नवऱ्याचा बॉस भाग : ३

फोन ठेवल्या नंतर मी विचार करू लागले की, मी आता पर्यंत फक्त माझ्या शरीराचं प्रदर्शन करून किंवा शारीरिक लगट करून बॉसला भुलवण्याचा विचार केला होता. पण मनस्विने तर मला अजुन पुढचा विचार करायला भाग पाडले. मी मनात म्हटलं, “बघूया जे होईल ते होईल आणि नितेश तर माझ्याच बाजूने होते, मग मला कोणाची भीती होती.”

आज माझा बर्थडे नेमका शनिवार आणि वीकेंड गाठून आला होता. नितेश म्हणाले, “बॉस तुला बर्थडे विश करायला येतील दुपारी, तेव्हा मागच्या महिन्यात घेतलेली पिंक बॉर्डरची व्हाइट साडी घाल.” आणि म्हणाले की तुझे केस खूप वाढलेत. ते साफ करून घे आंघोळी आधी. बॉसला तिथं केस असलेले नाही आवडतं.

मी त्यांच्याकडे पाहत होते. तर मला म्हणाले, “अग ह्या साडीचा ब्लाऊज स्लीवलेस आहे ना! म्हणून म्हणालो.” मी दरवाजा पर्यंत त्यांना बाय करून आत जाणार इतक्यात त्यांनी मला मिठीत घेतले आणि माझ्या कानात म्हणाले, “लव यू मनी. हॅपी बर्थडे.”

माझ्या हनुवटीला बोटाने पकडत माझं एक हळूच चुंबन घेतले आणि पुन्हा माझ्या कानात पुटपुटले, “सगळी केस काढून टाक, म्हणजे तुझ्या चुतची सुद्धा अगदी गुळगुळीत करून टाक.” मी लाजत मान डोलावली आणि विचारलं, “येताना काय गिफ्ट आणणार माझ्यासाठी?” नितेश हसत म्हणाले, “ते सरप्राइज आहे, दुपारी कळेल तुला.”

ते गेल्या गेल्या मी गाऊन, ब्रा आणि चड्डी काढून टाकली. आरश्यासमोर स्वतःला बघत राहिली. मनात म्हटलं, “काय स्त्रीच्या शरीरात जादू असते की कुठलाही पुरुष ते मिळवण्यासाठी काहीही करू शकतो किंवा समर्पण द्यायला सुद्धा तयार होतो.”

नितेश माझ्यावर मनापासून प्रेम करत होते पण त्यांच्यासाठी मला समर्पण द्यायला मी आता निसंकुचीत झाले होते. माझं लक्ष माझ्या मांड्यामध्ये काळ्या कुरळ्या केसांच्या पुंजक्याकडे गेलं. खरचं किती वाढले होते. मी जवळपास पाच महिन्यांपासून माझे केस काढलेच नव्हते.

बाथरूम मध्ये जाऊन मी हेअर रेमोव्हर घेऊन माझ्या योनिच्या केसांना, माझ्या काखेत आणि मांड्यांवर, पायांवर, हातावर लावून घेतलं आणि बेडवर आडवी पडून राहिली. पंधरा मिनिटांनी सगळं रेमोव्हर साफ करून घेतलं.

माझी योनि वरून मी हात फिरवून पाहिलं अगदी गुळगुळीत झाली होती. नंतर मी सगळ्या अंगाला चंदनाच्या लेप आणि सुगंधित उटणे लावून घेतलं. आंघोळ करायला जवळपास तासभर तरी लागला होता.

दुपारी एक वाजता मी तयार होऊन नितशची वाट पहात होती. त्यांनी सांगितलेली साडी, स्लीवलेस ब्लाऊज घालून मी तयारी सुरू केली. माझ्या ह्या साडीतून माझी बेंबी अगदी स्पष्ट दिसत होती.

मी आरश्यासमोर तयारी करत होते. माझ्या हाताना वर करून माझ्या काखेत पाहिलं तर ते अगदी लखलखीत स्वच्छ दिसत होते. कानात, नाकात, टिकली सगळं कस परफेक्ट झालं होतं.

डोअर बेल वाजली, मी लगबगीने डोअर ओपन केलं. नितेश होते. मी मागे बघितलं तर बॉस काही दिसले नाही. नितेश हसत म्हणाले, “काय ग कोणाला शोधतेस? किती घाई तुला बॉसची!”

मी त्यांना पोटावर चिमटा काढत म्हणाले, “तुमच्यामुळे झालीय मला घाई. तुम्हीच माझी भूक वाढवली आणि मला हे सगळं शिकवलंय. या घरात!” अस म्हणून मी त्यांचा शर्ट पकडुन घरात त्यांना खेचलं. त्यांना सोफ्यावर ठकलून त्याच्या पॅन्टची चैन खाली खेचून त्यांच्या बाबुला हातात घेऊन त्यांच्या डोळ्यात बघत माझ्या तोंडात घेऊन चोखू लागले.

त्यांनी डोळे मिटून घेतले आणि मला प्रतिसाद देत म्हणाले, “मनी, तू किती सुंदर दिसतेस ग… आज… आई.. ग.. हळूहळू चोख… आई.. ग..” मी हाताने बाबुला जोरात हलवत होते आणि त्यांच्या बाबुला तोंडाने चोखत होती. चार पाच मिनिटांत ते झडले. त्यांचं पाणी सुटलं. पाणी चोखून चोखून माझ्या नर्डीत गिळून घेतलं.

इतक्यात डोअर बेल वाजली. मी त्यांच्याकडे बघत विचारलं, “कोण आलंय?” ते म्हणाले, “अग बॉस असतील, खाली त्यांना पर्किंगला जागा मिळत नव्हती मग त्यांनी थोडी लांब पार्क करून आलेत.”

“अग बाई,” मी म्हणाले, “आता काय करायचं?” नितेश म्हणाले, “काय करणारं आहे तू? जा डोअर ओपन कर!” मी केस सावरत नीट केली आणि दरवाजा उघडून पाहिलं, तर बॉसच होते. मी म्हटलं, “या घरात या.” तोवर नितेशने स्वतःला आवरून घेतले होते.

बॉसने आज जीन्स, टी शर्ट, रेबेनचा गॉगल घातला होता. कसले हॅण्डसम दिसत होते. त्यांना सोफ्याबसून मी त्यांना विचारलं, “चहा घेणार का?” “येस नक्कीच. तुझ्या हातचा कडक चहा कोण मिस करणार?” आणि माझ्याकडं टक लावून पाहत म्हणाले, “काय लागलंय ग तुझ्या ओठांना?”

नितेश मध्येच हसत म्हणाले, “अहो बॉस, ती आत्ताच कोरफडीचा ज्यूस प्यायली आहे, खूप काळजी घेते ती तिच्या स्किनची,” आणि माझ्याकडे बघत म्हणाले, “जा बाथरूम मध्ये आणि तोंड पुसून घे!” आणि जोरजोरात हसू लागले. मी लाजून चूर चूर झाले होते आणि ते दोघेही माझ्यावर हसत होते.

मी स्वतःला व्यवस्थित करून किचन मध्ये गेले आणि नितेशला आवाज दिला, “अहो ऐकलंत का?” नितेश लागलीच किचन मध्ये आले. मी त्यांना म्हटलं, “बघा नेमके दूध संपलय आज, प्लीज आणता का? दुपारची आपल्या बिल्डिंग समोरची डेअरी बंद असेल, तुम्हाला पुढच्या नाक्यावर जावं लागेल.”

ते मला म्हणाले, “जो हुकुम मेरे आकाह! आलोच मी, पण बॉसला तोवर कंपनी दे.” हॉल मध्ये येऊन बॉसला म्हणाले, “आलोच मी दहा पंधरा मिनिटांत, तोवर मनी आहे तुमच्या साठी!”

मी काय चीज आहे हे ह्यांना पण नाही कळलं. घरात दूध असून मी मुद्दामून ह्यांना खाली पाठवलं होतं. तेवढीच मोकळीक मिळाली होती मला ह्याच्या बॉस सोबत लगट करायला.

मी हॉल मध्ये आले आणि बॉस कडे पाहत म्हणाले, “आज अगदी हॅण्डसम दिसताय!” बॉसने डोळ्यांवरचा गॉगल काढत मला बोटांनी जवळ यायला खुनवले. मी मान डोलवत म्हटलं, नाही. तर त्यांनी बॅगेतून एक पॅकेट काढून त्यांच्या हातावर ठेवत म्हणाले, “गिफ्ट तरी घेशील की नाही?”

मी गिफ्ट सठी लगेच त्यांच्या समोर जाऊन उभी राहिली. त्यांनी माझा डावा हात पकडुन मला गरर फिरवलं आणि त्यांच्या मांडीवर बसविले. ह्या झटक्यामुळे माझ्या साडीचा पदर माझ्या खांद्यावरून सुटला आणि खाली पडला. माझ्या पोटाला एका हाताने पकडत मला म्हणाले, “तुला काय फक्त गिफ्ट पाहिजे का? मी नको?”

मी माझा हात त्यांचा हाताला पकडत त्यांना आवरू लागले आणि विचारलं, “सांगा ना आधी काय गिफ्ट आहे?” मला त्यांच्या मांडीवर दाबत त्यांनी पॅकेट माझ्या हातात दिलं आणि म्हणाले, “बघ तूच.”

मी लगबगीत पॅकेट फाडून गिफ्ट ओपन केलं, आई शप्पथ! आयफोन होता. जवळपास एक लाख रुपयाचा. मी माझे कुल्ले त्यांच्या मांडीत अजुन आत रुतवले आणि म्हटलं, “खरंच माझ्यासाठी आहे?” बॉस मला म्हणाले, “हे तर काहीच नाही, आजचा दिवस मी यादगार करणार आहे.”

त्यांनी त्यांचा हात माझ्या छातीवर ठेवला आणि माझ्या बूब्ब्ज हळूहळू दाबू लागले. मी इतकी खुश झाले होते की माझ्या शरीरावर ते काय करत होते त्याच भान देखील नव्हते.

त्यांनी माझ्या ब्लाऊसच हूक काढला आणि माझी पाठीवर त्याच्या नाकाने वास घेऊ लागले. मागूनच त्यांनी माझ्या ब्रा च हूक देखील खोलून दिलं आणि त्यांची जीभ माझ्या उघड्या पाठीवर फिरवू लागले.

अजुनही माझं लक्ष मोबाईलच्या बॉक्सवर होतं, मला हा बॉक्स कधी खोलतोय असं झालं होतं. आता त्यांनी माझ्या भरलेल्या बूब्ब्ज वरून ब्लाऊज आणि ब्रा काढून त्यांना मोकळं केलं आणि मी भानावर आले. तो पर्यंत त्यांनी माझ्या निप्पल बरोबर चाळे करायला सुरुवात केली होती, त्यांना चिमटीत पकडून दाबू लागले होते.

मला म्हणाले, “पॅनिक होऊ नको. मला हवय ते करू दे!” मी शांत बसून त्यांना म्हटलं, “मी कुठं तुम्हाला विरोध केलाय बॉस. करा ना. मी तुमच्यासाठी आज काहीही करू शकते आज. पण नितेश येतील एवढ्यात.”

बॉस एक्साईट झाले आणि मला मांडीवरून उचलून घेत मला फिरवत त्यांच्या समोरासमोर बसवलं. माझ्या ओठांवर त्यांनी त्यांचे ओठ टेकवले आणि नाकाने माझ्या नाकाच्या श्र्वासाचा गंध घेवू लागले.

मग मीच त्यांच्या खांद्यावर हात ठेवून त्यांच्या जवळ जात त्यांच्या ओठात माझे ओठ घुसवले आणि त्यांना चुंबू लागले. माझी जीभ बाहेर काढून त्याच्या जिभेला भिडविली आणि त्यांना आमंत्रण दिलं. बॉस माझ्या कुल्ल्याना घट्ट पकडून मला प्रतिसाद देऊ लागले होते.

दोन मिनिटाच्या दीर्घ चुंबना नंतर त्यांनी माझ्या भरलेल्या बूब्ब्जकडे त्यांचं लक्ष वळवलं. मला म्हणाले, “किती परफेक्ट साईज आहे तुझ्या बूब्ब्जची, काय साईज आहे?” मी लाजत म्हणाली, “३४ आहे बॉस.” तसे ते मला म्हणाले, “आणि लग्नाआधी किती होती?”

मी म्हणाले, “काय बॉस. काहीही विचारता?” “अग नाही खरचं खुप दिवसांनी इतके टाईट आणि परफेक्ट बूब्ब्ज माझ्या समोर उघडे बघून मला वाटल.” मी म्हणाले की, “लग्नाआधी पासूनच हीच साईज आहे.”

ह्या रोमांचित गप्पांमुळे माझे निप्पल अगदी ताठ झाले होते, ह्याचा फायदा घेत बॉस माझ्या उजवा निप्पलला चोखू लागले आणि त्यांच्या उजव्या हाताने माझा डाव्या बूब्ब्जला दाबत दाबत निप्पल बरोबर चाळे करत होते.

नवऱ्याचा बॉस भाग : ४

एवढ्यात डोअर बेल वाजली. मला बॉस म्हणाले, “जा तू बाथरूम मध्ये मी उघडतो डोअर.” मी लागलीच माझं गिफ्ट, ब्लाऊज आणि ब्रा घेऊन बाथरूम मध्ये पळाले. बाथरूम मध्ये जाऊन मी माझ्या बूब्ब्जकडे नीट पाहिलं. खरंच किती टाईट आहेत, नाहीतर इतर बायकांचे लग्नानंतर किती मोठे आणि शेपलेस...

नवऱ्याचा बॉस भाग : २

संध्याकाळचे सहा वाजले होते. मी त्यांच्या सांगण्यानुसार ऑरेंज कलरची साडी घालून तयार झाले होते. साडी मी बेंबी दिसावी म्हणून थोडी खालीच घातली. ब्लाऊज सुद्धा बॅकलेस होता जेणे करुन माझी पाठ उघडी दिसावी. आरश्यात मी स्वतःला निहळू लागले. ही साडी नितेश ह्यांनी माझ्या मागच्या...

नवऱ्याचा बॉस

आज दुपारी लवकरच डोअरबेल वाजली. मी घडळ्याकडे पाहिलं तर आत्ताशी कुठे चार वाजले होते. नितेश तर साडेपाचला घरी येतात, मग कोण आले असेल? असा विचार करत असताना परत बेल वाजली. मी रागाने म्हटलं, “आली आली. कशाला घाई करताय.” दरवाजा उघडून पाहिलं तर, नितेश होते. मी म्हटलं, “काय हो,...

error: नका ना दाजी असं छळू!!