मातृत्व – प्रेमाची कहाणी (डील) भाग : ५

प्रिथा बगलेतले केस काढू लागली. सलीम तिच्या निघणाऱ्या केसांना पाहून रडू लागला. प्रीथा अपराधीपणाने भरलेली होती, पण तिच्याकडे काय पर्याय होता? त्याने पुन्हा पुन्हा तिच्या पायात पडून विनवणी केली. “निदान तुझे खालचे केस तरी राहूदे आई… मला तुझ्या वासांची आठवण येईल… प्लिज आई तुझे योनिकेस काढू नकोस. त्या हरामखोराला काहीतरी कारण दे प्लिज आई…” पण प्रीताकडे त्याच्या विनवणीचे उत्तर नव्हते. तिला स्वत:ला स्वच्छ करावेच लागणार नाहीतर भादुरी त्यांच्या कराराची बाजू पूर्ण करणार नाही. तिला पर्याय नव्हता. ती गप्प राहिली. ती कमोडवर बसली. तिने पूर्ण योनी केसांवर फेस लावला आणि ती रेझरने केस काढू लागली. “अह्ह्ह… स्स्स्स…” पण तिच्या आकारामुळे तिला ते जमत नव्हतं आणि मग अनपेक्षितपणे सलीम उठला आणि त्याने मदतीची तयारी दर्शवली. जे त्याला आवडत नव्हतं ते ती करत होती, पण तो तिला स्वतःला इजा पोहचू देऊ शकत नव्हता. “मला दे आई, मी करतो तुझ्यासाठी.” “तू…?” “इट्स ओके आई, तुला कापलं तर मला चालणार नाही. तू त्या भागात खूप संवेदनशील आहेस.”

प्रिथाचा ह्यावर विश्वासच बसत नव्हता. सलीम च प्रिथावर निस्वार्थ प्रेम होत. हे कृत्य त्याच्यासाठी जवळजवळ बलिदानासारखं होत. त्याने यात खूप समजूतदारपणा दाखवला होता. तो खूप हळुवार आणि समर्पित होऊन केस काढत होता. “सलीम…” “श्शह्ह… शांत, इट्स ओके आई. तुला माहित आहे मी तुला कधीही दुखावू देणार नाही. मी चांगला फेस लावीन आणि शक्य तेवढ्या हळुवार केस काढीन.” आणि हो सलीम ने शक्य तितक्या हळुवारपणे तिचे केस काढले. त्याने ते इतक्या काळजीने आणि भक्तीने केले कि शेवटी प्रिथाची त्वचा एखाद्या बाळाच्या त्वचेसारखी मऊ झाली. सलीम रडत होता. “बेबी…” “ठीके आई…” त्यांनी अंघोळ केली. पण एक निरव शांतता होती. सलीम एक शब्द देखील बोलला नाही आणि त्याने स्वतःला सुकवले आणि बाहेर गेला.

प्रिथाने तिची सगळ्यात सेक्सी सिन्गलेट आणि हॉट शॉर्ट पॅन्ट घालून सलीमला मोहित करण्यासाठी तयार झाली. “हनी… आई तयार, आहे चल जेवण करू आणि नंतर बेडमध्ये मिठीत झोपू.” “मला भूक नाहीये, मी झोपायला चाललोय. गुड नाईट.” म्हणत सलीमने प्रिथाला साईडला ढकललं. “बेबी, मला पण भूक नाहीये, तू फक्त आईबरोबर राहा, चल आपण प्रेम करू, फक्त ५ मिनिट, प्लिज स्वीटी… फक्त ५ मिनिटं…” प्रिथाने तिचा एक स्तन बाहेर काढत विचारलं. “थांबव आई हे….” “तू फक्त ५ मिनिटांसाठी मला माझ्या आत हवायस आणि मी झडेल… प्लिज प्लिज…” सलीम उठला आणि बेडरूममध्ये गेला.

“बेबी, नको…. प्लिज, आईला एकटं सोडू नकोस!” प्रिथा विव्हळली. सलीमच दुःख हे संभोगाने बरं होणार नव्हतं. तो गेला आणि बेडवर झोपला. प्रिथा त्याच्या मागून जाऊन बसली. “जानू…” प्रिथाला माहित होतं, ती निर्लज्जपणे आणि अधाश्यासारखी वागतीये पण ती त्यांच्यातल्या गोष्टी नॉर्मल करण्यासाठी तशी वागत होती. त्याने तिच्यावर दया करून झवावं असं तिला वाटत होत. “मी नाही करू शकत आई…. मी नाही… करू शकत. प्लिज… मला विचारू नको, तू तुझी सगळी शरम घालवावीस असं मला वाटत नाही.” प्रिथाने त्याला समोर उठवून बसवले. “मला नाही फरक पडत, मी आधीच माझी शरम घालवलीये. मी आजची रात्र तुझ्या खोलीत घालवू शकते का? फक्त एव्हडं सांग, प्लिज….” “ठीके आई…” “आणि अजून एक विनंती…. आपण नागडं झोपुयात….”

सलीमने अनिच्छेने प्रीथाला उपकृत केले. दुसरीकडे प्रीथाला असा अंदाज होता की एकदा ते अंथरुणावर नग्न झाले आणि त्यांचे शरीर एकमेकांवर घासले की, सलीम तिचा प्रतिकार करू शकणार नाही. ते नागडे झाले आणि बेडवर झोपले. सलीम तिच्याकडे पाठ करून झोपला. ती त्याला मागून चिकटली. “बेबी, प्लिज माझ्याकडे पाठ फिरवू नकोस… प्लिज शोना…” पण तिचा अंदाज चुकीचा होता. “प्लिज… उम्म्म…” म्हणत प्रीथाने सलीमचा कान हलकेच ओठानी ओढला.

प्रिथाने तिचा एक पाय त्याच्या अंगावर टाकला. प्रीथा प्रयत्न करत राहिली, मिनिटे तासात गेली, पण सलीमकडून काहीच प्रतिसाद मिळाला नाही. तिची गरम त्वचा त्याच्यावर घासली, तिच्या मऊ ओठांनी त्याच्या पाठीवर आणि गालावर चुंबनांचा वर्षाव केला पण सलीम काही प्रतिसाद देत नव्हता, तो मृतदेहासारखा तिथे पडून होता.
प्रीथा प्रयत्न करत राहिली, पण तिचे अथक प्रयत्न त्या मुलामध्ये आग पेटवण्यात अपयशी ठरले. तो गतिहीन होता. यावेळेस प्रीथासाठी फक्त तिच्या शारीरिक गरजांचा प्रश्न नव्हता तर आता तिच्यासाठी अहंकाराचा प्रश्न होता. तिच्या लैंगिकतेसमोर नेहमी कमकुवत गुडघे टेकणारा सलीम तिला कसा विरोध करू शकेल? तो कसा प्रतिसाद देऊ शकत नाही? “उम्म्म.. म्म्म… मऊह… मऊह… देवा…. प्लिज बेबी… तू आईसाठी एव्हडा थंड आणि क्रूर कसा असू शकतोस? मम्म्म….”

पण दुखापत खूप खोल होती, ती सेक्सने भरून निघू शकत नव्हती. आणि शेवटी तो प्रिथाकडे वळला. प्रिथाने निःश्वास सोडला आणि त्याच्या चेहऱ्यावर आपला श्वास सोडला. तिला माहित होत, त्याला तिच्या श्वासाचा वास किती आवडतो ते. “नाही… आज रात्री नाही आई….” तिचे काळीज पिळवटले, त्याचा आवाज कठोर होता. नाही म्हणजे नाही; आणि हे पुरुषांकडून पण लागू होत. प्रिथाने समजून घेतलं आणि आदर केला. ती त्याच्यावर जबरदस्ती करू शकत नव्हती.

प्रिथाला निराश आणि अपमानित वाटलं. तिच्या डोळ्यात ओघळणारे अश्रू सावरले नाहीत. तिला खरं तर एका वेश्येसारखे वाटल, जिच्या प्रियकराने तिला तिच्या बेफिकीर स्वभावामुळे टाकून दिले होत. तिला माहित होत की सलीमला समजले आहे की तिच्याकडे दुसरा पर्याय नाही, पण फसवणूक झाल्याच्या भावनेसाठी ती त्याला दोष देऊ शकत नव्हती.
ही परिस्थिती तिच्यासाठी निराशाजनक होती आणि सलीम तिला कधी माफ करू शकेल हे तिला माहीत नव्हते. प्रिथाने एक सिगरेट पेटवली आणि ती ओढू लागली. ती आता प्रीताच्या आयुष्यातील सर्वात मोठी रात्र बनली होती. सलीमसोबतच्या तिच्या नात्याचे भविष्य आता इतके अनिश्चित होते. तो तिला कधी माफ करू शकेल का?
त्याला कायमस्वरूपी ताब्यात घेण्याच्या आशेने, प्रीताने त्यांच नात कायमच बिघडवलय.

दुसऱ्या दिवशी संध्याकाळी प्रीथा जोधपूर पार्कमधील सुमन भादुरीच्या अपार्टमेंटमध्ये जात होती.
सलीम दिवसभर तिच्याशी बोलला नाही. त्याने स्वतःला त्याच्या खोलीत कोंडून घेतले होते. प्रीथा आता हा ताण घेऊ शकत नव्हती. ती अनियंत्रितपणे मद्यपान करत होती.
ती गाडी चालवताना मद्यपान करत होती. तिला फक्त सुन्न व्हायचे होते.
ती दुपारपासून सहा बिअर प्यायली होती.
तिला शक्य तितक्या लवकर या गोष्टीवर मात करायची होती. तिथं पोहोचेपर्यंत ती टुल झाली होती.
येणार्‍या ट्रिस्टच्या विचारानेच तिला मळमळ झाली. विकृत तिला सर्वत्र जाणवणार होता.
आणि तिने त्याला हवे तसे कपडे घातले होते. तिला स्वस्त कॉलगर्लसारख वाटत होत.

दरवाजा उघडा होता. ती आत गेली. भादुरीची बायको आणि मुलगी त्याच्या सासरी गेल्या होत्या, भादुरीने आपल्या इच्छा पूर्ण करण्यासाठी ही योग्य वेळ निवडली. प्रीथाला समजले की त्याने ऑफिसमध्ये इतर अनेक मुलींचे शोषण केले होते. हे काही नवीन नव्हते; पण ती त्याची बक्षीस होती. त्या फकरने तरूण दिसण्यासाठी स्वतःला सजवले होते.

“माय गॉड, प्रिथा… बघ तुझ्याकडे! किती हॉट दिसतीयेस!” “गप्प बस! पहिली मला माझी फाईल दे.” “नक्कीच… नक्कीच… सगळं तयार आहे. तुला फक्त त्यावर सही करायचीय बस!” भादुरी फाईल घेऊन आला. “तुला इथे, इथे… आणि इथे, सही करायचीय आणि मग पूर्ण कस्टडी तुझी. साधारणपणे तुझ्या वयाच्या बायका लहान मुलं किंवा बाळ दत्तक घेतात. माहित नाही तू एक तरुण का…” “तुला काय करायचंय मिस्टर सुमन भादुरी. का मी मिस्टर विकृत म्हणू?” “तू मला हवं ते म्हण प्रिथा!” भादुरी प्रिथाला मिठीत घ्यायला पुढे सरसावला. “हे…. काय करतोयस? हात काढ! हात काढ बोलले ना!” असे म्हणत प्रिथाने त्याला मागे ढकलले.

भादुरी प्रिथाला त्या सेक्सी पांढऱ्या टॅंक टॉप आणि हॉट शॉर्ट्स मध्ये बघूनच गळला होता. “प्रिथा आपली डील झालीये. तू आता माघार नाही घेऊ शकत. म… मला ते तुझं मोठं सुंदर शरीर हवंय… मी आता स्वतःला कंट्रोल नाही करू शकत… प्लिज!” “डील असं होत, कि मी इनचार्ज असेल, का तू विसरलायस म्हाताऱ्या माणसा? आपण इथे जे काही करू ती सगळी माझी चॉईस असेल. तुझं काहीच म्हणणं नसेल. एका क्षणासाठीही विचार करू नकोस कि तू मला कंट्रोल करशील.” “य… येस प्रिथा, तू म्हणशील तसं…” प्रिथाच्या त्या छोट्या धक्क्याने देखील त्याला जाणवले कि ती किती ताकदवान आहे. ती बाकीच्या मुलींसारखी नाजूक बाहुली नाहीये. “तू मस्करी करायचा किंवा मला कुठे विनापरवानगी हात लावायचा फक्त प्रयत्न तरी कर, मी तुझा हात मोडीन. हि वस्तुस्थिती आहे, धमकी नाही. कळलं?”

प्रिथाने त्याला सोफ्यात ढकललं आणि त्याच्या शेजारी बसली. “आता तुझी ती घाणेरडी अळी बाहेर काढ.” “ती… ती अक्चुयली खूप मोठीये!” “हो, जस मला काय घंटा फरक पडतो त्याने. तुम्हा पुरुषांना कधी कळणार कि तुमच्या लिंगाची साईझ हि फक्त तुमच्या अहंकाराची जोड आहे, देवालाच माहित आणि मी तुझ्या अहंकाराला फाट्यावर मारते.” आणि मग प्रिथाने तिचा टॉप खाली घेतला आणि तिची ब्रा काढली. सुमन आ वासून बघत होता. “ओह देवा!” “हं, बघ हे तू पहिल्यांदा आणि एकदाच बघणारेस.” भादुरीने एक स्तनाग्र तोंडात घेतलं आणि चोखु लागला. “म्म्म्म… तुझ्या स्तनात दूध आहे… ओह…. प्रिथा…. किती गोड चव आहे….”

“म्म्म्ह्ह्ह… नाही, थांब! तुला माझ्या दुधाचा आनंद घ्यायची परवानगी नाहीये. तुझं तोंड काढ नाहीतर मी मुस्काट फोडेन.” “जरी किळस आली, तरी प्रीथालाही थोडी एक्सईटमेन्ट वाटली, तिची तिला लाज वाटली. काल सलीमने तिला वंचित ठेवलं होतं आणि तिच्या अपुर्‍या गरजा तिच्या नकाराच्या वरती वाढत होत्या. ते उभे राहिले. प्रिथा केस गोळा करू लागली. “स्वर्ग, तू एक खरी देवी आहेस प्रिथा… हे एका मर्त्य स्त्रीच शरीर असूच शकत नाही!!!” “खरंच? मग खाली बस आणि माझी सेवा कर.”

प्रीथा प्रबळ राणीच्या स्थितीत खाली बसली आणि सुमनला तिच्या पुच्ची आणि गांडीमधून त्याचे मन भरून खाऊ देण्यासाठी तिची मागील बाजू उघडली. सुमनने आतुरतेने आणि निर्लज्जपणे तिला उष्णतेत भुकेल्या कुत्र्याप्रमाणे उचलून धरले. त्याचे हृदय त्याच्या छातीत धडधडत होते, तो तिच्या गांड आणि योनीचा उग्र वास आणि चव अनुभवत होता. प्रीथाने सकाळी मोकळी झाल्यानंतर मुद्दाम तिच गुद्द्वार आणि योनी धुतली नव्हती. त्याऐवजी तिने ते टॉयलेट पेपरने पुसले होते. तिच्या मलमूत्राचा वास आणि अवशेष अजूनही तिच्या मांसाच्या घडीत अडकलेले होते, आता शिळे झाले आहेत आणि तास उलटून गेल्यानंतर ते अधिक तीव्र झाले आहेत. तो वास आता एकदम बंड करत असेल, पण सुमन तो डुकरासारखा चाटत होता.

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी (डील) भाग : ६

पण त्याचा घृणास्पद स्वभाव आणि विकृती असूनही, मिस्टर सुमन भादुरी कोणत्याही प्रौढ पुरुषाप्रमाणे स्त्रीला कसे आनंदित करायचे हे जाणून होता. जरी तो या परिस्थितीत अधीनस्थ होता, तरीही त्याने आपले कौशल्य पूर्ण वापरले, त्याची जीभ आणि ओठ तिच्या योनी आणि गुदद्वारातून वेगाने आत...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी (डील) भाग : ४

“तू… तू माझ्यावर खूप प्रेम करतोस! तू माझ्या लघवी आणि चिकापेक्षा खूप काही डिसर्व करतोस… तू…. तू डिसर्व करतोस…. माझा कम….. मी झडतीये…. मी झडतीये बेबी….. हं… आःह्ह….. आआअह्ह्ह्ह….” प्रिथा मोठ्याने किंचाळत झडायल लागली. स्त्रीच्या शरीरात पुरुषाला मिळू शकणारा सर्वात...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी (डील) भाग : ३

‘झवणं हा आत्ता माझ्या डोक्यातला सगळ्यात शेवटचा विचार आहे आई…. मला तुला आनंद नाही द्यायचाय…. मला तुला वेदना द्यायच्यात… जितक्या वेदना तू मला देत आहेस.’ ‘आह्ह… देवा…’ सलीमने प्रिथाच्या ओटीपोटावर, बेंबीखाली त्याच्या दातांनी कडकडून चावा घेतला. ती वेदनेत विव्हळली....

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी (डील) भाग : २

ती गाडीत बसली आणि सलीम ला फोन केला ‘बेबी, मी घरी येतीये, माझ्यासाठी एक कप स्ट्रॉंग कॉफी करशील का?’ सलीम उत्तरला, ‘हो करतो, तुला पेपर्स मिळाले का?’ ‘अ… ते मी घरी आल्यावर बोलू. ओके जानू?’ प्रिथाने बोलून फोन ठेवला आणि ती निघाली.नेहमीप्रमाणे तिच्या तरुण मुलाच्या गोड...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी (डील)

परिचयखालील घटना मातृत्वाच्या 4 महिन्यांनंतर घडतातप्रीथा आणि सलीम आता सहा महिने एकत्र राहत आहेत. त्यांना त्यांच्या सहजीवनात आनंद आणि प्रेम मिळाले आहे. त्यांचे जीवन पूर्ण झाले होते. पण समाजाच्या काटक नजरेमुळे प्रीथाला आई आणि दत्तक मुलगा असे त्यांचे नाते अधिकृत करावे...

error: नका ना दाजी असं छळू!!