मेव्हणीचे किस्से भाग : ३

तेवढ्यात किचनमधून मा‍झ्या बायकोने शिलाला हाक मारली. शिला ‘आले आले’ म्हणत बाहेर जायला लागली. ती माझ्याकडे पाहून हसत होती. मी तिला थांबवत म्हणालो,

“शिला, तिला सांगू नकोस. प्लीज!”

“का? मी सांगणार.” शिलाने हसत हसत उत्तर दिले.

“नको! प्लीज!”

मी तिचा हात धरून तिला थांबवत म्हणालो,

“उगाच आमच्यात भांडण होतील. आणि मी काही इतका मोठा गुन्हा केला नाही. तू मला आवडतेस! तू इतकी सुंदर आणि मादक आहेस की मी तुझा दिवाना आहे! तुझ्या आकर्षणामुळेच मी तुझी पॅन्टी घेऊन त्याबरोबर मूठ मारून माझी तृप्ती करून घेत असतो. तेव्हा प्लीज तिला सांगू नकोस!”

“ठीक आहे, जिजू, नाही सांगणार.”

हसत असे बोलून तिने हात सोडवून घेतला आणि ती निघून गेली. मी सुटकेचा निश्वास टाकला आणि निश्चिंत झालो!

त्या वेळी मा‍झ्या मेव्हणीने मला रंगेहात पकडले आणि तिला मा‍झ्या पॅन्टीच्या आकर्षणाबद्दल माहीत पडले. नंतर मग जेव्हा आमचे त्याबद्दल एकांतात बोलणे झाले तेव्हा ती मला म्हणाली की तिला जेव्हापासून मा‍झ्या तिच्या पॅन्टीच्या आकर्षणाबद्दल माहीत पडले तेव्हापासून ती पण त्या कल्पनेने उत्तेजित व्हायला लागली.

त्यानंतर तिचे माझ्याबरोबरील वागणे एकदम बदलले आणि ती माझ्याशी खूपच मोकळेपणे वागू लागली. आता माझी मेव्हणी मला पॅन्टीचा पुरवठा करू लागली. जेव्हा जेव्हा चान्स असेल तेव्हा तेव्हा ती आपली वापरलेली पॅन्टी मला मिळेल अश्या तर्‍हेने ठेवू लागली. मी अंघोळीला गेलो की तिची पॅन्टी बाथरूममध्ये मला सहज मिळू लागली.

बरे नुसतीच पॅन्टी मिळत नसे तर ती तिच्या पुच्चीरसाने चांगलीच भिजलेली असायची तेव्हा मला तिच्या पुच्चीचा रस मनसोक्तपणे चाटायला मिळू लागला. कधी समजा मी एकटा त्यांच्याकडे गेलेलो असायचो व रात्री राहिलेलो असायचो तेव्हा मा‍झ्या उशीखाली मला तिची पॅन्टी सापडायची. मग नंतर मी ती टॉयलेटमध्ये नेऊन त्याचा वास घ्यायचो, ती चाटायचो.

एकदा मी असाच उभ्या उभ्या त्यांच्याकडे गेलो होतो. तिला व तिच्या नवऱ्याला भेटून मी त्यांची विचारपूस केली. चहा वगैरे झाल्यावर मी निघालो तेव्हा तिचा नवरा मला दरवाज्यापर्यंत सोडायला आला.

मी बाहेर पडलो आणि त्यांच्या बिल्डींगचा जीना उतरू लागलो. एक जीना उतरून आल्यावर शिला मागून लगबगीने आली. मा‍झ्या जवळ येत ती हळू आवाजात म्हणाली,

“अहो जिजू, हे द्यायचे राहिलेच तुम्हाला.”

असे बोलून तिने मा‍झ्या हातात एक कॅरी बॅग दिली आणि ती देताना मा‍झ्या मुठीत काहीतरी खुपसले आणि मला डोळा मारला.

मी काही बोललो नाही व मूठ खिशात घालून तिने दिलेली वस्तू लपवली! मला माहीत होते की ती तिची पॅन्टी होती. मा‍झ्या शॉर्ट विजीटमुळे तिला मला त्यांच्या घरात पॅन्टी देता आली नाही म्हणून तिने बाहेर येऊन मला ती गुपचूप दिली होती.

नंतर मी कारमध्ये बसल्यावर तिची पॅन्टी काढून पाहिली तर तिचा पुच्चीकडचा भाग अतिशय ओला चिकट होता. मी त्या भागाचा वास घेतला तर त्याला अतिशय घमघमीत वास येत होता. असे वाटत होते की तिने पुच्चीच्या भोकात पॅन्टी घालून घुसळून बाहेर काढली असावी. नंतर मी परतीच्या प्रवासात एका एकांताच्या ठिकाणी कार थांबवून ती पॅन्टी घेऊन मनसोक्त मूठ मारून लंड गाळला.

एकदा असेच आम्ही एकांतात बसलो होतो व आमच्यात मा‍झ्या ह्या पॅन्टी आकर्षणाबद्दलच चर्चा चालू होती. तेव्हा तिने मला जे सांगितले ते ऐकून मी हैराण झालो!

ती मला म्हणाली की जेव्हा जेव्हा मी तिच्या पॅन्टीबरोबर मूठ मारून त्यावर वीर्य गाळतो आणि ती पॅन्टी मी परत जागी ठेवतो. तेव्हा ती मा‍झ्या वीर्याने भरलेली ती पॅन्टी घेऊन टॉयलेटमध्ये जाते व त्यावरील माझे वीर्य चाटून घेते आणि पुच्चीत बोटे घालून स्वत:ची कामतृप्ती करून घेते.

मला जसे तिच्या योनिचा रस आवडतो तसेच तिलाही मा‍झ्या वीर्याची चव आवडत होती. ते ऐकून मला खरोखर आश्चर्य वाटले! त्या वेळी मी तिला गंमतीने म्हणालो की ‘तुझी पॅन्टी चाटताना मा‍झ्या मनात नेहमी विचार येतो की ह्या पॅन्टीच्या मागे तुझी योनी असली असती तर किती मजा आली असती.’

मला तिची पॅन्टी तिने पुच्चीवर घातलेली असताना चाटायची आहे हे मी तिला अप्रत्यक्षपणे सांगितले आणि तिला ते बरोबर कळले! तिनेही मला हिंट दिली की ‘तुमचे नशीब असेल तर तुम्हाला तशी चाटायला मिळेलही.’

आमच्यात जरी पॅन्टीबद्दल ही गंमत चालू होती तरी आमच्यात कधी लैंगीक संबंध घडले नव्हते. कधी कळत नकळत मी तिच्या नाजूक भागांना स्पर्श करत असे पण त्यापुढे मी कधी काही तिच्याबरोबर केले नव्हते. तेव्हा तिची पॅन्टी तिच्या पुच्चीसकट चाटायला मला मिळेल त्याबद्दल मी फारच उत्सुक होतो. आणि तसा चान्स मला लवकरच मिळाला.

एकदा असेच मी त्यांच्याकडे एक दिवस रहायला होतो आणि दुसर्‍या दिवशी सकाळी तिचा नवरा लवकर घरातून बाहेर पडला होता. तिची मुलगा आणि मुलगी घरात होते व त्यांच्या रूममध्ये होते.

मी अंघोळीसाठी बाथरूममध्ये आलो व मी दरवाजा लावून घेऊन कपडे काढलो. शिलाने तिची पॅन्टी माझ्यासाठी तेथे ठेवली असणार याची मला खात्री होती म्हणून मी पॅन्टी शोधायला लागलो तर मला ती मिळेना.

तेवढ्यात बाथरूमच्या दरवाज्यावर टकटक झाली! मी आतून विचारले तर बाहेरून शिलाने हळूच म्हटले की ‘दार उघडा’. मी कुतुहलाने दार उघडले तर शिला पटकन आत आली आणि तिने दरवाजा लावून घेतला. मी आश्चर्याने तिला म्हणालो,

“काय हे शिला? मुलांपैकी कोणी आले तर?”

“नाही येणार. ते त्यांच्या रूममध्ये आहेत.” शिलाने पटकन म्हटले.

“बरं तू कशाला आत आलीस? मला अंघोळ करायची आहे.”

“कराल हो अंघोळ. पण त्या आधी तुमची पॅन्टीची फेवरीट गंमत नाही का करणार?” शिलाने मला हसत विचारले.

“करणार ना. पण तुझी पॅन्टीच मिळत नाही.”

“नाही मिळणार! कारण मी ठेवलीच नाही.” शिलाने हसत म्हटले.

“का ग?” मी आश्चर्याने विचारले.

“कारण आज ती आपल्या जागीच आहे.”

असे बोलून तिने हाताने आपल्या जांघेत इशारा केला.

“अच्छा! मग दे ना काढून.” मी हसत म्हटले.

“उंहूं! आज ती तेथून निघणार नाही. तुम्हाला तिथेच जे काही करायचे ते करावे लागेल.” शिलाने लाजत हसत म्हटले.

“अस्स होय! हे प्लानिंग आहे काय?” मी आनंदाने म्हटले.

“वेळ घालवू नका! जे करायचे ते लवकर करा.” शिलाने मला दम देत म्हटले.

मी पटकन तिच्या पुढे गुडघ्यावर बसलो आणि मी तिचा गाऊन वर केला. शिलाने आपला गाऊन कंबरेच्या वर पकडून धरला. मला तिच्या पुच्चीवर आच्छादलेली तिची लाल पॅन्टी दिसली!

पुच्चीचा फुगीरपणा त्या पॅन्टीवरून दिसत होता आणि तिची पॅन्टी चांगलीच ओली झालेली दिसत होती. वेळ न दवडता मी पुढे झालो आणि माझे नाक तिच्या पॅन्टीने आच्छादलेल्या पुच्चीवर टेकवून मी एक दीर्घ श्वास घेतला!

आहहाऽऽऽ माझे जीवन सफल झाले! तिच्या पुच्चीचा वास माझा फेवरीट होता आणि तो मला प्रत्यक्षात घ्यायला मिळाला! एखादं मिनिट मी तिच्या पुच्चीचा वास घेत राहलो. तिने मा‍झ्या केसांत हात घालून मला हलवले तेव्हा मी भानावर आलो व नाक वर करून मी तिच्या पुच्चीवर माझे ओठ टेकवले.

तिने उत्तेजनेने आपली कंबर वर करून आपली पुच्ची मा‍झ्या तोंडावर दाबली. मग मी तिची पुच्ची चुंबायला लागलो. मला रहावत नव्हते. मी नागडाच होतो तेव्हा माझा कडक होत असलेला लंड हातात घेऊन मी हलवायला लागलो आणि तिची पुच्चीवरील पॅन्टी चाटायला लागलो.

काही क्षण पॅन्टी तशी चाटून मी तोंड पूर्ण उघडले आणि तिची पुच्ची तोंडात घेऊन तिची पॅन्टी पुच्चीसकट चोखायला लागलो. शिला भिंतीला टेकून उभी होती आणि आपली कंबर हलवून ती मा‍झ्या तोंडावर धक्के द्यायला लागली.

माझे डोके धरून ती माझे तोंड आपल्या पुच्चीवर दाबत होती. मी त्वेषाने तिची पॅन्टी आणि पुच्ची चोखत होतो. आज मला तिच्या पॅन्टीवर ताजा ताजा रस चाटायला मिळत होता कारण उत्तेजनेने ती पाझरत होती.

शिलाने वासनेच्या भरात मा‍झ्या खांद्यावर आपला एक पाय टाकला आणि माझे तोंड जोराने आपल्या पुच्चीवर दाबून धरले. बहुतेक ती झडत होती! मी तिच्या पुच्चीची दोन्ही पटले पॅन्टीसकट तोंडात पकडून चोखत होतो.

मा‍झ्या काम वासनेचा स्फोट होणार होता. जेव्हा मला वाटले की मी गळणार आहे तेव्हा मी उठून उभा राहलो. लंड हातात पकडून त्याचा सुपाडा मी तिच्या पुच्चीवरील पॅन्टीवर ठेवला. आणि मग खसा खस मूठ मारत मी लंड तिच्या पॅन्टीने आच्छादलेल्या पुच्चीवर लंड गाळायला लागलो.

मा‍झ्या लंडात काम स्खलनाच्या इतक्या तीव्र संवेदना होत्या की मला असे वाटत होते की मा‍झ्या वीर्याबरोबर मा‍झ्या अंगातली सगळी शक्ती बाहेर पडत होती. तिच्या पॅन्टी, पुच्चीवर मा‍झ्या वीर्याच्या पिचकाऱ्या उडायला लागल्या आणि तिची पॅन्टी मा‍झ्या वीर्याने भरून गेली.

वीर्य जेव्हा तिच्या पुच्चीवरून खाली ओघळायला लागले तेव्हा शिलाने ते बोटावर घेतले आणि आपल्या तोंडात बोट घालून ती ते चाटायला लागली. त्याने मी अजूनच चेकाळलो आणि अजून त्वेषाने गळायला लागलो.

लंड हलवून हलवून मी त्यातून जमेल तितके वीर्य बाहेर काढत होतो. जेव्हा माझी कामोत्तेजना पूर्ण थंड झाली तेव्हाच मी थांबलो. माझे पाय लटपटायला लागले. तेव्हा मी भिंतीला टेकून उभा राहलो आणि मी डोळे मिटून घेतले.

एखादं मिनिटानंतर मी भानावर आलो. मी डोळे उघडून पहातो तर शिला निघून गेलेली होती. मी पटकन दरवाजा लावून घेतला आणि जे घडले त्याबद्दल विचार करायला लागलो.

शिलाची पॅन्टी तिच्या पुच्चीवर असताना चाटायला मिळावी ही माझी इच्छा तिने कशी पूर्ण केली हे मी सुरुवातीपासून आठवू लागलो व गाणे गुणगुणत अंघोळ करायला लागलो. आणि मग मा‍झ्या मनात कल्पना चालू झाल्या की तिच्या पुच्चीवर पॅन्टी असताना तिची पुच्ची झवायला किती मजा येईल.

मेव्हणीचे किस्से भाग : २

तिचे कपडे घेऊन मी किचनमध्ये आलो व पॅन्टी काढून घेऊन ते कपडे वॉशींग मधीनमध्ये इतर कपड्यात टाकून दिले. मग मशीन चालू करून मी हातातील शिलाच्या पॅन्टीचे निरीक्षण करू लागलो. हीच ती पॅन्टी जी तिने काल दिवसभर घातली होती. मी हात लावून पाहिले तर पॅन्टीचा पुच्चीचा भाग ओला झालेला...

मेव्हणीचे किस्से

मला पुच्चीच्या वासाचे आकर्षण कधीपासून आहे हे मी सांगू शकत नाही पण जसे मला सेक्सबद्दल कळायला लागले तेव्हापासून मला ते आहे हे मी सांगू शकतो. मला वाटते मी साधारण १४ वर्षाचा होतो तेव्हा मी सर्वप्रथम पॅन्टीचा वास घेतला होता. मी मा‍झ्या मावशीच्या घरी रहायला गेलो होतो....

error: नका ना दाजी असं छळू!!