द लाईव्ह शो | भाग ९

“अग पण मी कसा?” पंकज काहीतरी बोलायला गेला. पण पूनम पटकन त्याला म्हणाली,

“डॅडी, प्रयत्न तर करून बघा.”

“ठीक आहे, करतो!” पंकजने मनापासून म्हटला आणि तो खरोखर सोफ्यावर निवांत होऊन बसला आणि आपल्या मुलीकडे बघू लागला.

पूनम त्याच्यापासून सात-आठ फूट अंतरावर उभी होती. थोडेसे पण मादकपणे अंग हलवत ती इकडून तिकडे फिरत होती, मध्येच स्वतःभोवती गिरकी घेत होती. तिच्या अंगावर तो तोकडा काळा पारदर्शक गाऊन होता ज्यातून तिची आतली काळी ब्रा आणि पॅन्टी दिसत होती.

गाऊन पारदर्शक असल्याने तिच्या मादक वळणदार अंगाचा आकार त्यातून दिसत होता. खास करून तिच्या भरगच्च छातीचा उभार आणि मागे तिच्या भरीव नितंबांची गोलाई त्या गाऊनमधून प्रकर्षाने उठून दिसत होती. पंकजला आपल्या मुलीकडे तसे पाहण्यात थोडी शरम वाटत होती पण त्याचबरोबर त्याला आता मजाही येत होती.


काही वेळ तसे आपल्या डॅडींना बघू दिल्यावर पूनम त्याच्याकडे तोंड करून उभी राहिली आणि तिने हळूच आपला हात वर छातीकडे नेला. आपल्या डॅडींकडे ती रोखून पाहत होती आणि तिच्या डोळ्यात एक वेगळीच भावना होती.

खरे सांगायचे तर एक मुलगी आपल्या डॅडींकडे बघतेय अशी ती भावना मुळीच नव्हती तर एक तरुण मुलगी एका प्रौढ पुरुषाकडे कामवासनेने बघतेय, असा तो भाव होता. पंकजची नजर बाकी तिच्या डोळ्यांवर नव्हती तर तिच्या हाताकडे होती. तिचे हात आता काय करताहेत? हे तो अधीरतेने पाहत होता.

पूनमने वर आणलेला हात आपल्या उभाराच्या वर गाऊनच्या गळ्यावर ठेवला आणि गाऊनचे हूक काढायला सुरुवात केली. ती गाऊन काढतेय हे पंकजच्या लक्षात आले आणि तो किंचित अस्वस्थ झाला!

तसे तिला पाहून आधीपासूनच त्याची अस्वस्थता वाढली होती पण अजूनपर्यंत त्याने आपल्या भावना ताब्यात ठेवल्या होत्या. पण आता ती गाऊन काढून अनावृत्त होत होती तर एक वेगळीच उत्तेजना त्याला जाणवायला लागली.

एक-एक करत पूनमने आपल्या गाऊनचे सगळे हूक काढले पण गाऊन तसाच अंगावर ठेवत ती स्तब्ध झाली. पूनम थांबलेली पाहून पंकजची नजर वर तिच्या चेहऱ्यावर वळली. दोघांची नजरानजर झाली आणि पूनमने चावटपणे आपली एक भुवई उडवत नजरेनेच आपल्या डॅडींना विचारले, ’काय मग? काढू का गाऊन?’

पंकजनेही फक्त आपल्या डोळ्यांची हालचाल करत तिला उत्तर दिले, ’हो काढ!’

त्याचे प्रतिसाद पाहून पूनम मंदपणे हसली आणि हळूहळू ती आपल्या छातीच्या उभारावरून गाऊन बाजूला करू लागली. तिच्या चेहऱ्यावरील पंकजची नजर पटकन खाली सरकली आणि तो उत्सुकतेने आपल्या मुलीची अनावृत्त होत असलेली छाती बघू लागला.

हळुवारपणे आपल्या छातीवरील गाऊन बाजूला करत पूनमने खांद्यावरून गाऊन खाली सरकवला आणि खाली पाडला. आता ती फक्त काळ्या ब्रा आणि पॅन्टीमध्ये आपल्या डॅडींसमोर उभी होती. तिच्या गोऱ्या अंगावर ती काळी अंतर्वस्त्रे एकदम खुलून दिसत होती.

तसे त्या वेबसाईटवर पंकजने तिला अश्या अवस्थेत पाहिले होते पण फोनच्या त्या छोट्या स्क्रिनवर पाहण्यात आणि आता तिला प्रत्यक्ष असे समोर लाईव्ह पाहण्यात जमीन-अस्मानचा फरक होता.

त्या वेळी स्क्रिनवर तिला पाहिले जेव्हा त्याला माहीत नव्हते की, ती आपली मुलगी आहे तेव्हा तिला अश्या सेक्सी अंतर्वस्त्रात पाहून तो थोडा उत्तेजित झाला होता. पण आता प्रत्यक्ष तिला समोर पाहताना त्याला माहीत होते की, ही आपली मुलगी आहे आणि ती जाणीव त्याच्या उत्तेजनेमध्ये अजूनच भर घालत होती.

पूनमने पंकजला सांगितले होते की आपल्या भावना दाबून ठेवू नका व सगळे बाहेर येऊ द्या. आता त्याला आपल्या भावना अनावर होत होत्या. तेव्हा पूनमला त्या सेक्सी अंतर्वस्त्रात पाहून त्याची उत्तेजना आणखीनच वाढायला लागली.

आता ड्रिंक्सच्या नशेत आपल्या मुलीला नग्न होताना पाहत असल्याचा परिणाम त्याच्या लंडावर व्हायला लागला आणि तो कडक होऊन त्याचा फुगीरपणा त्याच्या चादरवरून दिसायला लागला.

पूनम पण मध्ये मध्ये त्याच्या लंडाकडे पाहून चेक करत होती की डॅडी कितपत उत्तेजित झाले आहे आणि जेव्हा त्याच्या लंडाचा बऱ्यापैकी फुगीरपणा तिला दिसायला लागला तेव्हा तिच्यातील मादक स्त्री सुखावली! तिने हलक्या आवाजात आपल्या डॅडींना विचारले,

“डॅडी, मी कशी दिसतेय?”

“खूपच सुंदर!” पंकजने उत्स्फुर्तपणे उत्तर दिले.

“डॅडी, तुम्हाला आवडली?” पूनम मुद्दाम त्याला विचारत त्याची उत्तेजना वाढवत होती.

“हो खूपच!” पंकज तिच्या उभारांकडे रोखून पाहत म्हणाला.

“मग तुम्ही उत्तेजित झालात का?” पूनमने विचारले.

“तुला काय वाटते माझ्याकडे पाहून?” पंकजने उलट तिला विचारले.

“मला दिसतेय की, तुम्ही उत्तेजित झाला आहात ते!” त्याच्या मांड्यांमध्ये नजर टाकत पूनम मिश्किलपणे हसत म्हणाली, “पण तुम्ही तर म्हणत होता, मी बिलकुलच उत्तेजित होणार नाही म्हणून?”

“मी खोटं बोललो होतो.” असे म्हणत पंकजने कबुली दिली.

मग आपल्या मांडीवरून चादर काढून त्याने बाजूला टाकली आणि सोफ्यावर मागे रेलून आपली कंबर वर करत अंडरवेअरमधील आपला कडक झालेला लंड तिला दाखवला. त्याच्या त्या फुगवट्याकडे रोखून पाहत पूनम चावटपणे हसून म्हणाली,

“हम्म्म्म. मग त्याला बाहेर काढून मोकळं करा ना. त्याला किती त्रास होत असेल आत, नाही का?”

“अग पण बेटा, नको!” पंकजने नकार देत म्हणाला.

“का डॅडी? जे चाललेय ते तुम्हाला आवडले नाही का?” पूनमने मादक स्वरात विचारले.

“आवडले! पण आता इतकेच पुरेसे आहे. ह्याच्या पुढे जायला नको.” पंकज हे म्हणाला खरे पण त्याच्या बोलण्यात दम नव्हता.

“ओह डॅडी, प्लीज तुमच्या भावना अश्या दाबून ठेवू नका.” पूनम तरीही त्याला प्रोत्साहीत करत म्हटली.

“नाही बेटा, पण आपण इथेच थांबायला हवं.” तरीही पंकज नकार देत म्हणाला.


(क्रमशः)

द लाईव्ह शो | भाग १

"पूनम! ए पूनम!!" आपल्या जवळ असलेल्या चावीने दरवाजा उघडून पंकज आत शिरला आणि मागे दरवाजा धाडकन लावून घेत तो ओरडत ओरडत पुढे निघाला. रागाने त्याचा पारा खूपच चढला होता. पूनमच्या बेडरूमचा दरवाजा धाडकन उघडून तो वाऱ्यासारखा आत शिरला. पूनम आपल्या बेडवर पडली होती. आपल्या...

द लाईव्ह शो | भाग २

नुकतीच चाळीशी पार केलेला पंकज बाकी आपल्या बिझनेसमध्ये एकदम व्यस्त असायचा. दर दोन-तीन महिन्यांनी तो नवीन कोवळी मुलगी सेक्रेटरी म्हणून कामावर ठेवायचा आणि तिला अंगाखाली येण्यास भाग पाडायचा. सतत कोवळ्या, तरुण मुलीच्या सहवासात त्याला कधी आपल्या बायकोची आठवण येत नसे किंवा...

द लाईव्ह शो | भाग ३

बराच वेळ झाला होता त्यामुळे पाठवत असलेले किती फोटो अपलोड झालेत हे एकदा त्याने चेक केले. अजून अर्धा तास वेळ तरी लागणार होता तेव्हा तो पुन्हा टिनेज लाईव्ह शोची वेबसाईट बघू लागला. जुन्या मॉडेल्सचे शो पाहून त्याला पाहिजे तशी मजा येत नव्हती म्हणून त्याने न्यु मॉडेल्स...

द लाईव्ह शो | भाग ४

संतापाच्या तिरीमिरीत पंकजने पूनमच्या बेडसमोरील टेबलकडे पाहिले. त्यावर त्याला तिचा लॅपटॉप आणि वेबकॅम वगैरे सगळे दिसले. ते पाहून पुन्हा त्याचा संताप उफाळून आला आणि रागाच्या भरात तो टेबलजवळ गेला. त्याने लॅपटॉपवरील वेबकॅम ओरबाडून काढला आणि पायाखाली टाकत त्यावर पाय आपटत तो...

द लाईव्ह शो | भाग ५

अचानक पूनमच्या मनात विचार आला की डॅडींना हे कसे काय माहिती पडले? त्यांना ही वेबसाईट कशी माहिती पडली? कोणी त्यांना सांगितले असेल की त्यांना स्वतःला ही वेबसाईट सापडली? पण वेबसाईटवर शो बघण्यासाठी सदस्यत्व घ्यावे लागते, डॅडींनी ते घेतले असेल का? म्हणजे डॅडी या वेबसाईटवर...

द लाईव्ह शो | भाग ६

"हंम्म्म! म्हणजे त्या अर्धनग्न मुली पाहून डॅडी उत्तेजित झाले आहे तर? म्हणजे माझे काम अजून सोपे झाले आहे तर! आता आपण त्यांच्या ह्या परिस्थितीचा फायदा घ्यायलाच पाहिजे!" पूनम चावटपणे हसून मनातल्या मनात म्हटली. पूनमने पटकन आपल्या चेहऱ्यावरील चावट भाव बदलला आणि सुतकी चेहरा...

द लाईव्ह शो | भाग ७

पूनमचे उत्तर ऐकून पंकजला आश्चर्य वाटले आणि त्याने पूनमला विचारले की, तिच्या त्या कित्येक बॉयफ्रेन्डबरोबर तिचे कितपत संबंध होते? पुन्हा पूनमने जराही न लाजता त्यांना सांगितले की प्रत्येकाबरोबर तिने मनसोक्त मज्जा केली होती आणि एकदा तरी त्या सर्वांच्या अंगाखालून गेली...

द लाईव्ह शो | भाग ८

"कोणाला तुला? काय बोलतेस बेटा तू? मी तुला कसे काय डोळे फाडून बघेन? तू माझी मुलगी आहे. उलट तुला पाहून मला खूप शरम वाटली!" पंकज आपली बाजू मांडली. "माझ्याबद्दल नाही म्हणत मी, पण इतर मुलींना." पूनम हळूच म्हणाली. "हा! इतर मुलींना ना? हो, त्यांना बघतो निरखून!" पंकजने...

द लाईव्ह शो | भाग १०

"का डॅडी? तुम्हाला आवडतेय आणि मलाही आवडतेय. मग काय अडचण आहे?" पूनम त्वेषाने म्हणाली. "कारण तू माझी मुलगी आहे आणि मला आता हे नकोय." शेवटी पंकजने ठामपणे म्हणाला आणि असाह्यपणे त्याने आपले डोळे मिटून घेतले. "ओह, मला वाटतेय तुम्ही लाजत आहात! डॅडी, मी आणखी काही वेगळं करू...

द लाईव्ह शो | भाग ११

पूनमला जणू पास झाल्याचे प्रमाणपत्र मिळाले! आपण जे करतोय ते आपल्या डॅडींना आवडले हे पाहून तिचा हुरूप वाढला. ती खुशीत आपली मूठ हलवत डॅडींचा लंड हलवायला लागली. तिची स्वतःची उत्तेजना कमालीची पेटली होती. खाली तिची योनी पाझरायला लागली होती. आपल्या डॅडींबरोबर असे काही करायला...

द लाईव्ह शो | भाग १२

आता पूनमची नजर खाली गेली तर तिच्या डॅडींच्या हलणाऱ्या जांघेमध्ये त्यांचे वृषण तिला लटकताना दिसत होते. केसाळ अशी ती दोन टपोरी फळे पाहून तिला राहवले नाही. लागलीच तिने आपला दुसरा हात पंकजच्या जांघेत सारला आणि त्याच्या त्या फळांना स्पर्श केला. पण नुसताच स्पर्श करून ती...

द लाईव्ह शो | भाग १३

पंकजचे स्पष्टीकरण ऐकून पूनम प्रचंड खुश झाली! तिला स्वतःचा खूप अभिमान वाटला! आनंदाने तिने आपल्या डॅडींना गच्च मिठी मारली आणि म्हणाली, "ओह डॅडी, मी पण खूप खुश आहे. मी पण तुमच्याबरोबर खूप मजा आली, जी मला कधीच आली नव्हती. मी तुम्हाला वचन देते की मी तुम्हाला खूप खूप सुख...

द लाईव्ह शो | भाग १४

पूनमच्या त्या नग्न उभारावरील टपोरे निप्पल पाहून पंकजच्या तोंडाला पाणी सुटले! अधाश्यासारखे त्याने तिच्या एका निप्पलवर तोंड ठेवला आणि तो तिचा निप्पल चोखायला लागला. दोन्ही हाताने पंकज आपल्या मुलीची भरगच्च छाती पकडून कुस्करायला लागला आणि तो आळीपाळीने तिचे निप्पल चोखायला...

error: नका ना दाजी असं छळू!!