एअरहोस्टेस बहीण भाग : २

थोड्या वेळानंतर दरवाज्यावर थाप पडली. मी हळूच दरवाजा उघडून पाहिले तर नेहा दिदी आली होती. ती आत आली आणि हश्श करत मोठ्या आरामखुर्चीवर बसली. ती फार थकल्यासारखी दिसत होती व असे वाटत होते तिच्यात काही त्राणच उरलेला नाही आहे.

तिचा टॉप चुरगळलेला वाटत होता आणि स्कर्टही अस्थव्यस्थ झाल्यासारखा वाटत होता. चेहऱ्यावरील मेकअप गायब झाला होता व ओठावरील लिपस्टीकही अदृश्य झाली होती. मी विचारात पडलो की अशी कसली मिटींग होती की ज्याने तिची ही हालत झाली होती?

“दिदी, आपण जेवण येथेच मागवायचे की खाली डायनींग हॉलमध्ये जेवायला जायचे?” तिची थकलेली अवस्था बघून मी प्रश्न केला.

“मला वाटते आपण येथेच जेवण मागवले तर बरे होईल,” मोठ्या मुश्किलीने तिने म्हटले, “मला आता ड्रिंक्स ची गरज आहे. आणि मी आता ड्रिंक्स घेवू शकते कारण माझे फ्लाईट बारा तासापेक्षा जास्त वेळा नंतर आहे.”

“मी पण ड्रिंक्स घेवू का, दिदी?” मी तिला विनवणी करत विचारले.

आमचे कुटुंब आधुनिक विचारसरणीचे आहे त्यामुळे घरात सगळेजण ड्रिंक्स घेतात. फक्त मी थोडा लहान असल्यामुळे मला फक्त बिअर पिण्याची परवानगी होती. पण माझ्या ह्या पहिल्या अविस्मरणीय प्रवासाचा फायदा घेत मी नेहा दिदीकडे हार्ड-ड्रिंक्स घेण्याची इच्छा व्यक्त केली.

काही क्षण विचार केल्यानंतर ती म्हणाली,

“वेल! ठिक आहे! एक दोन पेग तू घेवू शकतोस पण कोणालाही सांगू नकोस मी तुला ड्रिंक्स घ्यायची परवानगी दिली म्हणून.”

“ओह! थँक्स, सिस्टर!” मी अगदी आनंदाने म्हणालो.

मग मी ड्रिंक्स आणि फूडची ऑर्डर दिली. रूम सर्वीस भलतीच फास्ट होती. दहा मिनीटात रूमबॉय ऑर्डर घेवून आला. मी पेग बनवले व माझ्या बहिणीचा ग्लास तिच्या हातात दिला.

ग्लास टोज करून आम्ही ड्रिंक्स घ्यायला लागलो व टिव्ही बघू लागलो. जोपर्यंत मी एक पेग संपवला होता तोपर्यंत नेहा दिदीने दोन पेग रिझवले होते आणि जो पर्यंत मी दुसरा पेग संपवत होतो तोपर्यंत तिने साडेतीन पेग संपवले होते. आता आम्ही उद्याच्या आमच्या प्लान बद्दल बोलू लागलो.

“विजु, मला दुसरे काही काम नाही व फ्लाईटही संध्याकाळचे आहे त्यामुळे मी सकाळी उशीरापर्यंत झोपणार आहे.” तिने म्हटले.

“श्युअर, दिदी. माझा इंटरव्युव्ह पण दुपारी दिड वाजता आहे तेव्हा मीपण उशीरापर्यंत झोपू शकतो” मीही तिच्याच टोनमध्ये म्हणालो.

“हो! पण लक्षात ठेव. साडेसातच्या फ्लाईटसाठी आपल्याला येथून साडेचारला निघावे लागणार आहे. तेव्हा तुझा इंटरव्युव्ह संपवून चारच्या आत परत यायला विसरू नकोस.” तिने मला खबरदार करत म्हटले.

“ओह! येस, सिस्टर! आय वोन्ट फरगेट दॅट.” मी तिला आश्वासित करत म्हणालो.

माझ्या लक्षात आले की ड्रिंक्स घेतल्यामुळे नेहा दिदीच्या चेहऱ्यावर लाली चढली होती आणि तिचा आवाजही घोगरा झाला होता. तिचे बोलणेही अडखळू लागले. ग्लास खाली ठेवायला किंवा काहितरी घ्यायला ती खाली वाकली की माझी नजर तिच्या मोठ्या गळ्याच्या टॉप मधून दिसणाऱ्या तिच्या छातीच्या उभारावर जात असे.

मला कळत होते की मी नेहा दिदीकडे तसल्या नजरने बघायला नाही पाहिजे पण त्या फॅशन टिव्हीच्या शो मधील मुलीं आणि हे हार्ड-ड्रिंक्स माझ्या डोक्यात गेले होते तेव्हा माझा नाईलाज झाला होता.

टिव्हीच्या रिमोटने चॅनेल चेंज करता करता नेहा दिदीने ए.एक्स.एन चॅनेल लावला. त्यावर एक हॉट अन वाईल्ड शो लागला होता. ती कुतुहलाने तो प्रोग्राम बघू लागली.

त्यात लास वेगास मधील एक ठिकाण दाखवले जात होते. प्रोग्राम कंडक्ट करणारी सुंदरी टाईट्य़ मिनी-स्कर्ट मध्ये होती व तिचा टॉप बिकीनीसारखा तोकडा होता ज्यातून तिची भरदार छाती ओथंबून जात होती. पण पुढे जे काही आले त्याच्या तुलनेत ती अर्धनग्न सुंदरी दाखवणे काहीच नव्हते.

पुढच्या दृश्यात मादक डान्स करणाऱ्या मुलीं दाखवत होते ज्यांची भरदार छाती उघडी होती व फक्त एक लहानसा चमकणारा तारा त्यांचे निप्पल झाकत होता. खाली त्यांनी जी-स्ट्रींग सारखी तोकडी पँटीज घातलेली होती जी झाकण्यापेक्षा सगळे दाखवत होती.

त्या जवळ जवळ नग्न मुलीं मादक डान्स करत होत्या आणि मध्ये मध्ये त्यांचा इंटरव्युव्ह चालला होता. तो हॉट अन वाईल्ड शो मला चांगलाच तापवत व उत्तेजित करत होता. पण नेहा दिदी अगदी शांतपणे तो शो आवडीने बघत होती.

नंतर त्यांनी दाखवायला सुरुवात केली की एका पोलवर एक स्ट्रीप-डान्सर डान्स करतेय. तिची छाती उघडी होती व एक तोकडी लेदर पँटीज घालून ती पोलवर आपली पुच्ची घासत होती. काही क्षणानंतर नेहा दिदी म्हणाली,

“खरोखरच असे शो तिकडे असतात काय?”

“असणार ना. त्याशिवाय का ते या प्रोग्राममध्ये दाखवत आहेत.” मी तिला उत्तर दिले.

“म्हणजे मला म्हणायचे आहे की. असे उघड्यावर. पब्लीक प्लेसमध्ये. लोक अशी नग्नपणे प्रदर्शन करू शकतात का? हां! आता डान्स बार वगैरे असेल तर ठिक आहे. पण बघ! ते बघणारे लोक सुद्धा कसे कपडे काढत आहेत आणि डान्स करत आहेत.” तिने टिव्ही स्क्रीनकडे बोट दाखवत मला बॅकग्राऊंडला असलेली लोक दाखवली.

“दिदी! प्लीज. चॅनेल चेंज कर.” मी कसेबसे तिला म्हणालो कारण तो प्रोग्राम मला उत्तेजित करत होता. माझी उत्तेजना माझ्या बरम्युड्यामधून लपवणे मला कठीण होत होते कारण मी आत अंडरवेअर घातलेली नव्हती.

“का रे? तुला अर्धनग्न मुलीं बघायला आवडत नाही का? तू तर अठरा वर्षाचा होवून गेलास की. पुरुष आहेस तू आता,” ती अडखळत अडखळत बोलू लागली, “मला माहित आहे प्रत्येक मुलाला आवडते असले काही बघायला.”

“हो, दिदी! पण स्वत:च्या बहिणीबरोबर नव्हे.” मी थोड्या चढ्या आवाजात तिला उत्तर दिले.

“ठिक आहे!” असे म्हणत तिने चॅनेल बदलला आणि एम-टिव्ही लावला.

“तुमची कसली मिटींग होती मघाशी, दिदी?” मी कुतुहलाने तिला विचारले.

माझ्या प्रश्नाने ती काही क्षण थबकली व तिचा चेहरा थोडा नर्व्हस झाल्यासारखा मला वाटला. पण ड्रिंक्सचा तिच्यावर चांगलाच परिणाम झाला होता त्यामुळे पुढे ती बेधडकपणे म्हणाली,

“विजु, मिटींग वगैरे काही नव्हती रे. कॅप्टनने मला त्याच्या रूममध्ये बोलावले होते.” असे म्हणत नेहा दिदी उठली आणि थोडीशी अडखळत बाथरूममध्ये गेली.

थोड्यावेळात ती बाहेर आली. तिने चेहऱ्यावर पाणी मारले होते व पाणी तिच्या टॉपच्या वरच्या भागावर पडून तिचा टॉप पारदर्शक झाला होता. टॉपचा ओला भाग तिच्या भरीव छातीवर चिकटला होता ज्यातून तिची ब्रेसीयर आणि ब्रेसीयरवरील उघडा भाग दिसत होता. पण तिच्या या प्रदर्शनाचे तिला काही वाटत नव्हते. अगदी बिनधास्तपणे ती माझ्यासमोर येवून पुन्हा खुर्चीवर बसली.

“अरे. आम्ही गंमतीने याला म्हणतो की मिटींग द कॅप्टन आफ्टर फ्लाईट’. मी माझ्या एका सहकारी एअरहोस्टेसबरोबर त्याच्या रूममध्ये गेले होते.” तिने आल्यावर शांतपणे मला सांगितले.

“पण तू परत आलीस तेव्हा तुझे कपडे चुरगळलेले का होते? तुझा मेकअप गेला होता, तुझे केसही थोडे विस्कटलेले का होते?” मी तिला थोड्या तिरक्या आवाजात विचारले, तिला कळण्यासाठी की हा प्रश्न मी तिला बालीशपणे विचारला नाही आहे.

“माय डिअर, ब्रदर! जेव्हा एअरहोस्टेस कॅप्टनच्या रूममध्ये जाते. तेव्हा ती त्याला फक्त खूष करण्याकरीता जाते.” तिने जराही न अडखळता मला उत्तर दिले.

“खूष करण्याकरीता?” मी आश्चऱ्याने विचारले.

“हो! खूष करण्यासाठी. आणि आता पुरुषाला खूष कसे केले जाते हे कळण्याएवढा मोठा तर तू नक्कीच झाला आहेस.”

“म्हणजे काय, दिदी?” मी नकळल्यासारखे विचारले.

“सांगते. पण मला एक वचन दे. मी जे सांगेल त्याबद्दल कोणाला काही सांगायचे नाही. प्रॉमिस?” दिदीने म्हटले.

“ओके प्रॉमिस! नाही सांगणार कोणाला.” काहितरी इंटरेस्टींग कळेल ह्या विचाराने मी लगेच कबुल केले.

“मग ऐक. कॅप्टनबरोबर आम्हाला झोपावे लागते आणि त्याला खूष करावे लागते आणि तुझ्या माहितीकरीता सांगते. प्रत्येक एअरहोस्टेस तसे करते. आणि कधी कधी तर स्टाफमधील पुरुष आणि स्त्रीयां कॅप्टनच्या रूममध्ये जमा होवून मजा करतात.”

“मजा? कसली मजा, दिदी?” पुढचे शब्द माझ्या तोंडातून बाहेरच पडले नाहीत व मी कसाबसा आवंढळा गिळला.

“तुला काय वाटते? जेव्हा असे प्रौढ मुलें, मुलीं एकत्र येतात तेव्हा ते कसली मजा करत असतील?” तिने उलट मलाच बेधडक प्रश्न केला.

“म्हणजे. तुला म्हणायचे आहे की तुम्ही सगळे ग्रुप सेक्स करता, दिदी?” मी आश्चऱ्याने माझ्या बहिणीला विचारले.

“हो!! ज्याला सेक्सच्या भाषेत ऑर्गी म्हणतात. आम्ही तेच करतो.” थोड्याशा अभिमानास्पद स्वरात नेहा दिदी म्हणाली.

मला खरोखरच आश्चऱ्याचा धक्का बसला. आणि सगळ्यात जास्त आश्चर्य याचे वाटत होते की नेहा दिदी किती सहजपणे मला हे सांगत होती. ठिक आहे! मला कळत होते की त्या हार्ड-ड्रिंक्सची तिला किक लागली होती आणि त्या नशेत तिचा तिच्या जिभेवर ताबा राहिला नव्हता पण स्वत:च्या भावाला हे सगळे बिनधास्तपणे सांगणे म्हणजे फारच होत होते.

नेहा दिदी ग्रूप सेक्स मध्ये भाग घेते नुसत्या या कल्पनेने मी कामोत्तेजीत झालो. मला पण ड्रिंक्सची थोडी नशा चढली होती आणि त्या नशेत मी आता वासनेच्या नजरेने नेहा दिदीकडे बघू लागलो.

तिच्या ओल्या टॉपमधून दिसणाऱ्या तिच्या गच्च छातीच्या उभारांना मी कामातूर होवून बघू लागलो. तिच्या शॉर्ट-स्कर्ट खालील उघड्या मांड्या व लांबसडक पायांचे मी डोळ्यांनी रसपान करू लागलो.

“म्हणजे आत्ता पण तू तसे काही करून आलीस का, दिदी?” तिच्याकडून अजून माहिती काढून घेण्याकरीता मी तिला विचारले.

“येस, ब्रदर! मी त्याला चाटले. म्हणजे मी त्याचा चोखला. म्हणजे मी त्याचा लंड चोखला आणि त्याला माझ्या तोंडात गाळायला लावले आणि मग तेथे इतरही बरेचजण होते ज्यांच्याबरोबर आमचे नेहमीचे खेळ चालले होते. पण तू येथे असल्यामुळे मी लवकर परत आले. खरे सांगायचे म्हणजे हा जो पायलट, म्हणजे आमचा कॅप्टन आहे ना. ह्याला मला झवायला फार आवडते. त्याच्या म्हणण्याप्रमाणे माझी पुच्ची म्हणजे सगळ्यात टाईट पुच्ची आहे. पण आज त्याच्या लंडाचे नशीब चांगले नव्हते. कारण त्याला झवायला द्यायच्या आतच मी परत निघून आले.”

नशेमध्ये नेहा दिदी तोंडाला येईल ते बरळत होती. तिला कल्पना होती की ती स्वत:च्या भावाबरोबर बोलत आहे तरी ती आपले आचकट विचकट बोलणे थांबवत नव्हती.

एअरहोस्टेस बहीण भाग : ५

माझ्या जोरदार धक्क्याला प्रत्युत्तर म्हणून तिनेही खालून कंबर उचलून वर धक्का दिला. आणि आम्हा बहीण-भावात झवण्याच्या द्वंदाची जुगलबंदी चालू झाली. मी वरतून धक्के देत देत तिची पुच्ची झवत होतो आणि ती खालून धक्के देत देत झवून घेत होती. लवकरच तिने आपल्या पायांचा विळखा माझ्या...

एअरहोस्टेस बहीण भाग : ४

मी पण उठलो आणि तिला बेडवर ढकलले. ती हसत हसत बेडवर पडली. प्रथम दोन चार मिनीटे मी तिला वरपासून खालपर्यंत व्यवस्थित न्याहाळले. मग मी तिच्या मऊ मऊ अंगावरून खांद्यापासून पायापर्यंत हात फिरवला. तसे माझ्या बहिणीला ब्रेसीयर, पँटीजवर मी मन भरून बघून घेतले. मग मी तिला पाठमोरी...

एअरहोस्टेस बहीण भाग : ३

माझा माझ्या कानावर विश्वास बसत नव्हता. माझा लंड कधीही गळायला लागेल असे मला वाटू लागले. तसे तर मी ऐकून होतो की एअरहोस्टेसचे लाईफ थोडे स्वच्छंदी असते म्हणून पण माझी स्वत:ची मोठी बहीणही तसले फ़्री लाईफ एंजॉय करते हे कळल्यावर माझी कामोत्तेजना प्रमाणाच्या बाहेर वाढली. तसे...

एअरहोस्टेस बहीण

आमचे बऱ्यापैकी सुखवस्तू कुटूंब आहे. वडील एका मोठ्या कंपनीत मॅनेजर आहेत व आई बँकेत सर्वीसला आहे. माझी २४ वर्षाची मोठी बहीण, नेहा दिदी, सहारा एअरवेजमध्ये एअरहोस्टेस आहे व शक्यतो मुंबई-दिल्ली फ्लाईटवर असते. मी, विजु, १८ वर्षाचा आहे व नुकतेच ग्रॅज्युयेशन पुर्ण केले आहे....

error: नका ना दाजी असं छळू!!