सुपर मम्मी भाग : ४

मी मा‍झ्या रूममध्ये येऊन बेडवर बसले आणि झाल्या प्रकाराबद्दल विचार करू लागले. मला बिलगून, मा‍झ्या छातीचा उभार पाहून अजय कामोत्तेजित झाला, त्याचा लंड ताठ झाला ही वस्तुस्थिती होती. म्हणजेच त्याला मी उत्तेजित केले होते, त्याच्या मम्मीने उत्तेजित केले होते!!

खरंच माझ्यामुळे तो उत्तेजित झाला होता की तो आधीच उत्तेजित होता? त्याच्या मनात प्रिया सारख्या तरुण मुलीबद्दल कामवासना होती, त्याला प्रियासारख्या तरुण सुंदर मुलीचे लैंगिक आकर्षण होते तर मग तो माझ्यासारख्या वयस्कर बाईकडून कसा काय कामोत्तेजित होईल.

मा‍झ्या अंगाचा स्पर्श, मा‍झ्या उभाराचे दर्शन खरंच त्याला इतके कामोत्तेजित करून गेले होते? आणि तो कामोत्तेजित झाला आहे हे जेव्हा मा‍झ्या लक्षात आले, तसेच तो मा‍झ्या नग्न उभाराकडे पाहतोय हे जेव्हा मला जाणवले तेव्हा मा‍झ्या उभारावरील निप्पल ताठ का झाला? मा‍झ्या अंगातून एक वेगळीच अनामिक उत्तेजना का सळसळू लागली? मा‍झ्या योनीतून पाणी का सुटले? हे मला कळेना.

त्या विचाराच्या तंद्रीत नकळत मी बेडवरून उठले आणि ड्रेसिंग टेबलजवळ जाऊन तेथील मोठ्या आरशात मी स्वत:ला न्याहळायला लागले. स्वत:ला मागून-पुढून न्याहाळल्यावर पुन्हा तंद्रीत मी दोन्ही बाजूने माझा गाऊन पकडला आणि एका झटक्यात डोक्यावरून काढत मी अर्धनग्न झाले.

आत मी ब्रेसीयर घातलेली नव्हती त्यामुळे मा‍झ्या छातीचे उभार मा‍झ्या नजरेसमोर उघडे झाले. खाली मी पॅन्टी घातली होती त्याचा योनीचा भाग ओलसर झालेला मला दिसला. मी पॅन्टीत बोटे खुपसून ती खाली सरकवली आणि पायातून काढून टाकत पूर्ण नग्न झाले!

मग स्वत:च्या नग्न छबीला मी आरशात न्याहाळू लागले आणि मा‍झ्या नग्न अंगाचा प्रत्येक मादक भाग मागून-पुढून निरखून पाहू लागले. मनातल्या मनात मी स्वत:चीच बोलू लागले,

“नॉट बॅड! ४८ वयाची मी. पण वाटतं नाही इतकी. हार्डली ३६ ची वाटते मी. हां, आता लग्नाला इतकी वर्षे झाल्यानंतर माझे वजन थोडे वाढले होते आणि अंगावर काही भागावर चरबी चढली होती. पण जर मी थोडी एक्झरसाईझ केली तर ती चरबी घटवून पुन्हा शेपमध्ये येऊ शकते.”

तशीच नग्नपणे मी परत बेडजवळ आले आणि बेडवर पडले. मा‍झ्या मनात विचारचक्र चालू झाले की मी का स्वत:ला आरशात न्याहाळले? मी का माझे कपडे काढून नग्न झाले आणि स्वत:ची नग्न छबी आरशात न्याहाळली? माझी फिगर मी कशाला चेक केली? त्याचा अजयशी काही संबंध आहे का?

येस्स! त्याचा अजयशी संबंध आहे!! तो मला बिलगून कामोत्तेजित झाला होता! माझा उभार पाहून त्याची कामवासना चाळवली होती. म्हणजे त्याला मी कामोत्तेजित केले होते. म्हणजे त्याला माझ्याबद्दल आकर्षण वाटले, माझ्याबद्दल आसक्ती वाटली होती.

एका मुलाला आपल्या आईबद्दल कामुक आकर्षण वाटले होते. आणि तो माझ्यामुळे उत्तेजित झाला ह्याची जाणीव झाल्यावर मीपण उत्तेजित झाले होते. माझे निप्पल ताठरले होते, मा‍झ्या योनीतून पाणी पाझरले होते. आणि म्हणूनच मा‍झ्यात एका कोवळ्या मुलाला आकर्षित करून घेण्यासारखे काय आहे हेच चेक करायला मी माझी फिगर बघितली.

असाच विचार करता करता अचानक मला अजयच्या मनातील प्रियाबद्दलचे लैंगिक आकर्षण कमी करण्याचा आणि पूर्ण घालवायचा उपाय सापडला! मी काय केले तर अजयचे प्रियावरील लक्ष उडेल ह्याची मला कल्पना आली! घरातल्या घरात ह्या प्रॉब्लेमवरील सॉल्यूशन मला सापडले!

त्या विचाराने मा‍झ्या छातीतील धडधड वाढली! एक अनामिक उत्तेजना मा‍झ्या अंगात पुन्हा सळसळायला लागली. आणि आता मला माहीत होते की ती अनामिक उत्तेजना म्हणजे कामोत्तेजना होती.

त्यावर विचार करताना मी स्वत: कामोत्तेजित व्हायला लागले. पुन्हा माझे निप्पल ताठरायला लागले. मा‍झ्या योनीतून पाणी सुटायला लागले. नकळत माझा हात मा‍झ्या योनीवर गेला आणि मी माझा योनीदाणा घासायला लागले.

दाणा घासता घासता मी त्या सॉल्यूशनचा विचार करायला लागले आणि माझी उत्तेजना अजून वाढू लागली. मी अंगठ्याने माझा दाणा घासायचा वेग वाढला आणि मधले बोट मा‍झ्या योनीत घालून खसखसा आत-बाहेर करायला लागले.

मनातील त्या विचारांच्या उत्तेजनेने माझा कडेलोट झाला आणि मी तीव्रपणे झडायला लागले. योनीच्या आत मला अगदी वेगळेच झडण्याचे स्पंदन जाणवत होते. माझा दाणा घासून घासून मी झडून झडून गलितगात्र झाले आणि माझे अंग शिथिल झाले.

मला खूप रिलॅक्स फिल व्हायला लागले आणि मी त्या भरात डोळे मिटले. मला कधी डोळा लागला ते कळतेच नाही.

दुसर्‍या दिवसापासून मी अनामिक उत्साहाने कामाला लागले. मनात काहीतरी ठेवून मी माझ्याकडे लक्ष द्यायला लागले. माझे रुप, माझे सौंदर्य आणि माझी अट्रॅक्टिव फिगर ह्याकडे मी जास्त लक्ष द्यायला सुरुवात केली.

सगळ्यात पहिले मी थोडे स्ट्रिक्ट डायेटिंग फॉलो करायला लागले आणि जास्त तेलकट-तुपकट तसेच फॅट वाढवणारे पदार्थ खाणे कमी केले. मग घरातच ट्रेड मिल, सायकलिंग आणि योगा वगैरे करायला लागले म्हणजे मा‍झ्या अंगामधील नको तिथे वाढलेली अनावश्यक चरबी कमी करायला लागले.

साधारणतः: महिन्या भरानंतर मा‍झ्या मेहनतीचा परिणाम दिसायला लागला आणि मी थोडी स्लिम दिसायला लागले. मा‍झ्या अंगावर असलेले एक्स्ट्रा फॅट कमी व्हायला लागले आणि माझी फिगर छान दिसायला लागली.

मोस्टली जेव्हा कोणीही घरात नसेल तेव्हाच मी एक्झरसाईझ करत असे त्यामुळे ते कोणाला कळले नाही. तसेच इतर वेळी घरात मी माझे जुनेच ढगळ गाऊन घालायचे तेव्हा मा‍झ्या फिगरमधील फरक घरातील इतर कोणाच्या ध्यानात आला नाही.

जेव्हा मा‍झ्या लक्षात आले की नको तिथे वाढलेली चरबी बऱ्यापैकी कमी झाली आहे तेव्हा मी कमी साईझचे, थोडे टाईट असे नवीन कपडे घेऊन ते घालायला सुरुवात केली. तसेच माझे काही जुने स्लिम कपडे, जे मी किंचित जाड झाले होते म्हणून ठेवून दिले होते, ते मी आता परत घालायला लागले होते.

नको तिथे चरबी वाढून माझी फिगर बिघडली होती म्हणून मी घरात असताना ढगळ गाऊनवर रहायचे. पण आता जेव्हा माझी फिगर पुन्हा स्लिम झाली तेव्हा मी परत टी शर्ट-स्लॅक, स्टाईलीश गाऊन, काहीसे स्लिम पंजाबी ड्रेस घालायला सुरुवात केली.

मला साड्या खूप आवडतात आणि पूर्वी मी शिफॉनच्या साड्या स्टाईलीश ब्लाउज बरोबर भरपूर घालायचे. पण फिगर वाढल्यानंतर मी त्या साड्या घालायचे बंद केले होते.

पण आता मी पुन्हा शिफॉनच्या साड्या घालायला सुरुवात केली. खास करून मला स्लीव्हलेस ब्लाउज घालायला आवडायचे आणि ते आता मला पुन्हा घालायला मिळू लागले म्हणून मी स्वत:वर जाम खुश झाले.

दोन मुले झाल्यानंतर कामाच्या गराड्यात मी स्वत:कडे लक्ष द्यायचे सोडून दिले होते ते आता मी पुन्हा चालू केले होते. घरात असताना मी सहसा कधी मेकअप करायचे नाही पण आता मी परत ते चालू केले आणि किंचित मेकअप, लाईट लिपस्टिक वगैरे लावायला सुरुवात केली.

आमच्या बंगल्याच्या जवळच एक पार्लर होते, ज्याची मालकीण माझी मैत्रिण होती. ती मला नेहमी तिच्या पार्लरमध्ये सर्वीस घ्यायला बोलवायची पण मी म्हणायचे कशाला छान दिसायला पाहिजे आणि तिच्याकडे जायचे टाळत असे.

पण आता मी तिच्या पार्लरमध्ये जायला लागले होते आणि फेशिअल, ब्लिचिंग वगैरे करायला लागले. मी केस शॉर्ट करून, त्यांना कलर करून छानशी हेअर स्टाईल केली ज्याने माझा चेहरा अजूनच मोहक दिसायला लागला.

महिना दीड महिन्यात मा‍झ्यात पूर्ण बदल झाला आणि मी पहिल्यापेक्षा वेगळी दिसायला लागले. अर्थात, सगळ्यांनी माझ्यातील बदल नोटीस केला आणि आता मी किती सुंदर, मॉडर्न आणि सेक्सी दिसायला लागले आहे हे मला सगळे सांगायला लागले.

माझ्यातील ह्या बदलामुळे खास करून मा‍झ्या संपर्कातील पुरुष मंडळी आणि मुलांचे मी लक्ष वेधून घ्यायला लागले. चावट पुरुष आणि मुलांचे एखाद्या तरुण मुलीला जसे चावट आणि सेक्सी कमेंट्स मिळतात तसे आता मला मिळायला लागले होते.

तसे तर आमची कार होती पण मी सहसा कुठे जवळ जायला टॅक्सी नाहीतर बसने जायची. मग त्या प्रवासात पुरुष मंडळी मला लालसावलेल्या नजरेने बघायची, ज्याची मला मजा वाटायची.

मी कुठे मार्केटमध्ये गर्दीत गेली की मा‍झ्या लक्षात यायचे की काही पुरुष मंडळी मा‍झ्या मागावर राहायची आणि मला लांबून चोरून पहायचे. काही काही धाडस करून गर्दीत मा‍झ्या जवळ येऊन मा‍झ्या अंगाला कामुकतेने गुपचूप हात लावायचे आणि मा‍झ्या अंगाचे स्पर्शसुख घ्यायचे.

पुरुषांच्या अशा नजरेचा आणि चोरट्या स्पर्शांचा असा अनुभव मी लग्नाच्या आधी आणि लग्न झाल्यावर काही वर्षे घेतला होता. नंतर माझी फिगर बिघडल्या नंतर आणि मी सिंपल राहायला लागल्या नंतर ते सगळे बंद झाले होते. पण आता पुन्हा मला तो अनुभव यायला लागला होता.

खास करून पुरुष मंडळी मा‍झ्या नितंबांना हात लाव नाहीतर आपले लिंग मा‍झ्या नितंबाला घास तर कधी गुपचूप मा‍झ्या उभारांना चोरटे स्पर्श करून स्पर्शसुख घ्यायचे. आणि त्यांचे कामुक चोरटे स्पर्श, चावट कमेंट्स मला आवडायला लागले होते.

लग्नाआधी अशा चोरट्या स्पर्शांची किळस वाटायची, घृणा वाटायची. पण आता त्याची मजा वाटू लागली होती. आपले विचार वेळेनुसार कसे बदलतात ह्याचेच मला नवल वाटत होते.

मा‍झ्या सौंदर्याने आणि सेक्सीपणामुळे पुरुष आणि मुले उत्तेजित होत असलेली पाहून मला मजा वाटायला लागली आणि मी स्वत: त्याने उत्तेजित व्हायला लागले. खास करून मा‍झ्या मुलाच्या वयाची मुले जेव्हा माझ्यामुळे उत्तेजित होताना मी बघत असे तेव्हा मी उत्तेजित होऊन माझी योनी पाझरायला लागायची.

आणि अर्थात हे सगळे मी ज्याच्यासाठी करायला लागले होते, तो माझा मुलगा अजय, माझ्यातील ह्या बदलाने सगळ्यात जास्त प्रभावित झाला होता!!

आधी आधी तो नुसताच मला मम्मी, तू आता किती वेगळी दिसतेस. मम्मी, तू किती ॲट्रॅक्टिव दिसायला लागली आहेस असे म्हणायचा. मग नंतर तो माझ्याकडे त्या वेगळ्या नजरेने बघायला लागल्या, ज्या नजरेने तो प्रियाकडे बघायचा.

मी घरात असताना त्याची नजर सतत माझ्यावर राहायला लागली आणि घरात वावरताना मा‍झ्या अंगाचे जे काही चोरटे दर्शन त्याला होईल ते पहायचा तो प्रयत्न करू लागला. मग त्याला दाखवायला म्हणून मी अजून जास्त अंगप्रदर्शन करू लागले आणि त्याला मा‍झ्या मादक सौंदर्याची झलक देऊ लागले.

आधी आधी मला थोडे ऑकवर्ड वाटायचे की मी मा‍झ्या स्वत:च्या मुलाला मा‍झ्या अंगाचे दर्शन देऊन त्याला माझ्याबद्दल कामुक विचार करायला भाग पाडत आहे. त्याला मा‍झ्या मांसल अंगाचे स्पर्शसुख देऊन मी त्याच्या मनात माझ्याबद्दल कामुक आसक्ती निर्माण करत आहे.

अजयच्या मनातली प्रियाबद्दलची कामवासना ह्या प्रॉब्लेमचे सॉल्यूशन म्हणून मी ‘लोहा लोहे को काटता है’ च्या धर्तीवर घरातल्या घरात अजयला प्रियाऐवजी माझा पर्याय मी निर्माण करत होते. त्याच्या मनातील स्वत:च्या बहि‍णी विषयीची कामवासना नाहीसी करून मी त्याच्या मनात माझी, म्हणजे त्याच्या मम्मीबद्दल कामवासना निर्माण करत होते.

म्हटले तर मी फार मोठी रिस्क घेत होते की हा प्रॉब्लेम सोडवताना मी अजून काही गुंतागुत तर निर्माण नाही ना करत आहे? ह्याच्यातून काही पॉझीटीव्ह निघण्याऐवजी काही निगेटीव्ह तर होणार नाही ना अशीही एक भीती मनात निर्माण होत होती.

पण पुढे काय होईल आणि कसे होईल ह्यावर मी जास्त विचार करत नव्हते. जे होईल ते आपण तोंड देऊ अशी मी मनाशी खूणगाठ बांधली होती.

सुपर मम्मी

अचानक मला जाग आली आणि क्षणभर मला कळेना मी कुठे आहे? मग मा‍झ्या लक्षात आले की मी मा‍झ्याच बेडरूममध्ये बेडवर झोपली होते. बाजूच्या साईड टेबलवरील घड्याळात मी पाहिले तर ४ वाजून गेले होते. ताडकन मी उठले आणि लगबगीने बाहेर जायला लागले. प्रियाने मला सांगितले होते की तिला आज...

सुपर मम्मी भाग : २

मी किचनमध्ये काम करत असताना साधारण दहा मिनिटांनी मी नजरेच्या कोपर्‍यातून पाहिले की अजयची सावली पॅसेजमधून प्रियाच्या रूमकडे जात होती. आत्ता प्रिया तिच्या रूममध्ये बाहेर जायला तयार होत असणार हे मा‍झ्या लक्षात आले आणि म्हणूनच अजय तिच्या रूमकडे गेला असावा हे मी ओळखले....

सुपर मम्मी भाग : ३

मा‍झ्या उजव्या हाताने मी ते मॅगझिन धरले होते आणि अजयने त्याच्या डाव्या हाताने मॅगझिन धरले होते. पुढे मला वाचायला सांगत त्याने मॅगझिन सोडून दिले होते तेव्हा मी त्याच्या डोक्याच्या मागचा माझा डावा हात पुढे नेला आणि दोन्ही हाताने मॅगझिनची पुढची पाने उलटू लागले. त्याचे...

सुपर मम्मी भाग : ५

मा‍झ्या हे लक्षात आले होते की अजयसाठी मी माझ्यामध्ये हा जो बदल केला होता त्याने मलाही वेगळेच फिलिंग चालू झाले होते. मा‍झ्या मुलाला आकर्षित करून घेण्यासाठी हे मी करतेय हे फिलिंग माझ्यातच एक वेगळी कामोत्तेजना निर्माण करायला लागले होते. प्रत्येक वेळी जेव्हा मा‍झ्या...

सुपर मम्मी भाग : ६

मी थकल्यासारखी चालत मा‍झ्या रूममध्ये गेले. दरवाजा उघडून मी आत शिरले तसे पूर्ण दरवाजा लावून न घेता दोन तीन इंच फट उघडा ठेवला. म्हणजे बाहेर उभा राहून अजय मला चोरून बघत असताना मी त्याला बघायची शक्यता कमी राहील आणि त्याला मला बिनधास्त पहाता येईल. रूममध्ये आल्यावर मी...

सुपर मम्मी भाग : ७

मी बाहेरच्या कॉमन बाथरूमकडे गेले तर तेथे अजय नव्हता. म्हणजे तो आपल्या बेडरूममध्ये गेला असावा असा विचार करत मी त्याच्या बेडरूमकडे गेले. अपेक्षेप्रमाणे त्याच्या रूमचा दरवाजा लावलेला होता म्हणजे तो आत होता. दरवाजा मी ढकलून पाहिला तर तो आतून लॉक केलेला होता. नक्कीच आत तो...

सुपर मम्मी भाग : ८

आम्ही दोघेही अशा हालचाली दाखवत होतो की एक माय-लेक प्रेमाने एकमेकांना बिलगत आहेत, मिठीत घेत आहेत. पण वस्तुस्थिती अशी होती की आम्ही दोघेही कामुक विचारांनी आणि कामवासनेने एकमेकांना आवळत होतो, स्पर्शसुख घेत होतो. मी झोप येत असल्याचे नाटक पुढे चालू ठेवले आणि माझे डोळे...

सुपर मम्मी भाग : ९

माझा उजवा उभार तो डाव्या हाताने हलकेच दाबत होता तर मा‍झ्या डाव्या उभारावरील निप्पलशी तो उजव्या हाताच्या बोटाने चाळे करत होता. अचानक मा‍झ्या लक्षात आले की अजयचा उजवा हात तर आम्हा दोघांच्या चिकटलेल्या अंगाच्या मधल्या फटीत होता. मला मा‍झ्या कंबरेच्या भागाला त्याचा हात...

सुपर मम्मी भाग : १०

मला तर उठायचे होतेच पण मी लगेच जागी झाले असते तर त्याला संशय आला असता की नुसते जरा हलवले तर मम्मी उठली पण मघाशी मी तिच्या अंगाशी इतके चाळे करत होतो तेव्हा ती कशी नाही उठली? म्हणून मी लगेच जागी झाले नाही. त्याने जोरजोरात जेव्हा मला हलवले तेव्हा मी डोळे किलकिले केले. मग...

सुपर मम्मी भाग : ११

एकदा मी असेच बाहेरून काहीतरी काम करून आले होते आणि अजय घरात एकटा होता. नेहमीसारखे मी मा‍झ्या रूमचा दरवाजा उघडा ठेवून एक एक करत सगळे कपडे काढून त्याला चोरटे नेत्रसुख दिले. त्या दिवशी मी माझी आधी काढलेली घामोजलेली ब्रा-पॅन्टी बेडवर टाकली नाही तर ते सगळे घातलेले कपडे...

सुपर मम्मी भाग : १२

सगळे माहीत असूनही मी मुद्दाम आश्चर्य आणि नवल दाखवत त्याला प्रश्न विचारून बिनधास्त उत्तर द्यायला भाग पाडत होते आणि त्याच्याबरोबर तो चावट कामुक संवाद साधत होते हे बहुतेक अजयच्या लक्षात येत होते. तो गाऊन किती सेक्सी होता, किती ट्रान्सपेरंट होता, त्यातून किती आणि कसे...

सुपर मम्मी भाग : १३

नेहमीसारखे लांब गाऊनने माझे पाय झाकलेले नव्हते तेव्हा मा‍झ्या मांडीपर्यंत उघडे असलेल्या पायांना चिकटताना अजयला नक्कीच वेगळे फिलिंग मिळत असावे. त्याने त्याचा पाय मा‍झ्या उघड्या पायावर टाकला तेव्हा त्याची जी सूक्ष्म हालचाल तो करत होता त्यावरून मला कळत होते की मा‍झ्या...

सुपर मम्मी भाग : १४

काही क्षण मा‍झ्या दोन्ही उभारांशी आणि निप्पलशी मनसोक्त चाळे करून झाले तसे अजयने मा‍झ्या उभारावरील तोंड वर घेतले. मी डोळे मिटून झोपेचे नाटक करत तशीच पडलेले होते आणि निव्वळ त्याच्या हालचालीवरून अंदाज बांधत होते की तो काय करतोय ते. तो वर झाला आणि एक दोन मिनिटे...

सुपर मम्मी भाग : १५

माझे मन मला सांगू लागले की ‘पुरे झाले आता झोपेचे नाटक! आता जागी हो आणि घे चढवून आपल्या मुलाला! दे त्याला आपल्या मम्मीच्या योनीची चव! घे आपल्या योनीत आपल्या मुलाचा ताठलेला लंड!’ अचानक अजयने एक घुसमटलेला चित्कार सोडला आणि त्याच्या लंडावर त्याची मूठ प्रचंड वेगाने...

सुपर मम्मी भाग : १६

“होय मम्मी. परत सॉरी. मला राहवले नाही!” अजय शरमत म्हणाला. “हंम्म्म. मग मला पाहून समाधान झाले की नाही? तुझा तो शांत झाला असेल आता पूर्ण.” मी खाली त्याच्या लंडाकडे पाहून चावटपणे हसून म्हटले. “छेऽऽ मम्मी. तो असा एका वेळेत थोडीच शांत होणार?” अजयने डेअरींग करत चावटपणे हसून...

सुपर मम्मी भाग : १७

अजयला पुढे पॅसेंजर सीटवर एकदम कंफर्टेबली बसायला मिळाले होते म्हणून तो मध्ये मध्ये प्रियाला वेडावून दाखवत होता आणि तिला मागे दाटीवाटीने बसायला लागत होते म्हणून तो तिला चिडवत होता. तसेही प्रिया टाईट जागेमुळे थोडीशी त्रस्त झालेली होती आणि त्यात अजयच्या चिडवण्याने तिच्या...

सुपर मम्मी भाग : १८

प्रथमच अजयला मा‍झ्या अंगाचा तो सगळ्यात प्रायव्हेट भाग कपड्या विना हात लावायला मिळत होता! त्याच्या हाताच्या बोटांना प्रथम मा‍झ्या योनीच्या वरच्या भागाच्या केसांची लव लागली. मग ती बोटे अजून खाली सरकली तसे त्यांना मा‍झ्या योनीदाण्याचा स्पर्श लाभला! जसे त्याच्या बोटांनी...

सुपर मम्मी भाग : १९

मा‍झ्या बाजूला बसलेल्या आजीबाईंनी किंवा पुढे बसलेल्या प्रियाने जरी आमच्याकडे पाहिले असते तर त्यांना समजलेही नसते की आम्ही अंगावर घेतलेल्या शालीखाली अजय माझा उभार चोखतोय आणि मी त्याचा लंड बर्मुड्यातून बाहेर काढून हलवतेय. पुन्हा मनात विचार आला की माझा नवरा आणि मुलगी...

सुपर मम्मी भाग : २०

मी मा‍झ्या नवऱ्याच्या सीटच्या बॅकला धरून वर झाले आणि माझे नितंब मी बसलेल्या सीटवरून उचलले. अजयने लगेच आपला उजवा हात मा‍झ्या मागे नेला आणि मा‍झ्या उजव्या कंबरेवर ठेवला. त्याच वेळी त्याने त्याचा डावा हात मा‍झ्या डाव्या कंबरेवर ठेवला आणि तो मला स्वत:च्या अंगावर ओढू...

सुपर मम्मी भाग : २१

आधी मला वाटले की तो फक्त त्याचा बर्मुडा खाली सरकतोय. मी अजून थोडी वर झाले आणि त्याला त्याचा बर्मुडा अजून खाली सरकवायला अजून जागा करून दिली. त्याने आपली कंबर किंचित वर उचलली आणि आपला बर्मुडा मांडीवरून खाली सरकवला. मग गुडघ्यावरून खाली सरकवत त्याने त्याचा बर्मुडा...

सुपर मम्मी भाग : २२

दुसर्‍या दिवशी सकाळी सगळेच खूप उशीरा उठले. मा‍झ्या नवऱ्याला ऑफिसला वेळेवर जायचे होते आणि प्रियाला कॉलेजला वेळेवर जायचे होते पण दोघेही सकाळी झोपून राहले. पण नंतर त्यांना जाग आली तसे ते दोघे उठून भरभरा आवरून साधारण दहा साडे दहाच्या दरम्यान घरातून निघून गेले. मलाही जाग...

सुपर मम्मी भाग : २३

नशिल्या डोळ्याने मा‍झ्या मुलाकडे पाहत मी ते आव्हान स्वीकारले आणि त्याचा लंड सरळ धरत, वर त्याच्या नजरेला नजर देत मी पुढे झुकले. माझे ओठ त्याच्या लंडाच्या सुपाड्याला टेकले! तसे मी त्याचा एक किस घेतला. मग मी त्याचा लंड थोडा वर केला आणि सुपाड्याच्या खालच्या भागाला किस...

सुपर मम्मी भाग : २४

बघता बघता माझी कामोत्तेजना शिगेला पोहचली. त्याचे डोके मा‍झ्या योनीवर दाबून मी जोरजोराने कंबर हलवू लागले आणि कामतृप्तीच्या शिखरावर पोहचू लागले. माझा मुलगा माझी योनी चोखतोय. एक मुलगा आपल्या आईची योनी चोखतोय. ही भावना मा‍झ्या वासनेचा भडका उडवत होता. एका क्षणी मला ते सुख...

error: नका ना दाजी असं छळू!!