मॉम्स मॅजिक | भाग ५

पल्लवी तिची जीभ प्रणवच्या लंडावर फिरवू लागली आणि तो चाटून साफ करू लागली. त्याचा लंड चाटून पूर्णपणे स्वच्छ केल्यावर तिने त्याचा सुपाडा पुन्हा एकदा ओठात घेऊन चोखला आणि मग त्यावर ओठ दाबून एक जोरदार चुंबन घेतले.

“मम्मीऽऽऽ आह्हऽऽऽ मम्मीऽऽ आह्हऽऽऽ” प्रणव अजूनही सित्कारत होता.

पल्लवीने तिच्या ओठांवर जीभ फिरवली आणि तिच्या ओठांना लागलेले वीर्य चाटून घेतले. मग तिने तिचे केस मुठीत धरलेल्या प्रणवच्या हातावर तिचे हात ठेवले.

प्रणवला आता कळून चुकले की, उत्साहात तो आपल्या आईचे केस मुठीत पकडून ओढत होता.

“सॉरी मम्मी, मला माहीत नव्हते.”

प्रणवने आईच्या केसातून हात काढून तिची माफी मागितली. त्याचा लंड आता नरम होऊ लागला होता.

“जाऊ दे, बेटा.” पल्लवी तिच्या गुडघ्यावरून उठून उभी राहत म्हणाली, “मला वाटते आहे की, तुझी नुन्नी आता दुखत नसेल”.

“हो, मम्मी, मला आता त्रास होत नाहिये.” प्रणव चाचपडत म्हणाला.

“छान. आता आरामात खाली ये, बेटा. मी नाश्ता गरम करते. आता पुन्हा तुझी नुन्नी पॅन्टच्या चैनेत अडकवू नकोस.”

प्रणवला काय उत्तर द्यावे, हे कळत नव्हते. त्याला वाटले की, त्याची आई त्याची थट्टा करत आहे. पण आईच्या थरथरत्या आवाजात दडलेली वासना त्याला दिसत नव्हती.

त्याला याची जाणीव नव्हती की, तो त्याच्या आईचा आवाज नसून वासनेने जळणाऱ्या स्त्रीचा आवाज आहे, जी आपली वासना शमवण्यासाठी कुठल्याही ठरला जाऊ शकते.

“आणि अजून एक गोष्ट.” पल्लवी त्याच्या बेडरूमच्या दाराजवळ गेल्यावर मागे वळली. “तुझ्या नुन्नीला आता ‘नुन्नी’ म्हणणे बंद कर. ती आता काही ‘नुन्नी’ नाही. ती पूर्णपणे ‘लंड’ झाली आहे.” असे म्हणत ती निघून गेली.


काही वेळाने प्रणव डायनिंग रूममध्ये आला आणि दोघांनी शांतपणे नाश्ता करायला सुरुवात केली. सर्व काही मूकपणे चालले होते. घडलेल्या प्रकाराबद्दल कोणीच काही बोलत नव्हते.

प्रणवला त्याच्या आईकडे पाहण्याची हिंमतही होत नव्हती. एकीकडे, त्याला त्याच्या अंगात आनंदाच्या लहरी प्रवाहीत होताना जाणवत होत्या तर दुसरीकडे, त्याला त्याची आई अचानक अशी का वागत आहे, हे कळत नव्हते.

इकडे पल्लवी या क्षणी फक्त एकाच गोष्टीचा विचार करत होती. तिला तिच्या पुच्चीत वाढणारी उत्तेजना लवकरात लवकर शांत करायची होती.

प्रणवची संकटातून सुटका झाली होती. त्याच्या आईच्या तोंडात त्याचा लंड गाळून तो तृप्त झाला होता, पण त्याला तृप्त करताना त्याची बिचारी आई इतकी गरम झाली होती की, आता तिला तिच्या पुच्चीची आग सहन होत नव्हती.

तिच्या पुच्चीतून मांडीच्या तळापर्यंत कामरस वाहत होता. डायनिंग टेबलवर बसून ती आपले पाय एकमेकांत घासत होती. पण तिची उत्तेजना कमी होण्याऐवजी अजूनच वाढत होती.

तिला वाटत होते की, प्रणवने नाश्ता करून झाल्यावर लवकरात लवकर त्याच्या बेडरूममध्ये जावे, म्हणजे ती गेल्या आठवड्यापासून जशी स्वतःला शांत करत होती तशीच ती आता स्वतःला शांत करू शकेल.

तिच्या पुच्चीतून वाहणाऱ्या कामरसाचा आता तिला चांगलाच वास येत होता. तो सुगंध प्रणवपर्यंत पोचतोय की काय? असा तिला प्रश्न पडत होता.

“त्याला अजून माहीत नाही की, त्याची आई सध्या इतकी उत्तेजित आहे की, जर त्याने तिला चोदण्याचा प्रयत्न केला तर ती आनंदाने त्याच्याकडून चोदून घेईल. पण तो मला खरंच चोदेल का? त्याला त्याचा लंड त्याच्या सख्या आईच्या पुच्चीत घालायला आवडेल का?” पल्लवी मनात म्हणाली.


नाश्ता आटोपून प्रणव सरळ त्याच्या बेडरूममध्ये गेला. तो तिला काहीही बोलला नाही. तो जाताच पल्लवी उठली. सिंकमध्ये भांडी टाकून ती तिच्या बेडरूममध्ये गेली.

बेडरूममध्ये शिरताच तिने तिचे कपडे काढून बाथरूममध्ये प्रवेश केला. थंड पाण्याचा शॉवर तिच्या आता शरीराला थंडावा देण्याऐवजी तिची कामाग्नी भडकावत होता.

ती भिंतीला टेकली आणि एका हाताने तिच्या ताठ झालेल्या स्तनाग्रांना आणि दुसऱ्या हाताने तिच्या पुच्चीला घासायला लागली. ती तिच्या पुच्चीत दोन बोटं घालून आत बाहेर करू लागली.

“आह्हऽऽऽ आह्हऽऽ उम्म्मऽऽ” तिच्या तोंडातून उसासे बाहेर पडू लागले.

तिने बोटांचा वेग वाढवला आणि थोड्याच वेळात तिचे शरीर आखडू लागले. ती थरथरू लागली. पल्लवीला आश्चर्य वाटले की, आयुष्यात पहिल्यांदाच ती इतक्या लवकर झडली होती.

तिच्या नवऱ्याला तिला शांत करायला पंधरा ते वीस मिनिटे लागायची. पण या वेळी दोन मिनिटांत झडली होती. कदाचित आज ती खूप तापली होती किंवा तिचे शरीर तिच्या नवऱ्यापेक्षा तिच्या मुलाला जास्त प्रतिसाद देत असेल किंवा त्यांच्या नात्यातील शालीनता त्यांच्या अनैतिक कृत्यात अनामिक उत्साह वाढवत असेल. कारण काहीही असले तरी, आजपर्यंत पल्लवी कधीच एवढी उत्तेजित झाली नव्हती आणि इतक्या लवकर झडली नव्हती.

आंघोळ केल्यावर तिच्या केसांना टॉवेलमध्ये गुंडाळत ती तिच्या बेडवर आली आणि काही वेळ बेडवर शांत पडून राहिली. आता तिच्या मनातील कामाग्नी शांत झाली होती. ती वासनेच्या कल्पना विश्वातून बाहेर पडून विचार करू लागली.

तिने का असे केले? खरंच त्याची गरज होती? आता या सगळ्याचा परिणाम काय होईल? अशा अनेक प्रश्नांनी आता तिला घेरले होते.

क्षणभर तिला वाटले की, जणू तिने कल्पना केली होती आणि तिच्या मुलाच्या बेडरूममध्ये जे घडले, ते खरोखरच घडले नव्हते. पण असे नव्हते, तिला माहीत होते की, ती तिची कल्पना नव्हती. तिच्या ओठांमध्ये तिच्या मुलाच्या लंडाचा स्पर्श तिला अजूनही जाणवत होता. त्याच्या लंडातून बाहेर पडलेल्या वीर्याची चव तिला तिच्या ओठांवर आणि जि‍भेवर जाणवत होती.

तिच्या डोक्याच्या दोन्ही बाजूला अजूनही हलकेसे दुखत होते. तिचा मुलगा तिच्या तोंडाला चोदताना तिचे केस त्याच्या मुठीने ओढत होता.


(क्रमशः)

मॉम्स मॅजिक

आज सकाळपासूनच पल्लवीचा मूड खराब होता. घरातील कोणत्याही कामात तिचे मन लागत नव्हते. तिला थोडी डोकेदुखीही होती. कदाचित रात्री झोप न आल्याने असेल. "काय फालतू दिवस आहे." ती स्वतःशीच पुटपुटली. संपूर्ण घरात नीरव शांतता पसरली होती. घरातल्या प्रत्येक गोष्टीत निस्तेजपणा दिसत...

मॉम्स मॅजिक | भाग २

घाईघाईत तो आपला लंड परत पॅन्टमध्ये घालायला विसरला. धावताना तो धक्का लागल्याने आणखी बाहेर आला आणि त्याच वेळी त्याने जोरात चैन वर खेचली. पुढच्याच क्षणी त्याचे पाय गोठले गेले आणि त्याच्या तोंडातून दीर्घ किंकाळी बाहेर पडली. असह्य वेदनेने तो ओरडू लागला. त्याच्या लंडाची मऊ...

मॉम्स मॅजिक | भाग ३

पल्लवी पुन्हा तिच्या गुडघ्यावर खाली बसली. तिने हळुवारपणे त्याचा लंड आपल्या हातात धरला. या वेळी प्रणवने तिला हात लावू दिला कारण त्याचा लंड आता चैनेमधून मोकळा झाला होता. पल्लवीने त्याच्या लंडाच्या खालील बाजूची त्वचा बघितली, तर त्यावर चैनेच्या दातांच्या चाव्याच्या खुणा...

मॉम्स मॅजिक | भाग ४

पल्लवीचे ओठ सुपाड्यापर्यंत पोहोचताच तिचे ओले ओठ त्याच्या सुपाड्याच्या बाहेरच्या कडेला स्पर्श करू लागले. पल्लवीच्या मनात कुठेतरी एक आवाज गुंजला की, ती काही चुकीचे तर नाही करत ना? पण पुढच्याच क्षणी तिने स्वतःला उत्तर दिले, "तो माझा मुलगा आहे. त्याची काळजी घेणे, हे माझे...

मॉम्स मॅजिक | भाग ६

अरे देवा! आता काय होणार मी आपल्या मुलाचा सामना कसा करणार तो आता माझ्याबद्दल काय विचार करत असेल पल्लवी स्वतःला उत्तर देत म्हणाली, नाही, त्याला माहीत होते की, तू त्याच्या लंडाच्या वेदनांचे निदान करत आहे. नाही, पल्लवी, तुझ्या मुलाचा जाड लंड पाहून तू खरंच वाहून गेलीस, तू...

मॉम्स मॅजिक | भाग ७

दुपारचे दोन वाजले होते. प्रणवला जेवण द्यायचे होते. तिला स्वतःलाही भूक लागली होती. पल्लवी दीर्घ उसासा सोडून बेडवरून उठली आणि ड्रेसिंग टेबलवरील आरशासमोर बसली. तिने केसांतून टॉवेल काढला. ती आता आरशासमोर पूर्णपणे नग्न बसली होती आणि तिचे केस तिच्या पाठीवर रुळत होते. पल्लवी...

मॉम्स मॅजिक | भाग ८

सकाळी नाश्ता केल्यावर प्रणवने त्याचा वेळ अभ्यास करण्यात घालवला. आज त्याच्या आईने त्याला इतकी मजा दिली होती की, तिला खुश करण्यासाठी शक्य ते सर्व प्रयत्न करायचे त्याने ठरवले होते. प्रणव आता लहान नव्हता. इंटरनेटच्या युगात तो वाढत होता. म्हणूनच स्त्री-पुरूषातील नाते आणि...

मॉम्स मॅजिक | भाग ९

"बेटा, मी तुझ्यासाठी ऑम्लेट सँडविच बनवत आहे, तुला आणखी काही खायचे आहे का?" पल्लवी तिच्या मुलाकडे बघत म्हणाली. पल्लवी आणि प्रणव दोघेच घरी असल्याने तिला स्वयंपाकाची फारशी काळजी नव्हती. सकाळी नाश्ता केल्यावर तिला दुपारी कंटाळा यायचा म्हणून काहीतरी झटपट बनेल, असे जेवण ती...

मॉम्स मॅजिक | भाग १०

पल्लवी पुन्हा खुर्चीवर बसली आणि जेवण करू लागली. प्रणवचे लक्ष कधी चेहऱ्याकडे तर कधी तिच्या छातीकडे जायचे. प्रत्येक क्षणाला त्याच्या आईचे सौंदर्य वाढत आहे, असे त्याला वाटत होते. तिच्या श्वासोच्छवासात, बोलण्यात आणि प्रत्येक हालचालीत त्याला वेगळीच कामुकता जाणवत होती. आज...

मॉम्स मॅजिक | भाग ११

पल्लवीला अचानक तिचा मुलगा असा का वागतोय, ते कळले होते. त्याला काय म्हणायचे आहे, ते तिला समजले होते. तरीही तिला तिच्या सर्व शंका दूर करायच्या होत्या. “तुला खात्री आहे का एवढंच घडले?” पल्लवी म्हणाली. “हो मम्मी, सकाळी काय घडले, ते मला चांगलेच माहीत आहे.” प्रणव क्षणभर...

मॉम्स मॅजिक | भाग १२

पल्लवी आता तिचे तारूण्य तिच्या मुलावर लुटवणार होती. ती त्याला दररोज अशा स्वर्गीय सुखाची अनुभूती देणार होती, जे या जगात कोणतीही स्त्री त्याला देऊ शकणार नव्हती आणि तिला खात्री होती की, तिचा मुलगा सुद्धा तिच्या सर्व इच्छा पूर्ण करणार होता, ज्यापासून ती इतक्या काळ वंचित...

मॉम्स मॅजिक | भाग १३

वी पुढे पाऊल टाकण्याचा निर्णय घेतला. ती प्रणवच्या पोटावरील हात हळूहळू खाली नेऊ लागली. प्रणवच्या हृदयाचे ठोके वाढू लागले. काही क्षणात पल्लवीचा हात प्रणवच्या लंडाच्या सुपाड्यापर्यंत पोहोचला. त्याला क्षणभर वाटले की, ती तिचा हात पुन्हा मागे घेईल. पण तिच्या हाताचा त्याच्या...

मॉम्स मॅजिक | भाग १४

पल्लवीच्या पुच्चीतून किती कामरस निघाला असेल, याची कल्पना तिला तिच्या मुलाच्या बोटांवरून येत होती, जे त्याने फक्त तिच्या पायजाम्याच्या इलास्टीकमध्ये घातले होते. तिची पुच्ची ओथंबून वाहत होती आणि पायजाम्यात तीव्र स्खलन झाल्याने तिच्या ओटी पोटापर्यंतचा भाग तिच्या कामरसाने...

मॉम्स मॅजिक | भाग १५

पल्लवी मागे वळून प्रणवकडे बघू लागली. आता आई आणि मुलगा समोरासमोर होते. ती खाली वाकलेली असल्याने तिच्या कुर्तीतून तिच्या गळ्यातील मंगळसूत्र आणि गुबगुबीत स्तन खाली लोंबकळताना दिसत होते. पल्लवी त्याच्या अगदी जवळ होती, तिचे तोंड त्याच्या लंडापासून फूटभर अंतरावर होते....

मॉम्स मॅजिक | भाग १६

आता पल्लवी कल्पना करू लागली की, ती बेडवर लेटली आहे आणि प्रणव तिचे दोन्ही पाय वर करून तिच्यावर स्वार झाला आहे. तो त्याचा लंड अगदी खोलवर तिच्या पुच्चीत रेटत आहे. तो त्याचा लंड इतका आतपर्यंत घालत आहे की, तितक्या आतपर्यंत त्याचे वडील कधीच घालू शकले नाही. "बेटाऽऽ आह्हऽऽ...

मॉम्स मॅजिक | भाग १७

पल्लवीचे नितळ पोट उघडे होते आणि त्याखाली तिने प्रणवची अंडरवेअर घातलेली होती. ती अंडरवेअर तिला फिट बसली होती आणि तिचे मांसल अंग त्यातून उठून दिसत होते. आईच्या गोऱ्यापान मांड्या आणि पाय उघडे होते. तिचे वॅक्स केलेले पाय चमकत होते. तिने शर्टच्या बाह्या कोपरापर्यंत दुमडून...

मॉम्स मॅजिक | भाग १८

"तू म्हणाला होतास की, मला घरकामात मदत करशील. पण जेव्हा पहा तेव्हा तू तुझा उभा करून मला टोचतोस!" पल्लवी खोट्या रागाने प्रणवला म्हणाली. "सॉरी मम्मी." प्रणव हळू आवाजात म्हणाला. आईने अचानक पवित्रा बदलल्याने प्रणव चकित झाला. “चल इकडे ये आणि सलादसाठी ही काकडी काप. भाजी तयार...

मॉम्स मॅजिक | भाग १९

“अरे बापरे! डॅडींकडे माझी तक्रार करणार?" पल्लवी मुलाकडे पाहत म्हणाली, "त्यांना येऊ दे, मग मी पण तक्रार करेन की, तू मला कसा त्रास देतोस. मला कुठे कुठे काय काय टोचतोस आणि तुझी अंडरवेअर ओली करून मला धुवायला देतोस. मी सुद्धा त्यांना सर्व काही सांगेन." "तूच म्हणाला होतास...

मॉम्स मॅजिक | भाग २०

प्रणवने पटकन तिच्या तोंडातून बोट बाहेर काढले आणि हात झटकू लागला. पल्लवी त्याला पाहून हसू लागली. तिला हसताना पाहून प्रणवने त्याचे ओठ आईच्या ओठांवर टेकवले आणि तिचे ओठ चोखू लागला. "उम्म्मऽऽऽ उम्म्मम्मऽऽऽ" दोघेही उत्कटतेने चुंबन घेऊ लागले. एका दीर्घ चुंबनानंतर जेव्हा...

मॉम्स मॅजिक | भाग २१

पल्लवी आता न राहवून मुलाला प्रतिसाद देऊ लागली. तिने त्याला घट्ट मिठी मारली. प्रणवने तिला आणखी जवळ ओढले तर तिने पण उडी मारून त्याच्या कंबरेभोवती पायाने मिठी मारली. प्रणवने तिला उचलून घेतले होते आणि तिला उत्कटपणे चुंबत होता. काही वेळ असेच चुंबन घेतल्यावर प्रणवने तिला...

मॉम्स मॅजिक | भाग २२

"अरे, एवढी कसली घाई आरामात संपवले असते." पल्लवी मुलाला चिडवत म्हणाली. "अजून कुठे संपले?" प्रणवने त्याचा चेहरा आईच्या चेहऱ्याजवळ आणला आणि तिला काही कळायच्या आधीच तिच्या ओठांना लागलेले दूध त्याच्या जिभेने चाटले. मग त्याने त्याचा चेहरा मागे केला आणि त्याच्या हातातील...

मॉम्स मॅजिक | भाग २३

"नाही, मम्मी! म्हणजे मला दिसली म्हणून! सॉरी, मम्मी!" प्रणव चाचरत म्हणाला. "बेटा, तुला घाबरण्याचे काहीही कारण नाही, मला सगळं सांग." पल्लवी पुन्हा मुलाच्या कानात कुजबुजली. "मम्मी, तू काम करताना व्यस्त होतीस ना, तेव्हा कुर्ती थोडी बाजूला झाली होती आणि मला तुझ्या...

error: नका ना दाजी असं छळू!!