शेजारचा राज भाग : ३

“हो! का नाही? त्याच्या सारख्या कोवळ्या मुलाकडून झवून घ्यायला तुला नक्कीच मजा वाटेल.”
“मला मजा वाटेल ते ठीक आहे पण तुला काय वाटेल? दुसरे कोणीतरी मला झटवतयं ह्याचे तुला वाईट नाही वाटणार?”
“वाईट काय वाटायचे? मीच तर तुला सांगतोय. मला पण त्याची मजा वाटतेय म्हणूनच मी तुला सांगतोय. म्हणूनच मी तुला तसे करायची परमिशन देतोय.”
“ठीक आहे मग. आता जर तुच परमिशन देतोय तर मी आहे तयार त्याच्या बरोबर करायला.”
“काय म्हणतेस? खरच? तू झवशील त्याच्याबरोबर. म्हणजे तू त्याला झवायला देशील?” मी उगाचच मला फार आश्चर्य वाटतेय असे दाखवत म्हणालो.
खरे तर मला माहीत होते की ती सहज तयार होईल. आम्ही झवत असताना कित्येकदा तिला परपुरुष झवतोय अशी कल्पना करायचो. परपुरुषामध्ये त्यातल्या त्यात कोवळ्या युवकाकडून ती झवून घेतेय अशी कल्पना आम्ही नेहमी करायचो.
तशी कल्पना करून झवताना शिल्पा अतिशय कामोत्तेजीत व्हायची. आधीच तिची कामवासना जास्त होती आणि त्यात असे दुसरा तिला झवतोय असे बडबडत, कल्पना करत आम्ही झवत असलो की ती वेडी पिसी व्हायची. त्या भरात लागोपाठ तीनदा-चारदा ती झडायची.
झवून झाल्यानंतर कित्येकदा आम्ही बोलायचो की खरोखरच आपण कोणा तिसऱ्याला आमच्या झवाझवीत सामील करायला हवे. पण त्यावर आम्ही कधी सिरीयसली विचार केला नव्हता.
जेव्हा राज मला सेक्सविषयी प्रश्न विचारायला लागला तेव्हा मा‍झ्या डोक्यात ही कल्पना आली की त्याला शिल्पाशी भिडवले तर? तो मला आमच्या झवाझवीत सामील करण्यासाठी योग्य वाटला म्हणून मी त्याला शिल्पाचे नग्न फोटो दाखवून तिच्याबद्दल विचार करायला भाग पाडले आणि आता मी शिल्पालाही तयार केले होते.
ती मनापासून तयार आहे याची पुन्हा एकदा खात्री करण्यासाठी मी तिला विचारले,
“मग तू खरोखरच राजकडून झवून घेशील ना?”
“घेईन. जर त्याला मला झवावेसे वाटत असेल तर,” शिल्पाने लालबुंद चेहऱ्याने लाजत लाजत म्हटले, “आणि तुला पाहिजे म्हणून. तू मला परमिशन देत आहे म्हणूनच.”
ती असा आव आणून बोलत होती की केवळ फक्त मला हवे आहे म्हणून ती यासाठी तयार होत आहे. पण मला चांगले माहीत होते की राजकडून झवून घेण्याच्या कल्पनेने माझ्यापेक्षा जास्त ती एक्साईट होती.
त्याच्याकडून झवून घेण्यात माझ्यापेक्षा जास्त मजा तिला वाटणार होती. आणि मला खात्री होती की जर राज तिला झवायला लागला तर ती एखाद्या रांडेलाही लाजवेल असे त्याच्याकडून झवून घेईल. त्याला मागून-पुढून, खालून-वरतून झवून देईल.
“मग कधी आणि कसे त्याला झवायला तयार करायचे?”
शिल्पाने निर्लज्जपणे मला विचारले. यावरूनच कल्पना येत होती की ती राजकडून झवून घ्यायला किती आतूर झाली होती.
“कधी काय आत्ताच तुला चान्स आहे. त्याचे मम्मी-पप्पा अजून चार-पाच दिवस येणार नाहीत व तो एकटा आहे. या दिवसात त्याचे आपल्याकडे येणे-जाणे सतत चालू आहे तेव्हा तू त्याला आपल्या मोहात पाड. मोहात कसली पाडतेस? त्याला पकडून झवून घे त्याच्याकडून.”
“असे रे काय करतोस, आकाश. मी काय खरी खूरी रांड आहे का. त्याला पकडून लगेच त्याच्याकडून झवून घ्यायला. मला की नाही. त्याला थोडे ‘तापवावे’ लागणार. एखादे नाटक करून त्याची कामवासना भडकावी लागणार. मग तो तयार होईल.” तिने लाडात येऊन एखाद्या सतरा-अठरा वर्षाच्या मुलीसारखा आवाज काढून म्हटले.
“ते तू काहीही, कसेही ठरव. त्याला एकदा झवायला देवून तुझा दिवाना करून टाक. नंतर मग आपण दोघं मजा करुया.” मी तिला म्हणालो.
“ठीक आहे मग. तू एक काम कर. उद्याच्या रात्री कोठेतरी बाहेर निघून जा. रात्रभर येवून नकोस. मी राजला जेवल्यानंतर येथेच थांबवून ठेवते. आणि मग त्याला गरम करून त्याच्याकडून झवून घेते.” तिने मला तिचा प्लान सांगितला.
“अग! उद्या का? आजच तू त्याला थांबवून घे. आपल्याकडे जास्त दिवस नाहीत. मी पार्टी वगैरे करत रात्रभर एखाद्या मित्राकडे रहातो. राजने विचारले तर सांग मी ऑफीसच्या कामासाठी एक दिवस बाहेर गेलो आहे. तू त्याला तयार करून रात्रभर त्याच्याकडून झवून घे.
जमलेच तर तुमचे झवतानाचे फोटो काढून घे. सकाळी बाकी तू त्याला कसेही करून घालवून दे. कारण मी आल्यावर काय काय, कसे कसे घडले ते ऐकण्याची उत्सुकता मला असेल. आणि ते ऐकून मी तुला काही सोडणार नाही. तेव्हा माझ्यासाठी थोडी एनर्जी बाकी ठेव.”
मी एका दमात शिल्पाला माझे प्लानींग सांगीतले. एव्हाना संध्याकाळ होत आली होती. आमचे प्लानींग सक्सेस करण्यासाठी आम्हाला आत्ताच सुरुवात करावी लागणार होती. मी तर खरा आमच्या आत्तापर्यंतच्या बोलण्याने चांगलाच उत्तेजित झालो होतो.
आमच्या बोलण्याने माझा लंड सतत कडक होत होता. तेव्हा मला शिल्पाला तिथेच आडवी करून झवावेसे वाटत होते पण मी जर तिला झवायला लागलो तर अर्धा-तास तरी गळणार नव्हतो. उगाच तिची एनर्जी खर्च झाली असती. मला तिची एनर्जी रात्रीच्या तिच्या राजबरोबरच्या झवण्यासाठी राखून ठेवायची होती.
तेव्हा मी तिला माझा लंड चोखायला लावला. तिनेही मोठ्या आवडीने माझा लंड चोखला. चोखताना मी राज आणि तिच्याबद्दल आचकट-विचकट बोलत होतो त्याने ती उत्तेजित होत होती आणि जास्तच जोराने माझा लंड चोखत होती.
तिच्या तसे उत्कट चोखण्याने मी शेवटी जास्त टिकलो नाही व बऱ्यापैकी विर्य तिच्या तोंडात सोडून गळलो. मग मी आवरले व शिल्पाला किस करून घरातून निघालो.
बाहेर पडताना मा‍झ्या मनात विचार आला की उद्या सकाळी मी जेव्हा घरी परत येईल तेव्हा शिल्पाची काय अवस्था असेल? राज तिला रात्रभर झवेल का एक-दोन वेळातच तो थकून जाईल? हे आणि असे बरेच प्रश्न मा‍झ्या मनात घोळत राहिले.
मग मी मा‍झ्या एक-दोन मित्रांना फोन करून एक सरप्राईज पार्टी अरेंज केली. एका बारमध्ये भेटून आम्ही रात्री उशीरापर्यंत पीत-खात पार्टी केली.
मी जरी त्यांच्यात बसून एंजॉय करत होतो तरी माझे मन घरी होते. शिल्पा आणि राज आमच्या घरात झवत असतील या विचाराने मी स्वत: उत्तेजित होत होतो. असे वाटत होते घरी जावे आणि त्यांच्यात सामील व्हावे.
पण मी शिल्पाला बाहेर राहीन म्हणून सांगीतले होते व मा‍झ्या जाण्याने राज गडबडला तर माझे पुढचे प्लानींग फसले असते तेव्हा मी घरी जाण्याचा विचार सोडून दिला. तरीही मा‍झ्या मनात सारखा त्यांच्या झवण्याचा विचार येत होता.
मग मला राहवले नाही. मी मित्रांबरोबरची पार्टी संपवली आणि त्यांचा निरोप घेऊन निघालो. मग मी मला माहीत असलेल्या एका हॉटेलवर गेलो जेथे रात्री‍करिता कॉलगर्ल मिळतात. मी त्या हॉटेलमध्ये एक रूम बुक केली आणि एका कॉलगर्लला बोलावून घेतले.
मी तिला पहाटेपर्यंत झवत राहिलो. तिला शिल्पा बनवून आणि मी राज बनून त्या मुलीला तीन वेळा झवलो. पहाटे कधीतरी मला झोप लागली. सकाळी मला नऊ वाजता जाग आली. मी झोपल्यानंतर ती कॉलगर्ल केव्हा तरी निघून गेली होती. मी भरभर आवरले आणि घरी आलो.
घर एकदम सामसूम होते. बऱ्याच गोष्टी अस्तव्यस्त झाल्या होत्या. बेडरूममध्ये आल्यावर मी पाहीले की शिल्पा बेडवर नागडीच झोपली होती. बेडरूममध्येही सगले अस्तव्यस्त झालेले होते. त्यावरून कल्पना येत होती की त्यांनी रात्री बरीच मजा केली असावी. मी कपडे काढून पूर्ण नागडा झालो आणि जाऊन तिच्या बाजूला पडलो.
शिल्पाचा चेहरा अगदी थकल्यासारखा वाटत होता, तिच्या अंगावर बरेच व्रण उठलेले दिसत होते. तिची अवस्था अशी होती की जणू तिच्यावर जबरदस्ती केली आहे. तिने राजकडून झवून घेतले आहे हे जर मला माहीत नसले असते तर मला वाटले असते की तिच्यावर बलात्कार झाला आहे. तिच्या ओठाचे चुंबन घेत घेत मी तिला जागे केले. जागी झाल्यावर ती उठली.
“तू काही विचारायच्या आधी मी जाऊन जरा फ्रेश होऊन येते.” असे म्हणत ती उठून बाथरूममध्ये गेली.
साधारण पंधरा मिनीटांनी ती फ्रेश होऊन बाहेर आली. आता ती फ्रेश वाटत होती. येवून ती मा‍झ्या बाजुला पडली. मी तिला कवेत घेतले.
“हं, कोठून सुरुवात करू मी आता?” तिने मला विचारले.
“अगदी मी घराबाहेर पडलो तेव्हापासून.” मी तिची छाती कुरुवाळत म्हणालो, “आणि माझा लंड हलवत हलवत मला सगळे सांग. अगदी सगळे डिटेलमध्ये.”
असे बोलून मी माझा लंड तिच्या हातात दिला व पुन्हा तिचे उभार कुरवाळू लागलो. माझा लंड हलवत हलवत शिल्पा मला सांगू लागली,
“तुझा लंड चोखून मी तुला तृप्त केले आणि तू गेलास. पण मी तशीच ‘उपाशी’ होते. राजबरोबरच्या झवाझवीच्या गोष्टीने मी इतकी उत्तेजित झाले होते की माझी पुच्ची पाझरत होती. तू गेल्यावर मी पटकन माझी पँटीज काढून तीन बोटे मा‍झ्या पुच्चीत घातली आणि बोटांनी झवून घेऊ लागले. माझा दाणा रगडून रगडून मी काही क्षणातच झडले!”
“मग फ्रेश होऊन मी रात्रीसाठी तयार व्हायला लागले. राजला मला आकर्षित करायचे होते तेव्हा मी ती माझी लाल साडी आहे ना शिफॉनची ती नेसले.”
“कोठली ग लाल साडी?” मी तिला प्रश्न केला.
“अरे ती रे. जी गेल्याच्या गेल्यावर्षी तू माझ्या वाढदिवसाला आणली होती. जी अगदी ट्रान्सपरंट आहे. जिच्यातून आतले सगळे स्पष्ट दिसते. अरे त्या देशमुखांच्या पार्टीत नाही मी नेसले होते. आणि सगळे पुरुष माझ्याकडे, म्हणजे मा‍झ्या साडीतून जे दिसतेय ते टकामका बघत होते.” तिने मला आठवण करून दिली.
“अरे हो! ती होय. आल लक्षात. मस्त साडी निवडलीस राजला पटवण्यासाठी.”
ती पुढे सांगायला लागली काय काय झाले आणि मी तिचे उभार दाबण्यात मग्न झालो.

शेजारचा राज भाग : ७

त्याचे डोळे भिंगरीसारखे मा‍झ्या अंगावरून फिरत होते. कधी तो मा‍झ्या छातीच्या उभारांकडे बघत होता तर कधी मा‍झ्या पुच्चीकडे. कधी तो मा‍झ्या पोटाकडे बघत होता तर कधी मा‍झ्या मांड्यांकडे. आणि मी तशीच उभी राहून त्याला मला न्याहाळू देत होते. त्याला मी चावटपणे विचारले,“काय? कस...

शेजारचा राज भाग : ६

त्याच्या स्पर्शाने मी धुंद होत गेले. प्रथमच एखादा परका पुरुष माझी छाती हातळत होता आणि मला ते आवडत होते. राजसारख्या कोवळ्या मुलाबरोबर लैंगीक संबंध चालू करणे मला आवडायला लागले.आमच्या दोघांचीही तिव्रता वाढली! आम्ही दोघेही तापत होतो हे मला जाणवत होते. इनफॅक्ट! मा‍झ्या...

शेजारचा राज भाग : ५

“अरे गप्प का झालास? तुला कोणी गर्लफ्रेंड नाही म्हणून उदास झालास काय?”त्यावर त्याने मान वर करून माझ्याकडे बघितले आणि पुन्हा तो खाली पाहू लागला.“अरे उदास होवू नकोस. मिळेल तुला एखादी मुलगी. तू दिसायला हॅन्डसम आहेस. अंगाने हेल्दी आहेस. कोणीही तुझ्यावर फिदा होईल. जर तू...

शेजारचा राज भाग : ४

तर मी ती अंगप्रदर्शन करणारी साडी नेसले. आतमध्ये ब्रेसीयर, पँटईज न घालण्याचा विचार मी केला होता पण मी आत तशीच नागडी राहिले असते तर राज मला पक्की रांड समजला असता.जावू द्या! नाहीतरी आता तो समजतच असेल म्हणा. पण माझी पुच्चीसुद्धा सारखी पाझरत होती तेव्हा मी पँटीज, ब्रेसीयर...

शेजारचा राज भाग : २

“अग काय झाले माहीत आहे का. एकदा आम्ही असेच सेक्सविषयी बोलत होतो.”“शी! एका कोवळ्या वयाच्या मुलाबरोबर तू सेक्सविषयी बोलतोस?”“मग काय झाले? तो वयात आला आहे. त्यालाही लैंगीकतेचे आकर्षण वाटते. मग ह्या वयात त्याला सेक्सबद्दल कुतूहल, उत्सुकता वाटणारच. मग अश्यावेळी...

शेजारचा राज

एके दिवशी दुपारी मी ऑफिसमध्ये असताना शिल्पाचा, मा‍झ्या बायकोचा फोन आला.ती मला म्हणाली की एक प्रॉब्लेम झाला आहे तेव्हा त्वरीत घरी निघून ये. आधी मी असे अर्जंटपणे घरी निघून येण्याबद्दल कां-कूं केले पण तिने मला सांगीतले की प्रॉब्लेम खूप सिरीयस आहे तेव्हा लगेच निघून ये....

error: नका ना दाजी असं छळू!!