नितेशने तोपर्यंत माझी ब्रा खोलली होती, आणि माझ्या कोवळ्या स्तनाचा आकार हाताने मोजू लागले होते. माझे ओठ त्याच्या ओठात, आणि माझे बूब्ब्ज त्याच्या हातात. माझे ओठ ते चाऊ लागले होते आणि माझे बूब्ब्ज हाताने दाबून मला उत्तेजित करत होते. मग मीच माझा अडकलेला परकर खाली खेचून...