मॉम्स मॅजिक | भाग ८

सकाळी नाश्ता केल्यावर प्रणवने त्याचा वेळ अभ्यास करण्यात घालवला. आज त्याच्या आईने त्याला इतकी मजा दिली होती की, तिला खुश करण्यासाठी शक्य ते सर्व प्रयत्न करायचे त्याने ठरवले होते.

प्रणव आता लहान नव्हता. इंटरनेटच्या युगात तो वाढत होता. म्हणूनच स्त्री-पुरूषातील नाते आणि त्या नात्यातून मिळणारा अतिशयोक्तीपूर्ण आनंद याबद्दल त्याला चांगलेच ठाऊक होते. त्याच्या लॅपटॉपवर त्याने शेकडो ब्लू फिल्म पाहल्या होत्या. पण प्रत्यक्षात त्याला काहीच अनुभव नव्हता.

आजच्या आधी त्याने कधीच त्याच्या आईला चुकीच्या नजरेने पाहिले नव्हते, ना कधी तिच्याकडे लक्ष दिले होते. म्हणूनच त्याचा विश्वास बसत नव्हता की, त्याची आई त्याचा लंड मजेसाठी चोखत होती की, ती खरंच त्याच्या वेदना कमी करत होती.

तो अजूनही त्याच संभ्रमात होता. त्याच्या आईने उत्साहात त्याचा लंड चोखला होता की, तिच्या मुलाला वेदनेने तळमळताना पाहून नकळत ती त्याचा लंड चोखत होती, हे त्याला कळत नव्हते. पण कारण काहीही असले तरी, त्याने या पूर्वी कधीच अशी मजा अनुभवली नव्हती.

मग त्याला त्याच्या आईचे वाक्य आठवले, जे ती जाताना बोलली होती, ‘तुझ्या नुन्नीला आता ‘नुन्नी’ म्हणणे बंद कर. ती आता काही ‘नुन्नी’ नाही. ती पूर्णपणे ‘लंड’ झाली आहे.’

आईचे बोलणे आठवल्यावर त्याने त्याचा लंड हातात घेतला आणि त्याला पहिल्यांदाच जाणवले की त्याच्या लंडाला कोणी ‘नुन्नी’ म्हणावे इतका लहान तो मुळीच नव्हता.

सकाळचा पूर्ण प्रसंग त्याच्या डोळ्यांसमोर आला आणि त्याचा लंड उड्या मारू लागला. अभ्यास संपल्यावर त्याने बेडवर पडून झोपण्याचा प्रयत्न केला, पण झोप त्याच्या डोळ्यांपासून लाखो मैल दूर गेली होती.

त्याने डोळे मिटल्यावर त्याला त्याची आई दिसू लागली. ती दूर उभी राहून तिच्या अंगावरील कपडे एक एक करून काढत होती आणि त्याला हाक मारत होती. पण जसजसा प्रणव तिच्या जवळ जात होती, तसतशी ती त्याच्यापासून दूर होत होती.

बराच वेळ पडून राहल्यावर कधी तरी त्याला झोप लागली. झोपेतून उठल्यावर तो आंघोळीसाठी गेला.

अंघोळ करून आल्यावर त्याला खूप भूक लागली होती. किचनमधून येणाऱ्या भांड्यांच्या आवाजावरून त्याला कळले की, आई किचनमध्ये स्वयंपाक करत आहे. पण आता खाली जायला तो घाबरत होता.

काही वेळाने जणू परमेश्वरानेच त्याची हाक ऐकली. घराची बेल वाजली. थोड्या वेळाने आईने दरवाजा उघडला आणि त्याला मोठ्या आवाजात हाक मारली.

कोणीतरी त्याला भेटायला आले होते. या वेळी कोण असू शकते? त्याला कळत नव्हते. पण तो कोणीही असो, आता त्याला निमित्त काढून खाली जाता येत होते.

खाली गेल्यावर त्याने दुरून पाहिले की, त्याचा मित्र सुशांत दारात उभा होता.

“अरे विसरलो, आज आमची क्रिकेट मॅच होती.” प्रणव म्हणाला.

सुशांत त्याच्या आईशी बोलण्यात व्यस्त होता. त्याने प्रणवकडे ढुंकूनही पाहिले नाही. प्रणव जवळ आल्यावर तो म्हणाला, “काय यार प्रणव, किती वाट बघितली तुझी, तू आला का नाहीस?”

“मला बरं वाटत नाहिये, डोकं दुखत आहे. माझा मूड पण नाहिये, तुम्ही खेळा.”

“अरे यार, तुझ्याशिवाय कसं चालेल? तू चल.”

“मी येऊ शकत नाही. मी तुला आत्ताच सांगितले की, मला तीव्र डोकेदुखी आहे.”

प्रणवची नजर त्याच्या मित्राच्या डोळ्यांकडे होती आणि रागाने त्याचा चेहरा लाल होत होता.

“प्लीज यार, चल ना, तू प्रॉमिस केले होते!”

सुशांत त्याच्या आईच्या छातीकडे टक लावून पाहत आहे, हे त्याला सहन होत नव्हते.

“मी तुला एकदा सांगितले की, मी येणार नाही!” प्रणव रागाच्या भरात म्हणाला.

प्रणवचा कणखर आवाज ऐकताच पल्लवीचे त्याच्याकडे लक्ष गेले. सुशांत तिच्या छातीकडे टक लावून पाहतोय, हे तिला माहीत होते. जेव्हा तिची नजर प्रणवकडे गेली तेव्हा त्याच्या डोळ्यातील ईर्षा पाहून तिला हे प्रकरण समजायला वेळ लागला नाही.

तिच्या मुलाला असे ईर्षेने जळताना पाहून तिला मजा वाटली पण त्याचा रागाने लाल झालेला चेहरा पाहून ती वळून स्वयंपाकघरात गेली. जाताना तिच्या चेहऱ्यावर स्मित हास्य उमटले होते.

“अरे, एवढा का चिडतोस? यायचं नसेल तर नको येऊस. मी तुला मित्र मानतो म्हणून बोलवायला आलो, मला काय माहीत तू इतका चिडशील.”

“मी वारंवार सांगूनही तुला कळत नसेल तर मी तुला स्पष्टपणे सांगतो की, मी खेळायला येणार नाही. आता मी फक्त माझ्या लॅपटॉपवर गेम खेळण्यात माझ्या सुट्ट्या घालवणार आहे, त्यामुळे मला बोलवायला येण्याची गरज नाही. आता सुट्टीनंतर सरळ कॉलेजमध्ये भेटू.”

सुशांतचा प्रणवच्या बोलण्यावर विश्वास बसत नव्हता, पण जेव्हा प्रणवने पुढे जाऊन दरवाजा उघडला आणि त्याच्याकडे अधिक अर्थपूर्ण नजरेने पाहिले, तेव्हा त्याला समजले की, त्याची आणि प्रणवची मैत्री संपली आहे.


तो घराबाहेर पडल्यावर प्रणव दार बंद करून किचनमध्ये गेला. इकडे, हसून हसून त्याच्या आईच्या पोटात दुखू लागले. प्रणवच्या पावलांचा आवाज ऐकताच तिने दुसरीकडे तोंड वळवले.

तिचा मुलगा इतका हेवा करू शकतो, यावर तिचा विश्वास बसत नव्हता. त्याने तिला हसताना बघू नये म्हणून ती स्वतःवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न करत होती.

पाण्याचा ग्लास घेऊन प्रणव पाणी पिऊ लागला. पल्लवीने हसू आवरून त्याच्याकडे बघितले. त्याच्या चेहऱ्यावरील राग आता शांत झाला होता. तिला प्रणवचा चेहरा इतका गोड वाटला की, तिला पुढे जाऊन त्याचे चुंबन घ्यावेसे वाटले.

प्रणवच्या मित्राच्या आगमनाने एक फायदा नक्की झाला होता. इतका वेळ घरात पसरलेले शोक वातावरण आता नष्ट झाले होते. सकाळी जे काही घडले होते, त्यामुळे त्यांचे लक्ष दुसरीकडे वळले होते. आता पल्लवी आणि प्रणव दोघेही पूर्वीसारखे वागत होते.


(क्रमशः)

मॉम्स मॅजिक

आज सकाळपासूनच पल्लवीचा मूड खराब होता. घरातील कोणत्याही कामात तिचे मन लागत नव्हते. तिला थोडी डोकेदुखीही होती. कदाचित रात्री झोप न आल्याने असेल. "काय फालतू दिवस आहे." ती स्वतःशीच पुटपुटली. संपूर्ण घरात नीरव शांतता पसरली होती. घरातल्या प्रत्येक गोष्टीत निस्तेजपणा दिसत...

मॉम्स मॅजिक | भाग २

घाईघाईत तो आपला लंड परत पॅन्टमध्ये घालायला विसरला. धावताना तो धक्का लागल्याने आणखी बाहेर आला आणि त्याच वेळी त्याने जोरात चैन वर खेचली. पुढच्याच क्षणी त्याचे पाय गोठले गेले आणि त्याच्या तोंडातून दीर्घ किंकाळी बाहेर पडली. असह्य वेदनेने तो ओरडू लागला. त्याच्या लंडाची मऊ...

मॉम्स मॅजिक | भाग ३

पल्लवी पुन्हा तिच्या गुडघ्यावर खाली बसली. तिने हळुवारपणे त्याचा लंड आपल्या हातात धरला. या वेळी प्रणवने तिला हात लावू दिला कारण त्याचा लंड आता चैनेमधून मोकळा झाला होता. पल्लवीने त्याच्या लंडाच्या खालील बाजूची त्वचा बघितली, तर त्यावर चैनेच्या दातांच्या चाव्याच्या खुणा...

मॉम्स मॅजिक | भाग ४

पल्लवीचे ओठ सुपाड्यापर्यंत पोहोचताच तिचे ओले ओठ त्याच्या सुपाड्याच्या बाहेरच्या कडेला स्पर्श करू लागले. पल्लवीच्या मनात कुठेतरी एक आवाज गुंजला की, ती काही चुकीचे तर नाही करत ना? पण पुढच्याच क्षणी तिने स्वतःला उत्तर दिले, "तो माझा मुलगा आहे. त्याची काळजी घेणे, हे माझे...

मॉम्स मॅजिक | भाग ६

अरे देवा! आता काय होणार मी आपल्या मुलाचा सामना कसा करणार तो आता माझ्याबद्दल काय विचार करत असेल पल्लवी स्वतःला उत्तर देत म्हणाली, नाही, त्याला माहीत होते की, तू त्याच्या लंडाच्या वेदनांचे निदान करत आहे. नाही, पल्लवी, तुझ्या मुलाचा जाड लंड पाहून तू खरंच वाहून गेलीस, तू...

मॉम्स मॅजिक | भाग ५

पल्लवी तिची जीभ प्रणवच्या लंडावर फिरवू लागली आणि तो चाटून साफ करू लागली. त्याचा लंड चाटून पूर्णपणे स्वच्छ केल्यावर तिने त्याचा सुपाडा पुन्हा एकदा ओठात घेऊन चोखला आणि मग त्यावर ओठ दाबून एक जोरदार चुंबन घेतले. "मम्मीऽऽऽ आह्हऽऽऽ मम्मीऽऽ आह्हऽऽऽ" प्रणव अजूनही सित्कारत...

मॉम्स मॅजिक | भाग ७

दुपारचे दोन वाजले होते. प्रणवला जेवण द्यायचे होते. तिला स्वतःलाही भूक लागली होती. पल्लवी दीर्घ उसासा सोडून बेडवरून उठली आणि ड्रेसिंग टेबलवरील आरशासमोर बसली. तिने केसांतून टॉवेल काढला. ती आता आरशासमोर पूर्णपणे नग्न बसली होती आणि तिचे केस तिच्या पाठीवर रुळत होते. पल्लवी...

मॉम्स मॅजिक | भाग ९

"बेटा, मी तुझ्यासाठी ऑम्लेट सँडविच बनवत आहे, तुला आणखी काही खायचे आहे का?" पल्लवी तिच्या मुलाकडे बघत म्हणाली. पल्लवी आणि प्रणव दोघेच घरी असल्याने तिला स्वयंपाकाची फारशी काळजी नव्हती. सकाळी नाश्ता केल्यावर तिला दुपारी कंटाळा यायचा म्हणून काहीतरी झटपट बनेल, असे जेवण ती...

मॉम्स मॅजिक | भाग १०

पल्लवी पुन्हा खुर्चीवर बसली आणि जेवण करू लागली. प्रणवचे लक्ष कधी चेहऱ्याकडे तर कधी तिच्या छातीकडे जायचे. प्रत्येक क्षणाला त्याच्या आईचे सौंदर्य वाढत आहे, असे त्याला वाटत होते. तिच्या श्वासोच्छवासात, बोलण्यात आणि प्रत्येक हालचालीत त्याला वेगळीच कामुकता जाणवत होती. आज...

मॉम्स मॅजिक | भाग ११

पल्लवीला अचानक तिचा मुलगा असा का वागतोय, ते कळले होते. त्याला काय म्हणायचे आहे, ते तिला समजले होते. तरीही तिला तिच्या सर्व शंका दूर करायच्या होत्या. “तुला खात्री आहे का एवढंच घडले?” पल्लवी म्हणाली. “हो मम्मी, सकाळी काय घडले, ते मला चांगलेच माहीत आहे.” प्रणव क्षणभर...

मॉम्स मॅजिक | भाग १२

पल्लवी आता तिचे तारूण्य तिच्या मुलावर लुटवणार होती. ती त्याला दररोज अशा स्वर्गीय सुखाची अनुभूती देणार होती, जे या जगात कोणतीही स्त्री त्याला देऊ शकणार नव्हती आणि तिला खात्री होती की, तिचा मुलगा सुद्धा तिच्या सर्व इच्छा पूर्ण करणार होता, ज्यापासून ती इतक्या काळ वंचित...

मॉम्स मॅजिक | भाग १३

वी पुढे पाऊल टाकण्याचा निर्णय घेतला. ती प्रणवच्या पोटावरील हात हळूहळू खाली नेऊ लागली. प्रणवच्या हृदयाचे ठोके वाढू लागले. काही क्षणात पल्लवीचा हात प्रणवच्या लंडाच्या सुपाड्यापर्यंत पोहोचला. त्याला क्षणभर वाटले की, ती तिचा हात पुन्हा मागे घेईल. पण तिच्या हाताचा त्याच्या...

मॉम्स मॅजिक | भाग १४

पल्लवीच्या पुच्चीतून किती कामरस निघाला असेल, याची कल्पना तिला तिच्या मुलाच्या बोटांवरून येत होती, जे त्याने फक्त तिच्या पायजाम्याच्या इलास्टीकमध्ये घातले होते. तिची पुच्ची ओथंबून वाहत होती आणि पायजाम्यात तीव्र स्खलन झाल्याने तिच्या ओटी पोटापर्यंतचा भाग तिच्या कामरसाने...

मॉम्स मॅजिक | भाग १५

पल्लवी मागे वळून प्रणवकडे बघू लागली. आता आई आणि मुलगा समोरासमोर होते. ती खाली वाकलेली असल्याने तिच्या कुर्तीतून तिच्या गळ्यातील मंगळसूत्र आणि गुबगुबीत स्तन खाली लोंबकळताना दिसत होते. पल्लवी त्याच्या अगदी जवळ होती, तिचे तोंड त्याच्या लंडापासून फूटभर अंतरावर होते....

मॉम्स मॅजिक | भाग १६

आता पल्लवी कल्पना करू लागली की, ती बेडवर लेटली आहे आणि प्रणव तिचे दोन्ही पाय वर करून तिच्यावर स्वार झाला आहे. तो त्याचा लंड अगदी खोलवर तिच्या पुच्चीत रेटत आहे. तो त्याचा लंड इतका आतपर्यंत घालत आहे की, तितक्या आतपर्यंत त्याचे वडील कधीच घालू शकले नाही. "बेटाऽऽ आह्हऽऽ...

मॉम्स मॅजिक | भाग १७

पल्लवीचे नितळ पोट उघडे होते आणि त्याखाली तिने प्रणवची अंडरवेअर घातलेली होती. ती अंडरवेअर तिला फिट बसली होती आणि तिचे मांसल अंग त्यातून उठून दिसत होते. आईच्या गोऱ्यापान मांड्या आणि पाय उघडे होते. तिचे वॅक्स केलेले पाय चमकत होते. तिने शर्टच्या बाह्या कोपरापर्यंत दुमडून...

मॉम्स मॅजिक | भाग १८

"तू म्हणाला होतास की, मला घरकामात मदत करशील. पण जेव्हा पहा तेव्हा तू तुझा उभा करून मला टोचतोस!" पल्लवी खोट्या रागाने प्रणवला म्हणाली. "सॉरी मम्मी." प्रणव हळू आवाजात म्हणाला. आईने अचानक पवित्रा बदलल्याने प्रणव चकित झाला. “चल इकडे ये आणि सलादसाठी ही काकडी काप. भाजी तयार...

मॉम्स मॅजिक | भाग १९

“अरे बापरे! डॅडींकडे माझी तक्रार करणार?" पल्लवी मुलाकडे पाहत म्हणाली, "त्यांना येऊ दे, मग मी पण तक्रार करेन की, तू मला कसा त्रास देतोस. मला कुठे कुठे काय काय टोचतोस आणि तुझी अंडरवेअर ओली करून मला धुवायला देतोस. मी सुद्धा त्यांना सर्व काही सांगेन." "तूच म्हणाला होतास...

मॉम्स मॅजिक | भाग २०

प्रणवने पटकन तिच्या तोंडातून बोट बाहेर काढले आणि हात झटकू लागला. पल्लवी त्याला पाहून हसू लागली. तिला हसताना पाहून प्रणवने त्याचे ओठ आईच्या ओठांवर टेकवले आणि तिचे ओठ चोखू लागला. "उम्म्मऽऽऽ उम्म्मम्मऽऽऽ" दोघेही उत्कटतेने चुंबन घेऊ लागले. एका दीर्घ चुंबनानंतर जेव्हा...

मॉम्स मॅजिक | भाग २१

पल्लवी आता न राहवून मुलाला प्रतिसाद देऊ लागली. तिने त्याला घट्ट मिठी मारली. प्रणवने तिला आणखी जवळ ओढले तर तिने पण उडी मारून त्याच्या कंबरेभोवती पायाने मिठी मारली. प्रणवने तिला उचलून घेतले होते आणि तिला उत्कटपणे चुंबत होता. काही वेळ असेच चुंबन घेतल्यावर प्रणवने तिला...

मॉम्स मॅजिक | भाग २२

"अरे, एवढी कसली घाई आरामात संपवले असते." पल्लवी मुलाला चिडवत म्हणाली. "अजून कुठे संपले?" प्रणवने त्याचा चेहरा आईच्या चेहऱ्याजवळ आणला आणि तिला काही कळायच्या आधीच तिच्या ओठांना लागलेले दूध त्याच्या जिभेने चाटले. मग त्याने त्याचा चेहरा मागे केला आणि त्याच्या हातातील...

मॉम्स मॅजिक | भाग २३

"नाही, मम्मी! म्हणजे मला दिसली म्हणून! सॉरी, मम्मी!" प्रणव चाचरत म्हणाला. "बेटा, तुला घाबरण्याचे काहीही कारण नाही, मला सगळं सांग." पल्लवी पुन्हा मुलाच्या कानात कुजबुजली. "मम्मी, तू काम करताना व्यस्त होतीस ना, तेव्हा कुर्ती थोडी बाजूला झाली होती आणि मला तुझ्या...

error: नका ना दाजी असं छळू!!