ललिता भाग : ३

दुसर्‍या दिवशी दुपारी मी वाड्यातच होतो आणि पुढच्या पडवीत आरामखुर्चीवर बसून काही कागदपत्र पहात होतो. वाड्याच्या आवाराचा दरवाजा उघडाच होता आणि त्यातून मला वाड्याकडे येणारी पायवाट दूरवर दिसत होती.

आमचा हा वाडा गावाच्या बाहेर थोडा टेकडीवर असल्याने वरतून संपूर्ण गाव दिसायचा. टेकडीच्या सगळ्या बाजूला झाडी होती तेव्हा खालून जर पाहिले तर क्वचितच वाडा दिसायचा. फक्त वाड्याच्या मुख्य दरवाज्याच्या बाजूने खाली उतार होता तेव्हा त्या बाजूने खालून वर पाहिले तर वाडा दिसायचा.

वाड्याच्या ह्या अनोख्या रचनेमुळेच तो एकांतात असल्या सारखा होता आणि त्याचाच फायदा घेत तसेच तो बंद असल्याचा फायदा घेत ललिता व लक्ष्मण येथे येऊन आपली कामवासना शमवत होते.

वाड्यात असलो की मला सारखे ते दोघे आठवायचे आणि खास करून ललिताचे नग्न कोवळे अंग आठवून माझ्या पॅन्टमध्ये सळसळ व्हायची. काल पुन्हा तिला त्या दुकानात प्रत्यक्ष पाहिले आणि माझी कामवासना पुन्हा चाळवली होती. काल रात्री मी तिला आठवून एकदा मूठ मारली होती आणि सकाळी उठल्या उठल्या तिला आठवून माझा लंड गाळला होता.

आताही पडवीत बसून मी कागदपत्र पहात होतो पण माझ्या मनात ललिताचेच विचार चालू होते. मला कसला तरी आवाज आला आणि मी आवाराच्या दरवाज्यातून बाहेर पाहिले. दूरवर वाड्याच्या पायवाटेवरून कोणी तरी सायकलस्वार वर येत होता. तो लांब असल्याने कोण आहे, ते कळत नव्हते.

वाड्याच्या जवळ आल्यावर सायकलस्वाराची छबी स्पष्ट झाली. लेडीज सायकलवर बसलेली ती ललिता होती. आवाराच्या दरवाज्याजवळ आल्यावर ती सायकलवरून खाली उतरली आणि तिने सायकल उचलून दरवाज्यातून आत आणली. बाजूला सायकल स्टॅन्डवर उभी करून ती हसत माझ्या जवळ यायला लागली.

आज तिने स्कर्ट आणि एक टी-शर्ट घातलेले होते. मागे तिने केसांचा एक पोनी बांधलेला होता आणि त्याला पुढून रंग बेरंगी पिना लावलेल्या होता. एकूण तिचा पेहराव आणि स्टाईल एखाद्या शाळकरी मुलीसारखी होती. उन्हातून आल्यामुळे ती घामाघूम झाली होती व चेहरा लाल होऊन फुलला होता.

“मी तुम्हाला डिस्टर्ब तर नाही ना केले?” तिने किंचित दम लागल्याने श्वास फुलवत मला विचारले.

“नाही नाही, अजिबात नाही. या ना, बसा येथे.” असे म्हणत मी पटकन उठलो आणि बाजूला भिंतीला उभी केलेली दुसरी आरामखुर्ची घेऊन ती तिच्यासाठी उघडून ठेवली.

ललिता धापा टाकत त्या खुर्चीवर बसली. मी पडवीतील कोपऱ्यात ठेवलेल्या पाण्याच्या माठातून तांब्याभर पाणी घेतले आणि आणून ललिताला देत म्हणालो,

“घ्या, उन्हातून आलाय तर तुम्हाला थोडे बरे वाटेल.”

“थँक्स. अहो पण तुम्ही मला असे अहो-जाहो का म्हणताय? मी तुमच्यापेक्षा किती लहान आहे, मला तुम्ही अरे-तुरेच करा.” तिने तांब्या घेत हसून म्हटले.

“एका अटीवर, मलापण तू अहो-जाहो म्हणायचे नाही.” मी हसून म्हणालो.

“नाही, असे कसे? तुम्ही माझ्यापेक्षा मोठे आहात, मला तुम्हाला मान द्यायलाच हवा.” तिने आश्चर्याने म्हटले.

“मान वगैरे इतरांसमोर ठीक आहे.= पण आपण फक्त दोघेच असू तेव्हा मला तू अरे तुरे केलेले आवडेल, तेव्हा माझे नाव घेऊनच बोल.” मी म्हणालो.

“हां, तसे असेल तर माझी काही हरकत नाही. काय नाव तुमचे? राजेश ना?” तिने हसत म्हटले.

“बघितलस, पुन्हा तुमचे म्हणालीस, तुझे म्हण मला.”

“अहो मला थोडा वेळ लागेल, असे अरे-तुरे करायला. तेव्हा थोडे समजून घ्या. तुमचे नाव ‘राजेश’ आहे ना?” ती हसत म्हणाली.

“बरं ठीक आहे, पण तू माझे नाव घेऊनच बोल. मी कसा मुक्त विचारांचा माणूस आहे, मला असे उगाच रिस्पेक्ट वगैरे देऊन बोलणे आवडत नाही म्हणजे खास करून समवयस्कर असतील तर.” मी म्हणालो.

“पण आपण कुठे समवयस्कर आहोत? मी नुकतेच अठरा पूर्ण केले आहे, तुम्ही तर तीस बत्तीसपेक्षा कमी वाटत नाही.” तिने हसून म्हटले.

“हो, मी नुकतीच तिशी ओलांडली आहे पण तुझ्या माझ्या वयात जास्त फरक नाही, फक्त बारा वर्षाचा फरक आहे.” मिश्किलपणे हसत म्हणालो.

“फक्त बारा वर्षे,” खो खो हसत ती पुढे म्हणाली, “असे बोलताय जसे बारा दिवसाचा फरक आहे.”

“बरे ते जाऊ दे, काही खास कारण ह्या वेळी इकडे यायचे?” मी आरामखुर्चीवर बसत तिला विचारले.

“नाही सहजच, कॉलेजला सध्या सुट्ट्या आहेत, घरी बसून कंटाळा आला, तेव्हा म्हटले तुम्हाला भेटायला यावे.” तिने हसून उत्तर दिले आणि ती मागे खुर्चीच्या बॅकला टेकून आरामात बसली.

ती तशी बसल्या बरोबर माझी नजर खाली तिच्या छातीच्या उभारावर गेली. तिच्यापण ते लक्षात आले आणि तिने कळलेच नाही, असे दाखवत पडवीत इकडे तिकडे बघू लागली. तिची टी-शर्टवरची छाती बघून मला त्या दिवशीची नग्न छाती आठवली.

नकळत माझ्या पॅन्टमध्ये हलचल झाली आणि माझा लंड उठायला लागला. तिच्याबद्दल विचार करून माझ्या लंडाची अवस्था खराब करून घेण्याआधीच मी उठलो आणि तिला म्हणालो,

“बस हां दोन मिनिट, मी आपल्याला लिंबू सरबत करून आणतो.”

“मी येऊ का काही मदत करायला?” तिने आरामखुर्चीवरून उठत म्हटले.

“नको नको, तू पाहुणी आहेस. आणि लिंबू सरबत बनवण्यात काय मदत करणार तू? लिंबू पिळून देणार? पण मला चांगली प्रॅक्टीस आहे लिंब पिळायची.”

मी हसत म्हणालो खरा पण त्यातील डबल अर्थ कळल्यावर मी थोडा ओशाळलो. तिच्यापण तो अर्थ लक्षात आला आणि ती गालातल्या गालात हसली. पण मग पान पालटत ती म्हणाली,

“अहो मी कसली पाहुणी, आता मी सारखी येत राहणार. मग प्रत्येक वेळी माझ्यासाठी तुम्ही काहीतरी बनवत बसणार का? कशाला ही फॉरमॅलीटी?”

“अगं फॉरमॅलीटी नाही, हा तर बहाणा आहे. खरं तर मलाच लिंबू सरबत करून प्यावासा वाटत होता. आता तू आलीस तर मला निमित्त मिळाले, बाकी काही नाही. आलोच मी पाच मिनिटात.”

हसून मी म्हणालो आणि आत गेलो. आत स्वयंपाक घरात जाऊन मी लिंबू सरबत बनवू लागलो. दरवाज्यातून मला बाहेरची पडवी दिसत होती आणि ललिता पडवीत उभी राहून लाकडाच्या तुळईला लावलेले जुने फोटो बघत होती.

तिच्या पलीकडे बाहेर आवारात ऊन पडलेले होते आणि त्याच्या प्रखर प्रकाशाने तिने घातलेला स्कर्ट मला पारदर्शक दिसत होता. त्यातून तिच्या सडसडीत पायांचा आणि मांड्यांचा आकार मला दिसत होता. असे वाटत होते की खाली तिने काही घातलेच नव्हते आणि नग्न होऊन उभी आहे.

तेव्हा तिला बघून माझा लंड अजून उठू नये म्हणून मी आत आलो होतो आणि आता आतून तिला बघून माझ्या लंडाची अवस्था अजूनच खराब होत चालली होती. सरबत बनवताना मी कितीही ठरवले तरी माझी नजर तिच्यावर जात होती.

शेवटी एकदाचा सरबत बनवून मी बाहेर घेऊन आलो. तिने सरबतचा ग्लास माझ्या हातात घेऊन फोटोतील एक दोन व्यक्तींबद्दल मला विचारले. पण खरं तर मलाही त्यांच्याबद्दल जास्त माहिती नव्हती तेव्हा मी काही जास्त सांगू शकलो नाही.

मी पुन्हा माझ्या आरामखुर्चीवर बसलो आणि माझ्या हातातील सरबत पीत राहलो. ललिता सरबतचे घोट घेत शेवटचे दोन तीन फोटो बघत राहिली आणि शेवटी पडवीच्या आवाराकडील बाजूला असलेल्या कट्ट्यासारख्या भिंतीवर बसली.

मग आम्ही गप्पा मारायला सुरुवात केली. मी तिला गावाबद्दल आणि गावातील त्यांच्या रूटीनबद्दल प्रश्न विचारायला सुरुवात केली. कट्ट्यावरील एका खांबाला टेकून ती रिलॅक्स होऊन बसली आणि तिने पाय वर घेऊन कट्ट्यावर पसरले. आरामात सरबतचे घोट घेत ती मला माहिती सांगत होती.

मी आरामखुर्चीत रेलून बसलो होतो आणि कट्ट्याची उंची दोन फूट असल्याने माझी नजर तिच्या पायाच्या लेवलपर्यंत होती. पाय पसरून बसल्या बसल्या ती पाय हलवत होती तर कधी पाय एकमेकांवर टाकत होती. त्याने तिचा स्कर्ट हलत होता आणि त्याची उंची तिच्या गुडघ्याच्या खाली होती तरी माझी नजर तिच्या स्कर्ट खाली जात होती.

आता ती मुद्दाम माझे लक्ष वेधून घेत होती की निरागसपणे तसे करत होती ते तिलाच माहीत पण मला आता तिच्या मांड्याची झलक मिळायला सुरुवात झाली होती. तिच्या बोलण्यात अनेकदा ’मी लहान आहे,’ ’माझे वय कमी आहे’ अशी वाक्ये येत होती. तेव्हा मी थट्टेच्या स्वरात तिला एकदा म्हणालो,

“अगं तू सारखे ’मी लहान आहे. मी लहान आहे’ असे का म्हणतेस? तू काही इतकी लहान नाहीस.”

“अहो म्हटलं तर मी लहानच आहे ना. अठरा वय म्हणजे काही जास्त मोठी नाही.” तिने हसत म्हटले.

“अठरा वर्षे म्हणजे तू सज्ञान झालीस, काहीही करायला मोकळी.” मी मिश्किलपणे म्हटले.

“कसले काय, ह्या खेडेगावात कुठे काहीही करायला मिळते.” तिने थोडे उपहासाने म्हटले.

“का? का नाही करायला मिळत, इच्छा तिथे मार्ग असतो. गुपचूप बरेच काही करता येते.”

मी सूचकपणे म्हणालो तसे तिने चमकून माझ्याकडे बघितले. मी तिच्या डोळ्यात नजर घालून पुन्हा सूचकपणे हसलो. ते पाहून तिचा चेहरा गंभीर झाला आणि तिने मान खाली घातली. एखादा मिनिट गेल्यानंतर तिने वर पाहिले आणि हळूच मला विचारले,

“तुम्ही आम्हाला पाहिले ना त्या दिवशी?”

“त्या दिवशी? कधी? आणि तुम्हाला म्हणजे कोणाला?” मी मुद्दाम तिचा प्रश्न न कळल्यासारखे विचारले.

“गेल्या आठवड्यात, मला आणि लक्ष्मणला.” बोलताना तिचा आवाज कापत होता.

“हो, गेल्या आठवड्यात पाहिले ना तुमच्या दुकानात.” मी मुद्दाम वेड पांघरून पेडगावला जात होतो.

“दुकानात पाहिले तेव्हा नाही, त्याच्या आधी तीन दिवसापूर्वी, तुमच्या मागच्या गोदामात.”

“मी आधीपण सांगितले की मी तुम्हाला तुमच्या दुकानात पाहिले, त्याच्या फक्त दोन दिवस आधी आलो होतो.”

“नाही तुम्ही खोटं बोलताय, तुम्ही तीन दिवस आधी आला होता, कदाचित त्याच्याही आधी.” तिने ठामपणे म्हटले.

“पण तुला असे का वाटतेय की मी खोट बोलतोय?” मी मुद्दाम विचारले.

त्यावर ललिता काही बोलली नाही व खाली मान घालून बसून राहिली. दोन मिनिटे निरव शांतता पसरली. मग तिने नजर वर केली आणि धीर करून म्हणाली,

“मी ठामपणे सांगू शकते कारण मी तेथे गोदामात काहीतरी विसरले होते, नंतर येऊन मी पाहिले तर ती वस्तू गायब झाली होती.” तिने शेवटी सांगून टाकले.

ललिताची निकर! ती आत्ताही त्याच्या पॅन्टच्या खिशात होती. तिच्या निकरवरील तिच्या योनिचा वास आठवला आणि त्याचा लंड ताठ व्हायला लागला. आता तिला सतवण्यात जास्त अर्थ नव्हता तेव्हा मी म्हणालो,

“जर मी म्हटले की मी तुम्हाला पाहिले, तर त्याने तुला काही फरक पडणार आहे का?” मी उगाचच प्रश्न केला.

“हो नक्कीच. मला वाटते मी खिडकी जवळ किंचित हालचाल पाहिली होती. नंतर वरतून आवाजपण आला होता. म्हणून आम्ही घाई घाईत कपडे करून पळालो. लक्ष्मण म्हणत होता की एखादी मांजर असेल पण त्याला कुठे माहीत की एक बोका होता.” तिने किंचित हसून म्हटले.

त्या परिस्थितीतही तिची विनोद करण्याची बुद्धी पाहून मला हसू आले. पण तिच्या त्या विनोदाने आमच्यातील तणाव कमी झाला आणि वातावरण हलके झाले.

मग मी तिला लक्ष्मण बरोबर तिचे हे संबंध कसे आणि कधी चालू झाले त्याबद्दल विचारले. तिने शांतपणे मला सगळे सांगितले.

तिच्या सांगण्यावरून मला कळले की तिला लैंगिक संबंधाबद्दल आकर्षण वाटायचे. पण तिची आई खूपच कडक होती तेव्हा तिला कोणा मुलाबरोबर कधी मैत्री करता आली नाही. जेव्हा लक्ष्मण त्यांच्याकडे रहायला आला तेव्हा ती त्याच्याकडे आकर्षित झाली. तो तिचा मावसभाऊ होता पण एक पुरूष होता.

पुरूषाच्या सहवासासाठी ती आसुसली होती. त्यात आणि घरात कपडे बदलताना तिने कित्येकदा त्याच्या लंडाचा आकार बघितला होता ज्याने तिची कामवासना चाळवायची. तेव्हा तिने ठरवले की त्याला आपल्या जाळ्यात ओढायचे आणि त्याच्याबरोबर मजा करायची.

मग ती त्याला कळत नकळत आपल्या मादक अंगाचे दर्शन द्यायला लागली. एका घरात राहताना आणि दुकानात एकत्र काम करताना, ती त्याला आपल्या भरीव अंगाचे स्पर्शसुख द्यायला लागली.

शेवटी तोपण एक वयात आलेला युवक होता आणि त्याच्या लैंगिक भावनाही उत्तेजित व्हायला लागल्या. तिला बघून आणि स्पर्शसुख घेऊन तो पण उत्तेजित व्हायला लागला होता. पण तिच्या बरोबर काही करण्याची त्याची हिंमत होत नव्हती.

ललिता

गेले चार वर्षे हा वाडा बंदच होता आणि वर्षातून दोन वेळा त्याची साफसफाई गावातील एका विश्वासू नोकराकडून केली जात होती. माझा जन्म ह्या वाड्यातच झाला होता. मी लहान असतानाच माझे आजोबा वारले होते आणि त्यांच्या पश्चात आजीने सगळी शेती आणि वाडा सांभाळला होता. तिची मुलगी म्हणजे...

ललिता भाग : २

साधारण अर्ध्या तासाने मला जाग आली. माझ्या डोक्यात त्या जोडीचाच विचार होता, तेव्हा मी पुन्हा त्या रूममध्ये आलो, ज्याच्या खिडकीतून मी त्यांना पाहिले होते. खिडकीतून गोदामात पाहिले तर ते दोघे आत दिसले नाही. बहुतेक आपला कारभार आटपून ते निघून गेले होते. मी खाली आलो आणि...

ललिता भाग : ४

मग एकदा तिची आई एका लग्नाला पुण्याला दोन दिवस गेली होती. तेव्हा रात्री घरातील एकांताचा फायदा घेत ललिताने लक्ष्मणला फशी पाडले आणि तिच्याबरोबर संभोग करायला भाग पाडले. आधी आधी तो कचरत होता पण नंतर तो पण पूर्ण साथ देऊन सुख घ्यायला लागला. त्या दोन दिवसात त्यांनी पाच/सहा...

ललिता भाग : ५

माझे गावात बरेच काम होते आणि येथून पुढे सारखे येणे जाणे असणार होते म्हणून मी वाड्यात टेलीफोन लाईन घेतली होती. त्या फोनवरून पुण्याला आई वडिलांशी तसेच इतर मित्रमंडळींशी संपर्क करायला मला बरे पडत असे. वाड्यात असताना मला गावात कोणाशी संपर्क करायचा असला की मी शालू काकूच्या...

ललिता भाग : ६

काही मिनिटे गप्पा मारल्यावर ललिताने उगाचच एक मादक अंगडाई दिली. माझी नजर लगेच तिच्या छातीच्या उभारावर गेली. तिने घातलेला ब्लाउज टाईट असल्याने आणि तिने हात ताणून आळस दिल्याने ब्लाउजच्या हूकांमध्ये मोठी फट पडली आणि मला आतील सफेद ब्रेसीयर आणि उभाराचा भाग दिसला. माझ्या...

ललिता भाग : ७

"तुम्ही गोदामाच्या आत आला कसे हे चेक करायला मी खाली गेलो. दरवाज्याच्या कडीची आयडीया मा‍झ्या लक्षात आली. मी आत गेलो तर जेथे तुम्ही सेक्स केला त्या जागी जायची मला हुक्की आली. तुला सांगतो, तुमचा वास तेथे सगळा दरवळत होता. खाली जमिनीवर माझे लक्ष गेले, तेव्हा तुमच्यापैकी...

ललिता भाग : ८

तिच्या बोलण्याने मी भानावर आलो आणि मी हसून उभा राहलो. मी उभा राहलो तसे मा‍झ्या पॅन्टमधील कडक झालेला लंडाचा फुगवटा स्पष्टपणे दिसायला लागला. आपोआप तिची नजर मा‍झ्या लंडाच्या फुगवट्यावर गेली. ती खाली बघत होती तोपर्यंत मी शर्टची बटण काढायला लागलो. बटणे काढून मी शर्ट काढला...

ललिता भाग : ९

तिचे म्हणणे मलाही पटले. आता तर ही सुरुवात होती. पुढे अजून बरीच गंमत घडणार होती आणि ललिताबरोबर मला बरीच मजा मारायला मिळणार होती. शेवटी सबर का फल मिठा होता है. तेव्हा मी समाधानाने हसलो आणि तिला होकार दिला. ललिताही मनमोकळेपणे हसली आणि तिने खाली मा‍झ्या लंडाकडे नजर टाकली....

ललिता भाग : १०

आम्हा दोघांची नजर एकमेकांना भिडली. जराही न शरमता ललिताने होकारार्थी मान हलवली. तिच्या होकाराने माझी नजर वरून खाली तिच्या छातीच्या उभारावर गेली. तिच्या उभारावर ताणलेल्या टी-शर्टमधून तिची उत्तेजित झालेली स्तनाग्रे दिसायला लागली. तिच्या टपोऱ्या स्तनाग्राच्या आकाराने...

ललिता भाग : ११

ललिता जणू काही घडलेच नाही अश्या आविर्भावात शांतपणे उठून उभी राहिली आणि चालत चालत ओट्याच्या कोपऱ्यातील मोरीजवळ गेली. तेथील माठातून तांब्याने पाणी घेऊन तिने तोंडात पाणी घेत गुळण्या केल्या आणि माझ्या वीर्याचा आपल्या तोंडातील अंश साफ केला. मी लंड पॅन्टमध्ये टाकून माझी...

ललिता भाग : १२

तिच्या तोंडातून मी लंड खेचून काढला तेव्हा तिच्या चेहर्‍यावर शंका उमटली पण मी वर जाऊया म्हणालो तेव्हा ती हसत उठली आणि लगबगीने माझ्या पुढे जीना वर चढायला लागली. पुन्हा तिचे नितंब माझ्या चेहऱ्याजवळ नाचत होते पण मी त्यावर जास्त लक्ष दिले नाही. आम्ही भरभर चालत माझ्या खोलीत...

ललिता भाग : १३

काही क्षण ललिताची स्तनाग्रे बोटांनी दाबल्यावर मी तिच्या उभारावर पंजा पसरला आणि तिचे दोन्ही उभार हलकेच दाबले. मग मी हात खाली आणत तिच्या कंबरेवर आणले आणि तिला हळूच पुढे ओढले. ती हळूच मा‍झ्या अंगावर झोपली आणि तिच्या छातीचे ते कोवळे उभार मा‍झ्या छातीवर चिरडले गेले. तिच्या...

ललिता भाग : १४

“एके दिवशी असेच आम्ही आमची गंमत करत घरात एकटेच होतो. मामा त्याच्या लेंग्यातून लवडा बाहेर काढून कॉटवर बसला होता आणि मी त्याच्या पुढे गुडघ्यावर बसून त्याचा लवडा चोखत होते. मामाला खूप मजा वाटत होती आणि तो डोळे मिटून मा‍झ्या डोक्यावर हात फिरवत माझ्याकडून लवडा चोखून घेत...

ललिता भाग : १५

दुसर्‍या दिवशी मला ललिता भेटली नाही की मला तिच्या दुकानावर जाता आले नाही. तिसर्‍या दिवशी दुपारी मी त्यांच्या दुकानावर गेलो तर फक्त शालू काकू एकट्याच दुकानात होत्या. लक्ष्मण दिसत नव्हता आणि त्या एका गिऱ्हाईकाला माल देत होत्या. म्हणून मी दुकानात आतल्या बाजूला उभा राहून...

ललिता भाग : १६

काही क्षण तसे केल्यावर मी मा‍झ्या लंडाचा सुपाडा तिच्या बोच्याच्या भोकावर ठेवले आणि त्यावर तिची काय रिएक्शन होतेय ते मी पाहू लागलो. ललिताच्या लक्षात आले की मी तिच्या बोच्याच्या भोकावर माझा लंड ठेवला आहे तेव्हा तिचे अंग शहारले आणि ताठ झाले. उशीमध्ये खुपसलेल्या तिच्या...

error: नका ना दाजी असं छळू!!