मला हिरवा सिग्नल मिळाला होता! मी खालून उठलो आणि सरळ त्यांच्या मांड्यांमध्ये माझे तोंड घुसवले आणि हुंगू आणि चाटू लागलो. अणी एका हाताने दूसरी मांडी चोळू लागलो. हळूहळू वर सरकत मी त्यांच्या पॅन्टीकडे पोचलो आणि ती काढू लागलो. त्यांनीही आपली गांड उचलून मला ती काढण्यास मदत...