थेरडा म्हातारा भाग : १०

अचानक लीनाने माझ्या पॅन्टवरील कडक लंडाच्या फुगीरपणावर हात ठेवला आणि मादकपणे म्हणाली, ”वाऊ, पप्पा. चांगलाच कडक झालाय तुमचा लंड. असा पॅन्टमध्ये जखडून ठेवला तर त्रास होईल त्याला. काढा बाहेर त्याला.”

असे बोलून तिने माझ्या पॅन्टची झिप खाली खेचली आणि आत हात घातला. माझ्या अंडरवेअरच्या स्लीटमध्ये हात घालून तिने कसाबसा माझा कडक लंड बाहेर काढला. मग आपली मूठ माझ्या लंडाभोवती आवळून तिने वर-खाली करायला सुरुवात केली.

जेव्हा ती मूठ वर करायची तेव्हा माझ्या लंडाची पातळ कातडी लंडाच्या सुपाड्यावर चढायची व जेव्हा ती मूठ खाली करायची तेव्हा कातडी खाली होत माझा सुपाडा उघडा पडायचा. आता मी एका हाताने ड्रायव्हींग करत दुसर्‍या हाताने तिच्या पुच्चीत बोटे घालत होतो व ती माझ्या लंडावर मूठ मारत होती.

येथपर्यंत जे चालले होते ते ठीक होते पण नंतर लीना दरवाज्याच्या साईडला सरकली आणि खाली वाकली. त्याने तिची पुच्ची माझ्या हातापासून दूर झाली आणि मी दोन्ही हाताने स्टेअरींग पकडत ड्रायव्हींगवर लक्ष देऊ लागलो.

सीटवर अर्धवटपणे झोपत तिने आपले डोके माझ्या लंडावर आणले आणि खाली होत माझा लंड तोंडात घेतला. माझा लंड तोंडात घेऊन ती चोखू लागली आणि मी चलबिचल झालो.

“लीना, बेटी. हे करायची गरज आहे का आत्ता?” मी जोरजोराने उसासे घेत म्हणालो.

“का पप्पा? तुम्हाला आवडत नाही का मी चोखतेय ते?” लीनाने क्षणभर लंड तोंडातून बाहेर काढत मला विचारले.

“नाही, तसे नाही, लीना. पण आपण त्या जागी पोहचल्यावर करू शकतो ना हे सगळे?” मी तिला समजावत म्हणालो.

“हो! पण तेथे पोहचेपर्यंत मला नाही राहवत. तेव्हा मी आत्ताच सुरुवात करतेय. तुम्हाला आवडतेय ना माझे चोखणे? तुमच्या सेक्रेटरीपेक्षा नक्कीच चांगला चोखतेय मी तुमचा लंड. हो की नाही?” पुन्हा तिने मला विचारले.

“हो होऽऽ! नक्कीच. आणि मेन म्हणजे तुझ्या चोखण्याने मी जास्त कामोत्तेजित होतोय. तुझ्या चोखण्याने मला एक वेगळीच उत्तेजना जाणवतेय. का बरे असे?” मी तिला प्रश्न केला.

“कारण, पप्पा. मी तुमचा लंड चोखतेय, मी लीना, तुमच्या मुलाची बायको, तुमची सून, तुमचा लंड चोखतेय. आपल्या ह्या नात्याने आपल्या लैंगिक संबंधाला एक वेगळीच खुमारी मिळतेय. एक वेगळ्याच पातळीवरील कामोत्तेजना. ओह, पप्पा. मलाही किती उत्तेजना वाटतेय म्हणून सांगू. तुमचा लंड चोखायला.”

असे बोलून लीना माझा लंड जास्तच उत्कटतेने चोखू लागली.

तिच्या चोखण्यात इतका त्वेश होता, इतकी तीव्रता होती की माझा लंड कुठल्याही क्षणी गळायला लागेल असे फिलिंग मला होत होते. पण मला एवढ्यात गळायचे नव्हते. तेव्हा मी तिच्या चोखण्याकडे दुर्लक्ष करण्याचा प्रयत्न करत माझे लक्ष ड्रायव्हींगवर जास्त केंद्रित करत होतो.

शेवटी एकदाचे आम्ही त्या एकांत स्थळी पोहचलो. शहराच्या एका भागात थोडा डोंगराळ भाग होता व येथे धनिक लोकांचे बंगले होते. रस्त्याला वर्दळ अजिबात नसते व फक्त गाड्या आणि कार पास होत असतात. रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला गर्द झाडी होती ज्याने रस्त्यावर सावली आणि अंधार याचे साम्राज्य पसरलेले होते.

रस्त्याच्या कडेला गाडी पार्क करून थांबले तर कोणी बघायला किंवा विचारायलाही येत नसत. तेव्हा हा स्पॉट ज्यांच्याकडे गाड्या आहेत अशा लोकांना एकांत उपलब्ध करून देत होता व अनेक गाड्या आणि कार त्या रस्त्याला पार्क केलेल्या असायच्या. मग प्रेमी युगुल एकांताचा फायदा घेत गाडीत बसून मनसोक्तपणे चाळे करत असतात. म्हणूनच मी लीनाला, माझ्या सुनेला येथे घेऊन आलो होतो. मी कार एका ठिकाणी पार्क केली.

संध्याकाळ झाली होती तेव्हा अंधार पडत होता. आमच्या पुढे अन मागे उभी असलेल्या कारमध्ये चांगले ८/१० फुटाचे अंतर होते. कारचे इंजिन बंद केल्यावर मी मागच्या सीटवर ठेवलेली सन ब्लॉकींग स्क्रिन उचलली आणि पुढच्या क्लिअर ग्लास समोर लावली.

आता पुढच्या क्लिअर काचेचा व्ह्यू ब्लॉक झाला. साईड ग्लास आणि रिअर ग्लासला रिफ्लेक्टिव फिल्म लावलेली असल्याने तेथून आतले काही दिसतच नव्हते. पटकन मी आतून सगळे दरवाजे लॉक केले.

अशा तऱ्हेने माझ्या फियाट कारमध्ये मी माझ्या सुनेला झवायला प्रायवसी निर्माण केली आणि तिच्याकडे पाहिले. माझ्याकडे पाहत मिश्किलपणे हसत लीनाने विचारले,

“अच्छा! म्हणजे येथे तुम्ही कोणाला गुपचूप घेऊन येता तर.”

“हो!” मी छद्मीपणे हसत म्हणालो.

“म्हणजे येथे तुम्ही तुमच्या त्या सेक्रेटरीला झवता होय?”

“नाही, सेक्रेटरीला नाही. ती तर मला माझ्या केबिनमध्येच झवायला देते. येथे मी इतर बायका आणि मुलींना घेऊन येतो.”

“आणि आता तुमच्या सुनेला घेऊन आलात झवायला? हो ना?”

“ऑफकोर्स! झवायलाच!!” मी अभिमानाने उत्तर दिले.

“अच्छा! पण ज्या कोणाला तुम्ही येथे घेऊन आलात त्या बायका माझ्यासारख्या सेक्सी होत्या?”

मी तिच्याकडे बघून सूचकपणे हसलो पण माझे उत्तर हो की नाही हे तिला कळले नाही तेव्हा तिने पुन्हा विचारले,

“त्यांची फिगर माझ्यासारखी मादक आणि सेक्सी होती? मला नाही वाटत.”

असे बोलून लीनाने आपल्या स्कर्टमध्ये इन केलेला आपला शर्ट ओढून काढला आणि त्याची बटणे काढायला सुरुवात केली. सगळी बटणे काढल्यावर तिने शर्टच्या दोन्ही बाजू साईडला पकडल्या आणि आपल्या छातीचे दोन्ही उभार उघडे केले.

“तुमच्या त्या बायका, मुलींची छाती माझ्यासारखी पुष्ट आणि उन्नत होती?”

असे बोलून तिने आपल्या छातीचे उभार दोन्ही हाताने खालच्या बाजूने उचलून तोलून धरले. त्याने तिच्या छातीच्या उभाराची पुष्ट गोलाई तिने घातलेल्या आकाशी रंगाच्या अर्ध्या कपाच्या ब्रेसीयरमधून ओसांडून जाऊ लागली.

तिच्या छातीवरचा डार्क अरोला तिच्या निप्पलपर्यंत मला स्पष्ट दिसत होता. माझ्या सुनेची ती भरदार छाती मला खुणावू लागली आणि माझा लंड कासावीस झाला. अंधुकश्या प्रकाशातही मला तिची छाती हेडलाईट मारल्यासारखी स्पष्ट दिसत होती.

मला अधाश्यासारखा तिच्या छातीकडे पाहताना बघून लीना हळूच पुटपुटली,

“तुम्हाला माझी छाती चोखायचीय का, पप्पा?”

आता माझी सहनशक्ती संपली! झटकन पुढे होत मी माझे हात वर नेले आणि लीनाच्या दोन्ही छातीचे उभार तिने पकडले होते तसेच खालून वर तोलून धरले आणि हावऱ्यासारखी माझी जीभ मी तिच्या दोन्ही उभारांच्या मधल्या घळीत फिरवली.

“सस्स्स्सऽऽऽ आऽऽऽहऽऽऽऽ.” असे करत लीना चित्कारली आणि तिने माझ्या केसांत हात फिरवला.

मग मी तिच्या छातीचे पुष्ट उभार ब्रेसीयरवरूनच कुस्करू लागलो व तिच्या उभारांमधील घळीत जीभ फिरवू लागलो. तिचा श्वास तालबद्धपणे होत होता आणि त्याच्या तालावर तिची छाती वर-खाली होत होती.

मी तिची छाती दाबत होतो, चाटत होतो तोपर्यंत तिने आपला राहलेला शर्ट अंगातून काढून टाकला. मग तिने मागे हात नेत आपल्या ब्रेसीयरचा हूक काढला. हूक निघाल्याबरोबर तिची ब्रेसीयर ढिल्ली झाली आणि तिचे उभार उसळत माझ्या तोंडावर आले.

खांद्यावरून ब्राच्या पट्ट्या खाली सरकवत तिने ब्रासुद्धा काढून टाकली आणि तिची छाती मुक्त झाली. तिच्या छातीवरील निप्पल चांगलाच ताठरला होता व कमीत कमी अर्धा इंच लांब झाला होता. मी अधाश्यासारखा तिच्या निप्पलवर झेपावलो आणि तिचा ताठर निप्पल माझ्या तोंडात घेऊन चघळू लागलो.

“ओहऽऽ पप्पाऽऽ चोखाऽऽ माझेऽऽऽ निप्पलऽऽ!! तुम्हीऽऽ कितीऽऽऽ छानऽऽ चोखतायऽऽ!! मीऽऽऽ एकदमऽऽ वेडीपिसीऽऽ होतेयऽऽ!” असे लीना बडबडू लागली.

उत्तेजनेच्या भरात तिने माझ्या अंगाखाली हात घातला आणि तिच्या हाताला माझा कडक लंड लागला. पटकन माझा लंड आपल्या मुठीत पकडत ती म्हणाली,

“बाप रे! तुमचा लंड लोखंडा सारखा कडक झालाय, पप्पा,” मग माझी पॅन्ट खोलायचा प्रयत्न करत ती पुढे म्हणाली, ”पप्पा, तुमची पॅन्ट काढा. पटकन काढा. मला तुमचा लंड पुन्हा चोखायचा आहे.”

हातघाईला आल्यासारखा मी पटकन मागे झालो. माझ्या पॅन्टची बटणे उघडून मी माझे बोचे उचलले आणि माझी पॅन्ट अंडरवेअरसकट खाली सरकवली. माझा कडक लंड टणकन ताठ उभा राहला! माझा लंड इतका ताठ आणि कडक झालेला मी कधी पाहिला नव्हता.

कदाचित माझ्या सुनेला झवायचेय या विचाराने माझी उत्तेजना शिगेला पोहचली होती. वेळ न वाया घालवता मी लीनाचा हात धरला आणि तिला खाली ओढले,

“चोखऽऽ माझा लंऽऽड, बेटी.”

माझे वाक्य संपायच्या आधीच माझ्या सुनेने माझा लंड गपकन आपल्या तोंडात घेतला होता. मग माझा लंड मुळाशी घट्ट पकडून ती वरचा अर्धा लंड ओठांचा चंबू करत घट्टपणे चोखू लागली.

मध्ये मध्ये ती लंड तसाच तोंडात ठेवत आपले तोंड उघडत होती व आपल्या तोंडातील लाळ माझ्या लंडावर ओघळून देत होती. मग पुन्हा ती त्वेशाने माझा लंड चोखत होती. मला असे वाटत होते माझा लंड एखाद्या गरम गरम भट्टीत टाकलाय.

कामोत्तेजनेने माझ्या तोंडातून हुंकार बाहेर पडत होते. एका क्षणी तिने आपले तोंड वर उचलले आणि म्हणाली,

“बाप रे, पप्पा. तुमचा लंड तर मघापेक्षाही जास्त कडक आणि लांबलचक झालाय. वाटतच नाही इतक्या वयस्कर पुरुषाचा लंड आहे. ज्यांनी ज्यांनी तुमचा लंड चोखला असेल त्या सगळ्या तृप्त झाल्या असतील तुमच्याकडून.”

“हो झाल्यात ना. बऱ्याच जणींनी घेतला आहे माझा लंड.” मी पुन्हा अभिमानाने म्हटले.

“अच्छा. मग कोणी तुमचा लंड असा तोंडात घेतला आहे का?”.

असे बोलत लीनाने एक दीर्घ श्वास घेतला आणि माझ्या लंडावर आपले तोंड दाबले. हळूहळू एक एक इंच करत ती माझा लंड तोंडात घेऊ लागली. मला जाणवले की माझ्या लंडाचा सुपाडा तिच्या घशात शिरला होता. मला वाटले की ती गुदमरून जाईल किंवा तिला उलटीसारखे फिलिंग होईल.

पण तिने आरामात माझा पूर्ण लंड तोंडात घेतला आणि आपले ओठ माझ्या लंडाच्या मुळाशी टेकवले. तिच्या खालच्या ओठाखाली माझ्या गोट्या होत्या आणि तिने आपला खालचा ओठ हलवत आपली जीभ त्याखालून बाहेर काढली आणि ती माझ्या गोट्या चाटू लागली.

रंडेची! माझी सून काय पट्टीची लंड चोखणारी होती! आजपर्यंत कोणी माझ्या लंडाला असे सेंसेशन दिले नव्हते. माझा लंड स्फोट झाल्यासारखा तिच्या घशात गळायला बघत होता पण महतप्रयासाने मी ते रोखून धरत होतो. माझ्या थोड्याश्या स्थूल पोटावर प्रचंड ताण पडला होता कारण मी माझे स्खलन रोखून धरत होतो.

“माय गुडनेस, लीनाऽऽ. माझा पूर्ण लंड खाल्लास की तूऽऽ. माझा विश्वास बसत नाहीऽऽ. तूऽऽ इतकीऽऽ झवाडी रांडऽऽ असशील म्हणून. चोखऽऽ अजून चोखऽऽ माझाऽ लंडऽऽ.”

मग एक दोन सेकंद माझ्या गोट्या तसे चाटल्यावर लीनाचे तोंड माझ्या लंडावरून हळूहळू वर होवू लागले. मग माझ्या सुपाड्यापर्यंत पोहचल्यावर तिने माझा सुपाडा तोंडात धरत एक दीर्घ श्वास घेतला. आणि मग ती माझ्या लंडाचा सुपाडा चोखू लागली.

मी डोळे घट्ट मिटून घेऊन तिच्या तोंडाचा गरमपणा आणि नरमपणा माझ्या लंडाने अनुभवू लागलो. तिचे मन भरेपर्यंत तिने माझा लंड चोखला आणि ती वर झाली. मी डोळे उघडून तिच्याकडे पाहिले.

“बाप रे! तुमचा लंड चांगलाच मोठा आहे. नयनच्या लंडाला असे चोखताना मला कधी त्रास झाला नाही पण तुमचा लंड चोखताना माझी कसरत होत होती.”

“खरंच? पण नयन भाग्यवान आहे. त्याला तुझ्यासारखी चोखणारी बायको मिळाली.” मी धापा टाकत म्हटले.

“आणि मी म्हणेन. जान्हवी मम्मी किंवा त्या इतर सगळ्या मुली भाग्यवान आहेत. ज्यांना तुमचा लंड झवायला मिळाला. आता मलाही राहवत नाही. तुमचा हा अजस्त्र लंड केव्हा पुच्चीत घेतेय असे झालेय.”

“बेटी, मलाही राहवत नाहीय. चल आपण मागच्या सीटवर जाऊ म्हणजे आपल्याला व्यवस्थित झवता येईल.”

थेरडा म्हातारा

बायका-मुलींच्या बाबतीत मी पहिल्यापासून नशीबवान आहे. अगदी शाळेत असल्यापासून मला पोरी फळायच्या. का कोणास ठाऊक पण माझ्या दिसण्या-वागण्याने मुली माझ्याकडे आकर्षित व्हायच्या. अंगाने मी थोराड होतो त्यामुळेही कदाचित त्यांना माझे आकर्षण वाटत असावे. कारण काहीही असो पण मला मुली...

थेरडा म्हातारा भाग : २

पण तिने ती काढून अशी बेडवर का टाकली होती? मी निरखून पाहिले तर मला पॅन्टी खाली काही तरी असल्यासारखे वाटले. खरे तर मी शिडी आणायला तेथे आलो होतो पण बेडवर पडलेली लीनाची अंतर्वस्त्रे पाहून माझी उत्सुकता जागी झाली होती. मी पटकन पुढे झालो आणि तिची पॅन्टी उचलली. मी तिची...

थेरडा म्हातारा भाग : ३

माझे काम झाले आणि मी स्टॉपरचा बॉल फिक्स केला. मग मी टँकचा मेन सप्लाय कॉक चालू केला व टँक पाण्याने पुन्हा भरायला सुरुवात झाली. शिडीवरून मी खाली आलो व लीनाला म्हटले की रिपेअरींग झाले आहे व टँक पाण्याने पूर्ण भरून चेक करूया की स्टॉपर मेकॅनीझम बरोबर काम करते की नाही ते....

थेरडा म्हातारा भाग : ४

वास्तविक आता मी टीव्ही पकडल्यावर लीनाने बाजूला व्हायला हवे होते पण ती बाजूला झाली नाही आणि टीव्ही पकडून मला चिटकून तशीच उभी राहिली. मी टीव्ही सरकवून सरळ केला तेव्हा ती माझ्यापासून बाजूला झाली. मी तिला टीव्ही चालू करायला सांगितले. ती माझ्या मागे सोफ्यावर गेली व तिने...

थेरडा म्हातारा भाग : ४

वास्तविक आता मी टीव्ही पकडल्यावर लीनाने बाजूला व्हायला हवे होते पण ती बाजूला झाली नाही आणि टीव्ही पकडून मला चिटकून तशीच उभी राहिली. मी टीव्ही सरकवून सरळ केला तेव्हा ती माझ्यापासून बाजूला झाली. मी तिला टीव्ही चालू करायला सांगितले. ती माझ्या मागे सोफ्यावर गेली व तिने...

थेरडा म्हातारा भाग : ५

लीनाने डोळे बंद करत आपला हात पॅन्टीमध्ये अजून सारला. मग मान वर करत तिने दोन तीन वेळा हात आत-बाहेर केला आणि मग आपला हात पॅन्टीमधून बाहेर काढला. तिने आपली तर्जनी आणि मधले बोट मला दाखवत वर केले. तिची दोन्ही बोटे तिच्या कामरसाने बरबटली होती व लाईटमध्ये चमकत होती....

थेरडा म्हातारा भाग : ६

नंतर मग आठवडाभर काही घडले नाही आणि नयन टूरवरून परत आला. मग अजून एक आठवडा उलटला आणि एके दिवशी दुपारी नयन आणि लीना लंचसाठी आमच्याकडे आले. नॉर्मली ते दोघे ऑफीसमध्ये लंच घेतात पण त्या दिवशी नयनचे आमच्याच एरीयात काही काम होते तेव्हा त्याने आमच्याकडे लंचला यायचा विचार केला...

थेरडा म्हातारा भाग : ७

नंतर पुढच्या आठवड्यात एके संध्याकाळी मी आणि जान्हवी टीव्ही पाहत हॉलमध्ये बसलो होतो. तेवढ्यात फोनची बेल वाजली. मी फोनपासून जवळ होतो तेव्हा उठून मी फोन घेतला. "हॅल्लो!” मी म्हणालो. "हायऽऽऽऽ,” लीनाचा आवाज माझ्या कानात घुमला, ”हाऊ आर यु, पप्पा?" "फाईन!” मी चाचपत उत्तर...

थेरडा म्हातारा भाग : ८

मिसेस माथूर एक फाईल घेऊन माझ्याजवळ आली व माझ्या अगदी जवळ उभी राहून ती मला फाईलमधील एक रिपोर्ट दाखवू लागली. रिपोर्ट दाखवताना ती किंचित वाकली होती तेव्हा तिच्या बिझनेस टॉपमधून तिच्या छातीचे उभार माझ्या डोळ्याच्या रेषेत आले होते. मी फक्त डोळे वळवून तिच्या मागे बघितले तर...

थेरडा म्हातारा भाग : ९

थोड्या वेळेपूर्वीच मिसेस माथूरने माझा लंड चोखून मला कामतृप्त केले होते तरीही माझ्या मनात माझी सून, लीनाचा विचार येत होता. तिची पॅन्टी, तिचे नग्न फोटो सतत माझ्या बंद डोळ्यासमोर उभे राहत होते. मी तिच्या विचारात गढून गेलेलो असताना फोनची रिंग वाजली. मी डोळे बंद ठेवूनच हात...

थेरडा म्हातारा भाग : ११

गाडीच्या आत आम्ही दोघेही आहे त्या अवस्थेत कसरत करत मागच्या सीटवर आलो. माझी पॅन्ट मी पुढच्या सीटवर असतानाच काढली होती आणि मागे आल्यावर मी माझे शर्ट काढून पुढच्या सीटवर टाकले. आता मी माझ्या सुनेसमोर पूर्ण नागडा होतो. पण लीनाच्या कंबरेला तिचा मिनी स्कर्ट अजूनही होता. मी...

थेरडा म्हातारा भाग : १२

माझ्या सुनेची विनंती आज्ञेसारखी मानून मी मागे झालो आणि सीटच्या दुसर्‍या टोकावर बसून मी खाली वाकलो. माझी जीभ मी लीनाच्या डाव्या गुडघ्याच्या वर मांडीवर टेकवली आणि चाटत चाटत मी वर सरकू लागलो. पूर्ण मांडी चाटल्यावर मी तिच्या जांघेत आलो. जांघेत चाटून मी तिच्या पुच्चीकडे...

error: नका ना दाजी असं छळू!!