कविता मॅडम भाग : २६

मा‍झ्या कडक लंडाला त्यांच्या हाताचा स्पर्श झाल्याबरोबर त्यांच्या अंगातून एक गोड शिरशिरी गेली आणि त्यांचे अंग कंप पावले! मी त्यांच्या कानाच्या पळीला आपली जीभ लावली. त्यांना गुदगुल्या झाल्या आणि त्यांना आपली मान आकसली. पण त्यांनी डोळे काही उघडले नाही. मी पुन्हा हळूच म्हणालो,

“ओ मॅडम. बघितलत किती कडक झालाय माझा लंड. लोखंडासारखा कडक झालाय. किती गरम झालाय बघा. जाणवतोय का तुम्हाला त्याचा कडकपणा?” मी मुद्दाम त्यांना विचारले.

“हो.” त्यांनी हळूच उत्तर दिले.

“पण आता तो तुमच्या तोंडाने थंड नाही होणार. त्याला दुसरे भोक हवय. तुमच्या मांड्यांमधले भोक. तुमच्या पुच्चीचे भोक.” मी मादकपणे त्यांच्या कानात कुजबूजत म्हटले.

“नाही सागर. मी म्हटले ना. मी तयार नाही अजून त्याला.” तितक्यात मृदु स्वरात कविता मॅडम पुटपूटल्या.

“तयार नाही? असे कसे म्हणता तुम्ही. मग हे काय आहे,” असे बोलून मी माझी दोन बोटे त्यांच्या ओलसर पुच्चीत घातली आणि त्यात फिरवत त्यांना हळूच म्हटले, “बघा तुमची पुच्ची किती पाझरली आहे. किती पाणी तिला सुटले आहे. म्हणजेच तुम्ही उत्तेजित झाला आहात. तुमच्या ह्या पुच्चीला गरमी आता मा‍झ्या तोंडाने नाही तर मा‍झ्या लंडाने थंड होवू शकते.”

“ओहह सागर. किती घाण घाण बोलतोस तू.” त्यांनी एक उसासा टाकत मादकपणे म्हटले.

“घाण घाण पण उत्तेजित करते की नाही? माझा लंड तुमच्या ह्या पुच्चीत तुम्ही घेतला तर अजून उत्तेजित व्हाल. तुमच्या ह्या पुच्चीची सगळी खाज मिटून जाईल. बोला ना. घालू का माझा लंड तुमच्या ह्या पुच्चीत? झवू का तुमची ही पुच्ची? चोदू का मस्त तुम्हाला?” मी मुद्दाम तसे घाण घाण बोलून त्यांच्या पुच्चीत बोट फिरवत होतो.

“आहहह सागरऽऽऽ. नको रे असे छळूस. कर तुला काय करायचे ते.” शेवटी त्यांना असह्य झाले आणि त्या म्हणाल्या.

मी क्षणाचाही वेळ वाया न घालवता पटकन उठलो. कविता मॅडमचा पाय उचलून मी साईडला फाकवला आणि त्यांच्या पायात पोजीशन घेतली. त्यांचे पाय दोन्ही बाजूने खाली फाकवून मी त्यांची पुच्ची उघडी केली.

मग त्यांच्या नितंबाला गुढगे टेकवून मी वज्रासनात बसलो आणि मा‍झ्या कडक लंडाचा सुपाडा मी त्यांच्या पुच्चीवर ठेवला. त्याच्या स्पर्शाने पुन्हा कविता मॅडमनी एक दिर्घ सुस्कारा सोडला आणि आपली कंबर हलवली.

त्यांच्या पुच्चीच्या चीरेवर मी मा‍झ्या लंडाचा सुपाडा वर-खाली दोनदा फिरवला आणि माझा लंड त्यांच्या पुच्चीरसाने ओला केला आणि माझा लंड त्यांच्या पुच्चीरसाने ओला केला आणि गपकन माझा लंड त्यांच्या पुच्चीत घातला!

एखाद्या गरम भट्टीत लंड घातल्याचा मला भास झाला! मी तोंडाने त्यांची ही पुच्ची अनेकदा चोखली होती पण आता तिची जी गरमी होती त्याचा दाह इतका होता की माझा लंड त्यात वितळून जाईल की काय असे मला वाटत होते. त्यांच्या पुच्चीतील गरम ओलसरपणा मला वेड लावत होता.

मी त्यांच्या अंगावर पडलो आणि गचागच कंबर हलवून त्यांना झवायला लागलो. मला आता जराही थांबावेसे वाटत नव्हते. त्यांना झवण्याची जितकी स्वप्ने मी जितक्या वेळा बघितली होती त्याच्या दहा पटीने जास्त धक्के मारून मला त्या पुच्चीच्या आठवणीने गाळलेल्या वीर्याचा बदला घ्यायचा होता.

कविता मॅडमला गच्च आवळून मी कचाकच झवायला लागलो. मादीच्या अंगाला चिकटलेल्या पिल्लासारख्या त्या मा‍झ्या अंगाला चिकटल्या होत्या आणि मा‍झ्या प्रत्येक धक्क्याला माझ्याबरोबर त्या पण हलत होत्या.

त्यांच्या पुच्चीत किती खोल लंड घुसवू आणि किती खोल धक्के मारू असे मला झाले होते. आश्चर्य म्हणजे कविता मॅडम जराही मा‍झ्या जोरदार फटक्यांची तक्रार करत नव्हत्या. त्यांची पुच्ची पण पेटली होती!

अश्या पाशवी आणि रानटी धक्क्यानेच तिची खाज मिटणार होती. असा लंड खोल खोल पुच्चीत घेऊन त्याच्या वरच्या भागावर दाणा चिरडून चिरडून त्यांची शांती होणार होती. कविता मॅडमला कसून झवण्याची ती उत्कट आणि तितकीच पाशवी कामवासना मा‍झ्या लंडातून सळसळत गेली.

मा‍झ्या अंगातील कामाग्नी वीर्याच्या रुपाने मा‍झ्या लंडाच्या नलिकेतून सुरुंगासारखा सुसाट सुटला आणि कविता मॅड्मच्या पुच्चीत खोल खोल जाऊन त्याचा स्फोट झाला! मी गरळ ओकल्यासारखे त्यांच्या पुच्चीत माझे वीर्य ओकू लागलो. माझी सगळी कामशक्ती मा‍झ्या वीर्याच्या रुपाने मी त्यांच्या पुच्चीत सोडतोय अश्या तिव्र भावना मला वाटू लागल्या.

माझी सगळी शक्ती मी त्यांच्यात सोडून देतोय अशी उत्कट भावना मा‍झ्या लंडातून बाहेर पडत होती. गचगच धक्के मारून मारून मी अक्षरश: थकलो! त्यांची पुच्ची इतकी बुळबूळीत झाली होती की शेवटी शेवटी मला माझा लंड एखाद्या डोहात विहार करतोय असे वाटायला लागले.

सगळे वीर्य त्यांच्या पुच्चीत सोडून शेवटी मी निपचित त्यांच्या अंगावर पडलो. त्या सुसाट झवण्याने आम्हा दोघांनाही ग्लानी आली! माझ्याबरोबर त्या पण झडल्या होत्या का ह्याची मला अजिबात कल्पना नव्हती कारण मी त्यांना झवताना काहीही जाणून घ्यायच्या पलीकडे होतो.

पण त्या सुद्धा झडल्या असाव्यात कारण त्यांना पण ग्लानी आली होती. जवळ जवळ पंधरा वीस मिनिटे आम्ही तसेच पडून होतो. शेवटी त्यांनी मला बाजूला ढकलले तेव्हा मी भानावर आलो.

गोराईला त्या रूममध्ये आम्ही अजून दोन तास होतो आणि त्या दोन तासात मी अजून एकदा कविता मॅडमला झवून काढले. ह्यावेळी मी खाली झोपलो व त्यांना मा‍झ्या वर येऊ दिले. आणि मग मी त्यांना व्यवस्थित मा‍झ्या लंडावर दाणा घासून आधी कामतृप्त होवू दिले. आणि मग पुन्हा मी त्यांच्या पुच्चीत मा‍झ्या वीर्याचा लोड रिकामा केला.

अंधार पडायला आला तेव्हा आम्ही गोराईवरून घरी जायला निघालो.

दुसर्‍या दिवसापासून कविता मॅडम आणि माझी वेगळीच मजा ऑफीसमध्ये चालू झाली. आता आमच्या दोघांचा कल जास्तीत जास्त झवण्याकडे जाऊ लागला. म्हणजे एकमेकांना चोखून आम्ही शांत करत होतोच पण त्याचबरोबर आता झवण्याची मजा लुटण्यात आम्हाला एक वेगळाच आसुरी आनंद मिळू लागला.

गोराईला मी त्यांना पहिली वेळ जेव्हा झवलो त्याचवेळी फक्त मी कंडोम न लावता त्यांना झवलो होतो. पण नंतर ऑफीसमध्ये जेव्हा जेव्हा मी त्यांना झवलो तेव्हा प्रत्येकवेळी त्यांनी मला कंडोम लावायला भाग पाडले होते.

कधी कधी तर आम्हाला फक्त पंधरा वीस मिनीटाचा एकांत मिळाला तरी त्यात आम्ही झवून मोकळे होत असू. आमची फेवरीट पोजीशन म्हणजे मी पॅन्टमधून लंड बाहेर काढून सोफ्यावर जाऊन झोपत असे. मग कविता मॅडम येऊन माझा लंड चोखून दोन मिनिटात कडक करत असत.

मग मी त्यावर कंडोम चढवत असे आणि तेवढ्यात कविता मॅडम साडी वर करून मा‍झ्या मांडीवर चढत असत. मग त्या आपली पॅन्टी पुच्चीवरून बाजूला करत मा‍झ्या लंडावर बसत असत. आणि मग मा‍झ्या हातात हात घालून त्या मा‍झ्या हाताच्या आधारावर मा‍झ्या लंडावर दाणा घासून घासून झवत असत.

दाणा रगडून रगडून त्या झडत असत आणि मग मी त्यांचे नितंब धरून कचाकच खालून फटके मारत त्यांना झवून गळत असे. अर्थात! कंडोममध्ये. नंतर उठून मी थेट टॉयलेटमध्ये पळत असे आणि कविता मॅडम काही झालेच नाही असे साळसुदासारख्या साडी खाली करून आपल्या सीटवर जाऊन बसत असत.

कित्येकदा आम्ही रिस्क घेत होतो पण आमच्या नशीबाने आम्ही कधी पकडले गेलो नाही. कोणाला काही संशय आला असावा तरी आमच्या वयातील फरकामुळे कोणी त्यावर विश्वास ठेवला नसावा. आमची ही छुपी झवाझवी पुढे जवळ जवळ दोन वर्षे चालू होती.

नंतर मग मला एका मोठ्या फर्ममध्ये जॉब चालून आला तेव्हा मी कंपनी सोडण्याचा निर्णय घेतला. कविता मॅडमबरोबरील संबंधामुळे मी खरे ही कंपनी सोडत नव्हतो पण त्यांनीच मला नवीन जॉब स्विकारण्यास भाग पाडले.

कारण ती फर्म नावाजलेली होती आणि मला जवळ जवळ दुप्पट पगार मिळणार होता. म्हटले तर त्या मला थांबवू शकत होत्या पण त्यांनी त्यांचे सुख पाहीले नाही तर माझी उन्नती बघितली.

ज्या दिवशी मी ती कंपनी सोडली त्याच्या दोन दिवसानंतर कविता मॅडमनी ऑफीसला दांडी मारली. मग आम्ही दोघे पुन्हा एकदा शेवटचे गोराई बीचला गेलो. अर्धा दिवस आम्ही एका रूममध्येच राहून मनसोक्तपणे झवाझवी केली.

निघताना कविता मॅडम वेड्यासारख्या रडत होत्या आणि ते पाहून माझे डोळेही पाणवले होते! आमचे संबंध अश्या पातळीवर आलेले होते की आता ते फक्त शारिरीक संबंध नव्हते तर ते भावनीक संबंध झाले होते. पण ते भावनिक संबंध तेव्हाच खरे तोडणे उत्तम होते कारण नंतर ते आम्हा दोघांनाही भारी पडले असते.

नंतर मी ती कंपनी सोडल्यानंतर काही महिने आम्ही रेग्युलर भेटत होतो. कधी कधी कुठे कुठे रूममवर नाहीतर हॉटेलवर जाऊन आम्ही झवाझवी करतही होतो. पण पुढे पुढे मी बिझी होत गेलो आणि आमचे भेटणे कमी कमी होत गेले.

नंतर मी परदेशात जॉबसाठी गेलो आणि माझे कविता मॅडमबरोबरील संबंध संतुष्टात आले. मग अनेक वर्षे आमचे एकमेकांशी काही कॉन्टॅक्ट नव्हते आणि काही खबरबात नव्हती.

जवळ जवळ दोन वर्षापुर्वी मी सुट्टीवर मुंबईमध्ये असताना एकदा मला दादरला कविता मॅडम दिसल्या! मी बायको मुलांना घेऊन शिवाजी पार्कजवळ जिप्सीतून बाहेर पडलो. बाजूच्या गल्लीत माझी कार पार्क केलेली होती आणि माझी बायको ती आणायला गेली होती.

माझा खोडकर मुलगा इकडे तिकडे पळत होता. पळता पळता पुढे चाललेल्या एका बाईवर तो आदळला आणि पडता पडता मी त्याला सावरले. ती बाई पण वळून त्याला सावरायला गेली.

मी हसून तिला ‘थॅंक्स’ म्हटले आणि ती नुसती हसली व वळून चालायला लागली. मुलाला पकडून मी चालायला लागलो आणि मा‍झ्या लक्षात आले की त्या बाईला मी ओळखतो! विचार केल्यावर पटकन माझी ट्युब पेटली आणि मला आठवले की त्या कविता मॅडम होत्या.

मी पटकन वळून त्यांच्या जवळ गेलो आणि त्यांना हाक मारली. त्यांनी चमकून मागे बघितले पण त्यांना माझा चेहरा ओळखीचा वाटला नाही. सहाजिकच होते कारण त्या वेळी मी थोडा सडसडीत होतो आणि आता चांगला हेल्दी झालो होतो. मा‍झ्या चेहऱ्याची ठेवणही बदलली होती.

त्यांच्या चेहऱ्यावरील प्रश्नचिन्ह पाहून मी हसून त्यांना माझी ओळख दिली. मग त्यांनी आश्चर्याने आ वासला! मला पाहून अर्थात त्यांना आनंद झाला! आम्ही एकमेकांची ख्याली-खुशाली विचारत होतो तेवढ्यात माझी मिसेस कार घेऊन आली.

मी तिला बाहेर बोलावले आणि कविता मॅडमशी तिची ओळख करून दिली. थोडा वेळ त्यांनी आमची चौकशी केली. मग छोकरा जास्तच खोड्या करत होतो तेव्हा शेवटी आम्ही त्यांना बाय करून कारमध्ये बसलो.

निघताना कविता मॅडम मा‍झ्या मिसेसला म्हणाल्या की तू खूप लकी आहेस की ह्याच्यासारखा नवरा तुला मिळाला! त्यांच्या बोलण्यातला गर्भित अर्थ फक्त मलाच माहीत होता.

कार चालवता माझी मिसेस मला कविता मॅडमबद्दल विचारत होती आणि मी तिला सुचेल तशी उत्तरे देत होतो. खरे तर मा‍झ्या डोक्यात कविता मॅडमबरोबर घालवलेल्या त्या प्रत्येक क्षणाचा चित्रपट चालू झाला होता.

कविता मॅडम भाग : २५

थोडा वेळ आम्ही उत्कटपणे किसींग करत राहिलो. माझा हात त्यांच्या अंगावरून फिरत होता. पण मी तो वासनेने फिरवत नव्हतो तर प्रेमाने त्यांना गोंजारत होतो. त्यांना पण ते कळत होते आणि त्यामुळे त्या मा‍झ्या मिठीत सुखावत होत्या. साधारण दहा मिनिटे तसे एकमेकांना बिलगून बसल्यावर मी...

कविता मॅडम भाग : २४

थोडे पुढे चालत गेल्यावर आम्ही झाडीतून बाहेर आलो आणि समोर अथांग सागर पसरला होता. मग आम्ही चालत चालत पाण्याच्या जवळ गेलो. वाळूतून अनवाणी चालताना पायाला एक वेगळेच सेंसेशन होत होते आणि त्याने आम्हाला मजा वाटली. जेव्हा आम्ही पाण्यात पाय ठेवले तेव्हा आधी पाण्याच्या थंड...

कविता मॅडम भाग : २३

मला त्यांची किव आली आणि मी त्यांचे थोडे सांत्वन केले. मला थोडे हायसे वाटले की जास्त काही सिरीयस झाले नव्हते. ह्या घटनेने मॅडम उदास होत्या जरूर पण त्यांचा मूड बदलायला जास्त कष्ट पडणार नव्हते हे मी जाणले! चहा पिता पिता मी त्यांना थोडे समजाऊन सांगीतले आणि इतके मनाला...

कविता मॅडम भाग : २२

वाऊ! व्हाट अ सुख यार! मी त्यांच्या डोक्यावर हात ठेवून त्यांचे तोंड मा‍झ्या लंडावर दाबू लागलो. त्या तोंड मागे-पुढे करत माझा लंड चोखत होत्या. मग मी त्यांना थांबायला सांगीतले आणि मी त्यांच्या चेअरच्या पुढे घुसलो व साहेबांच्या टेबलवर पाय खाली सोडून बसलो. मग त्यांनी चेअर...

कविता मॅडम भाग : २१

मा‍झ्या मनात मी कल्पना करू लागलो की कविता मॅडमच्या ह्या ऊबदार बुळबूळीत पुच्चीत माझी बोटे नाही तर माझा लंड आत-बाहेर होतोय. मी जोर लावून त्यांची ही पुच्ची झवतोय. त्याची ही मुलायम पुच्ची मा‍झ्या लंडावर वर-खाली होतेय. त्या विचाराने मी बेभान व्हायला लागलो. माझी कंबर जरा...

कविता मॅडम भाग : २०

जेव्हा त्यांची कामतृप्ती झाली तेव्हा मी वर झालो. त्यांना जराही उसंत न देता मी त्यांच्या अंगावर पडलो आणि माझे तोंड मी त्यांच्या ब्रेसीयमधील उभारावर ठेवले. आळीपाळीने त्यांचा एक उभार चोखत मी दुसरा उभार हाताने दाबू लागलो. माझा लंड कडक झाला होता आणि मी त्यांच्या पुच्चीच्या...

कविता मॅडम भाग : १९

कविता मॅडमनी मा‍झ्या शेवटच्या वाक्याकडे लक्ष दिले नाही आणि त्या पटकन उठल्या. मग त्यांनी जाऊन हात वगैरे धुतले आणि मग त्या रिसेप्शन एरियामध्ये झोपायला गेल्या. मी माझा व त्यांचा डबा उचलला आणि पॅन्ट्री एरियात येऊन वॉश बेसीनमध्ये धुतला. मग मी टॉयलेटला जाऊन फ्रेश वगैरे होऊन...

कविता मॅडम भाग : १८

मी ऑफिसला आलो. कविता मॅडम एव्हाना ऑफीसमध्ये पोहचल्या असणार ह्याची मला खात्री होती. बेल मारल्यावर मला वाटले प्युन येऊन दरवाजा उघडेल पण दरवाजा उघडला तर कविता मॅडम होत्या. मी आत शिरलो आणि दरवाजा लावून घेतला. त्या दरवाजा उघडून चालायला लागल्या होत्या आणि मी त्यांच्या मागे...

कविता मॅडम भाग : १७

आता स्क्रिनवर तो सीन आला ज्यात अनील माधुरीचा फोटो बघायला लागतो. त्या नंतर माधुरीचे ते फेमस ‘धक धक’ गाणे चालू होणार होते. मी पटकन कविता मॅडमच्या कानाकडे झुकलो आणि हळूच म्हणालो, “ओह मॅडम. बघा बघा. आता धक धक गाणे चालू होईल. बघा माधुरी किती सेक्सी दिसते.” मी श्वास रोखून...

कविता मॅडम भाग : १६

त्यावर कविता मॅडम काही बोलल्या नाहीत. बहुतेक त्या पुढील बाजूला मी म्हटले त्या त्या ठिकाणी बघत होत्या. त्यांनी हळुच मान वळवून उजवीकडे पाहिले. मग चोरटेपणे मान अजून वळवून उजवीकडे वरच्या बाजुला पाहिले आणि मग पटकन त्या मला चिकटत पुन्हा माझ्या कानात हळूच म्हणाला, “बाप रे....

कविता मॅडम भाग : १५

“नाही हो, मॅडम. आपण एकत्र नाही जायचे. आधी मी अकराला जाईन काहितरी कारण सांगून. तुम्ही अकरा वीसला निघा मागून. दहा मिनीटात पोहचाल थिएटरवर. त्याला कळणारच नाही की आपण एकत्र आहोत ते.” “अरे पण साहेबांचा फोन आला तर तो काय सांगणार? आपण दोघे कुठे गेलो आहोत त्याबद्दल.” माझ्या...

कविता मॅडम भाग : १४

दुसरा दिवस असाच धावपळीत गेला. आम्हाला त्या दिवशी काही एकांत मिळाला नाही. साहेब पण नेमके पुर्ण वेळ ऑफीसमध्ये होते. तेव्हा आम्हाला काही करायला मिळालेच नाही. पण येता-जाता मिळेल तसा मी कविता मॅडमला चोरटा स्पर्श करतो होतो. एकदा दोनदा त्या माझ्या सेक्शनमध्ये आल्या तेव्हा मी...

कविता मॅडम भाग : १३

कविता मॅडम पाठमोर्‍या मा‍झ्या मांडीवर बसल्या होता आणि मी त्यांच्या बगलेतून हात घालून त्यांना पकडून त्यांचे दोन्ही उभार दाबत होतो. मा‍झ्या कडक लंडावर त्यांचे नितंब रुतले होते आणि त्यांच्या नितंबाच्या उबदार स्पर्शाने माझा लंड पाणी पाणी होत होता. त्या हुंकारत, हालचाल करत...

कविता मॅडम भाग : १२

पुन्हा माझा थोडा हिरमोड झाला आणि मी किंचित त्रासिकपणे कविता मॅडमकडे पाहीले. त्यांनी पण माझ्याकडे पाहीले. त्यांच्या डोळ्यात एक्साईटमेंट होती पण त्याचबरोबर थोडी अगतिकता होती. कदाचित त्यांचे शरीर त्यांना सांगत असावे की पुढे जावे पण त्यांचे मन त्यांना रोखत असावे. मी विचार...

कविता मॅडम भाग : ११

मा‍झ्या त्या भावनेने ओथंबलेल्या शब्दांनी त्या सिरिअस झाल्या आणि त्यांच्या डोळ्यात पाणी तरळले! मग आपल्या हाताच्या ओंजळीत त्यांनी आपला चेहरा झाकला आणि त्या रडायला लागल्या. काय करावे ते मला समजेना! त्या पटकन रडतील ह्याची मी अपेक्षा केली नव्हती. आता त्यांचे सांत्वन कसे...

कविता मॅडम भाग : १०

खरे तर आमच्यात हे सेक्स्युअल टेंशन बऱ्याच काळापासून तयार झाले होते. फक्त कोणीतरी सुरुवात करायची गरज होती. एक ठिणगी पडायचा अवकाश आणि आग भडकणार होती. त्याला मुहूर्त आत्ता मिळाला होता. ठिणगी पडली होती आणि आग भडकली होती. माझा मोकळा हात नकळत कविता मॅडमच्या छातीच्या उभारावर...

कविता मॅडम भाग : ९

मग बरेच दिवस त्या विषयावर काही बोलणे झाले नाही. नंतर एक दिवस आम्ही असेच बोलत बसलो होतो तेव्हा कविता मॅडम सारखा आपल्या पदराआड हात नेवू लागल्या. माझ्यापण ते खास करून लक्षात आले तेव्हा मी त्यांना म्हटले, “काय मॅडम. आज तुमचा हात जरा जास्तच पदराआड जातोय.” “हो! काल एक नवीन...

कविता मॅडम भाग : ८

मग पुढच्यावेळी मी कविता मॅडमला हिंदी चावट कथांचे एक पुस्तक वाचायला दिले. त्या पुस्तकात झवाझवीच्या बिनधास्त गोष्टी होत्या. ते पुस्तकही त्यांना एकदम इंटरेस्टींग वाटले. मी त्यांना पुस्तक दिले की त्या ते एक दोन दिवस स्वत:कडे ठेवून घेत असत. मग जसा त्यांना वेळ मिळेल तसे...

कविता मॅडम भाग : ७

खरे तर चावट कथांचे एक हिंदी पुस्तक व एक पेंटहाऊस मॅगेझीन त्यावेळी माझ्याकडे होते. घरात तर असली पुस्तक ठेवता येत नव्हती तेव्हा ऑफीसमध्ये माझ्या ड्राईंग बोर्डच्या टेबलाखाली एक गुप्त फट होती, जेथे मी ती लपवून ठेवत होतो. जेव्हा मला एकांत मिळेल तेव्हा मी ड्राफ्टींग...

कविता मॅडम भाग : ६

नंतर एकदा आम्ही चोकोबार आणून खात बसलो होतो. कविता मॅडम चोकोबार खात होत्या आणि मी नेहमी प्रमाणे त्यांच्या तोंडाकडे बघत माझ्या स्वप्न कल्पना करत होतो. अचानक मला त्या दिवशीचा विषय आठवल! त्यावरून पुन्हा मॅडमची मस्करी करावी असे मी ठरवले. पण माझ्या हातात चोकोबार होता तेव्हा...

कविता मॅडम भाग : ५

एकदा आम्ही असेच बॉसच्या केबीनमध्ये बसून गप्पा मारत होतो. कविता मॅडम बॉसच्या चेअरवर बसल्या होत्या आणि मी त्यांच्या समोर विजीटर चेअरवर बसलो होतो. बाजूलाच लांबलचक खिडकी होती आणि बसल्या जागेवरून आम्हा दोघांनाही बाहेरची रहदारी दिसत होती. बाहेरून जाणाऱ्या येणाऱ्या...

कविता मॅडम भाग : ४

सुनील गेल्यानंतर साधारण दोन तीन महिन्यानंतर ऑफीसचे वातावरण पुन्हा पहिल्यासारखे खेळीमेळीचे झाले. फरक एवढाच होता की आधी सुनील आमच्याबरोबर असायचा पण आता फक्त मी आणि कविता मॅडमच होतो. नवीन प्युन मुलं आमच्यात कधी मिक्स झालेच नाही. तसे पण ते नवीन असल्यामुळे त्यांच्यासमोर...

कविता मॅडम भाग : ३

दुपारच्या वेळी चान्स मिळाला की आम्हाला एक डुलकी घ्यायची सवय होती. शक्यतो आम्ही आमच्या जागेवरच हाताची घडी करून त्यावर मान टेकवून थोडा वेळ झोपायचो. पण तसे झोपणे जास्त कंर्फटेबल नव्हते तेव्हा बाहेर वेटींगच्या सोफ्यावर कधी अधी आम्ही झोपायचो. वेटींगच्या ३ सीटर सोफ्याला...

कविता मॅडम भाग : २

कविता मॅडमची एक सवय होती. वेटींग एरीयात आम्ही गप्पा मारत किंवा काही खात बसलेलो असलो की बऱ्याचदा त्या रिकाम्या रिसेप्शन टेबलवर चक्क मांडी घालून बसत असत. आम्ही बाजूला सोफ्यावर बसलेलो असे आणि मॅडम आमच्या समोर टेबलवर मांडी घालून बसलेल्या असत. कित्येकदा त्या बसत असताना...

कविता मॅडम

त्या वेळी मी नुकतेच सिव्हील इंजिनीअरींग पूर्ण केले होते आणि एका छोट्या कंपनीमध्ये ज्युनीअर इंजिनीअर म्हणून काम करायला लागलो होतो. आमची कंपनी छोटी म्हणजे अगदीच छोटी होती, बॉस धरून इन-मीन ५ माणसे. बॉस पर्सनली सगळे प्रोजेक्ट हॅन्डल करत होते आणि त्यांना एक सिनीअर इंजिनीअर...

error: नका ना दाजी असं छळू!!