पण नाय! आली ती परत! बसली मला खेटून आता बिनधास्त! मग मी पण काय चान्स सोडतोय? टाकला हात तिच्या गळ्यात आणि ओढली तिला अजून जवळ. ती माझ्या मांड्यावर हात फिरवायला लागली. मध्ये मध्ये ती हात माझ्या पॅन्टीवरून लंडावर फिरवायला लागली. ती मला उत्तेजित करायला बघत होती अन मी आरामात...