखा म्हटले या गोष्टीचा आता आनंद होण्याऐवजी मी भीती आणि काळजीत हरवून गेलो होतो.

मा‍झ्या मनात विचारचक्र सुरू झाले. कदाचित, मा‍झ्या शिखा नावाच्या फेसबुक आयडीबद्दल वहिनीला कळले असावे किंवा चुकून तिने मा‍झ्या फोन किंवा लॅपटॉपमध्ये साडी नेसून मादक पोझ देतानाचे फोटो पाहिले असावेत. म्हणूनच तिने मला ‘शिखा’ नावाने हाक मारली असावी.

वहिनीने तिची गुलाबी साडी फेडून माझ्याजवळ बेडवर ठेवली.

“अग शिखा, ड्रॉवरमधून ब्रा पॅन्टी घ्यायला एवढी काय घाबरतेस? माझी वहिनी झाल्यावर तुला पण रोज तेच घालावं लागेल. कळलं?” वहिनीने आणखी एक टोमणा मारला.

मग तिने स्वतःच ड्रॉवर उघडून एक गुलाबी पॅडेड ब्रा आणि त्याला जुळणारी एक नाजूक गुलाबी पॅन्टी काढली आणि मा‍झ्या हातात दिली.

“मी बाथरूममध्ये जाऊन परकर आणि ब्लाउज काढून आणते. तोपर्यंत तू हे घालून तयार हो. मग हेमूलाही बोलवायचं आहे. उशीर करू नकोस, नाही तर आई येईल.” आपल्या हातात एक लाल सलवार कमीज घेऊन बाथरूमच्या दिशेने जाताना वहिनी म्हणाली.


रोज संध्याकाळी पूजा केल्यावर आई अनेकदा कॉलनीतील एका मंदिरात सत्संगासाठी जाते. मी नुकताच आईला तिथे सोडले होते आणि वहिनीला कळवायला आलो होतो की, मी जात आहे. पण कोणास ठाऊक? मी या गोंधळात अडकून, पुन्हा वहिनीच्या साडीच्या आणखी जवळ जाईन.

वहिनीने माझ्या हातात ठेवलेल्या गुलाबी ब्रा पॅन्टीकडे पाहून, सहा महिन्यांपूर्वी झालेल्या घटनेची, मला पुन्हा आठवण झाली. माझे डोळे भरून आलेत. मला आता रडायचे होते, खूप रडायचे होते. तेवढ्यात वहिनीच्या आवाजाने माझी तंद्री तुटली.

बाथरूममधून बाहेर पडल्यावर तिने तिचा गुलाबी परकर आणि ब्लाउज मा‍झ्या शेजारी साडीवर ठेवला आणि म्हणाली, “काय ग शिखा, अशी कशी तू? एवढी मोठी झालीस आणि अजून तुला ब्रा घालता येत नाही?”

ती मा‍झ्या समोर उभी राहिली आणि तिचे दोन्ही हात कमरेवर ठेवून खोडकरपणे म्हणाली, “काय ग? कसं होईल बाई तुझं, देव जाणे!”

या वेळी माझे लक्ष तिच्या बोलण्याकडे किंवा सलवार कमीजकडे गेले नाही. कारण मी स्वतःच्या भूतकाळात इतका हरवलो होतो की माझी मान वर करून तिच्याकडे बघण्याची माझी हिंमतच होत नव्हती.

वहिनी कपडे बदलून आली होती. तिच्या अंगावरची साडी मला नेसायची होती म्हणून तिने ती माझ्यासाठी माझ्यासमोर फेडली होती आणि मा‍झ्या शेजारी ठेवली होती.

नुसती साडी नाही तर तिने स्वतःहून आपली गुलाबी ब्रा पॅन्टी मा‍झ्या हातात दिली होती. याशिवाय तिने आपल्या अंगावरील गुलाबी ब्लाउज आणि परकर काढून मा‍झ्या शेजारी बेडवर ठेवले होते, जे मला घालायचे होते.

आता माझी बेडवर ठेवलेली साडी नेसण्याची अस्वस्थता शिगेला पोहोचली होती. जेव्हापासून वहिनीने बाथरूममधून येऊन तिचा परकर आणि ब्लाउज साडीवर ठेवला, तेव्हापासून ते घालण्यासाठी माझे हृदय धडधडू लागले होते. पण सहा महिन्यांपूर्वीची घटना आठवल्याने माझे मन भीतीने भरले होते.

“आता ब्रा सुद्धा मलाच घालून द्यावी लागेल, असे वाटते.” असे म्हणत वहिनी मा‍झ्या जाकीटचे बटण काढण्यासाठी खाली वाकली.

वहिनीने असे करताच मा‍झ्या अश्रूंचा बांध फुटला आणि मी जोरजोरात रडू लागलो. मला रडताना पाहून वहिनीने पटकन माझा चेहरा तिच्या दोन्ही हातात घेतला.

“काय झालं? तू का रडत आहेस? शश्शश्श!! शांत हो!” वहिनी माझे अश्रू पुसून गंभीर आणि काळजीने बोलली, “शांत हो. मी तुला साडी नेसवत नाहिये, रडू नको.”

हे माझं रडणं मला साडी नेसायची नाही म्हणून आहे, असे वहिनीला वाटलं. पण मी सहा महिन्यांपूर्वीची ती घटना आठवून रडत होतो.

खरं तर मला ती साडी कुठल्याही किंमतीत नेसायचीच होती. ज्या साडीसाठी माझे मन पेटले होते, ती साडी मा‍झ्या शेजारी होती. ज्या प्रकारच्या ब्रामध्ये मला माझे स्तन असल्याची सुंदर भावना जाणवाती, तशीच ब्रा मा‍झ्या हातात होती.

आजचा दिवस वेगळा होता, आज मी स्वत:ला क्लीन शेव्ह करण्यापासून रोखले नाही, बाथरूममध्ये कपाळावर टिकली लावण्यापासून रोखले नाही. पण इच्छा असूनही माझे अश्रू मला ती साडी नेसण्यापासून रोखत होते.

वहिनीला मी शिखा असण्याचे सत्य कळले तर घरच्यांनाही कळेल. मग मी सर्वांना कसा सामोरे जाईन? आता या वेळी मी वहिनीला कसं सांगू की, “वहिनी, मला ही साडी नेसायची खूप इच्छा आहे. मी शेखर नाही तर मनाने स्त्री झालो आहे, मी शिखा आहे.”

या सर्व गोष्टी मा‍झ्या मनात एकाच वेळी चालू होत्या आणि मला काय करावे, हे देखील कळत नव्हते. म्हणून वहिनीने मा‍झ्या जॅकेटची झिप उघडताच मी असहाय्यतेने रडायला लागलो. एका स्त्रीच्या रुपात नटण्याची माझी अनेक महिन्यांपासूनची तळमळ होती, जिला आता अश्रू फुटले होते.

गेल्या सहा महिन्यांपासून मी माझ्यातील स्त्रीच्या इच्छा आणि स्वप्न मा‍झ्या पुरूष देहात कैद केले होते. पण आज माझ्या शेजारी तिची आवडती साडी होती, हातात तिची आवडती ब्रा पॅन्टी होती, त्यामुळे डोळ्यांतून वाहणार्‍या अश्रूंसोबत तिला आता त्या कैदेतून मुक्त व्हायचं होतं.


(क्रमशः)

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १

मी एका कॉफी शॉपमध्ये बसून पाच वर्षांपूर्वी घडलेल्या घटनांच्या आठवणींत मग्न होतो. मा‍झ्या आयुष्यात सर्व काही खूप चांगले होते. श्रेया नावाची एक सुंदर मैत्रीण होती, एक महागडी बाईक होती, चांगली नोकरीची होती आणि बऱ्याच मुली माझ्यासाठी रांगेत उभ्या होत्या. पण सहा...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २

मी मा‍झ्या गोड आठवणीत हरवलो होतो. तेवढ्यात फोनची रिंग वाजली आणि माझी तंद्री तुटली. बऱ्याच दिवसांनी आईने फोन केला होता. "हॅल्लो, आई, बोल कशी आहेस?" "हॅल्लो, बाळा, लवकर घरी ये." "लवकर? का? काय झालं आई?" "काय झालं ते सोड, तू फक्त लवकर घरी ये." "अग, काय झालं ते तरी सांग?”...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ३

आज तब्बल सहा महिन्यांनी मी क्लीन शेव्ह केले. मी शेवटच्या वेळी असे केले होते, तेव्हा मला अंगावर एक सुंदर साडी नेसायची होती. आता या अवस्थेत मला अंगावर साडीची कमतरता जाणवली आणि मी निराश झालो. पण हे नैराश्य फार काळ टिकलं नाही. स्वतःला क्लीन शेव्हमध्ये आरशात पाहत आपसूक...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ४

इयत्ता आठवीनंतर, उन्हाळ्याच्या सुट्ट्यांत, मला क्रिकेटचे प्रचंड वेड लागले आणि मला महेंद्रसिंग धोनीची हेअरस्टाईल भावली. त्याच्यासारखं दिसावं म्हणून मी माझे केस सुद्धा वाढवले. माझा चेहरा मा‍झ्या शरीरापेक्षा लहान होता. लांब केसांनी तो थोडा भरलेला आणि आकर्षक दिसत होता....

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ५

आता बाईक चालवताना समोरील आरशात मा‍झ्या क्लीन शेव्ह केलेल्या चेहऱ्याकडे पाहून काही वर्षांपूर्वी मा‍झ्या वहिनीने मला 'मुलगी' म्हणून हाक मारल्याचे आठवले. जेव्हा कधी कोणी मला मुलगी म्हणायचे, तेव्हा त्या सर्व आठवणी परत मा‍झ्या डोळ्यांसमोर यायच्या आणि मला लाजेने बुडून...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ६

माझी अस्वस्थता वाढू लागली. आता मला वहिनीच्या ब्लाउजची मागची बाजू बघायची इच्छा होत होती. मी मनात म्हणालो, "वहिनी, फक्त एकदा, एकदा तरी मागे वळ…" कदाचित वहिनीने मा‍झ्या मनातलं ऐकलं आणि आपला पदर सारका करत ती थोडी वळली आणि माझे मन उत्साहाने भरले. वहिनीने अगदी तसाच ब्लाउज...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ७

वहिनीच्या साडीचा पदर अनुभवण्यासाठी मी इतका आतुर झालो होतो की मनातल्या मनात मी रडायला लागलो. मी मनात म्हणालो, "अग वहिनी, मी तुला कसं सांगू की, मला कोणत्याही मुलीचा फोटो दाखवू नकोस, मला तुझ्या रूममध्ये घेऊन जा आणि तुझी ही गुलाबी साडी नेसवून मलाच मुलगी बनव." तेवढ्यात...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ८

वहिनी आणि माझे काहीसे असेच आंबट गोड नाते होते. लग्नानंतर ती आमच्या घरी आली तेव्हा सुरुवातीचा काही काळ मी तिच्याशी बोलायला लाजत असे. ती मला जास्त कठोर आणि स्वत:बद्दल स्वार्थी स्त्री वाटत होती. पण ती माझी चूक होती. हळूहळू मला कळले की ती खूप गोड, प्रेमळ आणि आईसारखी काळजी...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १०

वहिनीने मा‍झ्या हातातून ब्रा पॅन्टी घेतली आणि शेजारच्या साडीवर ठेवली. मग आपल्या ओढणीने माझे अश्रू पुसत म्हणाली, "एवढा का रडतोस? मी नाही नेसवणार तुला साडी. खरंच मी मस्करी करत होते. तू शांत हो आधी." मला रडू आवरले नाही. मी लगेच मा‍झ्या शेजारी बसलेल्या वहिनीला मिठी मारली...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ११

मी तिचे दोन्ही तळवे अधिक घट्ट पकडले आणि स्वतःचीच लाज वाटून हळूवारपणे बोललो, "वहिनी, मला तुझ्यावर विश्वास आहे, म्हणूनच मी एवढं मोठं गुपित फक्त तुलाच सांगायचं ठरवलं." वहिनी मा‍झ्या चेहऱ्यावर हात फिरवत म्हणाली, "मग कसला संकोच करत आहेस? मला सांग ना." मा‍झ्या चेहऱ्यावरून...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १२

आता आरशासमोरची माझी प्रतिमा अशी दिसत होती की, जर माझे लिंग समोर नसते तर मी एखाद्या मॉडर्न मुलीसारखा दिसलो असतो. अशी मुलगी, जिला डोक्यावर लहान केस लहान ठेवायला आवडतात आणि स्तन जरा उशिराने वाढत आहे. परंतु, बारीक कंबर आणि कोमल घाटदार शरीर तिच्या रुपात आणखी भर घालते. मी...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १३

ओठ आणि डोळे सजवल्यानंतर, आता नखांची पाळी होती. समोरच्या ड्रेसिंग टेबलवर पाय ठेवून मा‍झ्या डाव्या पायाच्या नखांवर नेलपेंट लावण्यासाठी मी पुढे झुकलो, तेव्हा अचानक माझी नजर आरशावर पडली. वाकल्यामुळे खाली लटकलेल्या मा‍झ्या स्तनांची घळ पाहून नेलपेंट लावताना माझे हात तिथेच...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १४

ओणवा झोपल्यामुळे जेव्हा मा‍झ्या स्तनांना बेडचा स्पर्श झाला, तेव्हा मला छातीवर एक दाब जाणवला. मी स्तनांकडे पाहिले तर दाबामुळे ते पूर्वीपेक्षा जास्त मोठे दिसत होते. माझे मन पुन्हा कामुक विचारांनी भरले. मी लगेच उठलो आणि डोळे बंद करून मा‍झ्या दोन्ही हातांनी माझा चेहरा...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १५

मी - काय? ती – एवढी परफेक्ट दिसतेस. सेक्स चेंज केले आणि मला सांगितले सुद्धा नाही? मी - मला सरप्राईज द्यायचे होते. तो - सरप्राईज देऊन काय होणार? आता माझ्याशी लग्न करायचं आहे का तुला? मी - हो! तो - जेव्हा मी लग्नासाठी तुझ्या मागे लागलो तेव्हा केले नाहीस. आता तर मुळीच...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १६

काही वेळेपूर्वी मेसेंजरमधील त्या व्यक्तीशी झालेल्या गप्पांचा प्रभाव होता की मा‍झ्या सौंदर्याचा प्रभाव होता पण माझ्यातील स्त्रीत्वाने मा‍झ्या पुरूषत्वावर आता मात केली होती. पण आता ते काहीही असले तरी ही अनुभूती खूप छान होती. "इश्श्य! पुरूष म्हणून जीवन जगणं, हे काही जगणं...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १७

आता मा‍झ्या मेकअपमध्ये मला फक्त दागिन्यांची कमतरता जाणवत होती आणि जे वॉर्डरोबच्या वरच्या ड्रॉवरमध्ये ठेवलेले होते. समोर झुकून मी दागिन्यांचा बॉक्स काढण्याचा प्रयत्न करत होतो. तेवढ्यात मा‍झ्या पायाची करंगळी ड्रेसिंग टेबलच्या कोपऱ्यावर आपटली. "आउचऽऽ!!" वेदनेने मी जोरात...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १८

मा‍झ्या उजव्या हातात फोन होता आणि माझा डावा हात मा‍झ्या अस्वस्थतेची साक्ष देत होता. मी भीतीने माझा डावा हात मा‍झ्या छातीवर ठेवला होता आणि श्वासोच्छवासामुळे माझे स्तन वर खाली होत होते. मी प्रचंड घाबरलो होतो. कधी मी माझ्या पदराशी खेळत होतो तर कधी केसांच्या बटा कानामागे...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १९

मी श्रेयाला या आधीही अनेक वेळा मा‍झ्या क्रॉस ड्रेसिंगच्या छंदाबद्दल सांगितले होते. पण तिने मा‍झ्या बोलण्यावर कधीच विश्वास ठेवला नाही. तुझ्यासारखा देखणा मुलगा कधीच मुलींचे कपडे घालू शकत नाही, असे बोलून ती नेहमी विषय टाळायची. पण त्या वेळी तिला माझ्या फोनमधील माझे स्त्री...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २०

थोड्या वेळाने मला व्हॉट्सअॅपवर नोटिफिकेशन आली. मी पाहिले की, श्रेयाने स्वतःचा एक फोटो पाठवला होता. तिने निळा डेनिम जिन्स व व्हाईट टॉप घातला होता आणि पोनीटेल केली होती. मी तिच्या फोटोकडे पाहून हलकासा हसलो आणि पुटपुटलो, "लठ्ठ!!" मग आरशात स्वतःकडे बघत हसत म्हणालो, "मी...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २१

रस्त्यावर क्रिकेट खेळणाऱ्या या टुकार मुलांची टोळी कॉलनीतील मुलींना छेडण्यासाठी प्रसिद्ध होती. क्रिकेट खेळण्याच्या बहाण्याने ते मुले जमायचे आणि कॉलनीतील सर्व मुलींवर लक्ष ठेवायचे. तसे ते सर्व माझ्यापेक्षा लहान होते आणि मला 'भैया' म्हणायचे. ते माझ्याच फ्लॅटच्या गेटबाहेर...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २२

माझ्या पॅन्टची झिप बंद केल्यावर तो उठून उभा राहिला. त्याचा चेहरा माझ्या वीर्याने बरबटलेला होता. माझ्याकडे मादकतेने पाहत तो आपल्या चेहऱ्यावरील वीर्य आपल्या बोटांनी पुसून चाटू लागला, जणू कोणी त्याला, असे करायचे प्रशिक्षण दिले आहे. मग त्याच्याकडील त्या रुमालाने त्याने...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २३

मनात हजारो विचार आले की, जर मी मा‍झ्या स्त्री रूपात बाल्कनीचा दरवाजा उघडला असता, तर माझे काय झाले असते? तेवढ्यात फोनच्या आवाजाने माझी तंद्री तुटली. तो त्याच व्यक्तीचा फोन होता, जो मला भेटायला येणार होता. मी उचलला आणि त्याने मला सांगितले की कॉलनीच्या गेटवरील वॉचमन...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २४

जवळपास एका वर्षापूर्वी फेसबुकवर माझी त्याच्यासोबत ओळख झाली. माझ्यासारखीच त्यानेही फेसबुकवर खोट्या नावाने प्रोफाईल बनविली होती. त्यामुळे सुरुवातीला मला त्याच्यासोबत बोलताना संकोच वाटे. पण हळूहळू त्याच्या कोमल स्वभावाने मला प्रभावित केले आणि ओळख प्रेमात बदलली. हो, मी...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २५

आता या वेळी मी त्याच्या मांडीवर बसलेलो होतो आणि तो मा‍झ्या ओठांचे रसपान करत होता. मनसोक्तपणे माझे ओठ चोखल्यावर त्याने माझे ओठ सोडले. आता त्याचे हात मा‍झ्या छातीवर फिरत होते आणि मी लाजून डोळे बंद केले होते. "काय ग, तू तर म्हणाली होतीस की, हा रस कोणालाही चाखायला मिळणार...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २६

आता मला खरंच जीव द्यावासा वाटला. मी ज्यांच्यावर निस्वार्थ प्रेम केले त्यांच्याबद्दल काहीच माहिती मिळवली नव्हती. एकीकडे श्रेया होती, जिला मी दोन वर्षांपासून ओळखत होतो. तिला मी कित्येक वेळा तिच्या घराजवळ सोडले आहे. पण कधीच तिच्या घरात गेलो नाही किंवा तिच्या कुटुंबाबद्दल...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २७

दोघा बहिण भावाने एकमेकांची समजूत घातली होती आणि मला आयुष्यातून ब्लॉक केले होते. पण इथे माझी समजूत घालायला कोणीच नव्हते किंवा मी कोणाला याबद्दल सांगू शकणारही नव्हतो. शेखर श्रेयावर प्रेम करत होता तर शिखा जयवर प्रेम करत होती. दोघे आपापल्या परीने निस्वार्थ प्रेम करत होते....

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २८

या घटनेला आता सहा महिने झाले होते. शिखाने आता मा‍झ्या मनात पुनर्जन्म घेतला होता. माझा भूतकाळ कितीही कठीण असला तरी मी आता पुन्हा शिखाला माझे शरीर सोपवायला तयार होतो. त्यामुळेच मी मा‍झ्या वहिनीला सगळं सांगायला तयार होतो. मला वहिनीला सांगायचे होते की, वहिनी, तुझी ही...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २९

मी सकाळपासून तिसऱ्यांदा गळलो होतो आणि या वेळी स्खलन खूप तीव्र होते. त्यामुळेच माझे वृषण दुखत होते. मी अंडरवेअर न घालता तशीच पॅन्ट घालू शकत नव्हतो. तेवढ्यात मला वहिनीची आठवण झाली. तिने थोड्या वेळापूर्वीच मला ड्रॉवरमधून आपली एक ब्रा पॅन्टी घ्यायला सांगितली होती आणि मग...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ३०

काही मिनिटात मी ब्रा पॅन्टीमध्ये तिच्यासमोर उभा झालो. ती वार्डरोबमधून तीच साडी घेऊन आली, जी सकाळी तिच्या अंगावर होती आणि मला घालायची इच्छा होती. काही तासांपूर्वी ती साडी मी मा‍झ्या कपड्यांवर नेसली होती पण आता वहिनी मला तीच साडी नेसवणार होती. वहिनीने मला आपल्या हाताने...

error: नका ना दाजी असं छळू!!