अजूनही आठवतयं मला भाग : ३

आज तिचे चुंबन घेण्यात वेगळीच मजा होती. माझी जीभ तिच्या जिभेशी द्रंद्द खेळू लागली. पोहे आणि चहा ह्यांची मिश्र चव मला जाणवली. मी तिचा हात पकडून लवड्यावर ठेवला. तिने दचकून माझ्याकडे बघितले.

काही क्षण मी तिचा हात तसाच दाबून ठेवला आणि मग माझा काढला. तिने तिचा हात तसाच ठेवला आणि मग हळूहळू कपड्यांवरूनच लवडा हलके हलके चोळू लागली.

इतक्या वर्षांच्या कालावधीनंतर तिचा हात पहिल्यांदा लवड्याला लागला होता. त्यामुळे त्याचा आनंद गगनात आणि तो पायजाम्यात मावेनासा झाला.

तिने लवड्याला केलेल्या स्पर्शाची परतफेड मला करणे भाग होते. मी तिच्या मांडीवर हात टेकला आणि सरकवत मांड्यांच्या मध्यभागी आणला. तिच्या कपड्यांच्या आडूनही तिच्या पुदीची ऊब मला जाणवली. आपल्या पुदीला तिने मला स्पर्श करू दिला होता. मी दोन बोटे तिथे दाबून तिच्या फटीचा आकार मापू लागलो.

अचानक मनिषाने माझ्या खांद्यावर डोके टेकवले आणि हुंदके देऊ लागली. मी तिला मिठीतून सोडवले. तिचा चेहरा खरंच रडवेला झाला होता. डोळे ओले झाले होते. पायजम्याच्या खिशातून तिला रुमाल काढून दिला. तिने डोळे पुसले.

“अगं रडतेस कशाला? मी काही जबरदस्ती नाही करतोय. तुला नको असेल तर नाही करू आपण. पण तु रडू नकोस.” मनिषाला डोळे पुसण्यासाठी रुमाल देऊन मी तिची समजूत घालू लागलो.

“न्हाई, मी त्यापायी न्हाई रडत. तुमी मुंबै सोडून जाल, त्येचं वायीट वाटतंया.”

“तु काळजी करू नकोस. आपण फोनवर बोलू शकतो आणि तुला आवश्यकता पडली तर मी जसे जमेल तसे पैसे पाठवू शकतो.”

“खरं म्हनता? की मस्करी करताय?” आता तिच्या चेहऱ्यावर हसू फुलले.

“अगं, मी आपल्या मैत्रिणीची मस्करी कशी करेन?”

“तुमी मला मैत्रीन समजता? खरं?” तिने आश्चर्याने विचारले.

“होय.” मी शांतपणे उत्तर दिले.

तिने माझा चेहरा ओजळीत धरला आणि माझ्यावर चुंबनांची बरसात केली आणि भर म्हणून माझा लवडा प्रेमाने दाबला.

“तुमाला पायजेल तेव्हढा आनंद देते मी तुमाला. जीव लय हलका केला बगा तुमी.” असे म्हणून तिने अजून ओली चुंबने घेतली.

“आता आपण मित्र-मैत्रीण ना? मग आम्ही मित्र जसे एकमेकांशी डायरेक्ट बोलतो, तसेच आपणही बोलायचं. आनंद वगैरे नाही म्हणायचं. कळलं?” मी तिला म्हटले.

तिने किंचित विचार केला आणि तिची जशी ट्यूबलाईट लागली तशी तिने मस्त लाजत मान डोलवली.

“मग, आनंद म्हणशील?”

“न्हाई. तुमाला मी चोदू देईन.” असे म्हणत तिने लाजून चेहरा झाकून घेतला.

माझा लवडा आता मस्त ताठरला होता. मी चावटपणा चालू ठेवायचे ठरवले.

“तु वीट कधी लावलं होतंस इतक्यात?”

“तुमच्या ध्येनात हाय अजून?” विचारत तिने डोळे विस्फारले.

मी मान डोलवली.

“आसल्या लोफर ग्वाष्टी बऱ्या ध्येनात ठेवता.” माझा गालगुच्चा घेत मनिषा म्हणाली, “झालं असंल तीन दिस.”

“कुठे लावले होते?”

“काखंत,’ ती लाजत म्हणाली, “आन खाली बी.”

“खाली? म्हणजे कुठे?” मी तिचा पिच्छा सोडत नव्हतो.

“पुच्चीवर.” अखेर तिने हिंमत केली.

“पुच्ची नको म्हणू. पुदी म्हण. मी घोगऱ्या आवाजात म्हणालो.

“व्हय. पुदीवर.”

“कशासाठी?.”

“काखंतलं केस आन झ्याटं काढाया.”

“मला दाखव ना झाटे काढलेली तुझी पुदी.”

“मला लाज येतीय. पण तुमी मातर लय भारी बदमाश हाय.”

ती लाजून माझ्या कुशीत शिरली. मी तिच्या पाठीवरून हात फिरवत तिच्या खांद्यावर आणला. तिथे तिने ब्लाउजच्या आत पदर खोचून ठेवला होता, तो मी अलगद बाहेर काढला. मग तिच्या स्तनाला कुरवाळत पोटावर हात आणला.

तिची बेंबी, साडीच्या आत निऱ्या खोचल्या होत्या, त्याखाली लपली होती. निऱ्या बाहेर काढताना हळूच तिच्या पेटीकोटची नाडी ही सैल केली.

“काय चालवलंय तुमी?” मनिषाने माझ्या कुशीतून डोकं काढलं आणि लटक्या रागाने डोळे वटारून विचारले.

“काही नाही, गंमत. उभी रहा एक मिनिट.”

जशी ती उभी झाली मी तिच्या साडीला हलका हिसका दिला. लगेच साडी आणि पेटीकोट खाली गळून पडले. आता तिच्या कंबरेखाली फक्त फुलफुलं डिझाइन असलेली त्रिकोणी चड्डी होती.

मनिषाचे गुबगुबीत पोट माझ्या चेहऱ्याच्या अगदी समोर होत. मी तिच्या पोटावर तोंड ठेवलं आणि तिच्या बेंबी खाली हलका चावा घेतला.

“चावू नका. माझं लाड करा.” म्हणत तिने माझ्या डोक्यावर चापटी मारली.

मी तिच्या पोटावर जिथे चावा घेतला होता, तिथे हळुवारपणे चोळलं आणि तसाच हात तिच्या चड्डीच्या मध्यभागी आणला. तिच्या योनीची मांसलता आणि ऊब माझ्या हाताला सहज जाणवली.

तिच्या जांघेतली चड्डीची कड बाजूला करून मी बोट तिच्या पुदीच्या भेगेवर टेकवले. पुदीच्या फुललेल्या भगोष्टावर बोट ठेवल्यावर तिथे ओलावा जाणवला. म्हणजे ती पण उत्तेजित होऊ लागली होती.

मी दोन बोटे डायरेक्ट आत घुसवली. तिची योनी खरंच ओलसर झाली होती. तिच्या पुदीला मी घुसळू लागलो. तिने दोन्ही हातांनी माझ्या खांद्यांचा आधार घेतला म्हणून मी वर बघितले.

“मला बसू द्या. पायातलं ताकत गेलंया.” घोगऱ्या आवाजात ती म्हणाली.

तिला माझ्या बाजूला बसवायच्या आधी मी शिताफीने तिची चड्डी खाली खेचून घेतली.

तिच्या चेहऱ्यावर किंचित घाम जमा झाला होता. तिचे डोळे अर्धवट मिटले होते तर ओठ विलग झाले होते. मी तिचे ओठ चोखू लागलो. कंबरेखाली ती नागवी होती पण तिची छाती झाकली होती. तिला पूर्ण नागवं करूनच मला तिला हेपायचं होतं.

म्हणून मी आधी तिच्या ब्लाउजची बटणं उघडली आणि ब्रेसीयरचा हुक काढला. तिलाही चोदून घ्यायची घाई झाली होती बहुदा, कारण ब्लाउज आणि ब्रेसियर तिनेच अंगावेगळे केले. तिच्या ओठांना सोडून माझ्या ओठांनी तिच्या उघड्या निपल्सकडे मोर्चा वळवला अन हाताने तिच्या मांड्यांमध्ये!

तिच्या ओठांचा आणि स्तनांचा मी आधी बराच आस्वाद घेतला होता पण तिची पुदी आज पहिल्यांदाच माझ्या ताब्यात आली होती. तिच्या मांड्या फाकवून बोटांना योनीप्रवेशासाठी मार्ग मोकळा करून दिला.

“तुमी टोपी लावनार व्हय नं?” ह्या तिच्या प्रश्नाने मी भानावर आलो.

मी मनिषाला स्तन चोळून, चोखून, दाबून आणि पुदीत बोट घालून उत्तेजित करत पूर्ण नागवी केली होती. इतक्या दिवसांच्या प्रतीक्षेनंतर, मनधरणी नंतर आज मला तिच्यात प्रवेश मिळणार होता.

तिने म्हटलं नसतं तरी आणि मला फारसं आवडत नसलं तरीही मी कंडोम लावणार होतो. एक नव्हे दोन! महत्वाचं कारण, तिने किती लवडे घेतले असतील काय माहित? फालतू रिस्क नव्हती घ्यायची मला!

दुसरं, दोन कंडोम लावायचे कारण म्हणजे डबल सेफ्टी! जर चुकून एखाद्याला छिद्र असेल तर. अजून एक कारण, दोन कंडोम्सनी सेन्सिटिव्हिटी रिड्यूस होते आणि मलाही वीर्य उगाळणे लांबवायचे होते.

“हो गं बाई, टोपी लावणार आहे मी. पण पहिलं एक काम करू दे ना.”

“आता आजून कोनचं काम ऱ्हायलंय?”

“तुझी पुदी उघडून दाखव न. आत किती सुंदर दिसते गुलाबी गुलाबी ते बघायचंय.”

मनिषा जाम लाजली आणि तिने दोन्ही हातांनी चेहरा झाकून घेतला.

मी तिच्या पुदीला कुरवाळत होतो. तिच्या दाण्याला हळूच स्पर्श करताच तिने तोंडावरून हात काढले. तिच्या ओठांतून हलकासा ‘स्सऽऽऽ’ असा आवाज निघाला. मी तिचे चुंबन घेतले.

“मग काय? दाखवतेस ना?”

“मी काय म्हनते, आयका ना. मी तुमाला समदं करू देते हाय ना. फकस्त तेव्हडं ऱ्हाऊ द्या ना. तुमी ब्वाट तं घातलंच हाय ना. आन तुमचा लौडा बी घालनार हायच ना.”

“मला बघू दे ना.”

“नकं ना. मला वंगाळ वाटतं.”

मी तिच्या पुदीत बोट घातलं. तिथे चांगलं ओलं झालं होतं. मी ते बोट बाहेर काढून तिच्या गालावर लावलं.

“अगं, घाण थोडी असतं. तुला चांगलं वाटलं, म्हणूनच तिथे ओलं झालं न?”

“पिलीज, नकं ना.” असं म्हणत तिने मला मिठी मारली, “आता तुमीबी कापडं काढा न. टोपी लावा आन मला चोदा न.”

तिच्या पुदीदर्शनाचा आग्रह न धरता मेन काम करण्यावर लक्ष द्यायचे ठरवले. बेडरूम मध्ये असलेला एसी सुरू केला आणि रूममधली अलमारी उघडली. आत ड्रॉवर होतं, त्यात कंडोमचे पाकीट होते. दोन कंडोम काढले. त्यांचे रॅपर काढून टाकले.

माझी पाठ मनिषाकडे होती. तसंच उभं राहत अंगावरचे सगळे कपडे काढून टाकले. लवडा ताठलेला होताच. पहिला कंडोम सहज लागला. दुसरा लावायला किंचीत झटापट करावी लागली. अलमारी बंद करून मनिषाकडे वळलो.

ती बेडवर कुशीवर झोपून माझ्याकडेच पहात होती. तिने मला नीट न्याहाळले. कंडोमधारी लवड्यावर तिची नजर अंमळ अधिकच खिळली होती.

“काय बघतेस?” मी विचारले.

“तुमी कापडाच्या आत लय गोरं हायत.”

“कपड्यांमुळे ऊन लागत नाही आतल्या अंगाला.” म्हणत मी हसलो

“मी कुटं नागवी जाती ऊन्हात. तरीबी आंग काळंच हाय की.”

मी तिच्या बाजूला झोपताच ती माझ्या मिठीत आली. मी तीचं चुंबन घेतले आणि म्हणालो,

“तु काय अगदीच काळी नाहीय. कॉफीसारखा रंग आहे तुझा. अन मला कॉफी खूप आवडते.”

मिठीत तिच्या मांसल अंगाची ऊब एसीच्या थंड वातावरणात मस्त वाटत होती. मी तिची चुंबने घेत तिचे स्तन दाबत होतो. ती माझ्या केसांमधून हात फिरवत होती. माझा लवडा तिच्या पोटाला भिडला होता. काही वेळ असेच चाऊमाऊ केले.

“आता घालू न?”

मी तिला कन्फर्म केले, म्हटलं ऐन वेळी तिचा विचार बदलायला नको.

काही उत्तर न देता ती उताणी झाली. आपल्या मांड्या तिने फाकवून घेतल्या. मी चटकन तिच्यावर चढलो. लवडा तिच्या भोकावर ठेवला आणि ती अनुभवी असल्याने दयामाया न दाखवता एका रेट्यात पूर्ण आत घुसवला. लवडा तसाच दाबून धरत, दोन्ही ढोपरं गादीवर ठेवले आणि शरीराचा वरचा भाग थोडा वर उचलला. तिने माझ्याकडे बघितलं आणि हसली.

“आखरीला तुमाला पायजेल व्हतं ते केलंच तुमी.”

“काय पाहिजे होतं मला?” मी मुद्दाम विचारले, “आणि आता माझा घेतलाय न, मग न लाजता डायरेक्ट बोल.”

“व्हय. तुमचा लौडा माज्या पुदीत घालून तुमाला मला चोदायचं व्हतं.” मनिषा लाजत लाजत म्हणाली.

तिच्या बोलण्याने उत्तेजित होऊन मी तिला हेपायला सुरुवात केली.

तिने मला मिठीत ओढून घेतले. तिचे स्तन माझ्या छातीवर दबले होते. तिच्या निपल्सच्या गोड गुदगुल्या होत होत्या. मी तिचा खालचा ओठ कुस्करला, जणू मी तिच्या पुदीचे ओठ कुस्करत होतो.

तिने माझं बोट चोखलं, जणू माझा लवडाच चोखला. ‘च्युकऽऽऽ च्युकऽऽऽ’ आवाज करत आम्ही एकमेकांची ओली चुंबने घेतली. डोकं खाली करत मी तिच्या स्तनांमध्ये घुसळलं. तिची निपल्स चोखली. हे सर्व करत असताना माझा लवडा दिमाखात तिच्या पुदीत आत-बाहेर होत होता.

आता मनिषाही रंगात आली होती. कंबर उचकवत ती माझ्या धक्क्यांना साथ करत होती. तिचा चेहरा संभोगसुखाने खुलला होता. काही वेळाने, आमची शरीरे ताठ झाली. तीही ‘आहहऽऽऽ आहहऽऽ आहहऽऽऽ’ करत सुस्तावली आणि मी कंडोममध्ये चीक उगळला.

त्या दिवशी, मनिषाला दोनदा चोदले. नंतर, महिन्यात मुंबई सोडली. आता तीन वर्षे झाली, मनिषाबरोबर फोनच्या माध्यमातून संपर्क आहे, प्रत्यक्ष भेट नाही.

अजूनही आठवतयं मला भाग : २

मनिषा सोबतचे सगळे प्रसंग मला अजूनही लख्ख आठवतात. माझ्या आयुष्यातील ती पहिली आणि शेवटची परस्त्री! त्यामुळे मी ते सर्व विसरणं अशक्य आहे. त्यानंतर, एकदा घरात आम्ही दोघेच होतो. मनिषा मला बिलगली होती आणि मी तिचे ओठ चोखत होतो. माझा हात पुन्हा तिच्या पुदीकडे सरकवला. “नका...

अजूनही आठवतयं मला

मी मुंबईत असताना मला राहण्यासाठी माझ्या ऑफिसच्या मागच्या गल्लीतच क्वार्टर होते, म्हणून सकाळी मी निवांत असायचो. तेव्हा आमच्याकडे एक कामवाली होती. मोलकरीण नाही कामवालीच. कारण झाडू पोछा, भांडी, स्वयंपाक वगैरे सगळंच करायची. तिचं नांव मनिषा. ५ वर्षे झाली असतील. तेव्हा ती...

error: नका ना दाजी असं छळू!!