खंडाळा घाट भाग : ७

थोड्या वेळाने राणीताई बाथरूममधून बाहेर आली. तिने गुलाबी रंगाचा तिचा नाईट गाऊन घातला होता. ती माझ्याकडे बघून हसली व तिच्या हातातील माझी जीन्स आणि टी-शर्ट तिने वार्डरोबमधील हूकला अडकवले.

“अरे तू माझी जीन्स, टी-शर्ट पुन्हा नाही घातली ताई?” मी तिला हसून विचारले.

“कशी घालणार राहुल आणि तेपण झोपताना? किती टाईट होतात तुझे कपडे मला, अगदी जखडून ठेवल्यासारखे! मला फक्त असले कपडे घालून झोपायला आवडते, अघळपघळ मोकळे अगदी हवेशीर!” असे म्हणत तिने आपला गाऊन दोन्ही बाजूने धरला व आजूबाजूला खेचून दाखवला.

“अच्छा! म्हणजे त्या कपड्याखाली तू काही घातले नाहीस तर, मोकळे मोकळे वाटावे म्हणून?”

“नालायकाऽऽ! खूप चावट बोलायला लागला आहेस तू!” असे म्हणत तिने मला एक फटका मारला.

मी हसत हसत तिचा फटका झेलला. जरी मी तिला मस्करीत तसे बोललो तरी मला चांगले माहीत होते की तिने आत ब्रेसीयर व पॅन्टी घातलेली होती. तिचा गुलाबी पारदर्शक गाऊन आतले काही लपवून ठेवत नव्हता.

ती जर घरी असली असती तर तिने त्या गाऊनच्या आतून परकर व स्लिप घातली असती ज्याने आतले काही दिसले नसते. पण त्यावेळी तेथे हॉटेलमध्ये तिने तसले काही घातले नव्हते तेव्हा मला आतले सगळे दिसत होते.

जेव्हा ती बॅगेमध्ये कपडे ठेवायला वाकली तेव्हा तिच्या पाठून मला तिच्या नितंबावर गाऊनच्या आतली काळ्या रंगाची पॅन्टी स्पष्ट दिसली.

मग राणीताई बेडवर येऊन बसली. मी सरकून तिला जागा करून दिली व ती मा‍झ्या उजव्या बाजूला बेडवर पडली. आमच्यात जेमतेम एक दोन इंचाचे अंतर होते. आम्ही उश्या वर करून थोडे वर होऊन रेलून पडलो होतो व टीव्ही बघत होतो.

आम्ही दिवसभराच्या घडामोडीबद्दल बोलू लागलो. मध्ये मध्ये मी टीव्हीचे चॅनेल चेंज करत होतो व वेगवेगळे प्रोग्राम बघत होतो. एका चॅनेलवर एक इंग्लीश मुव्ही चालू होती. मी पटकन ओळखले तो कुठला सिनेमा होता ते.

त्या इंग्लीश मुव्हीमध्ये मारधाड अ‍ॅक्शन होती तसेच काही इरॉटीक बेडसीनही होते. मी तो चॅनेल ठेवून सिनेमा पाहू लागलो.

राणीताईही माझ्याबरोबर बोलता बोलता सिनेमा बघत होती. मध्ये मध्ये ती मला सिनेमातील काही गोष्टी विचारत होती व मी तिला उत्साहाने काय घडतेय ते सांगत होतो. लवकरच एक बेडसीन चालू झाला ज्याची मी वाट पहात होतो.

स्क्रीनवर हिरो हिरॉईनने चुंबन घ्यायला सुरुवात केली ते बघून राणीताई अस्वस्थ व्हायला लागली. मा‍झ्या ते लगेच लक्षात आले पण तिच्याकडे दुर्लक्ष करत मी अगदी मन लावून तो सीन बघायचे नाटक करत होतो. जसे हिरोने हिरॉईनचे कपडे काढायला सुरुवात केली तशी राणीताई जास्तच चुळबुळ करायला लागली.

“राहुलऽऽ! चॅनेल बदल!” तिने अस्वस्थपणे मला म्हटले.

“का गं ताई, चांगला सिनेमा आहे हा.”

“हो! मला दिसतोय किती चांगला सिनेमा आहे ते! बदल चॅनेल लवकर!” तिने मला दटावत पुन्हा म्हटले.

“तुला या सीनमुळे ऑकवर्ड वाटते का ताई? अगं संपेल हा सीन आता.” मी स्क्रीनवरची नजर न हलवता तिला उत्तर दिले.

तसले शृंगारीक दृश्य स्वत:च्या भावाबरोबर बघायला तिला कसेतरीच होत होते आणि तेही त्याच्याबरोबर हॉटेलच्या रूमवर एकटी असताना. जसा हिरोने हिरॉईनचा ब्लाउज काढला व ती पाठमोरी ब्रेसीयरवर दिसली तशी राणीताईची सहनशक्ती संपली. तिने रिमोट कंट्रोल मा‍झ्या हातातून हिसकावून घेतला व पटकन चॅनेल बदलला.

माझा हिरमोड झाला त्याने. एकतर कोणाला तरी नागडे होताना किंवा अर्ध नग्न तरी होताना बघण्यासाठी मी तडफडत होतो मग ते टीव्हीच्या स्क्रीनवर का असेना. पण राणीताईने चॅनेल बदलून टाकला व सगळी मजाच घालवली.

“कशाला चॅनेल बदलला ताई? तो चांगला सिनेमा होता.” मी थोड्या नाराज स्वरात तिला म्हणालो.

“असेल चांगला पण तू असले घाणेरडे सीन स्वत:च्या बहिणी बरोबर असताना तरी बघायला नाही पाहिजे.”

“घाणेरडे काय होते त्यात?”

“चांगले काय होते त्यात? ते दोघे किसिंग करत होते आणि काय काय चाळे करत होते. आणि तू खुशाल म्हणतोस घाणेरडे काय होते त्यात?” राणीताईने थोड्या आश्चर्याच्या स्वरात म्हटले.

“कमाल आहे ताई! असले सीन तर आजकाल सर्रास असतात सिनेमामध्ये, त्यात एवढे स्ट्रेंज काय आहे.”

“कमाल तुझी आहे राहुल, तुला लाज नाही वाटत बहिणी समोर असले सीन बघायची?”

“आता त्यात काय लाजायचे ताई? तुला माहीत आहे ते काय करणार होते, मला माहीत आहे ते काय करणार होते, आपण दोघेही प्रौढ आहोत, मग ते पहाण्यात काय राँग आहे?”

“काही राँग नाही राहुल, पण तुला काय माहीत ते काय करणार होते ते?”

“मला माहीत आहे सगळे ताई, मी काही लहान राहलो नाही आता. मला माहीत आहे ते काय करत होते व काय करणार होते. ठीक आहे! मी कधी तसे केले नाही की मला तसला प्रॅक्टीकल अनुभव नाही पण मला त्याबद्दल चांगले माहीत आहे.”

“ठीक आहे! ठीक आहे! पण तू एवढ्यात तरी असल्या गोष्टीत इंटरेस्ट घ्यायला नाही पाहिजेस!”

“का नाही ताई? मी प्रौढ झालो आहे, मला हक्क आहे हे सगळे जाणून घ्यायचा. मा‍झ्या मनात खूप उत्सुकता आहे की मुलीं कपड्यामध्ये एवढ्या सेक्सी दिसतात तर विना कपड्याच्या त्या कशा दिसत असतील. मा‍झ्या मनात नेहमी विचार येतो की मला कोणाला कपड्याशिवाय बघता येईल का? म्हणजे पूर्ण नग्न! कधी कधी मला वाटते की कोणा मुलीला ते विचारावे.”

“तुला ते कळेल राहुल, एखाद्या मुलीबरोबर तुझे लग्न झाल्यानंतर.” राणीताईने शांतपणे मला उत्तर दिले.

“लग्न झाल्यानंतर?”

“हो! लग्नानंतर तू तुझ्या बायकोला विचार!” राणीताई मिश्किलपणे हसत म्हणाली.

“बायको? लग्न? ते करायला अजून खूप वर्षे बाकी आहेत ताई, मी तोपर्यंत थांबू शकत नाही!”

“नाही थांबू शकत तर विचार तुझ्या गर्लफ्रेन्डला!”

“गर्लफ्रेन्ड? मला कोणी गर्लफ्रेन्ड नाही ताई!”

“काहीतरीच काय सांगतोयस राहुल? तू एवढा हॅन्डसम आणि तुला गर्लफ्रेन्ड नाही? कोणी विश्वासच ठेवणार नाही!”

“मी खोटे नाही सांगत ताई! मला गर्लफ्रेन्डच नाही.” मी तिच्याकडे वळलो आणि साळसुदपणे म्हणालो.

“काय सांगतोस तू राहुल, तुझी कोणी अशी मैत्रिण नाही जिच्याशी तुझी खूप जवळीक आहे, जिच्यावर तू खूप प्रेम करतो अशी?” राणीताईही माझ्याकडे वळाली आणि तिने आश्चर्याने विचारले.

“अगं खरंच ताई, अशी कोणतीही मुलगी नाही की जिच्याशी माझी जवळीक आहे किंवा माझे प्रेम आहे. फक्तऽऽ!”

“फक्त काय राहुल?” राणीताईने उत्सुकतेने विचारले.

“फक्त तू ताईऽऽ! तूच अशी आहे, जिच्याशी माझी खूप जवळीक आहे, जिच्यावर मी खूप खूप प्रेम करतो.”

“कोण मी?” राणीताईने आश्चर्याने ओरडत म्हटले, “पण मी तुझी बहीण आहे राहुल, मी तुझी गर्लफ्रेन्ड नाही.”

“ठीक आहे ताई, तू माझी गर्लफ्रेन्ड नाहीस पण तू मा‍झ्या मैत्रिणीसारखी तर आहेस. तूच फक्त अशी आहेस जिला मी बिनधास्तपणे विचारू शकतो.”

“काय विचारू शकतो?” राणीताईचा आवाज चढला.

“म्हणजे मला म्हणायचेय की जसे तू म्हणालीस की जिच्याशी माझी अगदी जवळीक आहे अश्या मुलीला मी विचारू शकतो आणि तूच अशी आहे जिच्याशी माझी खूप जवळीक आहे, तेव्हा मी तुला विचारतो की तू मला दाखवू शकते का कपड्याशिवाय तुम्ही कशा दिसता? म्हणजे पूर्ण नग्नऽऽ!”

“कायऽऽ?” राणीताई ओरडली, “तुला वेड बीड लागले की काय? मी तुला कसे दाखवू राहुल, मी तुझी बहीण आहे ना?”

“पण आपण मित्र मैत्रिण आहोत ताई!”

“हो! पण मी कसे विसरू की आपण बहीण भाऊ आहोत राहुल?”

“ओह कम ऑन ताई! तू तसे केलेस तर त्याने तुला काय त्रास होणार आहे? उलट तू मला मदत करत आहेस माझी जिज्ञासा पुरी करण्यासाठी.”

“जिज्ञासा पुरी करण्यासाठी? तुझी ही जिज्ञासा फार विचित्र आहे राहुल, एखाद्या बहि‍णीने पुरी करण्यासाठी!”

राणीताई एकदम गंभीर झाली त्या नंतर. मी तिला विनंती करत होतो, तिची मनधारणी करत होतो आणि ती मला नकार देत होती आणि विरोध करत होती. शेवटी हताश होऊन मी म्हणालो,

“हे बघ ताई, तुला आनंदी करण्यासाठी मी काय काय केले. तू एवढी खुश होतीस की थोड्या वेळापूर्वी तूच म्हणत होतीस की तू माझ्यासाठी काहीही करायला तयार आहेस आणि आता जेव्हा मी तुला काही करायला सांगतोय तर तू नाही म्हणत आहेस.”

“मी कसे तसे करू राहुल? तू मला जे करायला सांगत आहेस ते या जगातील कुठलीही बहीण करू शकत नाही!”

“ठीक आहे मग ताई, विसरून जा मी काय बोललो ते! मला वाटले की तू माझ्यावर खूप प्रेम करतेस तेव्हा तू माझा हिरमोड करणार नाहीस पण कळले आता मला की तुझे माझ्यावर किती प्रेम आहे ते.”

मी वळून राणीताईकडे पाठ फिरवली. तिने मला पुन्हा तिच्याकडे वळवायचा प्रयत्न केला पण मी जागचा हललो नाही.

“असे रे काय करतो राहुल, नाराज कशाला होतोस पटकन? जरा मा‍झ्या अवस्थेचा तरी विचार कर! माझ्याकडून कसे होईल ते? आपले नाते कसे विसरू मी?”

मी काही बोललोच नाही व शांत पडून राहलो. माझा हात हलवून ती मला समजावून सांगू लागली पण मी ढिम्म हललो नाही की तिचे ऐकले नाही. शेवटी हताशपणे तिने म्हटले,

“राहुल मा‍झ्या राजा, सकाळपासून आपण किती मजा करतोय आणि आता शेवटच्या क्षणी त्या मूडचा रसभंग मला करावासा वाटत नाही. तू मला दिवसभर खुश ठेवलेस तेव्हा मला तुला नाराज नाही करावेसे वाटत. ठीक आहे! जर तुला तेच हवे असेल तर मी तयार आहे!”

राणीताईचे शब्द ऐकून माझी कळी खुलली व मी खुश झालो. पण मी जागचा हललो नाही व तसेच तिला म्हणालो,

“नको ताई! तुझ्या जर मनात नसेल तर तू ते करू नकोस, तुझ्या मनाविरूद्ध तू काही करावे असे मला वाटत नाही.”

“नाही रे राहुल, तसे काही नाही! फक्त इतकेच की मला खूप अवघडल्या सारखे वाटते आहे. बरं! इकडे वळ बघू आता!”

मा‍झ्या मनात आनंदाच्या उकळ्या फुटत होत्या. जर राणीताई खरोखरच नागडी व्हायला तयार होत असेल तर सकाळपासून मी केलेले कष्ट आणि खर्च केलेला पैसा सगळा वसूल होणार होता. पण मी तो आनंद मा‍झ्या चेहर्‍यावर अजिबात दाखवला नाही. मी वळून तिच्याकडे बघितले. तिचा गंभीरपणा बघून मी तिला म्हणालो,

“हे बघ ताई, एवढी सिरीअस बनू नकोस अगदी! ही थोडी मजा आहे, थोडी वेगळी. तुला माहीत आहे ना आपण दिवसभर कशी मजा करत होतो, मित्र मैत्रिण बनून. हापण त्याचाच भाग आहे असे समज, तरच तुला जास्त अवघडल्यासारखे वाटणार नाही व तुलापण मजा वाटेल त्याची.”

“ठीक आहे! ठीक आहे! मला नाही वाटत आता अवघडल्या सारखे.” राणीताईने कसेबसे हसत म्हटले, “शेवटी काय मी मा‍झ्या लाडक्या भावाला खुश करत आहे. त्याने दिवसभर मला खुश ठेवले आता माझी वेळ आहे त्याला खुश करायची.” असे म्हणत ती बऱ्यापैकी हसली.

ते पाहून मी ही मनापासून हसलो. माझे स्वप्न पुरे होताना मला दिसत होते. मा‍झ्या बहि‍णीला मनसोक्तपणे पूर्ण नागडी बघायला मी मरत होतो आणि ती वेळ आली होती.

नुसत्या त्या विचाराने मी प्रमाणाच्या बाहेर उत्तेजित झालो. मा‍झ्या लंडात वेगळेच संवेदना उठू लागल्या व तो पाझरू लागला. मला असे वाटायला लागले की कुठल्याही क्षणी माझे वीर्य स्खलन होणार. मी विचार केला की पटकन बाथरूममध्ये जाऊन यायलाच पाहिजे.

मी राणीताईला म्हटले मी टॉयलेटला जाऊन येतो. बाथरूममध्ये आल्यानंतर मी पटकन माझी शॉर्ट पॅन्ट अंडरवेअरसकट खाली केली. मा‍झ्या कडक लंडाला मुठीत पकडून मी पाच सहा स्ट्रोक मारले आणि माझे वीर्य बाहेर उडाले.

काही क्षण मी माझा लंड हलवत राहलो. मग मी लघवी केली व नंतर माझा लंड साफ केला. माझा लंड तरीही थोडा कडक होता पण मी त्याला तसाच अंडरवेअरमध्ये घातला व शॉर्ट पॅन्ट व्यवस्थित घातली. सगळे व्यवस्थित आहे हे चेक करून मी बाथरूममधून बाहेर आलो.

खंडाळा घाट

साधारण वयाच्या १४व्या वर्षापासून मा‍झ्या मनात मुलींविषयी लैंगिक आकर्षण चालू झाले. मी सतत मुली आणि सेक्सचा विचार करू लागलो. चवदा पंधरा वर्षाच्या मुलामध्ये जे लैंगिक कुतुहल असते व ते जाणून घेण्यासाठी तो जे जे काही करतो ते सगळे मी करायला लागलो. मुलींचे व बायकांचे चोरून...

खंडाळा घाट भाग : २

काळ जात होता व माझी २२ वर्ष पूर्ण झाली होती. राणीताईही तिशीच्या घरात पोहचली होती. राणीताईचे वय वाढत होते पण तिच्या शरीराच्या कमनीय बांध्यामध्ये फारसा फरक पडला नव्हता. मला तर ती काळाबरोबर जास्तच सेक्सी होत चाललेली वाटत होती. कधी कधी मला तिच्या नवऱ्याचा हेवा वाटायचा की...

खंडाळा घाट भाग : ३

दुसर्‍या दिवशी दुपारी मी हॉलमध्ये बसून टीव्ही बघत होतो. राणीताई मा‍झ्या बाजूला बसून काही कपड्यांना शिवणकाम करत होती. आम्ही टीव्ही बघत होतो व मध्ये मध्ये बोलतही होतो. मी रिमोटने टीव्हीचे चॅनेल एका पाठोपाठ बदलत होतो कारण दुपारच्या वेळी कुठलाही प्रोग्राम मला इंटरेस्टींग...

खंडाळा घाट भाग : ४

आत आल्यावर राणीताई कुतुहलाने रूमचे निरीक्षण करत होती. तिच्या डोळ्यातील चमक आणि चेहर्‍यावरील भाव सांगत होते की तिला रूम खूप आवडली आहे. "काय सुंदर रूम आहे ही राहुल! मी पहिली वेळ अशी रूम पहात आहे, भाडे थोडे महागच असणार या रूमचे?" असे म्हणत राणीताई बेडवर बसली. "हो! पण...

खंडाळा घाट भाग : ५

थोड्या वेळानंतर आम्ही धबधब्याच्या बाजूला असलेल्या खडकावर एकमेकांसमोर बसलो. आम्ही पूर्ण भिजलो होतो. राणीताईचा टाईट ड्रेस पूर्ण भिजून तिच्या अंगाला चिकटला होता. त्यात आणि लाईट कलरचा ड्रेस असल्यामुळे तिची ब्रेसीयर व पॅन्टी त्यातून दिसत होती. बरेच लोक तिच्या भिजलेल्या...

खंडाळा घाट भाग : ६

"कम ऑन ताई, उठ आता! आपण फ्रेश होऊया आणि शांतपणे झोपून जाऊया." मी बेडवरून उठलो. मी बॅगेतून माझा रात्री घालायचा ड्रेस काढला. मग कंबरेला टॉवेल लावून मी माझी जीन्स काढली व टी-शर्ट ही काढला आणि बाजूच्या खुर्चीवर टाकला. मग मी बाथरूममध्ये अंघोळ करायला गेलो. बराच वेळ घेऊन मी...

खंडाळा घाट भाग : ८

मी बाथरूममधून जाऊन येईपर्यंत राणीताई टीव्ही बघत होती. मी बाहेर आल्यावर तिने हसून माझ्याकडे एक नजर टाकली व पुन्हा ती टीव्ही पाहू लागली. मी येऊन बेडच्या कडेला तिच्या पायाशी बसलो व तिच्याकडे बघू लागलो. थोडा वेळ असाच गेला. मी तिच्याकडे बघत होतो व ती टीव्हीकडे बघत होती....

खंडाळा घाट भाग : ९

"हो! मला माहीत आहे ते पण तरीही मला फार लाज वाटतेय की माझा भाऊ मला उघडी बघतोय म्हणून. आणि मी डोळे उघडून तुझ्याकडे निर्लज्जासारखी बघत राहिली तर तुला लाज वाटेल माझा नग्नपणा मिटक्या मारत बघायची. तेव्हा तुला व्यवस्थित बघता यावे म्हणून मी माझे डोळे बंद ठेवलेत असे समजून की...

खंडाळा घाट भाग : १०

"काहीतरीच काय ताई, तुला माहीत नाही ते?" "आता नाही माहीत बोलते तर, तुला विश्वास ठेवायचा असेल तर ठेव नाही तर विषय बंद कर!" "बरं ठीक आहे ताई, तुला माहीत असेल नसेल तरी सांगतो. आणि मा‍झ्या तोंडातून काही शब्द जे तुला कदाचित अश्लील वाटतील असे बाहेर पडले तर माफ कर. पण त्या...

खंडाळा घाट भाग : ११

"बरोबर आहे ताई तुझा प्रश्न! नॉर्मली पुरूषाला स्त्रिचा तो भाग चोखून तसे काही सुख मिळत नाही म्हणून बरेच पुरूष तसे करतही नाहीत. पण शेवटी स्त्रिला पूर्ण सुख देणे हे त्याचे कर्तव्य असते तेव्हा त्याने ते केलेच पाहिजे. आता माझे म्हणशील तर मी कधीही तयार आहे तुला तसे करायला,...

खंडाळा घाट भाग : १२

तिने लंड सोडल्याबरोबर टणकन तो पुन्हा ताठ उभा राहला. मग तिने माझा लंड सुपाड्याखाली मुठीत धरला व मा‍झ्या लंडाच्या सुपाड्यावरील कातडी खाली करत माझा सुपाडा उघडा केला. सुपारी सारखा कडक आणि तुळतुळीत सुपाडा बघून तिला राहवले नाही व तिने आपले बोट हलकेच त्यावर फिरवले....

खंडाळा घाट भाग : १३

मा‍झ्या वीर्य स्खलनाच्या वेळी मी राणीताईला मा‍झ्या लंडावर दाबून धरले व जो पाशवीपणा दाखवला त्याने मला कसेतरीच वाटू लागले. आता ती वैतागणार, तिची समजूत कशी काढायची, याचा मी विचार करू लागलो. ती बाहेर आली व बेडवर मा‍झ्या जवळ येऊन बसली. तिचा चेहरा निर्विकार होता. "सॉरी ताई!...

खंडाळा घाट भाग : १४

राणीताईच्या अंगावर त्याने काटा आला. तिचे अरोला कडक झाले व त्यावरील लव उभी राहिली. जि‍भेने जेव्हा मी तिची स्तनाग्रे डिवचू लागलो तेव्हा तर तो भाग भलताच कडक झाला. कधी मी तिची स्तनाग्रे चोखत होतो तर कधी त्यांना चावत होतो. कधी त्यांना ओठात धरून दाबत होतो. नंतर पूर्ण तोंड...

खंडाळा घाट भाग : १५

हळूहळू राणीताई पुन्हा तापली. मा‍झ्या झवण्याचे फटके तिला असे बसत होते की तिचा पुच्चीदाणा थोडा घासला जात होता. ती लगेच उठली. मा‍झ्या बोटात आपली बोटे रूतवून तिने माझा हात पकडला व ती पुन्हा पहिल्यासारखा स्वत:चा पुच्चीदाणा मा‍झ्या लंडावर घासून वर खाली होऊ लागली. मी जेवढ्या...

error: नका ना दाजी असं छळू!!