मातृत्व – प्रेमाची कहाणी (लग्न)

पण दुसरं युद्ध तिची घरी वाट पाहत होतं. ती घरी पोहोचली सलीमच्या चेहऱ्यावरचे भाव बघून तिच्या काळजाचा ठोकाच चुकला. “ह… हाय बेबी…” सलीम असह्य झाला होता, त्याची आई, त्याची प्रियकर, त्याची देवी तिचे शरीर आत्ताच दुसऱ्या माणसाला देऊन आलीये या वस्तुस्थितीशी तो पटवून घेऊ शकला नाही, तिला काय करावे लागलेय याची वास्तविकता समजून घेण्यासाठी त्याच्या भावना खूप वाढल्या. असे पुन्हा कधीही होणार नाही असे तिने त्याला आश्वासन दिले असले तरी तिने याची खात्री करून दिली होती; तो समजून घ्यायला तयार नव्हता.

“बेबी… प्लिज…” “इटस ओके आई… मी कदाचित तुझ्या आयुष्यातला एक जाणारा टप्पा असेल. अखेरीस तू मला कंटाळशील आणि दुसरा माणूस शोधशील. इट्स ओके. आपले नाते शेवटी लबाडीचे आहे. माझा तुझ्यावर काय हक्क आहे? तू एक स्वतंत्र स्त्री आहेस. मी फक्त एक मुलगा आहे, तू दया दाखवलीस आणि मला दत्तक घेतले आहेस. माझा तुझ्यावर अधिकार नाही. ठीक आहे आई मला तुझी घरची मदत करायला आनंद होईल.” सलीम रडत होता. प्रिथाही रडत होती. “असं म्हणू नकोस… असं म्हणू नकोस… प्लिज!” त्याच क्षणी प्रीताला कळलं की तिला काय करायचं आहे.

“मी तुझ्याशी लग्न करेन… मी तुला माझा नवरा बनवेल बेबी… मी तुला माझ्या आयुष्याचा पुरुष बनवेल…..” “काय??? खरंच????” सलीम किंचाळलाच. प्रिथाने मागून येऊन त्याच्या गालाला गाल लावले. त्याच्या केसात हात फिरवत होती. “येस बेबी, आपण पवित्र वचने पठण करू. जगाला ह्या विवाहाचं कदाचित माहित नसेल, पण देवाला कळेल. तुला बायकोच्या शरीर आणि आत्म्यावर नवऱ्याप्रमाणे सर्व हक्क असतील. आपण एकमेकांशी बांधील राहू.” सलीमने प्रिथाला घट्ट मिठी मारली. “ओह देवा… थँक यू… थँक यू आई माझ्याशी लग्न करण्याचं ठरवल्याबद्दल .मी सांगू शकत नाही कि मी किती खुश आहे… थँक यू… थँक यू…. थँक यू….” प्रिथा रिलॅक्स झाली. सलीम तिच्या कुशीत एखाद्या मांजराच्या पिल्लापमाणे पहुडला. त्याला खूप सुरक्षित वाटत होते.

कालच्या भावनांच्या वादळानंतर खोलीत शांतता पसरली. त्या क्षणी त्यांच्या नात्याने नवीन उंची गाठल्याचे दोघांनाही जाणवले. एक नवीन वचनबद्धता केली गेली आणि ती पूर्णपणे पूर्ण करण्याचा दोघांनी निर्धार केला. “आई, मी वचन देतो मी तुझा चांगला नवरा बनेन.” “मला माहितीये तू बनशील. मला माहितीये तू जगातला बेस्ट नवरा असशील.” “मी तुझी काळजी घेईन आई. तुला कशाचीही चिंता करायची गरज नाही.” “हो मला माहितीये घेशील तू, तू आलरेडी माझी किती चांगली काळजी घेतोस.” “मी अजून जास्त घेईन. मी एक लायक नवरा आहे हे सिद्ध करून दाखवेन. प्रॉमिस…”

“आणि मी तुझी विश्वासू बायको होईल. मी माझ्या आयुष्यात दुसऱ्या पुरुषाला येऊ देणार नाही, मी पण वचन देते. मी तुझी आई आणि बायको दोन्ही असेल आणि तू माझं बाळ आणि माझा नवरा. ओके? आता ये शोनु, माझ्या बुबीजवर तुझं तोंड लागून खूप वेळ झाला. बघ ते दुधुनी भरून कशे मोठे झालेत.” प्रिथा सलीमला तिच्या आत येण्यासाठी तळमळत होती. खूप वेळ झाला होता. तिच्या अपराधीपणाने तिच्या कामवासनेवर मात केली होती आणि सलीम नाकारण्याच्या मोडमध्ये होता, पण तिला हे जाणवत होत कि तो तिच्या स्पर्शाने खाली कडक होतोय.

“नाही… आपण आत्ता सेक्स करणार नाहीये… मी तुला किस सुद्धा करणार नाहीये. तूला स्वच्छ व्हायची गरज आहे. अंघोळ कर, तुझा सगळीकडे वास येतोय. पण आधी तू मला हे सांग कि तू त्याची पीपी चोखून त्याला तुझ्या तोंडात गळायला लावलास का?” “ईई… अजिबात नाही… नाही!” “सिद्ध करून दाखव, तुझं तोंड उघड मला तुझ्या श्वासाचा वास घ्यायचाय.” “आआआह्हह्हह्ह…” म्हणत प्रिथाने त्याच्या तोंडावर श्वास सोडला. “म्म्म्म…. ओके, तू पास झालीस.”

प्रिथाने त्याला मिठीत घेतला. “तुला फक्त माझ्या श्वासाचा वास घ्यायचा होता हो ना?” “म्म्म्म…. तू माझा चोखल्यानंतर तुझ्या श्वासाचा जो वास येतो तो मला फार आवडतो आणि मी तुझ्या तोंडात गळतो. मला हे कोणाबरोबर शेअर नाही करायचंय.” “चल आता मस्त अंघोळ करूयात. मी पिझ्झा ऑर्डर केलाय, तो अर्ध्या तासात येईल. घाई कर चल…. मला भूक लागलीये.” प्रिथा कपडे काढत म्हणाली. “मला माहितीये कशाची भूक…” सलीम पँट काढत म्हणाला. “ओह… गप्प बस!” हसत हसत आणि एकमेकांना चिडवत ते बाथरूममध्ये गेले. प्रीथा इतकी आनंदी आणि आरामशीर वाटली की सलीमने तिच्याशी लग्न करण्याचे वचन देऊन तिला माफ केले आणि ते पूर्ण करण्याचा तिचा हेतू होता. साहजिकच ही एक खाजगी गोष्ट असेल, जिथे त्यापैकी फक्त दोघेच त्या पवित्र बंधनाचे साक्षीदार असतील, परंतु ते लग्नापेक्षा कमी नसेल. ती त्याला तिचा नवरा आणि जीवनसाथी म्हणून स्वीकारेल आणि त्याचा सन्मान करेल.

तिने स्वतः करण्यापेक्षा सलीमने तिला आंघोळ घालण्याचा आग्रह धरला. मंदिरात पुजारी मूर्तीला आंघोळ घालतो, त्याप्रमाणे तो किती श्रद्धेने आंघोळ घालत आहे हे ती पाहत होती. ती आरामशीर झाली. तिच्या शरीराच्या प्रत्येक अवयवाची अत्यंत काळजी घेत तो तिला काळजीपूर्वक साफ करत होता, जणू काही त्याला तिच्यापासून सुमन भादुरीची प्रत्येक चिन्हे साफ करायची होती.

हे शुद्धीकरणाच्या कृतीसारखे होते, प्रीथाला वाटले की सलीम तिला तिच्या पापापासून मुक्त करत आहे, तिचे शरीर दुसर्‍या पुरुषाबरोबर शेअर केलेले पाप. तिच्यावर असलेल्या शुद्ध निस्वार्थ प्रेमातून निर्माण होणारी ही क्षमाशील कृती होती. कोमट पाणी आणि शॉवर जेलच्या सुवासिक सुगंधाचा प्रीथावर परिणाम झाला. सलीमने तिच्यात प्रवेश केला तरच त्याची खरी क्षमा पूर्ण होईल असे तिला वाटले. तिची योनी त्याच्या सदस्याने तिच्या आत जाण्यासाठी आणि तिच्या पापातून मुक्त करण्यासाठी तळमळत होती. पण सलीम तिच्या खाजगी भागात साफसफाई करण्यात खूप व्यस्त होता. तिने त्याला विचारण्याची हिम्मत केली नाही. त्याऐवजी तिने त्याला तिच्या शरीराच्या सर्वात खाजगी अवयवांना स्वच्छ करण्यास प्रोत्साहित केले आणि सूचना दिली.

“आई तू पाठमोरी हो…” सलीमलाही स्वतःवर नियंत्रण ठेवणे कठीण जात होते. किती काळ तो या सुंदर शरीराचा प्रतिकार करू शकेल? त्याने प्रिथाला भिंतीवर दाबले; तिची मोठी मांसल वक्षस्थळे भिंतीवर दबली गेली. तो तिच्या पाठीवर चुंबने देऊ लागला. “ह्मम….” “येस्स्स्स…. किस मी…. चाव मला बेबी…. अह्ह्ह….” “नाही, तू मला तुझ्या हनी ट्रॅपमध्ये अडकवू शकत नाहीस आई. माझे तुझ्यावर प्रेम आहे पण आज जे घडले त्याचे निराकरण करण्याची गरज आहे. आत्ता मी अद्याप सेक्ससाठी मानसिकरित्या तयार नाही. त्याआधी आपल्याला अधिक बोलण्याची गरज आहे.”

“तू मला उचकवतोयस, कळतंय का तुला?” “काहीही असुदे, आता खाली वाक, तू खूपच उंच आहेस”. प्रीथाला माहित होते की हे सोपे नाही. सलीम जेव्हा त्याला पाहिजे तेव्हा तो खरोखर हट्टी असू शकतो. “ही… ही… खाली वाकू आणि काय करू? तुला तुझ्या आईने तुझा तोंडात घ्यायला हवाय का? मी तुला चांगल चोखून काढेन…. सगळं घाणेरडं आणि लाळीस. तू माझ्या तोंडात गाळू शकतोस!” “ही… हि…. नाही! मला फक्त तुझे केस धुवायचेत!”

प्रीताला स्वतःवर नियंत्रण ठेवणे कठीण जात होते. तिला तो कोणत्याही किंमतीत हवा होता. तिची योनी मुंडण झाल्यामुळे जास्त संवेदनशील झाली होती. तिला त्याचे लिंग तिच्या आत अनुभवायचे होते, त्याचा गुळगुळीत केस नसलेला क्रॉच तिच्या तितक्याच केसहीन ओटीपोटावर घासायला हवा होता आणि तिचा रस बाहेर काढायला हवा होता. प्रीथा सर्वत्र गळत होती, तिचे द्रव तिच्या मांड्यांमधून वाहत होते आणि कोमट पाण्यात मिसळत होते. “एक किस तरी… प्लिज… प्लिज बेबी!” सलीमने तिच्या ओठाच्या एकदम जवळ गालावर किस केले. “म्म्म्म….” “स्स्स्स… उफ्फ!! म्म्म… मलाही तुला किस करू दे…” म्हणत प्रीथानेही त्याच्या गालावर किस केले. “म्म्म्मम्ह्ह्ह…..” “म्म्म… आई…. थांब….” प्रीथा त्याला बळजबरीने घेण्याच्या मार्गावर होती…

मोठ्या प्रयत्नाने प्रीथाने स्वतःला नियंत्रित केलं आणि त्याच तोंड जबरदस्तीने उघडून त्याच्या तोंडात एक मोठा फेसाळ लाळेचा गोळा थुंकत आपली नाराजी व्यक्त केली. “थूsss….” लैंगिक तणाव कमी झाल्यामुळे प्रीथा आणि सलीम आणखी मजेदार आणि खेळाच्या मूडमध्ये आले. ते तोंडात पाणी घेऊन एकमेकांच्या अंगावर थुंकू लागले. हसत खिदळत…. आणि मग ते एक उबदार मिठीत आले, त्यांचे ओले चपळ शरीर एकमेकांना घासत होते. सलीम जस काय त्याचा जीव तिच्यावर अवलंबून होता तसा तिला धरून होता. त्याचा गोड चेहरा तिच्या स्तनात घुसला होता. प्रीताला वाटले की झालं… आता तो स्वतःला थांबवू शकत नाही, कारण त्याचे लिंग तिच्या ओल्या ओटीपोटावर घासले होते. “म्म्म्म… आई… आय लव्ह यू… आय लव्ह यू सो मच….”

पण नेमकं तेव्हाच बेल वाजली. “डिंग डाँग”. “पिझ्झा आलाय…. येsss!! जा घे बाळा!” “म्म्म…. नाही… मला नाही जावंस वाटते….” “आईला भूक लागलीये…. तू तिला तुझा लव्हपॉप आणि क्रिमसुद्धा खाऊ दिलं नाहीस…. आता जा… शू!” “आं नाही ना….” “आता जा लवकर, पटकन…. का तुला वाटतंय मी ह्या अवस्थेत जावं आणि पिझ्झा घ्यावा?” “गप्प बस!” “अ… मॅडम नाहीयेत का?” “ती अंघोळ करतीये.” पिझ्झा डिलिव्हरी करणारा ह्या आधीही आलेला होता. त्याला प्रीथाची झलक हवी होती, पण तो सलीमला बघून निराश झाला.

निवांत आणि ताजेतवाने, प्रीथा जेवणाच्या खोलीत शिरली तेव्हा तिने पाहिले की सलीम किती कर्तव्यदक्षतेने त्यांच्या जेवणाची व्यवस्था करत आहे. तो खूप मोहक आहे!
पण, पिझ्झा बघून तिला काहीतरी आठवलं. सलीमच्या काही महिन्यांपूर्वीची गोष्ट होती.
ती नव्याने स्थायिक झाली होती आणि तिच्या नैराश्याच्या टप्प्यातूनही जात होती. तिला जवळजवळ कशाचीच पर्वा नव्हती, सुखाच्या शोधात जगत होती. एका रात्री तिला अचानक पिझ्झा हवा होता, पण ऑर्डर दिल्यानंतर तिने तिच्या पर्समध्ये पाहिले. तिच्याकडे अजिबात पैसे नव्हते आणि कॅश ऑन डिलिव्हरीची ऑर्डर आधीच दिली होती. बेल वाजली आणि तिने दरवाजा उघडला. तो 20 वयाचा गोंडस मुलगा उभा होता. त्याचे जबडे तिच्याकडे बघत जवळजवळ लटकत होते. तिने त्याला सरळ सांगितले की तिच्याकडे पैसे नाहीत. तिने त्याला घरात बोलवले. त्याला एक ऑफर दिली, जी तो नाकारू शकला नाही. त्याच्यासारख्या मुलाने तिच्यासारख्या स्त्रीला टीव्ही किंवा चित्रपटात पाहिले होते.

त्याने ज्या प्रकारे त्याचे लिंग त्याच्या पॅन्टमधून बाहेर काढले ते जवळजवळ हास्यास्पद होते. तो लगेच खूप डेस्परेट झाला होता. प्रिथा टेबलवर बसली. तिने त्याला जवळ ओढले. प्रीताचा विश्वास बसत नव्हता की ती काय करत आहे, पण तिला त्याची पर्वा नव्हती. ती एका मानसिक जागेत होती जिथे सुखी होण्याच्या आशेने तिला थोडा आराम दिला.
तिने तिचे स्तन त्याच्यासाठी उघडले. मुलगा वेडा झाला!
पण ती सावध होती. तिला हे जास्त पुढे न्यायचे नव्हते.

ती रेषा आखणार होती. तिचा कोणत्याही पुरुषावर विश्वास नव्हता… हे सगळं जास्त पुढं जाण्याआधीच प्रिथाने त्याला हँडजॉब द्यायचं ठरवलं. ती त्याला घेऊन सोफ्यावर बसली. त्याला अजून हवं होत पण प्रिथाने इथे बलवान कोण आहे हे स्पष्ट करून दिले. प्रिथा त्याच लिंग हलवू लागली. तो २ मिनिटं सुद्धा टिकला नाही. तो कण्हत आणि ओरडत झडला. त्याच वीर्य त्याच्या शर्टवर गळालं. प्रिथा तरीही हलवतच राहिली, त्याने थांबण्यासाठी विनंती केली. झडल्यानंतरच हलवणं पुरुषांसाठी त्रासदायक असत. प्रीथाने त्याच्या त्रासाची मजा लुटली. आणि नंतर तो बरा होण्याआधीच त्याला दार दाखवले.
पण ती भूतकाळातील गोष्ट होती.

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी (लग्न) भाग : ७

आणि मग ते खरोखर स्वर्गात होते. एक सुंदर शहर, ज्यात फक्त शेकडो आणि हजारो स्त्रिया त्यांच्या नग्न वैभवात आहेत. त्या शहराच्या मध्यभागी त्या विस्तीर्ण मोकळ्या चौकात सलीम आणि प्रीथा प्रेम करत होते. ती त्याच्यावर जबरदस्त शक्ती आणि उर्जेने त्याला चोदत होती आणि त्या नग्न...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी (लग्न) भाग : ६

प्रिथा मांड्या फाकवू लागली. “ओह आई, तुझ्या मांड्या थरथरतायत.. तुझा चेहरा दैवी दिसतोय!” “प्लिज बेबी… ओह गॉड… शेवटी एकदाचं!” “हि धडधडतीये!” सलीम तिच्या योनीकडे पाहून म्हणाला. “स्स्स्स… खूप.. घट्ट आहे…” सलीम तिच्या योनीत आपले लिंग घालताना म्हणाला. “ते… ते खूप घट्ट झालंय....

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी (लग्न) भाग : ५

“आपलं लग्न झालंय आता, नवरा बायको असुरक्षित संभोग करू शकतात, ते चालतं…” “आणि… जर आपल्याकडून बाळ झालं तर?” “उऊऊहह… मग तू एका नवऱ्याचं कर्तव्यच करत आहेस. तू माझ्या बाळाचा बाबा होशील.. उफ्फ…” प्रिथाने त्याची कॉलर पकडून त्याच्या तोंडावर तोंड नेत सांगितलं. “आई, तो खूप मोठा...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी (लग्न) भाग : ४

आणि मग जसजसा दिवस जवळ येऊ लागला तसतसा उत्साह वाढला.ते त्यांच्या लग्नाच्या खरेदीसाठी साउथ सिटी मॉलमध्ये गेले होते, कोलकातामधील सर्वात पॉश मॉलपैकी एक. प्रीथाला त्यांच्या पवित्र विवाहासाठी दोघांनाही सर्वोत्तम दिसण्यासाठी कोणताही खर्च कमी करायचा नव्हता. त्यांनी इतर अनेक...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी (लग्न) भाग : ३

ते घरी परतले. सलीम ने डबल लॉक केलं, सेफ्टी चेन सुद्धा लावली. सुमन भादुरीच्या घटनेनंतर तो अधिक काळजी घेऊ लागला होता. त्याला तिथे कोणाचीच घुसखोरी नको होती. ते त्यांचं घर होत त्यांचं प्रेमाचं घरटं.. त्याने कामवाली बाई सुद्धा बंद केली. घरातली सर्व कामे तो करत होता. “डबल...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी (लग्न) भाग : २

सलीमला काही कळण्याची गरज नव्हती. त्याला वाईट वाटेल.प्रीथाला तो तिच्या लग्नाच्या पोर्ट्रेटकडे डोळे न मिचकावता बघताना दिसला. तो मंत्रमुग्ध झाला. “खूप सुंदर!” “बघ मी तेव्हा किती बारीक होते, आता मी एका जाड गाईसारखी दिसते!” “नाही आई तू आता अजून सुंदर दिसतेस. ज्या मुली उंच...

error: नका ना दाजी असं छळू!!