मी आणि माझे भावजी भाग : ७

मी नाश्त्याची तयारी करायला स्वयंपाक घरात आले. मी नाश्ता तयार केला तोपर्यंत भावजी तयार होऊन डायनिंग टेबलवर येऊन बसले होते. आज भावजींनी टी शर्ट व लुंगी नेसली होती. मी नाश्ता डायनिंग टेबलवर मांडला व आम्ही नाश्ता केला.

आज भावजींची नजर माझ्यावरून हटत नव्हती. मला आज माझ्यावर खूपच अभिमान वाटत होता. नाश्ता संपवून मी स्वयंपाक घरातील कामे यावरून घेतली आणि मग मी कपडे धुण्यासाठी बाथरूममध्ये शिरले आणि कपडे धुण्यासाठी मला साडी वर करावी लागली.

मी साडी व परकर माझ्या कमरेत खोसून कपडे धुवू लागले त्यामुळे माझी साडी माझ्या मांड्यांपर्यंत आली होती आणि माझ्या गोऱ्या मांड्या दिसत होत्या. भावजी तिकडे बेडवर बसून मलाच न्याहाळत होते. मला त्यांच्या नजरेला नजर द्यायला भीती वाटत होती.

मी माझे काम पूर्ण केले आणि सर्व कपडे वळत घातले व दुपारच्या स्वयंपाक करण्यासाठी मी स्वयंपाकघरात गेले व जेवण बनवू लागले. भावजी डायनिंग टेबलवर येऊन वाट पाहत होते. मी ताट लावू लागले तर भावजींनी मला थांबवले.

“काय झाले भावजी?”

“आरोही एकाच ताट लाव.”

“इश्श! आता हे काय?”

“आपण एकामेकेना भरवत जेवण करूया.”

“काहीही काय हे भावजी.”

“अग प्रेम वाढते त्यामुळे.”

भावजी मला घास भरवत होते आणि मी भावजींना एकमेकांना घास भरवत आम्ही जेवण पूर्ण केले. मी माझी स्वयंपाकघरातील सर्व कामे आवरून बाहेर आले तर भावजी माझी वाट पाहत होते. त्यांनी माझा हात पकडून मला जवळ ओढले आणि मला मिठी मारली.

मी पण त्यांच्या मिठीमध्ये गेले. मी माझे हात भावजींच्या गळ्यात टाकले भावजींनी वाकून माझ्या ओठांचे चुंबन घेतले. मी पण प्रतिसाद दिला. कालचा हिशोब पूर्ण करायची माझी इच्छा होती. मी आता त्यांच्या ओठांचे रसपान करू लागले. माझी जीभ मी भावजींच्या तोंडामध्ये सारली. भावजींनी पण तोंड उघडून तिचे स्वागत केले.

मी आता भावजींच्या तोंडामध्ये जीभ फिरवू लागले. व्वा! काय मस्त फिलिंग होती ती! पण यामुळे भाऊनींचा सोटा कडक झाला आणि माझ्या पोटाला ढुसण्या देऊ लागला. भावजींनी लुंगीच्या आत काहीच घातले नव्हते. आता त्यांनी माझा हात तिकडे नेला मी पण त्यावर हात फिरवू लागले. भावजींनी चुंबन थांबवले.

“आरोही तू कधी चोकोबार खाल्ला आहेस का?”

“हो खाल्ला आहे ना. का हो भावजी?”

“इकडे पण एक चोकोबार आहे त्याला पण टेस्ट कर ना.”

“काहीही काय भावजी?”

“अग खरंच खूप मस्त वाटते.”

“मला नाही आवडणार.”

“तू स्वतःच ट्राय करून पहा ना.”

भावजीं माझा हात तिकडे फिरवत होते.

“अहो पण तुम्ही कंडोम नाही घातला.”

“अगं आरोही हे कंडोमशिवायचं करायचं असत.”

“हो का, काही नका सांगू तुम्ही.”

“अगं खरं तेच सांगतोय मी उलट तुझी ताई खूप आवडीने चोखायची हा चोकोबार.”

“खर का? आवडले तर करेन मी पण तुम्ही अजिबात जबरदस्ती करायची नाही.”

“हो ग अजिबात जबरदस्ती नाही करणार मी.”

“मग ठीक आहे.”

मी भावजींसमोर माझ्या गुडघ्यावर बसले. भावजींनी लुंगची गाठ सोडली. लुंगी खळकन भावजींच्या पायात पडली. भावजींचा सोटा माझ्या चेहऱ्यासमोर उसळी मारू लागला. मी सोट्याला माझ्या हातामध्ये पकडले खूपच गरम लागत होता तो. मी त्याच्या वरून हात फिरवू लागले, चेहरा वर करून मी भावजींच्याकडे पाहू लागले.

भावजी माझ्या डोक्यावर हलकेच थोपटत होते. मी पण त्याला तोंडात घेण्यासाठी मनाची तयारी केली व त्याच्या टोकावर एक चुंबन दिले. त्यावेळी एक वेगळाच दर्प मला जाणवला मी हळूहळू टोकापासून देठापर्यंत त्याच चुंबन करू लागले. भावजींच्या तोंडातून सुस्कारे निघत होते.

आता मी माझा हात सोट्याच्या देठाशी पकडून माझी जीभ बाहेर काढून त्याच्या टोकाशी खेळू लागले. एक वेगळीच चव माझ्या जिभेला लागत होती. अशी चव मी या अगोदर कधी घेतली नव्हती. पण चव मात्र रुचकर लागत होती. मग मी त्याला हळूहळू माझ्या तोंडामध्ये घेऊ लागले.

मला आता छान वाटू लागले होते. मी भावजींचा सोटा एका तालामध्ये निम्म्यापेक्षा जास्त आत घेत होते आणि बाहेर काढत होते. आता मी माझ्या दोन्ही हातानी यांची कंबर पकडली होती आणि भावजींनी दोन्ही हातानी माझे डोके पकडले होते.

आता मला त्याला आत घ्यायला थोडा त्रास होऊ लागला होता. सोटा माझ्या गळ्यापर्यंत जाऊ लागला होता. भावजींच्या तोंडातून सुस्कारे जोर जोरात निघत होते. भावजींनी खूपच गती पकडली होती आणि अचानक त्यांचा स्फोट झाला.

त्यांचे पाणी माझ्या तोंडामध्ये सोडले. मी तोंडातील पाण्याची चव चाखली. त्याची चव थोडी आंबट तर थोडी खारट होती आणि ते पाणी मी पिऊन घेतले. माझ्या जिभेने मी त्यांच्या सोट्याला साफ केले. भावजींनी माझ्या बगलेत हात घालून मला उभे केले आणि सरळ माझ्या ओठांवर स्वत:चे ओठ ठेवून माझे दीर्घ चुंबन घेतले.

आता भावजींची जीभ माझ्या तोंडामध्ये सगळीकडे फिरत होती. काही वेळानंतर आमचे चुंबन तुटले.

“आरोही कसे वाटले ग?”

“इश्श!”

“आवडले की नाही?”

“हो.”

“चल आता थोडा आराम करूयात.”

आता भावजींनी व मी बेडवर झोपले होतो. काही वेळानंतर भावजींनी मला मिठी मारली व माझ्या कानाच्या पाळ्यांना हे किस करू लागले. माझ्या ब्लाउजला हात घालून ब्लाउज माझ्या अंगावरून काढून टाकला. माझी उघडी पाठ भावजींच्या कडे होती. ते माझ्या मानेवर व पाठीवर ओठानी चुंबन घेऊ लागले.

भावजींच्या ओठांच्या स्पर्शाने मी वेडी होऊ लागले आणि पाहता पाहत भावजींनी माझ्या ब्राचे हुक पण सोडले. भावजींच्या समोर मी माझ्या कमरेच्या वर अर्ध नग्न अवस्थेमध्ये उभी होते. मग भावजींनी मला फिरवले व माझ्या छोट्या छोट्या स्तनांचा समाचार घ्यायला सुरवात केली.

खरचं आज सुद्धा भावजींनी मला स्वर्गात नेऊन ठेवले. माझ्या तोंडून फक्त सुस्कारे निघत होते. भावजी आता माझ्या ओठांचे रसपान करू लागले. माझी जीभ मी भावजींच्या तोंडामध्ये सारली. भावजींनी पण तोंड उघडून तिचे स्वागत केले. मी आता भावजींच्या तोंडामध्ये जीभ फिरवू लागले. व्वा! काय मस्त फिलिंग होती ती!

भावजींनी साईड ड्रॉवर उघडून कंडोम कडेला व त्यांच्या सोट्यावर चढवला.

“अरु. तू मला या साडी मधेच हवी आहेस.”

“इश्श!”

मी माझे डोळे मिटून घेतले. भावजींनी माझी निकर काढून टाकली. मी साडी कमरेवर करत दोन्ही पाय माझ्या छातीशी भिडवत माझ्या शरीराला भावजींच्या हवाली केले व दीर्घ श्वास घेऊ लागले. आता भावजींनी स्वत:ला अड्जस्ट केले.

“भावजी तेल किंवा जेल घ्या ना.”

“नको आज घर्षणाची मजा काय असते त्याचा तू अनुभव घ्यावास अशी माझी इच्छा आहे.”

“जशी तुमची इच्छा.”

भावजी माझ्यामध्ये प्रवेश करू लागले. माझ्यामध्ये यांचा एक एक इंच प्रवेश मी अनभवू लागले, वाह त्या घर्षणाने वर्णन मी शब्दामध्ये करूच शकत नाही. आज देखील मला त्रास होतं होता पण तो त्रास सहन करायला मी आनंदाने तयार झाले होते.

काही वेळातच हे माझ्या पूर्ण आतमध्ये होते. यावेळी बेडच्या सोबत माझ्या हातामधील बांगड्या व पायातील पैंजणांचा ‘किण किण’ असा तालबद्ध आवाज घुमत होता. आता भावजींच्या आगगाडीने गती पकडली होती आणि माझ्या बोगद्यामध्ये गतीने आत बाहेर करत होती.

भावजींनी घामाने मला पूर्ण भिजवून टाकली होती आणि भावजीचा स्फोट झाला. शेवटचे ३-४ धक्के मारून हे माझ्या अंगावर पडले. काही वेळाने माझी चुळबुळ सुरू झाली आणि भावजींच्या ते लक्षात आले व भावजी बाजूला झाले.

मी उठून साडी नीट करत बाथरूमला जाण्यासाठी निघाले पण स्वत:ला आरशामध्ये एकदा पाहायची इच्छा मला अनावर झाली आणि मी ड्रेसिंग टेबल समोर आले प्रणयनांतरचे माझे हे रूप मी पाहू लागले. खरंच मला माझ्या डोळ्यावर विश्वासच बसत नव्हता.

मी बाथरूमला जाऊन फ्रेश होऊन बाहेर आले. इतक्यात भावजींचा फोन वाजू लागला. भावजी फोनवर बोलू लागले. त्यांच्या बोलण्यावरून मला समजले की ताईला हॉस्पिटल मध्ये ऍडमिट केले आहे.

“आरोही आपल्याला निघावे लागेल.”

“काय झाले भावजी?”

“अनुला हॉस्पिटलमध्ये ऍडमिट केले आहे.”

“मग आपल्याला तिकडे जावे लागेल?”

“हो तू चेंज कर मी आवरतो मग निघूयात आपण.”

“ठीक आहे भावजी.”

भावजींनी डोळ्यांच्या खुणेने मला जवळ बोलावले. मी जवळ गेले आणि भावजींनी मला बाहुपाशात घेत माझ्या ओठांवर त्यांचे ओठ टेकवले व माझे एक चुंबन घेतले. मी त्यांच्या मिठीतून बाहेर पडले आणि बाथरूममध्ये जाऊन कपडे चेंज करू लागले पण मनात कुठेतरी हे कपडे काढूच नयेत असं वाटत होत.

मी चेंज करून बाहेर आलो आणि मी व भावजी ताईकडे जाण्यासाठी निघालो.

भावजींनी त्यांच्या ऑफिसमध्ये फोन करून १ आठवड्याची सुट्टी घेतली. मी व भावजी तयार झालो व कारने ताईकडे जाण्यासाठी निघालो. ४ तासामध्ये आम्ही हॉस्पिटलमध्ये पोहचलो. तिकडे आई बाबा व सर्व जण जमा झाले होते.

ताई व बाळ दोघे पण छान होते. ताई ने एका गुटगुटीत बाळाला जन्म दिला होता. सर्व जण खूपच खूश होते मी तर सर्वात जास्त खूश होतो कारण एकाच वेळी मी मामा व मावशी ही दोन्ही नाती मनामध्ये अनुभवत होतो. बाळाच्या स्पर्शाने माझ्या मनातील स्त्रीला खूपच छान वाटत होते. आळीपाळीने मी, भावजी आई हॉस्पिटलमध्ये ताई व बाळाची काळजी घेत होतो.

मी आणि माझे भावजी भाग : ८

२ दिवस नंतर आम्ही ताईला डिस्चार्ज मिळाला व तिला आम्ही घरी घेऊन आलो. भावजी ताईची खूप काळजी घेत होते. घरातील लोक पण त्या दोघांना प्रायव्हसी देत होतो. ३-४ दिवस ताईचा मूड ठीक नव्हता. तिच्यामध्ये व भावजी मध्ये काय बिनसलं ते घरातील लोकांना समजत नव्हतं. माझ्या सोबत पण ती...

मी आणि माझे भावजी भाग : ६

मी भावजींच्या केसांमधून प्रेमाने हात फिरवत होते. ५ मिनिट भावजी माझ्या अंगावर तसेच पडून होते. आता मला त्यांचा भर सहन होईनासा झाला, शेवटी मी त्यांना म्हणाले, “भावजी उठा ना.” “अगं असू दे ना छान वाटतेय ग.” “अहो पण मला वॉशररूमला जायचे आहे.”.“बरं बाई ठीक आहे.” भावजी...

मी आणि माझे भावजी भाग : ५

आम्ही पुढील शॉपिंग सुरू केली. मी एका बांगड्यांच्या दुकानापाशी आले आणि मी बांगड्या पाहू लागले. इकडे भावजींचा हात माझ्या बेंबी सोबत खेळत होता. “आईss गs.” काय छान वाटत होते! पुढे आम्ही छोटी मोठी खरेदी करत होतो आणि भावजींचे हात आता माझ्या उभारापर्यंत आले होते मिळालेल्या...

मी आणि माझे भावजी भाग : ४

मी माझ्या घरातील कामांना सुरवात केली, मी भावजींसाठी चहा व नाश्ता बनवला. भावजी चहा व नाश्ता करून ऑफिसला निघून गेले. मग मी घरातील सर्व कामे आवरली. दुपारचे जेवण करून थोडा वेळ विश्रांती घावी म्हणून बेडवर पडले. तासभर माझा डोळा लागला मला जाग आल्यावर मी माझा फोन पहिला पाहते...

मी आणि माझे भावजी भाग : ३

सकाळी मला लवकर जाग आली. मी बेडवर उठून बसले आणि मी हात पसरून मस्त एक आळस दिला मी घड्याळामध्ये पाहिले तर सकाळचे ६ वाजले होते. बाहेर पक्षांचा किलबिलाट माझ्या कानावर येत होता. मी उठून बेडरूमची खिडकी उघडली. सकाळचा आल्हादायक गारवा जाणवत होता. रात्री भावजी कधी येऊन माझ्या...

मी आणि माझे भावजी भाग : २

माझ्या छातीमध्ये धस्स झाले होते. मी रेड हॅन्ड लेडीज ड्रेसिंगमध्ये पकडलो गेलो होतो. मी उठून उभा राहिलो. आता पुढे काय होणार याचा विचार करून माझा जीव टांगणीला लागला होता. माझा घसा सुकला होता. माझे अंग अनामिक भीतीने थरथर कापत होते. आता भावजी काय बोलतील किंवा काय करतील...

मी आणि माझे भावजी

माझं नाव अरुण. गेली ४ वर्षे मी गुपचूप घरी कोणी नसताना संधी मिळेल त्या वेळी आई व ताईचे कपडे वापरून ड्रेसिंग करतोय. मी एक पार्टटाइम क्रॉसड्रेसेर आहे. माझं वय आता १८ वर्षे आहे. माझी सडपातळ शरीरयष्टी, रंगाने गोरा आहे. माझी उंची ५' ८" व वजन ५५ किलो आहे. या ४ वर्षांमध्ये...

error: नका ना दाजी असं छळू!!