लग्नाची वरात | भाग ४

ती तिची पहिलीच वेळ होती त्यामुळे तिची पुच्ची घट्ट होती. त्याच्या धक्क्यांना आपल्या पुच्चीत सामावून घेत ती विव्हळू लागली.

इंच-इंच करत त्याने आपला लंड तिच्या पुच्चीत सारला आणि हळुवार धक्क्यांनी तो तिची पुच्ची सैल करत खूप प्रेमाने तिला झवू लागला.

काही मिनिटे त्याचे हळुवार धक्के तिला सुखावू लागले. तिच्या तोंडून निघणाऱ्या किंचाळ्या आता मादक सित्कारांत बदलल्या होत्या. हळूहळू तिच्या पुच्चीला त्याच्या लंडाची सवय झाली तशी ती सुद्धा खालून कंबर हलवत त्याच्या धक्क्यांना प्रतिसाद देत त्याचा लंड आपल्या पुच्चीत सामावून घेऊ लागली.

तिच्या धक्क्यांनी जणू त्यालाही स्फुरण चढले. तिचे पाय आणखी फाकवत त्याने आपल्या कंबरेवर गुंडाळले आणि सपासप तिच्या पुच्चीत आपला लंड आत बाहेर करू लागला.

प्रत्येक धक्क्यानिशी तिच्या पायातील पैंजण एका लयीत वाजत, कूपमध्ये जणू एक मादक संगीत तयार करू लागले. तिच्या हातातील बांगड्यांचा आवाज सुद्धा त्या मादक संगीताला साथ देऊ लागला.

अजूनपर्यंत ते एक शब्दही बोलले नव्हते. त्यांच्या तोंडून निघत होते ते केवळ मादक सित्कार आणि हुंकार, बोलत होते ते त्यांची शरीर! इतका वेळ ते दोघेही एकमेकांजवळ होते पण त्याने अजूनही तिला तिच्या नावाने बोलावले नव्हते. फक्त तोंडून मादक सित्कार एवढेच काही निघत होते.

काही वेळ तिला त्याच अवस्थेत झवल्यानंतर त्याने आपले दोन्ही हात तिच्या पाठीखाली नेले आणि आपल्या लंडाचे धक्के थांबवत तिला हळूच आपल्या लंडावर बसवून खालून धक्के देत पुन्हा झवू लागला. तिने आपले दोन्ही हात त्याच्या गळ्या भोवती गुंडाळत स्वतःही आपली कंबर हलवू लागली.

दोघांच्याही वेगवान हालचालीने तिच्या हातातील बांगड्यांची किणकिण चांगलीच वाढली होती. शिवाय त्या गडबडीत एक-दोन बांगड्यांचा बळी देखील पडला होता. पण त्याची पर्वा ना तिला होती ना त्याला!


ट्रेन निरंतर आपल्या गतीने धावत होती. छोटी-मोठी स्टेशने येत-जात होती. बाहेरच्या चंद्राची कोर आता पश्चिमेकडे कलू लागली. आकाशातील चांदणे अजूनही काचेच्या खिडकीतून आत डोकावण्याचा प्रयत्न करत होते.

इकडे दोघांच्या उत्तेजनेत क्षणाक्षणाला वाढ होऊ लागली. लागलीच त्याने तिला आपल्या कंबरेवरून खाली उतरत पोटाच्या भारावर झोपवले आणि स्वत: तिच्या कंबरेजवळ बसला.

डोळ्यासमोर तिच्या नितंबांचे उन्नत उभार त्या अंधुक प्रकाशातही स्पष्ट दिसत होते. दोघांनाही त्या अंधुक प्रकाशाचा सराव झाला होता. अधूनमधून लहानमोठ्या स्टेशनवरील दिव्यांचा प्रकाश क्षणभर तरी का होईना कूप उजळून टाकत होता.

दोन्ही हात खाली आणत त्याने तिच्या नितंबांच्या उत्तुंग शिखरावर टेकवले तसे तिच्या तोंडून सुस्कारे निघू लागले. आपल्या दातांमध्ये दोन्ही ओठांना घट्ट दाबून ती त्या सुस्काऱ्यांना दाबण्याचा प्रयत्न करू लागली पण काही वेळाने आपला चेहरा खाली आणत तो तिच्या नितंबांना हळूहळू चावे घेत त्यांना आपल्या पंजांनी दाबू लागला आणि तिला असहनीय झाले.

“उम्म्मऽऽ स्स्सस्स्सऽऽऽ आह्ह्हऽऽ”

सित्कारांसह ती ओरडली तसा त्याने तिच्या कंबरेला थोडेसे वर उचलत आपला लंड पुच्चीवर टेकवला आणि हळुवारपणे धक्के देत आत सारू लागला.

हा-हा म्हणता अख्खाच्या अख्खा लंड पुच्चीत गेल्यावर तो तिच्या पाठीवर स्वार होत तिला झवू लागला. पाठीवर हलके चावे घेत त्या धक्क्यांत हळूहळू वाढ करू लागला. आपल्या सोयीसाठी तिने आपले नितंब हलकेसे वर केले. तशी त्याला हवी त्या पोजिशनमध्ये ती आली.

तिच्या हुशारीवर खुश होत त्याने आपली मान खाली नेत तिच्या कानाच्या पाळीला तो हलके हलके चावू लागला. कानाच्या पाळीवरील त्याच्या ओठांच्या आणि जिभेच्या स्पर्शाने तर ती जणू वेडी झाली. तिच्या तोंडातून निघणाऱ्या सित्कारांत अजून वाढ झाली.

त्याच्या धक्क्यांत आता चांगलीच वाढ झाली होती. ती सुद्धा आपला चेहरा वर करून मागे वळत त्याच्या ओठांवर चुंबने घेऊ लागली. मध्येच आपली जीभ त्याच्या तोंडात सारत त्याला उत्साहित करू लागली.

दोघांच्याही तोंडून निघणाऱ्या सुस्कारांनी कूप भरून गेले. रुळावर धावणाऱ्या ट्रेनच्या आवाजात त्यांचे सित्कारही मिसळू लागले. ट्रेनच्या वाढत्या वेगासह त्याच्या धक्क्याचा वेगही वाढू लागला.

अचानक ट्रेनच्या खडखडीत वाढ झाली. ट्रेन बहुतेक एखाद्या नदीच्या पुलावरून जात असावी. त्या खडखडणाऱ्या आवाजासह त्याचे धक्के सुद्धा कमालीचे वाढले. तिच्या नितंबांना चिवडत तो तिच्या पाठीवर चुंबने घेत तिच्या खांद्यावरसुद्धा चावे घेऊ लागला. जणू उद्या काही मिळणारच नाही अशा आवेशात तो तिला झवू लागला.

दोघेही उत्तेजनेच्या चरम बिंदूजवळ पोहोचले तसे त्यांचे सित्कारही चांगलेच वाढले. त्याचे धक्के जणू ट्रेनच्या वेगाशी प्रतिस्पर्धा करतात की काय? असे भासू लागले आणि शेवटच्या काही वेगवान धक्क्यांसह गरमागरम वीर्याचे फव्वारे तिच्या पुच्चीत सोडत तो शांत झाला.

दोघांचेही श्वास हळूहळू शांत होऊ लागले. तो अजूनही तिच्या पाठीवर पहुडला होता. काही मिनिटांआधी तिच्या पुच्चीत तांडव करणारा त्याचा लंड आता शांत होऊन बाहेर पडला होता. तिच्या पुच्चीतून निघणारा मिश्र रस बर्थवर जमा होऊ लागला आणि बेधुंद क्षणांनी तिचे मन भरून गेले.

तिच्या डोळ्यातील झोप कधीच उडून फुर्र झाली होती पण त्या झवाझवीच्या थकव्याने मात्र मंत्रमुग्ध होऊन बर्थवर लेटली.

“कपडे घालून झोप. ट्रेन वेळेवर पोहोचेल.” असे म्हणत तो उभा झाला आणि आपले कपडे घालून कूपबाहेर निघून गेला. बहुतेक टॉयलेटला गेला असावा.

मनात भविष्याच्या सुखाची चाहूल आणि चेहऱ्यावर लज्जेची छटा अशा आविर्भावात ती लेटलेली होती. तिने त्याचा चेहरा अजूनही स्पष्टपणे पाहिला नसला तरी आताच मिळालेल्या सुखाने तिला तो मनोमन आवडला होता. ती आपल्या आई-वडिलांच्या पसंतीवर जाम खुश होती.

काही वेळाने जशेच्या तसे कपडे घालून ती आपल्या बर्थबर झोपली.


“चोरऽऽऽ चोरऽऽ चोरऽऽऽ! अगं माझे सगळे दागिने नेलेऽऽ!”

“सर्व भेटवस्तू सुद्धा नेल्याऽऽ!”

“अरे माझे बूट पण नेले!”

“कपड्यांच्या सुटकेसही गायब आहेत!”

“सुनबाईऽऽ! रुपेशऽऽ दार उघडऽऽ!”

दारावर कल्ला सुरू होता. त्या कल्ल्यानेच तिची झोपमोड झाली.


(क्रमशः)

लग्नाची वरात | भाग १

गाडी येण्याची घोषणा होताच प्लॅटफॉर्मवर प्रवाशांच्या हालचाली सुरू झाल्या. रात्रीचे पावणे दहा वाजले होते. गाडी नियमित वेळेपेक्षा एक तास उशिरा आली होती. सर्व प्रवासी डिसप्ले बोर्डंबर फ्लॅश होत असलेल्या कोच क्रमांकानुसार उभे राहून गाडीची वाट पाहू लागले. दहा वाजून पाच...

लग्नाची वरात | भाग २

"काय आई तू पण?" नणंद म्हणाली. दरम्यान ती नजर झुकवून ओढणीच्या आत केवळ मानेनेच होकार नकार दर्शवत होती. "हो! तुला काय? ती हेमांगी पण सुरुवातीला हिच्यासारखीच मान हलवायची पण आता बघ कशी झाली. मागच्या आठवड्यात तर कमालच केली बाई तिने, मोबाईलच्या नादात नीट तांदळातले खडे काढले...

लग्नाची वरात | भाग ३

त्याच्या शरीरावरील अत्तराचा गंध तिच्या नाकपुड्यांत शिरू लागला. प्रत्येक श्वासासह तिची छाती आणखी जोरात धडधडू लागली आणि काही क्षणातच कपाळावरील त्याचे ओठ खाली येत तिच्या गुलाबी ओठांवर आले. ओठांच्या पाकळ्या दूर करत तिने त्याच्या खालच्या ओठाला आपल्या ओठांच्या कात्रीत पकडून...

लग्नाची वरात | भाग ५

बाहेर अजूनही अंधार होता. ट्रेन आपल्या गतीने धावत होती. मोबाईलमध्ये साडेपाच वाजत होते. म्हणजे पोहोचायला अजून अर्धा तास वेळ होता. तसं पाहता कूपचे दार केवळ टेकवले होते. पण बाहेरच्यांना ते माहीत नसावे. ती उठली तशी पुच्चीतून रात्रीच्या प्रणयाच्या वेदनेची गोड सणक...

error: नका ना दाजी असं छळू!!