सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २९

हा हा म्हणता दिवस एका मागोमाग पुढे सरकू लागले. लग्न नावाचे लायसन्स भेटायला अजून अवकाश होता. पण साखरपुडा नावाचे लर्निग लायसन्स लगेच भेटले म्हणजे दोघांचा साखरपुडाही यशस्वी पार पडला. साखरपुडा झाल्यावर दोघांचे संभाषण वाढले. कधी फोनवर तासन् तास बोलू लागले तर कधी प्रत्यक्ष भेटून एकमेकाशी हितगुज करू लागले.

लग्नाआधी वर वधूंनी बोलणे खूप महत्त्वाचे असते. त्यामुळे दोघांचे स्वभाव एकमेकांना समजतात. लग्नानंतर येणार्‍या अडगळीच्या प्रसंगाला आताच अनुरूप असे वातावरण निर्मिती तयार करण्यासाठी हे ऐन उमेदीचे दिवस कोणत्याही लग्नासाठी खूप खास आणि महत्त्वाचे असतात. हे जोडपे सुद्धा त्यास अपवादात्मक नव्हते.

दोघेही या वेळेची नजाकत ओळखून त्या चंदेरी दिवसाची मौज घेत होते. विश्वास हाच होता की या चंदेरी दिवसानंतर सोनेरी आयुष्य वाट पाहत आहे. लग्न जवळ येत होते तसे ती दोघे मनाने जास्त जवळ येत होती. पण ज्या पुरुषाने सहा स्त्रिया अनुभवल्या असतील त्याला मनाचे जवळ येणे कसे पुरे होईल?

एके दिवशी दोघे बांद्रा बँडस्टँडवर काळ्या मोठल्या दगडावर बसून समुद्री लाटा अनुभवत होते. पुढे निळा समुद्र तर मागे शाहरुखचा मन्नत बंगला होता. समोरचा अफाट समुद्र हा उसळणाऱ्या लाटांप्रमाणे आपल्या मनात उसळणाऱ्या स्वप्नांना कसे पूर्ण करायचे हे सांगत होता. तर मागे असलेला शाहरुखचा मन्नत आपण बघितलेली खरी स्वप्न आपल्या मेहनतीच्या जोरावर पूर्ण होऊ शकतात असा दुर्दम्य आशावाद देत होता. या दोन वास्तूमध्ये दोन जीव आपल्या भावी आयुष्याचा आलेख सुलेखित करत होते.

या सुंदर वातावरणात तिचा हात पकडण्याचा मोह त्याला आवरता आला नाही. जसा त्याने तिचा हात पकडला, तशी तिने एकदम दचकून आपला हात मागे घेतला. त्याने या आधी सहा स्त्रिया अनुभवल्या होत्या, त्यांनी असा रिस्पॉन्स कधी दिला नव्हता.

अचानक तिने हात मागे घेतल्यामुळे तो हसू लागला. ती पण अजून नॉर्मल झाली नव्हती. मग त्याने पुन्हा चढाई करून तिचा हात पकडला. या वेळी ती घाबरत घाबरत रिस्पॉन्स देऊ लागली. या वेळी ती काही बोलली नाही यामुळे त्याचा आत्मविश्वास दुणावला आणि त्याने तिचा हात घट्ट पकडला. ती पुन्हा दचकली आणि तिने मान शरमेने खाली घातली.

या वेळी इंद्रधनुष्य अजून तिच्या बाजूला सरकला आणि त्याने आपला उजवा हात तिच्या खांद्यावर ठेवला. या वेळीही तिने काहीच नामंजूरी दाखविली नाही. त्याचा आत्मविश्वास आता फक्त दुणावला नव्हता, तर या खेपेस तिणावला होता. त्याने आपल्या डाव्या हाताने तिची हनुवटी वर केली.

तिच्या चेहर्‍यावर अजूनही लाज शरम सर्व काही सुरळीत दिसत होते. त्याने हात तिच्या मानेवर सरकवला. तिला कळो ना कळो त्याने तिच्या मानेसकट तिचा चेहरा आपल्याकडे सरकवला. तिचा चेहरा अगदी त्याच्या जवळ आणला.

तिला क्षणभर नाही कळले की काय चालू आहे. त्याने तिच्या कपाळावर किस केली. ती लाजली. त्याने तिच्या डाव्या गालावर किस केली. ती पुन्हा लाजली. त्यांचे धैर्य आता अवकाशात झेप घेणाऱ्या रॉकेटशी स्पर्धा करू लागले. या धैर्यानिशी त्याने आपले ओठ तिच्या ओठांवर ठेवले. पण तिच्यासाठी हे सर्व काही नवीन होते.

त्याने पुढे सरसावत आपले ओठ तिच्या ओठांवर रूतवले. ती घाबरली आणि प्रयत्न करू लागली की आपले ओठ त्याच्या ओठांपासून विलग करण्यासाठी. पण त्या पुरुषाने तिच्या मानेवरच्या हातावर बल प्रयुक्त करून तिच्या ओठांना आपल्या ओठाशी विलग करता येणार नाही याची काळजी घेतली आणि नेमके तसेच झाले. तिचा बचाव त्याच्या चढाई समोर क्षीण वाटला.

तिचा पूर्ण बचाव मोडकळीस काढून त्याचे ओठ आता तिच्या मांसल ओठावर बऱ्यापैकी स्थिरावले. त्या लालबुंद ओठावर त्याची जीभ फिरत होती. त्याची जीभ तिच्या दोन ओठांच्या फटीतून कधी आत गेली हे तिलाही समजले नाही.

आता त्याची जीभ तिच्या जिभेवर रेंगाळू लागली. त्याला तिच्या जि‍भेची चव चविष्ट वाटत होती तर तिला त्याच्या ओठांची चव बेचव वाटत होती. हा संघर्ष पुढे एक ते दोन मिनिटे चालू होता. ती तळमळ करत होती त्याच्या ओठातून विलग होण्यासाठी. तर तो मॅच पॉइंट घेऊन मॅच जिंकण्याच्या प्रयत्नात होता.

तिला काहीच कळत नव्हते की या प्रसंगाशी कसे ॲडजेस्ट करायचे. शेवटी या चलबिचल मनस्थितीमध्ये तिने पूर्ण ताकदीनिशी त्याला धक्का दिला. त्याला आपल्यापासून दूर लोटले आणि रडत रडत ती त्याच्याकडे न बघता, त्याची दखल न घेता तिथून तडका फडकी निघून गेली.

तो जितका चकित होता त्याच्या दहा पटीने ती कोसळली होती. तिने तिथून निसटता पाय काढला. त्याने हा प्रसंग सावरण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. तो तिला रात्र होईपर्यंत कॉल करत होता. पण तिने काही त्याचा कॉल उचलला नाही. थोड्या वेळाने त्याचा नंबर तिच्या फोनवर ब्लॉक झाला आहे, असे त्याला जाणवले.

लग्नाला काही दिवस शिल्लक होते आणि या लगीन घाईत हा प्रसंग उद्भवला होता. त्यांच्या संगतीला विसंगती प्राप्त झाली होती. आता महत्त्वाचा मुद्दा हा होता की हे भांडण मोठ्यांपर्यंत पोहोचू नये अशी सोज्वळ आशा इंद्रधनुष्यला होती.

पुढचे दोन ते तीन दिवस तो तिला सतत कॉल करत होता. पण तिने नंबर ब्लॉक लिस्टमध्ये टाकला होता. त्यामुळे त्याचा आणि तिचा संवाद होईल, याची काडी मात्र अशा नव्हती. त्याला कळत नव्हते की हा तात्पुरता ब्रेकअप आहे की लग्न तुटले म्हणावे?

फोन जरी ब्लॉक झाला असेल तरी तिच्या घरी जाण्याची त्याची धडगत होत नव्हती. शेवटी त्याने ठरविले तिच्या घरातील एखाद्या व्यक्तीशी बोलून त्याला मध्यस्थी करून हे प्रकरण सोडवावे. यासाठी त्याने पावले उचलायला सुरुवात केली.

तिच्या घरात तिचे आई वडील होते. या वडीलधाऱ्या मंडळींची या टॉपिकवर बोलणे सोईस्कर वाटत नव्हते. अजून एक व्यक्ती होती तिचा भाऊ. पण कोणत्या भावाला आवडेल की आपल्या बहि‍णीची इच्छा नसताना किस घेतली आहे. म्हणून त्याने भावाला या लिस्टमधून कट-ऑफ केले.

सगळे काही संपले असे वाटताना अचानक त्याला आशेचा किरण आठवला तो म्हणजे तिची वहिनी. का नाही? आपण एक शेवटचा मार्ग म्हणून तिच्या वहिनीशी बोलून पहावे. तसा त्याच्या दृष्टीने काही मोठा अपराध केला नव्हता. त्याने फक्त एक चुंबन घेतले होते. तिच्या मते लग्नाच्या आधी घेतलेले हे चुंबन पाप असेल. पण त्याने तर सहा सहा स्त्रियांना उपभोगले होते.

एखादा मॅरेथॉन पळणाऱ्या माणसासाठी ही तर शंभर मीटरची रेस असेल. त्यांनी ही शंभर मीटरची रेस ओलांडली, हाच त्याचा अपराध होता. पण काहीही असो आता हे प्रकरण निस्तारणे अधिक महत्त्वाचे झाले होते. म्हणून या तुटलेल्या पुलात दोन जीवांचा पूल जुळवून देण्यासाठी त्याला वहिनी हा शेवटचा उपाय दिसत होता.

साखरपुड्याच्या गडबडीत एकदा त्याच्याकडे वहिनीचा फोन नंबर आला होता. तेव्हा नकळतपणे आलेला मोबाईल नंबर पुढे उपयोगी ठरू शकतो, असे त्याला स्वप्नात सुद्धा वाटले नव्हते. त्याने एकदा ऑफिस मधूनच वहिनीला कॉल करण्याचे योजले. त्यामागे कारण एकच होते की ऑफिस टाइममध्ये कॉल केला तर त्या वेळी जाई सुद्धा ऑफिसमध्ये असेल. मग जाईच्या अनुपस्थितित तिच्या वहिनीशी निदान या किचकट विषयावर साधक बाधक चर्चा तरी करता येईल.

त्याने जसे ठरवले तसेच केले आणि वहिनीला कॉल केला. नंतर त्याने वहिनीला सगळी झालेली हकिकत सांगितली. सर्व कहाणी ऐकून घेऊन वहिनीने त्याला सांगितले की या विषयावर जाई ऑलरेडी तिच्याशी बोलली आहे. या घटनेनंतर ती खूप दुखावली आहे. जाईला सावरायला थोडा वेळ लागेल. त्याने पुन्हा आपली बाजू मांडली. वहिनी म्हणाली की ठीक आहे मी तिच्याशी या विषयावर पुन्हा बोलते. तेव्हा इंद्रधनुष्यला थोडे हायसे वाटले.

वहिनीच्या बोलण्यावरून एक स्पष्ट झाले होते की लग्न तुटेल असे काही एक्सट्रीम घडणार नव्हते. कारण साखरपुडा झाल्यावर इंद्रधनुष्यच्या लग्नाची बातमी जंगलात वणवा पेटावा तशी ऑफिस आणि त्याच्या नातेवाईकामध्ये पसरली होती आणि आता जर हे लग्न तुटले तर ही बातमी दुप्पट वेगाने एका ज्वलंत ज्वालामुखीसारखी पसरली असती. शिवाय या बातमीमुळे होणारी नाचक्की ती तर वेगळीच म्हणा.

या होणार्‍या नाचक्कीमुळे इंद्रधनुष्यची आई जो धक्का घेईल ती तर अपरिमित हानी असेल. तसेच हा होणारा दुष्परिणाम फक्त इंद्रधनुष्यच्या कुटुंबियांवर पडणार नव्हता. तर ह्या वणव्यात दोन्ही कुटुंब होरपळून जाण्याची दाट शक्यता होतीच. हे जसे इंद्रधनुष्य जाणून होता तसेच जाईची वहिनी पण ओळखून होती.

जाईच्या वहिनीने येणारा वाईट काळ ओळखून जाईला समजावण्याचे सत्र सुरू केले. जाई समजून घ्यायच्या मनस्थितीत नव्हती, म्हणून वहिनीने इंद्रधनुष्यला पुन्हा धीर ठेवायला सांगितला. वहिनीचे हे काहीसे सांत्वन पर शब्द सुद्धा त्याच्या आयुष्यात पेटलेल्या वणव्याला फायर ब्रिगेडला बोलावून विझवण्यासारखेच होते. पण या किंतु-परंतुच्या परिस्थितीत वहिनीचे आभार मानावे तितके कमी होते. कारण वहिनी अशी मदत त्याला करत होती.

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ३४

तो जागच्या जागीच आश्चर्यचकित झाला कारण ती जाई नक्कीच नव्हती. एखादी भुताटकी सुद्धा नव्हती. मग ती होती तरी कोण? तर ती होती जाईची वहिनी! इंद्रधनुष्य अवाक झाला. त्याला काय करावे आणि काय करू नये याचा थांग पत्ता लागू शकत नव्हता. वहिनीने हे असे का केले याचे उत्तर त्याच्याकडे...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ३३

आता मात्र तो वेडा झाला तिच्या वक्षांचा आकार अनुभवून तो मदहोश झाला. प्रथमच त्याची नजर चुकली होती कारण साखरपुड्याला त्याने तिच्या वक्षाची मापे ३२ आहे असे गृहीत धरले होते आणि तो नेहमीच आपल्या गृहीतकांमध्ये पक्का होता. पण आयुष्यात प्रथमच त्याचे गृहीतक चुकले होते. ही साईज...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ३२

तिने त्याचा हात पकडून त्याला आपल्या बाजूला बसवले. तो ही गुमान तिच्या बाजूला बसला. तिने त्याच्या पाठीवरची बॅग त्याला काढायला खूप मदत केली. अजूनही तिचा चेहरा स्पष्ट दिसत नव्हता. तिने आपल्या उजव्या हाताने त्याच्या कानावरील केसात हात फिरवला. तो रोमांचित झाला. मग तिने आपली...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ३१

हळूहळू ट्रेन रिकामी होऊ लागली. ती ट्रेन नाही तर त्याच्या आकांक्षा रिकाम्या होत होत्या. पण त्याला भविष्य माहीत नव्हते की या रिकाम्या ट्रेन मध्येच त्याच्यासाठी बरेच काही वाढून ठेवले होते. फक्त या वेळेवर स्वार होऊन त्याची वाट पाहणे अति गरजेचे होते. ह्या ट्रेनचे शेवटचे...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ३०

इंद्रधनुष्यला जा वरून जाई हवीच होती कारण एखादी अंधश्रद्धा म्हणावी किंवा अजून काय म्हणावे पण त्याला आता आपले सात रंगाचे इंद्रधनुष्य पूर्ण करायचेच होते. हे इंद्रधनुष्य पूर्ण करण्यासाठी त्याला ज्या जा वरून जांभळ्या रंगाची आवश्यकता होती तो जांभळा रंग त्याच्या दृष्टीने जा...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २८

एक नाही, दोन नाही तर तब्बल सहा सौंदर्य सुंदरी बरोबर प्रेम शृंगार आजमावल्यावर, त्याच्या बरोबर प्रेमरस चाखल्यावर इंद्रधनुष्यला आता आपल्या नावाचा अर्थ कळू लागला होता. इतके दिवस आपले नाव 'इंद्रधनुष्य' का ठेवले असे रडगाणे गाणारा इंद्रधनुष्य आपल्या नावाचे गमक शोधत होता....

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २७

आता वेळ काढण्यात काही मतलब नव्हता. त्याने आपल्या पॅन्टमधून आपला अजगर बाहेर काढला आणि तिच्या मागून तिच्या नितंबाच्या फटीत सरकवला. आत पूर्णपणे गेला नाही म्हणून एकदा त्याने मागे येऊन जोरात रेटा दिला. त्याबरोबरच त्याचा अख्खा अजगर तिच्या बिळात शिरला. त्याच्या या हिसक्याने...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २६

स्टिफनचा होकार या टेंडरसाठी आणि प्रोजेक्टसाठी बहुमूल्य होता. ती मुद्दाम त्याच्या डोळ्यात डोळे रोखून पाहू लागली. त्याच्या चलबिचल करणाऱ्या पापण्या तिच्या एकटक नजरेचा रोख पेलण्यास कमी पडत होत्या. तिची नजर बघून तो वरच्या वर आवंढे गिळत होता. त्याचा हात तिच्या खांद्यावरून...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २५

गेली पंधरा मिनिटे दोघांची झालेली घालमेल त्या सेक्स घाईत दिसली. तिने अगदी त्याच्या बॉसप्रमाणे त्याचा ताबा मिळवला आणि त्याच्या मांडीवर पाय फाकवून त्याच्यावर बसली. आपल्या दोन्ही हातांनी त्याची कॉलर पकडून तिने त्याचा नाईट ड्रेस टरकन फाडला आणि त्याला उघडा केला. अचानक...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २४

इंद्रधनुष्य एका मागोमाग एक पाऊल पुढे सरकत होता. तो सव्वीस वर्षाचा झाला होता. इथे जॉब करून त्याला २ ते ३ वर्ष होत आले होते. त्याच्या कामापासून इतर सहकारी आणि मँनेजमेट खूप खुश होते. पण सर्वात जास्त खुश त्याची बॉस निशा होती. तो ऑफिस कामात जसा निपुण होता तसाच तो तिला...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २३

तो तिच्या मानेवर, खांद्यावर, कानावर, केसात, गळ्यावर, हनुवटीवर अशा किस घेत होता की न राहवून मग तिनेच त्याच्याच दोन्ही गालावर आपले दोन हात ठेवून त्याला वर खेचले आणि त्याच्या ओठात तिने आपले ओठ स्थानापन्न केले. त्याच्या ओठात तिचे गुलाबी ओठ रोवले गेले. मग चार ओठांची...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २२

घड्याळात पावणे आठ वाजले. ऑफीसमधला सगळा स्टाफ ऑफीसमधून निघून गेला. पूर्ण बाराव्या फ्लोरवर फक्त केबिनमधील एकच व्यक्ती इंटरव्यू घेत होती. तशी या कंपनीची चौदा माळ्याची स्वत:ची बिल्डिंग होती. पूर्ण बिल्डिंगमध्ये काही जण आणि सेक्युरीटी अजून काम करत होते. पण बाराव्या...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २१

अखेर शुक्रवारचा म्हणजे डेटचा दिवस उजाडला. निशा नेहमीप्रमाणे ऑफिसला पोहोचली. आज नेहमीपेक्षा तिने जरा जास्तच मेकअप केला होता. मेकअपला साथ होती तिच्या चेहर्‍यावर असणार्‍या प्रसन्न मुद्रेची. गेली अनेक वर्ष तिनेच स्वत:च्या चेहर्‍यावर इतका आनंद पहिला नव्हता. संध्याकाळी सहा...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २०

इकडे ती बिझी आहे म्हणून इंद्रधनुष्य पण आपल्या जॉब हंटिंगवर लक्ष देत होता. दिवसभर तो त्याचीच तयारी करत असे. त्याला एका नामांकित कंपनीमधून इंटरव्यूसाठी कॉल आला होता. तो त्याचीच तयारी करत होता. त्याच्याकडे साधारण दहा दिवस होते. या कंपनीची प्रवेश प्रक्रिया तीन टप्प्यात...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : १९

अभियांत्रिकी पदवी प्राप्त झाल्यावर इंद्रधनुष्य मुंबईला आला. आता पुढे मोठी लढाई उभी होती. ती म्हणजे नोकरी मिळवण्याची. इतके महागडे शिक्षण घेऊन आता त्याचे चीज करण्याची वेळ आली होती. त्याने आपला चांगला बायोडेटा बनवला आणि अगदी नोकरी डॉट कॉमपासून ते लिकडेइनपर्यंत सगळीकडे...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : १८

इतका वेळ मनाची घालमेल होत असताना आता मात्र तिने आपल्या दोन्ही हातांनी त्याचा चेहरा पकडला. आपल्या पायाच्या टाचा जराशा उंचावल्या आणि अगदी वेगात आपले मांसल ओठ त्याच्या पुरूषी ओठात कोंबले. दोघांच्या ओठांची सुरेल जुगलबंदी रंगली. गेली कित्येक दिवस दोघांनी संभोग केला नसेल....

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : १७

इतक्यात संध्याकाळचे चार वाजले. त्यांना सुदैवाने तो कच्चा माल भेटला पण पूर्ण दिवस त्याचा तालुक्याच्या गावी गेला होता. मग त्यांनी हा कच्चा माल बसमधून पुन्हा आपल्या गावी आणला. ती पूर्ण दिवसाच्या क्षीणमुळे इतकी दमली होती की तिने बसमध्ये त्याच्या खांद्यावर डोके ठेवून ती...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : १६

त्याने आपल्या हाताने तिच्या पूर्ण उघड्या पाठीवर मलम लावायला सुरुवात केली. आता त्याचा स्पर्श तिला एखाद्या नराचा स्पर्श जाणवत होता. तोही न घाबरता आपले पॅन्टमधले लिंग सरळ करून तिच्या पाठीवर मलम लावत होता. तिने आपले डोळे घट्ट बंद केले. आपले दोन्ही हात बेडवरील बेडशीटला...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : १५

काल रात्री तिचा नवरा पुन्हा दारू पिऊन आला आणि घरात तमाशा करू लागला. जेव्हा तिने त्याला रोखू पाहू केले तेव्हा त्याचा राग अनावर झाला आणि त्याने आपल्या चामडी पट्ट्याने तिच्या पाठीवर व्रण उठेपर्यंत मारले. त्या नराधमाने केलेले कृत्य म्हणजे तिच्या पाठीवर आणि कमरेवर उठलेले...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : १४

काही दिवस उलटले आणि इच्छा तेथे मार्ग त्याप्रमाणे मार्गही मोकळा झाला. इंद्रधनुष्यच्या कॉलेजमध्ये एक मुलगा होता जो दरवर्षी नवीन आणि ॲडवान्स मोबाईल घेत असे. असाच त्याने नवीन मोबाईल घेतला होता. त्याच्या जुना मोबाईलच्या काचेला थोडासा क्रॅक पडला म्हणून एक्सचेंज होऊ शकला...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : १३

अभियांत्रिकी शाखेचा पहिल्या वर्षाचा निकाल लागला. इंद्रधनुष्य सगळ्या विषयात उत्तीर्ण झाला. त्याचे दुसरे वर्ष सुरू झाले. दुसर्‍या वर्षासाठी तो पुन्हा कोकणात परतला. कोकणात नाजूका मावशीच्या घरी जोमाने पुन्हा अभ्यास करू लागला. पहिल्या वर्षीच्या मानाने दुसर्‍या वर्षीचा...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : १२

आता ती समोर ब्रावर होती आणि फ्रॉक कमरेपर्यंत खाली आणले होते. मग त्याने आपले शर्ट काढले. तो तिच्या समोर उघडा झाल्याने तिचे डोळे त्याच्या छातीला न्याहाळत होते. यातच त्याने कधी तिचे हात तिच्या छातीवरून बाजूला केले ते तिलाच समजले नाही. तिने एक पांढरी शुभ्र ब्रा घातली...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ११

आता तो तिला देत असलेल्या शाबासकीची प्रमाण वाढले होते. शाबासकीची निमित्ताने त्याचा हात न चुकता तिच्या पाठीवर मस्त फिरून येत असे. इतके दिवस 'दादा' हाक मारणाऱ्या पियूषाला आता या स्पर्शातील वेगळेपण जाणवत होते. कधी कधी ते शिकवताना बेडवर मांडी घालून बसत असे. तेव्हा तो...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : १०

शाळेत असताना इंद्रधनुष्यकडे एखाद्या मुलीने ढुंकून सुद्धा पाहिले असेल का याबाबत शंका आहे. पण बेरंगी आयुष्यात नाही नाही म्हणता इंद्रधनुष्यने दोन रंगांची उधळण करत करत दोन रंगांची चव चाखली होती. दोन मोहक तिलोत्तमा बरोबर आयुष्यात कधीही न विसरणारे क्षण गुंफले होते. या दोन...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ९

तो पुढे येऊन तिच्या मांड्यावर पाय फाकवून बसला आणि तो दोन्ही हाताने तेल तिच्या जांघेत चोळत होता. ती आता या नवीन अनुभवाने विरघळली होती. ती मोठ्याने 'आऊच' असे करून ओरडत होती. घरात अजून कोणी नव्हते. घराचा मेन दरवाजा तो बंद करून आला होता. त्यामुळे तिचा आवाज चार भिंतीत घुमत...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ८

मावशी डोळे मिटून होती. तो जेव्हा तिच्या मुक्या मारावर जोरात बाम चोळत असे तेव्हा मावशीच्या हळूच सित्कारत असे. पण तो इमानदारीने आपले काम करतच होता. गुडघ्याच्या खाली बाम लावल्यावर तो थोडा वर आला आणि मावशीची साडी गुडघ्यावर करू लागला. मावशीला ते कळले. तिला थोडीशी लाजही...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ७

बाथरूममध्ये जाताच पाहतो तर काय, बाथरूममध्ये नाजूका मावशी गुडघ्यावर बसण्याचा प्रयत्न करत होती पण तिला ते सहज जमत नव्हते. तिचा चेहरा पडला होता. केसांचा एक झुपका डोळ्यावर आला होता. पाय हा गुडघ्याखाली लाल झाला होता. तिची बाथरूममधील ती अस्तास्तव अवस्था पाहून हे लक्षात आले...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ६

बारावीला इंद्रधनुष्य हा त्याच्या कुवतीप्रमाणे चांगल्या गुणांनी गुणवंत झाला. ज्युनियर कॉलेजच्या कुंपणाबाहेर असलेल्या जगात या पठ्ठ्याला एक्सेस भेटला. पुढे त्याने अभियांत्रिकी शाखेत जाण्याचे योजिले. पण त्याच्या टक्क्याचे वजन इतके जास्त नव्हते की त्याला मुंबई आणि पुणे या...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ५

इंद्रधनुष्यची पण ही पहिली वेळ होती पण सेक्सी व्हिडिओ पाहून जे ज्ञान भेटले होते ते पडताळून पाहण्याची संधी समोर होती. आपल्या पहिल्या संधीत जर शतक ठोकले तर तारुल नावांची ट्रॉफी त्याचीच होती. त्याने तिला पकडून गरकन फिरवले. तिला आपल्या समोर पाठमोरी उभी करून तिच्या बॅकलेस...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ४

इंद्रधनुष्य पुढे झाला आणि तिचा हात पकडून तिला टेबल जवळ आणले. आज ती शिक्षिका नव्हती किंवा तो विद्यार्थी नव्हता. आज तो पुरुष होता आणि ती स्त्री होती. दोघांच्या वयातील अंतर आज गळून पडले होते. तो तिला मॅडम म्हणून तिचा हात पकडत होता. तेव्हा तिनेच त्याला मॅडम म्हणण्यास नकार...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ३

आता रोज रात्री इंद्रधनुष्य हा जाईच्या नावाने हस्तमैथुन करत नव्हता तर जाईची जागा आता तारुलने घेतली होती. रोज रात्री तो आपल्या कल्पनेत तारुलच्या अंगावरील एक एक कपडा दूर करत असे आणि जशी ती हळूहळू विवस्त्र होत असे तसा त्याच्या मुठीतील त्याच्याच लिंगावर त्याची मूठ जोरात...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २

हस्तमैथुन करता करता कधी अकरावीचे वर्ष संपले हे इंद्रधनुष्यला पण समजले नाही. बारावीचे वर्ष सुरू झाले आणि सर्व गमती-जमती आता मेहनतीमध्ये बदलण्याची वेळ आली होती. इंद्रधनुष्यने हे जाणले होते की त्याला काही मुलगी पटणार नाही मग आपण चांगला अभ्यास करून आपले स्वप्नच पूर्ण करू...

सप्तरंग प्रणयाचे

ग्रामपंचायतीच्या कौलारू शाळेत ग-म-भ-न शिकून आपल्या शिक्षणाची सुरुवात करणारी माझी मागची पिढी असो किंवा शासनाने ग्रँड दिलेल्या मुंबईतील मराठी माध्यमाच्या शाळेत अ-आ-इ-ई शिकून आपल्या शिक्षणाचा श्रीगणेशा करणारी माझी पिढी असो किंवा गलेलठ्ठ फी घेणार्‍या कॉन्व्हेन्ट...

error: नका ना दाजी असं छळू!!