वेगळा छंद भाग : ८

पूजाताईचे मिस्टर तिला झवत होते की नाही कोणास ठाऊक, कारण बरेच दिवस उपाशी असलेल्या जनावरासारखी ती माझ्या लंडावर तुटून पडली. माझा लंड आपल्या पुच्चीत घेऊन माझी बहीण मागे पुढे होऊ लागली व आपली पुच्ची झवून घेऊ लागली. मीपण मग मागे पुढे होत तिला झवू लागलो.

तिच्या तोंडातून चित्र विचित्र आवाज बाहेर पडू लागले व ती विव्हळू लागली. रानटी जनावरासारखे आम्ही भाऊ बहीण एकमेकांवर तुटून पडलो व एकमेकांना झवू लागलो. आमच्या हालचाली इतक्या जोरात होत्या व फटक्यांचा जोर इतका होता की त्याने पूजाताई जोरात मागे पुढे होत होती आणि डायनिंग टेबलही हलत होता.

तेव्हा तिच्या पुच्चीत खोल धक्के बसावे म्हणून मी तिचे नितंब धरून ठेवले व तिला झवू लागलो. तिचे नितंब गच्च धरत, चिवडत मी माझा लंड तिच्या पुच्चीत आतबाहेर करत होतो.

माझ्या बहि‍णीची पुच्ची एकदम घट्ट होती. वाटतच नव्हते की मी दोन मुले झालेल्या बाईला झवत आहे. तिच्या पुच्चीचा घट्टपणा उलट इतका जाणवत होता की असे वाटत होते त्या घर्षणाने एक तर माझा लंड तरी पेट घेईल किंवा तिची पुच्ची तरी. इतकी उष्णता मला जाणवत होती आणि पुढच्याच क्षणी माझा बांध फुटला!

माझ्या लंडाचा सुपाडा प्रमाणाच्या बाहेर कडक झाला आणि मी माझ्या बहिणीच्या पुच्चीत माझे वीर्य सोडू लागलो. माझ्या स्खलनाने तिलाही टोकावर नेले आणि तीही कामतृप्त होऊ लागली. काही क्षण मी तिला घट्टपणे जवळ धरून स्तब्ध उभा राहलो व तिच्या पुच्चीत गळणाऱ्या लंडाचे सुख अनुभवू लागलो.

तिचे नितंब मी गच्च पकडले होते व तिला अजिबात हालचाल करून देत नव्हतो. माझ्या पिचकाऱ्या जेव्हा बंद झाल्या तेव्हा मी तिला ढिले सोडले व पुन्हा माझा लंड तिच्या पुच्चीत आतबाहेर करू लागलो.

माझ्या वीर्याने माझ्या बहि‍णीची पुच्ची भरून गेली. वीर्याच्या पाण्याने तिची पुच्ची बुळबुळीत झाली व वीर्य तिच्या पुच्चीतून बाहेर गळू लागले. मग माझा लंड मलूल पडत गेला व मी आतबाहेर करायचे कमी करत गेलो.

काही क्षणानंतर मी थांबलो. पूजाताईही थोडी रिलॅक्स झाली व माझा मलूल लंड तिच्या पुच्चीतून बाहेर पडला. थकून मी बाजूच्या चेअरवर बसलो. पूजाताईही फार थकली होती तेव्हा ती डायनिंग टेबलवर मागे पहुडली. मला दिसत होते की ती पाय फाकवून पडली होती व तिच्या पुच्चीतून आमच्या दोघांचा मिक्‍स झालेला रस खाली ओघळत होता.

एवढ्या वेळात प्रथमच मला जाणीव झाली की आमच्या दोघांच्यात काय घडले याची. आम्ही भाऊ बहीण झवलो होतो. मी माझ्या बहि‍णीला झवलो होतो. पूजाताईच्या पुच्चीत मी माझा लंड घालून तिला झवलो होतो.

फक्त झवलोच नाही तर तिच्या पुच्चीत माझे वीर्य सोडले होते. माझ्या बहिणीच्या पुच्चीत माझे वीर्य सोडले होते. बापरे! ती प्रेग्नंट राहणार तर नाही ना? तसे काही झाले तर? माझ्या अंगावरून भीतीची एक लहर उठून गेली. तिला त्याबद्दल विचारावे असे मला वाटू लागले आणि त्यासाठी मी तोंड उघडणार तेवढ्यात!

तेवढ्यात बाहेर बेलचा कर्कश आवाज झाला! काही क्षण तर मला कळलेच नाही कसला आवाज झाला ते. पण जसे माझ्या लक्षात आले की तो डोअर बेलचा आवाज आहे तसे मी ताडकन उठलो. पूजाताईही बेलच्या आवाजाने शॉक लागल्यासारखी उडाली व उठली.

“ओह शीट!” माझ्या तोंडातून शब्द बाहेर पडले.

इतक्या वेळात प्रथमच आमच्या दोघांपैकी एकाच्या तोंडून स्पष्ट शब्द बाहेर पडले. आम्ही दोघे आमच्या पहिल्या वहील्या झवाझवीत इतके मग्न आणि रत होतो की काही बोलावे किंवा सांगावे याचे आम्हाला भानच नव्हते. मुकपणे आम्ही आमचा संभोग पार पाडला होता.

दुसर्‍यांदा जेव्हा बेल वाजली तेव्हा आम्ही दोघे पूर्ण भानावर आलो. डायनिंग टेबलवरून खाली उतरत पूजाताई पटकन म्हणाली,

“लवकर! कपडे घालून तू जाऊन दरवाजा उघड, तोपर्यंत मी आत जाऊन कपडे घालते.”

तिने खाली पडलेला आपला गाऊन आणि पॅन्टी उचलली व ती बाहेर पळाली. तिला नागडेपणे, गांड हलवत बाहेर पळताना मी बघत राहलो. जेव्हा ती माझ्या नजरेआड झाली तेव्हा मी लगबगीने माझी अंडरवेअर आणि ट्रॅक-पॅन्ट घातली व बाहेर आलो. कपडे थोडे ठीकठाक करत मी जाऊन दरवाजा उघडला.

दरवाज्यात एक व्यक्ती उभी होती. मी कोण हवे म्हणून विचारल्यावर त्याने त्याचे नाव सांगितले. तो एक एलआयसी एजंट होता व त्याने पूजाताईला भेटण्याची अपॉईंटमेंट घेतली होती. मी पटकन विचार केला की या क्षणी तरी पूजाताईला त्याला भेटण्यात काही स्वारस्य नव्हते आणि झाल्या प्रकारातून तिला सावरायला थोडा वेळ लागणार होता तेव्हा मी त्याला तिला न भेटून देता कटवायचे ठरवले.

तेव्हा मी त्याला म्हटले की मॅडम घरात नाही तेव्हा तुम्ही उद्या या. तो ‘ठीक आहे’ बोलला आणि म्हणाला की ‘मॅडम आल्या की त्यांना हे पेपर आणि नवीन पॉलिसीचे डिटेल्स द्या’, असे म्हणत त्याने आत यायची परवानगी मागितली.

नाइलाजाने मी त्याला आत घेतले आणि हॉलमध्ये बसवले. मग त्याने आपल्या बॅगेतून कागदपत्र काढली व मला दिली. मग तो मला नवीन पॉलिसीचे डिटेल्स समजावून सांगू लागला. त्याच्या बोलण्यात मला काहीही इंटरेस्ट नव्हता की तो काय बोलत होता त्याकडे माझे लक्षही नव्हते.

कधी एकदा तो निघून जातो असे मला झाले होते. मला थोडीशी भीतीही वाटत होती की कदाचित पूजाताई बाहेर येईल. त्यामुळे मी तो बोलतोय ते सगळे मला कळले असे दाखवून त्याला आटपते घ्यायला लावले. शेवटी एकदाचा पंधरा मिनिटांनी तो निघून गेला आणि मी दरवाजा लावून घेतला. मग मी सोफ्यावर येऊन बसलो व रिलॅक्स झालो.

मग मी घडलेल्या सगळ्या घटनांबद्दल विचार करू लागलो. काल मी बऱ्याच दिवसांनी पूजाताईकडे रहायला येणे, तिने माझ्यासाठी नवीन ब्रेसीयर, पॅन्टी घालणे, रात्री तिच्या नवीन ब्रेसीयर, पॅन्टी बरोबर मूठ मारून माझे वीर्य त्यात गाळणे, सकाळी पूजाताईचे सिंक लिकेज होत असणे सांगणे.

मग लिकेज शोधण्याच्या गडबडीत तिने माझा कडक लंड बघणे व तिचे मला पॅन्टी दाखवणे, मग प्लंबरला बोलावून लिकेज रिपेअर करणे आणि मग आधीच्या घटनांनी आमच्यात निर्माण झालेल्या सेक्स्युअल टेंशनचा परिणाम म्हणजे आमचे झवणे. रानटी जनावरासारखे एकमेकांवर तुटून पडून आमचे झवणे.

पूजाताईला मी कसा झवलो हे आठवल्या बरोबर माझा लंड पुन्हा टाईट झाला. तिला पुन्हा झवण्याची तीव्र इच्छा माझ्या मनात जागी झाली. इतका वेळ पूजाताई आत होती. काय करत होती आणि तिची काय अवस्था होती कोण जाणे? मी आत जाऊन चेक करायचे ठरवले.

तिच्या बेडरूमचा दरवाजा मी उघडला. दरवाजा आतून लॉक नव्हता हे पाहून मला हायसे वाटले. मी आत आलो तेव्हा पूजाताई मला दिसली नाही. पण बाथरूममध्ये शॉवरचा आवाज येत होता. याचा अर्थ पूजाताई बाथरूममध्ये होती व शॉवर घेत होती.

ती आतमध्ये नागडेपणे शॉवर घेत असेल या विचाराने मी अजूनच उत्तेजित झालो. मी बाथरूमच्या दरवाज्याजवळ गेलो तर दरवाजा थोडासा उघडा होता. ज्याअर्थी बेडरूमचा व बाथरूमचा दरवाजा उघडा होता म्हणजे तिला मी आत येईल याची कल्पना होती. कदाचित मी आत यावे म्हणूनही तिने ते दरवाजे उघडे ठेवले असणार.

तेव्हा मी लगबगीने माझे कपडे काढून नागडा झालो. माझा लंड कुतुबमिनारसारखा ताठ उभा होता. मग बाथरूमचा दरवाजा उघडून मी नागडेपणे आत प्रवेश केला. आतमध्ये पूजाताई शॉवरखाली उभी होती. शॉवरचे पाणी तिच्या नग्न शरीरावरून वहात होते.

माझी चाहुल तिला लागली आणि तिने माझ्याकडे वळून बघितले. तिचा चेहरा निर्विकार होता. माझ्याकडे बघून तिची नजर खाली वळली व माझ्या कडक लंडावर गेली काही क्षण माझ्या लंडाकडे बघितल्यावर तिने पुन्हा मान वळवली व अंगावर पडणाऱ्या शॉवरच्या पाण्याचा ती आनंद घेऊ लागली.

मी पुढे झालो आणि जाऊन माझ्या बहिणीच्या मागे उभा राहलो. मग मी मागून तिला चिकटलो आणि तिला माझ्या मिठीत घेतले. शॉवरचे पाणी आता आमच्या दोघांच्या नग्न शरीरावर पडत होते. पूजाताई वळली आणि आमची नजरा नजर झाली!

आम्हाला काही बोलायची गरजच नव्हती आणि आमचे डोळे एकमेकांशी बोलत होते व सांगत होते. मग आम्ही पुन्हा एकमेकांना मिठी मारली. आमचे ओठ ओठांना भिडले आणि आम्ही किसिंग करू लागलो. कधी आमची तोंडे उघडली आणि कधी आम्ही एकमेकांची जीभ चाटू, चोखू लागलो ते आम्हाला कळलेच नाही.

आत्ताचे आमचे किसिंग जास्तच उत्कट आणि सुख देणारे होते. किचनमधील आमचे आधीचे किसिंग रानटी जनावरासारखे होते व त्यात रोमँटिक भाग नव्हता. पण आत्ता या क्षणी आम्ही दोघेही या प्रदीर्घ चुंबनाचा आस्वाद घेत होतो. जस जसे आम्ही दोघे एकमेकांना चुंबत होतो तस तसे आम्ही जास्तच उत्तेजित होत होतो.

आता आम्ही एकमेकांना घट्ट मिठी मारली होती. माझा लंड तिच्या पुच्चीवर घासला जात होता व तीही माझ्या लंडावर आपली पुच्ची घासत होती. पूजाताईने आपला हात खाली आमच्या शरीरामध्ये नेला आणि माझा कडक लंड पकडत ती म्हणाली,

“तुझ्या ह्याला माझ्या हिच्यात जाण्याची फार घाई झाली आहे वाटते. मला वाटते आपण पटपट अंघोळ उरकून घेऊया आणि बाहेर बेडवर जाऊन पुढची मजा करूया.”

“अगदी माझ्या मनातले बोललीस ताई.” मी हसत तिच्या म्हणण्याला दुजोरा दिला.

मग आम्ही दोघे एकमेकांचे नग्न शरीर चोळू लागलो. थोडा वेळ तसेच चोळल्यानंतर मी शॉवर बंद केला व साबण घेतला. मग मी पूजाताईच्या अंगाला साबण लावायला लागलो. माझ्या हळुवार चोळण्याने ती विव्हळू लागली.

पाठमोर्‍या पूजाताईचे नितंब जेव्हा मी चोळू लागलो तेव्हा तिने आपले नितंब वर करून माझ्या चोळण्याला पसंती तिली. जेव्हा मी तिच्या नितंबाच्या फटीत माझा हात घालून चोळायला लागलो तेव्हा तर ती अजूनच चेकाळली आणि उसासे टाकू लागली.

मग मी तिला मागून चिकटलो आणि तिच्या हाताखालून माझे हात पुढे नेत तिच्या छातीला साबण लावू लागलो. तिच्या गळ्यापासून छातीवर आणि मग छातीपासून कंबरेपर्यंत हळुवारपणे मी तिच्या अंगाला साबण लावत होतो.

तिला ते आवडत होते कारण आपले नितंब माझ्या लंडावर दाबून ती विव्हळत होती. बाजूने तिच्या गालाचे चुंबन घेत घेत मी आता तिची पुच्ची चोळू लागलो. तिने आपला एक हात वर करून माझे डोके मागून धरले व आपला चेहरा वळवून ती माझ्या ओठांचे चुंबन घेऊ लागली.

मग पूजाताईने शॉवर चालू केला आणि मी समजलो की साबणाचे काम आता संपले आहे. मी साबण ठेवून दिला आणि तिचे अंग चोळून त्यावरील साबण काढू लागलो. एक दोन मिनिटातच शॉवरच्या पाण्याने तिच्या अंगावरील साबण निघून गेला व ती स्वच्छ झाली.

मग पूजाताई वळली आणि माझा लंड आपल्या हातात पकडून मला चिकटली. माझ्या ओठांचे चुंबन घेत घेत तिने आपली जीभ माझ्या तोंडात सारली आणि माझी जीभ चोखू लागली. मी तिला विळखा घालत अजून जवळ ओढले आणि तिचे नितंब कुस्करू लागलो. त्याने ती चेकाळली आणि माझा लंड आपल्या मांड्यांमध्ये दाबत आपली पुच्ची त्यावर रगडू लागली.

थोडा वेळ तसे करत राहिल्यावर पूजाताई पटकन खाली बसली. माझ्या कडक लंडाकडे काही क्षण बघितल्यावर तिने वर माझ्याकडे बघितले. माझ्या बहिणीच्या मनात काय आले आहे हे मी लगेच ओळखले आणि तिने तसे करावे ही कळकळ माझ्या डोळ्यात तिला नक्कीच दिसली असावी.

माझ्याकडे बघून ती मादकपणे हसली आणि तिने मला विचारले,

“आपल्याला या थरापर्यंत आणण्यास काय कारणीभूत आहे राहुल?”

“काय ताई?” तिचा प्रश्न मला कळला नाही तेव्हा मी तिला विचारले.

“अरे विचार तरी कर आणि मग मला उत्तर दे.”

“तूच सांग ना ताई, आता कुठे विचार करायला लावतेस मला.” मी न राहवून तिला म्हटले.

“अरे वेड्या, माझी अंतर्वस्त्रे! माझी ब्रेसीयर, पॅन्टीज!”

“अरे हो! अगदी बरोबर ताई.” मी हसत हसत तिला दुजोरा दिला.

वेगळा छंद

मला माहीत नाही स्त्रियांच्या अंतर्वस्त्रांचे माझे आकर्षण कधी चालू झाले ते. पण मला आठवते की बारावीनंतर जेव्हा मी पार्ट टाईम जॉब चालू केला त्यानंतरच मला स्त्रियांच्या ब्रेसीयर व पॅन्टीजचे आकर्षण वाटू लागले. मॅगझिन मधील अर्धनग्न स्त्रियांचे फोटो माझ्या नजरेस पडू लागले...

वेगळा छंद भाग : २

पूजाताई आलेली असली की मध्यरा‍त्री नंतर मी गुपचूप खाली यायचो. मग दोरीवरील तिची ब्रेसीयर आणि पॅन्टी काढून मी पुन्हा वर यायचो. माळ्याचा दरवाजा बंद करून घेतला की मी निश्चिंत व्हायचो. मग मी ती ब्रेसीयर व पॅन्टी मनसोक्तपणे वरखाली उलटी सुलटी करून बघत असे. त्याच्या टॅगवरील...

वेगळा छंद भाग : ३

नाइलाजाने मग मी नंतर खाली गेलो व माझे सकाळचे कार्यक्रम आवरू लागलो. नंतर दिवसभर मी घराबाहेरच राहलो. संध्याकाळी घरी आल्यावर मला धास्ती वाटत होती की कदाचित आई मला फाइलावर घेईल. पण तसे काही झाले नाही. पुढचे २-३ दिवस मी साळसूदपणे वागत होतो आणि मला भीती होती की काहीतरी होईल...

वेगळा छंद भाग : ४

नंतर काही दिवस असेच चालत राहले. जेव्हा जेव्हा मी पूजाताईकडे राहायचो तेव्हा तेव्हा रात्रीचा मी तिची ब्रेसीयर, पॅन्टीज घेऊन मूठ मारायचो व ती अंतर्वस्त्रे तेथेच ठेवायचो. नंतर सकाळी पूजाताई धुतलेल्या कपड्यातील दुसरा एखादा जोड न घालता तोच जोड घालायची जो मी मूठ मारायला...

वेगळा छंद भाग : ५

पूजाताई बाकी मला चान्स देण्यात चुकत नव्हती. ब्लाउजमधून, गाऊनमधून तिच्या ब्रेसीयरचे पट्टे नेहमीच बाहेर दिसत असत. शक्य असेल तेव्हा कपडे बदलताना मला तिच्या अंगावरील अंतर्वस्त्राचे दर्शन ती घडवत होती. आताशा तिच्या गाऊनचे हूक, ब्लाउजचे हूक बऱ्याचदा उघडे राहू लागले ज्याने...

वेगळा छंद भाग : ६

रात्री बराच उशीर झाला होता तेव्हा दुसर्‍या दिवशी सकाळी मी फार उशिरा उठलो. ऑफिसला जायला उशीर झालाच होता तेव्हा मी हाफ-डे जायचे ठरवले. अंघोळ वगैरे आटपून मी बाहेर आलो तेव्हा मुले शाळेत गेलेली होती. पूजाताई किचनमध्ये होती. मी किचनमध्ये गेलो तेव्हा ती सिंकच्या खालील...

वेगळा छंद भाग : ७

पूजाताईच्या मिस्टरांचा फोन होता तेव्हा ती फोनवर बोलत होती. मी कपडे वगैरे घालून तयार झालो आणि बाहेर जाऊन एका प्लंबरला घेऊन आलो. त्या प्लंबरने लिकेज शोधून काढला व सांगितले की पाईपचा तुकडा बदलावा लागेल. मग त्याच्या बरोबर जाऊन मी पाईपचा तुकडा आणि इतर गोष्टी घेऊन आलो. मग...

वेगळा छंद भाग : ९

पूजाताईने आता माझा लंड एका हाताने पकडून हलवायाला सुरुवात केली आणि दुसर्‍या हाताने ती माझ्या गोट्या कुरवाळू लागली. पूर्ण वेळ ती माझ्या डोळ्याला डोळा भिडवून होती. "मागे जेव्हा पहिल्या वेळी तुझ्याजवळ माझी ब्रेसीयर, पॅन्टी मला सापडली तेव्हा खरे मला हे माहीत झाले. मला एक...

वेगळा छंद भाग : १०

पूजाताईने तसे म्हणल्यावर मी उत्साहाने तिच्या पुच्चीत माझी दोन बोटे घालून आतबाहेर करू लागलो. जणू मी तिला बोटांनी झवत होतो. माझ्या बोटाच्या झवण्याने तीही उत्तेजित होत होती व माझा कडक लंड जोरजोराने हलवत होती. माझ्या लंडाचा कडकपणा आणि माझी उत्तेजना पाहून शेवटी ती म्हणाली,...

वेगळा छंद भाग : ११

काही क्षणानंतर जेव्हा माझा लंड गळायचा थांबला तेव्हा मी तिच्या अंगावरून खाली सरकलो आणि तिच्या बाजूला पडून राहलो. आमची उत्तेजना ओसरून आम्ही जेव्हा नॉर्मल लेवलवर आली तेव्हा आम्ही बोलायला सुरुवात केली. "काय मग राहुल, मजा आली की नाही?" पूजाताईने मादक स्वरात मला विचारले....

error: नका ना दाजी असं छळू!!