मी आणि माझे भावजी भाग : ३

सकाळी मला लवकर जाग आली. मी बेडवर उठून बसले आणि मी हात पसरून मस्त एक आळस दिला मी घड्याळामध्ये पाहिले तर सकाळचे ६ वाजले होते. बाहेर पक्षांचा किलबिलाट माझ्या कानावर येत होता.

मी उठून बेडरूमची खिडकी उघडली. सकाळचा आल्हादायक गारवा जाणवत होता. रात्री भावजी कधी येऊन माझ्या शेजारी झोपले हे मला समजलेच नव्हते. मी उठले व माझे प्रातर्विधी आवरून घेतले आणि भावजींना उठवले.

“भावजी उठा सकाळ झालीये.”

“झोपू दे ना अजून थोडा वेळ.”

“चहा हवा असेल तर जाऊन दूध घेऊन या.”

“बरं ठीक आहे.”

“तुम्ही दूध घेऊन या तोपर्यंत मी फ्रेश होते.”

“ठीक आहे जातो मी.”

भावजी उठले आणि दूध आणण्यासाठी बाहेर निघून गेले.

मग मी ड्रेसिंग टेबल समोर आले. माझा विग व बाकीचे सर्व दागिने मी ड्रेसिंग टेबलवर काढून ठेवले व मी ताईचा वॉर्डरोब उघडून आज काय नेसायचे याचा विचार करू लागले. आज मी ताईची घरात नेहमी वापरायची साडी निवडली आणि अंघोळ करण्यासाठी बाथरूममध्ये शिरले.

गरम पाण्याचा शॉवर सुरू केला. शॉवर खाली मस्त उभी राहिले आणि माझ्या सर्वांगावर गरम पाण्याचा शॉवर घेऊ लागले. १० मिनिट्स मी पाण्याखाली उभी होते. आता मला खूपच फ्रेश वाटू लागले होते.

मी अंघोळ करून बाहेर आले आणि मी साडी नेसून घेतली. मग ड्रेसिंग टेबल समोर बसून मेकअप केला व माझा विग परत माझ्या डोक्यावर घातला. स्वत:ला एकदा आरशामध्ये न्याहाळून पहिले व मी हॉलमध्ये आले.

इतक्यात भावजी दूध घेऊन आले माझ्या हाती पिशवी दिली व परत बेडरूममध्ये शिरले. मी स्वयंपाक घराचा ताबा घेतला आणि आम्हा दोघांसाठी चहा बनवला. बेडरूममध्ये जाऊन पहाते तर काय भावजी परत झोपलेले होते.

“अहो भावजी उठा ना.”

“अग झोपू दे ना थोडा वेळ.”

“ऑफिसला जायचे नाही का तुम्हाला?”

“हो जायचे आहे ना.”

“मग उठा चहा आणला आहे तुमच्यासाठी, चहा घ्या आणि लवकर तयार व्हा.”

“बरं दे चहा, व्वा आरोही सुंदर दिसते आहेस तू आज, खरच ही साडी तुला शोभून दिसते आहे.”

“तुमचं आपलं काहीही हा भावजी, घ्या चहा घ्या.”

“छान झाला आहे, चहा.”

“आणि हो अंघोळी नंतर कपडे धुवू नका मी नंतर धुवेल सर्व कपडे.”

“ठीक आहे.”

भावजी बेडवर उठून बसले. भावजी फक्त बनियान व अंडरवेअरवर होते. त्यांच्या अंडरवेअरमध्ये मला फुगवटा चांगला दिसत होता. मला त्यांच्याकडे पाहायला लाज वाटत होती. त्यांनी हात पुढे केला व माझ्या हातातून चहाचा कप घेतला.

कप घेताना माझा बोटांचा स्पर्श त्यांचा बोटांना झाला. त्या स्पर्शाने माझ्या शरीरामधून एक वेगळीच संवेदना मला जाणवून गेली. मी भावजीसाठी नाश्ता बनवण्यासाठी स्वयंपाक घरात आले व नाश्ता बनवू लागले. भावजी अंघोळ करण्यासाठी बाथरूममध्ये गेले.

काही वेळा नंतर त्यांनी मला आवाज दिला.

“आरोही अग जरा येतेस का इकडे?”

“आले भावजी एक मिनिट.”

मी बेडरूममध्ये गेले भावजी आत बाथरूममध्ये होते.

“भावजी काय झाले? का बोलावले मला?”

“अग मी टॉवेल बाहेरच विसरलो आहे. प्लिज मला देतेस का टॉवेल?”

“हो भावजी. हा घ्या.”

मी बेडवर पडलेला टॉवेल उचलला आणि बाथरूम जवळ आले. भावजींनी टॉवेल घेण्यासाठी बाथरूमचा दरवाजा उघडला आणि मी समोर पाहते तर काय भावजी माझ्या समोर नग्न अवस्थेमध्ये उभे होते. काही क्षणासाठीच मला त्यांचे गोरे अंग, त्यांची भरदार केसाळ छाती आणि कमरेखाली केसांचा भला मोठा गुच्छ व गुच्छामध्ये असलेले त्यांचे हत्यार दिसले!

मी झटकन टॉवेल त्यांच्या हाती दिला व परत वळले आणि स्वयंपाक घरात आले. मला आज खूपच लाज वाटत होती. तिकडे बेडरूममध्ये भावजी तयार होत होते. मी नाश्ता टेबलवर लावला. भावजी तयार होऊन बाहेर हॉलमध्ये आले.

“काय बनवलेस आरोही?”

“पोहे बनवले आहेत.”

“व्वा छान बनवले आहेस ग पोहे, तू पण कर ना नाश्ता.”

“नको, मी करेन नंतर.”

“बरं ठीक आहे. मी निघतो मग ऑफिसला.”

“बरं ठीक आहे भावजी. बाय.”

“बाय.”

भावजी माझ्याकडे पाहून गालातल्या गालात हसत होते आणि ते ऑफिसाला निघून गेले.

मी नाश्ता करून स्वयंपाक घरातील सर्व कामे आवरली. मग कपडे धुण्यासाठी बाथरूममध्ये गेले. सर्व कपडे मी पाण्यामध्ये घालू लागले. भावजींची अंडरवेअर हातात घेतल्यावर मला आतमध्ये पांढऱ्या रंगाचा चिकटपणा जाणवला.

मी नीट न्याहाळून पहिले तर माझ्या लक्षात आले की भावजींनी अंडरवेअर पूर्ण वीर्याने माखली होती. आता मला समजले की भावजी सकाळी का हसत होते ते, आज सकाळी भावजींनी बाथरूममध्ये माझा विचार करत हातगाडी चालवली होती. माझ्यासोबत पण कधी कधी असे होत असे त्यामुळे मी जास्त विचार न करता बाकीच्या सर्व कपड्या सोबत अंडरवेअर पण धुवून टाकली.

ताई घरात नसल्यामुळे सर्व घर थोडे अस्ताव्यस्तच झालेले होते, त्यामुळे आज घर आवरून घेणे माझ्यासाठी गरजेचे होते/ मी माझ्यासाठी स्वयंपाक करून सर्व घर आवरायला सुरवात केली. घर आवरता आवरता दुपार कधी झाली हेच मला समजले नाही.

दुपारी जेवण करून परत मी राहिलेले काम संपवायला सुरवात केली. आज दिवसभर खूपच काम पडले होते मला, पण मी आनंदाने ते काम पूर्ण केले. संध्याकाळी धुतलेल्या कपड्यांच्या घड्या घालताना सकाळचा प्रसंग माझ्या डोळ्यासमोरून गेला आणि मला खूपच लाजल्या सारखं वाटू लागलं.

दिवसभराच्या कामामुळे माझे पूर्ण अंग घामेजले होते, त्यामुळे मी परत अंघोळ करायचे ठरवले. अंघोळी अगोदर सर्व कपडे काढून त्यांना धुवून टाकले. मग अंघोळ करून ताईची मला आवडणारी मोरपंखी रंगाची साडी मी नेसली आणि भावजींना मी फोन केला.

“हॅलो भावजी.”

“बोल ना आरोही का कॉल केला होतास?”

“घरी किती वाजता येणार आहेत तुम्ही?”

“का ग काय झाले? माझी आठवण येते आहे का?”

“तसं काही नाही येताना डिनरचे पार्सल घेऊन या.”

“का ग. मला वाटले होते की तुझ्या हाताचे गरम गरम जेवण खायला मिळेल.”

“भावजी आज घर आवरून दमलीये मी, त्यामुळे आज नाही उद्या.”

“ठीक आहे मी पार्सल घेऊन येईन.”

“थँक्स भावजी. बाय.”

“बाय.”

सकाळचा प्रकार भावजींनी मुद्दाम केला होता की ती एक नैसर्गिक बाब होती, हे मला जाणून घ्यायचे होते आणि त्या प्रमाणे मला रिऍक्ट करावे लागणार होते. मी थोडा शृंगार करून भावजींना थोडा आश्चर्याचा धक्का द्यायचे ठरवले. आज भावजींची काय प्रतिक्रिया आहे मला जाणून घ्यायचे होते.

संध्याकाळी भावजी घरी उशिराच आले, येताना जेवणाचे पार्सल ते घेऊन आले होते.

“व्वा आरोही. आज तर एकदम मस्तच दिसते आहेस तू.”

“इश्श! भावजी खरंच का?”

“अगदी अनुराधापेक्षा पण सुंदर.”

“उगाच खोटी तारीफ नका करू.”

पहिल्यांदा कोणी माझी तारीफ करत असल्यामुळे मला खूप छान वाटत होते.

“नाही ग खरंच सांगतोय मी.”

“बरं ते सगळं राहू द्या. मला ते पार्सल द्या. मला जेवण गरम करू द्या.”

मी पार्सल घेऊन गरम करण्यासाठी स्वयंपाकघरात गेले आणि मी माझे काम करू लागले. काही वेळा नंतर भावजी आत आले आणि माझ्या जवळून जाता जाता माझ्या नितंबाना हलकासा स्पर्श करून गेले.

“भावजी मला काम करू द्या नाही तर आज जेवण मिळणार नाही.” मी त्यांना हसत हसत म्हणाले.

“अगं मी तुला मदत करायलाच आलो आहे.”

“नको. त्यापेक्षा तुम्ही जाऊन बसा मी सर्व घेऊन येते.”

“ठीक आहे.”

मग मी व भावजींनी सोबत जेवण केले. मी आज जरा जास्तच हेर नजरेने भावजींच्या हालचाली पाहत होते. कळत न कळत भावजींचे लक्ष माझ्या शरीरावर पडत होते. मला थोडे अवघडल्या सारखे वाटत होते पण मी ते भावजींच्या लक्षात येऊ दिले नाही. जेवण झाल्यावर सर्व आवराआवर करून मी बाथरूममध्ये जाऊन चेंज करून आले आणि बेडरूममध्ये जाऊन झोपी गेले.

दिवसभर खूप काम केले असल्यामुळे मला लगेच झोप लागली आणि रात्री अचानक मला जाग आली ती भावजींच्या हालचालीमुळे, माझी पाठ भावजींच्या कडे होती. माझ्या मनात एकदम धस्स झाले. भावजींनी माझा गाऊन गुडघ्यापर्यंत वर केलेला मला जाणवत होते.

ते माझ्या पायावर हात फिरवत होते. भावजी माझ्यासोबत असं काही करतील याची मला कल्पना नव्हती. मी मला मिळालेल्या धक्क्यातून सावरण्याचा प्रयत्न होते. त्यांच्या हात फ़िरवण्यामुळे मला गुदगुल्या होत होत्या आणि पुढे काय होते ते डोळे मिटून वाट पाहू लागले.

काही वेळा नंतर भावजींचा हात माझ्या मांड्यावर फिरत होता. त्यांची बोटे माझ्या दुधाळ मांड्यांना स्पर्श करत होती. एक वेगळीच अनुभूति मला जाणवत होती. मी माझे ओठ घट्ट मिटून घेऊन पुढे काय होते आहे याची वाट पाहत होते.

काही वेळा नंतर भावजींचा एक हात माझ्या छातीवर आला आणि ते माझ्या छोट्या छोट्या उभारांची गोलाई मोजू लागले. भावजी मा‍झ्यामध्ये एक स्त्री शोधत होते. माझा अंदाज घेत काही वेळ भावजींनी माझ्या छातीचे उभार व माझ्या मांड्यासोबत खेळण्यात घालवला नंतर ते बाजूला झाले.

त्यांच्या स्पर्शाची अनुभूति मी मनामध्ये साठवून घेत होते. तिकडे भावजीची हालचाल मला जाणवत होती, बहुतेक ते त्यांची हातगाडी चालवत होते. साधारण ७-८ मिनिटांनी मला माझ्या मांड्यांवर भावजींनाच स्पर्श परत जाणवला, पण हा स्पर्श चिकट होता.

त्यांचा हात स्वत:च्या वीर्याने भरलेला होता. भावजींनी त्यांचे वीर्य माझ्या मांड्यांवर बॉडी क्रीम लावावी तसे लावले व माझा गाऊन ठीक करून माझ्या शेजारी झोपी गेले. खूप वेळ मी त्यांच्या वीर्याचा चिकटपणा माझ्या मांड्यावर अनुभवत होते.

मला आता पक्की खात्री झाली होती की भावजी सेक्सुली माझ्याकडे अट्रॅक्ट झालेले आहेत. त्या चिकटपणा मुळे मला झोप येत नव्हती. आता भावजींना सोबत कसे वागावे याचा विचार मी मनामध्ये करत होते. शेवटी एकदाचे ते माझ्या मांड्यांवरचे वीर्य वाळले आणि मग मी झोपी गेले.

आज सकाळी पण मी लवकर उठले. शेजारी पहिले तर भावजी गाढ झोपले होते. मी उठले व माझे प्रातर्विधी आवरून घेतले. आज काय नेसावे याचा विचार मी करू लागले. आज मी ताईचा सलवार सूट नेसायचे ठरवले. वॉर्डरोब मधून मी सलवार सूट बाहेर काढला व अंघोळीसाठी मी बाथरूममध्ये गेले.

सर्व कपडे अंगावरून उतरून मी बाजूला टाकले. माझे हात आपसूकच माझ्या मांड्यावर गेले. मी माझ्या मांड्यावरून हात फिरवला. काल रात्रीचे भावजींचे सुकलेले वीर्य माझ्या मांड्यावर अजूनही तसेच होते.

भावजी खूप दिवस संभोगापासून वंचित होते आणि माझ्या स्त्री रुपामध्ये त्यांना अनु ताई दिसत होती म्हणून भावजी असे करत आहेत असे माझे एकंदर मत झाले होते. मग मी मस्त अंघोळ केली आणि तयार होऊन मी स्वयंपाक घरात जाऊन आम्हा दोघांसाठी चहा तयार केला. मग भावजींना उठवण्यासाठी मी चहा घेऊन बेडरूममध्ये आले.

“अहो भावजी उठा. सकाळ झालीये.”

“ओह्ह गुड मॉर्निंग.”

“हा घ्या चहा.”

“थँक्स आरोही. आज तर तू कालपेक्षाही सुंदर दिसते आहेस. तुझं रूप अजून उजळले आहे.”

“ते ना मी आज खास शाम्पूने अंघोळ केली आहे ना त्यामुळे.” मी हसत हसत भावजींना उत्तर दिले.

भावजी माझ्या उत्तराने थोडे चपापले.

“काय ग कोणता शाम्पू?”

“जो ताई वापरते तोच हो.”
.
“ओह्ह तो शाम्पू होय.”

“हो.”

“तुझ्या ताईला खूप आवडतो तो शाम्पू, तुला आवडला का?”

“आता आवरा ऑफिसला जायचे नाही का तुम्हाला?”

मी उत्तर देणे मुद्दाम टाळले.

“हो.”

“आज तुमचा टॉवेल मी बाथरूममध्येच ठेवला आहे नाहीतर विसराल कालसारखे.”

“थँक्स आरोही.” भावजी खोडकर हसत म्हणाले.

मी सुद्धा हसत हसत बेडरूममधून बाहेर पडले व माझ्या घरातील कामाला लागले.

मी आणि माझे भावजी भाग : ८

२ दिवस नंतर आम्ही ताईला डिस्चार्ज मिळाला व तिला आम्ही घरी घेऊन आलो. भावजी ताईची खूप काळजी घेत होते. घरातील लोक पण त्या दोघांना प्रायव्हसी देत होतो. ३-४ दिवस ताईचा मूड ठीक नव्हता. तिच्यामध्ये व भावजी मध्ये काय बिनसलं ते घरातील लोकांना समजत नव्हतं. माझ्या सोबत पण ती...

मी आणि माझे भावजी भाग : ७

मी नाश्त्याची तयारी करायला स्वयंपाक घरात आले. मी नाश्ता तयार केला तोपर्यंत भावजी तयार होऊन डायनिंग टेबलवर येऊन बसले होते. आज भावजींनी टी शर्ट व लुंगी नेसली होती. मी नाश्ता डायनिंग टेबलवर मांडला व आम्ही नाश्ता केला. आज भावजींची नजर माझ्यावरून हटत नव्हती. मला आज...

मी आणि माझे भावजी भाग : ६

मी भावजींच्या केसांमधून प्रेमाने हात फिरवत होते. ५ मिनिट भावजी माझ्या अंगावर तसेच पडून होते. आता मला त्यांचा भर सहन होईनासा झाला, शेवटी मी त्यांना म्हणाले, “भावजी उठा ना.” “अगं असू दे ना छान वाटतेय ग.” “अहो पण मला वॉशररूमला जायचे आहे.”.“बरं बाई ठीक आहे.” भावजी...

मी आणि माझे भावजी भाग : ५

आम्ही पुढील शॉपिंग सुरू केली. मी एका बांगड्यांच्या दुकानापाशी आले आणि मी बांगड्या पाहू लागले. इकडे भावजींचा हात माझ्या बेंबी सोबत खेळत होता. “आईss गs.” काय छान वाटत होते! पुढे आम्ही छोटी मोठी खरेदी करत होतो आणि भावजींचे हात आता माझ्या उभारापर्यंत आले होते मिळालेल्या...

मी आणि माझे भावजी भाग : ४

मी माझ्या घरातील कामांना सुरवात केली, मी भावजींसाठी चहा व नाश्ता बनवला. भावजी चहा व नाश्ता करून ऑफिसला निघून गेले. मग मी घरातील सर्व कामे आवरली. दुपारचे जेवण करून थोडा वेळ विश्रांती घावी म्हणून बेडवर पडले. तासभर माझा डोळा लागला मला जाग आल्यावर मी माझा फोन पहिला पाहते...

मी आणि माझे भावजी भाग : २

माझ्या छातीमध्ये धस्स झाले होते. मी रेड हॅन्ड लेडीज ड्रेसिंगमध्ये पकडलो गेलो होतो. मी उठून उभा राहिलो. आता पुढे काय होणार याचा विचार करून माझा जीव टांगणीला लागला होता. माझा घसा सुकला होता. माझे अंग अनामिक भीतीने थरथर कापत होते. आता भावजी काय बोलतील किंवा काय करतील...

मी आणि माझे भावजी

माझं नाव अरुण. गेली ४ वर्षे मी गुपचूप घरी कोणी नसताना संधी मिळेल त्या वेळी आई व ताईचे कपडे वापरून ड्रेसिंग करतोय. मी एक पार्टटाइम क्रॉसड्रेसेर आहे. माझं वय आता १८ वर्षे आहे. माझी सडपातळ शरीरयष्टी, रंगाने गोरा आहे. माझी उंची ५' ८" व वजन ५५ किलो आहे. या ४ वर्षांमध्ये...

error: नका ना दाजी असं छळू!!