गार्गी आणि डॅडी भाग : २

ओटा आणि किचन आवरून लोकेश हॉलमध्ये आला. तेवढ्यात गार्गीपण सिनेमा बघायला आली. आज लोकेशने वुडी अॅलनची ‘व्हॉटएव्हर वर्क्स’ नावाची फिल्म बघायचं ठरवलं होतं. वुडी अॅलन त्याचा लाडका फिल्म डायरेक्टर होता.

हलकी-फुलकी विनोदी फिल्म असल्याने फिल्म सुरू होताना दोघांमध्ये असणारा ताण हळूहळू कमी झाला. दोघं हसत एकमेकांकडे बघून प्रतिसाद देत फिल्म बघत होते. स्वत:च्याही नकळतपणे सोफ्यावर थोडं अंतर सोडून बसलेली गार्गी आपल्या डॅडीकडे सरकली होती आणि काही वेळाने तिने आपलं डोकं त्याच्या खांद्यावर ठेवलं. लोकेशला बरं वाटलं.

थोड्या वेळाने फिल्म बघता बघताच गार्गी सोफ्यावर आडवी झाली आणि तिने आपलं डोकं लोकेशच्या मांडीत ठेवलं. तो तिच्या मुलायम केसांतून अलगदपणे हात फिरवत होता. गार्गीचे केस तिची आई, स्मितासारखेच होते. स्मिताच्या सुंदर केसांकडे बघून लोकेश तिच्याकडे पहिल्यांदा आकर्षित झाला होता.

गार्गीने आपले काही केस हिरवे रंगवले होते. कायम शिस्तीत आयुष्य जगलेल्या लोकेशला हे असलं केस रंगवणं वगैरे खरं तर मंजूर नव्हतं. पहिल्यांदा तिने ते रंगवले होते तेव्हा त्याने त्याची नाराजी व्यक्त केली होती. ‘डॅडी, तू म्हातारा होतोयस.’ असं म्हणत खिदळली होती. लोकेशनेही ते ताणलं नव्हतं.

पण आज आपल्या मांडीत आडव्या झालेल्या गार्गीच्या केसातून हात फिरवताना त्याला ते रंगवलेले केस आवडले. आज का कुणास ठाऊक, त्याला गार्गीच्या पिढीचं कौतुक वाटलं. ‘किती छान स्वच्छंदी जगते ही पिढी.’ त्याने विचार केला.

लावलेल्या फिल्ममध्ये स्क्रीनवर एक वयस्कर माणूस आणि तरुणी यांच्यात प्रेमप्रकरण सुरू झालं होतं आणि त्यांच्यातल्या प्रेमाचा उत्तेजित करणारा सेक्स सीन होता. साहजिकच लोकेशच्या लिंगाने चुळबुळ केली. त्याच्या मांडीवर असणारं गार्गीचं डोकं त्या लिंगापासून जवळच होतं. ते बघून तो अजूनच उत्तेजित झाला. आपण आपल्या मुलीकडे बघून उत्तेजित होणं हे चुकीचं आहे हे त्याला जाणवत होतं पण त्याचा स्वत:वर ताबा नव्हता.

उन्हाळ्याचे दिवस असल्याने गार्गीने ढगळ टी-शर्ट घातला होता आणि त्या खाली अगदी मांड्या उघड्या टाकणारी आखूड शॉर्ट्स घातली होती. तिच्या त्या उघड्या गोऱ्या मांड्या बघून आता तर लिंग पूर्ण ताठर झालं होतं. आणि ते ताठर लिंग मोठं झाल्याने गार्गीच्या डोक्याला स्पर्श करू लागलं होतं.

लोकेशला दरदरून घाम फुटला होता. आत्ता कुठे त्याचं आपल्या मुलीबरोबर नातं बरं होत होतं. आपण तिच्याकडे बघून आकर्षित होतोय, आपलं लिंग ताठरतंय हे समजलं तर गार्गी काय म्हणेल? एका बाजूला हे विचार असतानाच तिच्या उघड्या मांड्या, तिचं सळसळतं तारुण्य, ढगळ टीशर्टमधून दिसणारे तिच्या कोवळ्या छोट्या स्तनांचे उभार हे बघून तो उत्तेजितही होत होता. आपल्या मनात असे गैरविचार येत आहेत यामुळेही त्याला जणू एक वेगळीच किक बसत होती आणि ते ताठर लिंग चुळबुळ करत होतं.

आत्तापर्यंत आपल्या डॅडीचं लिंग ताठरलं आहे हे गार्गीला समजलं नसणं अशक्यच होतं. पण ती काहीच बोलली नाही. फिल्म संपली तेव्हा ती शांतपणे उठली. ‘गुड नाईट, डॅडी’ असं म्हणून तिने लोकेशला मिठी मारली आणि ती झोपायला आपल्या खोलीत निघून गेली.

जाता जाता का कुणास ठाऊक पण तिने मान वळवून एकदा बघितलं तेव्हा तिने आपल्या पॅन्टचा जो तंबू झाला होता त्याकडे बघितलं असं लोकेशला वाटलं. आणि ते बघताना तिच्या नजरेत चावट भाव होते असंही त्याला वाटलं. पण लगेच, हा आपला भास असणार असं त्याने स्वत:ला समजावलं. आपल्या मनातले हे गैरविचार तिच्या निरागस मनात नसतील असं त्याने स्वत:ला निक्षून सांगितलं.

पण तेवढ्यात दुसरं मन म्हणालं, की गार्गी वाटते तेवढी निरागस कुठे आहे? गेल्या आठवड्यात त्याला दिसलेलं दृश्य त्याच्या डोळ्यासमोर उभं राहिलं. संपूर्ण नग्नावस्थेत स्वत:च्या योनित डील्डो खुपसणारी गार्गी. तिने तिच्या योनिभोवती जराही केस ठेवले नव्हते हे त्याला आठवलं.
तिची ती गुलाबी कोवळी योनी आठवून पुन्हा त्याच्या लिंगात नव्याने जान आली. आता थांबणं कठीण होतं. लोकेश पटकन आपल्या बाथरूममध्ये गेला आणि त्याने यथेच्छ हस्तमैथुन केलं. लिंग स्वच्छ करून तो नग्नावस्थेतच आपल्या बेडवर आडवा झाला आणि लगेचच त्याचा डोळाही लागला.

बंद डोळ्याआड त्याला दिवस उजाडल्याची जाणीव झाली. त्याने डोळे किलकिले करून खिडकीकडे बघितलं. सूर्य उगवून उन्हाची तिरीप खोलीत येत होती. आदल्या दिवशी अलार्म लावला नसल्याने नेहमीप्रमाणे पहाटे जागच आली नाही. आळसावून त्याने मस्त अंग ताणलं आणि डोळे पूर्ण उघडले आणि मग दुसऱ्या बाजूला त्याची नजर गेली. खोलीच्या दरात गार्गी उभी होती.

“ओह… गुड मॉर्निंग!” लोकेश म्हणाला. पण ती काहीच बोलली नाही.

ती अक्षरश: आपल्या जागी थिजली होती. तिच्या चेहऱ्यावर प्रचंड आश्चर्य आणि कुतुहलाचे भाव होते. तिची नजर कुठे खिळली आहे हे लक्षात यायला नुकत्याच उठलेल्या लोकेशला वेळ लागला. सकाळी उठायच्या वेळेला कोणाचंही नेहमी होतं तेच झालं होतं, त्याचं लिंग ताठर होऊन सरळ उभं होतं!

आपण आदल्या रात्री नग्नावस्थेत झोपलो होतो हे त्याला आठवलं आणि त्याची तारांबळ उडाली. त्याने पटकन चादर ओढून घेऊन आपलं नग्न शरीर झाकायचा प्रयत्न केला. पण गार्गीने बघायचं ते बघितलं होतं. त्याची ती उडालेली गडबड बघून गार्गीने आपला खालचा ओठ चावला आणि तिच्या चेहऱ्यावर एक बारीक हसू उमटलं.

“त… तू… इथे मा‍झ्या रूममध्ये काय करतेयस?” लोकेशने विचारलं.

“मी ब्रेकफास्ट केलाय… ये खाली…” ती हलकेच म्हणाली.

“तू..? तू… ब्रेकफास्ट केलायस???” प्रचंड आश्चर्याने त्याने विचारलं. “रोज दहा वाजल्याशिवाय न उठणारी आणि कधीही स्वत:च्या हाताने काहीही खाणं न बनवणारी गार्गी आज ८ वाजताच ब्रेकफास्ट केलाय म्हणतेयस?”

“येस… आय वॉंटेड टू मेक यु हॅपी.” ती हसून म्हणाली.

तिचं हसणं मोहक होतं. केस मोकळे विस्कटलेले. आदल्या रात्रीच्याच मांड्या उघड्या टाकणाऱ्या आखूड शॉर्ट्समध्ये ती होती. ढगळ टी-शर्टच्या जागी मात्र तिने एक पातळ कॉटनची काळी स्पगेटी घातली होती. काळ्या रंगामुळे उघडी मान आणि दंडावरचा तिचा गोरा रंग अधिकच उठून दिसत होता. आणि तिची तलम मऊ त्वचा डोळ्यालाही जाणवत होती.

स्पगेटीच्या आत ब्रा नव्हती त्यामुळे तिची उत्तेजित झालेली स्तनाग्रे त्या कापडाच्या आकारावरून सहज जाणवत होती. आणि हे असं विशीच्या उंबरठ्यावरचं मादक सौंदर्य आणि सोबत तिचा चावट आवाज. लोकेशवर याचा परिणाम नसता झाला तरच नवल.

चादरीच्या खाली लपवलेलं त्याचं अर्धवट लुळं पडलेलं लिंग पुन्हा एकदम कडक झालं. चादरीखाली झालेली ती हालचाल गार्गीच्या नजरेतून सुटली नाही. आणि सुटणं कठीणच होतं! एकतर तिची नजर वारंवार तिकडेच जात होती आणि दुसरं म्हणजे एवढं भलंमोठं ताठर लिंग साध्या चादरीने लपणार तरी कसं?

खोलीतून बाहेर पडता पडता मान वळवून ती थांबली आणि अत्यंत मादक स्वरांत म्हणाली, “कम फस्ट… डोन्ट स्पेंड टू मच टाईम इन द बाथरूम…”

लोकेश थिजल्यासारखा झाला. डोकं चालेनासं झालं. आणि चालणार तरी कसं? सगळा रक्तपुरवठा मेंदू ऐवजी लिंगाकडे गेला होता. दगडासारखं कडक झालं होतं लिंग. कसबसं त्याने ते आपल्या चड्डीत कोंबलं. दात वगैरे घासून तो किचनमध्ये आला.

ती डायनिंग टेबलवर बसून त्याचीच वाट बघत होती. एका बाजूने तिने आपले केस पुढे घेतले होते. त्यामुळे तिच्या मागे असणाऱ्या खिडकीतून येणारं ऊन थेट तिच्या एका बाजूच्या मोकळ्या मानेवर आणि खांद्यावर पडत होतं. लोकेशच्या पॅन्टचा असलेला तंबू तिच्या नजरेतून सुटला नव्हता. पण ती काहीच म्हणाली नाही. शांतपणे तिने ऑम्लेट्सची डिश आणि कॉफीचा मग पुढे सरकवला.

काही न बोलता अवघडलेपणात दिवस पुढे सरकला. अधूनमधून चोरट्या नजरा एकमेकांकडे वळत होत्या. गार्गीच्या चेहऱ्यावरचे चावट हावभाव जराही कमी झाले नव्हते. किंबहुना, लोकेशच्या चेहऱ्यावरचे गोंधळलेले भाव बघून तिला अजूनच हसू येत होतं आणि ती अजूनच उत्तेजित होत होती.

दुपारच्या जेवणानंतर दोघं आपापल्या खोलीत गेले. नेहमीप्रमाणे साडेचार-पाचच्या सुमारास लोकेश चहा करायला उठला तेव्हा गार्गीच्या खोलीचा दरवाजा अर्धवट उघडा होता. खरं तर गेल्या वेळेस अचानक खोलीत गेल्यावर जे सगळं रामायण घडलं तेव्हापासून त्याने तिच्या खोलीत जायचं किंवा तिकडे बघणंही कटाक्षाने टाळलं होतं.

पण आजचा दिवस वेगळाच होता. आज त्याला राहवलं नाही. त्याने आत डोकवून बघितलं आणि त्याचे डोळे विस्फारले. पूर्ण नग्नावस्थेत गार्गी आपले पाय फाकवून बेडवर आडवी पडली होती. तिचे डोळे बंद होते. एका हाताने ती आपले स्तन चुरडत होती तर दुसऱ्या हातातला डील्डो तिने स्वत:च्या योनित खुपसला होता. आणि वेगाने ती तो हलवत होती.

“ओह गॉड… येस… येस!!”

तिच्या तोंडून विव्हळण्याचे आवाज बाहेर पडले. हे दृश्य बघणाऱ्या लोकेशचं लिंग कडक झालं. घातलेल्या ट्रॅकपॅन्टवरूनच तो स्वत:चं लिंग हलवू लागला.

स्वतःच्याच कामरसात न्हाऊन निघालेला डील्डो आता गार्गीने स्वत:च्या तोंडात घेतला.

“ह्म्म्म…”

त्या कामरसाची चव घेऊन ती पार बेधुंद झाली होती.

खरं तर नेहमी खोलीचं बंद असणारं दार आज उघडं कसं होतं? की गार्गीने मुद्दामहूनच उघडं ठेवलं होतं? लोकेशला काही समजेनासे झालं. पण तिने खरंच आपल्याला हे सगळं दिसावं म्हणून असं केलं असेल? छे! छे! ‘हे आपल्या मनाचे खेळ आहेत.’ लोकेश स्वत:ला समजावलं. तेवढ्यात त्याच्या कानावर तिचे शब्द पडले,

“येस डॅडी… डू इट हार्ड… मला हवंय हे…”

लोकेश दचकला. त्याला वाटलं गार्गीने त्याला तिच्याकडे बघून लिंग हलवताना बघितलं. पण तिच्याकडे बघतो तर काय? स्वत:च्या योनित डील्डो खुपसून स्वत:ला सुख देता देता डोळे बंद ठेवूनच ती असे विव्हळत होती.

“येस… फक मी… फक युअर लिट्ल गर्ल डॅडी…” गार्गी विव्हळली.

‘आपली मुलगी आपलाच विचार करून कामसुख घेत आहे, याचा अर्थ दरवाजा चुकून उघडा नसावा. गार्गीला आपण तिच्याकडे बघायला हवं आहे. तिचं नग्न शरीर, तिचं ते स्वत:च्या योनित डील्डो घालणं हे सगळं तिला आपल्याला दिसायला हवंय.’ हे सगळे विचार लोकेशच्या डोक्यात वेगाने येऊन गेले.

लोकेशचं लिंग आता फुटेल की काय? असं त्याला वाटत होतं इतकं ते कडक झालं होतं. आता ते ट्रॅकपॅन्टच्या आत कोंडून ठेवणं शक्य नव्हतं. लोकेशने आपली ट्रॅकपॅन्ट खाली सरकवली आणि आपलं भलंमोठं ताठर लिंग घेऊन तो वेगाने हलवू लागला.

खोलीच्या आत गार्गीने देखील डील्डो जोराने योनिच्या आत-बाहेर करायला सुरुवात केली होती.

“आह… येस… येस… येस्स…”

तिच्या या अत्यानंदाने विव्हळण्यावरून ती किती कामसुख घेत आहे याचा अंदाज येत होता. आपल्या मुलीच्या त्या आनंदाकडे बघून आणि अर्थातच तिच्या कोवळ्या मादक नग्न शरीराकडे बघून लोकेश अजून अजून उत्तेजित होत होता.

आता स्वत:ला रोखून धरणं केवळ अशक्य होतं. खोलीच्या आत गार्गीचंही कामसुख टिपेला पोहोचलं होतं आणि जवळपास एकाच वेळी दोघांनाही कामपूर्ती झाली. लोकेशने आपल्या वीर्याची पिचकारी खोलीच्या बाहेरच्या भिंतीवर सोडली. कामसुखाच्या त्या क्षणी भिंत खराब होण्याची त्याने चिंता केली नाही.

गार्गी आणि डॅडी भाग : ३

रात्रीची जेवणं झाली तेव्हा कोणीच काही बोललं नाही. अजूनही वातावरणात अवघडलेपण होतं. दिवसाच्या अखेरीला नेहमीच्या शिरस्त्याप्रमाणे दोघं फिल्म बघायला एकत्र जमले. आज गार्गीने फिल्म निवडायची होती. तिने निवडली होती १९९७ मधली 'लोलिता'. एक प्रोफेसर टीनेज मुलीच्या प्रेमात पडतो...

गार्गी आणि डॅडी

"गार्गी, जेवण तयार आहे…" किचनमधल्या डायनिंग टेबलवर नाश्त्यासाठी प्लेट्स ठेवता ठेवता लोकेशने हाक मारली. पण गार्गीचं उत्तर आलं नाही. त्याने नुसताच एक दीर्घ उसासा सोडला आणि तो खुर्चीत बसला. समोर त्यानेच बनवलेलं जेवण होतं. पण त्याने त्याला हात लावला नाही. आपल्या राखाडी...

error: नका ना दाजी असं छळू!!