वेगळा छंद भाग : ७

पूजाताईच्या मिस्टरांचा फोन होता तेव्हा ती फोनवर बोलत होती. मी कपडे वगैरे घालून तयार झालो आणि बाहेर जाऊन एका प्लंबरला घेऊन आलो. त्या प्लंबरने लिकेज शोधून काढला व सांगितले की पाईपचा तुकडा बदलावा लागेल.

मग त्याच्या बरोबर जाऊन मी पाईपचा तुकडा आणि इतर गोष्टी घेऊन आलो. मग त्याने तो पाईप बदलला आणि कनेक्शन व्यवस्थित केले. सगळे झाल्यावर त्याला मी त्याच्या कामाची मजुरी दिली आणि तो निघून गेला.

ह्या वेळात पूजाताई तिच्या रूममध्ये होती. जेव्हा तो प्लंबर निघून गेला तेव्हा ती किचनमध्ये आली. तिने अंगातील आधीचा गाऊन बदलून दुसरा एक गाऊन घातला होता. हा गाऊन बहुतेक नवीन होता कारण याआधी तिने तो घातलेला मी बघितला नव्हता.

लाल रंगाचा तो गाऊन गुडघ्याच्या जरा खाली एवढा लांब होता व बऱ्यापैकी पारदर्शक होता तेव्हा त्यातून तिने आत घातलेली ती काळ्या रंगाची अंतर्वस्त्रे स्पष्ट दिसत होती. गाऊनचा गळा चांगलाच रूंद आणि खोल होता, ज्यातून तिच्या छातीचे गोळे दिसत होते.

इतर वेळी जर पूजाताईने हा गाऊन घातला असता तर आतमध्ये नक्कीच स्लिप घातली असती पण आत्ता तिने आत काही घातलेले नव्हते. बहुतेक लिकेज शोधताना आधीचा जो प्रकार झाला व मला तिने तिची पॅन्टी दाखवली त्यामुळे माझ्यासमोर आता ती थोडी जास्तच बिनधास्त झाली असावी.

तेव्हा तसा पारदर्शक गाऊन माझ्यासमोर घालणे म्हणजे एकदम नॉर्मल गोष्ट आहे, अश्या आविर्भावात ती आत आली व तिने मला विचारले,

“झाले का सगळे? त्याने लिकेज रिपेअर केला का?”

“हो केला! हुश्श! काय गरम होतेय बाहेर.”

मी डायनिंग चेअरवर फतकल मारून बसलो. माझ्या अंगातून घामाच्या धारा वहात होत्या.

“बरीच धावपळ झाली ना तुझी. मी तुला एखादं कोल्ड्रींक्स देऊ का?”

“दिलेस तर फार बरे होईल ताई, माझा घसा सुकला आहे फार.”

“जस्ट एका मिनिटात देते तुला.”

पूजाताईने जाऊन वरच्या कॅबिनेटमधून ग्लास काढला व लगबगीने फ्रिज जवळ गेली. मग फ्रिजमधून तिने सरबतची बाटली व पाण्याची बाटली काढली. मग त्याचे योग्य मिश्रण करून तिने चमच्याने ढवळले व ढवळत ढवळत डायनिंग टेबल जवळ आली. मी डायनिंगच्या पलीकडच्या चेअरवर बसलो होतो तेव्हा मला ग्लास देताना तिला टेबलवर थोडे वाकावे लागले.

जशी पूजाताई मला ग्लास द्यायला थोडी खाली वाकली तसे तिच्या गाऊनच्या रूंद गळ्यातून तिच्या छातीचे उभार जणू बाहेर उसळल्यासारखे हलले. माझी नजर तिच्या छातीच्या गोळ्यांकडेच होती. जरी ती माझ्याकडे बघत होती तरी त्याची पर्वा न करता मी तिच्या छातीकडे बघत होतो. शेवटी मी नजर वर केली व काही क्षण आमची नजर एकमेकांच्या डोळ्यात अडकली.

पूजाताईला माझ्या डोळ्यात ठासून भरलेली कामवासना नक्कीच दिसली असणार कारण ती लगेच सरळ झाली व मागे वळली. ह्या ऑकवर्ड सिच्युएशन मधून बाहेर पडण्यासाठी मग तिने फ्रिज उघडला आणि आत काहीतरी शोधत असल्यासारखे ती करू लागली.

शेवटी तिने भाजीचे बास्केट बाहेर काढले. मग जाऊन किचनच्या ओट्यावर तिने ते उपडे केले व त्यातील भाजी निवडू लागली. पूर्ण वेळ माझी नजर पूजाताईवर होती आणि मी कामवासनेच्या नजरेने तिचे निरीक्षण करत होतो.

जेमतेम गुडघ्यापर्यंत असलेला तो पारदर्शक गाऊन आणि त्यातून दिसत असलेले तिचे मादक अवयव कोणालाही वासनांध करू शकत होते. थोडेसे जरी वाकले किंवा हालचाल केली तर त्या गाऊनमधून तिचे मदमस्त अवयव हालचाल करत असत.

मी जेथे होतो तेथून ती मला पाठमोरी दिसत होती तेव्हा मला बिनधास्तपणे तिला न्याहाळता येत होते. मागून तिने केसांची पोनीटेल बांधली होती ज्याने ती अगदीच तरूणी असल्यासारखी वाटत होती.

एकूणच त्या गाऊनवर माझी बहीण, पूजाताई एकदम सेक्सी आणि झवाडी वाटत होती. तसा गाऊन माझ्यासमोर घालून ती जणू मला आमंत्रण देत होती की, ‘ये आणि झव मला’.

असल्या विचाराने माझा लंड एकदम टाईट होत गेला. त्या प्लंबरला आणायला घाई घाईत जाताना मी ट्रॅक पॅन्ट घातली होती आणि ही पॅन्ट थोडी ढगळ होती. तेव्हा माझ्या पॅन्टवरून माझ्या कडक झालेल्या लंडाचा फुगीरपणा स्पष्ट दिसत होता.

अक्षरश: माझ्या पॅन्टचा तंबू झाला होता! माझ्या लंडातील तो ताठरपणा मूठ मारून लंड गाळल्या शिवाय जाणार नव्हता तेव्हा मी टॉयलेटमध्ये जाऊन मूठ मारायचे ठरवले.

जर का पूजाताई माझ्या जवळ आली तर तिला तो तंबू लगेच दिसणार होता. बरे किचनच्या बाहेर जावे तर उठून उभे राहले तरी तिला तो तंबू दिसणार होता. तेव्हा काय करावे ते मला कळेना.

पण नाही तरी पूजाताईला माहीतच होते की माझा लंड का आणि कशामुळे टाईट होतो ते, तेव्हा तिला जरी दिसले तरी काय फरक पडतो? उलट काही तासापूर्वीच तर तिने माझ्या कडक लंडाचा फुगीरपणा अगदी जवळून पाहिला होता.

तेव्हा तसे ताठ लंड घेऊन तिच्या समोरून जाण्याचे मी ठरवले. मी ग्लासातील राहलेले सरबत प्यायलो आणि डायनिंग चेअरवरून उठलो. मग पूजाताई डायनिंग टेबलच्या ज्या बाजूला होती त्या बाजूनेच मी बाहेर जायला लागलो.

प्रॉब्लेम एकच झाला की मी ग्लास अगदी हलकेपणे खाली ठेवला व हळुवारपणे उठून चालायला लागलो. माझ्या हालचाली इतक्या चोरट्या होत्या की त्याची चाहुल पूजाताईला लागली नाही. जसा मी तिच्या जवळ पोहचलो अगदी त्याच वेळी ती पटकन वळली.

तिला कल्पनाच नव्हती की मी तिच्या बाजूलाच आहे त्यामुळे वळताना तिच्या हातातील बास्केट माझ्या अंगाला लागले व त्यातील भाजी खाली पडली.

आमची ती टक्कर अगदी अचानक झाली त्यामुळे आम्हा दोघांनाही विचार करायला वेळ मिळाला नाही. पूजाताई पटकन खाली बसली व खाली पडलेली भाजी गोळा करू लागली. तिची घाई गडबड बघून असे वाटत होते की जणू ती एखादी शाळकरी मुलगी आहे, जिच्या हातातील पुस्तके खाली पडली आहेत व ती घाई घाईत ती पुस्तके गोळा करत आहे.

मी तर जवळ जवळ स्तब्धच झालो होतो व खुळ्यासारखा उभा होतो. काही क्षणापूर्वी जेव्हा मी किचनच्या बाहेर जाण्याचा विचार करून उठलो तेव्हा तो विचार अगदी सरळ आणि सोपा होता. पण आता तो एकदम किचकट झाला होता. जागीच उभे राहिल्या शिवाय मला पर्याय नव्हता.

माझी नजर खाली पूजाताईवर वळली. तिची अवस्था बघून माझी नजर कामवासनेने भरून गेली व कामांध होऊन मी तिला न्याहाळू लागलो.

पूजाताईच्या लगबगीने तिचे मादक आणि भरगच्च अवयव असे हलत होते की त्या क्षणी तिला आडवी करावी आणि झवावी असे पाशवी विचार माझ्या मनात येऊ लागले. डायनिंग चेअरवरून उठून येथे येई पर्यंतच्या वेळेत जो काही माझा लंड थोडासा नरम झाला होता तो पुन्हा पूर्णपणे कडक झाला.

खाली पडलेली भाजी गोळा करता करता पूजाताईने हळूच नजर वर केली व ट्रॅक पॅन्टवरून माझ्या कडक लंडाचा फुगीरपणा तिच्या नजरेस पडला. तिच्या नजरेच्या निव्वळ एक दिड फुटावर माझा कडक लंड तिला दिसत होता व त्यावर नजर पडताच ती स्तब्ध झाली!

परिस्थिती अशी होती की काहीतरी नक्कीच घडणार होते. आम्हा दोघांनाही त्याचा अंदाज आला होता. असे काही घडणार होते की जे आम्हा दोघांना हवे होते पण दोघे करू शकत नव्हतो. पूजाताई माझ्या लंडाच्या फुगीरपणाकडे रोखून बघत आहे ह्या जाणि‍वेने मी अजूनच कामांध झालो.

आणि पुढच्या घटना अगदी वेगात घडल्या! काय घडतेय हे जणू आम्हाला कळतच नव्हते पण तरीही आम्ही ते करायला लागलो. मला जाणवले की पूजाताईची बोटे माझ्या ट्रॅक पॅन्टच्या इलास्टिकमध्ये घुसली आणि खाली खेचायला लागली. मी लगबगीने तिला माझी पॅन्ट आणि अंडरवेअर खाली करायला मदत करू लागलो.

पुढच्याच क्षणी माझा कडक लंड तिच्या नजरेसमोर मुक्त झाला! माझा लंड दिसल्या बरोबर माझ्या बहि‍णीला राहवले नाही व तिने माझा लंड हातात पकडला आणि हलकासा दाबला. तिच्या स्पर्शाने मी सुखावलो आणि माझ्या तोंडातून आनंदाचा उसासा बाहेर पडला.

काही क्षण पूजाताईला माझा लंड हाताळून दिल्यावर मी फारच उत्तेजित झालो. पटकन तिचे मनगट पकडून मी तिला वर खेचले. तिच्याकडून कसलाही प्रतिकार होत नव्हता तर ती मला पूर्ण सहकार्य करत होती. पुढच्याच क्षणी मी तिला डायनिंग टेबलवर बसवले होते. कसलाही विचार न करता पूजाताईने माझ्या माने मागे हात ठेवून मला पुढे ओढले आणि माझ्या ओठावर आपले ओठ दाबले.

माझ्या बहिणीच्या मुलायम ओठांचा स्पर्श जाणवताच मी चेकाळलो आणि तिचे जोराने चुंबन घ्यायला लागलो. मला जाणवले की तिची जीभ माझ्या ओठांमध्ये फट पाडण्याचा प्रयत्न करत आहे तेव्हा मी माझे ओठ विलग केले आणि तिची जीभ माझ्या तोंडात घेतली. मग मी तिची जीभ चोखू लागलो.

आमचे ओठ एकमेकांच्या ओठांवर गच्चपणे दाबलेले होते आणि आम्ही एकमेकांची जीभ चोखत होतो. जीभ चोखता चोखता माझे हात पूजाताईच्या मागे नितंबावर गेले आणि मी तिचे भरीव नितंब चिवडू लागलो.

तिच्या गाऊनचे मटेरियल मध्ये अडचण होते म्हणून मी तिच्या नितंबाखालून तिचा गाऊन खेचून काढला. मला गाऊन खेचायला सोपे जावे म्हणून ती आपले नितंब उचलून वर झाली होती. गाऊन खेचून काढल्यावर मग मी तिच्या पॅन्टीमध्ये हात घालून तिचे नितंब कुस्करू लागलो. माझ्या बहि‍णीचे नितंब कुस्करायला मला फार मजा वाटत होती. अक्षरश: माझी बोटे तिच्या मांसल नितंबात रूतत होती.

पूजाताईला मिळणाऱ्या सुखाने ती विव्हळत होती. हावऱ्यासारखी माझी जीभ ती चोखत होती, माझी लाळ चाटत होती. तिला त्यातून फार सुख मिळत होते आणि त्या सुखाने ती चलबिचल झाली होती व वेड्यासारखी हालचाल करत होती. तिने माझ्या कंबरेला आपल्या पायाचा विळखा मारला व मला अजून आपल्या अंगावर ओढले.

मग तिने आपली पॅन्टीने आच्छादलेली पुच्ची माझ्या कडक लंडावर दाबली. माझ्या लंडाचा स्पर्श तिच्या पुच्चीला झाल्याबरोबर मी अजून चेकाळलो व माझ्या लंडाचा दाब तिच्या पुच्चीवर दिला. ती मागे पुढे हलून माझ्या लंडावर आपली पॅन्टीने आच्छादलेली पुच्ची रगडू लागली.

मला पूजाताईच्या पॅन्टीचा अडसर वाटत होता तेव्हा तिचे नितंब दाबत असलेले माझे हात तिच्या पॅन्टीमध्ये घुसले आणि मी खसकन तिची पॅन्टी खाली ओढली. तेवढ्या पुरते तिने आपल्या पायाचा विळखा माझ्या कंबरेवरून सोडवला व आपल्या पायातून पॅन्टी ओढून काढली.

आणि मग पुन्हा तिने मला आपल्या पायाने जवळ ओढले व माझ्या कडक लंडावर आपली नग्न पुच्ची ती घासू लागली. माझ्या बहि‍णीचे चुंबन घेता घेता माझे हात आता तिच्या भरगच्च छातीकडे वळले. एक एक करत मी तिच्या छातीचे उन्नत गोळे दाबू लागलो, कुस्करू लागलो.

तसे तर माझ्या स्वप्न कल्पनेत मी तिच्या ब्रेसीयरमध्ये बद्ध असलेली उन्नत छाती कितीतरी वेळा दाबली होती पण आत्ता प्रत्यक्षात त्या ब्रेसीयरवरून तिची छाती हाताळताना मला काही औरच सुख मिळत होते. मी मनमुरादपणे तिच्या ब्रेसीयरवरून तिची छाती दाबत होतो. पूजाताई कामसुखाने विव्हळू लागली. तिच्या तोंडातून चित्कार बाहेर पडू लागले.

पूजाताईला बहुतेक आता राहवत नव्हते तेव्हा तिने माझा कडक लंड हातात पकडला आणि आपल्या पुच्चीच्या चीरेवर ठेवला. आईऽऽ ग! काय स्पर्श होता माझ्या बहिणीच्या पुच्चीचा! एकदम गरम भट्टीत हात घातल्यासारखे फिलिंग माझ्या लंडाला झाले.

ती डायनिंग टेबलवर मागच्या बाजूला झुकून बसली होती व माझा लंड तिच्या पुच्चीत व्यवस्थित शिरावा म्हणून ती थोडी मागे झाली व एक खसकन धक्का देत तिने माझा कडक लंड आपल्या पुच्चीत घेतला!

तसे तर कॉलेजमध्ये असताना एक दोन मुलींना झवून मी पुच्चीच्या स्पर्शाचा व संभोग सुखाचा अनुभव घेतला होता पण आत्ताच्या माझ्या बहिणीच्या पुच्चीच्या स्पर्शाची मजाच एकदम वेगळी होती.

कदाचित ही माझ्या बहि‍णीची पुच्ची होती, अशी पुच्ची जिच्यात भावाचा लंड जायला नाही पाहिजे, अशी पुच्ची जिचा स्पर्श तर सोडा पण दर्शनही भावाने घेऊ नये, अशी पुच्ची मला झवायला मिळत होती म्हणून मला तिचा स्पर्श एकदम वेगळाच भासत होता.

वेगळा छंद

मला माहीत नाही स्त्रियांच्या अंतर्वस्त्रांचे माझे आकर्षण कधी चालू झाले ते. पण मला आठवते की बारावीनंतर जेव्हा मी पार्ट टाईम जॉब चालू केला त्यानंतरच मला स्त्रियांच्या ब्रेसीयर व पॅन्टीजचे आकर्षण वाटू लागले. मॅगझिन मधील अर्धनग्न स्त्रियांचे फोटो माझ्या नजरेस पडू लागले...

वेगळा छंद भाग : २

पूजाताई आलेली असली की मध्यरा‍त्री नंतर मी गुपचूप खाली यायचो. मग दोरीवरील तिची ब्रेसीयर आणि पॅन्टी काढून मी पुन्हा वर यायचो. माळ्याचा दरवाजा बंद करून घेतला की मी निश्चिंत व्हायचो. मग मी ती ब्रेसीयर व पॅन्टी मनसोक्तपणे वरखाली उलटी सुलटी करून बघत असे. त्याच्या टॅगवरील...

वेगळा छंद भाग : ३

नाइलाजाने मग मी नंतर खाली गेलो व माझे सकाळचे कार्यक्रम आवरू लागलो. नंतर दिवसभर मी घराबाहेरच राहलो. संध्याकाळी घरी आल्यावर मला धास्ती वाटत होती की कदाचित आई मला फाइलावर घेईल. पण तसे काही झाले नाही. पुढचे २-३ दिवस मी साळसूदपणे वागत होतो आणि मला भीती होती की काहीतरी होईल...

वेगळा छंद भाग : ४

नंतर काही दिवस असेच चालत राहले. जेव्हा जेव्हा मी पूजाताईकडे राहायचो तेव्हा तेव्हा रात्रीचा मी तिची ब्रेसीयर, पॅन्टीज घेऊन मूठ मारायचो व ती अंतर्वस्त्रे तेथेच ठेवायचो. नंतर सकाळी पूजाताई धुतलेल्या कपड्यातील दुसरा एखादा जोड न घालता तोच जोड घालायची जो मी मूठ मारायला...

वेगळा छंद भाग : ५

पूजाताई बाकी मला चान्स देण्यात चुकत नव्हती. ब्लाउजमधून, गाऊनमधून तिच्या ब्रेसीयरचे पट्टे नेहमीच बाहेर दिसत असत. शक्य असेल तेव्हा कपडे बदलताना मला तिच्या अंगावरील अंतर्वस्त्राचे दर्शन ती घडवत होती. आताशा तिच्या गाऊनचे हूक, ब्लाउजचे हूक बऱ्याचदा उघडे राहू लागले ज्याने...

वेगळा छंद भाग : ६

रात्री बराच उशीर झाला होता तेव्हा दुसर्‍या दिवशी सकाळी मी फार उशिरा उठलो. ऑफिसला जायला उशीर झालाच होता तेव्हा मी हाफ-डे जायचे ठरवले. अंघोळ वगैरे आटपून मी बाहेर आलो तेव्हा मुले शाळेत गेलेली होती. पूजाताई किचनमध्ये होती. मी किचनमध्ये गेलो तेव्हा ती सिंकच्या खालील...

वेगळा छंद भाग : ८

पूजाताईचे मिस्टर तिला झवत होते की नाही कोणास ठाऊक, कारण बरेच दिवस उपाशी असलेल्या जनावरासारखी ती माझ्या लंडावर तुटून पडली. माझा लंड आपल्या पुच्चीत घेऊन माझी बहीण मागे पुढे होऊ लागली व आपली पुच्ची झवून घेऊ लागली. मीपण मग मागे पुढे होत तिला झवू लागलो. तिच्या तोंडातून...

वेगळा छंद भाग : ९

पूजाताईने आता माझा लंड एका हाताने पकडून हलवायाला सुरुवात केली आणि दुसर्‍या हाताने ती माझ्या गोट्या कुरवाळू लागली. पूर्ण वेळ ती माझ्या डोळ्याला डोळा भिडवून होती. "मागे जेव्हा पहिल्या वेळी तुझ्याजवळ माझी ब्रेसीयर, पॅन्टी मला सापडली तेव्हा खरे मला हे माहीत झाले. मला एक...

वेगळा छंद भाग : १०

पूजाताईने तसे म्हणल्यावर मी उत्साहाने तिच्या पुच्चीत माझी दोन बोटे घालून आतबाहेर करू लागलो. जणू मी तिला बोटांनी झवत होतो. माझ्या बोटाच्या झवण्याने तीही उत्तेजित होत होती व माझा कडक लंड जोरजोराने हलवत होती. माझ्या लंडाचा कडकपणा आणि माझी उत्तेजना पाहून शेवटी ती म्हणाली,...

वेगळा छंद भाग : ११

काही क्षणानंतर जेव्हा माझा लंड गळायचा थांबला तेव्हा मी तिच्या अंगावरून खाली सरकलो आणि तिच्या बाजूला पडून राहलो. आमची उत्तेजना ओसरून आम्ही जेव्हा नॉर्मल लेवलवर आली तेव्हा आम्ही बोलायला सुरुवात केली. "काय मग राहुल, मजा आली की नाही?" पूजाताईने मादक स्वरात मला विचारले....

error: नका ना दाजी असं छळू!!