मिसेस पम्मी प्यारेलाल भाग : ३

माझ्याबरोबर किसिंग करता करता काही क्षण तिचा हात माझ्या मांड्यांवर फिरला पण मग तिने माझा कडक लंड हातात घेतला. तिच्या हाताच्या स्पर्शाने मी बेभान झालो आणि उत्कटपणे तिची जीभ चोखायला लागलो.

वेश्येच्या बाबतीत माझा अनुभव असा होता की त्या येतात, रुपये घेतात, कपडे काढतात आणि झवायला देतात. पाणी गळाले की त्यांचे काम झाले! कपडे घालून त्या चालायला लागतात. जीभ तोंडात घेणे तर दूर पण त्या नीट किसिंगही करून देत नाहीत. पण ही नयना एकदम वेगळी होती!

हिच्यासारखी बिनधास्त रंडी मी अजूनपर्यंत पाहिली नव्हती. तिने मी सांगितले म्हणून डान्स केला, माझ्याबरोबर मुक्त किसिंग करत होती, माझ्या तोंडात जीभ घालून फ्रेंच किसिंग करत होती. पुढे पण ती मला खूप मजा देईल याची मला आता खात्री होती आणि त्या बदल्यात मी तिला नक्कीच जास्त रक्कम देणार होतो.

नयनाला किस करता करता मी तिच्या छातीचे उभार दाबायला लागलो. तिच्या छातीवर ब्लाउज होता तेव्हा मी त्याच्या नाड्या सोडायला लागलो. त्या ब्लाउजला हूकच नव्हते व फक्त नाड्या होत्या तेव्हा तो काढायला मला काहीही त्रास झाला नाही.

तिचा ब्लाउज काढून मी बाजूला टाकला आणि तिची भरगच्च छाती मी दाबायला लागलो. आश्चर्य म्हणजे तिचे निप्पल कडक झाले होते! नॉर्मली रांडेचे निप्पल एकदम मलूल असतात कारण झवताना त्यांना काही फिलिंग होत नाहीत. पण नयनाचे निप्पल चांगलेच कडक आणि निबर झाले होते. तेव्हा तिचे कडक निप्पल बोटात पकडून कुस्करायला मला जाम मजा वाटत होती!

तिला थोडे वर करून मी तिचा एक निप्पल तोंडात घेतला आणि तिची छाती चोखायला लागलो. तिचा कडक निप्पल चोखताना मी तिचे नितंब दाबत होतो. तिचे अंग किंचित कंप पावत होते. म्हणजेच मी तिला चोंबळत होतो त्याने ती कामोत्तेजित झालेली होती हे सिद्ध होत होते.

ती खरोखरच कामोत्तेजित आहे की ॲक्टींग करतेय हे जाणून घेण्यासाठी मी तिच्या नितंबावरील हात पुढे आणला आणि तिच्या पॅन्टीत घातला. पॅन्टीत तिच्या पुच्चीच्या वरच्या भागावरून माझी बोटे खाली सरकली. माझ्या बोटांना तिच्या पुच्चीवरील केसांचा स्पर्श झाला आणि मी बोटे तशीच खाली सरकवली. शेवटी मी तिच्या पुच्चीवर बोटे ठेवली आणि तिची पुच्ची चाचपू लागलो.

तिची पुच्ची ओलीचिंब खाली होती! माझ्या बोटाला तिच्या पुच्चीरसाचा चिकटपणा चांगलाच जाणवत होता. म्हणजे ती ॲक्टींग करत नव्हती तर खरोखरच कामोत्तेजित झाली होती! माझ्या बरोबर ती सुद्धा कामसुख घेत होती ह्याची जाणीव झाल्यावर मी अजून उत्साहीत झालो!

तिच्या पुच्चीवरून मी बोटे फिरवायला लागलो तशी ती अजून चेकाळली आणि माझे डोके धरून तिने वर केले. मग माझ्या तोंडात तोंड घालून तिने माझी जीभ तोंडात घेतली आणि ती चोखायला लागली. मी तिची पुच्ची आणि दाणा बोटाने चोळत होतो व दुसर्‍या हाताने तिचे नितंब दाबत होतो. तिच्या हातात माझा कडक झालेला लंड होता आणि ती तो जोराने हलवत होती.

माझ्या लंडावर आता मला तिचा हात नव्हे तर दुसरे काही पाहिजे होते. तेव्हा मी तिचे खांदे धरून तिला खाली खेचले. तिचे तोंड खाली जाताना तिचे ओलसर मांसल ओठ माझ्या उघड्या अंगावर घासले जातील याची मी पुरेपूर काळजी घेत होतो.

तिला खाली खेचताना मी एकदाच फक्त पुटपुटलो, “चोख माझा,” आणि तिला हिंट मिळाली! पटकन खाली झुकत तिने माझा लंड गपकन तोंडात घेतला. माझा सात इंच लंड पूर्ण तोंडात घेऊन तिने आपले ओठ माझ्या लंडाच्या मुळाशी टेकवले आणि मला खोलवर घशात घेतले. काही सेकंद तेथे थांबून तिने माझा लंड बाहेर काढला आणि जोराने श्वास घेतला.

मग नयना आवडीने माझा लंड चोखायला लागली. ती निव्वळ वर लंड चोखत नव्हती तर माझा सुपाडा खोलवर घशात घेऊन उत्कटपणे चोखत होती. तिच्या हाताची बोटे माझ्या नितंबावर रूतली होती व ती मला पुढे ओढत माझा लंड चोखत होती.

एकतर मी आधीच खूप कामोत्तेजित होतो आणि त्यात वर ती इतक्या जोराने व उत्कटपणे माझा लंड चोखत होती की मला राहवले नाही. माझी कंबर वर उचलून मी तिच्या तोंडावर धक्के मारू लागलो व तिचे तोंड झवू लागलो.

ह्याचा परिणाम व्हायचा तोच झाला आणि माझ्या लंडात गळायचे फिलिंग तयार झाले. मी किती रोखून धरले पण मला धीर धरविला नाही. माझा लंड गळणार हे माझ्या लक्षात आले तेव्हा मी तिला वार्निंग दिली.

“मी गळायला आलोय, बी केअरफूल!”

तिने फक्त मान हलवून माझ्या बोलण्याची दखल घेतली आणि ती तशीच चोखत राहिली आणि तिच्या तोंडात माझा लंड गळायला लागला. एका मागोमाग एक करत मी तिच्या तोंडात वीर्याच्या पिचकाऱ्या सोडायला लागलो आणि ती सगळे गिळून घेऊ लागली.

एक थेंबही तिने बाहेर पडू दिला नाही आणि माझे सर्व वीर्य गिळून घेतले. माझा लंड मलूल होऊन नरम पडेपर्यंत ती माझा लंड चोखत राहिली आणि तिने तो व्यवस्थित चाटून पुसून घेतला.

माझ्या झडण्याने मला थोडा थकवा जाणवला आणि मी मागे सोफ्यावर पडलो. पडताना मी तिला माझ्या अंगावर ओढून घेतले आणि तिला आवळून मी पडून राहलो. नयना गुपचूप माझ्या मिठीत पडून राहिली. मग पाच मिनिटांनी मी भानावर आलो व तिच्या ओठांचे चुंबन घेत मी तिला म्हणालो,

“थँक्स नयना, मस्त चोखलास तू माझा.”

“नुसते असे थँक्स बोलून नाही चालणार, आता मलापण सुख दे.” नयनाने हसत म्हटले.

“तुला सुख? म्हणजे?” मला कळले तिला काय म्हणायचे ते पण मी तिच्याकडून कंफर्म करून घेत होतो.

“म्हणजे आता मलाही चोखऽऽ खाली तिथेऽऽऽ!” नयना मा‍झ्या कानात कुजबुजली.

“ओह याऽऽ! श्युअर!” असे बोलत मी उठलो आणि तिचा हात धरून तिला बेडरूममध्ये नेऊ लागलो.

मला खरे तर आश्चर्य वाटत होते की ती एक रंडी असून मला पुच्ची चोखायला सांगत होती, कामसुख घेत होती. पण ती हाय सोसायटी कॉलगर्ल होती तेव्हा कदाचित अश्या रांडा सुख देण्याबरोबर घेतही असतील, असा मी विचार केला.

बेडरूममध्ये आल्यावर मी तिला बेडवर झोपवले आणि तिची पॅन्टी काढून तिला पूर्ण नग्न केले. तिच्या मांड्या फाकवून मी तिची पुच्ची पाहायला लागलो तर तिने पाय अजून फाकवले आणि मला आपली पुच्ची दाखवत म्हणाली,

“बघऽऽ माझी योनीऽऽ! किती मस्त दिसतेऽऽ! चोखऽऽ चांगली तिलाऽऽ! तृप्त कर मलाऽऽ!”

तिच्या तोंडून तशी वाक्ये ऐकून मला आश्चर्य वाटले आणि मजाही वाटली! मी पटकन खाली बसलो आणि तिच्या पुच्चीवर माझे तोंड ठेवून मी पुच्चीचे चुंबन घ्यायला लागलो. माझे डोके धरून तिने आपल्या पुच्चीवर दाबले आणि ती उत्तेजित स्वरात म्हणाली,

“अरे नुसताच किस काय करतोस? चाट तिला चांगलीऽऽ माझा हा दाणा चोख नीटऽऽ”

नयना नक्कीच कामवासनेच्या भरात होती कारण आता ती घाणेरडी वाक्ये सरसपणे बोलायला लागली. तेव्हा मग मीपण रंगात आलो आणि मी तिचा दाणा तोंडात घेऊन चोखायला लागलो. तिचा दाणा चोखता चोखता मी तिच्या पुच्चीत दोन बोटे घालून आतबाहेर करायला लागलो.

साधारण पाच मिनिटांनी नयना आपली कंबर हलवायाला लागली. तिच्या पुच्चीत बहुतेक कामतृप्तीच्या भावना तयार होऊ लागल्या. माझे डोके धरून ती जोराने आपल्या पुच्चीवर दाबायला लागली व बडबडायला लागली.

“चोखऽऽ चोख असेच मा‍झ्या राजाऽऽ अजून चोखऽऽ मा‍झ्या दाण्याची खाज भागवऽऽ आहऽऽऽ ओहहऽऽ चोखत रहाऽऽ आहऽऽऽ आहहहऽऽ”

जोराने आपला दाणा मा‍झ्या तोंडावर घासत ती कामतृप्त व्हायला लागली. आपली कंबर ती जोराने हलवत होती व त्वेषाने दाणा घासत रत होतं होती. जेव्हा तिचा भर ओसरला तेव्हाच तिने मला सोडले.

तिचा दाणा चाटून, तिच्या तोंडची घाणेरडी वाक्ये ऐकून माझा लंड एव्हाना उठला होता. मी त्याला चार पाच वेळा हलवून चांगले कडक केले आणि उठलो. लंड पकडून मी उठलो तेव्हा नयनाच्या लक्षात आले की मी आता तिला झवणार, ती लगेच वर सरकली आणि नीट झोपत तिने आपले पाय फाकवले आणि ती सज्ज झाली!

मी तिच्या फाकलेल्या मांड्यांत गुडघ्यावर बसलो आणि लंड पकडून मी तिच्या पुच्चीवर ठेवला. मग तिच्या अंगावर पडत मी लंड तिच्या पुच्चीत घातला. एकदा लंड पूर्णपणे तिच्या पुच्चीत गेल्यावर मी तिला झवायला लागलो. आम्ही दोघांनीही एकमेकांना गच्च पकडले होते.

माझा लंड तिच्या पुच्चीत आतबाहेर करत मी तिला झवायला लागलो. नुकताच गळलेलो होतो तेव्हा मला आता लवकर गळायची भीती नव्हती तेव्हा मी तिला जोरजोराने दणके देत झवत होतो. माझी उत्तेजना अजून वाढावी म्हणून मीपण घाणेरड्या शब्दात तिच्याशी बोलायला लागलो.

“घे साले रांडेऽऽ घे माझा लंडऽऽ घालून घे चांगला पुच्चीतऽऽ किती जण झवले तुला कोण जाणेऽऽ आता माझा घालून घेऽऽ”

“आहऽऽऽ चोद मलाऽऽ असेच चोदऽऽ” नयनापण माझ्याबरोबर घाणेरडे बोलू लागली, “असेच घाण घाण बोलत चोदऽऽ मी रंडी आहेऽऽ एक नंबरची रंडीऽऽ चोद ह्या रंडीलाऽऽ फाडून टाक माझी योनीऽऽ”

“अस्सं काय झवाडेऽऽ मग झवतोच तुला चांगलीऽऽ फाडूनच टाकतो तुझी पुच्चीऽऽ घेऽऽऽ अजून घेऽऽऽ”

असे घाण घाण बोलत मी त्वेषाने फटके मारत तिची पुच्ची झवायला लागलो. मी तिच्या ओठांचे चुंबन घेत होतो तर कधी तिची छाती आळीपाळीने दाबत, कुस्करत होतो.

ती पण घाण घाण बोलून मला साथ देत होती व झवून घेत होती. आमच्या घाणेरड्या बोलण्याने माझी उत्तेजना कमालीची वाढली आणि मला वाटले नव्हते पण मा‍झ्या लंडात गळण्याचे फिलिंग पुन्हा तयार व्हायला लागले.

मिसेस पम्मी प्यारेलाल

मी अंधारात घड्याळाकडे पाहिले. रात्रीचे साडे दहा वाजत होते. अजून तासभराचा सिनेमा बाकी होता. माझी बायको माहेरी गेली होती तेव्हा घरी जाण्याची मला काही घाई नव्हती. माझी एक मिटींग नरीमन पॉईंटला होती. तेव्हा रात्री मिटींग संपल्यावर मी टाईमपास करण्यासाठी ई-मॅक्समध्ये सिनेमा...

मिसेस पम्मी प्यारेलाल भाग : २

मिसेस पम्मी प्यारेलाल माझ्या बायकोची मैत्रिण होती. तेव्हा बऱ्याचदा ती आमच्या घरात यायची. माझ्या बायकोबरोबर ती तासन तास गप्पा मारत बसायची. ती बऱ्यापैकी मॉडर्न होती तेव्हा तिचे ड्रेस एकदम सेक्सी आणि अंगप्रदर्शन करणारे असायचे. ती आमच्याकडे आली की मी चोरून तिच्याकडे...

मिसेस पम्मी प्यारेलाल भाग : ४

मला माझेच आश्चर्य वाटत होते की इतक्या पटकन कसे काय मी इतका उत्तेजित झालो आणि गळायच्या बेतात आलो? मला राहवत नव्हते. सटासट फटके मारत मी तिला त्वेषाने झवायला लागलो आणि तिच्या पुच्चीत खोलवर लंड घालू लागलो आणि मग विदाऊट वार्निंग मी तिच्या पुच्चीत माझे वीर्य सोडायला लागलो....

मिसेस पम्मी प्यारेलाल भाग : ५

माझी कामोत्तेजना इतकी प्रचंड वाढली होती की आधी दोनदा गळूनही आता तिसऱ्यांदा मा‍झ्या लंडातून खूप वीर्य बाहेर पडायला लागले. मी तिला गच्च पकडून, धक्के देत तिची गांड मारत राहलो. तिच्या भोकातून मा‍झ्या वीर्याचा चीक बाहेर आला पण तरीही मी तिला झवत राहलो. जेव्हा माझी कामवासना...

मिसेस पम्मी प्यारेलाल भाग : ६

दरवर्षी आमच्या सोसायटीत आम्ही सगळे टेनंट मिळून रंगपंचमी साजरी करत असू. यंदाच्या रंगपंचमीलाही जंगी तयारी होती. सोसायटीच्या मागच्या गार्डनमध्ये २/३ छोटे तंबू उभे करून आम्ही एकात ओले सुके रंग, एकात खाणे पिणे आणि एकात बसण्याची व्यवस्था केली होती. मैदानात ४/५ ठिकाणी...

मिसेस पम्मी प्यारेलाल भाग : ७

मा‍झ्या मनात मिसेस पम्मीला चार वाजता भेटण्याची आतुरता चालू झाली होती तेव्हा माझे कशातही लक्ष लागेना. चार कधी वाजतायेत असे मला व्हायला लागले. चार वाजता मा‍झ्या बायकोला काय कारण सांगून बाहेर पडावे ह्याबद्दल मी विचार करायला लागलो तेव्हा मला आठवले की साडे चारच्या दरम्यान...

मिसेस पम्मी प्यारेलाल भाग : ८

मग मी सुद्धा मिसेस पम्मीला बिनधास्तपणे सांगू लागलो की कसे ती मला आवडते आणि तिच्याबद्दल मा‍झ्या मनात सेक्सच्या कश्या कश्या फॅन्टसी होत्या. त्या रात्री नयनाने मला मिसेस पम्मीबद्दल विचारल्यावर कसे मी तिला मा‍झ्या फॅन्टसीबद्दल सांगितले आणि मग तिने मला मिसेस पम्मी बनून कसे...

मिसेस पम्मी प्यारेलाल भाग : ९

ती कंबरेची हलकी हालचाल करायला लागली. तिच्या पुच्चीची पटले व्यवस्थित चोखल्यावर मी वर तिच्या पुच्चीदाण्याला चोखायला लागलो. तिचा दाणा चोखता चोखता मी तिच्या पुच्चीत एक बोट घातले आणि हलवायाला लागलो. ती खालून कंबर हलवायाला लागली. तिच्या पुच्चीत माझे बोट आतबाहेर होत होते, ते...

मिसेस पम्मी प्यारेलाल भाग : १०

माझा लंड हळूहळू आत घुसत होता आणि मिसेस पम्मी आपले डोळे गच्च मिटून घेत, दात ओठ चावत आपले चित्कार दाबून ठेवत होत्या. शेवटी एकदाचा माझा पूर्ण लंड त्यांच्या बोच्यात गेला. मला लंड कुठल्या तरी ट्रॅपमध्ये घातल्या सारखा वाटत होता. मी त्यांच्या अंगावर पडलो आणि त्यांच्या कानात...

मिसेस पम्मी प्यारेलाल भाग : ११

बघता बघता मी झवण्याची गती पकडली! तिच्या ओठांचे चुंबन घेता घेता मी तिला झवायला लागलो. आमच्या दोघांची शरीरे तापायला लागली. तिने आपले पाय मा‍झ्या कंबरेभोवती टाकले आणि मला घट्ट आवळले! जरी तिने मला पायाच्या विळख्याने घट्ट पकडले होते तरी मी लंड बाहेर काढताना ती विळखा ढिल्ला...

error: नका ना दाजी असं छळू!!