“क्या, साब! आप इतना दिनसे इधर आता है। आपको मालूम नही, फ्री-सर्वीस बार?” माझ्या नेहमीच्या दलालाने मला आश्चर्यात विचारले. “मालूम होता तो कायकू पुछता तेरे को रे, भेंचोद!” मी त्याच्यावर वैतागत म्हणालो. “अरे साब, वो अगली गली मे आखीरवाला बार है ना। उधरीच चलता है ये...