सासू माझी लाडकी भाग : १०

त्यांच्या पुच्चीची जाड पटल तो ओठांत पकडून ओढत होता आणि चोखत होता. त्यांच्या भेगेत जीभ घालून त्यांचा पुच्चीरस चाटत होता. त्यांच्या पुच्चीवरील दाणा चाटत, चोखत तो त्यांना कामतृप्तीच्या शिखरावर घेऊन गेला.
बऱ्याच वर्षानी असे कोणा पुरुषाकडून पुच्ची चोखून घेताना रिमा खूष होत्या. त्यांची कामोत्तेजना प्रमाणाच्या बाहेर भडकली होती. आपल्या पुच्चीतून लावा रस बाहेर पडत आहे असे त्यांना वाटत होते.
जेव्हा श्रेयसने त्याची जीभ रिमाच्या पुच्चीत खोलवर खुपसून त्यांचा दाणा चोखायला सुरुवात केली तेव्हा त्यांची सहनशक्ती संपली आणि त्या रत होऊ लागल्या. त्याच्या तोंडावर आपली पुच्ची गच्च दाबून त्याचे डोके धरून त्या आपली कंबर हलवू लागल्या.
त्यांची कामतृप्ती होऊ लागली. कामतृप्तीचा भर ओसरल्यावर त्यांना थकवा जाणवला. त्यांचे पाय थोडे विक झाले आणि ते पाहून श्रेयसने त्यांना खाली ओढले. त्यांना आपल्या बाजूला पडायला लावून त्याने त्यांना मिठीत घेतले. काही क्षण रिमा डोळे मिटून पडून राहिल्या.
जेव्हा रिमा भानावर आल्या तेव्हा त्यांनी डोळे उघडले आणि त्या श्रेयसकडे पाहून हसल्या. श्रेयसने त्यांचे चुंबन घेतले. त्याच्या ओठांवर ओठ ठेवण्याच्या गडबडीत रिमाचा हात श्रेयसच्या लंडाला लागला आणि तो कडक झालेला पाहून त्यांना आश्चर्य वाटले! त्याचा लंड हातात पकडून त्या म्हणाल्या,
“बापरे! पुन्हा कडक झाला तुझा लंड! कशाने झाला हा?”
“तुमच्या पुच्चीच्या मादक गंधाने, मम्मी!”
“हो का! आता मा‍झ्या पुच्चीच्या गंधाने तू इतका उत्तेजित झालास तर.”
“होय, मम्मी!”
“अजून कशा कशाने तू उत्तेजित होतोस?”
“तुमच्याकडे नुसते पाहीले तरी मी उत्तेजित होतो.”
“हो का? का बरे?”
“कारण तुम्ही एकदम ॲट्रॅक्टीव आहात, सेक्सी आहात.”
“आणि सोनाली? तिच्याकडे पाहून तू असाच उत्तेजित होतोस?”
“तितका नाही जितका तुमच्याकडे पाहून होतो.”
“का बरे? सोनाली ॲट्रॅक्टीव नाही? सेक्सी नाही?”
“आहे ना. पण तिचा सेक्सीनेस वेगळा आहे. तुमचा वेगळा आहे.”
“काय वेगळा आहे?”
“सोनाली सडपातळ आहे. तिचे अवयव तुमच्या इतके भरीव नाहीत.”
“मग काय झाले? आजकालच्या मुलींची अशीच फिगर असते. आजकालच्या पुरुषांना अशीच सडपातळ फिगर आवडते असे मी ऐकले होते.”
“आवडते ना! पण फक्त पहायला. बाकी सेक्स करताना अंगाखाली जरा भरीव अंग असले की वेगळीच मजा येते.”
“म्हणजे गुबगुबीत गादी सारखे. हो ना?” रिमाने हसत म्हटले.
“हो! असे गुबगुबीत, लुसलुशीत अंग असले की सेक्सला एक वेगळीच खुमारी येते.”
श्रेयसने मिश्कीलपणे उत्तर दिले आणि वळून तो रिमाच्या अंगावर झोपला. त्याच्या भाराने रिमा दबून गेल्या पण त्याचे त्यांना काही वाटले नाही. श्रेयसच्य डोळ्यात पहात त्यांनी हसून म्हटले,
“मजा वाटत असेल ना. गुबगुबीत अंगावर झोपून.”
“हो, मम्मी! एकदम मजा वाटतेय. त्यात आणि तुमचे अंग फारच लुसलुशीत आहे.” श्रेयसने मजेत म्हटले.
“आणि तुझे अंग दणकट आहे.” रिमाने शेरा मारला.
“तुम्हाला त्रास होतोय का?”
“नाही रे. मला आवडते असे दणकट शरीर. सोनालीचे पप्पा तुझ्यासारखेच दणकट होते.”
“म्हणजे मला पाहून तुम्हाला त्यांची आठवण झाली असेल ना.”
“हो झाली खरे. तुझ्यात मला त्यांची झलक अनेकदा दिसली. म्हणूनच जेव्हा सोनाली तुझ्याशी लग्न करायचे म्हणाली तेव्हा मी होकार दिला होता.”
“आय सी! हे तुम्ही आधी कधी बोलला नाहीत.”
“कसे बोलणार? तसा काही प्रसंग कधी आलाच नव्हता.”
“हो! ते पण खरे आहे म्हणा. जितकी जवळीक आपल्यात आत्ता झाली आहे तशी आधी कधी झाली नव्हती.”
“त्यासाठी तू सोनालीचे आभार मानायला पाहिजे.” रिमाने हसून म्हटले.
“हो ना. ती अमेरिकेला गेली नसती तर तुम्ही येथे येऊन अशा राहिल्या नसता आणि आपल्यात असे संबंध झालेच नसते.” श्रेयसने कबूल केले.
“नाही मी येथे येऊन राहिले ही एक गोष्ट झाली. पण तुझ्याबरोबर अशी जवळीक होऊन असे लैंगीक संबंध ठेवले ही दुसरी गोष्ट आहे.” रिमाने पुन्हा गुढपणे म्हटले.
“म्हणजे काय, मम्मी?” श्रेयसला त्यांचे बोलणे कळले नाही.
“काही नाही,” पुन्हा रिमाने तो विषय बदलला आणि पुढे म्हणाल्या, “तुझ्या दणकट शरीराप्रमाणे तुझा लंड ही तगडा आहे.”
“हो का. मग तुम्हाला आपल्या दोघांच्या अंगामध्ये त्याचे अस्तित्व जाणवतेय का?” श्रेयसने आपला कडक लंड त्यांच्या मांड्यांमध्ये दाबत विचारले.
“चांगलेच जाणवतेय. काय शोधतोय तो?” रिमाने चावटपणे विचारले.
“ऊबदार भोक!” श्रेयसने बेधडक उत्तर दिले.
“शी! काय पण शब्द वापरलास.”
“अहो भोक शब्द कसा गावरान वाटतो. एकदम सेक्सी!” श्रेयसने हसून म्हटले.
“आपण काय गावठी आहोत? असे गावरान शब्द वापरायला.” रिमाने म्हटले
“ओहोहोहोऽऽऽ मग शहरी शब्दात त्याला काय म्हणतात ते तुम्हीच सांगा.”
“तुला माहीत आहे ते. कितीतरी वेळा तू ते नाव घेतले आहे आत्ता.”
“पण मला तुमच्या तोंडून ऐकायचेय. मजा वाटतेय ऐकायला.”
“वाटलेलच. तू असेच बोलणार. हा सुद्धा तुमचा एक प्रकार असावा. उत्तेजना वाढवायचा.”
“बरोबर ओळखलत. असे घाण घाण शब्द वापरले की कामवासना अजून चाळवते. तेव्हा सांगा मला तुमच्या भोकाला काय बोलतात शहरी भाषेत?”
“पुच्ची बोलतात. खूष? मा‍झ्या तोंडून पुच्ची शब्द ऐकून?”
“एकदम खूष!” श्रेयसने खूष होत म्हटले.
“मग आता घाल मा‍झ्या पुच्चीत तुझा लंड.”
“व्वा! एकदम सेक्सी! किती एक्साईटींग वाटतेय तुमच्या तोंडून हे ऐकायला.”
“ऐकायला इतके एक्साईटींग वाटतेय मग प्रत्यक्षात आत घातला तर किती मजा वाटेल?” रिमाने श्रेयसला विचारले.
“बघुया ना आपण. घाला माझा लंड तुमच्या पुच्चीत.”
“का? तुला घालता येत नाही?”
“येतो ना. पण तुम्ही घाला.”
“मी घातला की तुला अजून मजा वाटेल. हो ना?”
“अगदी बरोबर! मी जास्त उत्तेजित होईल!”
“ठीक आहे.”
असे म्हणत रिमाने त्या दोघांच्या शरीरामध्ये हात घातला आणि श्रेयसचा लंड पकडला.
श्रेयस थोडा वर झाला जेणेकरून त्याच्या सासूला लंड पुच्चीत घालून घ्यायला सोपे जावे. रिमाने त्याच्या लंडाचा सुपाडा आपल्या पुच्चीवर ठेवला आणि श्रेयसने एक हलका धक्का मारला.
त्याच्या लंडाचा सुपाडा रिमाच्या पुच्चीत शिरला. रिमाने आपले पाय थोडे फाकवले जेणेकरून त्याचा लंड सहज आत घुसावा म्हणून. श्रेयसने पुन्हा एक धक्का मारला आणि त्याचा लंड आपल्या सासूबाईंच्या बुळबूळीत पुच्चीत सुळकन गेला. त्यांच्या पुच्चीत लंड मुळापर्यंत घालून तो स्तब्ध पडून राहिला.
“कसे वाटतेय आता? मजा वाटतेय मा‍झ्या पुच्चीत लंड घालून?” रिमाने कुतुहलाने विचारले.
“येस्सऽऽ फार मजा वाटतेय! तुम्हाला कसे वाटतेय?” श्रेयसने सुखावत म्हटले.
“मला ना. एकदम भरल्यासारखे वाटतेय.”
“काय भरल्यासारखे?”
“मा‍झ्या पुच्चीत काहीतरी ठासून भरल्यासारखे.”
“काहीतरी काय. माझा लंड आहे तो.”
“अरे तेच रे. माझी पुच्ची भरून गेलीय त्याने. फार वर्षांनी असा लंड पुच्चीत घेतलाय ना.”
“हो मलाही तुमची पुच्ची एकदम टाईट वाटतेय.”
“सुरुवातीला वाटेल टाईट तुला. पण एकदा करायला लागला की मग लूज वाटेल.”
“तरीही तुमच्या वयाच्या मानाने टाईट आहे.”
“अस्स. मग बरेच आहे ना तुला. कर सुरुवात झवायला.”
“थांबा जरा, मम्मी. मला थोडा वेळ असेच पडून राहून असे सुख घेऊ द्या. तुम्हालाही त्याची सवय होईल.”
“सोनालीबरोबर तू असेच करतोस का?”
“नाही, तिच्या पुच्चीत एकदा घातला की सरळ झवायला सुरूवात करतो.”
“तिची पुच्ची माझ्यापेक्षा टाईट असेल ना?”
“हो तिची तुमच्यापेक्षा टाईट आहे. पण तुमच्या पुच्चीचा टाईटपणा एकदम वेगळाच आहे.”
“वेगळा म्हणजे?”
“वेगळा म्हणजे तिच्या पुच्चीत जेव्हा मी लंड घालतो तेव्हा मला असे वाटते की माझा लंड कॉटनच्या कपड्यात जखडला गेला आहे. पण तुमच्या पुच्चीत तो मखमली कपड्यात जखडल्या सारखा वाटतो.”
तो कमालीचा उत्तेजित झाला आणि त्याचा लंड प्रमाणाबाहेर कडक झाला! त्याला राहवले नाही.
किंचित वर होऊन त्याने आपला लंड रिमाच्या पुच्चीतून सुपाड्यापर्यंत बाहेर काढला आणि गपकन मुळापर्यंत आत घातला. गचगच करत त्याने ४/५ जोरदार धक्के त्यांच्या पुच्चीत मारले.
रिमा अशा जोराच्या धक्क्याला तयार नव्हत्या तेव्हा त्या थोड्या कळवळल्या! त्यांना त्रास झालेला पाहून श्रेयस थोडा स्लो झाला आणि हळुवारपणे त्यांना झवू लागला. मग रिमाना थोडे हायसे वाटले आणि त्या लिलया त्याचे धक्के पेलू लागल्या. आपल्या जावयाकडून झवून घेताना आता त्या रंगात आल्या.
रिमा खालून कंबर उचलून वर धक्के देत त्याच्या धक्क्याला उत्तर देऊ लागल्या. श्रेयस सुद्धा त्वेशाने आपल्या सासूच्या पुच्चीत लंड आत-बाहेर करून तिला झवू लागला. तो उत्तेजित होत होता आणि त्याच्या धक्क्यांना वेगळाच जोर येत होता. श्रेयसचा लंड आपल्या पुच्चीत अजून खोलवर घेण्यासाठी रिमाने आपले पाय अजून फाकवले आणि त्याच्या कंबरेवर विसावून त्या झवून घेऊ लागल्या.
“आहहऽऽऽ ओहहहऽऽ मऽऽम्मीऽऽ मीऽऽऽ झडलोऽऽऽ आहहऽऽऽ”
असे बोलून श्रेयसने एक शेवटचा धक्का मारला आणि रिमाना गच्च मिठी मारून त्यांच्या पुच्चीत लंड खोलवर ठेवून तो गळू लागला.
त्याने रिमानाही टोकावर नेले आणि त्या त्याच्या लंडावर रत होऊ लागल्या. रिमानेही श्रेयसला गच्च मिठी मारली होती आणि आपल्या पायाचा विळखा त्याच्या कंबरेला घालून त्याला जखडून टाकले होते. दोघांच्याही सत्खलनाच्या भावना इतक्या तीव्र होत्या की दोघेही डोळे गच्च मिटून घेऊन सत्खलनाचा आनंद घेत राहिले.
कामतृप्त होऊन दोघेही तसेच एकमेकांच्या मिठीत पडून राहिले. बऱ्याच वेळाने ते दोघे भानावर आले. जेव्हा त्यांची नजरानजर झाली तेव्हा ते एकमेकांकडे पाहून हसले. रिमाना कवेत घेऊन श्रेयसने त्यांचे चुंबन घेत विचारले,
” तुम्ही मा‍झ्या सासू आहात, सोनालीच्या मम्मी आहात. तुमच्याबरोबर मी सेक्स करतोय हे तिला कळले तर?”
“त्याची काळजी तू आत्ता कशाला करतोस? अजून तिला यायला वेळ आहे. तोपर्यंत आपण मजा मारूया. ती आल्यानंतर तिचे पाहू. चल उठ आता! थोडे फ्रेश होऊन काहीतरी खाऊया. मला जाम भूक लागली आहे.”
चावटपणे म्हणत रिमा बेडवरून उठल्या. त्यांच्या छातीवर त्यांची ब्रेसीयर अजूनही होती. त्यांनी श्रेयसला विचारले,
“अरे तू माझी ब्रेसीयर काढलीच नाही. तुला माझे उभार पहावेसे वाटले नाही?”
“वाटले ना. पण तुम्ही अशा ब्रेसीयरमध्येही जाम सेक्सी दिसत होता तेव्हा मी काढली नाही. आणि तुमचे उभार पहाण्याबद्दल म्हणाल तर. मी ते नंतर कधी पाहीन. आणि तेव्हा मी तुमच्या उभारांमध्ये माझा लंड घालून तुमची छाती झवणार आहे.”
“वेऱ्ही इंटरेस्टींग!” हसत हसत रिमा म्हणाल्या आणि त्या प्रकाराची कल्पना करत बाथरूममध्ये गेल्या.

सासू माझी लाडकी भाग : ९

श्रेयस चमकत्या डोळ्याने वरतून पहात होता आणि रिमा वर त्याच्याकडे पहात त्याच्या लंडाचे चुंबन घेत होत्या. काही क्षण लंडाचे चुंबन घेतल्यावर त्यांनी आपले ओठ विलग केले आणि त्याच्या लंडाचा सुपाडा तोंडात घेतला.वर श्रेयसच्या डोळ्यात रोखून पहात त्या जोमाने त्याच्या लंडाचा फक्त...

सासू माझी लाडकी भाग : ८

हॉलमधून त्याच्या बेडरूममध्ये आणेपर्यंत त्या दोघांची नजर एकमेकांना भिडली होती. दोघेही पुन्हा उत्तेजनेच्या भरात आले होते. आपल्या सासूला घट्ट धरत श्रेयसने त्याच्या बेडरूममधील बेडवर ठेवले.रिमाची कामवासनाही चांगलीच चाळवली होती. त्यांची पुच्ची झवण्याच्या विचाराने पाझरत...

सासू माझी लाडकी भाग : ७

आता श्रेयस फक्त अंडरवेअरवर आपल्या सासूसमोर उभा होता. त्याच्या अंडरवेअरचा चांगलाच मोठा तंबू झाला होता. रिमा चमकत्या डोळ्याने त्याच्या अंडरवेअरमधील लंडाचा आकार पहात होत्या.“आता जरा मोकळे वाटतेय.” श्रेयसने सुस्कारा टाकत म्हटले.“म्हणजे तुझी अंडरवेअर काढायची गरज नाही आता.”...

सासू माझी लाडकी भाग : ६

पुन्हा एकदा त्यांना उत्तेजना जाणवू लागली. कसेबसे आपले फिलींग कंट्रोल करत त्या म्हणाल्या,“झाले का बघून?”“नाही! आत्ताशी तर मी सुरुवात केली आहे.”असे बोलून श्रेयसने हळूच त्यांचे दोन्ही खांदे धरले आणि खाली वाकत त्यांच्या खांद्याच्या उघड्या त्वचेवर आपले ओठ टेकवले. तो असे...

सासू माझी लाडकी भाग : ५

“माझे नुकसान कारण मला तुम्हाला नग्न बघायची संधी गेली. तुमचे नुकसान कारण पुढच्या सगळ्या गंमतीला तुम्ही मुकाल.”“कसली पुढची गंमत?”“गंमत म्हणजे आपण हे जे मित्र-मैत्रीणी सारखे वागायचे ठरवले ती गंमत.”“म्हणजे काय? मला नाही समजले तुला काय म्हणायचे ते?”“अहो, मम्मी. तुम्ही जर...

सासू माझी लाडकी भाग : ४

श्रेयसच्या ह्या प्रश्नाने रिमा गडबडल्या. काही क्षण त्या गप्प राहिल्या. मग थोडा विचार करून त्या म्हणाल्या,“तुला पहायचे आहे का?”“हो! म्हणूनच तर मी सोनालीसाठी स्वत: ब्रेसीयर आणतो. मग ती मला घालून दाखवते. आणि मी चेक करतो की माझा चॉईस तिला सूट होतो की नाही.” श्रेयसने...

सासू माझी लाडकी भाग : ३

पण पुढच्याच क्षणी त्यांनी तो विचार झटकून टाकला. जरी तसा विचार त्यांच्या मनात आला तरी त्यावर अंमल करण्याचे धाडस त्यांना झाले नाही. पण रिमांचे चावट मन त्यांना गप्प बसू देईना.तेव्हा त्यांनी निव्वळ आत्ता पुरते त्यातील काही अंर्तवस्त्र घालून पहायचे ठरवले. त्याप्रमाणे...

सासू माझी लाडकी भाग : २

दुसर्‍या दिवशी सकाळी रिमाना जाग आली आणि क्षणभर त्यांना कळेनाच की आपण कुठे आहोत. पण मग त्यांच्या लक्षात आले की आपण आपल्या मुलीच्या घरात तिच्या बेडरूममध्ये आहोत. मॉडर्न पद्धतीच्या त्या बेडरूममधील वातावरणाने त्यांना अतिशय रिलॅक्स वाटले.त्या उठल्या आणि बाथरूममध्ये गेल्या....

सासू माझी लाडकी

२ वर्षापूर्वी श्रेयसचे लग्न सोनालीबरोबर झाले. ती सॉफ्टवेअर इंजिनीअर आहे आणि तो हार्डवेअर इंजिनीअर. दोघेही मुळचे पुण्याचे पण बॅंगलोर आयटी हब असल्यामुळे बँगलोरमध्ये सेटल झाले आहेत.श्रेयसचे मम्मी, पप्पा पुण्यात असतात आणि त्यांचा एक्स्पोर्टचा छोटा बिझीनेस आहे. सोनालीला...

error: नका ना दाजी असं छळू!!