चोरीचे आंबे भाग : ३

आळीपाळीने बंटी सविताचे दोन्ही स्तन आपल्या तोंडात घेऊन चोखत होता. मध्येच आपल्या ओठांनी, दातांनी तिचे निप्पल चावत होता. लहान मुलगा जसे एखादे नवीन खेळणे आणले की ते पटकन सोडत नाही तशी काहीशी अवस्था बंटीची झाली होती. तो तिचे स्तन सोडायलाच तयार नव्हता.

इकडे स्तनमर्दनामुळे सविताची अवस्था मात्र वाईट झाली होती, तिची योनी पाझरायला लागली होती व तिच्या निकरवर तिला आता ओलेपणा जाणवू लागला होता. सविताने आपला एक हात त्याच्या लुंगीत घातला व त्याच्या अंडरवेअरवरून त्याचा लवडा चपापू लागली व दुसर्‍या हाताने त्याची लुंगी काढू लागली.

सविताने त्याची लुंगी काढून टाकली व त्याच्या अंडरवेअरमध्ये आपला हात घालून त्याचा लंड चोळू लागली. तिच्या स्पर्शाने आधीच बांबूसारखा कडक झालेला त्याचा लंड जोराजोरात उड्या मारू लागला.

इकडे स्तनमर्दनामुळे आणखी सविता गरम होवू लागली. तिची काळी निकर ओली व्हायला लागली. तिने विचार केला की, आता आणखी उशीर करण्यात काही अर्थ नाही. ती त्याच्या मांडीवरून उठत त्याला म्हणाली, “आंबे चोखून झाले असतील तर आता मला पण दे ना!”

“काय?”

“तुझे लांबोडे काळे केळ!”

तिने आपल्या हातांनी त्याचे अंडरवेअर काढून टाकले व त्याचा तो उठलेला जाडजूड लंड आपल्या हातात धरत म्हणाली, “बापरे!! केवढा मोठा आहे हा, नक्की माझी पुच्ची पूर्ण फाडून टाकेल हा.”

“त्याला जरा प्रेमाने घे म्हणजे नाही फाडणार.”

सविता त्याचा लंड आपल्या हातात धरून हलवू लागली. थोड्या वेळाने ती उठून उभी राहिली व त्याला म्हणाली, “चल आपण बेडरूममध्ये जाऊया.”

बंटीने तिला आपल्या हातांवर उचलले व बेडरूममध्ये घेऊन जाऊ लागला. वाटेतही तो तिचे स्तन आपल्या तोंडात घेऊन चुफतच होता.

बंटी तिला बेडरूममध्ये घेऊन आला. त्याने तिला अलगद बेडवर ठेवले, तिला पाठ टेकवून झोपवले. तिच्या अंगावर आडवा होऊन त्याने तिच्या चेहऱ्याचे चुंबन घेतले. तिच्या शरीरावर चुंबनाची बरसात करत खाली उतरू लागला.

त्याने तिच्या चेहर्‍यावरून ओठावर, ओठावरून मानेवर, मानेवर स्तनांवर, स्तनांवरून तिच्या नितळ पोटावर चुंबनाची बरसात केली. मग तो तिच्या बेंबीशी खेळू लागला. आपले हात तिच्या योनिवरून, ओटि‍पोटावरून, तिच्या मांड्यांवरून फिरवू लागला. आता त्याने उशिर न करता आपला बनियन व अंडरवेअर काढून टाकली व तिचे राहलेले कपडे एक एक करून काढू लागला.

पहिले त्याने तिची साडी सोडली व बाजूला ठेवली. नंतर परकराची नाडी ओढली व परकर ढिला केला. हळूहळू तिच्या गोऱ्यापान मांड्यांवरून सरकवत खाली आणला व तिच्या पायातून काढून टाकला. तिच्या गोऱ्यापान अंगावर फक्त काळ्या रंगाची निकर शिल्लक राहिली होती. तो पुन्हा तिचे ते अस्मानी सौंदर्य निरखू लागला.

तिच्या गोऱ्यापान अंगावर ती काळ्या रंगाची निकर उठून दिसत होती. तिचे लांबसडक केस, तिचे घारे डोळे लालचुटुक ओठ, गरगरीत मोठे स्तन व त्यावरील चेरी कलरची निप्पल, नितळ पोट, त्यावरील खोलगट बेंबी, केळीच्या झाडासारख्या गोऱ्यापान भरलेल्या मांड्या हे सगळंच अतुलनीय, अवर्णनीय व अप्रतिम होते.

काही वेळ तो तसाच तिच्याकडे बघत राहला. सविताने लाजून आपला चेहरा झाकून घेतला व त्याला म्हणाली, “अरे बंटी, आज नुसता बघतच राहणार आहेस की काही करणारही आहेस?”

“तुम्ही इतक्या सुंदर आहात की तुमच्याकडे नुसते पहातच राहवेसे वाटते.”

“पण आता मला सहन होत नाही रे, तू काहीतरी कर लवकर!!”

त्याने लगेचच तिची निकरवर आपली जीभ टेकवली, ती त्याला थोडी ओलसर लागली. त्याने ती हळूहळू खाली ओढली तसे सवितानेही आपली कंबर उचलून त्याला निकर काढायला मदत केली. त्याने ती खाली सरकवून तिच्या गुडघ्यापर्यंत आणली तसा बॉडीस्प्रेचा घमघमाट सर्वत्र दरवळू लागला.

बंटी तिची गोरीपान योनी न्याहाळू लागला. तिने आपली योनी चांगली साफसुफ ठेवली होती. तिने तिची झाटे योनिच्या कडेकडेने ट्रिम करून योनिच्या वर थोडासा झाटांचा पुंजका ठेवला होता, बाकी सर्व शेव करून गुळगुळीत केली होती.

बंटी तिच्या पायांसमोर जाऊन बसला व तिच्या हिरवळीवरून हात फिरवत तिला म्हणाला, “इकडे तर फक्त हिरवळ दिसत आहे, तुझी चूत कुठे आहे?”

“किती भोळा आहेस तू? जसे तुला काही माहीतच नाही.” सविता लाजत त्याला म्हणाली.

सविताचे अजून लग्न झालेले नव्हते. ती अजून कुंवारी होती. तिची योनी अगदी कोरी करकरीत होती. त्यामुळेच ती आक्रसलेली होती. तिच्या योनिच्या पाकळ्या एकमेकांना घट्टा चिकटलेल्या होत्या. त्यामुळेच तिची योनी तिच्या झाटांच्या आत लपल्यामुळे झाटांच्यावरून दिसत नव्हती.

आता त्याने तिची निकर तिच्या पायातून काढून टाकली. तिने आपल्या हातांनी आपल्या योनी पाकळ्या विलग केल्या आणि त्याला दाखवले. आता तिच्या लालसर योनिचे त्याला दर्शन होताच बंटी खुश झाला. त्याने तिच्या योनिवर आपली हळूच जीभ टेकवली व तिची चुंबने घेऊ लागला.

“आहऽऽ बंटीऽऽऽ काय करतोयस? तिथेऽऽऽ आह्हऽऽ तिथे कोणी तोंड लावतं का मूर्खाऽऽऽ!!”

सविता कमालीची लाजली. तिने आयुष्यात यापूर्वी कधीच संभोग केलेला नव्हता. त्यामुळे योनी किंवा लंड चाटणे, चुंबन घेणे हे तिला नवीन होते. याउलट बंटीने मित्रांबरोबर ब्लु-फिल्म्स बघितल्या होत्या. हे असले सीन त्याने त्यात पाहिले होते. त्याला ते सर्व सीन आता आठवत होते.

सविताच्या सुडौल मांड्यात दबलेली तिची योनी एकदमच गुळगुळीत होती. अगदी लहान मुलींसारखी कोमल होती. सविताच्या योनिच्या गुलाबी गुबगुबीत पाकळ्या बंटीने आपल्या बोटांनी फाकवत आतली लालभडक ओली चीर उघडी केली व त्यावर आपले ओठ टेकवले.

आता तो तिची नाजूक योनी पाकळी आपल्या ओठात घेऊन चोखायला लागला. त्यामधून आता पांढऱ्या रंगाचा रस बाहेर येऊ लागला. सविता तोंडाने मादक सुस्कारे सोडू लागली. बंटी आपला ब्लु-फ़िल्म्सचा सगळा अनुभव पणाला लावून आता तिची योनि चाटु लागला.

“बंटी तू तर एकदम तय्यार गडी दिसतोस या खेळाचा, यापूर्वी कधी हा अनुभव घेतलायस का? मी तर तुला एक सरळ, साधा व हुशार मुलगा समजत होते पण तू तर भलताच चालू दिसतोस?”

“माझ्यावर विश्वास ठेवा. आज मी पहिल्यांदाच हे सगळं करत आहे. आज पहिल्यांदाच मी कुठल्याही बाईला उघडे बघितले आहे. बाकी अनुभवाचे म्हणाल तर मी मा‍झ्या मित्रांबरोबर बऱ्याच ब्लु-फिल्म्स बघितल्या आहेत व त्यामध्ये बघितल्याप्रमाणे मी फक्त करायचा प्रयत्न केला. तुम्ही माझ्याविषयी काही गैरसमज करून घेऊ नका. मी तसला मुलगा नाहिये.”

“मला माहीत आहे, तू कसा मुलगा आहेस. मी तुझी गम्मत करत होते. तू जर असा तसा चालू मुलगा असतास तर मी तुला अस माझ्याबरोबर बेडरूममध्ये आणले असते का?”

सविता आता चांगलीच तापली होती. त्याने लगेचच वेळ फुकट न घालवता तिच्या योनिचे चुंबन घेतले व पुन्हा तो रसपान करू लागला. तिच्या योनिचा आकार फुलासारखा होता. आतल्या लाल जर्द किरमीजी पाकळ्यांच्या जोडावर चांगला वाटण्यासारखा दाणा ताठरलेला होता. हलकेच मधले बोट सविताच्या योनित सारत त्याने तिचा दाणा परत आपल्या ओठांत पकडला आणि चोखायला लागला.

त्याने आता सविताच्या योनिचा टपोरा दाणा त्याने आपल्या ओठात धरून चिवळला. मग त्याने तिच्या योनित आपली जीभ सरकवली व ती चाटु लागला. तशी सविता खालून कूल्हे उचलून त्याच्या तोंडावर धक्के मारू लागली. अगोदर बराच वेळ त्याने केलेले स्तनमर्दन व आता योनी चाटल्यामुळे तिला आता असह्य व्हायला लागले होते.

तो त्याची जीभ तिच्या दाण्यावरून फिरवत मध्येच आत मध्ये योनित घुसवत तो जि‍भेनेच तिला झवायला लागला होता आणि काही क्षणांतच सविता कंबर उचकायला लागली.

“आह्हऽऽऽ आह्हऽऽ बंटीऽऽऽ आह्हऽऽ गेलेऽऽऽ गेलेऽऽऽ आह्ह्हऽऽ”

सविताची योनी पाझरू लागली. त्यातून चिकट पांढरा योनिरस बाहेर येऊ लागला. बंटीने तो आपल्या जि‍भेने चाटून घेत पुन्हा आपली जीभ तिच्या योनित सारली.2

चोरीचे आंबे भाग : ४

"काय मग? मजा येतेय ना योनी चाटल्याने??" क्षणभर तिचा दाणा तोंडातून बाहेर काढत बंटीने तिला विचारले. "उम्म्मऽऽऽ खूप छानऽऽऽ… आह्हऽऽऽ आईऽऽऽ छान वाटतंयऽऽऽ… तू आता उशीर नको करू रेऽऽऽ… मला घे ना रेऽऽ!!" बंटीने पुन्हा तिचा दाणा तोंडात घेऊन आणखी थोडा वेळ चोखला. मग त्याने...

चोरीचे आंबे भाग : २

सविताने बंटीला कानाने पकडून घरात आणले. घरात शिरताच तिने दरवाजा लावून घेतला व बंटीला सोफ्यावर जाऊन बसायला सांगितले. तिने मनातच विचार केला की, आपल्याला जे हवं आहे ते जरा हळुवारपणे व प्रेमानेच साध्य करावे लागेल. ती त्याच्या बाजूला जाऊन बसली. तिने आपल्या पदरात ठेवलेले...

चोरीचे आंबे

आज बंटी आपल्या घराच्या बाल्कनीत बसून अभ्यास करत होता. पण त्याचे लक्ष अभ्यासात नसून शेजारच्या विजय शेठच्या घराकडे जास्त होते. विजयच्या घरासमोर एक गाडी उभी होती व त्याची बायको बॅगा आणून त्यात भरत होती. ते कदाचित बाहेरगावी जात असावेत. बंटी पण गेल्या कित्येक दिवसापासून या...

error: नका ना दाजी असं छळू!!