डेमो भाग : २

“म्हणजे, तुम्ही म्हणताय की मला लेव्हल थ्री सहन नाही झाली? मग लेव्हल सेव्हनपर्यंत बायका कशा काय वापरणार हे मशिन?”

“हाच तर खूप मोठा गैरसमज असतो पुरुषांचा, सर. त्यांना वाटतं की आपणच शारीरिक यातना सोसू शकतो. आपण किती ताकदवान, यावर ते स्त्रियांच्या सहनशक्तीची लेव्हल ठरवतात. पण प्रत्यक्षात स्त्रियाच कित्येक पटींनी सहनशील आणि ताकदवान असतात. पण पुरुषाचा इगो सांभाळण्यासाठी त्या हे गैरसमज दूर करण्याचा प्रयत्न करत नाहीत.”

“छे! मला नाही पटत,” माझा इगो नक्कीच दुखावला गेला होता, “हे सिद्ध करु शकता तुम्ही?”

“अर्थातच!” एका सेकंदात तिनं उत्तर दिलं आणि मा‍झ्या छातीवरुन बूब सकर काढून घेत ती म्हणाली, “प्रत्यक्ष हात आणि तोंडाचा फोर्स टेस्ट करणारं मशिनही आहे माझ्याकडं.”

बूब सकरचा बॉक्स परत बॅग मध्ये ठेवून तिनं दुसरी एक लंबुळकी डबी बाहेर काढली. त्यातून दोन लांब वायर्सला जोडलेला एक इंडीकेटर काढला. माझ्यासमोर येऊन तिनं ते मशिन मला बघायला दिलं.

त्या दोन्ही वायर्सच्या टोकांना सुईसारखं काहीतरी जोडलं होतं. इंडीकेटरच्या डिस्प्लेवर दोन सेक्शन होते. एकावर लिहिलं होतं, लेव्हल ऑफ फोर्स आणि दुसऱ्यावर, लेव्हल ऑफ साउंड.

मी मशिनचं निरीक्षण करेपर्यंत तिनं माझ्यासमोर स्वतःचा टी-शर्ट काढून टाकला होता. इतका वेळ त्या ढगळ्या टी-शर्टमुळं मा‍झ्या लक्षात नव्हतं आलं, पण आता पिवळ्या पुश-अप ब्रामध्ये तिचे भरदार स्तन खूपच आकर्षक दिसत होते.

तिच्या काळ्यासावळ्या त्वचेवर एक प्रकारची तुकतुकी होती. त्यामुळं तिचे सरळ खांदे, ब्रामधून डोकावणारे भरीव स्तन, सपाट पोट, त्यावर मधोमध खोलगट बेंबी, हे सगळं शाळीग्रामात घडवलेल्या देवीच्या मूर्तीसारखं वाटत होतं.

अजिबात न लाजता ती छातीची मादक हालचाल करत सोफ्यावर माझ्याशेजारी येऊन बसली. मग मा‍झ्या हातातून ते मशिन घेऊन तिनं दोन्ही वायर्स सरळ केल्या. मानेनचं मला जवळ यायला खुणावलं.

माझी तर तिच्या छातीवरून नजरच हटत नव्हती. ते मस्त गरगरीत गोळे कुस्करण्यासाठी हात शिवशिवत होते आणि तोंडातून लाळ टपकायचीच बाकी होती.

“उघडा.”

तिच्या आवाजानं मी भानावर आलो. पण काय करायचं ते न सुचून तसाच तिच्याकडं बघत राहिलो.

“उघडा ना सर. टेस्टींग करायचंय,” असं म्हणत तिनं स्वतःच माझा हात घेऊन आपल्या छातीवर ठेवला.

तिच्या छातीचा कडकपणा आणि आकार जाणवून मा‍झ्या अंगात वीज सळसळली. मी झटकन उठून तिच्या समोर आलो. गुडघ्यांवर बसत मी दोन्ही हातांनी तिचे गोळे दाबू लागलो.

“असं नाही, सर. हे मशिन जोडल्यावर करा. त्याआधी ही ब्रा काढावी लागेल.”

मी उत्साहानं ब्राचं हुक चाचपडू लागलो. तिच्या स्तनांच्या गोलाईमुळं ब्राचं छोटंसं हुक दोन्ही गोळ्यांच्या मध्ये लपलं होतं. मी मुश्कीलीनं दोन्ही गोळे बाजूला करत ते हुक खोललं, तसे उसळी मारुन दोघे बाहेर आले. दोन्ही हातांनी तिची ब्रा पकडत मी तिच्या हातांतून सोडवून घेतली.

कुठल्याही आधाराशिवाय ताठ उभे राहिलेले तिचे स्तन, हातांतून ब्रा सोडवताना होणारी त्यांची मादक हालचाल, बरोबर मध्ये नेम लावून बसवल्यासारखे काळे छोटे मनुके आणि त्याभोवती साधारण रुपयाच्या नाण्याएवढी डार्क चॉकलेटी वर्तुळं. नुसतं बघूनच खाली मा‍झ्या पँटमध्ये आचके बसू लागले.

“आता हे टेस्टींग मशिन मी मा‍झ्या बूब्सना जोडते. बूब सकरचं काम मात्र तुम्हाला करावं लागेल. कराल ना?” गालात जीभ घोळवत तिनं लाडीकपणे विचारलं.

माझी काय बिशाद नाही म्हणायची!

त्या दोन वायर्सची टोकं तिनं दोन्ही स्तनांच्या बाजूला चिकटवली. डिस्प्ले इंडिकेटर शेजारी सोफ्यावरच ठेवला आणि म्हणाली, “करा आता सुरु. तोंड वापरा, हात वापरा, दाबा, चावा, पिरगळा. काहीही करा, फक्त या इंडिकेटरवर लक्ष राहू द्या. तुमची फोर्स लेव्हल आणि माझी साउंड लेव्हल मॅच होते का, तेवढं बघा.”

पडत्या फळाची आज्ञा स्वीकारुन मी ताबडतोब तिच्या छातीवर झडप घातली. आधी दोन्ही गोळे एकदम कुस्करायचा विचार होता. पण अपेक्षेपेक्षा बरेच मोठे होते तिचे स्तन. म्हणून मग दोन्ही हातांच्या ओंजळीत एक गोळा पकडून मी तिच्या कडक निप्पलला जीभ लावली.

तिच्या अंगावर शहारा आलेला मला स्पष्ट जाणवला. दोन्ही हातांनी तिचा स्तन दाबत मी शक्य तितकं मटेरीयल तोंडात भरायचा प्रयत्न करु लागलो. मा‍झ्या चोखण्याचा स्पीड वाढेल तशी तिच्या श्वासांची गती वाढत होती.

हे सगळं सुरु असतानाच माझं त्या इंडीकेटरवरही लक्ष होतं. मी तिचे गोळे दाबून चोखायला सुरुवात केली तेव्हा त्यावर फोर्स लेव्हल वन दिसत होती आणि साउंड लेव्हल झीरो.

मी चोखण्याचा स्पीड वाढवला तरी तिचा फक्त श्वासच जोरजोरात होत होता. मग मी चोखणं कमी करुन हातांचा दाब वाढवला आणि तिचं निप्पल दातांत पकडून जोरात चावलं.

“आह्” असा आवाज करुन तिनं दोन्ही हात मा‍झ्या डोक्यावर आणले. इंडिकेटरवर साउंड लेव्हल वन झाली होती. पण फोर्स लेव्हल टू आणि थ्री अशी बदलत होती. मी एका हातानं तिचा एक स्तन पिरगाळत त्यावरचा निप्पल चावू लागलो. तेव्हाच दुसरा हात तिच्या दुसऱ्या स्तनावरुन फिरवत मी दुसरं निप्पल चिमटीत पकडलं.

आता दातांच्या आणि बोटांच्या चिमटीत दोन्ही निप्पल चिरडले जात होते. मागे सोफ्यावर मान टाकून ती माझं डोकं आपल्या छातीवर दाबत होती आणि मोठ्यानं हुंकारत होती.

साउंड लेव्हल टू आणि फोर्स लेव्हल फोर झाली होती. पण तिच्या त्वचेचा स्पर्श, स्तनांचा गुबगुबीतपणा, निप्पल्सची ताठरता, या सगळ्यांमुळं माझा लंड पूर्ण ताठ होऊन आचके देऊ लागला होता.

तिच्या छातीवरचा फोर्स अजून वाढवण्यासाठी मी दोन्ही हातांनी धसमुसळेपणा करत तिचे गोळे जमेल तसे दाबू लागलो, पिरगाळू लागलो. आळीपाळीनं दोन्ही निप्पल चावू लागलो.

मी ते इतक्या जोरात चावले होते की त्यांचा ताठरपणा कमी होऊन ते थोडे हुळहुळे झाल्याचं जाणवत होतं. आता इंडिकेटरवर फोर्स लेव्हल सिक्स दाखवत होती.

ती माझं डोकं आपल्या छातीवर दाबत, आपले स्तन अजून मा‍झ्या तोंडात कोंबत आह् आह् करत सीत्कारत होती. मी अजून ताकद लावून तिचा स्तन निम्मा तोंडात भरुन घेतला आणि जीव खाऊन चावला.

“आऽऽ“ तिची जोरात किंकाळी फुटली. साउंड इंडिकेटर लेव्हल थ्री दाखवत असतानाच मी धाडकन मागं जमिनीवर पडलो. इतका मोठा आवाज होऊनही लेव्हल थ्री कशी, याचा विचार करत असताना मला जाणवलं.

ती किंकाळी माझी होती! प्रचंड उत्तेजनेनं माझा बांध फुटला होता. जोरात ओरडून मी खाली पडलो होतो. मा‍झ्या ट्रॅक पँटवर पुढे मोठ्ठा ओलसर डाग दिसत होता.

ती मात्र स्वतःच्या हातांनी स्वतःचे स्तन आणि हुळहुळे झालेले निप्पल कुरवाळत होती. मा‍झ्या पँटकडं आणि माझ्याकडं बघत गर्वानं हसत होती.

“बघितलंत सर? मी म्हणाले होते ना, स्त्रियाच पुरुषांपेक्षा जास्त सहनशील आणि ताकदवान असतात. तुम्ही स्वतः किती ‘फोर्स’ सहन करु शकता आणि तुमच्या गर्लफ्रेन्डवर, बायकोवर किती फोर्स वापरता, ते आता कळलं असेल ना तुम्हाला?”

मी काहीच उत्तर देण्याच्या परिस्थितीत नव्हतो. निमूटपणे तिचं बोलणं ऐकत, मा‍झ्या श्वासांवर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न करत खाली जमिनीवरच बसलो होतो.

“फारच दमलात का सर? पुढच्या खेळण्याची ट्रायल बघायचीय?” असं विचारत ती सोफ्यावरुन उठली. इंडीकेटर आणि वायर्स नीट गुंडाळून परत बॅगेत ठेवत ती अजून काहीतरी शोधू लागली.

आता तिच्या अंगावर फक्त निळी जीन्स होती. पाठीमागून तिची काळी, भरदार पाठ जाम सेक्सी दिसत होती. जीन्सच्या फिटिंगमुळं तिचे गरगरीत नितंबसुद्धा आकर्षक वाटत होते.

तिच्या जीन्स मागं लपलेले कलिंगडासारखे गोळे हाताळायला काय मजा येईल. हिची गांड कपड्यांतूनच एवढी सेक्सी दिसतीय, खरोखर हिची गांड मारायला मिळाली तर…

मी अधाशी नजरेनं तिची गांड न्याहाळत असतानाच ती गर्रकन वळली. मी लगेच नजर हटवायचा प्रयत्न केला खरा, पण तिनं आधीच ओळखलं होतं. तिचा चेहरा थोडा रागावल्यासारखा वाटला, पण लगेच चेहऱ्यावर हसू आणत ती म्हणाली, “चला सर, पुढचा डेमो दाखवते.”

डेमो भाग : ३

ती पलिकडच्या कोपऱ्यात ठेवलेल्या खुर्चीकडं गेली. मी उत्साहानं तिच्या मागे मागे गेलो. हातात कसली तरी पिशवी घेऊन ती खुर्चीवर बसली. मी तिच्या समोर उभा राहिलो. खुर्चीत ताठ बसत तिनं मान वर केली आणि ओठांचा चंबू करत माझ्याकडं पाहिलं. कॉफी कलरची लिपस्टिक आणि लिपग्लॉसमुळं...

डेमो

दुपारची वेळ होती. मी घरी एकटाच एका कथेवर काम करत बसलो होतो. दुपारच्या वेळी शक्यतो कुणी डिस्टर्ब करायला येत नाही. त्यामुळं सलग लिखाण करता येतं. कथा जवळ जवळ संपवतच आणली होती. इतक्यात डोअरबेल वाजली. मी कथेच्या क्लायमॅक्समध्ये इतका गुंगलो होतो की, कुणीही आलं तरी दार उघडू...

error: नका ना दाजी असं छळू!!