“आई ग्गंऽऽ आह् आह् आह्ऽऽ ओह् आह् आऽऽईऽ” “ऊंऽऽऽ ऊंऽऽ ऊंऽ आऽऽ ऊऽऽ आऽऽईऽ” “आहाहा आहाऽऽ आहाऽऽ आऽऽई आहाहा!” कधी आळीपाळीनं, तर कधी एकत्र, अशा आवाजांनी स्वराची बेडरूम भरून गेली होती. संध्याकाळी रूममध्ये मारलेल्या फ्रेशनरचा सुवास, किचनमधून गरम जेवणाचा येणारा सुगंध, बियरचे...