द लाईव्ह शो | भाग १

“पूनम! ए पूनम!!”

आपल्या जवळ असलेल्या चावीने दरवाजा उघडून पंकज आत शिरला आणि मागे दरवाजा धाडकन लावून घेत तो ओरडत ओरडत पुढे निघाला. रागाने त्याचा पारा खूपच चढला होता. पूनमच्या बेडरूमचा दरवाजा धाडकन उघडून तो वाऱ्यासारखा आत शिरला.

पूनम आपल्या बेडवर पडली होती. आपल्या डॅडींचा अवतार पाहून ती चकीत झाली आणि पटकन उठून बसली. आत शिरलेला पंकज तिला पाहून किंचित थबकला आणि त्याची नजर तिच्या अंगावरून फिरली.

तिने काळ्या रंगाचा तोच पारदर्शक गाऊन घातला होता, ज्यामधून तिची आतली काळी अंतर्वस्त्रं स्पष्ट दिसत होती. गाऊनच्या लो-कट गळ्यातून तिच्या भरीव छातीचा बराचसा भाग दिसत होता. गाऊन तोकडा असल्याने तिच्या सडसडीत मांड्या वरपर्यंत दिसत होत्या.

आधी ती बेडवर लोळत होती आणि आता थोडी उठून बसली तरी तिचा गाऊन पूर्ण अस्तव्यस्त होता. ती ज्या प्रकारे बसलेली होती त्यात एक मादकता होती. तिची ती अवस्था पाहून पंकज क्षणभर विसरून गेला की तो तिथे कशाला आला होता.

पूनमला कळत होते की तिचे डॅडी तिच्याकडे वेगळ्याच नजरेने बघत आहेत; पण ती आपले कपडे सावरायचा अजिबात प्रयत्न करत नव्हती. ती त्याच मादक अवस्थेत बसली होती.

काही क्षण थबकलेला पंकज नंतर सावरला आणि त्याला सगळे आठवले. पुन्हा त्याचा चेहरा रागाने बदलला आणि तिरीमिरीत तो तिच्या जवळ गेला. संतापाने त्याने तिच्या गालावर एक थप्पड लगावून दिली आणि बेडवरून उठून बसलेली पूनम पुन्हा बेडवर पडली.

आपला गाल चोळत तिने मान वळवून आपल्या डॅडींकडे पाहत त्वेषाने तिने विचारले, “डॅडी! का मारताय मला?”

“का मारताय? लाज नाही वाटत उलट तोंडाने विचारतेय? माझी इज्जत धुळीला मिळवलीस तू!” पंकज रागाने लालबुंद होत म्हणाला.

“कशाबद्दल बोलताय तुम्ही, डॅडी?” पूनमने न कळल्यासारखे दाखवत विचारले.

“तुझ्या निर्लज्जपणाबद्दल बोलतोय! त्या वेबसाईटवर तू करत असलेल्या घाणेरड्या प्रकाराबद्दल बोलतोय!” पंकजने तिरस्काराने म्हटले.

“ओह! म्हणजे तुम्हाला माहीत पडलं तर!” पूनम जणू आपण काहीही चुकीचे केले नाही अश्या आविर्भावात शांतपणे म्हणाली.


पंकजचा टेक्स्टाईलचा बिझनेस होता. कापड व्यापारात त्याने चांगलेच नाव कमावले होते. तो तरुण असताना त्याच्या सेक्रेटरीसोबत त्याची जवळीक वाढली आणि नंतर ते एकत्र राहायला लागले.

ते सेक्सचा भरपूर आनंद लुटत असत. अश्यातच एखादा सेक्सची मजा घेत असताना ती मुलगी प्रोटेक्टीव पिल्स घ्यायला विसरली आणि तिला दिवस राहले. पंकजने तिला ॲबॉर्शन करायला सांगितले पण त्या मुलीने ॲबॉर्शनला नकार दिला आणि पोटातील बाळाला जन्म द्यायचा निश्चय केला.

जरी ती मुलगी पंकजची फक्त सेक्रेटरी होती तरी तिच्याबद्दल त्याच्या मनात प्रेम होते. त्याने तिच्याशी लग्न केले आणि त्या दोघांना एक मुलगी झाली. तीच ही पूनम!

मुलगी झाल्यावर घर सांभाळण्यात तिचा वेळ जाऊ लागला. तेव्हा पंकजने पंकजने दुसऱ्या एका मुलीला सेक्रेटरी म्हणून कामावर ठेवले. पंकज स्वतः देखणा आणि तरुण होता. जवळ जवळ सहा फूट उंची, घारे डोळे आणि दाढीमुळे तो एकदम देखणा दिसे.

हळूहळू पंकजची ती नवीन सेक्रेटरी त्याच्याकडे आकर्षित झाली आणि तो सुद्धा वेळ मिळेल तसा तिला अंगाखाली घेऊ लागला. त्याच्या ह्या प्रकाराबद्दल त्याच्या बायकोला कुणकुण होती पण तिने ह्या गोष्टीकडे सुरुवातीला कानाडोळा केले.

पण नंतर नंतर पंकज फक्त त्याच्या या सेक्रेटरीसोबतच मग्न राहू लागला आणि आपल्या बायकोकडे त्याने साफ दुर्लक्ष केले. त्यामुळे त्याची बायको दुःखी राहू लागली आणि त्यांच्यात रोजची भांडणे होऊ लागली.

घरी आला की बायकोची कटकट आणि भुणभूण डोक्यामागे लागते म्हणून पंकज घरी येईनासे झाला. त्याचा अजून एक फ्लॅट होता जिथे त्याने या सेक्रेटरीसोबत एकत्र राहण्याची सोय केली होती, त्या फ्लॅटवरच तो राहू लागला.

त्याच्या बायकोने काही वर्षे त्याचे हे वागणे सहन केले आणि मग एका दिवशी ती घर सोडून निघून गेली. जाताना आपल्या मुलीला ती पंकजकडेच ठेवून गेली. त्या वेळी ती मुलगी, पूनम, दहा वर्षाची होती.

आपली बायको आपल्याला सोडून गेली, ह्याचे पंकजला काहीही वाटले नाही. उलट एक प्रकारे त्याला हायसे वाटले की, आपली तिच्या जाचातून सुटका झाली.

मग तो परत आपल्या फ्लॅटमध्ये येऊन राहू लागला आणि त्याच्या घरात काम करणारी आया, जी बरीच वर्षे त्याच्याकडे काम करत होती, ती त्याच्या मुलीचा सांभाळ करू लागली.

त्याची मुलगी, पूनम, एका नावाजलेल्या कॉलेजात शिकत होती आणि तिला काय हवे-नको तेवढेच तो बघत असत. पूनम मागेल तो तिला आणून देणे आणि सगळ्या सुखसोयी तिला मिळतील ह्याची तजवीज करणे, इतकेच तो बापाचे कर्तव्य पार पाडत होता.

जेव्हा केव्हा पंकज घरी आला किंवा घरात असला तेव्हा पूनम भेटली तर ‘हाय-हॅल्लो’ करणे, तिला काही क्षण जवळ घेणे, तिची जुजबी चौकशी करणे इतकेच प्रेम तो तिला दाखवत असे. बाकी पूनम कशी वागते? काय करते? कुठे जाते? तिचे शिक्षण कसे चालले आहे? हे सगळे पाहण्याचे काम त्याने आयाकडे सोपवले होते.

आया आपल्या परीने तिला चांगला वळण लावायचा प्रयत्न करत होती. पण आजच्या जमा‍न्यातली पूनम तिला काही थांगपत्ता लागू न देता आपले स्व‍च्छंदी जीवन जगत होती.

बारावी कशीबशी पास झाल्यानंतर जेव्हा पूनम कॉलेजला गेली, तेव्हा तिच्या स्व‍च्छंदी जीवन शैलीला उधाण आले. नटायचे थटायचे, नवनवीन तोडके ड्रेस घालायचे, आपल्या वाया गेलेल्या मित्र-मैत्रिणींबरोबर रात्री उशीरापर्यंत बाहेर पार्ट्या करत राहायचे, अश्यातच तिचा वेळ चालला होता. आया तिला समजावून सांगायचा प्रयत्न करत होती; पण ती आयाचे काहीही ऐकत नव्हती.

शेवटी मग नाईलाज म्हणून आयाने पंकजला तिची तक्रार केली आणि तिच्या स्व‍च्छंदी वागण्याची त्याला कल्पना दिली. आपल्या मुलीच्या स्व‍च्छंदी जीवन शैलीचे पंकजला जास्त आश्चर्य वाटले नाही; पण तिला त्याबद्दल विचारणे त्याला भाग होते.

त्याने पूनमला बोलावून तिची कान उघडणी केली आणि तिला चांगला दम दिला. तिच्या हात खर्चामध्ये त्याने कपात केली आणि तिला रात्री दहाच्या आत घरी यायची ताकीद दिली.

पूनमला आपल्या जीवन शैलीमध्ये हे निर्बंध स्वीकार करणे सुरुवातीला थोडे कठीण गेले पण नाईलाजाने तिला ते स्वीकारावेच लागले.


(क्रमशः)

द लाईव्ह शो | भाग २

नुकतीच चाळीशी पार केलेला पंकज बाकी आपल्या बिझनेसमध्ये एकदम व्यस्त असायचा. दर दोन-तीन महिन्यांनी तो नवीन कोवळी मुलगी सेक्रेटरी म्हणून कामावर ठेवायचा आणि तिला अंगाखाली येण्यास भाग पाडायचा. सतत कोवळ्या, तरुण मुलीच्या सहवासात त्याला कधी आपल्या बायकोची आठवण येत नसे किंवा...

द लाईव्ह शो | भाग ३

बराच वेळ झाला होता त्यामुळे पाठवत असलेले किती फोटो अपलोड झालेत हे एकदा त्याने चेक केले. अजून अर्धा तास वेळ तरी लागणार होता तेव्हा तो पुन्हा टिनेज लाईव्ह शोची वेबसाईट बघू लागला. जुन्या मॉडेल्सचे शो पाहून त्याला पाहिजे तशी मजा येत नव्हती म्हणून त्याने न्यु मॉडेल्स...

द लाईव्ह शो | भाग ४

संतापाच्या तिरीमिरीत पंकजने पूनमच्या बेडसमोरील टेबलकडे पाहिले. त्यावर त्याला तिचा लॅपटॉप आणि वेबकॅम वगैरे सगळे दिसले. ते पाहून पुन्हा त्याचा संताप उफाळून आला आणि रागाच्या भरात तो टेबलजवळ गेला. त्याने लॅपटॉपवरील वेबकॅम ओरबाडून काढला आणि पायाखाली टाकत त्यावर पाय आपटत तो...

द लाईव्ह शो | भाग ५

अचानक पूनमच्या मनात विचार आला की डॅडींना हे कसे काय माहिती पडले? त्यांना ही वेबसाईट कशी माहिती पडली? कोणी त्यांना सांगितले असेल की त्यांना स्वतःला ही वेबसाईट सापडली? पण वेबसाईटवर शो बघण्यासाठी सदस्यत्व घ्यावे लागते, डॅडींनी ते घेतले असेल का? म्हणजे डॅडी या वेबसाईटवर...

द लाईव्ह शो | भाग ६

"हंम्म्म! म्हणजे त्या अर्धनग्न मुली पाहून डॅडी उत्तेजित झाले आहे तर? म्हणजे माझे काम अजून सोपे झाले आहे तर! आता आपण त्यांच्या ह्या परिस्थितीचा फायदा घ्यायलाच पाहिजे!" पूनम चावटपणे हसून मनातल्या मनात म्हटली. पूनमने पटकन आपल्या चेहऱ्यावरील चावट भाव बदलला आणि सुतकी चेहरा...

द लाईव्ह शो | भाग ७

पूनमचे उत्तर ऐकून पंकजला आश्चर्य वाटले आणि त्याने पूनमला विचारले की, तिच्या त्या कित्येक बॉयफ्रेन्डबरोबर तिचे कितपत संबंध होते? पुन्हा पूनमने जराही न लाजता त्यांना सांगितले की प्रत्येकाबरोबर तिने मनसोक्त मज्जा केली होती आणि एकदा तरी त्या सर्वांच्या अंगाखालून गेली...

द लाईव्ह शो | भाग ८

"कोणाला तुला? काय बोलतेस बेटा तू? मी तुला कसे काय डोळे फाडून बघेन? तू माझी मुलगी आहे. उलट तुला पाहून मला खूप शरम वाटली!" पंकज आपली बाजू मांडली. "माझ्याबद्दल नाही म्हणत मी, पण इतर मुलींना." पूनम हळूच म्हणाली. "हा! इतर मुलींना ना? हो, त्यांना बघतो निरखून!" पंकजने...

द लाईव्ह शो | भाग ९

"अग पण मी कसा?" पंकज काहीतरी बोलायला गेला. पण पूनम पटकन त्याला म्हणाली, "डॅडी, प्रयत्न तर करून बघा." "ठीक आहे, करतो!" पंकजने मनापासून म्हटला आणि तो खरोखर सोफ्यावर निवांत होऊन बसला आणि आपल्या मुलीकडे बघू लागला. पूनम त्याच्यापासून सात-आठ फूट अंतरावर उभी होती. थोडेसे पण...

द लाईव्ह शो | भाग १०

"का डॅडी? तुम्हाला आवडतेय आणि मलाही आवडतेय. मग काय अडचण आहे?" पूनम त्वेषाने म्हणाली. "कारण तू माझी मुलगी आहे आणि मला आता हे नकोय." शेवटी पंकजने ठामपणे म्हणाला आणि असाह्यपणे त्याने आपले डोळे मिटून घेतले. "ओह, मला वाटतेय तुम्ही लाजत आहात! डॅडी, मी आणखी काही वेगळं करू...

द लाईव्ह शो | भाग ११

पूनमला जणू पास झाल्याचे प्रमाणपत्र मिळाले! आपण जे करतोय ते आपल्या डॅडींना आवडले हे पाहून तिचा हुरूप वाढला. ती खुशीत आपली मूठ हलवत डॅडींचा लंड हलवायला लागली. तिची स्वतःची उत्तेजना कमालीची पेटली होती. खाली तिची योनी पाझरायला लागली होती. आपल्या डॅडींबरोबर असे काही करायला...

द लाईव्ह शो | भाग १२

आता पूनमची नजर खाली गेली तर तिच्या डॅडींच्या हलणाऱ्या जांघेमध्ये त्यांचे वृषण तिला लटकताना दिसत होते. केसाळ अशी ती दोन टपोरी फळे पाहून तिला राहवले नाही. लागलीच तिने आपला दुसरा हात पंकजच्या जांघेत सारला आणि त्याच्या त्या फळांना स्पर्श केला. पण नुसताच स्पर्श करून ती...

द लाईव्ह शो | भाग १३

पंकजचे स्पष्टीकरण ऐकून पूनम प्रचंड खुश झाली! तिला स्वतःचा खूप अभिमान वाटला! आनंदाने तिने आपल्या डॅडींना गच्च मिठी मारली आणि म्हणाली, "ओह डॅडी, मी पण खूप खुश आहे. मी पण तुमच्याबरोबर खूप मजा आली, जी मला कधीच आली नव्हती. मी तुम्हाला वचन देते की मी तुम्हाला खूप खूप सुख...

द लाईव्ह शो | भाग १४

पूनमच्या त्या नग्न उभारावरील टपोरे निप्पल पाहून पंकजच्या तोंडाला पाणी सुटले! अधाश्यासारखे त्याने तिच्या एका निप्पलवर तोंड ठेवला आणि तो तिचा निप्पल चोखायला लागला. दोन्ही हाताने पंकज आपल्या मुलीची भरगच्च छाती पकडून कुस्करायला लागला आणि तो आळीपाळीने तिचे निप्पल चोखायला...

error: नका ना दाजी असं छळू!!