मनीषा भाभी भाग : २

माझ्या मनात माझ्या लंडाचं उद्घाटन मनीषा भाभीच्या मैदानातच करायचं असं स्वप्न मी बघत होतो. तिला अंघोळ करताना बघून हलवणे हा माझा नित्याचा कार्यक्रम झाला होता.

एका दिवशी एक आक्रीतच झालं. अंघोळ करताना भाभीला पुच्ची साफ करण्याची सवय होतीच. पण त्यादिवशी मोरीत शिरल्यापासूनच ती बेचैन वाटत होती. नवऱ्यासोबत भांडण झालं असावं असं मला वाटलं.

इतक्यात भाभीने सगळे कपडे काढले, नागडी झाली आणि मोरीच्या उंबरठ्यावर बसून स्वतःच्या योनित दोन बोटं घालून हस्तमैथुन करू लागली. मोरीचं दार आणि खिडकी समोरासमोरच असल्याने मला तो पूर्ण नजारा व्यवस्थित दिसत होता.

मला तर असं झालं होतं की अस्संच आतमध्ये जावं आणि भाभीला झवून काढावं. मी पण जागेचं भान विसरून हलवू लागलो.

आता भाभीच्या योनित तिची बोटं चालत होती आणि माझ्या लवड्यावर माझा हात, फक्त आमच्या दोघांमध्ये ती भिंत तेवढी उरली होती.

तितक्यात भाभी “अफ्.. आह्.. ऊह्..” असे वेगवेगळे उच्चार काढू लागली आणि माझ्या डोक्यातून ती भिंत ही पुसली जाऊन भाभी तश्शीच मोरीच्या उंबरठ्यावर बसलीय आणि मी मोरीत उभा राहून तिला झवतोय असं दृश्य उभं राहिलं.

इतक्यात भाभीने बोटं घालताघालताच मोरीबाहेरच्या परडीत ठेवलेलं कच्चं केळं घेतलं आणि ती ते घालू लागली. भाभीचा आवाज वाढला होता, भाभीच्या आवाजात थरथर आली होती. हा खेळ आता रंगात आला होता.

भाभी कण्हत असल्यासारखी वाटू लागली होती. मी सुरुवातीला हळूहळू हलवत होतो, पण एव्हाना नकळतच माझा स्पीड वाढला होता. माझा लवडा फुल्ल ताठ झाला होता, माझी पिचकारी आता गळणार आहे असं मला वाटत होतं.

बहुदा भाभी ही गळण्याच्या स्टेजवर आली होती आणि इतक्यात भाभीच्या हालचाली थांबल्या. ती बहुदा तो चरमसुखाचा क्षण फिल करत होती, इतक्यात भाभीच्या तोंडून माझं नाव निघालं. “आह… मोऽऽ हन,.. बस्स.. थोडासा.. थोडा और..” अन भाभीच्या होलातून पांढरा रस निघू लागला.

इकडे माझी पिचकारीही त्याच वेळी उडाली.. फुल्ल फोर्समध्ये.. इतका फोर्स अन रस मला कधीच जाणवला नव्हता. त्या स्वर्गीय शांततेतून जेव्हा बाहेर पडलो, तेव्हा मला फक्त एकच प्रश्न पडला होता. त्या स्वर्गीय क्षणी भाभीनं नवऱ्याचं नाव न घेता माझं नाव का घेतलं असेल? तिच्या मनात ही तेच आहे का जे माझ्या मनात आहे?

आत्ता मनीषा भाभीच्या तोंडून तिच्या नवऱ्याचं नाव न येता माझं नाव आलं, तेव्हा मी हे आठवू लागलो की मनीषा भाभीच्या आणि त्याच्या नात्यात अशी काही गोष्ट आहे का जी मी मनीषा भाभीचं सौंदर्य बघण्याच्या नादात मिस केलीय.

एकेक गोष्ट आठवत आठवत अशा बऱ्याच गोष्टी झाल्या. तो तिचा नवरा भाभीला आपल्या धाकात ठेवू पाहायचा. तिने फार वेळ कोणाशी बोललेलं त्याला खपायचं नाही. तिने आपली दासी होऊन राहावं असं त्याला वाटत होतं. भाभी हे सगळं मुकाट्याने सहन करत असल्याने आजवर माझ्या लक्षात आलं नव्हतं.

पण हे सगळं सहन करताना तिला एखाद्या आधाराची गरज होती, कदाचित त्याही पुढे जाऊन तो सेक्स करतेवेळी ही आपलीच मनमानी चालवत असल्याने तिला त्या सेक्समधून सुख मिळत नव्हतं आणि ते सुख मिळवण्यासाठीही तिला कोणीतरी हक्काचं हवं होतं.

मनीषा भाभी तो आधार माझ्यात शोधत होती, तिने मला आपल्या सेक्स विषयक कामना पूर्ण करण्यासाठीचा पार्टनर म्हणून निवडलं होतं. मला माझ्या लंडाचं उद्घाटन मनीषा भाभीच्या योनित व्हावं हे जितक्या तीव्रतेने वाटत होतं, कदाचित आपल्या वासना शमवण्यासाठी मनीषा भाभीला त्याहीपेक्षा जास्त तीव्रतेने माझी गरज होती.

आग दोनो तरफ बराबर की लगी थी आणि आता हे मला कळलं होतं. आता मी फक्त योग्य संधीची वाट बघत होतो आणि ती संधी आलीच.

तो सप्टेंबरचा शेवटचा आठवडा होता. त्यादिवशी हवामान खात्याने वातावरण कोरडे राहील, पाऊस पडणार नाही असा अंदाज वर्तवला होता. पण असे अंदाज खरे यायला ते काही पिक्चरमधलं हवामान खातं नव्हतं.

अंदाज खोटा ठरला आणि दुपारीच संततधार आणि मुसळधार पाऊस कोसळू लागला. भाभीचा नवरा मात्र हवामान खात्याच्या अंदाजावर भरोसा ठेवून कामासाठी सुरतला गेला होता अन रात्री परत येणार होता. मी ही संधी साधून भाभीच्या घरी जाऊन गप्पा मारू लागलो.

आज भाभीच्या मनात काय सुरू होतं माहीत नाही, पण एरवीपेक्षा मोकळेपणाने भाभी माझ्याशी बोलत होती. भाभीने मला विचारलं, “क्या मोहन, अभी कॉलेज सुरू हो गया ना?” मी सांगितलं, “भाभी, कॉलेज शुरू हो कर दो महिने हो गए।”

यापुढचा प्रश्न माझ्यासाठी अनपेक्षित होता कारण अशा पर्सनल विषयावर कधी आमचं फारसं बोलणं झालंच नव्हतं. भाभीने विचारलं, “गर्लफ्रेंड पटाई या नही?” मी ही म्हटलं, “नही, भाभी।”

भाभीने पुन्हा विचारलं, “क्यों?” तिने हा शब्द अशा रीतिने उच्चारला की मला वाटून गेलं की ती मला लाईन देतेय. मी ही बऱ्याच दिवसांपासून संधीची वाट बघतच होतो. ती संधी साधली आणि मी म्हणालो, “भाभी, आप के जैसी कोई दीख जाये तो झटसे उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना लुंगा।”

भाभी म्हणाली, “मेरे जैसी क्यों?” मी आता भाभीची तारीफ करायला लागलो. “आप बहुत अच्छी हो। मतलब दिखने मे तो ऐसी हो की कोई अप्सरा हो ही, लेकीन मे आप के अंदर की खूबसुरती की बात कर रहा हुं।”

अंदर हा शब्द मी मुद्दाम डबलमिनींग थाटात म्हटला होता. पण या गुगली वर भाभीने माझी विकेट काढायचा चान्स सोडला नाही. भाभी म्हणाली, “अंदर की मतलब मन की या बदन की।”

आता मी स्ट्रेट ड्राईव्ह मारायचं ठरवलं, “भाभी, कोई बदन से सुंदर हो और मन से काला तो क्या फायदा? और अगर कोई मन से साफ हो और बदन से कुरूप तो क्या फायदा? आप तो तन-मन से सुंदर हो।”

इथं भाभी मला बाद करत म्हणाली, “अच्छा, इसी लिए जब मैं नहाती हुं तब छुपछुपकर मुझे देखते रहते हो?” म्हणजे भाभीला मी तिला अंघोळ करताना बघतो हे माहीत होतं? मग तिने मला कधीच हे सांगितलं का नाही? त्याबद्दल तिने मला कधीच विचारलं का नाही? की तिलाही हे माझं असं लपूनछपून बघणं आवडत होतं?

मी याबद्दल भाभीला विचारणार होतो, इतक्यात भाभीचा फोन वाजला. तिच्या नवऱ्याचा फोन होता. पावसामुळे रेल्वे ट्रॅक वर पाणी साचल्याने ट्रेन बंद झाल्या होत्या. त्यामुळे त्याला आज सुरतलाच राहावं लागणार होतं.

भाभी फोन ठेवून माझ्या दिशेने वळली आणि नेमकी लाईट गेली. भाभीने जराही न घाबरता अनुभवी माणसासारखी भांड्यांच्या स्टँडमधून मेणबत्तीचा बॉक्स काढला, आणि मेणबत्ती पेटवून ती माझ्या दिशेने येऊ लागली.

त्या धूसर उजेडात ती कमालीची सेक्सी दिसत होती, इतकी की माझ्या लंडाने पटकन तिला सलामी दिली. भाभीने ती मेणबत्ती मी बसलेल्या खाटेच्या बाजूला असलेल्या टेबलवर लावली.

मेणबत्ती लावता लावता मी भाभीला प्रश्न विचारला, ” भाभी, अगर आप को पता था तो..” माझं वाक्य तोडत भाभी म्हणाली, “तू पागल ही है या मुझे ऐसा दिखा रहा है?”

मी पटकन म्हटलं, “भाभी, मैं सच मे समझ नही पा रहा।” भाभी काही न बोलता दरवाजाच्या दिशेने गेली आणि तिने दरवाजा आतून बंद केला. मग हळूहळू माझ्या दिशेने येऊ लागली.

ती चालताना मुद्दाम मुरडत चालत होती, जेणेकरून माझा अजून तापेल. भाभी माझ्या जवळ आली. खाटेवर बसलेल्या माझे दोन्ही पाय खाली सोडलेले होते. आपले दोन्ही पाय थोडेसे फाकवत भाभी माझ्या अलगद मांडीवर बसली.

आता मला भाभीचे श्वास जाणवत होते, श्वास कसले गरम वाफ मारत होती. भाभी फुल्ल तापली होती आणि ती म्हणाली, “मोहन, मुझे तुमसे एक मदद चाहीए।” मी मुद्दाम भोळेपणाचा आव कायम ठेवत विचारलं, “हं बोलो ना भाभी।”

भाभी आपलं दुःख लपवण्याचा प्रयत्न करत बोलू लागली, “तुम्हारे भाई कभी भी मेरा खयाल नही रखते. उंहें तो सिर्फ खुद की पडी रहती है। बिस्तर मे भी सिर्फ अपनी ही चलाते है। जबरदस्ती मेरे अंदर अपना लंड घुसड देते हैं और मैं जब गरम होने लगती हुं तभी खुद निढाल हो जाते हैं। मैं वैसी ही गरम के गरम पडी रहती हुं, रातभर बेचैन रहती हुं।”

हे बोलता बोलता भाभीच्या डोळ्यांत पाणी आलं, ते मी माझ्या हातांनी पुसलं. पण तरीही काहीच न कळल्यासारखं मी मुद्दामच पुन्हा विचारलं, “इसमे मैं आप की क्या मदद कर सकता हुं?”

भाभीने थ्रीफोर्थवरूनच माझा दांडका हातात घेतला आणि म्हणाली, “मैने इसे उपर से तना हुआ जब देखा है ना तब से मेरे दिमाख मे एक ही सवाल है की अगर बाहर से ये इतना बडा दीखता है तो अंदर से कैसा होगा? और मुझे पता है, की मेरा समाधान तेरे जैसा ही कोई मर्द कर सकता है जीस के पास ऐसा लंड हो। मैं तुम्हारा यह लंड मेरे अंदर मेहसुस करना चाहती हुं।”

असं म्हणून भाभीने तिचे ओठ माझ्या ओठांवर ठेवले. मी तिच्या ओठांवरचा रस पिऊ लागलो. रस पिता पिता तिचा वरचा ओठ हलकेच दोन्ही ओठांत घेतला आणि चघळू लागलो.

काही क्षण गेले, भाभीने स्वतःचा ओठ सोडवून घेतला आणि विचारलं, “करोगे ना मेरी मदद?” मी भाभीला सरळ सांगितलं, “भाभी, आय लव्ह यु” भाभीने वाक्य तोडत म्हणाली, “मनीषा नाम है मेरा, आज से यह भाभी का नाटक बंद।”

मनीषा भाभी भाग : ४

मग आम्ही एकमेकांचे कपडे काढू लागलो. एकमेकांचे कपडे काढत काढत नग्न केलं. आता भाभी ब्रा-पँटीमध्ये होती तर मी फक्त अंडरवेअर मध्ये होतो. माझं लक्ष भाभीच्या उघड्या बेंबीकडे गेलं. मी त्यात बोट घालून आतबाहेर करू लागलो. असं करता करता मला एक आयडिया आली. मी भाभीच्या बेंबीत थोडी...

मनीषा भाभी भाग : ३

मला पण हेच हवं होतं. मी म्हटलं, “ओके मनीषा जैसे तुम कहो। पर मेरा एक प्रॉब्लेम है, मैने आज तक चुदाई नही की है।” भाभी खुश होतं म्हणाली, “तो क्या हुआ, मैं सीखाऊनगी ना मेरे मर्द को!” मर्द शब्द मुद्दाम खालच्या ओठावर वरचा ओठ दाबत भाभी म्हणाली, “तो क्यों नही मदद करुंगा मैं?”...

मनीषा भाभी

त्या दिवशी माझा बारावीचा निकाल लागला होता. मी ७०% ने पास झालो होतो. खरं सांगायचे तर, मला एवढे मार्क भेटतील याचा मी विचारच केला नव्हता. मला तर असं वाटायचे की मी गणितामध्ये नापास होणार की काय. पण कसा काय कोनाला ठाऊक, माझा गणित पण सुटला आणि मी मोकळा. मी फस्ट क्लास पास...

error: नका ना दाजी असं छळू!!