प्रणय वेडी भाग : ५

दरवाजा उघडला गेला तेव्हा मी थोडासा दरवाज्याच्या मागे होतो तेव्हा सायलीला लगेच दिसलो नाही. ती आपल्या धुंदीत आत शिरली आणि सरळ समोरील शॉवर एरियाकडे गेली. शॉवर एरियाच्या भिंतीला जी खिडकी होती ती त्या खिडकीकडे गेली आणि तिने त्यावर ठेवलेले तिचे ब्रेसलेट घेतले आणि ती पटकन वळली.

खरे तर सायली वाऱ्यासारखी आत शिरली आणि क्षणात तिने ब्रेसलेट घेऊन ती पटकन वळली. तेव्हा हा काळ जेमतेम ३/४ सेकंदाचा होता आणि मला सावरायला वेळच मिळाला नाही! आणि जेव्हा सायली वळली तेव्हा तिला मी दिसलो!!

एक हात खाली लंडावर ठेवलेला आणि दुसरा वर केलेला. खालच्या हातात पायजम्यातील ताठलेला लंड होता आणि वरच्या हातात तिची पॅन्टी होती. आणि पॅन्टीचा योनिचा भाग माझ्या तोंडाजवळ होता. त्या पोझीशनमध्ये, त्या अवस्थेत मला पाहून सायलीही स्तब्ध झाली!

ती जागीच उभी राहून मला पाहू लागली. मग तिला स्ट्राईक झाले की माझ्या वरच्या हातात काय होते आणि खालचा हात कुठे होता ते. ते पाहून तिचे डोळे विस्फारले आणि ती आश्चर्याने माझ्याकडे पाहू लागली.

त्या क्षणी भूकंप होऊन, ती स्लॅब फाटून, मी खाली गडप झालो तर किती बरे होईल असे मला वाटायला लागले. शेवटी कोठून तरी मला बळ आले आणि मी माझा वरचा हात खाली केला. माझ्या लंडावरचा हातही मी बाजूला घेतला.

सायली आश्चर्याने माझ्याकडे बघत स्तब्ध होती तर माझ्या हालचालीने तीपण भानावर आली! तिला काय करावे ते सुचेना आणि ती थोडी गडबडली! थोडेसे लाजत ती कसेबसे म्हणाली,

“ते मी माझे ब्रेसलेट न्यायला आले होते. सॉरी!”

असे बोलून ती तरातरा चालत दरवाज्याजवळ आली आणि एक कटाक्ष माझ्या हाताकडे टाकत पटकन बाहेर निघून गेली. बाहेर जाताना ती दरवाजा ओढून घ्यायला विसरली नाही.

जसा दरवाजा बंद झाला तसे मी झटकन पुढे झालो आणि दरवाजा लॉक करून घेतला. नंतर मी एक पाऊल पुढे आलो आणि माझ्या पायात जणू त्राणच राहले नाही. कमोडची सीट खाली करून मी पटकन त्यावर बसलो आणि मागे डोके करून मी डोळे मिटून घेतले.

माझ्या चेहर्‍यावर घामाचे बिंदू जमा झाले होते ते पुसण्यासाठी मी हात वर करून माझ्या चेहर्‍यावर आणला तर माझ्या चेहऱ्याला पॅन्टीचा स्पर्श झाला. मी खाडकन डोळे उघडून पाहिले तर सायलीची पॅन्टी अजूनही माझ्या हातात होती. मी झुरळ झटकावे तसे झटकन तिची पॅन्टी खाली टाकली. मग पुन्हा डोळे मिटून घेऊन मी झाले त्याबद्दल विचार करायला लागलो.

शीट! मी इतका कसा मूर्ख? दरवाजा लॉक करून घ्यायला विसरलो कसा? कितीतरी वर्षे मी मायादिदीच्या अंतर्वस्त्रांबरोबर गुपचूप मूठ मारली पण कधी पकडला गेलो नाही. तिच्याबरोबर चोरून लैंगिक संबंध ठेवतोय पण कोणाला त्याची कुणकुण लागू दिली नाही. आणि आज असे मूर्खासारखे वागलो आणि भाचीने मला पकडले!

एक वेळ मायादिदीने मला पाहिले असते तर काही वाटले नसते. पण सायलीने पहावे? तेपण तिचीच पॅन्टी माझ्या हातात असताना?? शीट! आता तिला काय सांगायचे?? तिची पॅन्टी मी कशाला घेतली होती ते. तिच्या पॅन्टीबरोबर मी काय करत होतो ते.

काय सांगणार मी तिला?? कसले कारण देणार तिला? तिच्या पॅन्टीसंबंधी मी काय थाप मारू शकत होतो? मला तिने अश्या अवस्थेत पाहिले होते की त्या अवस्थेबद्दल कसलीही थाप मी मारली तरी ती पटण्यासारखी नव्हती.

कितीही काही समजावले तरी मी तिची पॅन्टी घेण्याचे कारण काय हे तिला पटणारच नव्हते. निव्वळ पॅन्टी हातात सापडली असती तर ठीक होते पण दुसरा हात माझा लंडावर होता. त्यामुळे हे एकदम क्लिअर होते की तिची पॅन्टी मी सेक्स्युअल उद्देशाने घेतली होती.

त्या पॅन्टी बरोबर मी काय करत होतो किंवा केले असते हे कदाचित ती ओळखू शकत होती आणि मेन म्हणजे सायलीने जाऊन मायादिदीला सांगितले तर? अरे हो रे! ते माझ्या लक्षातच आले नाही. तिने मायादिदीला सांगितले तर दिदीची काय रिएक्शन असेल?

तिला शॉक बसेल की तिला काही वाटणार नाही? ती वैतागेल की संतापेल. की ती रागवणारच नाही? नाही! पण असे कसे होईल? ती नक्कीच रागवेल. म्हणजे तिच्या अंतर्वस्त्रांबरोबर मी मूठ मारत असे इतपत ठीक होते पण आता तिच्या मुलीच्या अंतर्वस्त्रांबरोबर मी मूठ मारतोय म्हणजे हे काही भलतेच होते.

माझ्या मनात मायादिदीबद्दल वासना होती म्हणून मी तिच्या अंतर्वस्त्राबरोबर मूठ मारत असे हे तिला माहीत आहे. पण आता तिच्या मुलीच्या अंतर्वस्त्राबरोबर मी मूठ मारतोय म्हणजे तिच्या मुलीबद्दलही माझ्या मनात वासना आहे असा त्याचा अर्थ होतो. ते कदाचित तिला पटणार नाही.

मी तिच्याशी सेक्स्युअल रिलेशन ठेवतोय तर मग माझी वासना तिच्या मुलीवर का गेली ह्याचे स्पष्टीकरण मी देऊ शकत नव्हतो. ती मला झवायला देतेय तरी मी तृप्त नाही असा त्याचा अर्थ होतो. माझी वासना कामांध आहे म्हणून आता ती बहिणीवरून भाचीवर घसरली असे तिला वाटेल. त्याचा खुलासा मी काय देणार??

विचार करून करून माझे डोके भणभणले! काय करावे ते मला सुचेना. बाहेर गेलो की मायादिदी उभीच असेल माझा समाचार घ्यायला. तिच्याबरोबर सायलीपण असेल. बाप रे! दोघी दोघींना मी कसे तोंड देणार? बाहेर जायचे मला टेंशन येऊ लागले. पण आत बाथरूममध्ये असे किती वेळ बसणार? बाहेर तर मला जावे लागणारच होते. पण तरीही मी बसून राहलो.

साधारण दहा मिनिटे अशीच शांततेत गेली. कोणीही आले नाही तेव्हा माझे मन थोडे रिलॅक्स झाले. मी मोकळेपणे श्वास घेतच होतो तेवढ्यात दरवाज्यावर टकटक झाली! आवाज ऐकून माझ्या छातीत धस्स झाले! कोण आले असेल हा प्रश्न मनात उभा राहला. सायली होती की मायादिदी हे कळत नव्हते. तेवढ्यात आवाज आला,

“मामा, मम्मीने पोहे खायला बाहेर बोलावले आहे. तुझे झाले असेल तर बाहेर ये.”

सायलीचा आवाज होता तो. तिच्या आवाजात एक मिश्किल टोन होता! तो मी ताडला आणि मला थोडे हायसे वाटले! तिने मला ज्या अवस्थेत पाहिले त्याने ती चिडली आहे असे आवाजावरून तरी वाटत नव्हते. तेव्हा माझ्यासाठी तो थोडा रिलीफ होता. पण बाहेर गेल्यावर काय वाढून ठेवले आहे हे सांगता येत नव्हते. मायादिदी पोहे खायला घालते की जोडे घालते ते बाहेर जाऊनच कळणार होते.

“मामा, ऐकले का मी काय म्हटले ते?” माझ्याकडून काहीही रिप्लाय आला नाही म्हणून सायलीने बाहेरून विचारले.

“हं? ह हो हो. ऐकले. आलोच मी बाहेर.” मी गडबडत उत्तर दिले.

“आवर आता. लवकर ये.” असे म्हणत सायली निघून गेली.

ती बहुतेक हसून बोलत होती असे मला वाटले! पण काही सांगता येत नव्हते. मी तसाच अजून दोन मिनिटे बसून राहलो. शेवटी धीर धरून मी उठलो. मला जोराची मुतायला लागली आहे हे माझ्या लक्षात आले. लंडातील कामवासनेचे प्रेशर कधीच गेले होते आणि आता त्यात मुतायचे प्रेशर तयार झाले होते. मी कमोडची सीट वर करून माझा पायजमा खाली केला आणि लंड बाहेर काढला.

माझ्या लंडाची मला कीव वाटली! मघाशी मायादिदीकडून त्याच्या तृप्ती झाली नाही आणि आता सायलीच्या पॅन्टीवर मूठ मारून त्याला शांत करायचे होते तर तीच मध्ये टपकली. आता मायादिदीला कळले असेल तर तिलापण झवायला मिळणार नव्हते. म्हणजे सगळीकडून ह्या लंडाचे मरण झाले होते.

खरे तर ह्या अवस्थेला तोच कारणीभूत होता. तो उठलाच नसता तर सायलीची पॅन्टी आपण घेतलीच नसती. पण लंडाला दोष देवून तरी काय फायदा? तो स्वत:हून थोडीच उठला? आपले मनच पापी आणि वासनांध आहे तेव्हा त्याच्या विचारानेच लंड उठला. असे काहीसे विचार करत मी लघवी केली आणि लंड आत घालत पायजमा वर केला.

वॉशबेसीनकडे वळलो तर खाली पडलेली सायलीची पॅन्टी दिसली! ती उचलून मी पुन्हा तिच्या कपड्यांमध्ये आहे तशी ठेवली आणि त्यावर तिचा स्कर्ट टाकला. खरे तर आता ते कपडे पुन्हा आहे तसे ठेवण्यात काही पॉइंट नव्हता कारण जे मी केले ते सायलीने पाहिले होते तेव्हा आता तिची पॅन्टी आहे तशीच त्या जागी ठेवली काय आणि नाही काय त्याने काही फरक पडणार नव्हता.

मी वॉशबेसीनचे पाणी चालू करून तोंडावर पाणी मारले आणि माझी धुंदी उतरवण्याचा प्रयत्न केला. धुंदी तर आधीच उतरली होती पण पाणी मारून मी उगाचच फ्रेश व्हायला बघत होतो. बाहेर त्या दोघींसमोर गेलो की माझा फ्रेशनेस गायब होणार होता पण तरीही मी फ्रेश झालो!

दबकत चोरासारखा मी बाथरूमचा दरवाजा उघडला आणि हळूच बाहेर आलो. मी तयारी ठेवली होती की सायली नाहीतर मायादिदी वसकन् माझ्या अंगावर येईल पण बाहेर कोणीही नव्हते. मी मांजरासारखी पावले टाकत बाहेर हॉलमध्ये निघालो.

मनात विचारांचे काहूर माजले! आता काय होईल आणि काय नाही ही घालमेल चालू झाली. सायली नाहीतर मायादिदी कधीही माझ्यावर धडकेल अशी भीती मनात वाटायला लागली. कसाबसा मी हॉलमध्ये पोहचलो. मायादिदी आणि सायली डायनिंग टेबलवर समोरा समोर बसल्या होत्या. मला पाहून मायादिदी पटकन म्हणाली,

“काय हे, मनोज? शोभते का तुला हे??”

तिचे वाक्य ऐकून माझ्या छातीत धस्स झाले! तेथून पळून जावे असे मला वाटायला लागले. शेवटी ज्याची भीती वाटत होती तेच झाले! सायलीने मायादिदीला सांगितले होते आणि आता ती माझी खरड पटती काढणार होती.

तिचा विचारण्याचा टोनच असा होता की मी जागीच स्तब्ध झालो. सायली साळसुदासारखी माझ्याकडे बघत होती. ती बहुतेक गालातल्या गालात हसत होती असे मला वाटत होते. मायादिदी पुन्हा ओरडली,

“अरे ये ना लवकर आता, कधीची वाट बघतेय पोहे खायला. इतका वेळ टॉयलेटमध्ये बसून राहतोस. सवय काही जात नाही तुझी. पहिल्यापासून असा वेळ लागतो तुला टॉयलेटमध्ये. शोभत नाही आता तुला ते.”

तिची शेवटची चार वाक्ये ऐकून मला उलगडा झाला आणि मला एकदम हायसे वाटले! ती मला सायलीच्या पॅन्टीबद्दल ओरडत नव्हती तर मी टॉयलेटमध्ये नेहमीसारखा जास्त वेळ बसलो म्हणून बोलत होती.

मी एकदा टॉयलेटमध्ये गेलो की कमीत कमी १५ मिनिटे बाहेर येत नाही. टॉयलेटमध्ये मी मायादिदीच्या विचारात माझा लंड तरी कुरवाळत बसतो किंवा मूठ तरी मारत बसतो. ही माझी पहिल्यापासून सवय होती आणि त्याबद्दल मायादिदी नेहमी तक्रार करत असे.

आत्ताही मायादिदी त्याबद्दल तक्रार करत होती. ते लक्षात आले आणि मला तरतरी आली! मी पटकन जाऊन तिच्या बाजूला डायनिंग चेअरवर बसलो.

“तुला तर माहीत आहे, दिदी. मला वेळ लागतो ते.” मी हसत तिला म्हणालो आणि पोह्याची डिश पुढे ओढली.

“काय करतोस आत देव जाणे. नेहमी इतका वेळ घेतोस.” मायादिदी गुढपणे हसत म्हणाली आणि तिचे पोहे खाऊ लागली.

“मला माहीत आहे मामा आत काय करतो ते.” सायली पोहे खाता खाता चावटपणे हसत म्हणाली.

प्रणय वेडी

"हॅल्लो मनोज संक्रांती निमित्त तीळाचे लाडू केले आहेत. तुला खूप आवडतात ना, म्हणून जरा जास्तच केले आहेत. कधी येतोस खायला?" गेल्या महिन्यात संक्रांतीनंतर मायादिदीने फोन करून मला विचारले. "दिदी तू बनवलेले लाडू तर मला आवडतातच. पण तुझे अजून काय काय मला आवडते ते तुला चांगले...

प्रणय वेडी भाग : २

तिच्या छातीशी थोडा वेळ खेळल्यावर मी माझे हात तिच्या मागे नितंबावर नेले आणि मग मी तिचे गरगरीत नितंब चिवडू लागलो. तिचे चुंबन घेता घेता तिचे नितंब चिवडत मी तिच्या पुच्चीवर माझा कडक लंड घासत होतो. आता मला तिची ती सेक्सी साडी अडसर असल्यासारखी वाटू लागली. मी तिची साडी वर...

प्रणय वेडी भाग : ३

सायली आपल्या मस्तीत बोलत होती तेव्हा तिला माझी चोरटी नजर कळत नव्हती. माझी पाठ मायादिदीकडे होती तेव्हा मी सायलीकडे कसे वेगळ्या नजरेने पहात होतो ते तिला कळण्याचा काही प्रश्न नव्हता. तेव्हा मी माझे निरीक्षण चालू ठेवले. सायली सुद्धा मायादिदी सारखीच उंच म्हणजे ५ फुट ७...

प्रणय वेडी भाग : ४

मायादिदी जेव्हा विशीत होती तेव्हा तिच्या अंतर्वस्त्रांना कसा वेगळाच गंध यायचा ते मला आठवले. ऐन तारुण्यातील तरूणीच्या योनिच्या रसाचा गंध, त्याची चव काही औरच असते. एक वेगळीच झिंग तो गंध कामवासनेला देतो आणि त्याने मिळणारे प्रचंड वेगळे सुख मला माहीत होते. तेव्हा आता...

प्रणय वेडी भाग : ६

पुन्हा माझ्या छातीत धस्स झाले! आता सायली सांगते की काय मायादिदीला?? आता काही माझी खैर नव्हती. मी भांबावून समोर बसलेल्या सायलीकडे बघू लागलो. ती माझ्याकडे पाहून मिश्किलपणे हसली आणि मायादिदीला म्हणाली, "मामा ना टॉयलेटमध्ये चेक करत असतो." इतके बोलून तिने एक कटाक्ष...

प्रणय वेडी भाग : ७

"ओके ओके. कबूल करतो! मीच घेतली होती तुझी पॅन्टी." मी सरळ सरळ कबूल केले. "हंम्म्म. मग मला सांगशील का कशासाठी घेतलीस??" तिने हसून विचारले. "बघायला." मी म्हणालो. "बघायला? काय बघायला? त्यात काय बघायचे??" तिने पापण्यांची हालचाल करत आश्चर्य दाखवत विचारले. "बघायला. तुझ्या...

प्रणय वेडी भाग : ८

तिच्या तोंडून ते वाक्य ऐकून माझ्या अंगातून उत्तेजनेची एक सणक गेली! सायली वर्जीन नाही! ती कुमारिका नाही! म्हणजे ती मी समजतोय तितकी भोळी नाही. म्हणजे तिने सेक्स केला होता. तिला सेक्सचे प्रॅक्टीकल नॉलेज होते! वाऊ! कोणाबरोबर तिने सेक्स केला असावा? कोण तो भाग्यवान मुलगा...

प्रणय वेडी भाग : ९

काही क्षण आम्ही एकमेकांकडे रोखून बघितले आणि मी झटकन तिचे डोके पुढे दाबले आणि तिच्या ओठांवर माझे ओठ भिडवले! लोहचुंबकासारखे आमचे ओठ एकमेकांना चिकटले आणि आम्ही चुंबाचुंबी करायला लागलो. मला माझी जीभ सायलीच्या ओठांना नुसती स्पर्श करायची होती की तिने पटकन आपले तोंड उघडून...

प्रणय वेडी भाग : १०

मी उठलो आणि सायलीच्या जवळ गेलो. खाली जमिनीवर गुडघे टेकून मी गुडघ्यावर बसलो आणि माझे तोंड सायलीच्या तोंडाजवळ नेले. माझ्या श्वासाच्या हवेने तिने डोळे उघडले आणि ती माझ्याकडे पाहून हसली. ती तशीच पडून होती आणि फक्त डोळे फिरवून माझ्याकडे बघत होती. मी तिच्या ओठांवर साईडने ओठ...

error: नका ना दाजी असं छळू!!