“स्वराताई, जरा इकडं बघा. ए पोरींनो, जरा बाजूला व्हा बरं पाच मिन्टं.” जयश्री ऑर्डर सोडतच खोलीत शिरली. “काय गं जयु? तुझं काय आता मध्येच?” स्वरानं आश्चर्यानं विचारलं. तिचे हात दंडापासून आणि पाय मांड्यांपासून मेंहदीनं भरले होते. “अवो, काय इशेष नाय. जरा द्रिष्ट काडायची...