सुपर मम्मी भाग : २४

बघता बघता माझी कामोत्तेजना शिगेला पोहचली. त्याचे डोके मा‍झ्या योनीवर दाबून मी जोरजोराने कंबर हलवू लागले आणि कामतृप्तीच्या शिखरावर पोहचू लागले. माझा मुलगा माझी योनी चोखतोय.

एक मुलगा आपल्या आईची योनी चोखतोय. ही भावना मा‍झ्या वासनेचा भडका उडवत होता. एका क्षणी मला ते सुख असह्य झाले आणि मी एक आर्त किंचाळी फोडली. त्वेशाने कंबर हलवत मी झडायला लागले.

मा‍झ्या मुलाच्या तोंडाने माझी योनी चोखून घेत मी कामतृप्त व्हायला लागले. त्याच्या तोंडावर हलके धक्के मारत मारत मी कामरत झाले!! जेव्हा माझा भर ओसरला तेव्हा मी त्याचे डोके सोडून दिले आणि मागे मान टाकून रिलॅक्स झाले. अजय उठला आणि वर मा‍झ्या अंगावर आला.

“मम्मी. घे पुन्हा स्वत:च्या रसाची चव.” असे म्हणून त्याने आपले तोंड मा‍झ्या तोंडावर दाबले.

आणि मग त्याने स्वत:ची जीभ मा‍झ्या तोंडात सारली आणि माझी जीभ आपल्या तोंडात घेत मला त्याच्या तोंडातला मा‍झ्या योनीचा रस चोखायला लावला. मीपण आवडीने त्याच्या तोंडातली मा‍झ्या योनीची चव चोखून घेऊ लागले.

त्याच्या ओठांना लागलेला माझा रसही मी चाटून चोखून घेतला. एकदा ते रसपान चोखणे झाले तसे पुन्हा आमचे ओठ एकमेकांना भिडले आणि आम्ही उत्कटपणे प्रेमी युगुलांसारखे मादक चुंबन घेऊ लागलो.

कितीतरी वेळ आम्ही त्या डायनिंग टेबलवर एकमेकांना बिलगत चुंबन घेत पडलो होतो. कोणी जर आले असते तर त्याला दिसले असते की एक आई आणि मुलगा नग्नपणे डायनिंग टेबलवर पडले आहेत आणि नवरा-बायकोसारखे एकमेकांच्या विळख्यात पडून चुंबन आहेत.

मा‍झ्या जांघेत मला जाणवत होते की अजयचा लंड पुन्हा चांगला कडक झाला होता. तो आत्ताच थोड्या वेळापूर्वी गळला होता पण तरीही इतक्या लवकर त्याचा लंड पुन्हा उत्तेजित झाला होता.

कोवळ्या मुलांचा एक गुणधर्म असतो की ते लवकर तयार होतात ह्या गोष्टीची प्रचिती मला येत होती. मी माझा हात आमच्या अंगांमध्ये नेला आणि त्याचा लंड पकडून त्याला कुरवाळायला लागले.

अजयने आपले तोंड खाली सरकवले आणि मा‍झ्या उभारावर आपले तोंड नेऊन तो माझे निप्पल चोखायला लागला. एका हाताने तो माझा एक उभार दाबायला लागला तर तोंडाने दुसरा उभार चोखायला लागला.

मी एका हाताने त्याचा लंड कुरवाळत होत आणि दुसर्‍या हाताने त्याचा पाठीवर दाब देत त्याला मा‍झ्या अंगाशी घट्ट धरत होते. जेव्हा मला जाणवले की आता त्याचा लंड एकदम कडक होऊन तयार झाला आहे तेव्हा मी त्याला म्हटले,

“कम ऑन बेबीऽऽ मम्मीला झवायची वेळ आली. उठऽऽ दाखव तुझा जोरऽऽ झवऽऽ आता मम्मीला चांगली.”

“येस्स, मम्मी. काल रात्री तुला कारमध्ये तसे चोरून झवताना मला वाटत होते की असे पूर्ण प्रकाशात मला मम्मीला कशी कधी झवायला मिळेल? आणि आजच लगेच तो चान्स मला मिळाला!” अजय खुशीत म्हणाला.

“अरे ते तर होणारच होते. रात्री तू कारमध्ये त्या सगळ्यांसमोर मम्मीला झवायची डेअरींग केली. तिथेच मी तुझी रांड झाले! तिथेच तुझा मा‍झ्या योनीवर शिक्कामोर्तब झाला. आता तू माझी योनी कधीही, केव्हाही झवू शकतो.”

ते ऐकून अजयच्या अंगात जणू वीज संचारली! झटकन तो हलला आणि मा‍झ्या अंगावर पूर्ण झोपला. आमच्या अंगाच्या मध्ये मी अजूनही त्याचा लंड धरून होते जो मी मा‍झ्या योनीच्या चीरेवर लावून धरला.

त्याने आपली कंबर वर उचलली तसे मी बरोबर त्याच्या लंडाचा सुपाडा मा‍झ्या चीरेवर दाबला. तो जोर लावू लागला आणि त्याच्या लंडाचा सुपाडा मा‍झ्या चीरेत घुसू लागला.

मी पाय वर करून आणि किंचित फाकवून त्याच्या लंडाला मा‍झ्या योनीत योग्य ॲन्गलने घुसायला गाईड करू लागले. बघता बघता मा‍झ्या मुलाचा लंड मा‍झ्या योनीत घुसला. माझी योनी सतत पाझरून पूर्ण ओली बुळबुळीत होती तेव्हा त्याचा लंड मा‍झ्या योनीत खोलवर घ्यायला मला अजिबात त्रास झाला नाही.

मा‍झ्या मुलाचा पूर्ण लंड मा‍झ्या योनीत घेऊन मी त्याच्या कंबरेला मा‍झ्या पायाचा विळखा घातला आणि त्याला मा‍झ्या अंगाशी घट्ट पकडून धरले. काही क्षण आम्ही माय-लेक एकमेकांच्या नजरेला नजर देत खोलवर पाहत तसेच पडून राहलो.

तो क्षण त्याच्यासाठी अविस्मरणीय होता तसे माझ्यासाठीही संस्मरणीय होता. एक मुलगा दिवसा ढवळ्या राजरोसपणे आपल्या आईच्या पुच्चीत लंड घालून पडला होता अन एक आई आपल्या मुलाचा लंड योनीत घेऊन पडली होती.

आम्ही दोघेही तो क्षण एकमेकांच्या मेंदूत स्टोअर करून ठेवत होतो. नजरेनेच त्याने मला विचारले, ‘मम्मी करू का सुरुवात?’ आणि मीपण नजरेनेच त्याला उत्तर दिले, ‘कर सुरुवात. झव मम्मीला!’

आणि अजय आपली कंबर हलवायाला लागला.

मा‍झ्या बगलेतून डायनिंग टेबलवर हात रोवून त्याने आपले शरीर तोलून धरले आणि तो मला झवायला लागला. बघता बघता त्याने एक ताल धरला आणि मागे-पुढे होत तो जोमाने माझी योनी झवायला लागला. ज्या तर्‍हेने तो मला झवत होता त्यावरून वाटत नव्हते की तो ह्या खेळात नवखा आहे.

नक्कीच त्याने आधी झवायची मजा घेतलेली असावी कारण तो सराईत सारखा झवत होता. काल रात्रीही त्याने मल कारमध्ये मागून जसे झवायची डेअरींग दाखवली होती. त्यावरून वाटत नव्हते की अजय सेक्सचा नवा गडी आहे. जेमतेम १८ वर्षाचा हा पोर. त्याच्यात इतका सराईतपणा कुठून आला? कधी शिकला हा हे?

न राहवून मला मा‍झ्या मुलाचे खूप कौतुक वाटायला लागले आणि मी प्रेमाने त्याला मा‍झ्या अंगाशी घट्ट आवळले. मायेचा तो भर ओसरला तसे त्याची जागा कामवासनेने घेतली. माझा मुलगा मला झवतोय, हा जो लंड मा‍झ्या योनीत आत-बाहेर होतोय तो मा‍झ्या मुलाचा आहे, ही जी योनी हा कुटतोय ही त्याच्या मम्मीची आहे.

ह्या अशा प्रचंड वासनेने भरलेल्या विचारांनी माझे तन अन मन भारावून गेले! त्याला घट्ट पकडून मी माझी कंबर हलवून त्याला साथ द्यायला लागले आणि तोही अजून जोमाने अन जोराने माझी योनी झवू लागला. नर-मादीसारखे आम्ही माय-लेक एकमेकांच्या अंगाशी झुंजू लागलो आणि त्वेशाने झवू लागलो.

अकस्मितपणे मी चित्कारले!

“अजऽऽऽयऽऽऽ बेऽऽटाऽऽऽ मीऽऽऽ झऽऽडऽऽलेऽऽ रेऽऽऽ” म्हणत मी आर्त किंचाळी फोडली आणि मी पुन्हा झडायला लागले!

माझे मलाच कळेना की मी कधी कामतृप्तीच्या शिखरावर पोहचले आणि माझा अकस्मात कडेलोट कसा झाला? वेड्यासारखी कंबर हलवत मी मा‍झ्या कामतृप्तीच्या अखंड सुखाच्या डोहात डुंबत राहले.

पुढच्याच क्षणी अजयही रानटी श्वापदासारखा गुरगुरला आणि तो मा‍झ्या योनीत झडायला लागला. आपल्या चीकाच्या पिचकाऱ्या त्याने आपल्या मम्मीच्या योनीत सोडायला सुरुवात केली.

आधीचा त्याने त्याचा लोड मम्मीच्या तोंडात रिता केला होता आणि आताचा हा लोड तो मम्मीच्या योनीत खाली करत होता. तो किचनमध्ये आल्यापासून दुसऱ्यांदा चीक गाळत होता तेव्हा ह्या वेळी त्याच्या लंडातून जास्त चीक गळला नसावा. पण तरीही मला जाणवायला लागले की माझी योनी भरले आहे.

अर्थात अजूनही त्याचा कडक लंड मा‍झ्या योनीत होता आणि तो हलके धक्के मारून झडण्याचे शेवटचे फिलिंग अनुभव होता. जोर लावून आपल्या मम्मीला झवून अजयलाही थकवा आला होता.

तेव्हा तो अंग टाकून मा‍झ्याच अंगावर पडला. त्याचे वजन इतके भारी नव्हते त्यामुळे मी प्रेमाने त्याला मा‍झ्या मिठीत धरून आमच्या दोघांच्या शरीराच्या मिलनाचे ते शेवटचे क्षण फिल करत राहले.

साधारण दहा मिनिटे आम्ही तसे एकमेकांना बिलगत पडून राहलो आणि शेवटी मी बोलायला सुरुवात केली. त्याच्या केसांमधून बोटे फिरवत मी त्याला म्हणाले,

“अजय शेवटी तुला जे हवे होते ते मिळाले. हो ना?”

“येस्स. थँक्स मम्मी.”

“मला खात्री आहे. तुला हे खूप आवडले असेल. आपल्या मम्मीला झवणे.”

“ऑफकोर्स मम्मी. खूप खूप आवडले. मला अजून पाहिजे. सतत पाहिजे.”

“चालेल. तुला ते मिळेल. अजून मिळेल. सतत मिळेल. फक्त तुला मला प्रॉमिस करावे लागेल.”

“काय मम्मी?”

“तू प्रियापासून दूर रहायचे. तिच्याबद्दल मनात वासना ठेवायची नाही. तिचे लग्न होऊन ती ह्या घरातून जाईपर्यंत तू तिला काहीही करायचा प्रयत्न करायचा नाही. तू तिच्यापासून लांब रहा आणि सतत मला तुझ्या जवळ ठेव. माझी काहीही हरकत नाही त्याला.”

“हंम्म्म. म्हणजे मम्मी तू हे सगळे प्रियादिदीसाठी केलेस?”

“येस्स! मा‍झ्या मुलीसाठी! मा‍झ्या मुलाला मा‍झ्या मुलीपासून दूर ठेवण्यासाठी!”

“ठीक आहे मम्मी. मी तुला शब्द देतो! मी दिदीपासून दूर राहीन. आजपासून ती फक्त माझी बहीण असेल. मी तिच्याकडे फक्त बहीण ह्या नात्यानेच पाहील.”

“खरंच. नक्की तू शब्द देतोयस ना?” आनंदाने मी त्याला विचारले.

“हो मम्मी. पक्का शब्द! मी दिदीला आता कधीही वासनेच्या नजरेने बघणार नाही.”

“ओहह अजय. मला किती आनंद झाला आहे म्हणून सांगू. थँक्स बेटा! तू मला कशीही भोग. कधीही भोग. मी सदैव तुझ्याशी झवायला तयार असेल. फक्त काळजी घे. कोणालाही आपल्या ह्या संबंधाचा सुगावा लागला नाही पाहिजे. आय ॲम रिअली हॅप्पी, अजय!” असे म्हणत मी प्रेमाने त्याला गच्च आवळले.

“पण मम्मी. आता मी तुझ्याकडे मम्मी म्हणून कधीही पाहू शकत नाही. आय ॲम सॉरी. पण मला आता तुझ्यात फक्त एक मादक सेक्सी स्त्री दिसत राहणार.”

“आय डोंट माईंड, बेटा. आता मी तुझी मम्मी नाही. आता मी तुझी सनी लिवोन आहे.” असे म्हणत मी चावटपणे हसले. आणि अजयही मनापासून हसला!

सुपर मम्मी

अचानक मला जाग आली आणि क्षणभर मला कळेना मी कुठे आहे? मग मा‍झ्या लक्षात आले की मी मा‍झ्याच बेडरूममध्ये बेडवर झोपली होते. बाजूच्या साईड टेबलवरील घड्याळात मी पाहिले तर ४ वाजून गेले होते. ताडकन मी उठले आणि लगबगीने बाहेर जायला लागले. प्रियाने मला सांगितले होते की तिला आज...

सुपर मम्मी भाग : २

मी किचनमध्ये काम करत असताना साधारण दहा मिनिटांनी मी नजरेच्या कोपर्‍यातून पाहिले की अजयची सावली पॅसेजमधून प्रियाच्या रूमकडे जात होती. आत्ता प्रिया तिच्या रूममध्ये बाहेर जायला तयार होत असणार हे मा‍झ्या लक्षात आले आणि म्हणूनच अजय तिच्या रूमकडे गेला असावा हे मी ओळखले....

सुपर मम्मी भाग : ३

मा‍झ्या उजव्या हाताने मी ते मॅगझिन धरले होते आणि अजयने त्याच्या डाव्या हाताने मॅगझिन धरले होते. पुढे मला वाचायला सांगत त्याने मॅगझिन सोडून दिले होते तेव्हा मी त्याच्या डोक्याच्या मागचा माझा डावा हात पुढे नेला आणि दोन्ही हाताने मॅगझिनची पुढची पाने उलटू लागले. त्याचे...

सुपर मम्मी भाग : ४

मी मा‍झ्या रूममध्ये येऊन बेडवर बसले आणि झाल्या प्रकाराबद्दल विचार करू लागले. मला बिलगून, मा‍झ्या छातीचा उभार पाहून अजय कामोत्तेजित झाला, त्याचा लंड ताठ झाला ही वस्तुस्थिती होती. म्हणजेच त्याला मी उत्तेजित केले होते, त्याच्या मम्मीने उत्तेजित केले होते!! खरंच...

सुपर मम्मी भाग : ५

मा‍झ्या हे लक्षात आले होते की अजयसाठी मी माझ्यामध्ये हा जो बदल केला होता त्याने मलाही वेगळेच फिलिंग चालू झाले होते. मा‍झ्या मुलाला आकर्षित करून घेण्यासाठी हे मी करतेय हे फिलिंग माझ्यातच एक वेगळी कामोत्तेजना निर्माण करायला लागले होते. प्रत्येक वेळी जेव्हा मा‍झ्या...

सुपर मम्मी भाग : ६

मी थकल्यासारखी चालत मा‍झ्या रूममध्ये गेले. दरवाजा उघडून मी आत शिरले तसे पूर्ण दरवाजा लावून न घेता दोन तीन इंच फट उघडा ठेवला. म्हणजे बाहेर उभा राहून अजय मला चोरून बघत असताना मी त्याला बघायची शक्यता कमी राहील आणि त्याला मला बिनधास्त पहाता येईल. रूममध्ये आल्यावर मी...

सुपर मम्मी भाग : ७

मी बाहेरच्या कॉमन बाथरूमकडे गेले तर तेथे अजय नव्हता. म्हणजे तो आपल्या बेडरूममध्ये गेला असावा असा विचार करत मी त्याच्या बेडरूमकडे गेले. अपेक्षेप्रमाणे त्याच्या रूमचा दरवाजा लावलेला होता म्हणजे तो आत होता. दरवाजा मी ढकलून पाहिला तर तो आतून लॉक केलेला होता. नक्कीच आत तो...

सुपर मम्मी भाग : ८

आम्ही दोघेही अशा हालचाली दाखवत होतो की एक माय-लेक प्रेमाने एकमेकांना बिलगत आहेत, मिठीत घेत आहेत. पण वस्तुस्थिती अशी होती की आम्ही दोघेही कामुक विचारांनी आणि कामवासनेने एकमेकांना आवळत होतो, स्पर्शसुख घेत होतो. मी झोप येत असल्याचे नाटक पुढे चालू ठेवले आणि माझे डोळे...

सुपर मम्मी भाग : ९

माझा उजवा उभार तो डाव्या हाताने हलकेच दाबत होता तर मा‍झ्या डाव्या उभारावरील निप्पलशी तो उजव्या हाताच्या बोटाने चाळे करत होता. अचानक मा‍झ्या लक्षात आले की अजयचा उजवा हात तर आम्हा दोघांच्या चिकटलेल्या अंगाच्या मधल्या फटीत होता. मला मा‍झ्या कंबरेच्या भागाला त्याचा हात...

सुपर मम्मी भाग : १०

मला तर उठायचे होतेच पण मी लगेच जागी झाले असते तर त्याला संशय आला असता की नुसते जरा हलवले तर मम्मी उठली पण मघाशी मी तिच्या अंगाशी इतके चाळे करत होतो तेव्हा ती कशी नाही उठली? म्हणून मी लगेच जागी झाले नाही. त्याने जोरजोरात जेव्हा मला हलवले तेव्हा मी डोळे किलकिले केले. मग...

सुपर मम्मी भाग : ११

एकदा मी असेच बाहेरून काहीतरी काम करून आले होते आणि अजय घरात एकटा होता. नेहमीसारखे मी मा‍झ्या रूमचा दरवाजा उघडा ठेवून एक एक करत सगळे कपडे काढून त्याला चोरटे नेत्रसुख दिले. त्या दिवशी मी माझी आधी काढलेली घामोजलेली ब्रा-पॅन्टी बेडवर टाकली नाही तर ते सगळे घातलेले कपडे...

सुपर मम्मी भाग : १२

सगळे माहीत असूनही मी मुद्दाम आश्चर्य आणि नवल दाखवत त्याला प्रश्न विचारून बिनधास्त उत्तर द्यायला भाग पाडत होते आणि त्याच्याबरोबर तो चावट कामुक संवाद साधत होते हे बहुतेक अजयच्या लक्षात येत होते. तो गाऊन किती सेक्सी होता, किती ट्रान्सपेरंट होता, त्यातून किती आणि कसे...

सुपर मम्मी भाग : १३

नेहमीसारखे लांब गाऊनने माझे पाय झाकलेले नव्हते तेव्हा मा‍झ्या मांडीपर्यंत उघडे असलेल्या पायांना चिकटताना अजयला नक्कीच वेगळे फिलिंग मिळत असावे. त्याने त्याचा पाय मा‍झ्या उघड्या पायावर टाकला तेव्हा त्याची जी सूक्ष्म हालचाल तो करत होता त्यावरून मला कळत होते की मा‍झ्या...

सुपर मम्मी भाग : १४

काही क्षण मा‍झ्या दोन्ही उभारांशी आणि निप्पलशी मनसोक्त चाळे करून झाले तसे अजयने मा‍झ्या उभारावरील तोंड वर घेतले. मी डोळे मिटून झोपेचे नाटक करत तशीच पडलेले होते आणि निव्वळ त्याच्या हालचालीवरून अंदाज बांधत होते की तो काय करतोय ते. तो वर झाला आणि एक दोन मिनिटे...

सुपर मम्मी भाग : १५

माझे मन मला सांगू लागले की ‘पुरे झाले आता झोपेचे नाटक! आता जागी हो आणि घे चढवून आपल्या मुलाला! दे त्याला आपल्या मम्मीच्या योनीची चव! घे आपल्या योनीत आपल्या मुलाचा ताठलेला लंड!’ अचानक अजयने एक घुसमटलेला चित्कार सोडला आणि त्याच्या लंडावर त्याची मूठ प्रचंड वेगाने...

सुपर मम्मी भाग : १६

“होय मम्मी. परत सॉरी. मला राहवले नाही!” अजय शरमत म्हणाला. “हंम्म्म. मग मला पाहून समाधान झाले की नाही? तुझा तो शांत झाला असेल आता पूर्ण.” मी खाली त्याच्या लंडाकडे पाहून चावटपणे हसून म्हटले. “छेऽऽ मम्मी. तो असा एका वेळेत थोडीच शांत होणार?” अजयने डेअरींग करत चावटपणे हसून...

सुपर मम्मी भाग : १७

अजयला पुढे पॅसेंजर सीटवर एकदम कंफर्टेबली बसायला मिळाले होते म्हणून तो मध्ये मध्ये प्रियाला वेडावून दाखवत होता आणि तिला मागे दाटीवाटीने बसायला लागत होते म्हणून तो तिला चिडवत होता. तसेही प्रिया टाईट जागेमुळे थोडीशी त्रस्त झालेली होती आणि त्यात अजयच्या चिडवण्याने तिच्या...

सुपर मम्मी भाग : १८

प्रथमच अजयला मा‍झ्या अंगाचा तो सगळ्यात प्रायव्हेट भाग कपड्या विना हात लावायला मिळत होता! त्याच्या हाताच्या बोटांना प्रथम मा‍झ्या योनीच्या वरच्या भागाच्या केसांची लव लागली. मग ती बोटे अजून खाली सरकली तसे त्यांना मा‍झ्या योनीदाण्याचा स्पर्श लाभला! जसे त्याच्या बोटांनी...

सुपर मम्मी भाग : १९

मा‍झ्या बाजूला बसलेल्या आजीबाईंनी किंवा पुढे बसलेल्या प्रियाने जरी आमच्याकडे पाहिले असते तर त्यांना समजलेही नसते की आम्ही अंगावर घेतलेल्या शालीखाली अजय माझा उभार चोखतोय आणि मी त्याचा लंड बर्मुड्यातून बाहेर काढून हलवतेय. पुन्हा मनात विचार आला की माझा नवरा आणि मुलगी...

सुपर मम्मी भाग : २०

मी मा‍झ्या नवऱ्याच्या सीटच्या बॅकला धरून वर झाले आणि माझे नितंब मी बसलेल्या सीटवरून उचलले. अजयने लगेच आपला उजवा हात मा‍झ्या मागे नेला आणि मा‍झ्या उजव्या कंबरेवर ठेवला. त्याच वेळी त्याने त्याचा डावा हात मा‍झ्या डाव्या कंबरेवर ठेवला आणि तो मला स्वत:च्या अंगावर ओढू...

सुपर मम्मी भाग : २१

आधी मला वाटले की तो फक्त त्याचा बर्मुडा खाली सरकतोय. मी अजून थोडी वर झाले आणि त्याला त्याचा बर्मुडा अजून खाली सरकवायला अजून जागा करून दिली. त्याने आपली कंबर किंचित वर उचलली आणि आपला बर्मुडा मांडीवरून खाली सरकवला. मग गुडघ्यावरून खाली सरकवत त्याने त्याचा बर्मुडा...

सुपर मम्मी भाग : २२

दुसर्‍या दिवशी सकाळी सगळेच खूप उशीरा उठले. मा‍झ्या नवऱ्याला ऑफिसला वेळेवर जायचे होते आणि प्रियाला कॉलेजला वेळेवर जायचे होते पण दोघेही सकाळी झोपून राहले. पण नंतर त्यांना जाग आली तसे ते दोघे उठून भरभरा आवरून साधारण दहा साडे दहाच्या दरम्यान घरातून निघून गेले. मलाही जाग...

सुपर मम्मी भाग : २३

नशिल्या डोळ्याने मा‍झ्या मुलाकडे पाहत मी ते आव्हान स्वीकारले आणि त्याचा लंड सरळ धरत, वर त्याच्या नजरेला नजर देत मी पुढे झुकले. माझे ओठ त्याच्या लंडाच्या सुपाड्याला टेकले! तसे मी त्याचा एक किस घेतला. मग मी त्याचा लंड थोडा वर केला आणि सुपाड्याच्या खालच्या भागाला किस...

error: नका ना दाजी असं छळू!!