लव्ह यु डार्लिंग भाग : ९

एवढे बोलून ती उठायला लागली आणि तिच्या लक्षात आले की माझे तिच्या योनीत सोडलेले सगळे पाणी थोडं बाहेर आले होते. तिने रागात येऊन माझ्याकडे पाहिलं आणि मी समजून गेलो.

लगेच मी उठून शेजारचा नॅपकिन घेऊन तिच्या योनीला साफ करायला लागलो. तेवढ्यात तिने नॅपकिन हिसकावून घेतले आणि ती साफ करायला लागली. मी पुन्हा तोच नॅपकिन तिच्याकडून घेतला आणि बोललो,

“मी केलाय ना मग मीच साफ करणार.”

मग नॅपकिनने तिची योनी पूर्ण पुसून काढली. एवढे झाल्यावर मम्मी उठू लागली तर मी बोललो,

“मम्मी मला भीती वाटतीये.”

“आत काय राहील आहे घाबरण्यासारखं, जिथे घाबरायला पाहिजे होत तिथं नाही घाबरलास उलट जबरदस्ती केलीस.”

“मम्मी माझा सगळं पाणी मी भावनेच्या भरात तुझ्या योनीत सोडलं आणि मी प्रोटेक्शन पण नाही वापरलं म्हणून भीती वाटतीये.”

“होय का, मग आधी का नाही समजलं तुला?”

“मम्मी, खरच मी भावनेच्या भरात होतो बोललो ना तुला. आता काय करू मी सांग ना, मला भीती वाटतीये.”

“खरच तू खूप बावळट आहेस रोहन, असा असते तर मी तुला तस करू दिल असत का? तुझा जन्म झाला तेव्हाच आम्ही ऑपरेशन केलं होतं. त्यामुळे आता प्रेग्नेंसीचा प्रश्नच येत नाही.”

एवढे बोलली आणि मम्मी थोडी हसली आणि उठून जाऊ लागली. तेव्हढ्यात मी मोठ्याने बोललो,

“बर झालं कंडोमचा खर्च तरी वाचला.”

एवढे ऐकून मम्मीने लगेच मागे वळून हलक्या रागात मोठे डोळे करून माझ्याकडे पाहिले आणि कपडे घालण्यासाठी उचलू लागली.

“मम्मी आज आपण इथेच झोपूयात ना दोघेही.”

“नको बाबा तू पुन्हा सुरू होशील. मी मा‍झ्या बेडरूममध्ये ठीक आहे.”

“मम्मी प्लिज ना. आज झोपूयात ना तुझ्या बॉयफ्रेंडच ऐकणार नाहीयेस का तू?”

“ठीक आहे कपडे तर घालू दे मग झोपूयात आणि तूपण कपडे घाल आता.”

मी लगेच उठलो आणि तिच्या जवळ जाऊन तिचा हात पकडला आणि तिचे कपडे पुन्हा बाजूला फेकून दिले आणि बोललो,

“मम्मी आज आपण दोघे असेच झोपूयात ना.”

“नाही, वेडा आहेस का तू अस कुठे झोपतात का?”

“त्याला काय होतंय तेव्हा आपण दोघेच आहोत घरात आणि हे फक्त आपल्यातच राहणार आहे मग त्यात काय आलय एवढं?”

“नको रोहन मला लाज वाटते एकततर मघाशी भावनेच्या भरात आपल्याकडून खूप मोठी चूक झालीये पण आता आपण शुद्धीवर आहोत.”

“नाही ना मम्मी, आज आपण शुद्धीवर असू अथवा नसू पण आज आपण गर्लफ्रेंड आणि बॉयफ्रेंड आहोत मग तू तुझ्या बॉयफ्रेंडच ऐकलं पाहिजेत.”

एवढे बोलून मी मम्मीला खांद्याला पकडून पुन्हा बेडवर घेऊन आलो आणि मी लगेच बेडवर उडी मारली आणि पडलो बेडवर. तर मम्मी पुन्हा उठली आणि बोलली,

“थांब. पाणी तर घेऊन येऊ दे आपल्याला प्यायला.” अस बोलून किचनकडे जाऊ लागली.

मी “हो” बोललो आणि ती जाताना मम्मीला पाठीमागून पाहू लागलो.

मम्मी चालताना पाठीमागून तिची ती हलणारी गांड पाहून माझा लंड पुन्हा कडक झाला तिची ती गोरी गोरी पाठ तिच्या पाठीवर मोकळे सोडलेले केस मस्त वाटत होते. मनात विचार आला की आज रात्र जागून काढायची आहे आणि खूप काही करायचं आहे.

पण सगळं तिच्या मर्जीनुसार मघाशी सारखं धसमुशेपणाने नाही थांबायचं २-३ धक्क्यात. आणि मम्मी डोळ्याआड झाली आणि पाच मिनिटाने पाण्याचा जग घेऊन आली आणि लाईट बंद करू लागली तर मी तिला बोललो,

“राहूदे ना मम्मी लाईट चालू.”

“का?”

“राहु देत ना लाईट बंद असल्यावर मला मा‍झ्या डार्लिंगच सौंदर्य कस दिसणार?”

“तू खूपच नालायक आहेस.”

एवढे बोलून ती मा‍झ्या शेजारी येऊन पडली आणि मला बोलली,

“झोप आता.”

“झोपण्यासाठी तुला नागडे राहा बोललो आहे का डार्लिंग?”

“आता काय राहिले आहे तुझं अजून?”

“बरच काही.”

“म्हणजे?”

“काही नाही मला तुझ्यासोबत खूप काही रोमँटिक बोलायचं आहे आणि आपल्याला दोघांना सोबत विडीओ पाहायच्या आहेत.”

“रोहन तुला लाज वाटते का मला काहीपण दाखवायला?”

“नाही वाटत आहे लाज, तुला कस काय वाटत आहे काय माहीत?” आणि मोठ्याने हसलो तर लगेच मम्मीने मला रागात चिमटा काढला.

“तुला आवडलं आजच आपण जे केलं ते?”

“चूप तू काहीच बोलू नको.”

“सांग की काय आवडलं तुला ते?”

“काय सांगू तुला?”

“तुला नेमकं काय आवडलं आपल्या रोमान्समध्ये?”

“मला लाज वाटते.”

“म्हणजे डार्लिंग तुला सोफ्यावर मांडीवर बसवून केलेला किस आवडला, किंवा भिंतीला चिकटवून तुझी पाठ चाटलेली आवडली,किंवा तुला जे ओठांवर किस केले ते, किंवा तुझे बुब्स चोळून निपल तोंडात घेतलेले, किंवा तुझ्या योनीला किस केलेलं किंवा योनीला बोटांनी चोळलेलं आवडलं की मी जे सेक्स केला १-२ मिनिटे ते आवडलं?”

“मला नाही माहीत.”

“मग तुला माहीत नाही तर मग तू आवाज का काढत होतीस किंवा उत्तेजित का होत होतीस?”

“सांगितलं ना मला नाही माहीत म्हणून.”

“तुला तुझ्या बॉयफ्रेंडची शप्पत आहे.”

मम्मीने रागात माझ्याकडे पाहिले आणि बोलली,

“मला या गोष्टी करायच्या नव्हत्या तुझ्यासोबत पण काय झालं काय माहीत तू असा काही करत होतास की माझं पण स्वतःवरच कंट्रोल जात होतं आणि थोडं बर आणि छान पण वाटत होतं आणि मध्येच मी भानावर आल्यावर मला हे चुकीचं वाटायचं की लगेच तू दुसरं काहीतरी करत होतास जेणेकरून पुन्हा माझाकडून कंट्रोल सूटत होता. आणि त्यात एवढं सगळं झालं.”

“चला एक गोष्ट तर समजली की मी जे काही करत होतो त्यात तुला मज्जा तर येत होती.”

“हम्म्म.”

“मग अजून काय विचार आहे तुझा डार्लिंग?”

“ते मा‍झ्या बॉयफ्रेंडच्या मूडवर डीपेंड करत की काय विचार आहे ते.” आणि मम्मी मोठ्याने हसली.

मग मला समजले होते की आता मम्मीला पण तेच पाहिजेत होत कारण तिची भूक भागली नव्हती आणि मघाशी अर्धवट आमचा सेक्स झाला होता. मघाशी ज्या अर्थी मम्मी कपडे न घालता झोपायला तयार झाली त्यावरूनच मी समजलो होतो की आज मला काहीपण करायला मिळणार आहे फक्त मम्मीला बोलते करायचं होतं.

“तुझ्या बॉयफ्रेंड ला तर आज रात्रभर जगायची इच्छा आहे, मग?”

“होय का, बघू मग आता.”

लगेच मी मोबाईल हातात घेतला आणि आई मुलगा सेक्सच्या विडिओ लावून बसलो तिला दाखवू लागलो. मम्मीने लगेच तिकडे तोंड फिरवले आणि बोलली,

“मी नाही पाहणार काही पण.”

मी हट्टी होतो प्लिज एकदा बघ नाही आवडलं तर बोल. पण मम्मी “नको नको” बोलत विडिओ पाहायला तयार झाली. मी व्हिडीओ चालू केला. त्यात आधी मुलगा मम्मीला तयार करतो आणि मम्मीची योनी चाटतो बराच वेळ, मग तिच्या तोंडात लंड देतो आणि योनीमध्ये लंड टाकून जोर जोरात सेक्स करतो अशी विडिओ होती. अशी २-३ विडिओ पाहून झाल्यावर मम्मीला मी बोललो,

“असा करायचं आहे तुझ्या बॉयफ्रेंडला.”

“विडिओ खर्‍या आहेत का?”

“हो खर्‍याच असतात ना मग खऱ्या नसत्या तर मग विडिओ बनल्या कुठून असत्या?”

“छि बाबा, सेक्सपर्यंत तर ठीक आहे पण योनी किस करायला काय आवडत काय माहीत लोकांना?”

“फक्त योनी किस आणि माझा ते कोण घेणार तोंडात?”

“काय?”

“आता तू पण पाहिलं काय आहे की काय ते?”

“नाही बाबा हे असलं काही करणार नाही मी.”

“काय नाही होत. आता मी नाही का तुझी योनी खाल्ली मघाशी?”

“किती घाण बोलतोस रे रोहन. तू कुठून शिकला आहेस?”

“गप् काही नाही होत आपल्याला हे सगळं करायचं आहे.”

एवढं बोलून मी लगेच तिचा डावा हात पकडून माझा लंड वर ठेवला तर तिने लगेच बाजूला काढला आणि परत मी लगेच पुन्हा तिचा हात पकडला आणि पुन्हा लंड वर ठेवला तेव्हा तिने नुसता हात ठेवला पण काही करत नव्हती.

एकतर माझा लंड कडक झाला होता त्यात मम्मीचा मऊ मऊ हात त्याला लागल्याबर इतका कडक झाला की मा‍झ्या लंडच्या शिरा टाईट झालेल्या दिसत होत्या. मग मी मोबाईल बाजूला ठेवून मम्मीचा हात पकडून तिच्या मुठेमध्ये माझा लंड पकडून ठेवायला सांगितलं.

तिने माझा लंड तसाच पकडून ठेवला. मग पुन्हा मी तिचा हाताच्या मुठेवर माझा हात ठेवून वर खाली कस करायचं ते सांगितलं. तिने एकदा वर खाली केलं आणि लगेच हात बाजूला काढला.

“रोहन हे असलं मला काही आवडत नाही कशाला काहीपण करायला लावतोस?”

पुन्हा मी मा‍झ्या हाताने लंडाची पुढची स्किन माघे घेतली आणि तिचा हात पकडून मा‍झ्या लंडावर ठेवून इशारा केला की अस कर म्हणून. ती एवढं सगळं करताना माझा लंडाकडे पाहत नव्हती फक्त मी जे सांगेल ते करत होती.

आता मम्मी मस्त पैकी माझं लंडाची स्किन वर खाली करत होती. आम्ही दोघेही बेडवर पाठीमागे टेकून बसलो होतो आणि मम्मी तिच्या डाव्या हाताने लंडाची स्किन माघे पुढे करत होती हळूहळू आणि मी माझा उजवा हात तिच्या गळ्यात टाकून तिचा उजवा निप्पल चोळत होतो आणि मा‍झ्या डाव्या हाताने मध्ये तिला तिच्या हाताला हात लावून लंड कसा हलवायचा ते सांगत होतो.

“हम्म्म, आता कास माझी डार्लिंग बरोबर हलवत आहेस. पप्पा असल्यावर अस काय सांगायला लागत नसेल तुला?”

“नाही. पप्पासोबत असलं काही केलं नाही.”

“मग काय करतेस तू पप्पासोबत?”

“आमच्यात नॉर्मलली किसिंग होत आणि सेक्स बाकीच हे असलं तुझ्यासारखं नालायकपणा नाही करत पप्पा.”

“होय का?”

अस बोलून लगेच मा‍झ्या डाव्या हाताने तिच्या चेहरा माझ्याकडे फिरवला आणि लिप्स किस करू लागलो तिला आणि तिचा ओठ ओठांमध्ये घेऊन जोर जोरात किस करू लागलो. तोवर तिने पण लगेच माझा लंडावरचा हात काढून माझा चेहर्‍यावर ठेवला किस करताना.

मी लगेच तिचा उजवा हात पकडला आणि पुन्हा मा‍झ्या लंडावर ठेवला आणि पुन्हा हलवायला लावला. तोवर आमचा किस चालूच होता. असा करताना मम्मी माझा लंड हलवत होती आणि मी तिचा बुब्स चोळत होतो आणि जोर जोरात किस चालू होता.

लव्ह यु डार्लिंग भाग : १०

आता मला मम्मीचे गरम श्वास जाणवू लागले. मग मी जास्त विचार न करता किस थाम्बवला आणि तिचे दोन्ही फाकवुन तिच्या दोन्ही मांड्यांच्यामध्ये आलो आणि मा‍झ्या डाव्या हाताने तिची योनी फाकवली आणि उजव्या हाताच्या बोटाने तिच्या योनीवर थोडा मसाज केला. माझं उजव्या हाताच मधले बोट...

लव्ह यु डार्लिंग भाग : ८

मम्मीने अचानक भानावर आल्यासारखे केलं आणि तिच्या डाव्या हाताने माझा उजवा हात धरण्याचा प्रयत्न करू लागली. पण मी माझा हात काय थांबवला नाही आणि चोळणे चालूच ठेवले. ती मध्ये विरोध करायची आणि मधेच मान जोर जोरात इकडे तिकडे फिरवायची. मग मी किस करणे थांबवले आणि आणि मम्मीकडे...

लव्ह यु डार्लिंग भाग : ७

थोड्या वेळाने जेव्हा मम्मीने मला जेवायला आवाज दिला तेव्हा मी हात धुवून डायनिंग टेबल वर जाऊन बसलो मम्मी मला वाढू लागली पण काही बोलत नव्हती मी पण जास्त काही बोलत नव्हतो. मी पटापट जेवलो आणि हात धुवून निघालो. तेवढ्यात मम्मी मला म्हटली, “पोटभर तरी जेव.” “भूक नव्हती मम्मी,...

लव्ह यु डार्लिंग भाग : ६

आता मम्मी पण खूप जोशमध्ये आली होती ती सुद्धा जो जोरात किस करत होती त्यात मी तिला उचलून मा‍झ्या मांड्यांवर बसवले. मी सोफ्यावर बसलो होतो त्यामुळे तिला मांड्यांवर बसवणे अवघड गेले नाही. तिला मांडीवर बसवताना ती काहीच बोलली नाही. आता मात्र आम्ही किसिंगमध्ये गुंग झालो होतो....

लव्ह यु डार्लिंग भाग : ५

“हो का, मला ते जाणवलं होत की तू खुपच पुढे चालला आहे म्हणून तर तुला ‘बास बास’ म्हटले मी आणि त्यात तू मान चाटू लागलास.” “हम्मम्म, आवडली का मी मान चाटलेली?” “नाही आवडली.” “हम्मम. कशी काय आवडणार, तुला तर पप्पानी केलेलं आवडत असेल ना. छोट्या बॉयफ्रेंडच काय किस आवडणार तुला?”...

लव्ह यु डार्लिंग भाग : ४

मम्मीने आता ओठ ढिले सोडले होते फक्त काही रीस्पॉन्स देत नव्हती. मग मी तिचा ओठ ओठात घेऊन चोखत राहिलो कधी खालचा ओठ कधी वरचा ओठ चोखू लागलो. पण तोंड उघडत नसल्यामुळे मला तिची जीभ मा‍झ्या तोंडात घेता येत नव्हती. आता मी “हम्मम उमम्म्मम” असा आवाज काढत तिचे ओठ ओठात घेत होतो....

लव्ह यु डार्लिंग भाग : ३

आता मात्र मम्मी खूप चिडली आणि मला काहीपण बोलू लागली. पण तेवढ्यात सुद्धा मी हार मानली नाही कारण मला माहित होतं आत्ता जर थांबलो तर परत कधीच मम्मीला झवायला भेटणार नाही. कसंबसं करून मम्मीला शांत केलं आणि परत पुढे गेम चालू केला. “ओठांवर मिळणार नाही, गालावर करायची असेल तर...

लव्ह यु डार्लिंग भाग : २

अचानक मम्मीचा आवाज आला, “रोहन टॉवेल दे रे, मी बाहेरच विसरून आले.” मी लगेच टॉवेल घेऊन देण्यासाठी गेलो असता मम्मीने दरवाजा अर्धवट उघडला आणि टॉवेल घेण्यासाठी हात पुढे केला. हात पुढे करून मम्मी दे म्हटली टॉवेल, तेव्हा मम्मीने माझ्याकडे बघितले. मम्मीचे केस पूर्ण भिजलेले...

लव्ह यु डार्लिंग

आमच्या कुटुंबामध्ये मी, माझे बाबा आणि माझी मम्मी सरिता असे आम्ही तिघेच आहोत. पप्पा एक आयटी कंपनीमध्ये जॉब करतात आणि मम्मी गृहिणी आहे. मम्मी पप्पांची लव मॅरेज आणि दोघेही वेल एज्युकेटेड असल्यामुळे आमच्या घरात वातावरण तसे मोकळे आहे. मम्मीबद्दल सांगायचे झाल्यास मम्मी...

error: नका ना दाजी असं छळू!!