ट्रेन चुकली तर

मी एका कंपनीत मॅनेजर म्हणून काम करतो. कंपनीचे ग्राहक वेगवेगळ्या राज्यात विखुरलेले असल्या कारणाने एकदा असेच एका क्लायंटच्या प्लांटवर मला व्हिझिटसाठी जावं लागलं. मी सहसा रेल्वेने प्रवास करतो. मधल्या स्टेशनवर गाडी थोडा वेळ थांबणार होती. रात्रीची वेळ होती. मला काहीतरी खायची इच्छा झाली म्हणून मी माझे सामान ट्रेनमध्येच सोडून खाली उतरलो आणि प्लॅटफॉर्मवर चालायला लागलो. मा‍झ्या समोर चहा-भज्यांची टपरी दिसली. मी तिथे जाऊन एक कप चहा आणि एक प्लेट भजी मागवली.

“साहेब, भजी थंड झाली आहेत. तुम्ही चहा घ्या, तोपर्यंत मी गरमागरम भज्यांची व्यवस्था करतो.”

“नाही हो, राहू द्या. माझी ट्रेन निघेल एवढ्यात. मला थंड भजी दिली तरी चालेल.” ट्रेनकडे बघत मी म्हणालो.

“काळजी करू नका, साहेब. ट्रेन निघण्यापूर्वी तुम्हाला गरमागरम भजी मिळतील. हे आमचं रोजचं काम आहे. ही गाडी अजून काही पुढे जाणार नाही, बघा. मी तुम्हाला सांगतो, दिवसभरात शेकडो गाड्या येतात-जातात पण कोणती गाडी कधी येणार, कधी जाणार, किती वेळ उभी राहणार, हे सगळं आम्हालाच माहीत असतं.”

तो भजी तळताना बडबड करत होता. मी त्याला पैसे दिले आणि चहा पित त्याची बडबड ऐकू लागलो. तो कढईत भजी सोडतच होता, तेवढ्यात ट्रेनचा हॉर्न वाजला.

“बघा, मी म्हणालो होतो ट्रेन चुकेल म्हणून. तुम्ही मला थंड भजी द्या बरं.” मी त्याला विनवणी केली.

“अहो नाही हो, ते तुम्हाला घाबरवण्यासाठी असते. अजून दहा मिनिटं ही ट्रेन आपल्या जागेवरून हलणार नाही. पाचच मिनिटांत गरमागरम भजी तयार होतील.”

मला त्याच्या बोलण्यावर आता विश्वास बसत नव्हता. मी ट्रेन आणि भजी या द्विधा अवस्थेत फसलो होतो. दुसऱ्याच क्षणी गाडी मला गाडी निघताना दिसली. त्यामुळे अर्धा कप चहा आणि भजी खाण्याचा मोह, मी तिथेच सोडला. धावत धावताच मा‍झ्या डब्यापर्यंत पोहोचलो आणि उडी मारत मी चालत्या ट्रेनमध्ये शिरलो.

ट्रेनच्या दारात उभा राहून मी त्या टपरीवाल्याकडे पाहत होतो. त्याची भजी अजूनही कढईत तरंगत होते. भूक आणि रागाने मी थरथरत उभा होतो. तेवढ्यात मला एका मुलीचा आवाज ऐकू आला.

“हेल्प… हेल्प… माझी ट्रेन…”

एक मुलगी ओरडत पळत येत होती. माझी नजर तिच्यावर पडताच मी मंत्रमुग्ध झालो. काय सुंदर मुलगी होती ती! गोरा रंग, मोठे डोळे, गुलाबी मऊ गाल, फिकट गुलाबी लिपस्टिक लावलेले नाजूक ओठ, लांब विखुरलेले केस… वाह!!

व्ही-नेकलाइन असलेला पांढरा टी-शर्ट आणि निळ्या रंगाच्या जीन्स पॅन्टमध्ये ती खूपच मादक दिसत होती. ती पळत असताना तिचे गुबगुबीत हिंदळणारे स्तन तिच्या टी-शर्टमधून बाहेर पडण्याचा प्रयत्न करत होते. एका हातात बॅग तर दुसरा हात उंचावत ती मा‍झ्या दिशेने जवळ येत होती. हात उंचावताच तिचा घट्ट टी-शर्टही वरच्या बाजूला सरकलं आणि मला तिचं नितळ पोट दिसू लागलं.

“हेल्प… प्लीज हेल्प..!!”

ती जोरजोरात ओरडत होती. मला तिची मदत करायची होती. पण काय करावं? कसं करावं? हेच कळत नव्हतं. मी ओरडत तिला म्हणालो, “तुझी बॅग फेक.”

तिने काहीही विचार न करता बॅग माझ्यावर फेकली. मी मा‍झ्या जीवाशी खेळत तिची बॅग पकडली व आत फेकली. मग मी एका हाताने दरवाजा पकडत बाहेर झुकलो आणि दुसरा हात तिच्या दिशेला पसरवला. बॅगचे वजन वजा झाल्याने ती वेगाने धावत होती. तिने लगेच माझा हात पकडला. मी तिचा हात घट्ट पकडून तिला माझ्याकडे ओढले. गाडीचा वेग अचानक वाढला. पण तिने योग्य वेळी उडी मारली. ट्रेनच्या दारातून आत शिरताच तिचं सगळं ओझं मा‍झ्या अंगावर आलं आणि आम्ही दोघे खाली जमिनीवर पडलो.

“ओह माय गॉड, तू मला वाचवलंस. थॅंक्यु व्हेरी मच!! तुझ्यामुळेच मी ट्रेनमध्ये चढू शकलो. तू माझ्यावर किती उपकार केले आहेस, याची कल्पनाही करू शकत नाहीस. ही ट्रेन चुकली असती तर मी काय केले असते! मला किती भीती वाटत होती सांगू!! अरे, सॉरीऽऽ सॉरी, तू पडलास. हे सर्व माझ्यामुळेच झालं. तू ठीक आहेस ना? तुला काही लागलं तर नाही ना?”

ती थांबायचं नाव घेत नव्हती. ट्रेनपेक्षा जास्त वेगाने तर तिची जीभ चालत होती.

“हो, आत्तापर्यंत मी ठीक आहे. पण जर तू माझ्यावर अशीच पडून राहिलीस, तर कदाचित थोड्या वेळाने ठीक नसेल. ” मी हसून म्हणालो.

तिच्या मादक शरीराखाली पडून राहण्यात मला जराही संकोच नव्हता. उलट मी तिच्या मऊ स्पर्शाचा आनंद घेत होतो. पण डब्यात जास्त माणसं होती आणि आम्हाला कुणी पाहिलं असतं, तर बरं झालं नसतं.

“सॉरी, मी पण किती वेंधळी आहे!” ती मा‍झ्या अंगावरून बाजूला होत म्हणाली, “मला अजूनही विश्वास बसत नाही की मी ट्रेनमध्ये चढली आहे. खूप खूप धन्यवाद!!”

“त्यात काय एवढं?” मी लाजत म्हणालो. “मी ही काही क्षणांपूर्वी चढलो होतो. चल तुला तुझ्या सीटपर्यंत पोहचवतो.”

“माझं सीट? पण माझ्याकडे तिकिटही नाही आहे.” ती उदास चेहऱ्याने म्हणाली.

“काय? तू विना तिकीट ट्रेनमध्ये चढलीस?” मी आश्चर्याने विचारले.

“मी कुठे चढली? तूच तर मला चढवलंस ना!!” अचानक तिच्या चेहर्‍यावर हसू उमटले.

“तुला काय म्हणायचंय? मी फक्त तुला मदत केली. तेही तू ट्रेनच्या मागे धावत होतीस म्हणून.” मी रागाने म्हणालो. “जर मला माहीत असतं की तुझ्याकडे तिकीट नाही तर…”

“तर काय?” ती मा‍झ्या हातातून तिची बॅग घेत म्हणाली, “तू मला आत जाऊ देणार आहेस का? की तू आताच मला ट्रेनच्या बाहेर ढकलणार आहेस?”

“मी तुला कशाला ढकलणार बाहेर? ते टीसीचे काम आहे. तो काढेल तुला बाहेर.”

“हो, पण पुढच्या स्टेशनपर्यंत तरी तो इथे येणार नाही. तोपर्यंत मी राहू का तुझ्याबरोबर?”

ती तिचे गुलाबी नाजूक ओठ इतके मस्त हलवत म्हणाली की इच्छा असूनही मी तिला ‘नाही’ म्हणू शकलो नाही. उलट मीच तिच्या हातातून बॅग घेतली आणि सरळ आपल्या सीटकडे निघालो.

माझ्याशिवाय दुसरा कोणीही प्रवासी तिथे नव्हता. मी विचार केला, थोड्या वेळासाठी चांगली सोबत होईल. मी त्या मुलीची बॅग बाजूला ठेवली आणि मा‍झ्या बर्थवर बसलो. मा‍झ्या समोरची बर्थ रिकामी होती तरी ती मा‍झ्या शेजारी येऊन बसली.

“आज तू मला खूप मदत केलीस. जर मी ही ट्रेन चुकवली असती तर माझं काय झालं असतं, याची तू कल्पनाही करू शकत नाही. तू तुझ्या जीवाशी खेळत मला ट्रेनमध्ये चढवलंस. आणि मला खात्री आहे की जेव्हा पुढच्या स्टेशनवर टीसी येईल, तेव्हाही तूच मला वाचवशील.” ती न थांबता म्हणाली. तिचा माझ्यावरील विश्वास पाहून मी आश्चर्यचकित झालो.

“काय? मी टीसीपासून तुला वाचवू? आणि ते कशासाठी? मला तुझं नावही माहीत नाही.”

मला आता या मुलीवर संशय यायला लागला होता. मी तिच्यापासून जरा दूर झालो. पण ती माझ्याकडे झुकली आणि म्हणाली, “नावात एवढं काय असतं? माणसाची खरी ओळख त्याच्या कामातूनच असते.”

“अच्छा? मग तू काय करतेस ते मला कळेल का?”

“हो, तुला नक्कीच कळेल. पण आत्ताच नाही. माझं काम स्वत:च बोलून दाखवतं. तुला लवकरच कळेल. आणि एकदा तुला कळलं की तू आयुष्यभर विसरणार नाहीस, मी आणि माझं कामही.” मा‍झ्या खांद्यावर हात ठेवत ती म्हणाली.

“अच्छा? मला तुझा आत्मविश्वास खूप आवडला. तू खूप हुशार आहेस.”

तिच्या शरीराचा स्पर्श आणि सुगंध माझ्यावर अधिराज्य गाजवत होता.

“थॅन्क यु! मी हुशार तर आहेच पण मी खूप वेगवानही आहे. मला मा‍झ्या कामात उशीर अजिबात आवडत नाही.”

एवढं बोलून तिने मा‍झ्या खांद्यावरून हात फिरवला आणि माझी मान तिच्याकडे वळवली. मला तिच्या डोळ्यात काही विचित्र भाव दिसत होते. आमच्या चेहर्‍यात आता काहीच अंतर नव्हते. तिचे उबदार श्वास मा‍झ्या चेहर्‍यावर जाणवत होते. तिचे मोठे मादक डोळे, तिचे मऊ गाल आणि तिचे गुलाबी ओठ, मला अस्वस्थ करत होते. मी फक्त तिच्या ओठांवर चुंबन घेण्याची कल्पना करत होतो, पण त्या आधीच तिने मा‍झ्या ओठांवर हल्ला केला.

मी आजपर्यंत मा‍झ्या बायकोशिवाय कोणत्याही मुलीला हात लावला नाही. आणि आज अचानक या धावत्या ट्रेनमध्ये ही अनोळखी मुलगी मला थेट किस करत होती. मी प्रतिसाद देण्याच्या स्थितीतही नव्हतो. तिने दोन्ही हातांनी माझा चेहरा पकडला आणि माझे ओठ जोरजोरात चोखू लागली. चोखता चोखता तिने आपली जीभ बाहेर काढली आणि माझे ओठ चाटू लागली. तिच्या उबदार श्वासांनी आणि तिच्या जि‍भेच्या ओल्या स्पर्शाने मी उत्तेजित झालो होतो. उत्साहाने माझे ओठ वेगळे होताच तिने पटकन आपली जीभ मा‍झ्या तोंडात घातली.

या वेळी ट्रेन धडधडत होती की माझी छाती धडधडत होती, हे मला कळत नव्हतं. तिचे रसाळ ओठ आणि जीभ चोखत मी माझे दोन्ही हात तिच्या शरीरावरून फिरवू लागलो. माझे हात तिच्या केसांमधून तिच्या खांद्यापर्यंत आणि मग तिच्या पाठीवरून तिच्या कंबरेपर्यंत पोहोचले.

तिचा टी-शर्ट आधीच कंबरेच्या वर ओढला गेलेला होता. तिच्या उघड्या पोटाला हात लावताच मला मा‍झ्या अंगावर वीज कोसळल्याचा भास झाला. मा‍झ्या हातांची बोटे तिच्या पोटावर फिरवत असताना मला तिची बेंबी सापडली. माझं बोट तिच्या बेंबीत शिरताच तिच्या तोंडातून ‘आहऽऽ’ बाहेर पडला आणि आमचं चुंबन तुटलं.

मा‍झ्या चेहर्‍यावरून तोंड बाजूला करत तिने मा‍झ्या डोळ्यात पाहिलं. मला तिच्या डोळ्यात फक्त वासना दिसत होती. कदाचित तिलाही माझ्या डोळ्यांत उत्तेजना दिसत असावी. तिचा सुंदर चेहरा डोळ्यात भरत मी माझे हात वर आणले. तिच्या टी-शर्टच्या आतून माझे हात तिच्या छातीपर्यंत गेले. ब्राच्या वरच्या बाजूने मी तिचे स्तन दाबू लागलो. टी-शर्टच्या व्ही-नेकलाईनमधून माझी बोटे बाहेर येऊ लागली. तिने डोळे मिटले आणि मा‍झ्या हल्ल्याला सामोरे जाऊ लागली.

डोळे न उघडता तिने माझी मान तिच्याकडे झुकवली. एका हाताने माझा चेहरा तिच्या छातीवर आणत तिने दुसर्‍या हाताने तिची ब्रा खाली खेचली. आता तिचे गोरे गुबगुबीत स्तन मा‍झ्या समोर लटकत होते. ते पाहून मला पिकलेल्या आंब्याची आठवण झाली. तिचे ते रसरशीत आंबे चोखण्यासाठी मी आतुर झालो होतो.

तिच्या स्तनाच्या वरच्या बाजूला एक मोठा तपकिरी रंगाचा आरोला होता आणि मध्यभागी बोराएवढा निप्पल स्पष्ट दिसत होता. हे दृश्य पाहिल्यानंतर स्वत:वर नियंत्रण ठेवणं अवघड तर होतंच, पण अशक्यही होतं. मी वेळ वाया न घालवता सरळ तिच्या स्तनावर हल्ला केला.

मी जमेल तितकं तोंड उघडून तिचा स्तन पकडला. तो स्तन चोखत होतो, निप्पलवर जीभ फिरवत होतो तर मध्येच दाताने चावतही होतो. मा‍झ्या हल्ल्याने ती अस्वस्थ झाली होती. ती जोरजोरात सित्कारत होती. एका हाताने ती माझे डोके तिच्या छातीवर दाबत होती आणि दुसर्‍या हाताने ती तिचे स्तन मा‍झ्या तोंडात भरत होती.

मी सगळं विसरून तिचे मांसल स्तन चोखत होतो, तिची मऊ त्वचा चाटत होतो आणि तिचे उत्तेजनेने कडक झालेले निप्पल चघळत होतो. तिच्या आंब्यासारख्या स्तनाची चव काहीतरी विचित्र होती – थोडी गोड, थोडी आंबट.

मी चित्रपटांमध्ये शेकडो स्त्रियांचे स्तन पाहिले होते. पण माझी बायको वगळता मी कुणाच्याही स्तनांना हातही लावलेला नाही. पण आता त्या अनोळखी स्त्रीचे ते लोण्यासारखे मुलायम स्तन मला जीवनाचा परम आनंद देत होते. मला माहीत नाही मी किती वेळ तिला चोखत होतो आणि ती तिचे हात मा‍झ्या केसांमध्ये रुळत होते.

ट्रेन थांबण्याचा आवाज आणि प्लॅटफॉर्मवरून येणाऱ्या वेगवेगळ्या आवाजाने मला झोपेतून जाग आली. मी डोळे चोळत खिडकीतून बाहेर पाहिले. सकाळ झाली होती, पाहून मला धक्काच बसला. मला माहीत नाही, मी किती वेळ झोपलो होतो. मला थोडी डोकेदुखी जाणवली.

हळूहळू मला जाग येऊ लागली आणि मला त्या मुलीची आठवण झाली. मी पटकन उठलो आणि तिला शोधत डब्याभोवती फिरलो. मी टॉयलेटमध्येही डोकावून पाहिलं. पण ती कुठेच दिसली नाही. ती कोण होती? कुठून आली होती? का आली होती? कुठे जात होती? मला काहीच कळत नव्हतं. तिने मला तिचं नावही सांगितलं नव्हतं. तसेच तिने मला माझं नाव किंवा पत्ताही विचारला नव्हता.

‘नावात एवढं काय असतं? माणसाची खरी ओळख त्याच्या कामातूनच असते.’ तिचे शब्द मा‍झ्या कानात घुमत होते. ट्रेन पुढे जाऊ लागली. त्या मुलीचा विचार करत मी मा‍झ्या सीटवर पोहोचलो होतो. मी तिला खिडकीतून बाहेर डोकावत प्लॅटफॉर्मवर शोधण्याचा अयशस्वी प्रयत्न केला. तिचे अचानक ट्रेनमध्ये चढणं, न मागता तिच्या रसाळ ओठांचे चुंबन देणं, स्वत:च्या हाताने मला स्तनपान करणं, हे सगळं स्वप्नासारखं वाटत होतं. तिच्या मऊ स्तनाची ती आंबट-गोड चव!!

त्या आंबट-गोड चवीने मला आणखी एका गोष्टीची आठवण झाली. मी रात्रीपासून काहीच खाल्ले नव्हते. त्या टपरीवाल्यामुळे माझी गाडी चुकता चुकता राहली. झोपेतून उठल्यानंतर मला खूप भूक लागली. गाडी सुटली होती. मा‍झ्या बॅगमध्ये काही खायला सापडेल या आशेने मी बर्थखाली डोकावून पाहिलं. पण माझी बॅग तिच्या जागी नव्हती.

रात्री मी माझे पैशांचे पाकिट, मोबाईल आणि सर्व सामान त्या बॅगमध्ये ठेवलेलं होतं. मागच्या स्टेशनवर गाडी थांबली तेव्हा मी काही वेळेसाठी उतरलो होतो. पण आता बॅगसह त्यात ठेवलेले इतर सर्व सामान आणि पैसे गायब होते.

मी चकित झालो आणि आजूबाजूला पाहिलं. मी ज्या सीटवर बसलो होतो, त्या सीटच्या कोपऱ्यात मला एक प्लॅस्टिकची पिशवी दिसली. मी तिथे जाऊन ती उघडली आणि माझे होश उडाले. मी मटकन खाली बसलो. त्या पिशवीत गरमागरम भजी आणि तळलेल्या तिखट हिरव्या मिरच्या होत्या!

‘माझं काम स्वत:च बोलून दाखवतं. तुला लवकरच कळेल. आणि एकदा तुला कळलं की तू आयुष्यभर विसरणार नाहीस, मी आणि माझं कामही.’ मला त्या मुलीचे शब्द आठवले. गाडी स्टेशनवरून निघताना मला पुन्हा तोच आवाज ऐकू आला.

‘हेल्प… हेल्प… माझी ट्रेन…’ पण या वेळी तीच मुलगी समोरच्या ट्रेनच्या मागे धावत होती. तिच्या हातात तीच बॅग होती. पण पाठीवर दुसरी बॅग होती. हो, माझीच बॅग!!

सकाळचा चहा

अमेयची नुकतीच अंघोळ झाली होती. फक्त अंडरवेअर घालूनच तो…

व्यसन

तो त्याच्या रूममध्ये गादीवर पसरलेला होता. त्याच्या एका हातात त्याचा मोबाईल, कानात हेडफोन आणि दुसर्‍या हातात अर्धवट ताठरलेले लिंग होते. मोबाईलवर पॉर्न व्हिडीओ सुरू होता आणि आवाज त्याच्या कानात घुमत होते. मोबाईलवर दिसणारी दृश्ये बिभत्स वाटत असली तरी आता त्याला ती फारच...

रोमँटिक डेट

रितू आज जरा वेगळ्याच मूडमध्ये होती. ऑफिसमधले सगळे काम उरकून ती लवकर घरी जायला निघाली. बाहेर रिमझिम पाऊस पडत होता. तिने छत्री उघडली आणि पावसाचा आनंद घेत चालू लागली. आज मॅडम जाम खुश होत्या. त्याचा मेसेज आला होता, संध्याकाळी कॉफीसाठी भेटू म्हणून. निनाद तिला पहिल्यांदाच...

माफी

रवीच्या मम्मी-डॅडींची सकाळपासूनच गडबड चालू आहे. घराची साफसफाई, भाजीपाला खरेदी, जेवणाची तयारी, सगळं स्वतःच्या देखरेखीखाली करुन घेतायत. कारणच तसं आहे ना. आज रवीची गर्लफ्रेन्ड त्यांना भेटायला येणार आहे. रवीनं लग्न करायचं ठरवलंय आणि ‘ही तुमची सून’ असं थेट न सांगता, आधी...

सॉरी

आज दिवसभरात तिला सॉरीचे पंधरा वीस मेसेज केले. सालं काही चूक नसतांना इतक्या वेळा सॉरी म्हणतोय तर ही इग्नोर मारतेय? भोकात जा. ह्यानंतर मेसेज करणार नाही. भांडण स्वतः तिने सुरू केलंय आणि आता दहा वेळ तोंडाशी मी जातोय सॉरी म्हणायला. तिला शेवटचा ‘ओके फाईन, गो टू हेल’ चा...

विजेचा करंट

एका लहानशा हॉटेलमध्ये एक म्हातारे जोडपे येते. बरीचशी टेबल्स रिकामी असूनही दोघे थोडा वेळ घुटमळतात. काही वेळाने कोपऱ्यातील एक टेबल रिकामे होते. दोघे पटकन जाऊन तिथे बसतात. बाजूच्या टेबलावर बसलेला मुलगा हे सगळे पाहत असतो. इतकी टेबल्स रिकामी असताना हेच टेबल का? त्याचे...

उदार नवरा

राजू दिसायला तसा साधारणच होता. पण नको त्या फुशारक्या मारायचा. एकदा तो मित्रांमध्ये बोलताना म्हणाला, "हे बघा, मी तुमच्यात सगळ्यात श्रेष्ठ आहे!" "का?" "कारण मला देवाने एक नाही दोन-दोन लवडे दिले आहेत. दाखवू का काढून??" राजूच्या ह्या आव्हानाला कोण सामोरे जाणार? तो नेहमीच...

राग आणि प्रणय

आज त्यांच्या लग्नाला दोन महिने पूर्ण झाले. या दोन महिन्यात त्याने तिला खूप प्रेम दिलं, खूप खुश ठेवलं, दिवस रात्र जेव्हा मन होईल तेव्हा ते प्रणय करायचे, दोघेही एकमेकांच्या प्रेमात आकंठ बुडालेले, एकमेकांसाठी बनलेले, पण आज अगदी छोट्याश्या कारणामुळे दोघांमध्ये भांडण झालं....

जेवण गरम करतेय…

एका जोडप्याचे गावी लग्न झाले आणि ते जोडपे मुंबईला त्याच्या घरी आले. हनिमूनची पहिली रात्र होती. नवरी गावाकडची होती आणि २५ वर्षाची भोळीभाबडी मुलगी होती. नवरा ३२ वर्षाचा बेरकी मुलगा होता. रात्री त्याने दरवाजा लावून घेतला आणि तिला खाटेवर नेले. मग एक एक करून त्याने तिचे...

जालीम उपाय

गेल्या काही दिवसांपासून खरे तर रात्रींपासून तो फार अस्वस्थ झाला होता. त्याला कारणही तसेच होते. त्याची तरुण, सेक्साड बायको त्याला जवळ सुद्धा येऊ देत नव्हती. आजकाल तिचे सेक्समधले लक्ष्य काहीसे उडाले होते. ती अप्सरेप्रमाणे सुंदर आणि मादक होती, त्यामुळे तिच्या अशा...

स्वप्नपरी

बाहेर रिमझिम पाऊस पडत होता दुपारची वेळ असून सुद्धा सगळीकडे अंधारून आले होते कदाचित येणाऱ्या वादळाची ती चाहुल असेल. रस्त्यावरची वर्दळ जरा कमी झाली होती पण माझ्या मनातली खळबळ मला शांत बसू देत नव्हती. जेवण झाल्यापासून तिसरी सिगारेट ओढत खिडकीजवळ बसून बाहेर शून्यात बघत...

शॉवरखाली

त्याने बाथरूममध्ये उभा राहत नॉब फिरवला तसा कोमट पाण्याचा शॉवर चालू झाला. अंगावर पडणार्‍या त्या पाण्याच्या थेंबांनी त्याचे स्नायू सैल होऊ लागले. दोन हात भिंतीवर ठेवून मान खाली घालून गरम पाण्याने तो ओला चिंब भिजत होता. सुट्टीचा दिवस होता. आदल्या रात्री भरपेट जेवण करून...

झपाटलेली

“सायली… सायली… यार… मला तर अजून पण त्याच्याच जवळ जावं वाटतंय.” अश्विनीने तिच्या रूममेट सायलीला मिठी मारून म्हटलं. “अग पण आताच तर तू त्याच्या रूमवरून इथे आलीस… आणि येताच तुला पुन्हा त्याचा जवळ जावं वाटतंय..?" सायलीने अश्विनीच्या बोलण्यावर डोळे गरगर फिरवत म्हटलं. “अग...

गोळ्या

टंच फिगरवाली चाळीशीची एक भाभी खूपच अस्वस्थ होती. तिचा नवरा तिला आज काल झवायचाच नाही. ती खूप दु:खी होती. झवताना ती त्याला मनसोक्त आणि मनमुराद झवून द्यायची. तो सांगेल तसे चोखाचोखी करून, पुढून मागून, खालून वरून झवून घ्यायची आणि त्याला झवायला साथ द्यायची. तरीही आज काल तो...

जीवनदीप

त्याला मेल्यावर पाप-पुण्याचा हिशेब करण्यासाठी चित्रगुप्तासमोर उभे करतात. आपल्याला इतक्या लवकर मृत्यू आल्याबद्दल तो मनातून खट्टू असतो. म्हणून तो चित्रगुप्तासमोर आपली कैफियत मांडतो. "चित्रगुप्त महाराज, मला अजून जगायचे होते हो, बरीच कामे पेंडिंग आहे." त्याला काही उत्तर न...

आठवण

"बाहेर असता तेव्हा माझी आठवण येते का नाही?" तिच्या पतीच्या मिठीतून अलगदपणे सुटत तिने विचारलं. जेवण करून रात्रीच्या वेळी दोघेही अंथरुणात पडले होते. बर्‍याच दिवसांनी तो घरी आला होता. त्यामुळे त्याच्या मिठीत विसावण्यासाठी तीही उत्सुक होती पण त्याला डिवचायला मज्जा यायची...

कणीक

सकाळची वेळ होती. ती अंघोळ करून तयार होऊन स्वयंपाकाला लागली होती. डोक्यावर ओल्या केसाभोवती अजून टॉवेल गुंडाळलेला होता. ओल्या केसातून अजूनही शिकेकाई शाम्पूचा वास येत होता. तिची पाठ उघडी होती. ती किचनमध्ये उभारून कणीक मळत होती. तिचे हात पूर्ण चिकट झाले होते. ती शरीराने...

स्मार्ट बेटा

"हॅल्लो." ८ वर्षाच्या मुलाने फोन घेतला. "हॅल्लो बेटा, मी पप्पा बोलतोय.. तू आलास स्कूलमधून?" "हो पप्पा." "व्हेरी गुड! माझा ‘स्मार्ट बेटा'! मम्मी आहे का तिथे? मला बोलायचंय तिच्याशी." "पप्पा, मम्मी बेडरूममध्ये आहे.. अंकल बरोबर." असे बोलून मुलगा हसला. "काय? कुठले अंकल??"...

सुप्त इच्छा

रात्रीची वेळ होती. तो अंथरुणात एकटाच तळमळत पडला होता. भूतकाळातल्या गोष्टी आठवल्याने त्याच्या मनाला वासनेच्या सापाने विळखा घातला होता. इंद्रियाकडे जाणारा रक्तप्रवाह वाढून ते पूर्णपणे ताठरलं होतं. त्याची इच्छा नसतानाही वळवळणारा हात सातत्याने खाली जायला बघत होता. आता...

होम शिफ्टींग

“सामान आवरायचंय, नवीन शिफ्टींग करायचंय आणि त्यात या लाईटलापण आताच जायचं होतं..!” वैतागत तिने हातातील बॅग खाली टाकली आणि सोफ्यावरच कव्हर काढून त्यावर बसली. तसं तिच्या डोळ्यासमोर काल रात्रीचा क्षण आला की काल त्या जुन्या घरात कशाप्रकारे त्या दोघानीं आपली शेवटची रात्र...

मला आवडलं हं..!

“अग बाई आवर की, किती उशीर..? आता नेमकं ऑफिस जायच्या वेळेलाच हरवली असते.. मा‍झ्या जावयाच्या स्वप्नात..” “आई तूपण ना.. काहीही! मी कशाला त्यांची आठवण काढू.. ते काढतात का माझी आठवण हुह्ह…” असे म्हणत तिने लगेच लटक्या रागात आपलं छोटंसं नकटं नाक मुरडलं. “बरं बाई, नाही तर...

निवडणूक

तो आणि ती पक्के हाडाचे कार्यकर्ते. पक्षश्रेष्ठींसाठी झटणारे. पण लफडं असं की दोघं विरूद्ध पार्टीत. त्यामुळं बाहेर पक्षाच्या साहेबांचं आपापासात वाजलं की ह्यांच घरी वाजायचं आणि त्याला उपवास घडायचा. एकदा असंच झालं. निवडणुका जवळ आल्या होत्या, शहरात प्रचाराची राळ उडाली...

निरोध

तो जेव्हा १८ वर्षांचा होता, तेव्हा टीव्हीवर निरोधची जाहिरात लागायची. पण त्याला समजायचे नाही की निरोध म्हणजे काय ते. मग कॉलेजमध्ये मित्रांकडून त्याने निरोध म्हणजे काय, हे समजून घेतले. निरोधचा उपयोग वगैरे जुजबी माहिती त्याने मिळवली होती. नुकतीच दिवाळी संपली होती पण...

अगळी वेगळी कंप्लेंट

एकदा एक सुंदर आणि सेक्सी मुलगी एका पोलीस स्टेशनमध्ये गेली. ती आत शिरल्या रोबर सगळ्या पोलीसांचे आणि गजाच्या आड असलेल्या आरोपींचे लक्ष तिच्याकडे जाते. ती मुलगी होतीच, एकदम फटाकडा आयटम! तिने गडद हिरव्या रंगाची शिफॉनची साडी घातली होती ज्यातून तिची टंच भरलेली फिगर उठून...

स्वयंपाक

आमचा वन बीएचके मधला मध्यम वयीन जोडप्यांचा सर्वसामान्य माणसांचा संसार सुरू होता. आमच्या लग्नानंतरच्या कुस्ती केलेल्या रात्रींमुळे आम्हाला चांगलेच फळ भेटले होते. माझ्यासारख्या लग्नापूर्वी सडपातळ असणाऱ्या महिलेला नवऱ्याने मशागत करून चांगली भरवली होती. आमच्या संसाराच्या...

खुरपणी

दुपारची वेळ होती जेवण करून ते चिंचेच्या झाडाखाली अंथरून टाकून पसरले होते. दोघे एकमेकांच्या शेजारी चिटकूनच झोपले होते. "आज हुनार नाय सगळं खुरपून, मी म्हणलं हुतं रोजानं दोन बाया लावू." ती जराशी रागात होती. त्या दिवशी खुरपणं झालं असतं तर दुसऱ्या दिवशी त्यांना खत टाकून...

शेवटच्या इच्छा

तो तळमळत पडला होता. कपडे फाटले होते. घशाला पाण्याविना कोरड पडली होती. उन्हाचे चटके बसून कातडं जवळपास जळलं होतं. अजून काही काळ तो तशाच उन्हात पडून राहिला असता, तर त्याचा मृत्यू निश्चित होता. "तुझी शेवटची इच्छा काय आहे…?" त्याच्या अंत:करणातून आवाज येत होता. कुणीतरी...

गोड बोलणं

"असं गोड बोलून फायदा नाही व्हायचा?" ती म्हणाली. "का नाही होणार? गोड बोललं की सगळं काही साध्य होतं." त्याने एक हात तिच्या कमरेत घालत हळूच हिसका देत तिला जवळ ओढलं. दुसऱ्या हाताने तिच्या चेहऱ्यावर आलेली केसांची लट त्याने मागे सारली आणि स्वत:चे ओठ तिच्या जवळ नेऊ लागला....

आतुरता

"तुला पाहिलं तेव्हापासून मला तुला स्पर्श करायचा होता." तिच्या मागे उभा राहत, तिच्या हातावर अलगद हात ठेवत तो म्हणाला. "आता करतच आहेस ना मग तू मला स्पर्श?" त्याच्या मिठीतून तिने स्वत:ला सोडवून घेतलं आणि मान वळवून त्याच्याकडे पाहू लागली. त्याच्या डोळ्यात तिला पाहत असताना...

उकाडा

उकाडा भरपूर होता. फॅन व कुलरच्या वाऱ्याने काही तो कमी होत नव्हता. "मी म्हणत होते एसी बसवून घेऊ. पण तुम्ही ऐकलं नाही माझं." किचनमधून हातात एक वाटी घेऊन येताना ती बोलली व कुलरच्या वाऱ्यात बेडवर त्याच्या शेजारी बसली. "पैशाची अडचण होती, तुलापण माहिती आहे." तिने वाटीत काय...

नवऱ्याचा उपवास

"अहो, आज तर उपवास आहे ना तुमचा? मी खिचडी केली आहे, परत म्हणू नका माझ्यामुळे उपवास मोडला म्हणून.." किचनमध्ये साबुदाणा खिचडी परतत असताना ती, बेडरूममध्ये कामाला जाण्यासाठी तयार होणार्‍या नवर्‍याला म्हणाली. "हो, आहे.. आहे.." तयार होत बाहेर आलेला नवरा किचनकडे येत म्हणाला....

चटक

त्याचा फोन आला त्या वेळी ती घरात एकटीच होती म्हणून बरं झालं. फोनवर त्याने तिला त्याच्या शेतात असणाऱ्या पत्र्याच्या शेडवर बोलावलं होतं. त्याच्या आवाजातील आतुरता तिला जाणवत होती. घरी कोणी नव्हतं. संध्याकाळपर्यंत घरी कोणीच येणार नव्हतं. नवरा कामाला गेला होता, पोरं...

सुट्टी

"आजच्या दिवस सुट्टी घ्या ना.." तिच्या पदराशी चाळा करत मादक आवाजात त्याच्याकडे पाहत ती म्हणाली. "नाही, अशी कशी..?" त्याचे बूट घालताना त्याने मान वळवून तिच्याकडे पाहिलं आणि तो पाहतच राहिला. तिचे डोळे दिपवून टाकणारे सौंदर्य कितीही पाहिले तरी प्रत्येक वेळी त्याच्या नजरेत...

गिफ्ट

ती दररोज सकाळी लवकर उठायची. तिच्या कामाला लागायची. तिचा गजर वाजल्यावर त्यालाही जाग यायची, पण तो अंथरुणातच लोळत पडायचा. आज मात्र गजर वाजताच तो लगेच उठला. ती जागी होण्या अगोदरच त्याने गजर बंद केला. तिला तसच झोपू दिलं. तिचा वाढदिवस होता ना, तिची सर्व कामे पूर्ण करून...

बाहेरचं जेवण

"तुझी खूप आठवण आली आज." "मग यायलाच पाहिजे ना बायकोची आठवण." "अगं पण इतकी आठवण येत होती की सुट्टी काढून घरी यावं आणि तुला असं मिठीत घ्यावं वाटत होतं." त्याने जवळ येत तिला मागून मिठी मारली व कमरे भोवती हात गुंफले. "अहो सोडा, किती कामं पडलीयेत माझी." "मी नाही सोडणार."...

मोहक क्षण

वेळ रात्री १२… रेल्वे स्टेशन बाहेरची चहल पहल… “ओये चिकने किधर देख रहा.. आज की रात हमारे साथ गुजार के देख हम भी कुछ कम नही..” एक छक्का समोर वैश्यांकडे बघत असलेल्या इसमाला टाळ्या वाजवत स्वत:कडे बोलवत होता. त्याने त्याला खालपासून वरपर्यंत न्याहाळले ५ रूपये हातात टेकवून...

ग्रीष्म वर्षा

“मी चौकात थांबलोय.. कुठे पोहचलीस तू..?” “निघत आहे.. भूक लागली तर जरा खाऊन घेतलं.. मागच्या वेळी ‘झाल्यावर’ जाम भूक लागली होती अन् तू न खाताच हाकलवून दिलंस..” “अगं काय मुलगी आहे तू..? इथे मला कुठली भूक लागली आणि तुझं काय भलतंच सुरू.. लवकर ये कंट्रोल होत नाहिये.. मला वाट...

गुबगुबीत

कॉलेजचा सगळ्यात हँडसम ड्युड तो. पिळदार अंग, ट्रेंडी ट्रिम्ड लूक. शरीराचा एक एक इंच जणु मोजून आखलेला. सतत मुलींचा गर्हाडा त्याच्या आजूबाजूला. ती तेवढीच आगूल बागूल दिशा मिळेल तिकडे पसरलेली. आपल्याच मस्तीत, एका वेगळ्याच जगात जगणारी. दोघांचही वय म्हणजे सतत शारीरिक भावना...

टू ऑर नॉट टू इंसेस्ट

"एक गोष्ट विचारू का?" साडीला लावलेल्या पिना काढून ठेवत सरला म्हणाली. "विचार की, परवानगी कसली मागतेस?" बेडवर बसून सरलाला न्याहाळताना विकास म्हणाला. कपडे घालताना आणि काढताना सरलाला बघणं हा विकासचा आवडता छंद. त्यातून ती साडी नेसत किंवा फेडत असेल तर क्या बात! "आजच्या...

मॅनेजर

"एक्सक्युज मी, मला हॉटेलच्या मालकांशी बोलायचंय." राज, हॉटेलचा मॅनेजर, रजिस्टरमध्ये डोकं खुपसून काहीतरी आकडेमोड करत होता. वर न बघताच वैतागून तो खेकसला, "काय आहे? काय पाहिजे?" "अहो मला मालकांशी काहीतरी महत्त्वाचं बोलायचंय. तुम्हीच आहात का, मालक?" राजने या वेळी तो नाजूक...

राँग नंबर

ती आज पुन्हा अंधारात बसली होती. तिला असे अंधारातच बसायला आवडायचे. बायका शक्यतो रात्री एकट्या असल्या की घरातले लाईट लावून ठेवतात, रेडीओ किंवा मोबाइलवर गाणी लावून ठेवतात. त्यामुळे घरात कुणी तरी असल्याचा भास त्यांना धीर देतो. पण ती सगळ्या बायकांपेक्षा वेगळी होती. तिला...

मधू आणि तिचे बाबा

"बाबा, तुम्ही इतक्या जोरात घालण्याचा प्रयत्न करताय ना म्हणूनच नीट जात नाही आत. अगदी हळूहळू घाला ना. नाहीतर तुमच्या गोट्या सटकून इकडे तिकडे हलतात." बेडरूममधून हे संभाषण ऐकून मी चमकले. ह्या उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये स्वयंपाक करणे म्हणजे किती कठीण काम. मी इथे किचनमध्ये...

error: नका ना दाजी असं छळू!!