मातृत्व – प्रेमाची कहाणी (डील) भाग : ३

‘झवणं हा आत्ता माझ्या डोक्यातला सगळ्यात शेवटचा विचार आहे आई…. मला तुला आनंद नाही द्यायचाय…. मला तुला वेदना द्यायच्यात… जितक्या वेदना तू मला देत आहेस.’ ‘आह्ह… देवा…’ सलीमने प्रिथाच्या ओटीपोटावर, बेंबीखाली त्याच्या दातांनी कडकडून चावा घेतला. ती वेदनेत विव्हळली. ‘आअह्ह्ह्ह…’ पण तिने त्याला थांबवलं नाही. तिला वाटले, ती ह्या वेदना डिसर्व करते. सलीम अजून जोरात चावत होता. तिची मुलायम त्वचा आणि मांसल ओटीपोट लालेलाल झालं होतं; इतकं कि फक्त रक्त यायचंच बाकी होत. ‘आअह्ह्ह्ह….. हे दुखतंय…. आह्ह…. पण मी तुला थांबवणार नाही बेबी…’

“मी नाही करू शकत…. मी तुला अजून वेदना नाही देऊ शकत आई…. मला माफ कर… मला माफ कर… ” असे म्हणत सलीम हुंदके देत रडू लागला. “इट्स ओके बेबी… आई पात्रच होती ह्यासाठी….” सलीम तिला दुखवू शकला नाही… तो तिला दुखावण्याचा कधीच विचार करू शकत नाही, पण काहीतरी, रागावलेला प्राणी त्याच्या डोक्यात घुसला आणि तो तिला त्रास देत होता. अपराधीपणाच्या प्रवाहाने त्याला वेढले. तिला जे करण्यास भाग पाडले गेले ते खरे तर बलिदान होते. ती त्या हरामखोराला तिचं देवतासारख सौंदर्य, तिचं शरीर मातीत मिसळण्यासाठी देणार होती… पण हे सगळं सलीमसाठी होतं.

तिला त्याच्यासोबत कायमचं राहायचं होतं आणि हीच किंमत तिला चुकवावी लागणार होती. “मला तुला प्रेम देऊ दे आई…” सलीम प्रिथाच्या ब्लॉउजची बटणे उघडताना बोलत होता. त्याने ब्लॉउजवरूनच तिच्या स्तनांना चुंबन केले. “म्म्म्मह्ह्ह्ह… येस बेबी, मी तुझ्या स्पर्शासाठी, तुझ्या प्रेमासाठी तळमळत आहे…. तू माझ्याशी कितीही कुजकं वागलास तरी. मी सगळं सहन करेन. फक्त मला तुझं जरासं प्रेम दे…. ” “माझं प्रेम तुझच आहे… ओह देवा… ह्या दुबळ्या ब्लॉउजला एवढ्या मोठ्या गोष्टी झेपतात तरी कशा? मला दूध हवंय आई… मला तुझं दूध हवंय…” सलीम ने प्रिथाच्या मोठ्या कबुतरांना ब्लॉउजच्या पिंजऱ्यातून मोकळ केलं आणि त्यांना दाबत तो म्हणाला. “तुला हवं तितकं घे. सगळं तुझंच आहे…”

सलीमने प्रिथाच्या डाव्या स्तनाग्रांवर ओठ ठेवले आणि तो चोखु लागला. “म्म्म्मगग…” आणि दोन्ही हातांनी दोन्ही स्तने दाबू लागला. “जोरात चोख…. आअह्ह्ह…. आईच्या स्तनातून दूध बाहेर काढ….” दिवसभराच्या तणावानंतर प्रिथावर हार्मोनल परिणाम झाले होते. त्यामुळे तिची स्तने आटून गेली होती. पण ते आता एकत्र असल्यामुळे एक शांत आणि समाधानीपणा प्रिथामध्ये आला होता. ऑक्सिटोसिन आणि प्रोलॅक्टिन वाहू लागले, त्यामुळे दूध ग्रंथी तिच्या स्तनात सुटू लागल्या. ती एक दैवी भावना होती. “अह्ह्ह… ते येतंय बाळा… जोरात चोख… आह्ह…” “म्म्म्म…” सलीमचे ओठ आणि गाल एका सक्शन पंपसारखे काम करत होते. आणि शेवटी…. “आह्ह.. दूध…” “अह्ह्ह… घे बाळा… तुला हवं तेवढ घे!”

सलीम प्रिथाचे स्तन चोखु लागला. गटागट दूध पिऊ लागला. “अह्ह्ह… दूध माझ्या शरीरातून वाहत आहे बेबी. किती उतावीळ… मी जेव्हा तुझे स्तनपान करते तेव्हा मला खूप बरे वाटते बाळा….” “म्म्म्मम्मह्ह…” “उफफ्फ.. मी.. मी ओव्हरफ्लो होतीये! माझं शरीर कंट्रोलबाहेर चाललंय!” सलीम चोखतच होता.

सलीमने तोंड बाजूला काढलं. “हे खूपच आहे… मी हे सगळं नाही पिऊ शकत. मला हे प्रेशर हलकं करू दे. तुझे स्तन दुखत असतील.” सलीम प्रिथाची स्तनाग्रे दोन बोटाच्या चिमटीत धरून पिळू लागला. “आह्ह्ह… एवढ्या जोरात नको… प्लिज!” प्रिथा कळवळली. सलीम ने पिळणं बंद केलं. तो तिच्या अंगावर एक हात आणि एक पाय टाकून बसला. “हे माझेत… माझे मौल्यवान! दुधाच्या या दोन मोठ्या टाक्या फक्त मला आनंद घेण्यासाठी आहेत. मला वचन दे तू त्याला तुझ्या ह्या मौल्यवान दुधाचा एक थेंब पण देणार नाहीस. एक थेंबही नाही!” “मी वचन देते…. मी वचन देते.”

“बेबी… मला एका मिनिटासाठी जाऊदे… मी लगेच परत येते…” प्रिथाने विनवणी केली. “नाही, जो पर्यंत मी तुझा पूर्ण आनंद घेत नाही, तोपर्यंत तू कुठेही जाऊ शकत नाहीस!” “अरे देवा… मला जाऊदे स्वीटहार्ट…. आईला सुसु करायची आहे, तूच मला एव्हडी बिअर पाजलीस!” हे अगदी ठरल्याप्रमाणे चालले होते. तिच्या लघवीचा अनुभव घेण्याची त्याची खूप दिवसांपासूनची इच्छा होती. ज्याची तो नेहमी कल्पना करत असे पण त्याला कधीही परवानगी नव्हती. पण यावेळी प्रीथाची भूमिका कमजोर होती, तिने त्याला आधीच वचन दिले होते की ती त्याला पाहिजे तसे करेल आणि तो तिच्या भावनिक असुरक्षिततेचा पुरेपूर वापर करणार होता.

तो तिला लघवी करताना पाहील. “ओके, पण मीही येणार तुझ्यासोबत.” प्रिथा उठली आणि ब्लाउज काढू लागली. “काय??? तुला माझ्यासोबत बाथरूम मध्ये कशाला यायचंय?” “आई तू वचन दिलय मी सांगेल तसं करशील म्हणून….” ब्लाउज काढला आणि बेडवर बसली. “देवा… आता मला कळतंय तू काय करणारेस ते.” प्रीताला जाणवले की तिने सलीमसमोर ठेवलेला सन्मानाचा शेवटचा तुकडा तिला झोकून द्यावा लागेल. सलीमने प्रिथाने बेडवर टाकलेला ब्लाउज उचलला आणि तो वास घेऊ लागला. “कुत्र्यासारखं माझ्या कपड्यांचा वास घेणं बंद कर, यू लिटिल पर्व्हर्ट!” त्याला पहिल्या दिवसापासून हेच ​​हवे होते, जेव्हा त्याने टॉयलेटमध्ये डोकावून पाहिलं, तेव्हा ती स्वतःला मोकळं करत असल्याची एक झलक पाहण्याचा प्रयत्न करत होता. तिच्या या कमकुवत क्षणात तो त्याची कल्पना पूर्ण करण्याची संधी घेत होता. एकप्रकारे, प्रीथाला वाटले की सर्व पुरुष महिलांच्या बाबतीत संधीसाधू असतात.

प्रीथाने कपडे उतरवल्यावर, सलीमने तिला सर्वत्र जाणवले, गुळगुळीत त्वचेचे चुंबन घेतले आणि तिच्या शरीराची चव आणि वास अनुभवला. त्याच्यात एक बेपर्वाई काम करत होती. जणू काही तो हे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करत होता की त्याचा तिच्यावरचा दावा किती महत्त्वाचा होता. हे मोठे सुंदर शरीर त्याचे एकट्याचे होते. प्रिथा हात वर करून केस गोळा करू लागली. सलीमने आततायीपणे आपले हात तिच्याभोवती गुंडाळले, जणू काही जीवालाच चिकटून बसला आणि त्याचा चेहरा तिच्या मोठ्या, कामुक धडावर घासला. “ऊहहफ… काय करतोयस तू?” “ओह आई… आई… आई… आय लव्ह यू… आय लव्ह यू! तुझी काख… तिचा वास… ओह देवा! एकदा शेवटचं… प्लिज… प्लिज…”

“ओके, तू म्हणशील तसं बेबी… आई तुला हवं तस करेल. माझे काखेतले केस लवकरच उगवतील… काळजी करू नकोस.” असं म्हणत प्रिथाने हात वर केला आणि थोडी खाली वाकली. तसं सलीम ने तोंड पुढे करून नाकाने एक दीर्घ श्वास घेतला, तिच्या काखेचा घामाचा आणि पर्फ्युमचा एकत्रित वासाने तो वेडावला. त्याने त्याची जीभ अलगदपणे काखेतील केसांवर टेकवली आणि तो पूर्ण आनंद घेत तिची काख चाटू लागला. “अह्ह्ह…” त्याने तीच्या दोन्ही काखा पूर्ण चाटून काढल्या. आणि मग, शेवटी जेव्हा त्याच झाल, तेव्हा प्रीथा तिच्या मूत्राशयातील दाब जास्त काळ टिकवून ठेवू शकत नव्हती. “म… मला जायला हवं…” “चल आई, तू तुझी लघवी जास्त वेळ थांबवू नकोस… ते चांगलं नाहीये. मी गिजर चालू केलंय, त्यानंतर आपण मस्त अंघोळ करूयात.” सलीमने प्रिथाला हाताला धरून बाथरूम मध्ये नेलं. “मला जे करायचं नाहीये ते करण्यासाठी तू जबरदस्ती करतोयस.” “तू पण मला जे नकोय ते करतीयेस आई. सो खाली बस…” प्रिथा कमोडवर बसली. “देवा, हे खूप लाजिरवाणं आहे. उफ्फ….”

“आता कर लघवी” असं म्हणत सलीम तिच्या कानात “स्स्स्सस्स्स्स” असा आवाज करू लागला. “म्म्म्मह्ह… मी… मी नाही करू शकते… येत नाहीये… तू असं बघत असताना मी लघवी नाही करू शकते… हे… हे खूप लाजिरवाणं आहे बाळा…” “नक्कीच येईल आई, मी तुला जास्त काळ तुझी लघवी थांबून ठेवता येणार नाही एव्हडी पुरेशी बिअर पाजलीये.” “तू नालायक मुला… ओह देवा!” लघवीच्या दाबाने प्रीताचे मूत्राशय जवळजवळ फुटत होते. ती यापुढे ती किंवा तिची प्रतिष्ठा मागे ठेवू शकत नाही. तिला सोडावे लागले… “आअह्ह्ह देवा” “शीट… हे खूप सुंदर आहे! केसाळ गुहेतून सोन्याचा धबधबा!” “आह्हह्ह…” प्रिथा लघवी करू लागली. तिच्या वाफाळत्या लघवीचा तीक्ष्ण वास बाउलमधून वाफ निघून बाथरूममध्ये पसरत होता. सलीमने पृथ्वीवरील सर्वात गोड परफ्यूमप्रमाणे त्या वासाचे फुफ्फुसभरून श्वास घेतले. त्याच्या आईची लघवी, देवीचे अमृत!

एखाद्या जिज्ञासू पिल्लासारखा तो तिचा सर्वत्र वास घेत होता. त्याची इच्छा इतक्या दिवसांनी पूर्ण झाली होती. पहिल्या दिवसापासून त्याला तिची लघवी कृती पाहण्याची इच्छा होती. आणि आता त्याला आणखी हवे होते. तो प्रिथाच्या जवळ जाऊ लागला तसं प्रिथाने त्याला थांबवत विचारलं, “थांब, तू काय करतोयस?” प्रीथाने त्याची हनुवटी पकडून प्रेमाने विचारले, “थांब… तू ‘त्याचा’ विचार तर नाही करत आहेस ना? बेबी ते घृणास्पद आहे! मी… मी ते करण्याची परवानगी तुला नाही देऊ शकत! मी… मी ती जागा धुतली पण नाहीये! हे खूप अति होतंय!” “तू वचन दिलयंस, मला हवं ते सर्व करशील म्हणून… आता माघार घेऊ नकोस!”

तिचे शरीर दुसऱ्या पुरुषासोबत शेअर केल्यामुळे तो तिच्यावर रागावला होता. हा राग त्याने या नात्यातील तिने आखलेल्या काही सीमा ओलांडून प्रकट केला. तो तिची सर्व प्रतिष्ठा काढून टाकत होता आणि त्याच्या सर्व विकृत इच्छा पूर्ण करत होता. सलीम ने प्रिथाचे पाय फाकवले. प्रिथाही शेवटी त्याच्या स्वाधीन झाली. तिने एक हात मागे कमोडच्या टॅन्कवर ठेवला आणि दुसरा हात सलीमच्या केसात फिरवत होती. सलीम पुढे सरकला आणि त्याने त्याचे तोंड तिच्या योनीत घुसवले. सलीम तिची योनी चाटू लागला. सलीमला प्रीताच्या वासाचे आणि शरीरातील द्रवपदार्थांचे विचित्र आकर्षण होते. तिच्या लघवीत मिसळलेल्या तिच्या आताच्या ओलसर आणि चिकट लॅबियाच्या पटीत अडकलेल्या तिच्या स्मेग्माच्या वासाने तो मदमस्त झाला होता. “उम्म्म” सलीम योनी चाटत होता. “घृणास्पद” प्रिथा बोलली. “अह्ह्हल… तुझ्या शरीरातलं काहीच घृणास्पद नाहीये आई… तुझे खारट घामेजलेले केस तुझ्या पांढऱ्या चिकाचा गोडवा आणि तुझ्या लघवीचा कडवटपणा….” प्रीथा मागे हटत होती, तरीही ती या घाणेरड्या पणाने कमालीची उत्तेजित होत होती.

“तू… तू असं कसं बोलू शकतोस? तुला काहीच लाज नाहीये? माझ्या शरीरातून येणाऱ्या ह्या घाणेरड्या गोष्टी चाटून आजारी पडशील तू!” “नाही आई, मी घाणीतच मोठा झालोय, लक्षात आहे ना? तुझ्या शरीरातली द्रव्य हि मला जे खावं लागलय त्याच्या तुलनेत अमृत आहेत.” प्रीथाकडे काहीच उत्तर नव्हते, तिला त्याच्या शब्दांवर आणि त्याच्या मागण्यांपुढे समर्पण करावे लागले. सलीम “स्ल्प स्ल्प स्ल्प” करत तिची योनी चाटत होता. सलीम चे शब्द हे तिच्या कानांना संगीतासारखे होते. ज्यांनी तिला दुबळे बनवले. “हं… हं…. अह्ह्ह…. आःह…..” प्रिथा कण्हत होती. तिचे हात त्याच्या डोक्यावर फिरत होते. आणि सलीमची जीभ एखाद्या तज्ञ संगीतकाराच्या बोटांसारखी होती, ती प्रीताच्या शरीरातील सर्व तारा छेडत होती. तिला एखाद्या वाद्यासारखी वाजवत होती. तिच्या योनीतील ओलसर उष्णता तिच्या संपूर्ण शरीरात पसरल्याने सूर आणखी वाढू लागले. संगीत आता शिखरावर पोहोचले होते…आणि शिखरावर पोहोचून, प्रीथा आता त्याला त्याच्या कामगिरीचे बक्षीस देण्यास तयार होती.

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी (डील) भाग : ६

पण त्याचा घृणास्पद स्वभाव आणि विकृती असूनही, मिस्टर सुमन भादुरी कोणत्याही प्रौढ पुरुषाप्रमाणे स्त्रीला कसे आनंदित करायचे हे जाणून होता. जरी तो या परिस्थितीत अधीनस्थ होता, तरीही त्याने आपले कौशल्य पूर्ण वापरले, त्याची जीभ आणि ओठ तिच्या योनी आणि गुदद्वारातून वेगाने आत...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी (डील) भाग : ५

प्रिथा बगलेतले केस काढू लागली. सलीम तिच्या निघणाऱ्या केसांना पाहून रडू लागला. प्रीथा अपराधीपणाने भरलेली होती, पण तिच्याकडे काय पर्याय होता? त्याने पुन्हा पुन्हा तिच्या पायात पडून विनवणी केली. “निदान तुझे खालचे केस तरी राहूदे आई… मला तुझ्या वासांची आठवण येईल… प्लिज आई...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी (डील) भाग : ४

“तू… तू माझ्यावर खूप प्रेम करतोस! तू माझ्या लघवी आणि चिकापेक्षा खूप काही डिसर्व करतोस… तू…. तू डिसर्व करतोस…. माझा कम….. मी झडतीये…. मी झडतीये बेबी….. हं… आःह्ह….. आआअह्ह्ह्ह….” प्रिथा मोठ्याने किंचाळत झडायल लागली. स्त्रीच्या शरीरात पुरुषाला मिळू शकणारा सर्वात...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी (डील) भाग : २

ती गाडीत बसली आणि सलीम ला फोन केला ‘बेबी, मी घरी येतीये, माझ्यासाठी एक कप स्ट्रॉंग कॉफी करशील का?’ सलीम उत्तरला, ‘हो करतो, तुला पेपर्स मिळाले का?’ ‘अ… ते मी घरी आल्यावर बोलू. ओके जानू?’ प्रिथाने बोलून फोन ठेवला आणि ती निघाली.नेहमीप्रमाणे तिच्या तरुण मुलाच्या गोड...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी (डील)

परिचयखालील घटना मातृत्वाच्या 4 महिन्यांनंतर घडतातप्रीथा आणि सलीम आता सहा महिने एकत्र राहत आहेत. त्यांना त्यांच्या सहजीवनात आनंद आणि प्रेम मिळाले आहे. त्यांचे जीवन पूर्ण झाले होते. पण समाजाच्या काटक नजरेमुळे प्रीथाला आई आणि दत्तक मुलगा असे त्यांचे नाते अधिकृत करावे...

error: नका ना दाजी असं छळू!!